pl.po 350 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gimp-plug-ins.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 1999-2018 the gimp authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
4
5
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999.
Bartosz's avatar
Bartosz committed
6
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
7
8
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
9
#
10
11
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
14
15
"POT-Creation-Date: 2018-03-11 17:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 17:01+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
16
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
18
"Language: pl\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
23
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
24

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
25
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:158
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26
msgid "Align all visible layers of the image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27
msgstr "Wyrównuje wszystkie widoczne warstwy obrazu"
28

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:163
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
30
msgid "Align Visi_ble Layers..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
31
msgstr "Wyrównaj wi_doczne warstwy…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
32

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
33
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:207
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34
35
msgid "There are not enough layers to align."
msgstr "Niewystarczająca liczba warstw do wyrównania."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:626
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
38
msgid "Align Visible Layers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39
msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
40

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
41
42
43
44
45
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:630 ../plug-ins/common/blinds.c:225
#: ../plug-ins/common/border-average.c:362 ../plug-ins/common/cartoon.c:813
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:350 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1189
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1986
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2119 ../plug-ins/common/colorify.c:257
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:621 ../plug-ins/common/compose.c:1076
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47
48
#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:289
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1227 ../plug-ins/common/curve-bend.c:2065
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2100 ../plug-ins/common/decompose.c:822
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
50
51
52
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:655 ../plug-ins/common/despeckle.c:445
#: ../plug-ins/common/destripe.c:444 ../plug-ins/common/edge-dog.c:306
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:700 ../plug-ins/common/emboss.c:453
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
53
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:936 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54
55
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:707
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1272
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3392
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1833 ../plug-ins/common/file-svg.c:727
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
58
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1270
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
59
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
60
#: ../plug-ins/common/grid.c:647 ../plug-ins/common/hot.c:594
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
61
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2397 ../plug-ins/common/mail.c:499
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
62
63
#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:261 ../plug-ins/common/newsprint.c:1183
#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1021 ../plug-ins/common/oilify.c:785
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
64
65
#: ../plug-ins/common/photocopy.c:840 ../plug-ins/common/qbist.c:720
#: ../plug-ins/common/qbist.c:762 ../plug-ins/common/qbist.c:816
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66
#: ../plug-ins/common/ripple.c:487 ../plug-ins/common/sharpen.c:476
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:434 ../plug-ins/common/softglow.c:632
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
68
#: ../plug-ins/common/sparkle.c:341 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2207
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
69
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2561 ../plug-ins/common/tile.c:438
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
70
71
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:373 ../plug-ins/common/unit-editor.c:209
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:842 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:647
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
72
#: ../plug-ins/common/warp.c:378 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:350
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73
74
#: ../plug-ins/common/web-page.c:234 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75
76
77
78
79
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:147 ../plug-ins/flame/flame.c:473
#: ../plug-ins/flame/flame.c:649 ../plug-ins/flame/flame.c:971
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:566
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1641
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1679
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
80
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:761
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1116
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82
83
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:291 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:639
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:688 ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:256
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
84
85
86
87
88
#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:142
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:528
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:642
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:401
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2360
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3210
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3323
#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:763
#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2530
#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2567
#: ../plug-ins/imagemap/imap_browse.c:80
#: ../plug-ins/imagemap/imap_default_dialog.c:106
#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:71 ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:124
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1037
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1162
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1306
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1333
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
101
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:547
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
102
103
104
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:765
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5644
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5679
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
105
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:439 ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:486
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
106
107
108
109
110
111
112
113
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:309
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

#: ../plug-ins/common/align-layers.c:631 ../plug-ins/common/blinds.c:226
#: ../plug-ins/common/border-average.c:363 ../plug-ins/common/cartoon.c:814
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:351 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1190
#: ../plug-ins/common/colorify.c:258 ../plug-ins/common/colormap-remap.c:622
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
114
115
#: ../plug-ins/common/compose.c:1077 ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:290
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1228 ../plug-ins/common/decompose.c:823
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
116
117
118
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:656 ../plug-ins/common/despeckle.c:446
#: ../plug-ins/common/destripe.c:445 ../plug-ins/common/edge-dog.c:307
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:701 ../plug-ins/common/emboss.c:454
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
119
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:708 ../plug-ins/common/file-svg.c:728
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:506 ../plug-ins/common/film.c:1271
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
121
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1207 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:712
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
122
#: ../plug-ins/common/grid.c:648 ../plug-ins/common/hot.c:595
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
123
124
125
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2398 ../plug-ins/common/max-rgb.c:262
#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1184 ../plug-ins/common/nl-filter.c:1022
#: ../plug-ins/common/oilify.c:786 ../plug-ins/common/photocopy.c:841
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
126
#: ../plug-ins/common/qbist.c:817 ../plug-ins/common/ripple.c:488
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
127
128
129
130
131
#: ../plug-ins/common/sharpen.c:477 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435
#: ../plug-ins/common/softglow.c:633 ../plug-ins/common/sparkle.c:342
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2562 ../plug-ins/common/tile.c:439
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:374 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:843
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648 ../plug-ins/common/warp.c:379
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
132
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:351 ../plug-ins/flame/flame.c:650
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
133
#: ../plug-ins/flame/flame.c:972
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:567
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1117
#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:143
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:529
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:643
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:402
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2361
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3324
#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:764
#: ../plug-ins/imagemap/imap_default_dialog.c:109
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1038
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1334
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:440
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:310
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:650 ../plug-ins/common/align-layers.c:681
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
152
msgctxt "align-style"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
153
154
msgid "None"
msgstr "Brak"
155

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
156
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:651 ../plug-ins/common/align-layers.c:682
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157
158
msgid "Collect"
msgstr "Zbierz"
159

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
160
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:652
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161
msgid "Fill (left to right)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
162
msgstr "Wypełnienie (od lewej do prawej)"
163

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
164
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:653
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165
msgid "Fill (right to left)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166
msgstr "Wypełnienie (od prawej do lewej)"
167

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
168
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:654 ../plug-ins/common/align-layers.c:685
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169
msgid "Snap to grid"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
170
msgstr "Przyciąganie do siatki"
171

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
172
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:663
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173
174
msgid "_Horizontal style:"
msgstr "Styl p_oziomy:"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
175

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
176
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:667
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177
178
msgid "Left edge"
msgstr "Lewa krawędź"
179

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
180
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:668 ../plug-ins/common/align-layers.c:698
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181
182
183
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2712
msgid "Center"
msgstr "Środek"
184

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:669
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
186
187
msgid "Right edge"
msgstr "Prawa krawędź"
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:678
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
190
191
msgid "Ho_rizontal base:"
msgstr "Po_zioma podstawa:"
192

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
193
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:683
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
msgid "Fill (top to bottom)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
195
msgstr "Wypełnienie (z góry na dół)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
196

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:684
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
198
msgid "Fill (bottom to top)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199
msgstr "Wypełnienie (z dołu do góry)"
200

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
201
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:694
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
202
203
msgid "_Vertical style:"
msgstr "Styl p_ionowy:"
204

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
205
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:697
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206
207
msgid "Top edge"
msgstr "Górna krawędź"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
208

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
209
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:699
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
211
msgid "Bottom edge"
msgstr "Dolna krawędź"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
212

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
213
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:708
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
215
msgid "Ver_tical base:"
msgstr "Pio_nowa podstawa:"
216

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:712
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218
219
msgid "_Grid size:"
msgstr "Rozmiar _siatki:"
220

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
221
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:721
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
msgid "_Ignore the bottom layer even if visible"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
223
msgstr "_Ignorowanie dolnej warstwy, nawet jeśli jest widoczna"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
225
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:731
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
msgid "_Use the (invisible) bottom layer as the base"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227
msgstr "_Użycie dolnej (niewidocznej) warstwy jako podstawy"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
228
229
230

#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:132
msgid "Modify image to reduce size when saved as GIF animation"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
231
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232
233
"Modyfikuje obraz, aby zmniejszyć rozmiar podczas zapisywania jako animacja "
"GIF"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
235
236
237
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:144
msgid "Optimize (for _GIF)"
msgstr "Optymalizuj (dla formatu _GIF)"
238

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
239
240
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:152
msgid "Reduce file size where combining layers is possible"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
241
msgstr "Zmniejsza rozmiar pliku, jeśli łączenie warstw jest możliwe"
242

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
243
244
245
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:162
msgid "_Optimize (Difference)"
msgstr "Op_tymalizuj (różnica)"
246

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
247
248
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:170
msgid "Remove optimization to make editing easier"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249
msgstr "Usuwa optymalizację, aby ułatwić modyfikowanie"
250

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251
252
253
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:177
msgid "_Unoptimize"
msgstr "_Deoptymalizuj"
254

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255
256
257
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:197
msgid "_Remove Backdrop"
msgstr "_Usuń tło"
258

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
259
260
261
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:213
msgid "_Find Backdrop"
msgstr "_Znajdź tło"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263
264
265
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:426
msgid "Unoptimizing animation"
msgstr "Deoptymalizowanie animacji"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
266

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267
268
269
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:429
msgid "Removing animation background"
msgstr "Usuwanie tła animacji"
270

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271
272
273
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:432
msgid "Finding animation background"
msgstr "Wyszukiwanie tła animacji"
274

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
276
277
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:436
msgid "Optimizing animation"
msgstr "Optymalizowanie animacji"
278

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:210
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
280
msgid "Preview a GIMP layer-based animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
281
msgstr "Podgląd animacji programu GIMP na podstawie warstw"
282

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:215
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284
msgid "_Playback..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
msgstr "_Odtwarzanie…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
286

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287
288
289
#. list is given in "fps" - frames per second
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:354
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:406
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
290
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:865
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
#, c-format
msgid "%.1f %%"
msgstr "%.1f%%"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:592
msgid "Step _back"
msgstr "Krok _wstecz"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:592
msgid "Step back to previous frame"
msgstr "Wraca do poprzedniej klatki"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:596
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304
305
msgid "_Step"
msgstr "_Krok"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
306

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:596
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308
msgid "Step to next frame"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309
msgstr "Przechodzi do następnej klatki"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
310

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:600
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312
msgid "Rewind the animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313
msgstr "Przewija animację"
314

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
315
316
317
318
319
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:604
msgid "Reload the image"
msgstr "Ponownie wczytuje obraz"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:622
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320
msgid "Faster"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
msgstr "Szybciej"
322

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:622
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324
msgid "Increase the speed of the animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325
msgstr "Zwiększa prędkość animacji"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
326

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:627
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328
msgid "Slower"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329
msgstr "Wolniej"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
331
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:627
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
332
msgid "Decrease the speed of the animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
333
msgstr "Zmniejsza prędkość animacji"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
334

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
335
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:632
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
336
msgid "Reset speed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
337
msgstr "Przywróć prędkość"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
338

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:632
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
340
msgid "Reset the speed of the animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
341
msgstr "Przywraca prędkość animacji"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:640
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1363
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
345
msgid "Start playback"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346
msgstr "Rozpoczyna odtwarzanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:644
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349
msgid "Detach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
350
msgstr "Odłącz"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
351

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:645
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
353
msgid "Detach the animation from the dialog window"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354
msgstr "Odłącza animację od okna dialogowego"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
355

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356
357
#. Image Name
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:732
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
358
msgid "Animation Playback:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
msgstr "Odtwarzanie animacji:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
360

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361
#. Zoom Options
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:880
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
363
364
365
366
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:656
msgid "Zoom"
msgstr "Powiększenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
367
#. list is given in "fps" - frames per second
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
368
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:890
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369
370
#, c-format
msgid "%d fps"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
371
msgstr "%d kl./s"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
372

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:901
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374
msgid "Default framerate"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
375
msgstr "Domyślna liczba klatek na sekundę"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
376

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
377
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:921
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378
msgid "Playback speed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379
msgstr "Prędkość odtwarzania"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
380

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
381
#. 2 styles of default frame disposals: cumulative layers and one frame per layer.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:931
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1298
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384
385
386
msgid "Cumulative layers (combine)"
msgstr "Kumulacja warstw (składanie)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:935
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
388
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1300
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
389
390
391
msgid "One frame per layer (replace)"
msgstr "Jedna klatka na warstwę (zastępowanie)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
392
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1026
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
393
394
msgid "Memory could not be allocated to the frame container."
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do kontenera klatki."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
395

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1098
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
397
398
399
msgid "Invalid image. Did you close it?"
msgstr "Nieprawidłowy obraz. Zamknięto go?"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1224
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
401
402
#, c-format
msgid "Frame %d of %d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
403
msgstr "%d. klatka z %d"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
404

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
405
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1363
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406
msgid "Stop playback"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
407
msgstr "Zatrzymuje odtwarzanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
408

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
409
410
#: ../plug-ins/common/blinds.c:113
msgid "Simulate an image painted on window blinds"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
msgstr "Symuluje obraz namalowany na zasłonach okna"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
412

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413
414
#: ../plug-ins/common/blinds.c:118
msgid "_Blinds..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415
msgstr "_Zasłony…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
#: ../plug-ins/common/blinds.c:183
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
418
msgid "Adding blinds"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
419
msgstr "Dodawanie zasłon"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
420

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
421
#: ../plug-ins/common/blinds.c:221
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
422
msgid "Blinds"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
423
msgstr "Zasłony"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
425
#. Orientation toggle box
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
426
#: ../plug-ins/common/blinds.c:256 ../plug-ins/common/ripple.c:555
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
427
428
msgid "Orientation"
msgstr "Ułożenie"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
429

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
430
#: ../plug-ins/common/blinds.c:260 ../plug-ins/common/ripple.c:559
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
431
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:432 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:530
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
432
msgid "_Horizontal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
433
msgstr "P_oziome"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
434

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
435
#: ../plug-ins/common/blinds.c:263 ../plug-ins/common/ripple.c:562
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
436
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:442 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:529
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437
msgid "_Vertical"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
438
msgstr "P_ionowe"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
439

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
440
441
442
#.
#. * Create the "background" layer to hold the image...
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
443
#: ../plug-ins/common/blinds.c:277 ../plug-ins/common/compose.c:1022
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
444
#: ../plug-ins/common/decompose.c:607 ../plug-ins/common/file-cel.c:441
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
445
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:446 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
446
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:428 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1042 ../plug-ins/common/file-pcx.c:445
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
448
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:453 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
449
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1072 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
450
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1392
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1097
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
452
453
454
455
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:904 ../plug-ins/common/film.c:745
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:258 ../plug-ins/common/tile.c:354
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:734 ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:258
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
456
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:240
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
457
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
458
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1821 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
459
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:924
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
460
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
462
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:264 ../plug-ins/twain/twain.c:567
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
464
465
msgid "Background"
msgstr "Tło"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
466

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
467
#: ../plug-ins/common/blinds.c:281 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:755
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
468
msgid "_Transparent"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
469
msgstr "P_rzezroczyste"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
470

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471
#: ../plug-ins/common/blinds.c:307
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
472
473
msgid "_Displacement:"
msgstr "_Przesunięcie:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
474

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
475
#: ../plug-ins/common/blinds.c:319
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
476
msgid "_Number of segments:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
477
msgstr "_Liczba segmentów:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
478

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479
480
#: ../plug-ins/common/blur.c:124
msgid "Simple blur, fast but not very strong"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
481
msgstr "Proste rozmycie, szybkie, ale niezbyt silne"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
482

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483
484
#: ../plug-ins/common/blur.c:133
msgid "_Blur"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
485
msgstr "_Rozmyj"
486

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
487
#: ../plug-ins/common/blur.c:175 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:592
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
488
489
msgid "Blurring"
msgstr "Rozmywanie"
490

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
491
492
#: ../plug-ins/common/border-average.c:99
msgid "Set foreground to the average color of the image border"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
493
msgstr "Ustawia kolor pierwszoplanowy na średni kolor krawędzi obrazu"
494

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
495
496
#: ../plug-ins/common/border-average.c:104
msgid "_Border Average..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
497
msgstr "Ś_rednia krawędzi…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
498

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499
#: ../plug-ins/common/border-average.c:173
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
500
501
msgid "Border Average"
msgstr "Średnia krawędzi"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
502

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
503
#: ../plug-ins/common/border-average.c:358
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
504
505
msgid "Borderaverage"
msgstr "Średnia krawędzi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
506

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507
#: ../plug-ins/common/border-average.c:380
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
508
509
msgid "Border Size"
msgstr "Rozmiar krawędzi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
511
#: ../plug-ins/common/border-average.c:388
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512
513
msgid "_Thickness:"
msgstr "_Grubość:"
514

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
515
#. Number of Colors frame
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
516
#: ../plug-ins/common/border-average.c:426
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
517
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:910
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
518
msgid "Number of Colors"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
519
msgstr "Liczba kolorów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
520

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
521
#: ../plug-ins/common/border-average.c:434
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
522
523
msgid "_Bucket size:"
msgstr "Rozmiar _kubełka:"
524

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
525
526
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:142
msgid "Simulate a cartoon by enhancing edges"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
527
msgstr "Symuluje film rysunkowy przez wzmocnienie krawędzi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
529
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:147
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
530
531
msgid "Ca_rtoon (legacy)..."
msgstr "Film _rysunkowy (poprzednia wersja)…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
533
534
535
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:232 ../plug-ins/common/edge-dog.c:269
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:229 ../plug-ins/common/photocopy.c:244
#: ../plug-ins/common/softglow.c:224
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
536
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:969
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
537
538
539
msgid "Cannot operate on indexed color images."
msgstr "Nie można wykonywać tego działania na obrazach indeksowanych."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
540
541
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:809
msgid "Cartoon"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
542
msgstr "Film rysunkowy"
543

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
544
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:847 ../plug-ins/common/photocopy.c:874
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
545
546
msgid "_Mask radius:"
msgstr "Promień _maski:"
547

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
548
549
550
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:861
msgid "_Percent black:"
msgstr "_Procent czarnego:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
551

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
552
553
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:89
msgid "Create a checkerboard pattern"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
554
msgstr "Tworzy deseń szachownicy"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
555

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
556
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:94
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
557
558
msgid "_Checkerboard (legacy)..."
msgstr "_Szachownica (poprzednia wersja)…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
559

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
560
561
562
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:161
msgid "Adding checkerboard"
msgstr "Dodawanie szachownicy"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
563

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
564
565
566
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:346
msgid "Checkerboard"
msgstr "Szachownica"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
567

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
568
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1176
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
569
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:509
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570
571
msgid "_Size:"
msgstr "_Rozmiar:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
572

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
573
574
575
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:422
msgid "_Psychobilly"
msgstr "P_sychodelia"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
576

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
577
578
579
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:129
msgid "Keep image's values"
msgstr "Zachowanie wartości obrazu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
581
582
583
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:130
msgid "Keep the first value"
msgstr "Zachowanie pierwszej wartości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
584

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
585
586
587
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:131
msgid "Fill with parameter k"
msgstr "Wypełnienie parametrem k"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
588

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
589
590
591
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:132
msgid "k{x(1-x)}^p"
msgstr "k{x(1-x)}^p"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
592

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
593
594
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:133
msgid "k{x(1-x)}^p stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
595
msgstr "k{x(1-x)}^p z krokiem"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
596

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
597
598
599
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:134
msgid "kx^p"
msgstr "kx^p"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
601
602
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:135
msgid "kx^p stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603
msgstr "kx^p z krokiem"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
604

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
605
606
607
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:136
msgid "k(1-x^p)"
msgstr "k(1-x^p)"
608

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
609
610
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:137
msgid "k(1-x^p) stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
611
msgstr "k(1-x^p) z krokiem"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
612

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
613
614
615
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:138
msgid "Delta function"
msgstr "Funkcja delta"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
616

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617
618
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:139
msgid "Delta function stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
619
msgstr "Funkcja delta z krokiem"
620

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
621
622
623
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:140
msgid "sin^p-based function"
msgstr "Funkcja typu sin^p"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
624

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
625
626
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:141
msgid "sin^p, stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
627
msgstr "sin^p z krokiem"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
628

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
629
630
631
632
633
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:166
msgctxt "cml-composition"
msgid "None"
msgstr "Brak"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634
635
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:167
msgid "Max (x, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
636
msgstr "Maksymalnie (x, -)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
637

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
638
639
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:168
msgid "Max (x+d, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
640
msgstr "Maksymalnie (x+d, -)"
641

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642
643
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:169
msgid "Max (x-d, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
644
msgstr "Maksymalnie (x-d, -)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
645

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
646
647
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:170
msgid "Min (x, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
648
msgstr "Minimalnie (x, -)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
649

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
650
651
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:171
msgid "Min (x+d, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
652
msgstr "Minimalnie (x+d, -)"
653

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
654
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:172
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
655
msgid "Min (x-d, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
656
msgstr "Minimalnie (x-d, -)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
657

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
658
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:173
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
659
msgid "Max (x+d, -), (x < 0.5)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
660
msgstr "Maksymalnie (x+d, -), (x < 0,5)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
661

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
662
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:174
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
663
msgid "Max (x+d, -), (0.5 < x)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
664
msgstr "Maksymalnie (x+d, -), (0,5 < x)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
665

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
666
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:175
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
667
msgid "Max (x-d, -), (x < 0.5)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
668
msgstr "Maksymalnie (x-d, -), (x < 0,5)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
669

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
670
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:176
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
671
msgid "Max (x-d, -), (0.5 < x)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
672
msgstr "Maksymalnie (x-d, -), (0,5 < x)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
673

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
674
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:177
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
675
msgid "Min (x+d, -), (x < 0.5)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
676
msgstr "Minimalnie (x+d, -), (x < 0,5)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
677

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
678
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:178
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
679
msgid "Min (x+d, -), (0.5 < x)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
680
msgstr "Minimalnie (x+d, -), (0,5 < x)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
681

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
682
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:179
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
683
msgid "Min (x-d, -), (x < 0.5)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
684
msgstr "Minimalnie (x-d, -), (x < 0,5)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
685

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
686
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:180
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
687
msgid "Min (x-d, -), (0.5 < x)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
688
msgstr "Minimalnie (x-d, -), (0,5 < x)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
689

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
690
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:200 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1759
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
691
msgid "Standard"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
692
msgstr "Standardowo"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
693

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
694
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:201
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
695
msgid "Use average value"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
696
msgstr "Użycie średniej wartości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
697

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
698
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:202
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
699
msgid "Use reverse value"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
700
msgstr "Użycie odwrotnej wartości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
701

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
702
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:203
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
703
msgid "With random power (0,10)"
704
msgstr "Podniesienie do losowej potęgi (0,10)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
705

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
706
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:204
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
707
msgid "With random power (0,1)"
708
msgstr "Podniesienie do losowej potęgi (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
709

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
710
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:205
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
711
msgid "With gradient power (0,1)"
712
msgstr "Podniesienie do potęgi gradientu (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
713

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
714
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:206
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
715
msgid "Multiply rand. value (0,1)"
716
msgstr "Pomnożenie przez wartość losową (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
717

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:207
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
719
msgid "Multiply rand. value (0,2)"
720
msgstr "Pomnożenie przez wartość losową (0,2)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
721

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
722
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:208
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
723
msgid "Multiply gradient (0,1)"
724
msgstr "Pomnożenie przez gradient (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
725

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
726
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:209
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
727
msgid "With p and random (0,1)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
728
msgstr "Z „p” i losową (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
729

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
730
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:223
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
731
msgid "All black"
732
msgstr "Wszystkie czarne"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
733

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
734
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:224
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
735
msgid "All gray"
736
msgstr "Wszystkie szare"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
737

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:225
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
739
msgid "All white"
740
msgstr "Wszystkie białe"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
741

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
742
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:226
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
743
msgid "The first row of the image"
744
msgstr "Pierwsza linia obrazu"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
745

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
746
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:227
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
747
msgid "Continuous gradient"
748
msgstr "Gradient ciągły"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
749

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
750
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:228
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
751
msgid "Continuous grad. w/o gap"
752
msgstr "Gradient ciągły bez przeskoku"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
753

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
754
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:229
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
755
msgid "Random, ch. independent"
756
msgstr "Losowo, kanały niezależne"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
757

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
758
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:230
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
759
msgid "Random shared"
760
msgstr "Losowo kanały współdzielone"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
761

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
762
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:231
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
763
msgid "Randoms from seed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
764
msgstr "Losowo z ziarna"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
765

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
766
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:232
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
767
msgid "Randoms from seed (shared)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
768
msgstr "Losowo z ziarna (współdzielone)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
769

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
770
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:300 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:308
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771
#: ../plug-ins/common/decompose.c:184
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
772
773
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:179
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:182
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
774
msgid "Hue"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
775
msgstr "Barwa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
776

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:301 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:309
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
778
#: ../plug-ins/common/decompose.c:185
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
779
msgid "Saturation"
780
781
msgstr "Nasycenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
782
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:302 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:310
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783
#: ../plug-ins/common/decompose.c:186
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
784
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:155
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
785
786
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:158
#: ../plug-ins/ui/plug-in-metadata-viewer.ui.h:2