cs.po 287 KB
Newer Older
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1
# Czech translation of GIMP plugins
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
2
# Copyright (C) 2001,2003 Free Software Foundation, Inc.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2003, 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
4
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 1999-2001
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
5
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
6
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
7
8
9
#
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
10
11
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
12
"POT-Creation-Date: 2005-01-09 22:36+0100\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
13
"PO-Revision-Date: 2004-12-26 23:48+0100\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
14
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
15
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
19

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
20
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:523 plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:283
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
21
#: plug-ins/gflare/gflare.c:891
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
"V gimprc chybí %1$s:\n"
"Do svého souboru %4$s musíte\n"
"přidat položku tvaru\n"
"(%2$s \"%3$s\")"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
34
35
36
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:543
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1647 plug-ins/imagemap/imap_about.c:39
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:367
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
37
msgid "About"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
38
msgstr "O aplikaci"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
39

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
40
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:608
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
41
msgid "Realtime Preview"
42
msgstr "Náhled v reálném čase"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
43

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
44
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:615
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
45
msgid "If you enable this option the preview will be redrawn automatically"
46
msgstr "Povolením této volby se náhled překresluje automaticky"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
47

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
48
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:618
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
49
msgid "Redraw"
50
msgstr "Překreslit"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
51

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
52
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:624
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
53
msgid "Redraw preview"
54
msgstr "Překreslit náhled"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
55
56

#. Zoom Options
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
57
58
59
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:627 plug-ins/imagemap/imap_popup.c:146
msgid "Zoom"
msgstr "Přiblížení"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
60

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
61
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:655
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
62
msgid "Undo last zoom"
63
msgstr "Zrušit poslední přiblížení"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
64

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
65
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:665
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
66
msgid "Redo last zoom"
67
msgstr "Vrátit poslední přiblížení"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
68

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
69
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:680
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
70
msgid "_Parameters"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
71
msgstr "_Parametry"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
72

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
73
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:683
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
74
msgid "Fractal Parameters"
75
msgstr "Parametry fraktálu"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
76

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
77
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:696
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
78
msgid "XMIN:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
79
msgstr "XMIN:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
80

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
81
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:699
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
82
msgid "Change the first (minimal) x-coordinate delimitation"
83
msgstr "Změna omezení první (nejmenší) x souřadnice"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
84

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
85
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:707
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
86
msgid "XMAX:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
87
msgstr "XMAX:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
88

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
89
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:710
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
90
msgid "Change the second (maximal) x-coordinate delimitation"
91
msgstr "Změna omezení druhé (největší) x souřadnice"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
92

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
93
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:718
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
94
msgid "YMIN:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
95
msgstr "YMIN:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
96

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
97
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:721
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
98
msgid "Change the first (minimal) y-coordinate delimitation"
99
msgstr "Změna omezení první (nejmenší) y souřadnice"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
100

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
101
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:729
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
102
msgid "YMAX:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
103
msgstr "YMAX:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
104

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
105
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:732
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
106
msgid "Change the second (maximal) y-coordinate delimitation"
107
msgstr "Změna omezení druhé (největší) y souřadnice"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
108

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
109
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:740
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
110
msgid "ITER:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
111
msgstr "ITER:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
112

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
113
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:743
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
114
115
116
msgid ""
"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
"calculated, which will take more time"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
117
msgstr ""
118
119
"Změna iterační hodnoty. Vyšší znamená výpočet větších detailů za cenu "
"delšího času"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
120

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
121
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:752
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
122
msgid "CX:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
123
msgstr "CX:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
124

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
125
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:755
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
126
127
128
msgid ""
"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
129
msgstr ""
130
131
"Změna hodnoty CX (mění poměry fraktálu, aktivní se všemi fraktály kromě "
"Mandelbrotova a Sierpinského)"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
132

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
133
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:764
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
134
msgid "CY:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
135
msgstr "CY:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
136

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
137
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:767
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
138
139
140
msgid ""
"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
141
msgstr ""
142
143
"Změna hodnoty CY (mění poměry fraktálu, aktivní se všemi fraktály kromě "
"Mandelbrotova a Sierpinského)"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
144

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
145
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:784
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
146
msgid "Load a fractal from file"
147
msgstr "Načíst fraktál ze souboru"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
148

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
149
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:792
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
150
msgid "Reset parameters to default values"
151
msgstr "Nastaví parametry na implicitní hodnoty"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
152

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
153
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:801
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
154
msgid "Save active fractal to file"
155
msgstr "Zapsat aktivní fraktál do souboru"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
156
157

#. Fractal type toggle box
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
158
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:804
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
159
msgid "Fractal Type"
160
msgstr "Typ fraktálu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
161

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
162
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:817
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
163
msgid "Mandelbrot"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
164
msgstr "Mandelbrot"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
165

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
166
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:819
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
167
msgid "Julia"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
168
msgstr "Julia"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
169

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
170
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:821
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
171
msgid "Barnsley 1"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
172
msgstr "Barnsley 1"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
173

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
174
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:823
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
175
msgid "Barnsley 2"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
176
msgstr "Barnsley 2"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
177

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
178
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:825
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
179
msgid "Barnsley 3"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
180
msgstr "Barnsley 3"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
181

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
182
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:827
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
183
msgid "Spider"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
184
msgstr "Spider"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
185

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
186
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:829
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
187
msgid "Man'o'war"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
188
msgstr "Man'o'war"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
189

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
190
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:831
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
191
msgid "Lambda"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
192
msgstr "Lambda"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
193

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
194
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:833
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
195
msgid "Sierpinski"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
196
msgstr "Sierpinski"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
197

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
198
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:879 plug-ins/common/sinus.c:879
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
199
200
msgid "Co_lors"
msgstr "_Barvy"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
201

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
202
#. Number of Colors frame
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
203
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:883 plug-ins/common/borderaverage.c:405
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
204
msgid "Number of Colors"
205
msgstr "Počet barev"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
206

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
207
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:895
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
208
msgid "Number of colors:"
209
msgstr "Počet barev:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
210

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
211
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:898
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
212
msgid "Change the number of colors in the mapping"
213
msgstr "Změna počtu barev v mapování"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
214

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
215
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:905
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
216
msgid "Use loglog smoothing"
217
msgstr "Použít spojité vyhlazení"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
218

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
219
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:912
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
220
msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
221
msgstr "Užití spojitého vyhlazení zabrání \"pruhování\" výsledku"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
222

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
223
#. Color Density frame
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
224
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:916
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
225
msgid "Color Density"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
226
227
msgstr "Hustota barvy"

Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
228
229
230
#. These values are translated for the GUI but also used internally
#. to figure out which button the user pushed, etc.
#. Not my design, please don't blame me -- njl
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
231
232
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:928 plug-ins/common/compose.c:128
#: plug-ins/common/compose.c:138 plug-ins/common/fp.c:217
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
233
msgid "Red:"
234
msgstr "Červená:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
235

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
236
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:931
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
237
msgid "Change the intensity of the red channel"
238
msgstr "Změna intenzity červeného kanálu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
239

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
240
241
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:938 plug-ins/common/compose.c:129
#: plug-ins/common/compose.c:139 plug-ins/common/fp.c:218
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
242
msgid "Green:"
243
msgstr "Zelená:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
244

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
245
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:941
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
246
msgid "Change the intensity of the green channel"
247
msgstr "Změna intenzity zeleného kanálu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
248

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
249
250
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:948 plug-ins/common/compose.c:130
#: plug-ins/common/compose.c:140 plug-ins/common/fp.c:219
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
251
msgid "Blue:"
252
msgstr "Modrá:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
253

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
254
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:951
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
255
msgid "Change the intensity of the blue channel"
256
msgstr "Změna intenzity modrého kanálu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
257

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
258
#. Color Function frame
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
259
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:957
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
260
msgid "Color Function"
261
msgstr "Barevná funkce"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
262

Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
263
#. Redmode radio frame
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
264
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:966 plug-ins/common/channel_mixer.c:523
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
265
#: plug-ins/common/decompose.c:133
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
266
msgid "Red"
267
msgstr "Červená"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
268

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
269
270
271
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:970
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1011
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1052
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
272
273
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
274

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
275
276
277
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:972
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1013
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1054
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278
279
280
msgid "Cosine"
msgstr "Kosinus"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
281
282
283
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:974
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1015
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1056 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:369
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
284
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:168 plug-ins/common/align_layers.c:416
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
285
286
#: plug-ins/common/align_layers.c:447 plug-ins/common/postscript.c:3019
#: plug-ins/common/postscript.c:3031 plug-ins/common/psp.c:416
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287
#: plug-ins/fits/fits.c:1012
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
288
289
290
msgid "None"
msgstr "Nic"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
291
292
293
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:979
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1020
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1061
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
294
msgid "Use sine-function for this color component"
295
msgstr "Použití funkce sinus pro tuto barevnou komponentu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
296

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
297
298
299
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:982
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1023
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1064
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
300
msgid "Use cosine-function for this color component"
301
msgstr "Použití funkce kosinus pro tuto barevnou komponentu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
302

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
303
304
305
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:985
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1026
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1067
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
306
307
308
309
msgid ""
"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
"channel"
msgstr ""
310
311
"Použití lineárního mapování namísto trigonometrické funkce pro tento barevný "
"kanál"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
312

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
313
314
315
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:994
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1035
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1076
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
316
317
318
msgid "Inversion"
msgstr "Inverze"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
319
320
321
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1002
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1043
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1084
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
322
323
324
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325
326
msgstr ""
"Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
327

Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
328
#. Greenmode radio frame
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
329
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1007 plug-ins/common/channel_mixer.c:528
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
330
#: plug-ins/common/decompose.c:134
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
331
msgid "Green"
332
msgstr "Zelená"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
333
334

#. Bluemode radio frame
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
335
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1048 plug-ins/common/channel_mixer.c:533
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
336
#: plug-ins/common/decompose.c:139
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
337
msgid "Blue"
338
msgstr "Modrá"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
339

Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
340
#. Colormode toggle box
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
341
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1089
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
342
msgid "Color Mode"
343
msgstr "Barevný režim"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
344

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
345
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1098
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346
msgid "As specified above"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
347
msgstr "Jak určeno výše"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
348

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
349
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1110
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
350
msgid ""
351
352
"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
"function). The result is visible in the preview image"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
353
msgstr ""
354
355
"Vytváří barevnou mapu s volbami určenými výše (funkce barva/hustota). "
"Výsledek je viditelný v náhledovém obrázku"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
356

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
357
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1120
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358
msgid "Apply active gradient to final image"
359
msgstr "Použít aktivní přechod na konečný obrázek"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
360

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
361
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1132
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
362
msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
363
msgstr "Vytvoří barevnou mapu s použitím přechodu z editoru přechodů"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
364

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
365
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1143
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
366
msgid "FractalExplorer Gradient"
367
msgstr "Přechod badatele fraktálů"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
368

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
369
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1173
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370
msgid "_Fractals"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
371
msgstr "_Fraktály"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
372

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
373
374
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1796
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1109 plug-ins/bmp/bmpwrite.c:198
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
375
#: plug-ins/common/CEL.c:577 plug-ins/common/CML_explorer.c:2001
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376
377
378
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:1044 plug-ins/common/compressor.c:404
#: plug-ins/common/compressor.c:535 plug-ins/common/curve_bend.c:866
#: plug-ins/common/dicom.c:647 plug-ins/common/gbr.c:586
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
379
380
#: plug-ins/common/gif.c:994 plug-ins/common/gih.c:1254
#: plug-ins/common/gtm.c:225 plug-ins/common/jpeg.c:1496
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
381
#: plug-ins/common/mng.c:557 plug-ins/common/mng.c:941
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
382
383
#: plug-ins/common/pat.c:433 plug-ins/common/pcx.c:585
#: plug-ins/common/pix.c:515 plug-ins/common/png.c:1178
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384
#: plug-ins/common/pnm.c:809 plug-ins/common/postscript.c:1123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385
386
387
#: plug-ins/common/psd_save.c:1588 plug-ins/common/raw.c:517
#: plug-ins/common/raw.c:544 plug-ins/common/spheredesigner.c:2088
#: plug-ins/common/sunras.c:513 plug-ins/common/tga.c:1030
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
388
#: plug-ins/common/tiff.c:1810 plug-ins/common/xbm.c:996
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389
#: plug-ins/common/xwd.c:577 plug-ins/fits/fits.c:450
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
390
#: plug-ins/flame/flame.c:443 plug-ins/gfig/gfig.c:783
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
391
#: plug-ins/gfli/gfli.c:715 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2395
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
392
#: plug-ins/winicon/icosave.c:243 plug-ins/xjt/xjt.c:1263
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1702
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
394
#, c-format
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
395
396
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro zápis: %s"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
397

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
398
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1810
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
399
#, c-format
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
400
401
msgid "Could not write '%s': %s"
msgstr "Nemohu zapsat '%s': %s"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
402

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
403
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1863
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
404
msgid "Load Fractal Parameters"
405
msgstr "Načíst parametry fraktálu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
406

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
407
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1894
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
408
msgid "Save Fractal Parameters"
409
msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
410

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
411
#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
412
#. stat error (file does not exist)
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
413
414
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2094
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1247 plug-ins/bmp/bmpread.c:153
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
415
#: plug-ins/common/CEL.c:305 plug-ins/common/CML_explorer.c:2216
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
416
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:966 plug-ins/common/curve_bend.c:918
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417
#: plug-ins/common/dicom.c:290 plug-ins/common/gbr.c:327
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
418
419
#: plug-ins/common/gifload.c:296 plug-ins/common/gih.c:648
#: plug-ins/common/jpeg.c:934 plug-ins/common/jpeg.c:2549
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
420
421
#: plug-ins/common/mng.c:1112 plug-ins/common/pat.c:300
#: plug-ins/common/pcx.c:302 plug-ins/common/pix.c:332
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
422
#: plug-ins/common/png.c:674 plug-ins/common/pnm.c:432
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
423
#: plug-ins/common/postscript.c:990 plug-ins/common/psd.c:1759
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
424
425
426
427
#: plug-ins/common/psp.c:1457 plug-ins/common/raw.c:230
#: plug-ins/common/raw.c:635 plug-ins/common/spheredesigner.c:1990
#: plug-ins/common/sunras.c:382 plug-ins/common/svg.c:311
#: plug-ins/common/svg.c:694 plug-ins/common/tga.c:415
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
428
#: plug-ins/common/tiff.c:510 plug-ins/common/xbm.c:719
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
429
430
#: plug-ins/common/xwd.c:422 plug-ins/faxg3/faxg3.c:220
#: plug-ins/fits/fits.c:337 plug-ins/flame/flame.c:412
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
431
432
#: plug-ins/gfig/gfig.c:431 plug-ins/gfli/gfli.c:424 plug-ins/gfli/gfli.c:460
#: plug-ins/help/domain.c:421 plug-ins/winicon/icoload.c:126
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433
#: plug-ins/xjt/xjt.c:2526 plug-ins/xjt/xjt.c:2534
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
434
#, c-format
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
435
436
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro čtení: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
438
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2102
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
439
#, c-format
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
440
441
msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "'%s' není soubor badatele fraktálů"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
442

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
443
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2108
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
444
#, c-format
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
445
446
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
msgstr "'%s' je poškozen. Řádek %d Nesprávná sekce voleb"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
447

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
448
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:269
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
449
450
msgid "_Fractal Explorer..."
msgstr "Badatel _fraktálů..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
451

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
452
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:400
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
453
msgid "Rendering Fractal..."
454
msgstr "Počítá se fraktál..."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
455

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
456
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:772
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
457
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3128
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
458
#, c-format
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
459
460
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
msgstr "Opravdu chcete odstranit \"%s\" ze seznamu a z disku?"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
461

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
462
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:776
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
463
msgid "Delete Fractal"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
464
msgstr "Odstranit fraktál"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
465

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
466
#. the dialog
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
467
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:853
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
468
msgid "Edit fractal name"
469
msgstr "Změnit jméno fraktálu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
470

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
471
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:879
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
472
msgid "Fractal name:"
473
msgstr "Jméno fraktálu:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
474

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
475
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:901
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
476
msgid "New Fractal"
477
msgstr "Nový fraktál"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
478

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
479
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1181
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480
481
482
483
#, c-format
msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "Soubor '%s' není souborem pro badatele fraktálů"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
484
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1190
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485
486
487
488
489
490
491
492
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is corrupt.\n"
"Line %d Option section incorrect"
msgstr ""
"Soubor '%s' je poškozený.\n"
"Řádek %d Nesprávná sekce voleb"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
493
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1240
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
494
msgid "My first fractal"
495
msgstr "Můj první fraktál"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
496

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
497
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1256
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
498
msgid "Choose Fractal by double-clicking on it"
499
msgstr "Dvojitým poklepem lze zvolit fraktál"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
500

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
501
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1293
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
502
msgid "Select folder and rescan collection"
503
msgstr "Výběr adresáře a aktualizace souhrnu"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
504

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
505
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1305
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
506
msgid "Delete currently selected fractal"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
507
msgstr "Odstranit právě zvolený fraktál"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
508

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
509
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1356
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
510
msgid "Rescan for Fractals"
511
msgstr "Zaktualizovat fraktály"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
512

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
513
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1373
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
514
msgid "Add FractalExplorer Path"
515
msgstr "Přidat cestu pro badatele fraktálů"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
516

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
517
#: plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
518
msgid "Lighting Effects..."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
519
msgstr "Světelné efekty..."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
520

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
521
522
523
#: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:197
msgid "_Lighting Effects..."
msgstr "_Světelné efekty..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
524

Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
525
#. General options
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
526
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:261
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
527
msgid "General Options"
528
msgstr "Obecné volby"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
529

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
530
531
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:269
msgid "T_ransparent background"
532
msgstr "P_růhledné pozadí"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
533

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
534
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:279
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
535
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536
537
msgstr ""
"Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
538

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
539
540
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:282
msgid "Cre_ate new image"
541
msgstr "Vytv_ořit nový obrázek"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
542

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
543
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:292 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:570
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
544
msgid "Create a new image when applying filter"
545
msgstr "Vytvoření nového obrázku při použití filtru"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
546

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
547
548
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:294
msgid "High _Quality preview"
549
msgstr "Náhled ve vysoké _kvalitě"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
550

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
551
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:304
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
552
msgid "Enable/disable high quality preview"
553
msgstr "Povolení/zákaz náhledu vysoké kvality"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
554

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
555
556
557
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:331 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:649
msgid "Light Settings"
msgstr "Nastavení světla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
559
560
561
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:344
msgid "Light 1"
msgstr "Světlo 1"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
562

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
563
564
565
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:345
msgid "Light 2"
msgstr "Světlo 2"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
567
568
569
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:346
msgid "Light 3"
msgstr "Světlo 3"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
570

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
571
572
573
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:347
msgid "Light 4"
msgstr "Světlo 4"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
574

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
575
576
577
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:348
msgid "Light 5"
msgstr "Světlo 5"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
578

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
579
580
581
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:349
msgid "Light 6"
msgstr "Světlo 6"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
582

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
583
#. row labels
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
584
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:358 plug-ins/common/spheredesigner.c:2624
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
585
586
587
588
589
590
591
592
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:363
msgid "Color:"
msgstr "Barva:"

#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:370
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
593
msgid "Directional"
594
msgstr "Směrové"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
595

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
596
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:371
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
597
msgid "Point"
598
msgstr "Bodové"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
599

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
600
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:386 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:677
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
601
msgid "Type of light source to apply"
602
msgstr "Typ použitého světelného zdroje"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
603

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
604
605
606
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:388 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:679
msgid "Select lightsource color"
msgstr "Zvolte barvu světelného zdroje"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
607

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
608
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:400 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:692
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
609
msgid "Set light source color"
610
msgstr "Nastavení barvy světelného zdroje"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
611

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:408
msgid "_Intensity:"
msgstr "_Intenzita:"

#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:414
msgid "Light intensity"
msgstr "Intenzita světla"

#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:417 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:694
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1021
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622
623
624
625
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:464
msgid "Position"
msgstr "Poloha"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
626
627
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:426 plug-ins/common/flarefx.c:756
#: plug-ins/common/mblur.c:1001 plug-ins/common/nova.c:451
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
628
629
#: plug-ins/common/papertile.c:267 plug-ins/flame/flame.c:1207
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2653
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
630
msgid "_X:"
631
msgstr "_X:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
632

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
633
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:432 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:718
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
634
msgid "Light source X position in XYZ space"
635
msgstr "Poloha X světelného zdroje v prostoru XYZ"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
636

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
637
638
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:439 plug-ins/common/flarefx.c:761
#: plug-ins/common/mblur.c:1007 plug-ins/common/nova.c:456
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
639
640
#: plug-ins/common/papertile.c:276 plug-ins/flame/flame.c:1221
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2657
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641
msgid "_Y:"
642
msgstr "_Y:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
643

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
644
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:445 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:732
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
645
msgid "Light source Y position in XYZ space"
646
msgstr "Poloha Y světelného zdroje v prostoru XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
647

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
648
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:452
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649
msgid "_Z:"
650
msgstr "_Z:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
651

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
652
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:458 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:746
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
653
msgid "Light source Z position in XYZ space"
654
msgstr "Poloha Z světelného zdroje v prostoru XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
655

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
656
657
658
659
660
661
662
#. *****************************************************
#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
#. *************************************************
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:461 plug-ins/common/struc.c:1286
#: plug-ins/common/wind.c:930
msgid "Direction"
msgstr "Směr"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
663

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
664
#. X
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
665
666
667
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:710
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:764
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1032
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
668
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1081 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:544
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
669
670
671
msgid "X:"
msgstr "X:"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
672
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:475 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:772
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
673
msgid "Light source X direction in XYZ space"
674
msgstr "Směr X světelného zdroje v prostoru XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
675

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676
#. Y
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
677
678
679
680
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:481 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:724
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:777
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1045
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1092
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
681
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1190 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:558
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682
683
684
msgid "Y:"
msgstr "Y:"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
685
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:487 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:785
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
686
msgid "Light source Y direction in XYZ space"
687
msgstr "Směr Y světelného zdroje v prostoru XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
688

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
689
690
691
692
693
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:493 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:738
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:790
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1103
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1202
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
695
696
msgid "Z:"
msgstr "Z:"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
697
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:798
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
698
msgid "Light source Z direction in XYZ space"
699
msgstr "Směr Z světelného zdroje v prostoru XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
700

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
701
702
703
704
705
706
707
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:502
msgid "I_solate"
msgstr "_Izolovat"

#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:512
msgid "Lighting preset:"
msgstr "Přednastavení světla:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
708

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
709
710
711
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:558
msgid "Material properties"
msgstr "Vlastnosti materiálu"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
712

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
713
714
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:576
msgid "_Glowing:"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
715
msgstr "_Zářící:"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
716
717

#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:592 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:859
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
718
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
719
msgstr "Míra, v jaké je zobrazena původní barva tam, kam nedopadá přímé světlo"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
720

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
721
722
723
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:605
msgid "_Bright:"
msgstr "_Jasný:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
724

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
725
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:621 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:888
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
726
msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
727
msgstr "Intenzita původní barvy, je-li ozářena zdrojem světla"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
728

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
729
730
731
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:634
msgid "_Shiny:"
msgstr "_Lesknoucí se"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
732

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
733
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:650 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:960
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
734
msgid "Controls how intense the highlights will be"
735
msgstr "Ovládání intenzity odlesků"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
736

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
737
738
739
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:662
msgid "_Polished:"
msgstr "_Leštěný:"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
740