pl.po 701 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gimp.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 1999-2018 the gimp authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5 6 7
# Paweł Dziekoński, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
8 9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
10
#
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
11
# Terminy:
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
# drawable  - obszar rysowania (warstwa, kanał itp.)
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
13 14 15 16
# segment
#       - segment (gradient)
#       - odcinek (ścieżka)
# component  - składowa (koloru, ścieżki)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17
# zoom in   - powiększenie
18
# zoom out  - zmniejszenie (nie pomniejszenie)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
# colormap  - paleta kolorów
# brushes, patterns, gradients - pędzle, desenie, gradienty
21
#
22 23
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26 27
"POT-Creation-Date: 2018-03-18 17:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-18 17:50+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
28
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
30
"Language: pl\n"
31
"MIME-Version: 1.0\n"
32
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
33
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34 35
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37 38
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:1
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39 40 41
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Edytor obrazów GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42 43
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:2
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44
msgid "Create images and edit photographs"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45
msgstr "Tworzenie oraz obróbka obrazów i fotografii"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48 49 50 51 52 53
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP to program do manipulowania obrazami projektu GNU. Jest on wolnym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54
"oprogramowaniem służącym do retuszowania zdjęć i tworzenia obrazów."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Daje on wiele możliwości. Może być używany jako prosty program do rysowania, "
"narzędzie do retuszowania zdjęć dla ekspertów, system do masowego "
"przetwarzania plików obrazów przez sieć, program renderujący obrazy, "
"konwerter formatów obrazów itp."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
68 69 70 71 72 73 74
msgid ""
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75 76
"GIMP jest wysoce rozszerzalny. Za pomocą wtyczek i rozszerzeń można osiągnąć "
"niemalże wszystko. Zaawansowany interfejs skryptów umożliwia łatwe "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77
"automatyzowanie wszystkich działań, od najprostszych zadań do złożonych "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78 79
"procedur manipulacji obrazami. GIMP jest dostępny dla systemów Linux, "
"Microsoft Windows i OS X."
80

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82 83 84
msgid "Painting in GIMP"
msgstr "Malowanie w GIMP-ie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:7
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
86 87
msgid "Photo editing in GIMP"
msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
msgstr ""
"GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
"ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr ""
"Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
"używającym technologii Wayland"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151 152 153 154 155 156 157 158
#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.h:1
msgid "Extra files for GIMP"
msgstr "Dodatkowe pliki dla programu GIMP"

#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.h:2
msgid "Patterns, gradients, and other extra files for GIMP"
msgstr "Desenie, gradienty i inne dodatkowe pliki dla programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159 160 161 162
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Edytor obrazów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
163 164 165 166 167 168 169 170
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:5
msgid "GIMP;graphic;design;illustration;painting;"
msgstr ""
"GIMP;grafika;graficzny;design;dizajn;projektowanie;wzornictwo;ilustracja;"
"ilustrowanie;rysunek;rysowanie;rysownictwo;malowanie;malarstwo;obrazy;"
"obrazki;fotografia;zdjęcia;retuszowanie;renderowanie;wtyczki;"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
171 172 173 174
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
175
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
176
#: ../app/about.h:30
177
#, c-format
178
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
179
"Copyright © 1995-%s\n"
180 181
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
182
"Copyright © 1995-%s\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
183
"Spencer Kimball, Peter Mattis oraz zespół programistów programu GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185 186 187 188 189 190
#. TRANSLATORS: do not end the license URL with a dot, because it would
#. * be in the link. Because of technical limitations, make sure the URL
#. * ends with a space, a newline or is end of text.
#. * Cf. bug 762282.
#.
#: ../app/about.h:39
191
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
192 193 194 195
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
196
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197 198 199 200
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
201
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
202
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
203
"GIMP. If not, see: http://www.gnu.org/licenses/"
204
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
205 206
"Program GIMP jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub "
"modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207
"Fundację Wolnego Oprogramowania — według wersji trzeciej tej Licencji lub "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208
"którejś z późniejszych wersji.\n"
209
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
" Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
211
"— jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
212 213
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
"GNU. \n"
215
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216
"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218
"— proszę odwiedzić stronę internetową http://www.gnu.org/licenses/"
219

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
#: ../app/gimp-version.c:66 ../app/gimp-version.c:164
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
msgstr "Używa %s w wersji %s (skompilowano z wersją %s)"

#: ../app/gimp-version.c:192
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s w wersji %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230
#: ../app/main.c:155
231
msgid "Show version information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
234
#: ../app/main.c:160
235
msgid "Show license information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236
msgstr "Wyświetla informację o licencji i kończy działanie"
237

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
238
#: ../app/main.c:165
239
msgid "Be more verbose"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
msgstr "Wyświetla więcej informacji"
241

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242
#: ../app/main.c:170
243
msgid "Start a new GIMP instance"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244
msgstr "Uruchamia nowe wystąpienie programu GIMP"
245

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
#: ../app/main.c:175
247 248 249
msgid "Open images as new"
msgstr "Otwiera obraz jako nowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250
#: ../app/main.c:180
251
msgid "Run without a user interface"
252
msgstr "Uruchamia bez interfejsu użytkownika"
253

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254
#: ../app/main.c:185
255
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256
msgstr "Nie wczytuje pędzli, gradientów, deseni itp."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258
#: ../app/main.c:190
259
msgid "Do not load any fonts"
260
msgstr "Nie wczytuje żadnych czcionek"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262
#: ../app/main.c:195
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
263
msgid "Do not show a splash screen"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
264
msgstr "Nie wyświetla ekranu powitalnego"
265

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
266
#: ../app/main.c:200
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
msgstr "Nie wykorzystuje pamięci dzielonej pomiędzy programem GIMP a wtyczkami"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270
#: ../app/main.c:205
271
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272 273
msgstr ""
"Nie wykorzystuje specjalnych instrukcji procesora przyśpieszających działanie"
274

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
#: ../app/main.c:210
276
msgid "Use an alternate sessionrc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
277
msgstr "Używa alternatywnego pliku sessionrc"
278

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
#: ../app/main.c:215
280
msgid "Use an alternate user gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
281
msgstr "Używa alternatywnego pliku gimprc użytkownika"
282

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
#: ../app/main.c:220
284
msgid "Use an alternate system gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
msgstr "Używa alternatywnego systemowego plik gimprc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
286

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287
#: ../app/main.c:225
288
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
289
msgstr "Polecenie wsadowe do uruchomienia (może być używane wielokrotnie)"
290

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
#: ../app/main.c:230
292
msgid "The procedure to process batch commands with"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
293
msgstr "Procedura, za pomocą której przetwarzać polecenia wsadowe"
294

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
#: ../app/main.c:235
296
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297
msgstr "Wyświetla komunikaty w konsoli zamiast w oknie dialogowym"
298

299
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
300
#: ../app/main.c:241
301
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
302
msgstr "Tryb kompatybilności PDB (off|on|warn)"
303 304

#. don't translate the mode names (never|query|always)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
305
#: ../app/main.c:247
306
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307
msgstr "Debuguje w przypadku awarii programu (never|query|always)"
308

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309
#: ../app/main.c:252
310
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
msgstr "Włącza obsługę debugowania niekrytycznych sygnałów"
312

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313
#: ../app/main.c:257
314
msgid "Make all warnings fatal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
315
msgstr "Traktuje wszystkie ostrzeżenia jako krytyczne"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
316

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
317
#: ../app/main.c:262
318
msgid "Output a gimprc file with default settings"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
319
msgstr "Wypisuje plik gimprc z domyślnymi ustawieniami"
320

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
#: ../app/main.c:278
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
322
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
msgstr "Wypisuje uporządkowaną listę przestarzałych procedur w PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325
#: ../app/main.c:283
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
msgid "Show a preferences page with experimental features"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
msgstr "Wyświetla stronę preferencji z eksperymentalnymi funkcjami"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329
#: ../app/main.c:459
330
msgid "[FILE|URI...]"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
331
msgstr "[PLIK|URI…]"
332

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
333
#: ../app/main.c:477
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
334
msgid ""
335 336
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
337
msgstr ""
338
"Program GIMP nie może zainicjować interfejsu graficznego.\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339
"Proszę się upewnić, że ustawienia środowiska wyświetlania są poprawne."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
341
#: ../app/main.c:496
342
msgid "Another GIMP instance is already running."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343
msgstr "Inne wystąpienie programu GIMP jest już uruchomione."
344

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
345
#: ../app/main.c:586
346
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
347
msgstr "Wyjście programu GIMP. Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno."
348

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349
#: ../app/main.c:587
350 351
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352
msgstr "(Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno)\n"
353

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354
#: ../app/main.c:604
355
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357 358
"Wyjście programu GIMP. Można zminimalizować to okno, ale nie należy go "
"zamykać."
359

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360
#: ../app/sanity.c:562
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
361 362 363 364 365 366
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
367 368
"Nie można konwertować ze skonfigurowanego kodowania nazw plików na kodowanie "
"UTF-8: %s\n"
369
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370
"Proszę sprawdzić wartość zmiennej środowiskowej G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
371

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
372
#: ../app/sanity.c:581
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
373 374
#, c-format
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
375 376
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378 379 380
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
381
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
"Nie można konwertować nazwy katalogu przechowującego konfigurację "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
"użytkownika programu GIMP na kodowanie UTF-8: %s\n"
384
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385 386 387 388
"Prawdopodobnie nazwy plików zapisane w systemie plików są na podstawie "
"kodowania innego niż UTF-8, a jednocześnie nie udostępniono informacji o tym "
"programom wykorzystującym bibliotekę GLib. Proszę ustawić zmienną "
"środowiskową G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
390
#: ../app/actions/actions.c:111 ../app/dialogs/dialogs.c:420
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
392 393 394
msgid "Brush Editor"
msgstr "Edytor pędzli"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395
#. initialize the list of gimp brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:317
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
397
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3072
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398 399 400
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
401
#: ../app/actions/actions.c:117 ../app/dialogs/dialogs.c:356
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402 403 404
msgid "Buffers"
msgstr "Bufory"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
405
#: ../app/actions/actions.c:120 ../app/dialogs/dialogs.c:374
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407 408 409
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
410
#: ../app/actions/actions.c:123 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:174
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
#: ../app/dialogs/dialogs.c:382
412 413
msgid "Colormap"
msgstr "Paleta kolorów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
414

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415
#: ../app/actions/actions.c:126
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416
msgid "Context"
417
msgstr "Kontekst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
418

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
419
#: ../app/actions/actions.c:129 ../app/dialogs/dialogs.c:322
420
msgid "Pointer Information"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
421
msgstr "Informacje o kursorze"
422

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
423
#: ../app/actions/actions.c:132 ../app/dialogs/dialogs.c:326
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
424 425 426 427
msgid "Dashboard"
msgstr "Panel wydajności"

#: ../app/actions/actions.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
428
msgid "Debug"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
msgstr "Debugowanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
431
#: ../app/actions/actions.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432
msgid "Dialogs"
433
msgstr "Okna dialogowe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
434

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
435
#: ../app/actions/actions.c:141
436
msgid "Dock"
437
msgstr "Dok"
438

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
439
#: ../app/actions/actions.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440
msgid "Dockable"
441
msgstr "Element dokowalny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
442

443
#. Document History
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
444
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:362
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
445
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1197
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446 447 448
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
449
#: ../app/actions/actions.c:150
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
450 451 452
msgid "Drawable"
msgstr "Obszar rysowania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
453
#: ../app/actions/actions.c:153 ../app/dialogs/dialogs.c:338
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
454 455 456
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "Dynamika pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
457
#: ../app/actions/actions.c:156 ../app/dialogs/dialogs.c:424
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
458
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
459
msgid "Paint Dynamics Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
460
msgstr "Edytor dynamiki pędzla"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
461

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
462
#: ../app/actions/actions.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463 464 465
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466
#: ../app/actions/actions.c:162 ../app/dialogs/dialogs.c:318
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
467 468 469
msgid "Error Console"
msgstr "Konsola błędów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
470
#: ../app/actions/actions.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471
msgid "File"
472
msgstr "Plik"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
474
#: ../app/actions/actions.c:168
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
475 476 477
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
478
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/dialogs/dialogs.c:353
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3092
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480 481 482
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483
#: ../app/actions/actions.c:174 ../app/dialogs/dialogs.c:428
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
484
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:271
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485 486 487 488
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Edytor gradientów"

#. initialize the list of gimp gradients
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
489
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:342
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
490
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3088
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
491 492 493
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
494
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:353
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
495
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3096
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
496
msgid "Tool Presets"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
497
msgstr "Ustawienia narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
498

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499
#: ../app/actions/actions.c:183 ../app/dialogs/dialogs.c:436
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
500
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:94
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
501
msgid "Tool Preset Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
502
msgstr "Edytor ustawień narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
503

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
504
#: ../app/actions/actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
505
msgid "Help"
506
msgstr "Pomoc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
508
#: ../app/actions/actions.c:189
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
509 510 511
msgid "Image"
msgstr "Obraz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512
#: ../app/actions/actions.c:192 ../app/dialogs/dialogs.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
513
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
514 515 516
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
517
#: ../app/actions/actions.c:195 ../app/dialogs/dialogs.c:370
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
518
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:144 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:230
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
519 520 521
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
522
#. initialize the list of mypaint brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
523
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:327
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
524
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
525 526 527
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
528
#: ../app/actions/actions.c:201 ../app/dialogs/dialogs.c:432
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
529
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530
msgid "Palette Editor"
531
msgstr "Edytor palety"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532 533

#. initialize the list of gimp palettes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
534
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
535
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3084
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536 537 538 539
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"

#. initialize the list of gimp patterns
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
540
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
541
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3080
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542 543 544
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
545
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
546
msgid "Plug-ins"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547 548
msgstr "Wtyczki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
549
#. Quick Mask Color
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
550
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:383
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
551
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1680
552
msgid "Quick Mask"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553 554
msgstr "Szybka maska"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
555
#: ../app/actions/actions.c:216 ../app/dialogs/dialogs.c:402
556 557 558
msgid "Sample Points"
msgstr "Punkty wzorcowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
559
#: ../app/actions/actions.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560
msgid "Select"
561
msgstr "Zaznaczenie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
562 563

#. initialize the template list
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
564
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:795
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
565
#: ../app/dialogs/dialogs.c:365
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566 567 568
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
569
#: ../app/actions/actions.c:225
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
570
msgid "Text Tool"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
571
msgstr "Narzędzie tekstowe"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
572

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
573
#: ../app/actions/actions.c:228
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
574
msgid "Text Editor"
575
msgstr "Edytor tekstowy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
577
#: ../app/actions/actions.c:231 ../app/dialogs/dialogs.c:310
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
578
#: ../app/gui/gui.c:499
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579 580 581
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
582
#: ../app/actions/actions.c:234 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:329
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
583 584 585
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
586
#: ../app/actions/actions.c:237 ../app/dialogs/dialogs.c:378
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
587
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:163
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588 589 590
msgid "Paths"
msgstr "Ścieżki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
591
#: ../app/actions/actions.c:240
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592
msgid "View"
593
msgstr "Widok"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
594

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
595
#: ../app/actions/actions.c:243
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
596
msgid "Windows"
597
msgstr "Okna"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
598

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
599
#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
600
#: ../app/actions/actions.c:593
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
601 602
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
603
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
604 605

#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
606
#: ../app/actions/actions.c:619
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
607 608
#, c-format
msgid "%s: %d"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
609
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
610

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
611
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
612
msgctxt "brush-editor-action"
613 614 615
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Menu edytora pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
616
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
617
msgctxt "brush-editor-action"
618
msgid "Edit Active Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
619
msgstr "Modyfikacja aktywnego pędzla"
620

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
621
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
622
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623 624
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Menu pędzli"
625

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
627
msgctxt "brushes-action"
628
msgid "_Open Brush as Image"
629
msgstr "_Otwórz pędzel jako obraz"
630

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
631
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
632
msgctxt "brushes-action"
633
msgid "Open brush as image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634
msgstr "Otwiera pędzel jako obraz"
635

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
636
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
637
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638
msgid "_New Brush"
639
msgstr "_Nowy pędzel"
640

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
641
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
642 643
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
644
msgstr "Tworzy nowy pędzel"
645

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
646
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
647
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
648
msgid "D_uplicate Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
649
msgstr "_Powiel pędzel"
650

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
652 653
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
654
msgstr "Powiela ten pędzel"
655

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
656
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
657
msgctxt "brushes-action"
658
msgid "Copy Brush _Location"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
659
msgstr "S_kopiuj położenie pędzla"
660

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
661
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
662
msgctxt "brushes-action"
663
msgid "Copy brush file location to clipboard"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
664
msgstr "Kopiuje położenie pliku z pędzlem do schowka"
665

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
666 667 668
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show in _File Manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
669
msgstr "Wyświetl w _menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
670 671 672 673

#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show brush file location in the file manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
674
msgstr "Wyświetla położenie pliku z pędzlem w menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
675 676

#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
677
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678
msgid "_Delete Brush"
679
msgstr "_Usuń pędzel"
680

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
681
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
682 683
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
684
msgstr "Usuwa ten pędzel"
685

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
686
#: ../app/actions/brushes-actions.c:83
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
687
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
688
msgid "_Refresh Brushes"
689
msgstr "Odś_wież pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
691
#: ../app/actions/brushes-actions.c:84
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
692
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693
msgid "Refresh brushes"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
694
msgstr "Odświeża pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
696
#: ../app/actions/brushes-actions.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
697
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
msgid "_Edit Brush..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
699
msgstr "_Modyfikuj pędzel…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
701
#: ../app/actions/brushes-actions.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
702 703
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
704
msgstr "Modyfikuje ten pędzel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
705

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
706
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
707
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708 709
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Menu buforów"
710

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
711
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
712
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732
msgid "Paste Buffer as _New Image"
msgstr "Wklej bufor jako _nowy obraz"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor jako nowy obraz"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
msgctxt "buffers-action"
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "_Usuń bufor"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
msgctxt "buffers-action"
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Usuwa zaznaczony bufor"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:61
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733
msgid "_Paste Buffer"
734
msgstr "Wk_lej bufor"
735

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
736
#: ../app/actions/buffers-actions.c:62
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
737
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
738
msgid "Paste the selected buffer"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
739
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor"
740

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
#: ../app/actions/buffers-actions.c:67
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste Buffer In Pl_ace"
msgstr "Wkl_ej bufor w tym samym miejscu"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:68
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer at its original position"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor w jego oryginalnym miejscu"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:73
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
752
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar