pl.po 657 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gimp.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 1999-2017 the gimp authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5 6 7
# Paweł Dziekoński, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
8 9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
10
#
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
11
# Terminy:
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
# drawable  - obszar rysowania (warstwa, kanał itp.)
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
13 14 15 16
# segment
#       - segment (gradient)
#       - odcinek (ścieżka)
# component  - składowa (koloru, ścieżki)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17
# zoom in   - powiększenie
18
# zoom out  - zmniejszenie (nie pomniejszenie)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
# colormap  - paleta kolorów
# brushes, patterns, gradients - pędzle, desenie, gradienty
21
#
22 23
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26 27
"POT-Creation-Date: 2017-08-20 23:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-20 23:55+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
28
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
30
"Language: pl\n"
31
"MIME-Version: 1.0\n"
32
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
33
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34 35
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37 38 39 40 41 42 43
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
#: ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Edytor obrazów GIMP"

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:2 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44
msgstr "Tworzenie oraz obróbka obrazów i fotografii"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45 46

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47 48 49 50 51 52
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP to program do manipulowania obrazami projektu GNU. Jest on wolnym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
53
"oprogramowaniem służącym do retuszowania zdjęć i tworzenia obrazów."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Daje on wiele możliwości. Może być używany jako prosty program do rysowania, "
"narzędzie do retuszowania zdjęć dla ekspertów, system do masowego "
"przetwarzania plików obrazów przez sieć, program renderujący obrazy, "
"konwerter formatów obrazów itp."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67 68 69 70 71 72 73
msgid ""
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74 75
"GIMP jest wysoce rozszerzalny. Za pomocą wtyczek i rozszerzeń można osiągnąć "
"niemalże wszystko. Zaawansowany interfejs skryptów umożliwia łatwe "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
76
"automatyzowanie wszystkich działań, od najprostszych zadań do złożonych "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77 78
"procedur manipulacji obrazami. GIMP jest dostępny dla systemów Linux, "
"Microsoft Windows i OS X."
79

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
80
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81 82 83 84 85 86
msgid "Painting in GIMP"
msgstr "Malowanie w GIMP-ie"

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:7
msgid "Photo editing in GIMP"
msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
87

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88 89 90 91 92 93 94 95
#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.h:1
msgid "Extra files for GIMP"
msgstr "Dodatkowe pliki dla programu GIMP"

#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.h:2
msgid "Patterns, gradients, and other extra files for GIMP"
msgstr "Desenie, gradienty i inne dodatkowe pliki dla programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
96 97 98 99
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Edytor obrazów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100 101 102 103 104 105 106 107
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:5
msgid "GIMP;graphic;design;illustration;painting;"
msgstr ""
"GIMP;grafika;graficzny;design;dizajn;projektowanie;wzornictwo;ilustracja;"
"ilustrowanie;rysunek;rysowanie;rysownictwo;malowanie;malarstwo;obrazy;"
"obrazki;fotografia;zdjęcia;retuszowanie;renderowanie;wtyczki;"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
108 109 110 111
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
112
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
113
#: ../app/about.h:30
114
#, c-format
115
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
116
"Copyright © 1995-%s\n"
117 118
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
119
"Copyright © 1995-%s\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120
"Spencer Kimball, Peter Mattis oraz zespół programistów programu GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
122 123 124 125 126 127
#. TRANSLATORS: do not end the license URL with a dot, because it would
#. * be in the link. Because of technical limitations, make sure the URL
#. * ends with a space, a newline or is end of text.
#. * Cf. bug 762282.
#.
#: ../app/about.h:39
128
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129 130 131 132
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
133
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134 135 136 137
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
138
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140
"GIMP. If not, see: http://www.gnu.org/licenses/"
141
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
142 143
"Program GIMP jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub "
"modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
144
"Fundację Wolnego Oprogramowania — według wersji trzeciej tej Licencji lub "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
145
"którejś z późniejszych wersji.\n"
146
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
147
" Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
148
"— jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
149 150
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151
"GNU. \n"
152
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
153
"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
154
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
155
"— proszę odwiedzić stronę internetową http://www.gnu.org/licenses/"
156

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157
#: ../app/main.c:160
158
msgid "Show version information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
160

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161
#: ../app/main.c:165
162
msgid "Show license information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
163
msgstr "Wyświetla informację o licencji i kończy działanie"
164

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165
#: ../app/main.c:170
166
msgid "Be more verbose"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167
msgstr "Wyświetla więcej informacji"
168

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169
#: ../app/main.c:175
170
msgid "Start a new GIMP instance"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
171
msgstr "Uruchamia nowe wystąpienie programu GIMP"
172

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173
#: ../app/main.c:180
174 175 176
msgid "Open images as new"
msgstr "Otwiera obraz jako nowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177
#: ../app/main.c:185
178
msgid "Run without a user interface"
179
msgstr "Uruchamia bez interfejsu użytkownika"
180

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181
#: ../app/main.c:190
182
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
183
msgstr "Nie wczytuje pędzli, gradientów, deseni itp."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185
#: ../app/main.c:195
186
msgid "Do not load any fonts"
187
msgstr "Nie wczytuje żadnych czcionek"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189
#: ../app/main.c:200
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
190
msgid "Do not show a splash screen"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
191
msgstr "Nie wyświetla ekranu powitalnego"
192

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
193
#: ../app/main.c:205
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
195
msgstr "Nie wykorzystuje pamięci dzielonej pomiędzy programem GIMP a wtyczkami"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
196

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197
#: ../app/main.c:210
198
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199 200
msgstr ""
"Nie wykorzystuje specjalnych instrukcji procesora przyśpieszających działanie"
201

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
202
#: ../app/main.c:215
203
msgid "Use an alternate sessionrc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
204
msgstr "Używa alternatywnego pliku sessionrc"
205

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206
#: ../app/main.c:220
207
msgid "Use an alternate user gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208
msgstr "Używa alternatywnego pliku gimprc użytkownika"
209

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
#: ../app/main.c:225
211
msgid "Use an alternate system gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
212
msgstr "Używa alternatywnego systemowego plik gimprc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
#: ../app/main.c:230
215
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
216
msgstr "Polecenie wsadowe do uruchomienia (może być używane wielokrotnie)"
217

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218
#: ../app/main.c:235
219
msgid "The procedure to process batch commands with"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220
msgstr "Procedura, za pomocą której przetwarzać polecenia wsadowe"
221

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
#: ../app/main.c:240
223
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
224
msgstr "Wyświetla komunikaty w konsoli zamiast w oknie dialogowym"
225

226
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227
#: ../app/main.c:246
228
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
229
msgstr "Tryb kompatybilności PDB (off|on|warn)"
230 231

#. don't translate the mode names (never|query|always)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232
#: ../app/main.c:252
233
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
234
msgstr "Debuguje w przypadku awarii programu (never|query|always)"
235

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236
#: ../app/main.c:257
237
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
238
msgstr "Włącza obsługę debugowania niekrytycznych sygnałów"
239

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
#: ../app/main.c:262
241
msgid "Make all warnings fatal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242
msgstr "Traktuje wszystkie ostrzeżenia jako krytyczne"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
243

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244
#: ../app/main.c:267
245
msgid "Output a gimprc file with default settings"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
msgstr "Wypisuje plik gimprc z domyślnymi ustawieniami"
247

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
#: ../app/main.c:283
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250
msgstr "Wypisuje uporządkowaną listę przestarzałych procedur w PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252
#: ../app/main.c:288
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
253
msgid "Show a preferences page with experimental features"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254
msgstr "Wyświetla stronę preferencji z eksperymentalnymi funkcjami"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256
#: ../app/main.c:491
257
msgid "[FILE|URI...]"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258
msgstr "[PLIK|URI…]"
259

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260
#: ../app/main.c:509
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261
msgid ""
262 263
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
264
msgstr ""
265
"Program GIMP nie może zainicjować interfejsu graficznego.\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
266
"Proszę się upewnić, że ustawienia środowiska wyświetlania są poprawne."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
#: ../app/main.c:528
269
msgid "Another GIMP instance is already running."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270
msgstr "Inne wystąpienie programu GIMP jest już uruchomione."
271

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272
#: ../app/main.c:616
273
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
274
msgstr "Wyjście programu GIMP. Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno."
275

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276
#: ../app/main.c:617
277 278
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
msgstr "(Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno)\n"
280

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
281
#: ../app/main.c:634
282
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284 285
"Wyjście programu GIMP. Można zminimalizować to okno, ale nie należy go "
"zamykać."
286

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287
#: ../app/sanity.c:562
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288 289 290 291 292 293
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294 295
"Nie można konwertować ze skonfigurowanego kodowania nazw plików na kodowanie "
"UTF-8: %s\n"
296
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297
"Proszę sprawdzić wartość zmiennej środowiskowej G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
#: ../app/sanity.c:581
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300 301
#, c-format
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
302 303
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
305 306 307
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309
"Nie można konwertować nazwy katalogu przechowującego konfigurację "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
310
"użytkownika programu GIMP na kodowanie UTF-8: %s\n"
311
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312 313 314 315
"Prawdopodobnie nazwy plików zapisane w systemie plików są na podstawie "
"kodowania innego niż UTF-8, a jednocześnie nie udostępniono informacji o tym "
"programom wykorzystującym bibliotekę GLib. Proszę ustawić zmienną "
"środowiskową G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
316

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
317
#. show versions of libraries used by GIMP
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
318
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
319 320
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
msgstr "Używa %s w wersji %s (skompilowano z wersją %s)"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
322

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
#: ../app/version.c:138
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
324 325
#, c-format
msgid "%s version %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
msgstr "%s w wersji %s"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
327

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328
#: ../app/actions/actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:413
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
330 331 332
msgid "Brush Editor"
msgstr "Edytor pędzli"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333
#. initialize the list of gimp brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
334
#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/core/gimp-data-factories.c:317
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
335
#: ../app/dialogs/dialogs.c:328 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2857
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
336 337 338
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339
#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/dialogs/dialogs.c:349
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340 341 342
msgid "Buffers"
msgstr "Bufory"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343
#: ../app/actions/actions.c:119 ../app/dialogs/dialogs.c:367
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
345 346 347
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348
#: ../app/actions/actions.c:122 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:174
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349
#: ../app/dialogs/dialogs.c:375
350 351
msgid "Colormap"
msgstr "Paleta kolorów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
353
#: ../app/actions/actions.c:125
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354
msgid "Context"
355
msgstr "Kontekst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
#: ../app/actions/actions.c:128 ../app/dialogs/dialogs.c:319
358
msgid "Pointer Information"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
msgstr "Informacje o kursorze"
360

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361
#: ../app/actions/actions.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
362
msgid "Debug"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
363
msgstr "Debugowanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
365
#: ../app/actions/actions.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366
msgid "Dialogs"
367
msgstr "Okna dialogowe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369
#: ../app/actions/actions.c:137
370
msgid "Dock"
371
msgstr "Dok"
372

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373
#: ../app/actions/actions.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374
msgid "Dockable"
375
msgstr "Element dokowalny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376

377
#. Document History
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378
#: ../app/actions/actions.c:143 ../app/dialogs/dialogs.c:355
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
380 381 382
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
#: ../app/actions/actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384 385 386
msgid "Drawable"
msgstr "Obszar rysowania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387
#: ../app/actions/actions.c:149 ../app/dialogs/dialogs.c:331
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
388 389 390
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "Dynamika pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391
#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/dialogs/dialogs.c:417
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
392
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
393
msgid "Paint Dynamics Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
394
msgstr "Edytor dynamiki pędzla"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
395

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../app/actions/actions.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397 398 399
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../app/actions/actions.c:158 ../app/dialogs/dialogs.c:315
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
401 402 403
msgid "Error Console"
msgstr "Konsola błędów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404
#: ../app/actions/actions.c:161
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405
msgid "File"
406
msgstr "Plik"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408
#: ../app/actions/actions.c:164
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
409 410 411
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412
#: ../app/actions/actions.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:346
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2877
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
414 415 416
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:421
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
418
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:271
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
419 420 421 422
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Edytor gradientów"

#. initialize the list of gimp gradients
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
423
#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/core/gimp-data-factories.c:342
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
424
#: ../app/dialogs/dialogs.c:340 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2873
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425 426 427
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
428
#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/core/gimp-data-factories.c:353
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
#: ../app/dialogs/dialogs.c:352 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2881
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
430
msgid "Tool Presets"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
431
msgstr "Ustawienia narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
432

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
433
#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/dialogs/dialogs.c:429
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
434
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:94
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
435
msgid "Tool Preset Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
436
msgstr "Edytor ustawień narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
437

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
438
#: ../app/actions/actions.c:182
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
439
msgid "Help"
440
msgstr "Pomoc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
442
#: ../app/actions/actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443 444 445
msgid "Image"
msgstr "Obraz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
446
#: ../app/actions/actions.c:188 ../app/dialogs/dialogs.c:325
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
448 449 450
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451
#: ../app/actions/actions.c:191 ../app/dialogs/dialogs.c:363
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
452
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:144 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:230
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453 454 455
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
456
#. initialize the list of mypaint brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
457
#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/core/gimp-data-factories.c:327
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
458
#: ../app/dialogs/dialogs.c:334 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2885
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
459 460 461
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
462
#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/dialogs/dialogs.c:425
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
464
msgid "Palette Editor"
465
msgstr "Edytor palety"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
466 467

#. initialize the list of gimp palettes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
468
#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/core/gimp-data-factories.c:337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
469
#: ../app/dialogs/dialogs.c:343 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2869
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
470 471 472 473
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"

#. initialize the list of gimp patterns
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
474
#: ../app/actions/actions.c:203 ../app/core/gimp-data-factories.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
475
#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2865
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
476 477 478
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479
#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2889
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
480
msgid "Plug-ins"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481 482
msgstr "Wtyczki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483
#. Quick Mask Color
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
484
#: ../app/actions/actions.c:209 ../app/core/gimpchannel.c:408
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
485
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1523
486
msgid "Quick Mask"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
487 488
msgstr "Szybka maska"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
489
#: ../app/actions/actions.c:212 ../app/dialogs/dialogs.c:395
490 491 492
msgid "Sample Points"
msgstr "Punkty wzorcowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
493
#: ../app/actions/actions.c:215
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
494
msgid "Select"
495
msgstr "Zaznaczenie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
496 497

#. initialize the template list
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
498
#: ../app/actions/actions.c:218 ../app/core/gimp.c:795
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499
#: ../app/dialogs/dialogs.c:358
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500 501 502
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
503
#: ../app/actions/actions.c:221
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
504
msgid "Text Tool"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
505
msgstr "Narzędzie tekstowe"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
506

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507
#: ../app/actions/actions.c:224
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
508
msgid "Text Editor"
509
msgstr "Edytor tekstowy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
511
#: ../app/actions/actions.c:227 ../app/dialogs/dialogs.c:307
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512
#: ../app/gui/gui.c:498
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
513 514 515
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
516
#: ../app/actions/actions.c:230 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:329
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
517 518 519
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
520
#: ../app/actions/actions.c:233 ../app/dialogs/dialogs.c:371
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
521
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:163
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
522 523 524
msgid "Paths"
msgstr "Ścieżki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
525
#: ../app/actions/actions.c:236
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526
msgid "View"
527
msgstr "Widok"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
529
#: ../app/actions/actions.c:239
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
530
msgid "Windows"
531
msgstr "Okna"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
532

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
533
#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
534
#: ../app/actions/actions.c:589
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
535 536
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
537
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
538 539

#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
540
#: ../app/actions/actions.c:615
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
541 542
#, c-format
msgid "%s: %d"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
543
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
544

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
545
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
546
msgctxt "brush-editor-action"
547 548 549
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Menu edytora pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
550
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
551
msgctxt "brush-editor-action"
552
msgid "Edit Active Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
553
msgstr "Modyfikacja aktywnego pędzla"
554

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
555
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
556
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
557 558
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Menu pędzli"
559

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
560
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
561
msgctxt "brushes-action"
562
msgid "_Open Brush as Image"
563
msgstr "_Otwórz pędzel jako obraz"
564

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
565
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
566
msgctxt "brushes-action"
567
msgid "Open brush as image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
568
msgstr "Otwiera pędzel jako obraz"
569

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
571
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
572
msgid "_New Brush"
573
msgstr "_Nowy pędzel"
574

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
575
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
576 577
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
578
msgstr "Tworzy nowy pędzel"
579

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
580
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
581
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
582
msgid "D_uplicate Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
583
msgstr "_Powiel pędzel"
584

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
585
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
586 587
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
588
msgstr "Powiela ten pędzel"
589

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
590
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
591
msgctxt "brushes-action"
592
msgid "Copy Brush _Location"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
593
msgstr "S_kopiuj położenie pędzla"
594

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
595
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
596
msgctxt "brushes-action"
597
msgid "Copy brush file location to clipboard"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
598
msgstr "Kopiuje położenie pliku z pędzlem do schowka"
599

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
600 601 602
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show in _File Manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603
msgstr "Wyświetl w _menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
604 605 606 607

#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show brush file location in the file manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
608
msgstr "Wyświetla położenie pliku z pędzlem w menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
609 610

#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
611
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
612
msgid "_Delete Brush"
613
msgstr "_Usuń pędzel"
614

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
615
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
616 617
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
618
msgstr "Usuwa ten pędzel"
619

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
620
#: ../app/actions/brushes-actions.c:83
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
621
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622
msgid "_Refresh Brushes"
623
msgstr "Odś_wież pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
624

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
625
#: ../app/actions/brushes-actions.c:84
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
626
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627
msgid "Refresh brushes"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
628
msgstr "Odświeża pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
630
#: ../app/actions/brushes-actions.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
631
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632
msgid "_Edit Brush..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
633
msgstr "_Modyfikuj pędzel…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
634

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
635
#: ../app/actions/brushes-actions.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
636 637
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
638
msgstr "Modyfikuje ten pędzel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
639

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
640
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
641
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
642 643
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Menu buforów"
644

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
645
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
646
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
647
msgid "_Paste Buffer"
648
msgstr "Wk_lej bufor"
649

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
650
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
651
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
652
msgid "Paste the selected buffer"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
653
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor"
654

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
655
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
656
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
657
msgid "Paste Buffer _Into"
658
msgstr "Wklej bufor _do"
659

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
660
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
661
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
663
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor do zaznaczenia"
664

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
665
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
666
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667 668 669 670 671 672 673 674 675 676
msgid "Paste Buffer as New _Layer"
msgstr "Wklej bufor jako nową _warstwę"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new layer"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor jako nową warstwę"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
677 678
msgid "Paste Buffer as _New Image"
msgstr "Wklej bufor jako _nowy obraz"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
679

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
680
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
681 682
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
683
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor jako nowy obraz"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
684

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
685
#: ../app/actions/buffers-actions.c:70