cs.po 39.4 KB
Newer Older
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1
# translation of cs.po to
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
2
# Translation of gimp-libgimp to Czech
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
3
# Copyright (C) 2000,2003, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
5
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000.
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
6
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
7
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003 - 2005.
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
8
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006.
9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
12
"Project-Id-Version: cs\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2006-06-28 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-28 11:49+0200\n"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
16 17
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team:  <cs@li.org>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
21 22
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
23

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
24
#: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
25 26 27
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s neumí zpracovat vrstvy"
28

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
29 30
#: ../libgimp/gimpexport.c:218 ../libgimp/gimpexport.c:227
#: ../libgimp/gimpexport.c:236 ../libgimp/gimpexport.c:254
31
msgid "Merge Visible Layers"
32
msgstr "Sloučit viditelné vrstvy"
33

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
34
#: ../libgimp/gimpexport.c:226
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
35 36 37
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s neumí zpracovat posuny vrstev, velikost nebo krytí"
38

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
39
#: ../libgimp/gimpexport.c:235 ../libgimp/gimpexport.c:244
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
40 41 42
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s umí zpracovat vrstvy pouze jako políčka animace"
43

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
44
#: ../libgimp/gimpexport.c:236 ../libgimp/gimpexport.c:245
45 46 47
msgid "Save as Animation"
msgstr "Zapsat jako animaci"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
48 49
#: ../libgimp/gimpexport.c:245 ../libgimp/gimpexport.c:254
#: ../libgimp/gimpexport.c:263
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
50
msgid "Flatten Image"
51
msgstr "Sloučit obraz"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
52

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
53
#: ../libgimp/gimpexport.c:262
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
54 55 56
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s neumí zpracovat průhlednost"
57

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
58
#: ../libgimp/gimpexport.c:271
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
59 60 61 62
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "%s neumí zpracovat masky vrstev"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
63
#: ../libgimp/gimpexport.c:272
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
64 65 66
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Použít masky vrstev"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
67
#: ../libgimp/gimpexport.c:280
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
68 69 70
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB obrázky"
71

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
72 73
#: ../libgimp/gimpexport.c:281 ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:328
74
msgid "Convert to RGB"
75
msgstr "Převést do RGB"
76

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
77
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
78 79 80
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze obrázky ve stupních šedi"
81

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
82 83
#: ../libgimp/gimpexport.c:290 ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:340
84
msgid "Convert to Grayscale"
85
msgstr "Převést do šedí"
86

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
87
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
88 89 90
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze indexované obrázky"
91

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
92 93
#: ../libgimp/gimpexport.c:299 ../libgimp/gimpexport.c:328
#: ../libgimp/gimpexport.c:338
94
msgid ""
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
95
"Convert to Indexed using default settings\n"
96 97
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
98 99
"Konverze do indexovaného použije implicitní nastavení\n"
"(Ručním provedením lze doladit výsledek)"
100

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
101
#: ../libgimp/gimpexport.c:308
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
102 103 104 105
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze bitmapové (dvoubarevné) indexované obrázky"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
106
#: ../libgimp/gimpexport.c:309
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
107 108 109 110 111 112 113
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Převést do indexovaného pomocí implicitních nastavení bitmap\n"
"(Výsledek můžete vyladit ručním provedením)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
114
#: ../libgimp/gimpexport.c:318
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
115 116 117
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB obrázky nebo obrázky ve stupních šedi"
118

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
119
#: ../libgimp/gimpexport.c:327
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
120 121 122
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB nebo indexované obrázky"
123

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
124
#: ../libgimp/gimpexport.c:337
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
125 126 127
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze obrázky ve stupních šedi nebo indexované"
128

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
129
#: ../libgimp/gimpexport.c:348
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
130 131 132
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s vyžaduje alfa kanál"
133

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
134
#: ../libgimp/gimpexport.c:349
135
msgid "Add Alpha Channel"
136
msgstr "Přidat alfa kanál"
137

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
138
#: ../libgimp/gimpexport.c:383
139
msgid "Confirm Save"
140
msgstr "Potvrzení zápisu"
141

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
142
#: ../libgimp/gimpexport.c:389
143
msgid "Confirm"
144
msgstr "Potvrzení"
145

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
146
#: ../libgimp/gimpexport.c:464
147 148 149
msgid "Export File"
msgstr "Exportovat soubor"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
150
#: ../libgimp/gimpexport.c:468
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
151 152
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovat"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
153

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
154
#: ../libgimp/gimpexport.c:470
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
155 156
msgid "_Export"
msgstr "_Exportovat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
157

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
158
#. the headline
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
159
#: ../libgimp/gimpexport.c:499
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
160
#, c-format
161
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
162
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
163
"reasons:"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
164 165 166
msgstr ""
"Váš obrázek by měl být před zápisem exportován jako %s z následujících "
"důvodů:"
167

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
168
#. the footline
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
169
#: ../libgimp/gimpexport.c:573
170
msgid "The export conversion won't modify your original image."
171
msgstr "Exportní konverze by neměla změnit původní obrázek."
172

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
173
#: ../libgimp/gimpexport.c:673
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
174 175 176 177 178 179 180
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat masku vrstev jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
181

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
182
#: ../libgimp/gimpexport.c:679
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
183 184 185 186 187 188 189
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat kanál (uložený výběr) jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
190

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
191
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:130
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192
msgid "Font Selection"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
193
msgstr "Výběr písma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
195
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:145
196 197 198
msgid "Sans"
msgstr "Sans"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
199
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131
200 201
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdné)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
203
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140
204 205 206
msgid "by name"
msgstr "podle názvu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
207
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:141
208 209 210
msgid "by description"
msgstr "podle popisu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
211
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:142
212 213 214
msgid "by help"
msgstr "podle nápovědy"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
215
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:143
216 217 218
msgid "by author"
msgstr "podle autora"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
219
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:144
220 221 222
msgid "by copyright"
msgstr "podle copyrightu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
223
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:145
224 225 226
msgid "by date"
msgstr "podle data"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
227
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:146
228 229 230
msgid "by type"
msgstr "podle typu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
231 232 233
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:377
msgid "Searching"
msgstr "Hledání"
234

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
235 236 237
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:388
msgid "Searching by name"
msgstr "Hledání podle názvu"
238

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
239 240 241
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:409
msgid "Searching by description"
msgstr "Hledání podle popisu"
242

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
243 244 245
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:416
msgid "Searching by help"
msgstr "Hledání podle nápovědy"
246

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
247 248 249
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:423
msgid "Searching by author"
msgstr "Hledání podle autora"
250

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
251 252 253
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:430
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Hledání podle copyrightu"
254

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
255 256 257
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:437
msgid "Searching by date"
msgstr "Hledání podle data"
258

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
259 260 261
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:444
msgid "Searching by type"
msgstr "Hledání podle typu"
262

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
263
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
264
#, c-format
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
265 266 267 268 269
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d procedura"
msgstr[1] "%d procedury"
msgstr[2] "%d procedur"
270

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
271
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:463
272 273 274
msgid "No matches for your query"
msgstr "Žádné výsledky vašeho dotazu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
275
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
276
#, c-format
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
277 278 279 280 281 282 283 284
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d procedura odpovídá vašemu dotazu"
msgstr[1] "%d procedury odpovídají vašemu dotazu"
msgstr[2] "%d procedur odpovídá vašemu dotazu"

#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
msgid "No matches"
msgstr "Žádné výsledky"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:143
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:156
msgid "Return Values"
msgstr "Návratové hodnoty"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:169
msgid "Additional Information"
msgstr "Další informace"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:210
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:222
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:234
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"

312
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313 314 315
msgid "percent"
msgstr "procenta"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
316
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
317 318 319
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Bílá (úplné krytí)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
320
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
321 322 323
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Černá (úplná průhlednost)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
324
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
325 326 327
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "_Alfa kanál vrstvy"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
328
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
329 330 331
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Přenést alfa kanál vrstvy"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
332
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
333 334 335
msgid "_Selection"
msgstr "_Výběr"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
336
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
337 338 339
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "Kopie vrstvy v _odstínech šedi"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
340 341 342 343 344
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanál:"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
345 346 347
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Popředí do pozadí (RGB)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
348
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
349 350 351
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Popředí do pozadí (HSV)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
352
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
353 354 355
msgid "FG to transparent"
msgstr "Popředí do průhlednosti"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
356
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
357 358 359
msgid "Custom gradient"
msgstr "Vlastní přechod"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
360
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
361 362 363
msgid "FG color fill"
msgstr "Vyplňování barvou popředí"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
364
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
365 366 367
msgid "BG color fill"
msgstr "Vyplňování barvou pozadí"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
368
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
369 370 371
msgid "Pattern fill"
msgstr "Vyplňování vzorkem"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
372
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
373 374 375
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Přidat k aktuálnímu výběru"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
376
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
377 378 379
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Ubrat z aktuálního výběru"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
380
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
381 382 383
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Nahradit aktuální výběr"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
384
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
385 386 387
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Průnik s aktuálním výběrem"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
388
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
389 390 391
msgid "Red"
msgstr "Červená"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
392
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
393 394 395
msgid "Green"
msgstr "Zelená"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
396
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
397 398 399
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
400
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
401 402 403
msgid "Gray"
msgstr "Šedá"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
404
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
405 406 407
msgid "Indexed"
msgstr "Indexovaná"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
408
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
409 410 411
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
412
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
413 414 415
msgid "Small"
msgstr "Malé"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
416
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
417 418 419
msgid "Medium"
msgstr "Střední"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
420
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
421 422 423
msgid "Large"
msgstr "Velké"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
424
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
425 426
msgid "Light checks"
msgstr "Světlá šachovnice"
427

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
428
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
429 430
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Střední šachovnice"
431

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
432
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
433 434
msgid "Dark checks"
msgstr "Tmavá šachovnice"
435

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
436
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
437
msgid "White only"
438 439
msgstr "Jen bílá"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
440
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
441
msgid "Gray only"
442 443
msgstr "Jen šedá"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
444
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
445
msgid "Black only"
446 447
msgstr "Jen černá"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
448
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:263
449 450 451
msgid "Image source"
msgstr "Zdroj obrázku"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
452
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
453 454 455
msgid "Pattern source"
msgstr "Zdroj vzorku"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
456
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
457 458 459
msgid "Lightness"
msgstr "Světlost"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
460
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
461 462 463
msgid "Luminosity"
msgstr "Svítivost"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
464
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
465 466 467
msgid "Average"
msgstr "Průměr"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
468
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:323
469 470 471
msgid "Dodge"
msgstr "Zesvětlování"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
472
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
473 474 475
msgid "Burn"
msgstr "Tmavnutí"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
476 477
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
msgid "gradient|Linear"
478 479
msgstr "Lineární"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
480
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
481 482 483
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineární"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
484
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
485 486 487
msgid "Radial"
msgstr "Radiální"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
488
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
489 490 491
msgid "Square"
msgstr "Čtvercový"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
492
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
493 494 495
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Kuželový (symetrický)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
496
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
497 498 499
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Kuželový (nesymetrický)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
500
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
501 502 503
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Pronikající (úhlový)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
504
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
505 506 507
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Pronikající (kulový)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
508
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
509 510 511
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Pronikající (důlkový)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
512
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
513 514 515
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spirála (ve směru hodinových ručiček)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
516
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
517 518 519
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spirála (ve směru hodinových ručiček)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
520
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
521 522 523
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Průsečíky (body)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
524
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
525 526 527
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Průsečíky (nitkové kříže)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
528
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
529 530 531
msgid "Dashed"
msgstr "Čárkovaná"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
532
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:432
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
533 534 535
msgid "Double dashed"
msgstr "Dvojitě čárkovaná"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
536
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:433
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
537 538 539
msgid "Solid"
msgstr "Plná"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
540
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
541 542 543
msgid "Stock ID"
msgstr "Standardní ID"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
544
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
545 546 547
msgid "Inline pixbuf"
msgstr "Inline pixbuf"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
548
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
549 550 551
msgid "Image file"
msgstr "Soubor obrázku"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
552
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
553 554 555
msgid "RGB color"
msgstr "Barva RGB"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
556
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
557 558 559
msgid "Grayscale"
msgstr "Stupně šedi"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
560
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495
561 562 563
msgid "Indexed color"
msgstr "Indexovaná barva"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
564
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
565 566 567
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
568
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
569 570 571
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
572
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
573 574
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Stupně šedi-alfa"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
575

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
576
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
577 578 579
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Indexovaná-alfa"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
580
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
581 582 583
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Žádná (nejrychlejší)"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
584 585 586 587
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
msgid "interpolation|Linear"
msgstr "Lineární"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
588
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
589
msgid "Cubic"
590
msgstr "Kubická"
591

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
592
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
593
msgid "Lanczos (Best)"
594
msgstr "Lanczos (nejlepší)"
595

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
596
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:593
597 598 599
msgid "Constant"
msgstr "Pevný"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
600
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:594
601 602 603
msgid "Incremental"
msgstr "Postupný"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
604
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:256
605 606 607
msgid "None"
msgstr "Nic"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
608
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624
609 610 611
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Pilová vlna"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
612
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:625
613 614 615
msgid "Triangular wave"
msgstr "Trojúhelníková vlna"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
616
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:654
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
617 618 619
msgid "Run interactively"
msgstr "Spustit interaktivně"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
620
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:655
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
621 622 623
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Spustit neinteraktivně"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
624
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:656
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
625 626 627
msgid "Run with last used values"
msgstr "Spustit s naposledy použitými hodnotami"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
628
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
629 630 631
msgid "Pixels"
msgstr "pixelů"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
632
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
633
msgid "Points"
634
msgstr "Bodů"
635

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
636
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:714
637 638 639
msgid "Shadows"
msgstr "Stíny"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
640
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:715
641 642 643
msgid "Midtones"
msgstr "Střední tóny"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
644
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
645 646 647
msgid "Highlights"
msgstr "Světla"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
648
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:744
649 650
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
651

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
652
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
653 654
msgid "Backward"
msgstr "Zpět"
655

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
656
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:848
657 658 659
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Interní procedura GIMPu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
660
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:849
661 662 663
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Zásuvný modul GIMPu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
664
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:850
665 666 667
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Rozšíření GIMPu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
668
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:851
669 670 671
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Dočasná procedura"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
672
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:180
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
673
#, c-format
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
674 675 676 677 678
msgid "%d Byte"
msgid_plural "%d Bytes"
msgstr[0] "%d bajt"
msgstr[1] "%d bajty"
msgstr[2] "%d bajtů"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
679

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
680
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
681 682
#, c-format
msgid "%.2f KB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
683
msgstr "%.2f KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
684

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
685
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:190
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686 687
#, c-format
msgid "%.1f KB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
688
msgstr "%.1f KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
689

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
690
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:194
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691 692
#, c-format
msgid "%d KB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
693
msgstr "%d KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
695
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:201
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696 697
#, c-format
msgid "%.2f MB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
698
msgstr "%.2f MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
700
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:205
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
701 702
#, c-format
msgid "%.1f MB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
703
msgstr "%.1f MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
704

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
705
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:209
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
706 707 708 709
#, c-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d MB"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
710
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:216
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
711 712 713 714
#, c-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
715
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:220
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
716 717 718 719
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
720
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:224
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
721 722 723 724
#, c-format
msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
725
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
726
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:248
727 728 729
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neplatný řetězec v UTF-8)"

730 731 732 733 734
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Režim práce pro správu barev."

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
735 736
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Profil barev vašeho (primárního) monitoru."
737 738

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
739 740 741 742
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
743 744 745
msgstr ""
"Je-li povoleno, GIMP se pokusí použít profil barev displeje ze systému oken. "
"Nastavený profil monitoru se pak používá jen jako záloha."
746 747

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
748 749
msgid "The default RGB workspace color profile."
msgstr "Implicitní profil barev pracovního prostředí RGB."
750 751

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
752 753 754 755 756 757 758 759
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Profil barev CMYK používaný pro převod mezi RGB a CMYK."

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
msgstr "Profil barev používaný pro simulaci tištěné verze (softproof)."

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
760 761 762
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Nastaví, jak se barvy mapují na vašem displeji."

763
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
764
msgid "Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
765 766 767
msgstr ""
"Nastaví, jak se barvy převádí z pracovního prostředí na zařízení simulace "
"tisku."
768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
msgstr "Žádná správa barev"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
msgid "Color managed display"
msgstr "Displej se správou barev"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
msgid "Print simulation"
msgstr "Simulace tisku"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
781
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:56
782
msgid "Perceptual"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
783
msgstr "Perceptuální"
784

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
785
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
786 787
msgid "Relative colorimetric"
msgstr "Relativní kolorimetrický"
788 789

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
790
msgid "intent|Saturation"
791 792
msgstr "Sytost"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
793
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
794 795
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Absolutní kolorimetrický"
796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
msgid "Ask"
msgstr "Ptát se"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
msgid "Use embedded profile"
msgstr "Použít vložený profil"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
msgid "Convert to RGB workspace"
msgstr "Převést do pracovního prostředí RGB"

809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "hodnota pro prvek %s není platný řetězec v kódování UTF-8"

#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:423
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr ""
"očekávána hodnota 'yes' nebo 'no' pro prvek typu boolean %s, obdržena "
"hodnota '%s'"

#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:497
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "neplatná hodnota '%s' pro prvek %s"

#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:512
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "neplatná hodnota '%ld' pro prvek %s"

#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:581
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "při zpracování prvku '%s': %s"

837
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:453
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
838 839
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:466 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:579
840 841 842
msgid "fatal parse error"
msgstr "fatální chyba zpracování"

843
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:376
844 845 846 847
#, c-format
msgid "Cannot expand ${%s}"
msgstr "Nemohu expandovat ${%s}"

848
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:135
849 850 851 852
#, c-format
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Nemohu vytvořit dočasný soubor pro '%s': %s"

853
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:148
854 855 856 857
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro zápis: %s"

858
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:667
859 860 861 862 863 864 865 866
#, c-format
msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Chyba při zápisu do dočasného souboru pro '%s': %s\n"
"Původní soubor zůstal nedotčen."

867
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:675
868 869 870 871 872 873 874 875
#, c-format
msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"Chyba při zápisu do dočasného souboru pro '%s': %s\n"
"Žádný soubor nebyl vytvořen."

876
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:686
877 878 879 880
#, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "Chyba při zápisu '%s': %s"

881
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:704
882 883 884 885
#, c-format
msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "Nemohu odstranit '%s': %s"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
886
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:255
887 888 889
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "neplatný řetězec v kódování UTF-8"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
890
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:606
891 892 893 894
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Chyba při zpracovávání '%s' na řádku %d: %s"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
895 896 897
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:152 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:170
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:279 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:306
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:417
898
#, c-format
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
899 900
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Chyba při načítání modulu '%s': %s"
901

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
902
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:374
903 904 905
msgid "Module error"
msgstr "Chyba modulu"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
906
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
907
msgid "Loaded"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
908
msgstr "Načteno"
909

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
910
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
911 912 913
msgid "Load failed"
msgstr "Načtení selhalo"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
914
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
915
msgid "Not loaded"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
916
msgstr "Nenačteno"
917

918 919 920 921 922 923 924 925 926 927
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:125
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine a valid home directory.\n"
"Thumbnails will be stored in the folder for temporary files (%s) instead."
msgstr ""
"Nemohu určit platný domovský adresář.\n"
"Miniatury budou místo toho uloženy v adresáři pro dočasné soubory (%s)."

#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
928 929 930 931
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Nemohu vytvořit adresář miniatur '%s'."

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
932
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:889
933 934 935 936
#, c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Nemohu vytvořit miniaturu %s: %s"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
937
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:98
938 939 940 941
msgid "_Search:"
msgstr "_Hledat:"

#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:118
942 943
msgid "_Foreground Color"
msgstr "Barva po_předí"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
944

945
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:122
946 947
msgid "_Background Color"
msgstr "Barva po_zadí"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
948

949
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:126
950 951
msgid "Blac_k"
msgstr "_Černá"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
952

953
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:130
954 955
msgid "_White"
msgstr "_Bílá"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
956

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
957
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
958
msgid "Scales"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
959
msgstr "Stupnice"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
960

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
961
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:187
962 963
msgid "Current:"
msgstr "Aktuální:"
964

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
965
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:209
966 967
msgid "Old:"
msgstr "Staré:"
968

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
969
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:263
970 971
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Šestnáctková notace barev jako v HTML a CSS"
972

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
973 974
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:268
msgid "HTML _notation:"
975
msgstr "_Notace HTML:"
976

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
977
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:174
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
978 979 980
msgid "Open a file selector to browse your folders"
msgstr "Procházet složky v dialogu výběru souborů"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
981
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:175
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
982 983 984
msgid "Open a file selector to browse your files"
msgstr "Procházet soubory v dialogu výběru souborů"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
985
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:335
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
986
msgid "Select Folder"
987
msgstr "Výběr adresáře"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
988

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
989
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:337
990
msgid "Select File"
991
msgstr "Výběr souboru"
992

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
993
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:203
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
994
msgid "Kilobytes"
995
msgstr "Kilobajtů"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
996

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
997
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:204
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
998
msgid "Megabytes"
999
msgstr "Megabajtů"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1000

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1001
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:205
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1002
msgid "Gigabytes"
1003
msgstr "Gigabajtů"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1004

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038
#. Count label
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1171
msgid "Nothing selected"
msgstr "Není nic vybráno"

#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:287
msgid "Select _All"
msgstr "Vybrat _vše"

#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:307
msgid "Select _range:"
msgstr "Vybrat _rozsah:"

#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:319
msgid "Open _pages as"
msgstr "Otevřít _stránky jako"

#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:420
msgid "Page 000"
msgstr "Strana 000"

#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:512
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:749
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1176
msgid "One page selected"
msgstr "Vybrána jedna strana"

#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1183
#, c-format
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1039 1040 1041 1042 1043
msgid "All %d page selected"
msgid_plural "All %d pages selected"
msgstr[0] "%d existující strana vybrána"
msgstr[1] "Všechny %d strany vybrány"
msgstr[2] "Všech %d stran vybráno"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1044

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1045
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1187
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1046
#, c-format
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1047 1048 1049 1050 1051
msgid "%d page selected"
msgid_plural "%d pages selected"
msgstr[0] "Vybrána %d strana"
msgstr[1] "Vybrány %d strany"
msgstr[2] "Vybráno %d stran"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1052

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1053
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:214
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1054 1055 1056
msgid "Writable"
msgstr "Zapisovatelný"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1057
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:223
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1058 1059 1060
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1061
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:107
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1062 1063 1064 1065
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1066 1067
"Klikněte na zaměřovač oka, a poté vyberte barvu kliknutím na tuto barvu "
"kdekoli na vaší obrazovce"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1068

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1069
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:94
1070 1071 1072
msgid "Check Size"
msgstr "Zkotrolovat velikost"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1073
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:101
1074 1075 1076 1077
msgid "Check Style"
msgstr "Zkotrolovat styl"

#. toggle button to (des)activate the instant preview
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1078
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:265
1079 1080 1081
msgid "_Preview"
msgstr "Ná_hled"

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
1082
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1869