cs.po 33 KB
Newer Older
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1
# Translation of gimp-libgimp to Czech
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
2
# Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
3
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
5
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
6
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003 - 2005.
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
10
"Project-Id-Version: gimp-libgimp VERSION\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-08-05 03:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-05 21:03+0200\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
14
"Last-Translator: Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
15 16
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
19

20
#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
msgid "Brush Selection"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
22
msgstr "Výběr stopy"
23

24
#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:180 ../libgimp/gimppatternmenu.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25
msgid "_Browse..."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
26
msgstr "_Procházet..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
27

28
#: ../libgimp/gimpexport.c:215 ../libgimp/gimpexport.c:251
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
29 30 31
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s neumí zpracovat vrstvy"
32

33 34
#: ../libgimp/gimpexport.c:216 ../libgimp/gimpexport.c:225
#: ../libgimp/gimpexport.c:234
35
msgid "Merge Visible Layers"
36
msgstr "Sloučit viditelné vrstvy"
37

38
#: ../libgimp/gimpexport.c:224
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
39 40 41
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s neumí zpracovat posuny vrstev, velikost nebo krytí"
42

43
#: ../libgimp/gimpexport.c:233 ../libgimp/gimpexport.c:242
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
44 45 46
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s umí zpracovat vrstvy pouze jako políčka animace"
47

48
#: ../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:243
49 50 51
msgid "Save as Animation"
msgstr "Zapsat jako animaci"

52 53
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:252
#: ../libgimp/gimpexport.c:261
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
54
msgid "Flatten Image"
55
msgstr "Sloučit obraz"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
56

57
#: ../libgimp/gimpexport.c:260
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
58 59 60
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s neumí zpracovat průhlednost"
61

62
#: ../libgimp/gimpexport.c:269
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
63 64 65 66
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "%s neumí zpracovat masky vrstev"

67
#: ../libgimp/gimpexport.c:270
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
68 69 70
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Použít masky vrstev"

71
#: ../libgimp/gimpexport.c:278
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
72 73 74
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB obrázky"
75

76 77
#: ../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:317
#: ../libgimp/gimpexport.c:326
78
msgid "Convert to RGB"
79
msgstr "Převést do RGB"
80

81
#: ../libgimp/gimpexport.c:287
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
82 83 84
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze obrázky ve stupních šedi"
85

86 87
#: ../libgimp/gimpexport.c:288 ../libgimp/gimpexport.c:317
#: ../libgimp/gimpexport.c:338
88
msgid "Convert to Grayscale"
89
msgstr "Převést do šedí"
90

91
#: ../libgimp/gimpexport.c:296
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
92 93 94
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze indexované obrázky"
95

96 97
#: ../libgimp/gimpexport.c:297 ../libgimp/gimpexport.c:326
#: ../libgimp/gimpexport.c:336
98
msgid ""
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
99
"Convert to Indexed using default settings\n"
100 101
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
102 103
"Konverze do indexovaného použije implicitní nastavení\n"
"(Ručním provedením lze doladit výsledek)"
104

105
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
106 107 108 109
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze bitmapové (dvoubarevné) indexované obrázky"

110
#: ../libgimp/gimpexport.c:307
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
111 112 113 114 115 116 117
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Převést do indexovaného pomocí implicitních nastavení bitmap\n"
"(Výsledek můžete vyladit ručním provedením)"

118
#: ../libgimp/gimpexport.c:316
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
119 120 121
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB obrázky nebo obrázky ve stupních šedi"
122

123
#: ../libgimp/gimpexport.c:325
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
124 125 126
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB nebo indexované obrázky"
127

128
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
129 130 131
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze obrázky ve stupních šedi nebo indexované"
132

133
#: ../libgimp/gimpexport.c:346
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
134 135 136
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s vyžaduje alfa kanál"
137

138
#: ../libgimp/gimpexport.c:347
139
msgid "Add Alpha Channel"
140
msgstr "Přidat alfa kanál"
141

142
#: ../libgimp/gimpexport.c:381
143
msgid "Confirm Save"
144
msgstr "Potvrzení zápisu"
145

146
#: ../libgimp/gimpexport.c:387
147
msgid "Confirm"
148
msgstr "Potvrzení"
149

150
#: ../libgimp/gimpexport.c:459
151 152 153
msgid "Export File"
msgstr "Exportovat soubor"

154
#: ../libgimp/gimpexport.c:463
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
155 156
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovat"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
157

158
#: ../libgimp/gimpexport.c:465
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
159 160
msgid "_Export"
msgstr "_Exportovat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
161

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
162
#. the headline
163
#: ../libgimp/gimpexport.c:493
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
164
#, c-format
165
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
166
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
167
"reasons:"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
168 169 170
msgstr ""
"Váš obrázek by měl být před zápisem exportován jako %s z následujících "
"důvodů:"
171

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
172
#. the footline
173
#: ../libgimp/gimpexport.c:564
174
msgid "The export conversion won't modify your original image."
175
msgstr "Exportní konverze by neměla změnit původní obrázek."
176

177
#: ../libgimp/gimpexport.c:664
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
178 179 180 181 182 183 184
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat masku vrstev jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
185

186
#: ../libgimp/gimpexport.c:670
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
187 188 189 190 191 192 193
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat kanál (uložený výběr) jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
194

195
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
196
msgid "Font Selection"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
197
msgstr "Výběr písma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
198

199 200 201 202
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
msgid "Sans"
msgstr "Sans"

203
#: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204
msgid "Gradient Selection"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
205
msgstr "Výběr přechodu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206

207
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:167
208 209
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdné)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210

211
#: ../libgimp/gimppalettemenu.c:102
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
212
msgid "Palette Selection"
213
msgstr "Výběr palety"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214

215
#: ../libgimp/gimppatternmenu.c:125
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
216
msgid "Pattern Selection"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
217
msgstr "Výběr vzorku"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
msgid "by name"
msgstr "podle názvu"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
msgid "by description"
msgstr "podle popisu"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:156
msgid "by help"
msgstr "podle nápovědy"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:157
msgid "by author"
msgstr "podle autora"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:158
msgid "by copyright"
msgstr "podle copyrightu"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:159
msgid "by date"
msgstr "podle data"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:160
msgid "by type"
msgstr "podle typu"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:354
msgid "Searching by name - please wait"
msgstr "Hledám podle názvu - čekejte prosím"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:374
msgid "Searching by description - please wait"
msgstr "Hledám podle popisu - čekejte prosím"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:382
msgid "Searching by help - please wait"
msgstr "Hledám podle nápovědy - čekejte prosím"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:390
msgid "Searching by author - please wait"
msgstr "Hledám podle autora - čekejte prosím"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:398
msgid "Searching by copyright - please wait"
msgstr "Hledám podle copyrightu - čekejte prosím"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:406
msgid "Searching by date - please wait"
msgstr "Hledám podle data - čekejte prosím"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:414
msgid "Searching by type - please wait"
msgstr "Hledám podle typu - čekejte prosím"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:422
msgid "Searching - please wait"
msgstr "Hledám - čekejte prosím"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:430
#, c-format
msgid "%d Procedures"
msgstr "%d procedur"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:437
msgid "No matches for your query"
msgstr "Žádné výsledky vašeho dotazu"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:440
msgid "1 procedure matches your query"
msgstr "1 procedura odpovídá vašemu dotazu"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:443
#, c-format
msgid "%d procedures match your query"
msgstr "%d procedur odpovídá vašemu dotazu"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:491
msgid "No matches"
msgstr "Žádné výsledky"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:143
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:156
msgid "Return Values"
msgstr "Návratové hodnoty"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:169
msgid "Additional Information"
msgstr "Další informace"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:210
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:222
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:234
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"

325
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
326 327 328
msgid "percent"
msgstr "procenta"

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:26
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Bílá (úplné krytí)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Černá (úplná průhlednost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "_Alfa kanál vrstvy"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Přenést alfa kanál vrstvy"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgid "_Selection"
msgstr "_Výběr"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "Kopie vrstvy v _odstínech šedi"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Popředí do pozadí (RGB)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Popředí do pozadí (HSV)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
msgid "FG to transparent"
msgstr "Popředí do průhlednosti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
msgid "Custom gradient"
msgstr "Vlastní přechod"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
msgid "FG color fill"
msgstr "Vyplňování barvou popředí"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:94
msgid "BG color fill"
msgstr "Vyplňování barvou pozadí"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
msgid "Pattern fill"
msgstr "Vyplňování vzorkem"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Přidat k aktuálnímu výběru"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Ubrat z aktuálního výběru"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Nahradit aktuální výběr"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Průnik s aktuálním výběrem"

397
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
398 399 400
msgid "Red"
msgstr "Červená"

401
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
402 403 404
msgid "Green"
msgstr "Zelená"

405
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
406 407 408 409 410 411 412
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
msgid "Gray"
msgstr "Šedá"

413
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494
414 415 416
msgid "Indexed"
msgstr "Indexovaná"

417
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
418 419 420 421
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:194
422 423 424
msgid "Small"
msgstr "Malé"

425
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
426 427 428
msgid "Medium"
msgstr "Střední"

429
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
430 431 432
msgid "Large"
msgstr "Velké"

433
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:228
434 435 436
msgid "Light Checks"
msgstr ""

437
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:229
438 439 440
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr ""

441
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
442 443 444
msgid "Dark Checks"
msgstr ""

445
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
446 447 448
msgid "White Only"
msgstr "Jen bílá"

449
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
450 451 452
msgid "Gray Only"
msgstr "Jen šedá"

453
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
454 455 456
msgid "Black Only"
msgstr "Jen černá"

457 458 459 460 461 462 463 464
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
msgid "Image source"
msgstr "Zdroj obrázku"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
msgid "Pattern source"
msgstr "Zdroj vzorku"

465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
msgid "Lightness"
msgstr "Světlost"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:292
msgid "Luminosity"
msgstr "Svítivost"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
msgid "Average"
msgstr "Průměr"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:321
478 479 480
msgid "Dodge"
msgstr "Zesvětlování"

481
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:322
482 483 484
msgid "Burn"
msgstr "Tmavnutí"

485
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:386 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:526
486 487 488
msgid "Linear"
msgstr "Lineární"

489
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:387
490 491 492
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineární"

493
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
494 495 496
msgid "Radial"
msgstr "Radiální"

497
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
498 499 500
msgid "Square"
msgstr "Čtvercový"

501
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
502 503 504
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Kuželový (symetrický)"

505
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
506 507 508
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Kuželový (nesymetrický)"

509
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
510 511 512
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Pronikající (úhlový)"

513
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
514 515 516
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Pronikající (kulový)"

517
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
518 519 520
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Pronikající (důlkový)"

521
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
522 523 524
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spirála (ve směru hodinových ručiček)"

525
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
526 527 528
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spirála (ve směru hodinových ručiček)"

529
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:425
530 531 532
msgid "Stock ID"
msgstr "Standardní ID"

533
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:426
534 535 536
msgid "Inline pixbuf"
msgstr "Inline pixbuf"

537
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:427
538 539 540
msgid "Image file"
msgstr "Soubor obrázku"

541
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:456
542 543 544
msgid "RGB color"
msgstr "Barva RGB"

545
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:457 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:492
546 547 548
msgid "Grayscale"
msgstr "Stupně šedi"

549
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:458
550 551 552
msgid "Indexed color"
msgstr "Indexovaná barva"

553
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:490
554 555 556
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

557
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:491
558 559 560
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa"

561
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
562 563
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Stupně šedi-alfa"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
564

565
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495
566 567 568
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Indexovaná-alfa"

569
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:525
570 571 572
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Žádná (nejrychlejší)"

573
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
574
msgid "Cubic"
575
msgstr "Kubická"
576

577
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
578
msgid "Lanczos (Best)"
579
msgstr "Lanczos (nejlepší)"
580

581
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:556
582 583 584
msgid "Constant"
msgstr "Pevný"

585
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:557
586 587 588
msgid "Incremental"
msgstr "Postupný"

589
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:586 ../modules/cdisplay_lcms.c:254
590 591 592
msgid "None"
msgstr "Nic"

593
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:587
594 595 596
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Pilová vlna"

597
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:588
598 599 600
msgid "Triangular wave"
msgstr "Trojúhelníková vlna"

601
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:616
602 603 604
msgid "Pixels"
msgstr "pixelů"

605
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:617
606
msgid "Points"
607
msgstr "Bodů"
608

609
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:646
610 611 612
msgid "Shadows"
msgstr "Stíny"

613
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:647
614 615 616
msgid "Midtones"
msgstr "Střední tóny"

617
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:648
618 619 620
msgid "Highlights"
msgstr "Světla"

621
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
622 623
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
624

625
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:677
626 627
msgid "Backward"
msgstr "Zpět"
628

629
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
630 631 632
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Interní procedura GIMPu"

633
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:779
634 635 636
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Zásuvný modul GIMPu"

637
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:780
638 639 640
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Rozšíření GIMPu"

641
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:781
642 643 644
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Dočasná procedura"

645
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:177
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
646
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
647
msgid "%d Bytes"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
648
msgstr "%d bajtů"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649

650
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:182
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651 652
#, c-format
msgid "%.2f KB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
653
msgstr "%.2f KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
654

655
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656 657
#, c-format
msgid "%.1f KB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
658
msgstr "%.1f KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
659

660
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:190
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661 662
#, c-format
msgid "%d KB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
663
msgstr "%d KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
664

665
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:197
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666 667
#, c-format
msgid "%.2f MB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
668
msgstr "%.2f MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
669

670
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:201
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671 672
#, c-format
msgid "%.1f MB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
673
msgstr "%.1f MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
674

675
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:205
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
676 677 678 679
#, c-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d MB"

680
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:212
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
681 682 683 684
#, c-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB"

685
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:216
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
686 687 688 689
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

690
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:220
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
691 692 693 694
#, c-format
msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"

695
#: ../libgimpbase/gimputils.c:169 ../libgimpbase/gimputils.c:174
696
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:246
697 698 699
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neplatný řetězec v UTF-8)"

700 701 702 703 704
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Režim práce pro správu barev."

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
705 706
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Profil barev vašeho (primárního) monitoru."
707 708

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
709 710 711 712
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
713 714 715
msgstr ""
"Je-li povoleno, GIMP se pokusí použít profil barev displeje ze systému oken. "
"Nastavený profil monitoru se pak používá jen jako záloha."
716 717

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
718 719
msgid "The default RGB workspace color profile."
msgstr "Implicitní profil barev pracovního prostředí RGB."
720 721

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
722 723 724 725 726 727 728 729
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Profil barev CMYK používaný pro převod mezi RGB a CMYK."

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
msgstr "Profil barev používaný pro simulaci tištěné verze (softproof)."

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
730 731 732
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Nastaví, jak se barvy mapují na vašem displeji."

733 734 735
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid ""
"Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
736 737 738
msgstr ""
"Nastaví, jak se barvy převádí z pracovního prostředí na zařízení simulace "
"tisku."
739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
msgstr "Žádná správa barev"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
msgid "Color managed display"
msgstr "Displej se správou barev"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
msgid "Print simulation"
msgstr "Simulace tisku"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:56 ../modules/cdisplay_proof.c:55
msgid "Perceptual"
msgstr ""

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57 ../modules/cdisplay_proof.c:56
msgid "Relative Colorimetric"
msgstr ""

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
761
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93 ../modules/cdisplay_proof.c:57
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59 ../modules/cdisplay_proof.c:58
msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr ""

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
msgid "Ask"
msgstr "Ptát se"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
msgid "Use embedded profile"
msgstr "Použít vložený profil"

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
msgid "Convert to RGB workspace"
msgstr "Převést do pracovního prostředí RGB"

781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "hodnota pro prvek %s není platný řetězec v kódování UTF-8"

#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:423
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr ""
"očekávána hodnota 'yes' nebo 'no' pro prvek typu boolean %s, obdržena "
"hodnota '%s'"

#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:497
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "neplatná hodnota '%s' pro prvek %s"

#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:512
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "neplatná hodnota '%ld' pro prvek %s"

#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:581
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "při zpracování prvku '%s': %s"

809 810 811
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:453
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:466 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:515
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:596
812 813 814
msgid "fatal parse error"
msgstr "fatální chyba zpracování"

815
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:376
816 817 818 819
#, c-format
msgid "Cannot expand ${%s}"
msgstr "Nemohu expandovat ${%s}"

820
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:135
821 822 823 824
#, c-format
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Nemohu vytvořit dočasný soubor pro '%s': %s"

825
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:148
826 827 828 829
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro zápis: %s"

830
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:667
831 832 833 834 835 836 837 838
#, c-format
msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Chyba při zápisu do dočasného souboru pro '%s': %s\n"
"Původní soubor zůstal nedotčen."

839
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:675
840 841 842 843 844 845 846 847
#, c-format
msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"Chyba při zápisu do dočasného souboru pro '%s': %s\n"
"Žádný soubor nebyl vytvořen."

848
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:686
849 850 851 852
#, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "Chyba při zápisu '%s': %s"

853
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:704
854 855 856 857
#, c-format
msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "Nemohu odstranit '%s': %s"

858
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:102
859 860 861 862
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro čtení: %s"

863
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:272
864 865 866
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "neplatný řetězec v kódování UTF-8"

867
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:623
868 869 870 871
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Chyba při zpracovávání '%s' na řádku %d: %s"

872
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
873 874 875 876
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Načítá se modul: '%s'\n"

877 878
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:197 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:216
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:330 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:358
879
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:470
880
#, c-format
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
881 882
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Chyba při načítání modulu '%s': %s"
883

884
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:286
885 886 887 888
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Vynechává se modul: '%s'\n"

889
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:426
890 891 892
msgid "Module error"
msgstr "Chyba modulu"

893
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:427
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
894
msgid "Loaded"
895
msgstr "Načteno"
896

897
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:428
898 899 900
msgid "Load failed"
msgstr "Načtení selhalo"

901
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:429
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
902
msgid "Not loaded"
903
msgstr "Nenačteno"
904

905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:125
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine a valid home directory.\n"
"Thumbnails will be stored in the folder for temporary files (%s) instead."
msgstr ""
"Nemohu určit platný domovský adresář.\n"
"Miniatury budou místo toho uloženy v adresáři pro dočasné soubory (%s)."

#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
915 916 917 918
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Nemohu vytvořit adresář miniatur '%s'."

919
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:919
920 921 922 923
#, c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Nemohu vytvořit miniaturu %s: %s"

924
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:129
925 926 927 928
msgid "_Search:"
msgstr "_Hledat:"

#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:118
929 930
msgid "_Foreground Color"
msgstr "Barva po_předí"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
931

932
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:122
933 934
msgid "_Background Color"
msgstr "Barva po_zadí"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
935

936
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:126
937 938
msgid "Blac_k"
msgstr "_Černá"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
939

940
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:130
941 942
msgid "_White"
msgstr "_Bílá"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
943

944
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:129
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
945
msgid "Scales"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
946
msgstr "Stupnice"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
947

948 949 950
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:214
msgid "Current:"
msgstr "Aktuální:"
951

952 953 954
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:236
msgid "Old:"
msgstr "Staré:"
955

956
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:281
957 958
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Šestnáctková notace barev jako v HTML a CSS"
959

960
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
961 962
msgid "HTML _Notation:"
msgstr "_Notace HTML:"
963

964
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
965
msgid "Select Folder"
966
msgstr "Výběr adresáře"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
967

968
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:353
969
msgid "Select File"
970
msgstr "Výběr souboru"
971

972
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
973
msgid "Kilobytes"
974
msgstr "Kilobajtů"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
975

976
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
977
msgid "Megabytes"
978
msgstr "Megabajtů"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
979

980
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
981
msgid "Gigabytes"
982
msgstr "Gigabajtů"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
983

984
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
985 986 987
msgid "Writable"
msgstr "Zapisovatelný"

988
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
989 990 991
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"

992
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
993 994 995 996
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
997 998
"Klikněte na zaměřovač oka, a poté vyberte barvu kliknutím na tuto barvu "
"kdekoli na vaší obrazovce"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
999

1000
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
1001 1002 1003
msgid "Check Size"
msgstr "Zkotrolovat velikost"

1004
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:133
1005 1006 1007 1008
msgid "Check Style"
msgstr "Zkotrolovat styl"

#. toggle button to (des)activate the instant preview
1009
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:240
1010 1011 1012
msgid "_Preview"
msgstr "Ná_hled"

1013
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1807
1014 1015 1016 1017
#, c-format
msgid "This text input field is limited to %d characters."
msgstr "Toto pole pro vstup textu je omezeno na %d znaků."

1018 1019 1020 1021 1022
#: ../libgimpwidgets/gimpresolutionentry.c:382
#, c-format
msgid "pixels/%s"
msgstr "pixelů/%s"

1023
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1024
msgid "Anchor"
1025
msgstr "Ukotvit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1026

1027
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:114
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1028
msgid "C_enter"
1029
msgstr "_Střed"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1030

1031
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:115
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1032 1033
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Duplikovat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1034

1035
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:116
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1036 1037
msgid "_Edit"
msgstr "_Úpravy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1038

1039
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1040
msgid "Linked"
1041
msgstr "Spojený"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1042

1043
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1044
msgid "Paste as New"
1045
msgstr "Vložit jako nové"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1046

1047
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:119
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1048
msgid "Paste Into"
1049
msgstr "Vložit do"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1050

1051
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:120
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1052
msgid "_Reset"
1053
msgstr "_Obnovit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1054

1055
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:121
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1056
msgid "Visible"
1057
msgstr "Viditelný"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1058

1059
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:157 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:161
1060
msgid "_Stroke"
1061
msgstr "_Vykreslit"
1062

1063
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:173
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1064
msgid "L_etter Spacing"
1065
msgstr "Roz_estup písmen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1066

1067
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:174
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1068
msgid "L_ine Spacing"
1069
msgstr "Řá_dkování"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1070

1071
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:190
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1072 1073 1074
msgid "_Resize"
msgstr "Změnit _velikost"

1075
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:298
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1076 1077 1078
msgid "_Scale"
msgstr "Š_kálovat"

1079
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:276
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1080
msgid "Crop"
1081
msgstr "Ořezat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1082

1083
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:294
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1084
msgid "_Transform"
1085
msgstr "_Transformace"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1086

1087
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:297
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1088
msgid "_Rotate"
1089
msgstr "_Rotovat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1090

1091
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:299
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1092
msgid "_Shear"
1093
msgstr "Na_klonění"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1094

1095
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:302
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1096
msgid "More..."
1097
msgstr "Více..."
1098

1099
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:612
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1100
msgid "Unit Selection"
1101
msgstr "Výběr jednotek"
1102

1103
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:660
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1104 1105
msgid "Unit"
msgstr "Jednotka"
1106

1107
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:664
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1108 1109
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
1110

1111
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1003
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
1112
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1113 1114
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
1115
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1116 1117
"Tato hodnota se použije pro hnízdo náhodného generátoru - umožňuje to "
"zopakovat zadanou \"náhodnou\" operaci"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
1118

1119
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1007
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1120 1121
msgid "_New Seed"
msgstr "_Nové hnízdo"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
1122

1123
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1020
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1124
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1125
msgstr "Hnízdo generátoru náhodného čísla z generovaného náhodného čísla"
Stanislav Brabec's avatar
Stanislav Brabec committed
1126