pl.po 309 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1 2 3
# Polish translation for gimp-plug-ins.
# Copyright © 1999-2016 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
4 5
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999.
Bartosz's avatar
Bartosz committed
6
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
7
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
8 9
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
#
10 11
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
16
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
18
"Language: pl\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22 23
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
24

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
25
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:158
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26
msgid "Align all visible layers of the image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27
msgstr "Wyrównuje wszystkie widoczne warstwy obrazu"
28

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:163
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
30
msgid "Align Visi_ble Layers..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
31
msgstr "Wyrównaj wi_doczne warstwy…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
32

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
33
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:207
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34 35
msgid "There are not enough layers to align."
msgstr "Niewystarczająca liczba warstw do wyrównania."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:626
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
38
msgid "Align Visible Layers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39
msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
40

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
41
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:650 ../plug-ins/common/align-layers.c:681
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42
msgctxt "align-style"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
43 44
msgid "None"
msgstr "Brak"
45

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:651 ../plug-ins/common/align-layers.c:682
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47 48
msgid "Collect"
msgstr "Zbierz"
49

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
50
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:652
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
51
msgid "Fill (left to right)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
52
msgstr "Wypełnienie (od lewej do prawej)"
53

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:653
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
msgid "Fill (right to left)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56
msgstr "Wypełnienie (od prawej do lewej)"
57

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
58
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:654 ../plug-ins/common/align-layers.c:685
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
59
msgid "Snap to grid"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
60
msgstr "Przyciąganie do siatki"
61

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
62
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:663
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
63 64
msgid "_Horizontal style:"
msgstr "Styl p_oziomy:"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
65

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:667
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67 68
msgid "Left edge"
msgstr "Lewa krawędź"
69

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
70
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:668 ../plug-ins/common/align-layers.c:698
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
71 72 73
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2712
msgid "Center"
msgstr "Środek"
74

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:669
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
76 77
msgid "Right edge"
msgstr "Prawa krawędź"
78

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
79
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:678
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
80 81
msgid "Ho_rizontal base:"
msgstr "Po_zioma podstawa:"
82

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:683
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
84
msgid "Fill (top to bottom)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85
msgstr "Wypełnienie (z góry na dół)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
86

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
87
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:684
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88
msgid "Fill (bottom to top)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89
msgstr "Wypełnienie (z dołu do góry)"
90

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:694
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
92 93
msgid "_Vertical style:"
msgstr "Styl p_ionowy:"
94

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
95
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:697
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
96 97
msgid "Top edge"
msgstr "Górna krawędź"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
98

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
99
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:699
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100 101
msgid "Bottom edge"
msgstr "Dolna krawędź"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
102

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:708
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
104 105
msgid "Ver_tical base:"
msgstr "Pio_nowa podstawa:"
106

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
107
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:712
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
108 109
msgid "_Grid size:"
msgstr "Rozmiar _siatki:"
110

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
111
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:721
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
112
msgid "_Ignore the bottom layer even if visible"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
113
msgstr "_Ignorowanie dolnej warstwy, nawet jeśli jest widoczna"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
114

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
115
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:731
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
116
msgid "_Use the (invisible) bottom layer as the base"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
117
msgstr "_Użycie dolnej (niewidocznej) warstwy jako podstawy"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
118 119 120

#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:132
msgid "Modify image to reduce size when saved as GIF animation"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
122 123
"Modyfikuje obraz, aby zmniejszyć rozmiar podczas zapisywania jako animacja "
"GIF"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
124

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
125 126 127
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:144
msgid "Optimize (for _GIF)"
msgstr "Optymalizuj (dla formatu _GIF)"
128

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129 130
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:152
msgid "Reduce file size where combining layers is possible"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
131
msgstr "Zmniejsza rozmiar pliku, jeśli łączenie warstw jest możliwe"
132

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
133 134 135
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:162
msgid "_Optimize (Difference)"
msgstr "Op_tymalizuj (różnica)"
136

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
137 138
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:170
msgid "Remove optimization to make editing easier"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
msgstr "Usuwa optymalizację, aby ułatwić modyfikowanie"
140

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
141 142 143
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:177
msgid "_Unoptimize"
msgstr "_Deoptymalizuj"
144

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
145 146 147
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:197
msgid "_Remove Backdrop"
msgstr "_Usuń tło"
148

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
149 150 151
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:213
msgid "_Find Backdrop"
msgstr "_Znajdź tło"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
152

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
153 154 155
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:426
msgid "Unoptimizing animation"
msgstr "Deoptymalizowanie animacji"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
156

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157 158 159
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:429
msgid "Removing animation background"
msgstr "Usuwanie tła animacji"
160

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161 162 163
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:432
msgid "Finding animation background"
msgstr "Wyszukiwanie tła animacji"
164

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165 166 167
#: ../plug-ins/common/animation-optimize.c:436
msgid "Optimizing animation"
msgstr "Optymalizowanie animacji"
168

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:210
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
170
msgid "Preview a GIMP layer-based animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
171
msgstr "Podgląd animacji programu GIMP opartej na warstwach"
172

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:215
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
174
msgid "_Playback..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
175
msgstr "_Odtwarzanie…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
176

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
#. list is given in "fps" - frames per second
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:354
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:406
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:859
#, c-format
msgid "%.1f %%"
msgstr "%.1f%%"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:592
msgid "Step _back"
msgstr "Krok _wstecz"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:592
msgid "Step back to previous frame"
msgstr "Wraca do poprzedniej klatki"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:596
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194 195
msgid "_Step"
msgstr "_Krok"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
196

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:596
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
198
msgid "Step to next frame"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199
msgstr "Przechodzi do następnej klatki"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
200

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
201
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:600
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
202
msgid "Rewind the animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
203
msgstr "Przewija animację"
204

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
205 206 207 208 209
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:604
msgid "Reload the image"
msgstr "Ponownie wczytuje obraz"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:622
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
msgid "Faster"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
211
msgstr "Szybciej"
212

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
213
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:622
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
msgid "Increase the speed of the animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
215
msgstr "Zwiększa prędkość animacji"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
216

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:627
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218
msgid "Slower"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
219
msgstr "Wolniej"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
220

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
221
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:627
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
msgid "Decrease the speed of the animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
223
msgstr "Zmniejsza prędkość animacji"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
225
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:632
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
msgid "Reset speed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227
msgstr "Przywróć prędkość"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
228

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
229
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:632
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230
msgid "Reset the speed of the animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
231
msgstr "Przywraca prędkość animacji"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
232

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
233 234
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:640
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1357
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
235
msgid "Start playback"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236
msgstr "Rozpoczyna odtwarzanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
237

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
238
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:644
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
239
msgid "Detach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
msgstr "Odłącz"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:645
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
243
msgid "Detach the animation from the dialog window"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244
msgstr "Odłącza animację od okna dialogowego"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
245

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246 247
#. Image Name
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:732
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
msgid "Animation Playback:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249
msgstr "Odtwarzanie animacji:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
250

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251 252 253 254 255 256
#. Zoom Options
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:874
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:656
msgid "Zoom"
msgstr "Powiększenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
257
#. list is given in "fps" - frames per second
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:884
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
259 260
#, c-format
msgid "%d fps"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
261
msgstr "%d klatki na sekundę"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
262

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:895
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264
msgid "Default framerate"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265
msgstr "Domyślna liczba klatek na sekundę"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
266

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:915
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
msgid "Playback speed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
269
msgstr "Prędkość odtwarzania"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
270

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271 272
#. 2 styles of default frame disposals: cumulative layers and one frame per layer.
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:925
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
273
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1298
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
274 275 276 277
msgid "Cumulative layers (combine)"
msgstr "Kumulacja warstw (składanie)"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:929
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
278
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1300
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279 280 281 282 283 284
msgid "One frame per layer (replace)"
msgstr "Jedna klatka na warstwę (zastępowanie)"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1020
msgid "Memory could not be allocated to the frame container."
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do kontenera klatki."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
285

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286 287 288 289 290
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1092
msgid "Invalid image. Did you close it?"
msgstr "Nieprawidłowy obraz. Zamknięto go?"

#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1218
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291 292
#, c-format
msgid "Frame %d of %d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
293
msgstr "Klatka %d z %d"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1357
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296
msgid "Stop playback"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297
msgstr "Zatrzymuje odtwarzanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299 300
#: ../plug-ins/common/blinds.c:113
msgid "Simulate an image painted on window blinds"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
301
msgstr "Symuluje obraz namalowany na zasłonach okna"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
302

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
303 304
#: ../plug-ins/common/blinds.c:118
msgid "_Blinds..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
305
msgstr "_Zasłony…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
306

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307
#: ../plug-ins/common/blinds.c:183
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308
msgid "Adding blinds"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309
msgstr "Dodawanie zasłon"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
310

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
#: ../plug-ins/common/blinds.c:221
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312
msgid "Blinds"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313
msgstr "Zasłony"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
314

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
315
#. Orientation toggle box
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316
#: ../plug-ins/common/blinds.c:256 ../plug-ins/common/ripple.c:555
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
317 318
msgid "Orientation"
msgstr "Ułożenie"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
319

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320
#: ../plug-ins/common/blinds.c:260 ../plug-ins/common/ripple.c:559
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:432 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:530
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
322
msgid "_Horizontal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
msgstr "P_oziome"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
324

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325
#: ../plug-ins/common/blinds.c:263 ../plug-ins/common/ripple.c:562
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:442 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:529
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
msgid "_Vertical"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328
msgstr "P_ionowe"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
329

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
330 331 332
#.
#. * Create the "background" layer to hold the image...
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
333
#: ../plug-ins/common/blinds.c:277 ../plug-ins/common/compose.c:1022
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
334 335
#: ../plug-ins/common/decompose.c:607 ../plug-ins/common/file-cel.c:441
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:444 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
336
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:414 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
337 338
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:437
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:443 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1047 ../plug-ins/common/file-pnm.c:671
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
340
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:984 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
341
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1092 ../plug-ins/common/file-xbm.c:904
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342 343
#: ../plug-ins/common/film.c:745 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:257
#: ../plug-ins/common/tile.c:354 ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:734
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344
#: ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:258 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
345 346 347
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:529 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:239
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1767 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:922
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:156
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
350
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1319 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:230 ../plug-ins/twain/twain.c:567
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
353 354
msgid "Background"
msgstr "Tło"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
355

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356
#: ../plug-ins/common/blinds.c:281 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:755
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
msgid "_Transparent"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
358
msgstr "P_rzezroczyste"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
359

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360
#: ../plug-ins/common/blinds.c:307
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361 362
msgid "_Displacement:"
msgstr "_Przesunięcie:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
363

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364
#: ../plug-ins/common/blinds.c:319
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
365
msgid "_Number of segments:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
366
msgstr "_Liczba segmentów:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
367

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
368 369
#: ../plug-ins/common/blur.c:124
msgid "Simple blur, fast but not very strong"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370
msgstr "Proste rozmycie, szybkie, ale niezbyt silne"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
371

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
372 373
#: ../plug-ins/common/blur.c:133
msgid "_Blur"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374
msgstr "_Rozmyj"
375

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
376
#: ../plug-ins/common/blur.c:175 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:592
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
377 378
msgid "Blurring"
msgstr "Rozmywanie"
379

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380 381
#: ../plug-ins/common/border-average.c:99
msgid "Set foreground to the average color of the image border"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
msgstr "Ustawia kolor pierwszoplanowy na średni kolor krawędzi obrazu"
383

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384 385
#: ../plug-ins/common/border-average.c:104
msgid "_Border Average..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386
msgstr "Ś_rednia krawędzi…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
387

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
388
#: ../plug-ins/common/border-average.c:173
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
389 390
msgid "Border Average"
msgstr "Średnia krawędzi"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
391

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
392
#: ../plug-ins/common/border-average.c:358
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
393 394
msgid "Borderaverage"
msgstr "Średnia krawędzi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../plug-ins/common/border-average.c:380
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
397 398
msgid "Border Size"
msgstr "Rozmiar krawędzi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
399

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../plug-ins/common/border-average.c:388
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
401 402
msgid "_Thickness:"
msgstr "_Grubość:"
403

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404
#. Number of Colors frame
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
405
#: ../plug-ins/common/border-average.c:426
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:910
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
407
msgid "Number of Colors"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408
msgstr "Liczba kolorów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
410
#: ../plug-ins/common/border-average.c:434
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411 412
msgid "_Bucket size:"
msgstr "Rozmiar _kubełka:"
413

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
414 415
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:142
msgid "Simulate a cartoon by enhancing edges"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
msgstr "Symuluje film rysunkowy przez wzmocnienie krawędzi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
418 419
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:147
msgid "Ca_rtoon..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
420
msgstr "Film _rysunkowy…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
422 423 424
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:232 ../plug-ins/common/edge-dog.c:269
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:229 ../plug-ins/common/photocopy.c:244
#: ../plug-ins/common/softglow.c:224
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
425
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:969
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
426 427 428
msgid "Cannot operate on indexed color images."
msgstr "Nie można wykonywać tego działania na obrazach indeksowanych."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429 430
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:809
msgid "Cartoon"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
431
msgstr "Film rysunkowy"
432

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
433
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:847 ../plug-ins/common/photocopy.c:874
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
434 435
msgid "_Mask radius:"
msgstr "Promień _maski:"
436

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437 438 439
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:861
msgid "_Percent black:"
msgstr "_Procent czarnego:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
440

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441 442
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:89
msgid "Create a checkerboard pattern"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
443
msgstr "Tworzy deseń szachownicy"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
444

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
445 446
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:94
msgid "_Checkerboard..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447
msgstr "_Szachownica…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
448

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
449 450 451
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:161
msgid "Adding checkerboard"
msgstr "Dodawanie szachownicy"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
452

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
453 454 455
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:346
msgid "Checkerboard"
msgstr "Szachownica"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
456

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
457
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1160
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
458
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:510
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
459 460
msgid "_Size:"
msgstr "_Rozmiar:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
461

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
462 463 464
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:422
msgid "_Psychobilly"
msgstr "P_sychodelia"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
465

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466 467 468
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:129
msgid "Keep image's values"
msgstr "Zachowanie wartości obrazu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
470 471 472
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:130
msgid "Keep the first value"
msgstr "Zachowanie pierwszej wartości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
473

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
474 475 476
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:131
msgid "Fill with parameter k"
msgstr "Wypełnienie parametrem k"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
477

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
478 479 480
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:132
msgid "k{x(1-x)}^p"
msgstr "k{x(1-x)}^p"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
481

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
482 483
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:133
msgid "k{x(1-x)}^p stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
484
msgstr "k{x(1-x)}^p z krokiem"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
485

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
486 487 488
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:134
msgid "kx^p"
msgstr "kx^p"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
490 491
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:135
msgid "kx^p stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
492
msgstr "kx^p z krokiem"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
493

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
494 495 496
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:136
msgid "k(1-x^p)"
msgstr "k(1-x^p)"
497

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
498 499
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:137
msgid "k(1-x^p) stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
500
msgstr "k(1-x^p) z krokiem"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
501

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
502 503 504
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:138
msgid "Delta function"
msgstr "Funkcja delta"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
505

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
506 507
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:139
msgid "Delta function stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
508
msgstr "Funkcja delta z krokiem"
509

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
510 511 512
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:140
msgid "sin^p-based function"
msgstr "Funkcja typu sin^p"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
513

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
514 515
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:141
msgid "sin^p, stepped"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
516
msgstr "sin^p z krokiem"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
517

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
518 519 520 521 522
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:166
msgctxt "cml-composition"
msgid "None"
msgstr "Brak"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
523 524
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:167
msgid "Max (x, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
525
msgstr "Maksymalnie (x, -)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
527 528
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:168
msgid "Max (x+d, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
529
msgstr "Maksymalnie (x+d, -)"
530

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
531 532
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:169
msgid "Max (x-d, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
533
msgstr "Maksymalnie (x-d, -)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
534

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
535 536
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:170
msgid "Min (x, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
537
msgstr "Minimalnie (x, -)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
538

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
539 540
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:171
msgid "Min (x+d, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
541
msgstr "Minimalnie (x+d, -)"
542

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
543
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:172
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
544
msgid "Min (x-d, -)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
545
msgstr "Minimalnie (x-d, -)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
546

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:173
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
548
msgid "Max (x+d, -), (x < 0.5)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
549
msgstr "Maksymalnie (x+d, -), (x < 0.5)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
550

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
551
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:174
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
552
msgid "Max (x+d, -), (0.5 < x)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
553
msgstr "Maksymalnie (x+d, -), (0.5 < x)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
554

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
555
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:175
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
556
msgid "Max (x-d, -), (x < 0.5)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
557
msgstr "Maksymalnie (x-d, -), (x < 0.5)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
558

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
559
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:176
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
560
msgid "Max (x-d, -), (0.5 < x)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561
msgstr "Maksymalnie (x-d, -), (0.5 < x)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
562

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
563
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:177
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
564
msgid "Min (x+d, -), (x < 0.5)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
565
msgstr "Minimalnie (x+d, -), (x < 0.5)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
566

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
567
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:178
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
568
msgid "Min (x+d, -), (0.5 < x)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
569
msgstr "Minimalnie (x+d, -), (0.5 < x)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
570

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
571
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:179
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
572
msgid "Min (x-d, -), (x < 0.5)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
573
msgstr "Minimalnie (x-d, -), (x < 0.5)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
574

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
575
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:180
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
576
msgid "Min (x-d, -), (0.5 < x)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
577
msgstr "Minimalnie (x-d, -), (0.5 < x)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
578

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
579
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:200 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1757
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
580
msgid "Standard"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
581
msgstr "Standardowo"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
582

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
583
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:201
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
584
msgid "Use average value"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
585
msgstr "Użycie średniej wartości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
586

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
587
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:202
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
588
msgid "Use reverse value"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
589
msgstr "Użycie odwrotnej wartości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
590

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
591
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:203
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
592
msgid "With random power (0,10)"
593
msgstr "Podniesienie do losowej potęgi (0,10)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
594

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
595
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:204
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
596
msgid "With random power (0,1)"
597
msgstr "Podniesienie do losowej potęgi (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
598

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
599
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:205
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
600
msgid "With gradient power (0,1)"
601
msgstr "Podniesienie do potęgi gradientu (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
602

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:206
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
604
msgid "Multiply rand. value (0,1)"
605
msgstr "Pomnożenie przez wartość losową (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
606

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
607
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:207
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
608
msgid "Multiply rand. value (0,2)"
609
msgstr "Pomnożenie przez wartość losową (0,2)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
610

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
611
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:208
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
612
msgid "Multiply gradient (0,1)"
613
msgstr "Pomnożenie przez gradient (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
614

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
615
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:209
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
616
msgid "With p and random (0,1)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617
msgstr "Z „p” i losową (0,1)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
618

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
619
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:223
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
620
msgid "All black"
621
msgstr "Wszystkie czarne"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
622

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
623
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:224
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
624
msgid "All gray"
625
msgstr "Wszystkie szare"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
626

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
627
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:225
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
628
msgid "All white"
629
msgstr "Wszystkie białe"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
630

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
631
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:226
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
632
msgid "The first row of the image"
633
msgstr "Pierwsza linia obrazu"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
634

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
635
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:227
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
636
msgid "Continuous gradient"
637
msgstr "Gradient ciągły"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
638

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
639
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:228
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
640
msgid "Continuous grad. w/o gap"
641
msgstr "Gradient ciągły bez przeskoku"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
642

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
643
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:229
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
644
msgid "Random, ch. independent"
645
msgstr "Losowo, kanały niezależne"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
646

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:230
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
648
msgid "Random shared"
649
msgstr "Losowo kanały współdzielone"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
650

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:231
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
652
msgid "Randoms from seed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
653
msgstr "Losowo z ziarna"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
654

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
655
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:232
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
656
msgid "Randoms from seed (shared)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
657
msgstr "Losowo z ziarna (współdzielone)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
658

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
659
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:300 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:308
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
660
#: ../plug-ins/common/decompose.c:184
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
661 662
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:179
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:182
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
663
msgid "Hue"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
664
msgstr "Barwa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
665

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
666
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:301 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:309
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667
#: ../plug-ins/common/decompose.c:185
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
668
msgid "Saturation"
669 670
msgstr "Nasycenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
671
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:302 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:310
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
672
#: ../plug-ins/common/decompose.c:186
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
673
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:155
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
674
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:158 ../plug-ins/ui/plug-in-metadata.ui.h:2
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
675
msgid "Value"
676
msgstr "Wartość"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
677

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
678
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:307
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
679 680 681
msgid "(None)"
msgstr "(Brak)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
682 683
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:460
msgid "Create abstract Coupled-Map Lattice patterns"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
684
msgstr "Tworzy abstrakcyjne desenie CML (Coupled-Map-Lattice)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
685 686

#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:471
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
687
msgid "CML _Explorer..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
688
msgstr "Prz_eglądarka CML…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
689

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
690
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:764
691 692
msgid "CML Explorer: evoluting"
msgstr "Przeglądarka CML: ewoluowanie"
693

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
694
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1185
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
695
msgid "Coupled-Map-Lattice Explorer"
696
msgstr "Przeglądarka CML (Coupled-Map-Lattice)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
697

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
698
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1232
699
msgid "New Seed"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700
msgstr "Nowe ziarno"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
701

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
702
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1243
703
msgid "Fix Seed"
704
msgstr "Stałe ziarno"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
705

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
706
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1254
707
msgid "Random Seed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
708
msgstr "Losowe ziarno"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
709

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed