sk.po 300 KB
Newer Older
1
# translation of gimp-plug-ins.HEAD.po to Slovak
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
2
# Copyright (C) 2001, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2004.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
5
#
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
6
7
# $Id$
#
8
9
msgid ""
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
10
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-09-06 22:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-06 22:19+0200\n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
14
15
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
16
17
18
19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
20
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:529
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
21
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:282 ../plug-ins/gflare/gflare.c:887
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
22
#: ../plug-ins/gimpressionist/utils.c:124
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
"V gimprc nie je %s:\n"
"Musíte pridať položku ako napr.\n"
"(%s \"%s\")\n"
"do vášho %s súboru."

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
35
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:620
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
36
msgid "Realtime preview"
37
38
msgstr "Realtime náhľad"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
39
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:627
40
41
42
msgid "If you enable this option the preview will be redrawn automatically"
msgstr "Ak povolíte tú možnosť, potom náhľad bude automaticky prekresľovaný"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
43
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:630
44
45
46
msgid "Redraw"
msgstr "Prekresliť"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
47
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:636
48
49
50
51
msgid "Redraw preview"
msgstr "Prekresliť náhľad"

#. Zoom Options
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
52
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:639
53
54
55
msgid "Zoom"
msgstr "Lupa"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
56
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:667
57
58
59
msgid "Undo last zoom"
msgstr "Vrátiť späť poslednú zmenu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
60
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:677
61
62
63
msgid "Redo last zoom"
msgstr "Zopakovať poslednú zmenu veľkosti"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
64
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:692
65
66
67
msgid "_Parameters"
msgstr "_Parametre"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
68
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:695
69
70
71
msgid "Fractal Parameters"
msgstr "Parametre fraktálu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
72
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:708
73
74
75
msgid "XMIN:"
msgstr "XMIN:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
76
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:711
77
78
79
msgid "Change the first (minimal) x-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (minimálnej) x súradnice"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
80
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:719
81
82
83
msgid "XMAX:"
msgstr "XMAX:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
84
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:722
85
86
87
msgid "Change the second (maximal) x-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia druhej (maximálnej) x súradnice"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
88
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:730
89
90
91
msgid "YMIN:"
msgstr "YMIN:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
92
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:733
93
94
95
msgid "Change the first (minimal) y-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (minimálnej) y súradnice"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
96
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:741
97
98
99
msgid "YMAX:"
msgstr "YMAX:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
100
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:744
101
102
103
msgid "Change the second (maximal) y-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (maximálnej) y súradnice"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
104
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:752
105
106
107
msgid "ITER:"
msgstr "ITER:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
108
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:755
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
109
110
111
112
113
114
msgid ""
"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
"calculated, which will take more time"
msgstr ""
"Zmena počtu iterácií. Čím je ich viac, tým viac detailov, ktoré zaberú viac "
"času, bude počítaných."
115

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
116
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:764
117
118
119
msgid "CX:"
msgstr "CX:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
120
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:767
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121
122
123
124
125
126
msgid ""
"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
msgstr ""
"Zmena CX hodnoty (zmení vzhľad všetkých fraktálov okrem Mandelbrotovho a "
"Sierpinskeho)"
127

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
128
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:776
129
130
131
msgid "CY:"
msgstr "CY:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
132
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:779
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133
134
135
136
137
138
msgid ""
"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
msgstr ""
"Zmena CY hodnoty (zmení vzhľad všetkých fraktálov okrem Mandelbrotovho a "
"Sierpinskeho)"
139

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
140
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:796
141
142
143
msgid "Load a fractal from file"
msgstr "Načíta fraktál zo súboru"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
144
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:804
145
146
147
msgid "Reset parameters to default values"
msgstr "Nastaví štandardné hodnoty"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
148
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:813
149
150
151
152
msgid "Save active fractal to file"
msgstr "Uloží aktívny fraktál do súboru"

#. Fractal type toggle box
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
153
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:816
154
155
156
msgid "Fractal Type"
msgstr "Typ fraktálu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
157
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:829
158
159
160
msgid "Mandelbrot"
msgstr "Mandelbrot"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
161
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:831
162
163
164
msgid "Julia"
msgstr "Julia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
165
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:833
166
167
168
msgid "Barnsley 1"
msgstr "Barnsley 1"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
169
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:835
170
171
172
msgid "Barnsley 2"
msgstr "Barnsley 2"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
173
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:837
174
175
176
msgid "Barnsley 3"
msgstr "Barnsley 3"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
177
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:839
178
179
180
msgid "Spider"
msgstr "Spider"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
181
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:841
182
183
184
msgid "Man'o'war"
msgstr "Man'o'war"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
185
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:843
186
187
188
msgid "Lambda"
msgstr "Lambda"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
189
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:845
190
191
192
msgid "Sierpinski"
msgstr "Sierpinski"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
193
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:891 ../plug-ins/common/sinus.c:886
194
195
196
197
msgid "Co_lors"
msgstr "_Farby"

#. Number of Colors frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
198
199
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:895
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:415
200
201
202
msgid "Number of Colors"
msgstr "Počet farieb"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
203
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:907
204
205
206
msgid "Number of colors:"
msgstr "Počet farieb:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
207
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:910
208
209
210
msgid "Change the number of colors in the mapping"
msgstr "Zmení počet farieb v mapovaní"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
211
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:917
212
213
214
msgid "Use loglog smoothing"
msgstr "Použiť loglog vyhladzovanie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
215
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:924
216
msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
217
218
msgstr ""
"Na eliminovanie \"páskovania\"\tvo výsledkoch sa použije loglog vyhladzovanie"
219
220

#. Color Density frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
221
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:928
222
223
224
225
msgid "Color Density"
msgstr "Farebná intenzita"

#. These values are translated for the GUI but also used internally
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226
227
#. to figure out which button the user pushed, etc.
#. Not my design, please don't blame me -- njl
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
228
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:940 ../plug-ins/common/compose.c:140
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
229
#: ../plug-ins/common/compose.c:150 ../plug-ins/common/fp.c:227
230
231
232
msgid "Red:"
msgstr "Červená:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
233
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:943
234
235
236
msgid "Change the intensity of the red channel"
msgstr "Zmení intenzitu červeného kanála"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
237
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:950 ../plug-ins/common/compose.c:141
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
238
#: ../plug-ins/common/compose.c:151 ../plug-ins/common/fp.c:228
239
240
241
msgid "Green:"
msgstr "Zelená:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
242
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:953
243
244
245
msgid "Change the intensity of the green channel"
msgstr "Zmení intenzitu zeleného kanála"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
246
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:960 ../plug-ins/common/compose.c:142
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
247
#: ../plug-ins/common/compose.c:152 ../plug-ins/common/fp.c:229
248
249
250
msgid "Blue:"
msgstr "Modrá:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
251
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:963
252
253
254
255
msgid "Change the intensity of the blue channel"
msgstr "Zmení intenzitu modrého kanála"

#. Color Function frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
256
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:969
257
258
259
260
msgid "Color Function"
msgstr "Farebné funkcie"

#. Redmode radio frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
261
262
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:978
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:537 ../plug-ins/common/decompose.c:137
263
264
265
msgid "Red"
msgstr "Červená"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
266
267
268
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:982
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1023
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1064
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
269
270
msgid "Sine"
msgstr "Sínus"
271

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
272
273
274
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:984
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1025
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1066
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
275
276
277
278
279
280
msgid "Cosine"
msgstr "Kosínus"

#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:986
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1027
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1068
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
281
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:399
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
282
283
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:420
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:451 ../plug-ins/common/postscript.c:3164
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
284
285
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3176 ../plug-ins/common/psp.c:419
#: ../plug-ins/fits/fits.c:1020
286
287
288
msgid "None"
msgstr "Žiadna"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
289
290
291
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:991
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1073
292
293
294
msgid "Use sine-function for this color component"
msgstr "Použije funkciu sínus pre túto farebnú zložku"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
295
296
297
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:994
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1035
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1076
298
299
300
msgid "Use cosine-function for this color component"
msgstr "Použije funkciu kosínus pre túto farebnú zložku"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
301
302
303
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:997
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1038
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1079
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304
305
306
307
308
309
msgid ""
"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
"channel"
msgstr ""
"Použije lineárne mapovanie namiesto trigonometrických funkcií pre tento "
"farebný kanál"
310

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
311
312
313
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1006
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1047
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1088
314
315
316
msgid "Inversion"
msgstr "Opak"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
317
318
319
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1014
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1055
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1096
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
320
321
322
323
324
325
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
msgstr ""
"Ak povolíte toto nastavenie, tak vyššie farebné hodnoty budú nahradené "
"nižšími a naopak"
326
327

#. Greenmode radio frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
328
329
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1019
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:542 ../plug-ins/common/decompose.c:138
330
331
332
333
msgid "Green"
msgstr "Zelená"

#. Bluemode radio frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
334
335
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1060
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:547 ../plug-ins/common/decompose.c:143
336
337
338
339
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"

#. Colormode toggle box
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
340
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1101
341
342
343
msgid "Color Mode"
msgstr "Farebný režim"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
344
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1110
345
346
347
msgid "As specified above"
msgstr "Tak, ako je špecifikovaný vyššie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
348
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
349
350
351
352
353
354
msgid ""
"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
"function). The result is visible in the preview image"
msgstr ""
"Vytvorí farebnú mapu s vyššie špecifikovanými vlastnosťami (farebná "
"intenzita/funkcia). Výsledok je viditeľný na obrázku v náhľade."
355

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
356
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1132
357
358
359
msgid "Apply active gradient to final image"
msgstr "Použiť aktívny prechod na finálny obrázok"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
360
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1144
361
362
363
msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
msgstr "Vytvorí farebnú mapu s použitím prechodu z editora prechodov"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
364
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1155
365
366
367
msgid "FractalExplorer Gradient"
msgstr "FractalExplorer Prechod"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
368
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1185
369
370
371
msgid "_Fractals"
msgstr "_Fraktály"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
372
373
374
375
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1696
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1160 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:201
#: ../plug-ins/common/CEL.c:572 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2011
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1066 ../plug-ins/common/compressor.c:410
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
376
377
#: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:860
#: ../plug-ins/common/dicom.c:653 ../plug-ins/common/gbr.c:605
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
378
#: ../plug-ins/common/gif.c:1001 ../plug-ins/common/gih.c:1259
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:561
#: ../plug-ins/common/mng.c:953 ../plug-ins/common/pat.c:452
#: ../plug-ins/common/pcx.c:590 ../plug-ins/common/pix.c:509
#: ../plug-ins/common/png.c:1222 ../plug-ins/common/pnm.c:819
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1185 ../plug-ins/common/psd_save.c:1307
#: ../plug-ins/common/raw.c:529 ../plug-ins/common/raw.c:556
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2108 ../plug-ins/common/sunras.c:508
#: ../plug-ins/common/tga.c:1027 ../plug-ins/common/tiff.c:1921
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1003 ../plug-ins/common/xwd.c:567
#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:787 ../plug-ins/gfli/gfli.c:716
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
390
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2391 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
391
392
393
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:223
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1268
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1703
394
395
396
397
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie je možné otvoriť '%s' pre zápis: %s"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
398
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1710
399
400
401
402
#, c-format
msgid "Could not write '%s': %s"
msgstr "Nie je možné zapísať '%s': %s"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
403
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1763
404
405
406
msgid "Load Fractal Parameters"
msgstr "Načítať parametre fraktálu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
407
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1799
408
409
410
411
msgid "Save Fractal Parameters"
msgstr "Uložiť parametre fraktálu"

#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
412
#. stat error (file does not exist)
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
413
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2005
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
414
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:917
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
415
416
417
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1304 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:152
#: ../plug-ins/common/CEL.c:300 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2231
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:983 ../plug-ins/common/curve_bend.c:912
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
418
419
420
421
422
423
424
425
426
#: ../plug-ins/common/dicom.c:296 ../plug-ins/common/gbr.c:348
#: ../plug-ins/common/gifload.c:298 ../plug-ins/common/gih.c:649
#: ../plug-ins/common/mng.c:1124 ../plug-ins/common/pat.c:321
#: ../plug-ins/common/pcx.c:309 ../plug-ins/common/pix.c:329
#: ../plug-ins/common/png.c:720 ../plug-ins/common/pnm.c:442
#: ../plug-ins/common/poppler.c:366 ../plug-ins/common/postscript.c:1011
#: ../plug-ins/common/postscript.c:2978 ../plug-ins/common/psd.c:1823
#: ../plug-ins/common/psp.c:1460 ../plug-ins/common/raw.c:242
#: ../plug-ins/common/raw.c:646 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:1998
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
427
428
#: ../plug-ins/common/sunras.c:379 ../plug-ins/common/svg.c:313
#: ../plug-ins/common/svg.c:708 ../plug-ins/common/tga.c:414
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
429
430
431
432
433
434
435
436
437
#: ../plug-ins/common/tiff.c:530 ../plug-ins/common/xbm.c:720
#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:220
#: ../plug-ins/fits/fits.c:342 ../plug-ins/flame/flame.c:411
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:427 ../plug-ins/gfli/gfli.c:428
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:463 ../plug-ins/help/domain.c:423
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:85 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:875
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:212
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:135 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2527
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2535
438
439
440
441
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nie je možné otvoriť '%s' pre čítanie: %s"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
442
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2013
443
444
445
446
#, c-format
msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "'%s' nie je FractalExplorer súbor"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
447
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2019
448
449
450
451
#, c-format
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
msgstr "'%s' je poškodený. Riadok %d časť Nastavenia je nesprávny"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
452
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:249
453
msgid "_Fractal Explorer..."
454
msgstr "Prieskumník _fraktálov..."
455

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
456
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:380
457
458
459
msgid "Rendering Fractal..."
msgstr "Výpočet fraktálu..."

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
460
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:743
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
461
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3130
462
463
464
465
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť  \"%s\" zo zoznamu disku?"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
466
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:747
467
468
469
msgid "Delete Fractal"
msgstr "Zmazať fraktál"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
470
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:938
471
472
473
474
#, c-format
msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "Súbor '%s' nie je FractalExplorer súbor"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
475
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:947
476
477
478
479
480
481
482
483
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is corrupt.\n"
"Line %d Option section incorrect"
msgstr ""
"Súbor '%s' je poškodený.\n"
"Riadok %d Nesprávna sekcia nastavení "

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
484
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:991
485
486
487
msgid "My first fractal"
msgstr "Môj prvý fraktál"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
488
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1055
489
490
491
msgid "Select folder and rescan collection"
msgstr "Zvoľte priečinok a skontrolujte zbierku"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
492
493
494
495
496
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1067
msgid "Apply currently selected fractal"
msgstr "Použiť aktuálne zvolený fraktál"

#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1079
497
msgid "Delete currently selected fractal"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
498
msgstr "Vymazať aktuálne zvolený fraktál"
499

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
500
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1102
501
502
503
msgid "Rescan for Fractals"
msgstr "Hľadá fraktály"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
504
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1121
505
506
507
msgid "Add FractalExplorer Path"
msgstr "Pridá cestu do FractalExplorer"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
508
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:103
509
510
511
msgid "Lighting Effects..."
msgstr "Svetelné efekty..."

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
512
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_main.c:197
513
msgid "_Lighting Effects..."
514
msgstr "_Svetelné efekty..."
515
516

#. General options
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
517
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:277
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
518
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:496
519
520
521
msgid "General Options"
msgstr "Všeobecné nastavenia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
522
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:285
523
524
525
msgid "T_ransparent background"
msgstr "P_riesvitné pozadie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
526
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:295
527
528
529
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr "Vytvorenie priesvitného obrázka na miestach, kde je vyvýšenie nulové"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
530
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:298
531
532
533
msgid "Cre_ate new image"
msgstr "_Vytvoriť nový obrázok"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
534
535
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:308
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:570
536
537
538
msgid "Create a new image when applying filter"
msgstr "Pri použití filtra vytvoriť nový obrázok"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
539
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:310
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
540
msgid "High _quality preview"
541
542
msgstr "Náhľad vo vysokej _kvalite"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
543
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:320
544
545
546
msgid "Enable/disable high quality preview"
msgstr "Povoliť/zakázať náhľad vysokej kvality"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
547
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:327
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
548
549
msgid "Distance:"
msgstr "Vzdialenosť:"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
550
551
552

#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:361
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:649
553
554
555
msgid "Light Settings"
msgstr "Nastavenie svetla"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
556
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:374
557
msgid "Light 1"
558
msgstr "Svetlo 1"
559

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
560
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:375
561
msgid "Light 2"
562
msgstr "Svetlo 2"
563

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
564
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:376
565
msgid "Light 3"
566
msgstr "Svetlo 3"
567

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
568
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:377
569
msgid "Light 4"
570
msgstr "Svetlo 4"
571

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
572
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:378
573
msgid "Light 5"
574
msgstr "Svetlo 5"
575

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
576
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:379
577
msgid "Light 6"
578
msgstr "Svetlo 6"
579
580

#. row labels
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
581
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:388
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
582
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2656
583
584
585
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
586
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:393
587
msgid "Color:"
588
msgstr "Farba:"
589

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
590
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:400
591
592
593
msgid "Directional"
msgstr "Smerové"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
594
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:401
595
596
597
msgid "Point"
msgstr "Bodové"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
598
599
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:677
600
601
602
msgid "Type of light source to apply"
msgstr "Typ použitého svetelného zdroja"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
603
604
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:418
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:679
605
606
607
msgid "Select lightsource color"
msgstr "Voľba farby svetelného zdroja"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
608
609
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:430
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:692
610
611
612
msgid "Set light source color"
msgstr "Nastavenie farby svetelného zdroja"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
613
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:438
614
msgid "_Intensity:"
615
msgstr "_Intenzita:"
616

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
617
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:444
618
msgid "Light intensity"
619
msgstr "Intenzita svetla"
620

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
621
622
623
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:694
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1021
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
624
#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:474
625
626
627
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
628
629
630
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:456 ../plug-ins/common/flarefx.c:764
#: ../plug-ins/common/mblur.c:992 ../plug-ins/common/nova.c:458
#: ../plug-ins/common/papertile.c:273 ../plug-ins/flame/flame.c:1223
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
631
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2655
632
633
634
msgid "_X:"
msgstr "_X:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
635
636
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:462
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:718
637
638
639
msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "Poloha X svetelného zdroja v XYZ priestore"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
640
641
642
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:769
#: ../plug-ins/common/mblur.c:997 ../plug-ins/common/nova.c:463
#: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1237
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
643
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2659
644
645
646
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
647
648
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:475
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:732
649
650
651
msgid "Light source Y position in XYZ space"
msgstr "Poloha Y svetelného zdroja v XYZ priestore"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
652
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:482
653
654
655
msgid "_Z:"
msgstr "_Z:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
656
657
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:488
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:746
658
659
660
661
msgid "Light source Z position in XYZ space"
msgstr "Poloha Z svetelného zdroja v XYZ priestore"

#. *****************************************************
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662
663
#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
#. *************************************************
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
664
665
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:491 ../plug-ins/common/struc.c:1294
#: ../plug-ins/common/wind.c:945
666
667
668
669
msgid "Direction"
msgstr "Smer"

#. X
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
670
671
672
673
674
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:710
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:764
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1032
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1081
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
675
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:527
676
677
678
msgid "X:"
msgstr "X:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
679
680
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:505
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:772
681
682
683
684
msgid "Light source X direction in XYZ space"
msgstr "Smer X svetelného zdroja v XYZ priestore"

#. Y
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
685
686
687
688
689
690
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:511
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:724
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:777
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1045
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1092
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1190
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
691
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:541
692
693
694
msgid "Y:"
msgstr "Y:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
695
696
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:517
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:785
697
698
699
msgid "Light source Y direction in XYZ space"
msgstr "Smer Y svetelného zdroja v XYZ priestore"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
700
701
702
703
704
705
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:523
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:738
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:790
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1103
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1202
706
707
708
msgid "Z:"
msgstr "Z:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
709
710
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:529
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:798
711
712
713
msgid "Light source Z direction in XYZ space"
msgstr "Smer Z svetelného zdroja v XYZ priestore"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
714
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:532
715
msgid "I_solate"
716
msgstr "I_zolovať"
717

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
718
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:542
719
msgid "Lighting preset:"
720
msgstr "Prednastavenie svetla:"
721

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
722
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:588
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
723
msgid "Material Properties"
724
msgstr "Vlastnosti materiálu"
725

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
726
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:606
727
msgid "_Glowing:"
728
msgstr "Žia_renie:"
729

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
730
731
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:622
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:859
732
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733
734
msgstr ""
"Množstvo pôvodnej farby na zobrazenie miesta, kam nedopadá priame svetlo"
735

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
736
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:635
737
738
739
msgid "_Bright:"
msgstr "_Jas:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
740
741
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:651
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:888
742
743
744
msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
msgstr "Intenzita pôvodnej farby, keď je ožiarená svetelným zdrojom"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
745
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:664
746
msgid "_Shiny:"
747
msgstr "_Lesk:"
748

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
749
750
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:680
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:960
751
752
753
msgid "Controls how intense the highlights will be"
msgstr "Ovláda intenzitu odlesku"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
754
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:692
755
msgid "_Polished:"
756
msgstr "_Leštený:"
757

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
758
759
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:708
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:989
760
761
762
763
msgid "Higher values makes the highlights more focused"
msgstr "Vyššie hodnoty spôsobia ostrejší odlesk"

#. Metallic
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
764
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:717
765
msgid "_Metallic"
766
msgstr "_Kovový"
767

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
768
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:753
769
770
771
msgid "E_nable bump mapping"
msgstr "Povoliť mapova_nie vyvýšenia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
772
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:767
773
774
775
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr "Povolí/zakáže mapovanie vyvýšenia (hĺbka obrázka)"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
776
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:785
777
778
779
780
msgid "Bumpm_ap image:"
msgstr "O_brázok vyvýšenia:"

#. Map type menu
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
781
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:788 ../plug-ins/common/bumpmap.c:903
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
782
#: ../plug-ins/flame/flame.c:742
783
784
785
msgid "Linear"
msgstr "Lineárny"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
786
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:789
787
788
789
msgid "Logarithmic"
msgstr "Logaritmická"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
790
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:790 ../plug-ins/common/bumpmap.c:905
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
791
#: ../plug-ins/flame/flame.c:743
792
793
794
msgid "Sinusoidal"
msgstr "Sínusoidný"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
795
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:791 ../plug-ins/common/bumpmap.c:904
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
796
#: ../plug-ins/flame/flame.c:744
797
798
799
msgid "Spherical"
msgstr "Guľový"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
800
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:801
801
802
803
msgid "Cu_rve:"
msgstr "K_rivka:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
804
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:806
805
806
807
msgid "Ma_ximum height:"
msgstr "Ma_ximálna výška:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
808
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:816
809
810
811
msgid "Maximum height for bumps"
msgstr "Maxilmálna výška pre vyvýšenie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
812
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:841
813
814
815
msgid "E_nable environment mapping"
msgstr "_Povoliť mapovanie prostredia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
816
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:855
817
818
819
msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
msgstr "Povolí/zakáže mapovanie prostredia (odraz)"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
820
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:877
821
822
823
msgid "En_vironment image:"
msgstr "_Obrázok prostredia:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
824
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:879
825
826
827
msgid "Environment image to use"
msgstr "Obrázok prostredia, ktorý sa použije"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
828
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:901
829
830
831
msgid "Op_tions"
msgstr "_Možnosti"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
832
833
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:905
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1326
834
835
836
msgid "_Light"
msgstr "_Svetlo"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
837
838
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:909
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1330
839
840
841
msgid "_Material"
msgstr "_Materiál"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
842
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:913
843
844
845
msgid "_Bump Map"
msgstr "_Mapa vyvýšenia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
846
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:917
847
848
849
msgid "_Environment Map"
msgstr "Mapa prostr_edia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
850
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:970
851
852
853
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Svetelné efekty"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
854
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1026
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
855
856
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:181
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:515
857
858
859
msgid "_Update"
msgstr "_Obnoviť"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
860
861
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1033
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1432
862
863
864
msgid "Recompute preview image"
msgstr "Prepočítať náhľad"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
865
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1035
866
867
868
msgid "I_nteractive"
msgstr "I_nteraktívne"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
869
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1049
870
871
872
msgid "Enable/disable real time preview of changes"
msgstr "Povoliť/zakázať náhľad na zmeny v reálnom čase"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
873
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1088
874
msgid "Save Lighting Preset"
875
msgstr "Uložiť nastavenia osvetlenia"
876

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
877
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1230
878
msgid "Load Lighting Preset"
879
msgstr "Načítať nastavenia osvetlenia"
880

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
881
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:273
882
msgid "Map to Plane..."
883
msgstr "Mapovať na rovinu..."
884

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
885
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:276
886
msgid "Map to Sphere..."
887
msgstr "Mapovať na guľu..."
888

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
889
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:279
890
msgid "Map to Box..."
891
msgstr "Mapovať na kváder..."
892

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
893
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:282
894
msgid "Map to Cylinder..."
895
msgstr "Mapovať na valec..."
896

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
897
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:199
898
msgid "Map _Object..."
899
msgstr "Mapovať _objekt..."
900

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
901
902
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:248
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1340
903
904
905
msgid "_Box"
msgstr "_Hranol"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
906
907
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:266
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1346
908
909
910
msgid "C_ylinder"
msgstr "_Valec"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
911
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:508
912
913
914
msgid "Map to:"
msgstr "Mapovať na:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
915
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:512
916
917
918
msgid "Plane"
msgstr "Rovinu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
919
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:513
920
921
922
msgid "Sphere"
msgstr "Guľu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
923
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:514
924
925
926
msgid "Box"
msgstr "Hranol"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
927
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:515
928
929
930
msgid "Cylinder"
msgstr "Valec"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
931
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:530
932
933
934
msgid "Type of object to map to"
msgstr "Typ objektu, na ktorý sa mapuje"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
935
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:532
936
937
938
msgid "Transparent background"
msgstr "Priesvitné pozadie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
939
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:543
940
941
942
msgid "Make image transparent outside object"
msgstr "Mimo objektu nech je obrázok priesvitný"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
943
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:545
944
msgid "Tile source image"
945
msgstr "Opakovať zdrojový obrázok"
946

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
947
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:556
948
949
950
msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
msgstr "Dlaždice zdrojového obrázka: užitočné pre nekonečné plochy"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
951
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:559
952
953
954
msgid "Create new image"
msgstr "Vytvoriť nový obrázok"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
955
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:578
956
957
958
msgid "Enable _antialiasing"
msgstr "Povoliť vyhl_adzovanie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
959
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:585
960
961
962
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "Povoliť/zakázať odstraňovanie zubatých hrán (vyhladzovanie)"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
963
964
965
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:602 ../plug-ins/common/bumpmap.c:984
#: ../plug-ins/common/emboss.c:528 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:792
#: ../plug-ins/common/struc.c:1326
966
967
968
msgid "_Depth:"
msgstr "_Hĺbka:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
969
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:605
970
971
972
msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
msgstr "Kvalita vyhladzovania. Vyššia je lepšia, ale je pomalšia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
973
974
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:614 ../plug-ins/common/unsharp.c:695
#: ../plug-ins/common/wind.c:1008 ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:441
975
976
977
msgid "_Threshold:"
msgstr "Pra_h:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
978
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:622
979
980
981
msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
msgstr "Zastaviť, keď rozdiely pixelov sú menšie ako je táto hodnota"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
982
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:658
983
984
985
msgid "Point light"
msgstr "Bodové svetlo"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
986
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:659
987
988
989
msgid "Directional light"
msgstr "Smerové svetlo"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
990
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:660
991
992
993
msgid "No light"
msgstr "Bez svetla"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
994
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:674
995
996
997
msgid "Lightsource type:"
msgstr "Typ svetelného zdroja:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
998
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:684
999
1000
1001
msgid "Lightsource color:"
msgstr "Farba svetelného zdroja:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1002
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:749
1003
1004
1005
msgid "Direction Vector"
msgstr "Smerový vektor"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1006
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:825
1007
1008
1009
msgid "Intensity Levels"
msgstr "Úrovne intenzity"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1010
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:844
1011
1012
1013
msgid "Ambient:"
msgstr "Okolie:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1014
1015
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:873
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:916
1016
1017
1018
msgid "Diffuse:"
msgstr "Rozptyl:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1019
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:897
1020
1021
1022
msgid "Reflectivity"
msgstr "Odraz"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1023
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:931
1024
1025
1026
msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
msgstr "Vyššie hodnoty spôsobia väčší odraz svetla (objekt bude svetlejší)"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1027
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:945
1028
1029
1030
msgid "Specular:"
msgstr "Zrkadlenie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1031
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:974
1032
1033
1034
msgid "Highlight:"
msgstr "Odlesk:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1035
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1035
1036
1037
1038
msgid "Object X position in XYZ space"
msgstr "Poloha X objektu v priestore XYZ"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1039
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1048
1040
1041
1042
msgid "Object Y position in XYZ space"
msgstr "Poloha Y objektu v priestore XYZ"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
1043
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1061
1044
1045
1046
1047
msgid "Object Z position in XYZ space"
msgstr "Poloha Z objektu v priestore XYZ"

#. Rotation