sk.po 299 KB
Newer Older
1
# translation of gimp-plug-ins.HEAD.po to Slovak
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
2
# Copyright (C) 2001, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2004.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
5
#
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
6 7
# $Id$
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
10
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-12-28 13:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-28 13:54+0100\n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
14 15
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
20

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
21
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:529
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
22
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:282 ../plug-ins/gflare/gflare.c:887
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
23
#: ../plug-ins/gimpressionist/utils.c:124
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
"V gimprc nie je %s:\n"
"Musíte pridať položku ako napr.\n"
"(%s \"%s\")\n"
"do vášho %s súboru."

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
36
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:620
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
37
msgid "Realtime preview"
38 39
msgstr "Realtime náhľad"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
40
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:627
41 42 43
msgid "If you enable this option the preview will be redrawn automatically"
msgstr "Ak povolíte tú možnosť, potom náhľad bude automaticky prekresľovaný"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
44
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:630
45 46 47
msgid "Redraw"
msgstr "Prekresliť"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
48
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:636
49 50 51 52
msgid "Redraw preview"
msgstr "Prekresliť náhľad"

#. Zoom Options
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
53
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:639
54 55 56
msgid "Zoom"
msgstr "Lupa"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
57
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:667
58 59 60
msgid "Undo last zoom"
msgstr "Vrátiť späť poslednú zmenu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
61
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:677
62 63 64
msgid "Redo last zoom"
msgstr "Zopakovať poslednú zmenu veľkosti"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
65
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:692
66 67 68
msgid "_Parameters"
msgstr "_Parametre"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
69
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:695
70 71 72
msgid "Fractal Parameters"
msgstr "Parametre fraktálu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
73
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:708
74 75 76
msgid "XMIN:"
msgstr "XMIN:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
77
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:711
78 79 80
msgid "Change the first (minimal) x-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (minimálnej) x súradnice"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
81
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:719
82 83 84
msgid "XMAX:"
msgstr "XMAX:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
85
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:722
86 87 88
msgid "Change the second (maximal) x-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia druhej (maximálnej) x súradnice"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
89
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:730
90 91 92
msgid "YMIN:"
msgstr "YMIN:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
93
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:733
94 95 96
msgid "Change the first (minimal) y-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (minimálnej) y súradnice"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
97
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:741
98 99 100
msgid "YMAX:"
msgstr "YMAX:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
101
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:744
102 103 104
msgid "Change the second (maximal) y-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (maximálnej) y súradnice"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
105
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:752
106 107 108
msgid "ITER:"
msgstr "ITER:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
109
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:755
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110 111 112 113 114 115
msgid ""
"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
"calculated, which will take more time"
msgstr ""
"Zmena počtu iterácií. Čím je ich viac, tým viac detailov, ktoré zaberú viac "
"času, bude počítaných."
116

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
117
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:764
118 119 120
msgid "CX:"
msgstr "CX:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
121
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:767
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
122 123 124 125 126 127
msgid ""
"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
msgstr ""
"Zmena CX hodnoty (zmení vzhľad všetkých fraktálov okrem Mandelbrotovho a "
"Sierpinskeho)"
128

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
129
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:776
130 131 132
msgid "CY:"
msgstr "CY:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
133
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:779
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
134 135 136 137 138 139
msgid ""
"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
msgstr ""
"Zmena CY hodnoty (zmení vzhľad všetkých fraktálov okrem Mandelbrotovho a "
"Sierpinskeho)"
140

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
141
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:796
142 143 144
msgid "Load a fractal from file"
msgstr "Načíta fraktál zo súboru"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
145
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:804
146 147 148
msgid "Reset parameters to default values"
msgstr "Nastaví štandardné hodnoty"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
149
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:813
150 151 152 153
msgid "Save active fractal to file"
msgstr "Uloží aktívny fraktál do súboru"

#. Fractal type toggle box
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
154
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:816
155 156 157
msgid "Fractal Type"
msgstr "Typ fraktálu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
158
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:829
159 160 161
msgid "Mandelbrot"
msgstr "Mandelbrot"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
162
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:831
163 164 165
msgid "Julia"
msgstr "Julia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
166
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:833
167 168 169
msgid "Barnsley 1"
msgstr "Barnsley 1"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
170
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:835
171 172 173
msgid "Barnsley 2"
msgstr "Barnsley 2"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
174
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:837
175 176 177
msgid "Barnsley 3"
msgstr "Barnsley 3"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
178
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:839
179 180 181
msgid "Spider"
msgstr "Spider"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
182
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:841
183 184 185
msgid "Man'o'war"
msgstr "Man'o'war"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
186
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:843
187 188 189
msgid "Lambda"
msgstr "Lambda"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
190
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:845
191 192 193
msgid "Sierpinski"
msgstr "Sierpinski"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
194
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:891 ../plug-ins/common/sinus.c:886
195 196 197 198
msgid "Co_lors"
msgstr "_Farby"

#. Number of Colors frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
199 200
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:895
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:415
201 202 203
msgid "Number of Colors"
msgstr "Počet farieb"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
204
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:907
205 206 207
msgid "Number of colors:"
msgstr "Počet farieb:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
208
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:910
209 210 211
msgid "Change the number of colors in the mapping"
msgstr "Zmení počet farieb v mapovaní"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
212
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:917
213 214 215
msgid "Use loglog smoothing"
msgstr "Použiť loglog vyhladzovanie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
216
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:924
217
msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218 219
msgstr ""
"Na eliminovanie \"páskovania\"\tvo výsledkoch sa použije loglog vyhladzovanie"
220 221

#. Color Density frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
222
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:928
223 224 225 226
msgid "Color Density"
msgstr "Farebná intenzita"

#. These values are translated for the GUI but also used internally
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227 228
#. to figure out which button the user pushed, etc.
#. Not my design, please don't blame me -- njl
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
229
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:940 ../plug-ins/common/fp.c:227
230 231 232
msgid "Red:"
msgstr "Červená:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
233
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:943
234 235 236
msgid "Change the intensity of the red channel"
msgstr "Zmení intenzitu červeného kanála"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
237
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:950 ../plug-ins/common/fp.c:228
238 239 240
msgid "Green:"
msgstr "Zelená:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
241
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:953
242 243 244
msgid "Change the intensity of the green channel"
msgstr "Zmení intenzitu zeleného kanála"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
245
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:960 ../plug-ins/common/fp.c:229
246 247 248
msgid "Blue:"
msgstr "Modrá:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
249
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:963
250 251 252 253
msgid "Change the intensity of the blue channel"
msgstr "Zmení intenzitu modrého kanála"

#. Color Function frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
254
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:969
255 256 257 258
msgid "Color Function"
msgstr "Farebné funkcie"

#. Redmode radio frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
259
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:978
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
260
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:529 ../plug-ins/common/decompose.c:138
261 262 263
msgid "Red"
msgstr "Červená"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
264 265 266
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:982
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1023
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1064
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
267 268
msgid "Sine"
msgstr "Sínus"
269

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
270 271 272
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:984
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1025
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1066
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
273 274 275 276 277 278
msgid "Cosine"
msgstr "Kosínus"

#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:986
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1027
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1068
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
279
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:399
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
280
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:421
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
281 282
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3168
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3180 ../plug-ins/common/psp.c:421
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
283
#: ../plug-ins/fits/fits.c:1019
284 285 286
msgid "None"
msgstr "Žiadna"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
287 288 289
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:991
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1073
290 291 292
msgid "Use sine-function for this color component"
msgstr "Použije funkciu sínus pre túto farebnú zložku"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
293 294 295
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:994
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1035
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1076
296 297 298
msgid "Use cosine-function for this color component"
msgstr "Použije funkciu kosínus pre túto farebnú zložku"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
299 300 301
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:997
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1038
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1079
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
302 303 304 305 306 307
msgid ""
"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
"channel"
msgstr ""
"Použije lineárne mapovanie namiesto trigonometrických funkcií pre tento "
"farebný kanál"
308

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
309 310 311
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1006
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1047
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1088
312 313 314
msgid "Inversion"
msgstr "Opak"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
315 316 317
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1014
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1055
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1096
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318 319 320 321 322 323
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
msgstr ""
"Ak povolíte toto nastavenie, tak vyššie farebné hodnoty budú nahradené "
"nižšími a naopak"
324 325

#. Greenmode radio frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
326
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1019
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
327
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:534 ../plug-ins/common/decompose.c:139
328 329 330 331
msgid "Green"
msgstr "Zelená"

#. Bluemode radio frame
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
332
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1060
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
333
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:539 ../plug-ins/common/decompose.c:140
334 335 336 337
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"

#. Colormode toggle box
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
338
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1101
339 340 341
msgid "Color Mode"
msgstr "Farebný režim"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
342
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1110
343 344 345
msgid "As specified above"
msgstr "Tak, ako je špecifikovaný vyššie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
346
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347 348 349 350 351 352
msgid ""
"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
"function). The result is visible in the preview image"
msgstr ""
"Vytvorí farebnú mapu s vyššie špecifikovanými vlastnosťami (farebná "
"intenzita/funkcia). Výsledok je viditeľný na obrázku v náhľade."
353

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
354
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1132
355 356 357
msgid "Apply active gradient to final image"
msgstr "Použiť aktívny prechod na finálny obrázok"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
358
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1144
359 360 361
msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
msgstr "Vytvorí farebnú mapu s použitím prechodu z editora prechodov"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
362
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1155
363 364 365
msgid "FractalExplorer Gradient"
msgstr "FractalExplorer Prechod"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
366
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1185
367 368 369
msgid "_Fractals"
msgstr "_Fraktály"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
370
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1696
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
371 372
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1160 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:200
#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2013
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
373
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1071 ../plug-ins/common/compressor.c:410
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
374
#: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:839
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
375 376
#: ../plug-ins/common/dicom.c:650 ../plug-ins/common/gbr.c:616
#: ../plug-ins/common/gif.c:1000 ../plug-ins/common/gih.c:1258
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
377
#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:561
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
378 379
#: ../plug-ins/common/mng.c:953 ../plug-ins/common/pat.c:451
#: ../plug-ins/common/pcx.c:588 ../plug-ins/common/pix.c:508
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
380
#: ../plug-ins/common/png.c:1260 ../plug-ins/common/pnm.c:817
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
381
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1185 ../plug-ins/common/psd_save.c:1349
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
382
#: ../plug-ins/common/raw.c:530 ../plug-ins/common/raw.c:557
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
383 384 385
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2119 ../plug-ins/common/sunras.c:507
#: ../plug-ins/common/tga.c:1026 ../plug-ins/common/tiff.c:1920
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1002 ../plug-ins/common/xwd.c:565
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
386
#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
387
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:787 ../plug-ins/gfli/gfli.c:714
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
388
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2387 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:267
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
389
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:268
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
390
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1272
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
391
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1706
392 393 394 395
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie je možné otvoriť '%s' pre zápis: %s"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
396
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1710
397 398 399 400
#, c-format
msgid "Could not write '%s': %s"
msgstr "Nie je možné zapísať '%s': %s"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
401
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1763
402 403 404
msgid "Load Fractal Parameters"
msgstr "Načítať parametre fraktálu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
405
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1799
406 407 408 409
msgid "Save Fractal Parameters"
msgstr "Uložiť parametre fraktálu"

#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410
#. stat error (file does not exist)
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
411
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2005
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
412
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:917
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
413
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1304 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:152
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
414
#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2233
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
415
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:988 ../plug-ins/common/curve_bend.c:891
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
416 417
#: ../plug-ins/common/dicom.c:295 ../plug-ins/common/gbr.c:348
#: ../plug-ins/common/gifload.c:297 ../plug-ins/common/gih.c:649
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
418 419 420
#: ../plug-ins/common/mng.c:1124 ../plug-ins/common/pat.c:321
#: ../plug-ins/common/pcx.c:309 ../plug-ins/common/pix.c:329
#: ../plug-ins/common/png.c:720 ../plug-ins/common/pnm.c:442
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
421 422
#: ../plug-ins/common/poppler.c:368 ../plug-ins/common/postscript.c:1012
#: ../plug-ins/common/postscript.c:2977 ../plug-ins/common/psd.c:1880
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
423 424
#: ../plug-ins/common/psp.c:1463 ../plug-ins/common/raw.c:242
#: ../plug-ins/common/raw.c:647 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
425
#: ../plug-ins/common/sunras.c:379 ../plug-ins/common/svg.c:313
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
426
#: ../plug-ins/common/svg.c:715 ../plug-ins/common/tga.c:414
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
427
#: ../plug-ins/common/tiff.c:530 ../plug-ins/common/xbm.c:720
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
428
#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
429 430
#: ../plug-ins/fits/fits.c:342 ../plug-ins/flame/flame.c:411
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:427 ../plug-ins/gfli/gfli.c:428
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
431
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:463 ../plug-ins/help/domain.c:426
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
432
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:85 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:871
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
433
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:257
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
434 435
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:135 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2530
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2538
436 437 438 439
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nie je možné otvoriť '%s' pre čítanie: %s"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
440
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2013
441 442 443 444
#, c-format
msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "'%s' nie je FractalExplorer súbor"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
445
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2019
446 447 448 449
#, c-format
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
msgstr "'%s' je poškodený. Riadok %d časť Nastavenia je nesprávny"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
450
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:249
451
msgid "_Fractal Explorer..."
452
msgstr "Prieskumník _fraktálov..."
453

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
454
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:380
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
455 456
msgid "Rendering fractal"
msgstr "Výpočet fraktálu"
457

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
458
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:743
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
459
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3130
460 461 462 463
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť  \"%s\" zo zoznamu disku?"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
464
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:747
465 466 467
msgid "Delete Fractal"
msgstr "Zmazať fraktál"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
468
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:938
469 470 471 472
#, c-format
msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "Súbor '%s' nie je FractalExplorer súbor"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
473
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:947
474 475 476 477 478 479 480 481
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is corrupt.\n"
"Line %d Option section incorrect"
msgstr ""
"Súbor '%s' je poškodený.\n"
"Riadok %d Nesprávna sekcia nastavení "

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
482
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:991
483 484 485
msgid "My first fractal"
msgstr "Môj prvý fraktál"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
486
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1055
487 488 489
msgid "Select folder and rescan collection"
msgstr "Zvoľte priečinok a skontrolujte zbierku"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
490 491 492 493 494
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1067
msgid "Apply currently selected fractal"
msgstr "Použiť aktuálne zvolený fraktál"

#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1079
495
msgid "Delete currently selected fractal"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
496
msgstr "Vymazať aktuálne zvolený fraktál"
497

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
498
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1102
499 500 501
msgid "Rescan for Fractals"
msgstr "Hľadá fraktály"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
502
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1121
503 504 505
msgid "Add FractalExplorer Path"
msgstr "Pridá cestu do FractalExplorer"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
506
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:103
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
507 508 509
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:970
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Svetelné efekty"
510

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
511
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_main.c:197
512
msgid "_Lighting Effects..."
513
msgstr "_Svetelné efekty..."
514 515

#. General options
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
516
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:277
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
517
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:473
518 519 520
msgid "General Options"
msgstr "Všeobecné nastavenia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
521
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:285
522 523 524
msgid "T_ransparent background"
msgstr "P_riesvitné pozadie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
525
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:295
526 527 528
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr "Vytvorenie priesvitného obrázka na miestach, kde je vyvýšenie nulové"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
529
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:298
530 531 532
msgid "Cre_ate new image"
msgstr "_Vytvoriť nový obrázok"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
533
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:308
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
534
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:547
535 536 537
msgid "Create a new image when applying filter"
msgstr "Pri použití filtra vytvoriť nový obrázok"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
538
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:310
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
539
msgid "High _quality preview"
540 541
msgstr "Náhľad vo vysokej _kvalite"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
542
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:320
543 544 545
msgid "Enable/disable high quality preview"
msgstr "Povoliť/zakázať náhľad vysokej kvality"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
546
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:327
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
547 548
msgid "Distance:"
msgstr "Vzdialenosť:"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
549 550

#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:361
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
551
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:626
552 553 554
msgid "Light Settings"
msgstr "Nastavenie svetla"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
555
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:374
556
msgid "Light 1"
557
msgstr "Svetlo 1"
558

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
559
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:375
560
msgid "Light 2"
561
msgstr "Svetlo 2"
562

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
563
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:376
564
msgid "Light 3"
565
msgstr "Svetlo 3"
566

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
567
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:377
568
msgid "Light 4"
569
msgstr "Svetlo 4"
570

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
571
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:378
572
msgid "Light 5"
573
msgstr "Svetlo 5"
574

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
575
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:379
576
msgid "Light 6"
577
msgstr "Svetlo 6"
578 579

#. row labels
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
580
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:388
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
581
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2677
582 583 584
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
585
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:393
586
msgid "Color:"
587
msgstr "Farba:"
588

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
589
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:400
590 591 592
msgid "Directional"
msgstr "Smerové"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
593
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:401
594 595 596
msgid "Point"
msgstr "Bodové"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
597
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
598
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:654
599 600 601
msgid "Type of light source to apply"
msgstr "Typ použitého svetelného zdroja"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
602
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:418
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
603
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:656
604 605 606
msgid "Select lightsource color"
msgstr "Voľba farby svetelného zdroja"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
607
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:430
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
608
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669
609 610 611
msgid "Set light source color"
msgstr "Nastavenie farby svetelného zdroja"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
612
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:438
613
msgid "_Intensity:"
614
msgstr "_Intenzita:"
615

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
616
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:444
617
msgid "Light intensity"
618
msgstr "Intenzita svetla"
619

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
620
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
621 622
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:671
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:998
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
623
#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:475
624 625 626
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
627 628
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:456 ../plug-ins/common/flarefx.c:761
#: ../plug-ins/common/mblur.c:992 ../plug-ins/common/nova.c:456
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
629
#: ../plug-ins/common/papertile.c:273 ../plug-ins/flame/flame.c:1223
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
630
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2655
631 632 633
msgid "_X:"
msgstr "_X:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
634
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:462
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
635
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:695
636 637 638
msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "Poloha X svetelného zdroja v XYZ priestore"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
639 640
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:766
#: ../plug-ins/common/mblur.c:997 ../plug-ins/common/nova.c:461
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
641
#: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1237
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
642
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2659
643 644 645
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
646
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:475
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
647
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:709
648 649 650
msgid "Light source Y position in XYZ space"
msgstr "Poloha Y svetelného zdroja v XYZ priestore"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
651
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:482
652 653 654
msgid "_Z:"
msgstr "_Z:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
655
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:488
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
656
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:723
657 658 659 660
msgid "Light source Z position in XYZ space"
msgstr "Poloha Z svetelného zdroja v XYZ priestore"

#. *****************************************************
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661 662
#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
#. *************************************************
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
663 664
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:491 ../plug-ins/common/struc.c:1294
#: ../plug-ins/common/wind.c:945
665 666 667 668
msgid "Direction"
msgstr "Smer"

#. X
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
669
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
670 671 672 673
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:687
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:741
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1009
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
674
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:527
675 676 677
msgid "X:"
msgstr "X:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
678
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:505
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
679
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:749
680 681 682 683
msgid "Light source X direction in XYZ space"
msgstr "Smer X svetelného zdroja v XYZ priestore"

#. Y
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
684
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:511
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
685 686 687 688 689
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:701
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:754
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1022
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1069
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1167
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
690
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:541
691 692 693
msgid "Y:"
msgstr "Y:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
694
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:517
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
695
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:762
696 697 698
msgid "Light source Y direction in XYZ space"
msgstr "Smer Y svetelného zdroja v XYZ priestore"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
699
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:523
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
700 701 702 703 704
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:715
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:767
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1035
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1179
705 706 707
msgid "Z:"
msgstr "Z:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
708
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:529
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
709
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:775
710 711 712
msgid "Light source Z direction in XYZ space"
msgstr "Smer Z svetelného zdroja v XYZ priestore"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
713
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:532
714
msgid "I_solate"
715
msgstr "I_zolovať"
716

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
717
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:542
718
msgid "Lighting preset:"
719
msgstr "Prednastavenie svetla:"
720

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
721
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:588
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
722
msgid "Material Properties"
723
msgstr "Vlastnosti materiálu"
724

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
725
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:606
726
msgid "_Glowing:"
727
msgstr "Žia_renie:"
728

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
729
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:622
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
730
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:836
731
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
732 733
msgstr ""
"Množstvo pôvodnej farby na zobrazenie miesta, kam nedopadá priame svetlo"
734

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
735
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:635
736 737 738
msgid "_Bright:"
msgstr "_Jas:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
739
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:651
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
740
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:865
741 742 743
msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
msgstr "Intenzita pôvodnej farby, keď je ožiarená svetelným zdrojom"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
744
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:664
745
msgid "_Shiny:"
746
msgstr "_Lesk:"
747

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
748
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:680
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
749
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:937
750 751 752
msgid "Controls how intense the highlights will be"
msgstr "Ovláda intenzitu odlesku"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
753
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:692
754
msgid "_Polished:"
755
msgstr "_Leštený:"
756

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
757
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:708
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
758
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:966
759 760 761 762
msgid "Higher values makes the highlights more focused"
msgstr "Vyššie hodnoty spôsobia ostrejší odlesk"

#. Metallic
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
763
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:717
764
msgid "_Metallic"
765
msgstr "_Kovový"
766

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
767
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:753
768 769 770
msgid "E_nable bump mapping"
msgstr "Povoliť mapova_nie vyvýšenia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
771
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:767
772 773 774
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr "Povolí/zakáže mapovanie vyvýšenia (hĺbka obrázka)"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
775
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:785
776 777 778 779
msgid "Bumpm_ap image:"
msgstr "O_brázok vyvýšenia:"

#. Map type menu
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
780
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:788 ../plug-ins/common/bumpmap.c:903
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
781
#: ../plug-ins/flame/flame.c:742
782 783 784
msgid "Linear"
msgstr "Lineárny"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
785
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:789
786 787 788
msgid "Logarithmic"
msgstr "Logaritmická"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
789
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:790 ../plug-ins/common/bumpmap.c:905
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
790
#: ../plug-ins/flame/flame.c:743
791 792 793
msgid "Sinusoidal"
msgstr "Sínusoidný"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
794
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:791 ../plug-ins/common/bumpmap.c:904
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
795
#: ../plug-ins/flame/flame.c:744
796 797 798
msgid "Spherical"
msgstr "Guľový"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
799
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:801
800 801 802
msgid "Cu_rve:"
msgstr "K_rivka:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
803
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:806
804 805 806
msgid "Ma_ximum height:"
msgstr "Ma_ximálna výška:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
807
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:816
808 809 810
msgid "Maximum height for bumps"
msgstr "Maxilmálna výška pre vyvýšenie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
811
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:841
812 813 814
msgid "E_nable environment mapping"
msgstr "_Povoliť mapovanie prostredia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
815
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:855
816 817 818
msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
msgstr "Povolí/zakáže mapovanie prostredia (odraz)"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
819
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:877
820 821 822
msgid "En_vironment image:"
msgstr "_Obrázok prostredia:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
823
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:879
824 825 826
msgid "Environment image to use"
msgstr "Obrázok prostredia, ktorý sa použije"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
827
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:901
828 829 830
msgid "Op_tions"
msgstr "_Možnosti"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
831
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:905
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
832
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1303
833 834 835
msgid "_Light"
msgstr "_Svetlo"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
836
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:909
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
837
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1307
838 839 840
msgid "_Material"
msgstr "_Materiál"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
841
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:913
842 843 844
msgid "_Bump Map"
msgstr "_Mapa vyvýšenia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
845
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:917
846 847 848
msgid "_Environment Map"
msgstr "Mapa prostr_edia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
849
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1026
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
850 851
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:185
#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1166
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
852
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:515
853 854 855
msgid "_Update"
msgstr "_Obnoviť"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
856
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1033
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
857
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1409
858 859 860
msgid "Recompute preview image"
msgstr "Prepočítať náhľad"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
861
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1035
862 863 864
msgid "I_nteractive"
msgstr "I_nteraktívne"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
865
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1049
866 867 868
msgid "Enable/disable real time preview of changes"
msgstr "Povoliť/zakázať náhľad na zmeny v reálnom čase"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
869
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1088
870
msgid "Save Lighting Preset"
871
msgstr "Uložiť nastavenia osvetlenia"
872

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
873
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1230
874
msgid "Load Lighting Preset"
875
msgstr "Načítať nastavenia osvetlenia"
876

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
877
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:274
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
878 879
msgid "Map to plane"
msgstr "Mapovať na rovinu"
880

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
881
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:277
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
882 883
msgid "Map to sphere"
msgstr "Mapovať na guľu"
884

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
885
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:280
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
886 887
msgid "Map to box"
msgstr "Mapovať na kváder"
888

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
889
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:283
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
890 891
msgid "Map to cylinder"
msgstr "Mapovať na valec"
892

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
893
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:198
894
msgid "Map _Object..."
895
msgstr "Mapovať _objekt..."
896

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
897
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:248
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
898
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1317
899 900 901
msgid "_Box"
msgstr "_Hranol"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
902
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:266
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
903
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1323
904 905 906
msgid "C_ylinder"
msgstr "_Valec"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
907
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:485
908 909 910
msgid "Map to:"
msgstr "Mapovať na:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
911
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:489
912 913 914
msgid "Plane"
msgstr "Rovinu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
915
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:490
916 917 918
msgid "Sphere"
msgstr "Guľu"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
919
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:491
920 921 922
msgid "Box"
msgstr "Hranol"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
923
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:492
924 925 926
msgid "Cylinder"
msgstr "Valec"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
927
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:507
928 929 930
msgid "Type of object to map to"
msgstr "Typ objektu, na ktorý sa mapuje"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
931
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:509
932 933 934
msgid "Transparent background"
msgstr "Priesvitné pozadie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
935
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:520
936 937 938
msgid "Make image transparent outside object"
msgstr "Mimo objektu nech je obrázok priesvitný"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
939
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:522
940
msgid "Tile source image"
941
msgstr "Opakovať zdrojový obrázok"
942

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
943
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:533
944 945 946
msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
msgstr "Dlaždice zdrojového obrázka: užitočné pre nekonečné plochy"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
947
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:536
948 949 950
msgid "Create new image"
msgstr "Vytvoriť nový obrázok"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
951
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:555
952 953 954
msgid "Enable _antialiasing"
msgstr "Povoliť vyhl_adzovanie"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
955
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:562
956 957 958
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "Povoliť/zakázať odstraňovanie zubatých hrán (vyhladzovanie)"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
959
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:579 ../plug-ins/common/bumpmap.c:984
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
960 961
#: ../plug-ins/common/emboss.c:528 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:792
#: ../plug-ins/common/struc.c:1326
962 963 964
msgid "_Depth:"
msgstr "_Hĺbka:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
965
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:582
966 967 968
msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
msgstr "Kvalita vyhladzovania. Vyššia je lepšia, ale je pomalšia"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
969
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:591 ../plug-ins/common/unsharp.c:695
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
970
#: ../plug-ins/common/wind.c:1008 ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:441
971 972 973
msgid "_Threshold:"
msgstr "Pra_h:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
974
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:599
975 976 977
msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
msgstr "Zastaviť, keď rozdiely pixelov sú menšie ako je táto hodnota"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
978
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:635
979 980 981
msgid "Point light"
msgstr "Bodové svetlo"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
982
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:636
983 984 985
msgid "Directional light"
msgstr "Smerové svetlo"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
986
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:637
987 988 989
msgid "No light"
msgstr "Bez svetla"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
990
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:651
991 992 993
msgid "Lightsource type:"
msgstr "Typ svetelného zdroja:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
994
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:661
995 996 997
msgid "Lightsource color:"
msgstr "Farba svetelného zdroja:"

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
998
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:726
999 1000 1001
msgid "Direction Vector"
msgstr "Smerový vektor"

Marcel Telka's avatar