tr.po 17.8 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Turkish translation for gimp.
# Copyright (C) 2011 gimp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Ubuntu Launchpad Translators, 2010.
# Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp master\n"
10 11 12 13 14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-06 23:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-07 20:37+0200\n"
"Last-Translator: maydin95 <mma-95@hotmail.com>\n"
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
28 29 30
"Kova Doldurma aracını <tt>Ctrl</tt> tuşuna basarak kullanmak önalan yerine "
"artalan renginin kullanılmasını sağlar. Benzer şekilde, Damlalık aracını "
"<tt>Ctrl</tt>-tıklama ile kullanmak önalan yerine artalan rengini ayarlar."
31 32 33 34 35 36 37

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
38 39 40 41
"Katmanlar kutusundaki katman maskesinin önizlemesine <tt>Ctrl</tt> tuşu ile "
"tıklamak katman maskesi etkisini açar. Katmanlar kutusundaki katman "
"maskesinin önizlemesine <tt>Alt</tt>-tıklama maskeyi doğrudan görüntülemeyi "
"açar."
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Rotasyon aracını <tt>Ctrl</tt> tuşuna basarak kullanmak rotasyonu 15 "
"dercelik açı ile kıstılar."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Katmanlar diyaloğundaki göz ikonuna <tt>Shift</tt> tuşuna basarak tıklamak o "
"katman dışındaki tüm katmanları saklar. Tekrar <tt>Shift</tt> tuşuna basarak "
"tıklamak tüm katmanları gösterir."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Bir kayan seçme yeni bir katmana veya imgeye diğer işlemleri yapmadan önceki "
"son etkin katmana kancalanmalıdır. Katmanlar diyaloğundaki &quot;New "
"Layer&quot; butonuna veya &quot;Anchor Layer&quot; butonuna tıklayın veya "
"aynısını yapmak için menüleri kullanınç"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
82
"&quot;Hareketli Klavye Kısayolları&quot;'nı Terchiler penceresinden "
83
"etkinleştirdikten sonra tekrar kısayol tuşları atayabilirsiniz. Bunu yapmak "
84 85 86 87 88
"için menü açılır, bir menü öğesi seçilir ve istenilen tuş kombinasyonuna "
"basılır. Eğer &quot;Klavye Kısayollarını Kaydet&quot; etkinleştirilmişse tuş "
"ilişkilendirmeleri GIMP'den çıktığınız zaman saklanır. Muhtemelen "
"yanlışlıkla kısayol atamayı önlemek için daha sonra &quot;Hareketli Klavye "
"Kısayolları&quot;'nı devre dışı bırakmanız gerekir. "
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Bir klavuz eklemek için bir cetvele tıklayıp bir imgenin üstüne sürükleyin. "
"Tüm sürüklenmiş seçmeler klavuzlara kancalanır. Klavuzları kaldırmak için "
"onları Taşıma aracı ile imgeden dışarıya sürükleyin."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
106 107 108
"GIMP, uçuşta gzip sıkıştırmasını destekler. Sadece (eğer bzip2 kurulmuşsa) "
"dosya ismine veya sıkıştırıp kaydedilecek görüntüye <tt>.gz</tt> (veya <tt>."
"bz2</tt>) ekleyin. Tabii ki yüklenen sıkıştırılmış görüntüler de çalışır."
109 110 111 112 113 114 115

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
116 117 118
"GIMP görüntünüzü düzenlemeniz için katmanlar kullanır. Bunları içinden "
"baktığınızda içeriklerinin birleşimi olarak gördüğünüz süzgeçler yığını "
"olarak düşünün."
119 120 121 122 123 124 125

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
126 127 128
"Eğer Katmanlar kutusundaki bir katmanın ismi <b>kalın</b> görünüyorsa bu "
"katmanın bir görünür kanalı yoktur. Görünür kanalını "
"Katman→Şeffaflık→Görünür Kanalı Ekle yolunu kullanarak ekleyebilirsiniz."
129 130 131 132 133 134 135 136 137

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Eğer taranmış fotoğraflarınızın bazıları yeterince renkli görünmüyorsa, "
138 139 140
"onların ton menzilini Düzeyler aracındaki (Renkler→Düzeyler) &quot;"
"Otomatik&quot; düğmesi ile iyileştirebilirsiniz. Eğer bir renk dökümü varsa "
"bunu Eğri aracı (Renkler→Eğriler) ile düzeltebilirsiniz."
141 142 143 144 145 146 147

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
148 149 150
"Eğer bir yolu (Düzenle→Yolu Darbele) darbelerseniz boyama araçları mevcut "
"ayarları ile kullanılabilir. Renk geçişi kipinde Boya Fırçasını, Silgiyi ve "
"Lekeleme aracını kullanabilirsiniz."
151 152 153 154 155 156

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
157 158 159
"Eğer ekranınız çok dağınıksa araç kutusunu ve diğer kutuları gizlemek veya "
"göstermek için bir görüntü penceresinin içinde <tt>Tab</tt> tuşuna "
"basabilirsiniz."
160 161 162 163 164 165 166

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
167 168 169
"Çoğu eklenti mevcut görüntünün mevcut katmanında çalışır. Eğer görüntünün "
"tamamında eklentilerin çalışmasını istiyorsanız bazı durumlarda bütün "
"katmanları (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) birleştirmek zorundasınız."
170 171 172 173 174 175 176 177

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
178 179 180 181
"Her görüntü türü için bütün efektler uygulanamaz. Bu bir gri renkli menü "
"girişi tarafından belirtilir. Görüntü kipini RGB'ye (Görüntü→Kip→RGB) "
"dönüştürmeniz, bir görünür kanalı eklemeniz (Katman→Şeffaflık→Görünür Kanalı "
"Ekle) veya onu düzleştirmeniz (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) gerekebilir."
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Seçim yapmadan önce <tt>Shift</tt> tuşuna basılı tutmak size mevcut seçimin "
"üzerine yazmak yerine ekleme seçeneği verir. Seçim yapmadan önce <tt>Ctrl</"
"tt> kullanmak ise mevcut olandan çıkarır."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
200 201 202 203 204
"Bir görüntüyü daha sonra üzerinde çalışmak üzere kaydederken GIMP'in kendi "
"dosya biçimi olan XCF'yi kullanmayı (dosya uzantısı <tt>.xcf</tt>) deneyin. "
"Bu sizin çalıştığınız resimdeki bütün katmanları ve görünümleri korumanızı "
"sağlar. Çalışmanız bittikten sonra dosyanızı JPEG, PNG, GIF vb. dosya "
"biçimlerinde saklayabilirsiniz."
205 206 207 208 209 210 211 212

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
213
"<tt>Alt</tt>-sürükleyi kullanarak bir seçimi ayarlayabilir veya "
214
"taşıyabilirsin. Eğer bu, pencereyi hareket ettirirse pencere yöneticin zaten "
215 216 217
"<tt>Alt</tt> tuşunu kullanıyordur. Çoğu pencere yöneticisi <tt>Alt</tt> "
"tuşunu göz ardı etmeye veya <tt>Süper</tt> tuşunu (ya da \"Windows logosu\") "
"kullanmaya yapılandırılabilir."
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Yön aracını kullanarak karmaşık seçimler oluşturabilir ve düzenleyebilirsin. "
"Yön diyaloğu çoklu yönlerde çalışmana ve onları seçimlere dönüştürmene izin "
"verir."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Katmanlar diyaloğundan bir katman sürükleyebilir ve onu araç çubuğunun "
"üzerine bırakabilirsin. Bu işlem sadece bu katmanı içeren yeni bir resim "
"oluşturacak."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
244 245 246
"GIMP'de birçok şeye sürükle ve bırak yapabilirsin. Mesela, araç çubuğundan "
"veya renk paletinden bir rengi sürüklemek ve onu bir resmin içine bırakmak "
"var olan resmi veya seçimi bu renkle dolduracak."
247 248 249 250 251 252 253

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
254 255 256 257
"Düzenle→Seçimi Darbele'yi kullanarak basit kareler ve çemberler "
"çizebilirsin. Bu, mevcut seçimin köşesini darbeler. Daha karmaşık şekiller "
"için Yol aracını veya Süzgeçler→Tarama→Gfig süzgecini kullanarak çizim "
"yapabilirsin."
258 259 260 261 262 263

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
264 265
"Çoğu GIMP özelliği için herhangi bir anda F1 tuşuna basarak içeriğe duyarlı "
"yardımı alabilirsin. Bu da menülerin içinde çalışır."
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Katmanlar diyalog kutusunda, katmanın yazı etiketine sağ tıklayarak birçok "
"katman işlemini uygulayabilirsin."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
282 283 284 285
"Seçimi bir kanala (Seç→Kanala Kaydet) kaydedebilirsin ve bu kanalı herhangi "
"bir boyama aracı ile düzenleyebilirsin. Kanallar kutusundaki butonları "
"kullanarak bu yeni kanalın görünürlüğünü değiştirebilir veya onu bir seçime "
"dönüştürebilirsin."
286 287 288 289 290 291

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
292 293 294
"Eğer pencere yöneticiniz bu tuşlara engel olmazsa bir görüntünün bütün "
"katmanlarında döngü oluşturmak için <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> tuşlarını "
"kullanabilirsiniz."
295 296 297 298 299 300

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
301 302
"Görüntünün etrafında dolaşmak için farenin orta düğmesini (ya da tercihen "
"fareyi hareket ettirirken <tt>Boşluk</tt> tuşunu) kullanabilirsiniz."
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Seçimi değiştirmek için boyama araçlarını kullanabilirsin. Bir resim "
"penceresinin sol üstündeki &quot;Çabuk Ört&quot; butonuna tıkla. Resmi "
"boyayarak seçimini değiştir ve onu normal bir seçime geri döndürmek için "
"butona tekrar tıkla."

#~ msgid "<big>Welcome to the GIMP!</big>"
#~ msgstr "<big>GIMP'e Hoşgeldiniz!</big>"

#~ msgid ""
#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles viewing the mask directly."
#~ msgstr ""
#~ "Katmanlar penceresindeki katman maskesinin önizlemesine <tt>Alt</tt> tuşu "
#~ "ile birlikte tıklamak doğrudan maskenin görünümünü açar."

#~ msgid ""
#~ "The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP imgedieki çoğu değişiklikleri geri alabilir, yani farklı şeyler "
#~ "denemek için kendinizi özgür hissedin."

#~ msgid ""
#~ "The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
#~ "transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. "
#~ "You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
#~ "selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
#~ msgstr ""
#~ "&quot;Artalan&quot; ismindeki katman özeldir. Çünkü eksiklikleri "
#~ "şeffaftır. Bu, yığında katmandan yukarı çıkarmana engel olur. Katmanlar "
#~ "diyaloğunda sağa tıklayıp &quot;Alfa Kanal Ekle&quot; yi seçerek ona "
#~ "şeffaflık ekleyebilirsin."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Çember şekli seçimi oluşturmak için bir elips seçimi yaparak <tt>Shift</"
#~ "tt>e tut. Çemberi doğru yere yerleştirmek için düşey ve yatay kılavuz "
#~ "teğetlerini seçmek istediğin çembere sürükle, imlecini kılavuzların "
#~ "kesiştiği yere bırak ve seçim sonucu sadece kılavuzlara dokunacak."

#~ msgid ""
#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
#~ "be constrained to 15 degree angles."
#~ msgstr ""
#~ "Bir çizim aleti kullanırken (Paintbrush,Airbrush veya Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt> tuşuna tıklamak son çizim yaptığınız yerden imlecinizin bulunduğu "
#~ "yere kadar düz bir çizgi çizer. Eğer <tt>Ctrl</tt> tuşuna da basarsanız "
#~ "çizgi 15 derece açıyla kısıtlanır."

#~ msgid ""
#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
#~ "dragging left and right."
#~ msgstr ""
#~ "Donuk seçim için seçim alanını tıklayarak uydurabilirsiniz ve sola sağa "
#~ "sürükleyebilirsiniz."

#~ msgid ""
#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Komutta onu bir kareye veya bir çembere sınırlamak veya onu başlangıç "
#~ "noktasında merkeze almak için bir seçim yaparken <tt>Shift</tt> ve "
#~ "<tt>Ctrl</tt> tuşlarına basabilir veya bırakabilirsin."