pl.po 738 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gimp.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 1999-2018 the gimp authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4
5
6
7
# Paweł Dziekoński, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
8
9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
10
#
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
11
# Terminy:
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
# drawable  - obszar rysowania (warstwa, kanał itp.)
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
13
14
15
16
# segment
#       - segment (gradient)
#       - odcinek (ścieżka)
# component  - składowa (koloru, ścieżki)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17
# zoom in   - powiększenie
18
# zoom out  - zmniejszenie (nie pomniejszenie)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19
20
# colormap  - paleta kolorów
# brushes, patterns, gradients - pędzle, desenie, gradienty
21
#
22
23
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24
"Project-Id-Version: gimp\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
25
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26
27
"POT-Creation-Date: 2018-10-23 18:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-23 18:13+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
28
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
30
"Language: pl\n"
31
"MIME-Version: 1.0\n"
32
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
33
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34
35
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37
38
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:1
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39
40
41
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Edytor obrazów GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42
43
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:2
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44
msgid "Create images and edit photographs"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45
msgstr "Tworzenie oraz obróbka obrazów i fotografii"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48
49
50
51
52
53
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP to program do manipulowania obrazami projektu GNU. Jest on wolnym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54
"oprogramowaniem służącym do retuszowania zdjęć i tworzenia obrazów."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Daje on wiele możliwości. Może być używany jako prosty program do rysowania, "
"narzędzie do retuszowania zdjęć dla ekspertów, system do masowego "
"przetwarzania plików obrazów przez sieć, program renderujący obrazy, "
"konwerter formatów obrazów itp."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
68
69
70
71
72
73
74
msgid ""
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75
76
"GIMP jest wysoce rozszerzalny. Za pomocą wtyczek i rozszerzeń można osiągnąć "
"niemalże wszystko. Zaawansowany interfejs skryptów umożliwia łatwe "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77
"automatyzowanie wszystkich działań, od najprostszych zadań do złożonych "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78
79
"procedur manipulacji obrazami. GIMP jest dostępny dla systemów Linux, "
"Microsoft Windows i OS X."
80

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82
83
84
msgid "Painting in GIMP"
msgstr "Malowanie w GIMP-ie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:7
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
86
87
msgid "Photo editing in GIMP"
msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89
90
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
"GIMP 2.10.8 is mostly a bug fix and optimization release. In particular, it "
"includes:"
msgstr "GIMP 2.10.8 to głównie poprawki błędów i optymalizacje, w tym:"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Adaptative chunk size when rendering projections, improving responsiveness "
"dynamically"
msgstr ""
"Adaptowalny rozmiar fragmentów podczas renderowania rzutów, co dynamicznie "
"zwiększa wydajność"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "Detection of RawTherapee (version 5.5 and above) improved on Windows"
msgstr ""
"Ulepszone wykrywanie programu RawTherapee (wersja 5.5 i nowsze) w systemie "
"Windows"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid ""
"XCF compatibility information in the Save dialog more understandable and "
"discoverable"
msgstr ""
"Informacja o zgodności pliku XCF w oknie zapisu jest bardziej zrozumiała "
"i lepiej widoczna"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid ""
"Various performance log tools added and log recording made available in the "
"Dashboard dock"
msgstr "Dodano różne narzędzia do rejestrowania wydajności."

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
125
126
127
128
129
130
"GIMP 2.10.6 comes with a lot of bug fixes, optimizations and features. Most "
"notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.6 zawiera wiele poprawek błędów, optymalizacji i funkcji. "
"Najważniejsze zmiany:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
131
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
132
133
134
135
136
137
138
msgid ""
"Text layers can now represent vertical texts (with various character "
"orientations and line directions)"
msgstr ""
"Warstwy tekstowe mogą teraz zawierać pionowy tekst (z różnymi orientacjami "
"znaków i kierunków wierszy)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140
141
142
msgid "New \"Little Planet\" (gegl:stereographic-projection) filter"
msgstr "Nowy filtr „Mała planeta” (gegl:stereographic-projection)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
143
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
144
145
146
147
148
149
msgid ""
"The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
"straightening"
msgstr ""
"Opcja „Wyprostuj” narzędzia miarki umożliwia teraz prostowanie w pionie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
150
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151
152
153
154
155
156
157
msgid ""
"Drawable previews are now rendered asynchronously and layer group previews "
"can be disabled in Preferences"
msgstr ""
"Podgląd obszaru rysowania jest teraz wyświetlany asynchronicznie, a podgląd "
"grup warstw można wyłączyć w Preferencjach"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
158
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159
160
161
162
163
164
165
msgid ""
"New \"async\" field in the Dashboard \"misc\" group, showing the number of "
"async operations currently running"
msgstr ""
"Nowe pole „Asynchroniczne” w grupie „Różne” panelu wydajności, wyświetlające "
"liczbę obecnie wykonywanych działań asynchronicznych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167
168
169
170
171
msgid "File format filtering in Open/Save/Export dialogs made less confusing"
msgstr ""
"Filtrowanie formatów plików w oknach otwierania/zapisywania/eksportowania "
"jest prostsze"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
172
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173
174
175
176
177
msgid "New language (having GIMP translated in 81 languages now): Marathi"
msgstr ""
"Nowy język (co zwiększa liczbę języków, na jakie GIMP jest przetłumaczony do "
"81): marathi"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
178
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
179
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
180
181
182
183
184
185
"GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
"Most notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.4 zawiera wiele poprawek błędów, a także różne optymalizacje. "
"Najważniejsze zmiany:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
186
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
187
188
189
190
191
192
193
msgid ""
"Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
"measurement line as horizon"
msgstr ""
"Wyprostowywanie w narzędziu miarki: warstwy mogą być obracane za pomocą "
"linii mierzenia jako horyzont"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
195
196
197
198
msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
msgstr ""
"Szybsze uruchamianie: wczytywanie czcionek nie blokuje już uruchamiania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
200
201
202
203
204
205
206
msgid ""
"Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
"gradients"
msgstr ""
"Nadawanie etykiet czcionkom za pomocą tego samego interfejsu, co pędzle, "
"desenie i gradienty"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208
209
210
211
msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
msgstr ""
"Obsługa plików PSD: można importować uprzednio złożone wersje obrazów PSD"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
212
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
213
214
215
216
217
218
219
msgid ""
"Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
"various metrics"
msgstr ""
"Aktualizacja panelu wydajności: nowa grupa „Pamięć” i ulepszona grupa "
"„Pamięć wymiany” wyświetlające różne statystyki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
221
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
223
224
225
226
227
228
229
"This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
"the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
"fixed."
msgstr ""
"To drugie wydanie z serii GIMP 2.10, tak szybko od 2.10.0, jest głównie "
"wersją naprawiającą błędy po dużym wydaniu, w której naprawiono kilkanaście "
"błędów."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
msgid ""
"It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
"importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
"\"Recursive Transform\". These are nice examples of our relaxed feature "
"policy in stable micro releases."
msgstr ""
"Zawiera także nową wtyczkę do obsługi formatu HEIF (do importu i eksportu), "
"a także dwa nowe filtry: „Utwórz kulę” i „Przekształcenie rekurencyjne”. To "
"dobry przykład naszych rozluźnionych zasad wprowadzania nowych funkcji "
"w stabilnych wydaniach."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
243
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244
245
246
247
248
249
250
"First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
"new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
msgstr ""
"Pierwsze wydanie z serii 2.10, w której przede wszystkim przeniesiono "
"program do nowego mechanizmu przetwarzania obrazów, GEGL. Najbardziej "
"wyróżniające się zmiany:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252
253
254
msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
msgstr "Przetwarzanie kolorów o wysokiej głębi (16/32 bity na kanał kolorów)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256
257
258
259
260
261
262
msgid ""
"Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
"color-managed"
msgstr ""
"Zarządzanie kolorami to teraz główna funkcja, większość widżetów i obszarów "
"podglądu podlega zarządzaniu kolorami"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264
265
266
267
268
269
msgid ""
"On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
msgstr ""
"Podgląd efektów na obrazie, z podzielonym widokiem na przed/po przetworzeniu "
"pikseli"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271
272
273
274
275
276
msgid ""
"Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
msgstr ""
"Wielowątkowe i przyspieszane sprzętowo renderowanie, przetwarzanie "
"i malowanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
277
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
278
279
280
281
msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
msgstr ""
"Ulepszono większość narzędzi, dodano kilka nowych narzędzi przekształceń"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
282
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
284
285
286
287
288
msgid ""
"Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa wielu formatów obrazów, zwłaszcza lepsze importowanie "
"obrazów PSD"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
290
291
292
msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
msgstr "Nowo obsługiwane formaty obrazów: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
293
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294
295
296
297
298
299
300
msgid ""
"Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
"MyPaint brushes…"
msgstr ""
"Ulepszone malowanie cyfrowe: obracanie i odbijanie płótna, malowanie "
"symetryczne, pędzle programu MyPaint…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
301
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
302
303
304
msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
msgstr "Przeglądanie i modyfikowanie metadanych Exif, XMP, IPTC i DICOM"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
305
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
306
307
308
309
310
msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
msgstr ""
"Podstawowa obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: automatyczne lub "
"wybrane przez użytkownika rozmiary ikon"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312
313
314
msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
msgstr "Nowe motywy programu: jasny, szary, ciemny i systemowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
315
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316
317
318
msgid "And much, much more…"
msgstr "Oraz wiele, wiele więcej…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
319
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
322
323
324
325
326
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-"
"released/"
msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329
330
331
332
333
334
335
336
"In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
"still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
"order to provide a smoother painting experience. Bigger changes are:"
msgstr ""
"W drugim wydaniu kandydackim przed GIMP 2.10.0, chociaż debugowanie jest "
"nadal głównym celem, skupiliśmy się także na prędkości i optymalizacji, aby "
"rysowanie było płynniejsze. Większe zmiany w tym wydaniu:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
337
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
338
339
340
341
342
343
344
msgid ""
"Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
"painting code."
msgstr ""
"Duże optymalizacje rdzenia programu w zakresie rysowania i wyświetlania, "
"w tym wielowątkowy kod rysowania."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
345
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346
347
348
349
350
msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
msgstr ""
"Symetrie w plikach XCF są teraz zachowywane (zapisywane jako dane "
"pasożytnicze obrazu)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352
353
354
355
356
357
358
msgid ""
"\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
"usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
msgstr ""
"„Jasny” i „Ciemny” motyw zostały przepisane od zera, aby pozbyć się różnych "
"problemów z interfejsem. Usunięto motywy „Jaśniejszy” i „Ciemniejszy”."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360
361
362
363
364
365
366
367
368
msgid ""
"New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
"Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
"(yaw, pitch, roll)."
msgstr ""
"Nowe narzędzie sterowania na płótnie GimpToolGyroscope, obecnie używane "
"przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem 3D na "
"płótnie (odchylenie, kąt, walec)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
msgid ""
"Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
"trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
"warnings and critical errors when \"fatal-warnings\" debug key is set."
msgstr ""
"Ulepszono debugowanie wtyczek, aby otrzymywać wyjątki za pomocą opcji "
"wiersza poleceń --stack-trace-mode nie tylko po sygnałach przychodzących, "
"ale także po ostrzeżeniach i błędach krytycznych, kiedy ustawiony jest klucz "
"debugowania „fatal-warnings”."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
381
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
383
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-"
"rc2-released/"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385
386
"https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-rc2-released/ zawiera "
"więcej informacji (w języku angielskim)."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
388
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
389
msgid ""
390
"GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391
392
393
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
"fixes, most notable improvements are:"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
394
395
396
"GIMP 2.10.0 RC1 to pierwsze wydanie kandydackie przed stabilnym wydaniem "
"GIMP 2.10.0, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu "
"poprawek błędów najważniejsze ulepszenia to:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
397

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
398
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
399
400
401
402
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
"Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
403
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404
405
406
407
408
409
410
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
msgstr ""
"Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
"zachęcające do zgłaszania błędów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412
413
414
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
417
418
msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Maski warstw w grupach warstw"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
419
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
420
421
422
423
424
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
"przestrzenie kolorów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
425
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
426
427
428
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
430
431
432
msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
433
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
434
435
436
msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Różne poprawki interfejsu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
438
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
439
440
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-"
"rc1-released/"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
442
443
"https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-rc1-released/ zawiera "
"więcej informacji (w języku angielskim)."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
444

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
445
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
446
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447
448
449
450
451
452
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
msgstr ""
"GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
"ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
453
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
454
455
456
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
457
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
458
459
460
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
462
463
464
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
465
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466
467
468
469
470
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr ""
"Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
"używającym technologii Wayland"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
472
473
474
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
475
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
476
477
478
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
480
481
482
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:68
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
484
485
486
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
487
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:69
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
488
489
490
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
491
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:70
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
492
493
494
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
495
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:71
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
496
497
498
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:72
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
500
501
502
503
504
505
506
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507
#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.in.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
508
509
510
msgid "Extra files for GIMP"
msgstr "Dodatkowe pliki dla programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
511
#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.in.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512
513
514
msgid "Patterns, gradients, and other extra files for GIMP"
msgstr "Desenie, gradienty i inne dodatkowe pliki dla programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
515
516
517
518
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Edytor obrazów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
519
520
521
522
523
524
525
526
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:5
msgid "GIMP;graphic;design;illustration;painting;"
msgstr ""
"GIMP;grafika;graficzny;design;dizajn;projektowanie;wzornictwo;ilustracja;"
"ilustrowanie;rysunek;rysowanie;rysownictwo;malowanie;malarstwo;obrazy;"
"obrazki;fotografia;zdjęcia;retuszowanie;renderowanie;wtyczki;"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
527
528
529
530
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
531
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
532
#: ../app/about.h:30
533
#, c-format
534
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
535
"Copyright © 1995-%s\n"
536
537
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
538
"Copyright © 1995-%s\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
539
"Spencer Kimball, Peter Mattis oraz zespół programistów programu GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
541
542
543
544
545
546
#. TRANSLATORS: do not end the license URL with a dot, because it would
#. * be in the link. Because of technical limitations, make sure the URL
#. * ends with a space, a newline or is end of text.
#. * Cf. bug 762282.
#.
#: ../app/about.h:39
547
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
548
549
550
551
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
552
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
553
554
555
556
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
557
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
558
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
559
"GIMP. If not, see: https://www.gnu.org/licenses/"
560
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561
562
"Program GIMP jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub "
"modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
563
"Fundację Wolnego Oprogramowania — według wersji trzeciej tej Licencji lub "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
564
"którejś z późniejszych wersji.\n"
565
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
566
" Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
567
"— jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
568
569
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570
"GNU. \n"
571
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
572
"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
573
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
574
"— proszę odwiedzić stronę internetową https://www.gnu.org/licenses/"
575

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
#: ../app/gimp-version.c:66 ../app/gimp-version.c:164
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
msgstr "Używa %s w wersji %s (skompilowano z wersją %s)"

#: ../app/gimp-version.c:192
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s w wersji %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
586
#: ../app/main.c:157
587
msgid "Show version information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
588
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
589

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
590
#: ../app/main.c:162
591
msgid "Show license information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592
msgstr "Wyświetla informację o licencji i kończy działanie"
593

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
594
#: ../app/main.c:167
595
msgid "Be more verbose"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
596
msgstr "Wyświetla więcej informacji"
597

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
598
#: ../app/main.c:172
599
msgid "Start a new GIMP instance"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
600
msgstr "Uruchamia nowe wystąpienie programu GIMP"
601

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
602
#: ../app/main.c:177
603
604
605
msgid "Open images as new"
msgstr "Otwiera obraz jako nowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
606
#: ../app/main.c:182
607
msgid "Run without a user interface"
608
msgstr "Uruchamia bez interfejsu użytkownika"
609

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
610
#: ../app/main.c:187
611
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612
msgstr "Nie wczytuje pędzli, gradientów, deseni itp."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
613

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
614
#: ../app/main.c:192
615
msgid "Do not load any fonts"
616
msgstr "Nie wczytuje żadnych czcionek"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
618
#: ../app/main.c:197
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
619
msgid "Do not show a splash screen"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
620
msgstr "Nie wyświetla ekranu powitalnego"
621

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
#: ../app/main.c:202
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
623
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
624
msgstr "Nie wykorzystuje pamięci dzielonej pomiędzy programem GIMP a wtyczkami"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626
#: ../app/main.c:207
627
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
628
629
msgstr ""
"Nie wykorzystuje specjalnych instrukcji procesora przyśpieszających działanie"
630

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
631
#: ../app/main.c:212
632
msgid "Use an alternate sessionrc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
633
msgstr "Używa alternatywnego pliku sessionrc"
634

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
635
#: ../app/main.c:217
636
msgid "Use an alternate user gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
637
msgstr "Używa alternatywnego pliku gimprc użytkownika"
638

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
639
#: ../app/main.c:222
640
msgid "Use an alternate system gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
641
msgstr "Używa alternatywnego systemowego plik gimprc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
642

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
643
#: ../app/main.c:227
644
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
645
msgstr "Polecenie wsadowe do uruchomienia (może być używane wielokrotnie)"
646

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647
#: ../app/main.c:232
648
msgid "The procedure to process batch commands with"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
649
msgstr "Procedura, za pomocą której przetwarzać polecenia wsadowe"
650

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651
#: ../app/main.c:237
652
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
653
msgstr "Wyświetla komunikaty w konsoli zamiast w oknie dialogowym"
654

655
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
656
#: ../app/main.c:243
657
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
658
msgstr "Tryb kompatybilności PDB (off|on|warn)"
659
660

#. don't translate the mode names (never|query|always)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
661
#: ../app/main.c:249
662
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
663
msgstr "Debuguje w przypadku awarii programu (never|query|always)"
664

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
665
#: ../app/main.c:254
666
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667
msgstr "Włącza obsługę debugowania niekrytycznych sygnałów"
668

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
669
#: ../app/main.c:259
670
msgid "Make all warnings fatal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
671
msgstr "Traktuje wszystkie ostrzeżenia jako krytyczne"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
672

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
673
#: ../app/main.c:264
674
msgid "Output a gimprc file with default settings"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
675
msgstr "Wypisuje plik gimprc z domyślnymi ustawieniami"
676

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
677
#: ../app/main.c:280
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
678
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
679
msgstr "Wypisuje uporządkowaną listę przestarzałych procedur w PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
680

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
681
#: ../app/main.c:285
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
682
msgid "Show a preferences page with experimental features"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
683
msgstr "Wyświetla stronę preferencji z eksperymentalnymi funkcjami"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
684

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
685
686
687
688
689
#: ../app/main.c:290
msgid "Show an image submenu with debug actions"
msgstr "Wyświetla podmenu obrazu z działaniami debugowania"

#: ../app/main.c:466
690
msgid "[FILE|URI...]"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
691
msgstr "[PLIK|URI…]"
692

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
693
#: ../app/main.c:484
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
msgid ""
695
696
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
697
msgstr ""
698
"Program GIMP nie może zainicjować interfejsu graficznego.\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
699
"Proszę się upewnić, że ustawienia środowiska wyświetlania są poprawne."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
701
#: ../app/main.c:503
702
msgid "Another GIMP instance is already running."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703
msgstr "Inne wystąpienie programu GIMP jest już uruchomione."
704

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
705
#: ../app/main.c:594
706
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
707
msgstr "Wyjście programu GIMP. Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno."
708

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
709
#: ../app/main.c:595
710
711
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
712
msgstr "(Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno)\n"
713

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
714
#: ../app/main.c:612
715
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
716
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
717
718
"Wyjście programu GIMP. Można zminimalizować to okno, ale nie należy go "
"zamykać."
719

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
720
#: ../app/sanity.c:562
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
721
722
723
724
725
726
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
727
728
"Nie można konwertować ze skonfigurowanego kodowania nazw plików na kodowanie "
"UTF-8: %s\n"
729
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
730
"Proszę sprawdzić wartość zmiennej środowiskowej G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
731

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
732
#: ../app/sanity.c:581
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733
734
#, c-format
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
735
736
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
737
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738
739
740
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
741
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
742
"Nie można konwertować nazwy katalogu przechowującego konfigurację "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743
"użytkownika programu GIMP na kodowanie UTF-8: %s\n"
744
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
745
746
747
748
"Prawdopodobnie nazwy plików zapisane w systemie plików są na podstawie "
"kodowania innego niż UTF-8, a jednocześnie nie udostępniono informacji o tym "
"programom wykorzystującym bibliotekę GLib. Proszę ustawić zmienną "
"środowiskową G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
749

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
750
#: ../app/actions/actions.c:111 ../app/dialogs/dialogs.c:420
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
751
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
752
753
754
msgid "Brush Editor"
msgstr "Edytor pędzli"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
755
#. initialize the list of gimp brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
756
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:349
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
757
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3111
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758
759
760
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
761
#: ../app/actions/actions.c:117 ../app/dialogs/dialogs.c:356
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
762
763
764
msgid "Buffers"
msgstr "Bufory"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
765
#: ../app/actions/actions.c:120 ../app/dialogs/dialogs.c:374
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
766
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:246
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
767
768
769
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
770
#: ../app/actions/actions.c:123 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:178
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771
#: ../app/dialogs/dialogs.c:382
772
773
msgid "Colormap"
msgstr "Paleta kolorów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
775
#: ../app/actions/actions.c:126
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
776
msgid "Context"
777
msgstr "Kontekst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
779
#: ../app/actions/actions.c:129 ../app/dialogs/dialogs.c:322
780
msgid "Pointer Information"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
781
msgstr "Informacje o kursorze"
782

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783
#: ../app/actions/actions.c:132 ../app/dialogs/dialogs.c:326
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
784
785
786
787
msgid "Dashboard"
msgstr "Panel wydajności"

#: ../app/actions/actions.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
788
msgid "Debug"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
789
msgstr "Debugowanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
791
#: ../app/actions/actions.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
792
msgid "Dialogs"
793
msgstr "Okna dialogowe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
794

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
795
#: ../app/actions/actions.c:141
796
msgid "Dock"
797
msgstr "Dok"
798

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
799
#: ../app/actions/actions.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
800
msgid "Dockable"
801
msgstr "Element dokowalny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
802

803
#. Document History
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
804
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:362
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
805
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806
807
808
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
809
#: ../app/actions/actions.c:150
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
810
811
812
msgid "Drawable"
msgstr "Obszar rysowania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
813
#: ../app/actions/actions.c:153 ../app/dialogs/dialogs.c:338
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
814
815
816
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "Dynamika pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
817
#: ../app/actions/actions.c:156 ../app/dialogs/dialogs.c:424
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
818
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
819
msgid "Paint Dynamics Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
820
msgstr "Edytor dynamiki pędzla"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
821

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
822
#: ../app/actions/actions.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
823
824
825
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
826
#: ../app/actions/actions.c:162 ../app/dialogs/dialogs.c:318
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
827
828
829
msgid "Error Console"
msgstr "Konsola błędów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
830
#: ../app/actions/actions.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
831
msgid "File"
832
msgstr "Plik"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
833

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
834
#: ../app/actions/actions.c:168
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
835
836
837
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
838
#. initialize the list of gimp fonts
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
839
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp-data-factories.c:383
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
840
#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
841
842
843
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
844
#: ../app/actions/actions.c:174 ../app/dialogs/dialogs.c:428
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
845
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:289
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
846
847
848
849
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Edytor gradientów"

#. initialize the list of gimp gradients
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
850
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:374
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
851
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
852
853
854
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
855
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:390
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
856
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3135
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
857
msgid "Tool Presets"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
858
msgstr "Ustawienia narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
859

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
860
#: ../app/actions/actions.c:183 ../app/dialogs/dialogs.c:436
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
861
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:95
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
862
msgid "Tool Preset Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
863
msgstr "Edytor ustawień narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
864

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
865
#: ../app/actions/actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
866
msgid "Help"
867
msgstr "Pomoc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
868

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
869
#: ../app/actions/actions.c:189
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
870
871
872
msgid "Image"
msgstr "Obraz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
873
#: ../app/actions/actions.c:192 ../app/dialogs/dialogs.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
874
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:176
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
875
876
877
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
878
#: ../app/actions/actions.c:195 ../app/dialogs/dialogs.c:370
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
879
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:144 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:227
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
880
881
882
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
883
#. initialize the list of mypaint brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
884
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:359
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
885
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3139
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
886
887
888
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
889
#: ../app/actions/actions.c:201 ../app/dialogs/dialogs.c:432
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
890
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
891
msgid "Palette Editor"
892
msgstr "Edytor palety"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
893
894

#. initialize the list of gimp palettes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
895
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:369
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
896
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
897
898
899
900
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"

#. initialize the list of gimp patterns
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
901
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:364
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
902
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3119
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
903
904
905
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
906
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3143
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
907
msgid "Plug-ins"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
908
909
msgstr "Wtyczki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
910
#. Quick Mask Color
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
911
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:385
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
912
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1695
913
msgid "Quick Mask"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
914
915
msgstr "Szybka maska"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
916
#: ../app/actions/actions.c:216 ../app/dialogs/dialogs.c:402
917
918
919
msgid "Sample Points"
msgstr "Punkty wzorcowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
920
#: ../app/actions/actions.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
921
msgid "Select"
922
msgstr "Zaznaczenie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
923
924

#. initialize the template list
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
925
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:790
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
926
#: ../app/dialogs/dialogs.c:365
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
927
928
929
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
930
#: ../app/actions/actions.c:225
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
931
msgid "Text Tool"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
932
msgstr "Narzędzie tekstowe"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
933

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
934
#: ../app/actions/actions.c:228
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
935
msgid "Text Editor"
936
msgstr "Edytor tekstowy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
937

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
938
#: ../app/actions/actions.c:231 ../app/dialogs/dialogs.c:310
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
939
#: ../app/gui/gui.c:550
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
940
941
942
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
943
#: ../app/actions/actions.c:234 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:326
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
944
945
946
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
947
#: ../app/actions/actions.c:237 ../app/dialogs/dialogs.c:378
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
948
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:163
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
949
950
951
msgid "Paths"
msgstr "Ścieżki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
952
#: ../app/actions/actions.c:240
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
953
msgid "View"
954
msgstr "Widok"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
955

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
956
#: ../app/actions/actions.c:243
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
957
msgid "Windows"
958
msgstr "Okna"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
959

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
960
#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
961
#: ../app/actions/actions.c:593
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
962
963
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
964
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
965
966

#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
967
#: ../app/actions/actions.c:619
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
968
969
#, c-format
msgid "%s: %d"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
970
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
971

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
972
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
973
msgctxt "brush-editor-action"
974
975
976
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Menu edytora pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
977
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
978
msgctxt "brush-editor-action"
979
msgid "Edit Active Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
980
msgstr "Modyfikacja aktywnego pędzla"
981

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
982
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
983
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
984
985
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Menu pędzli"
986

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
987
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
988
msgctxt "brushes-action"
989
msgid "_Open Brush as Image"
990
msgstr "_Otwórz pędzel jako obraz"
991

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
992
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48