pl.po 75.7 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gimp-libgimp.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 2005-2020 the gimp authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
5 6
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2020.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2020.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
7
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
10
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12 13
"POT-Creation-Date: 2020-08-06 16:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-06 16:35+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
14
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
15
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
16
"Language: pl\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
20 21 22 23
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. procedure executed successfully
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24
#: ../libgimp/gimp.c:1265
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
25
msgid "success"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26
msgstr "powodzenie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27 28

#. procedure execution failed
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
#: ../libgimp/gimp.c:1269
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
30
msgid "execution error"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
31
msgstr "błąd wykonania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
32 33

#. procedure called incorrectly
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34
#: ../libgimp/gimp.c:1273
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
35
msgid "calling error"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
36
msgstr "błąd wywołania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37 38

#. procedure execution cancelled
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39
#: ../libgimp/gimp.c:1277
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
40
msgid "cancelled"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
41
msgstr "anulowano"
42

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
43
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
44
msgid "Brush Selection"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
45
msgstr "Wybór pędzla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
46

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47 48
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:920
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:718
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
49
msgid "_Browse..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
50
msgstr "_Przeglądaj…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
51

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
52
#: ../libgimp/gimpexport.c:295 ../libgimp/gimpexport.c:331
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
53
#, c-format
54 55
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje warstw"
56

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57 58
#: ../libgimp/gimpexport.c:296 ../libgimp/gimpexport.c:305
#: ../libgimp/gimpexport.c:314 ../libgimp/gimpexport.c:332
59
msgid "Merge Visible Layers"
60
msgstr "Połącz widoczne warstwy"
61

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
62
#: ../libgimp/gimpexport.c:304
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
63
#, c-format
64 65
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje przesunięć, rozmiarów ani krycia warstw"
66

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67
#: ../libgimp/gimpexport.c:313 ../libgimp/gimpexport.c:322
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
68
#, c-format
69 70
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje warstwy wyłącznie jako ramki animacji"
71

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
72
#: ../libgimp/gimpexport.c:314 ../libgimp/gimpexport.c:323
73
msgid "Save as Animation"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74
msgstr "Zapisz jako animację"
75

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
76 77
#: ../libgimp/gimpexport.c:323 ../libgimp/gimpexport.c:332
#: ../libgimp/gimpexport.c:341 ../libgimp/gimpexport.c:350
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
78
msgid "Flatten Image"
79
msgstr "Spłaszcz obraz"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
80

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
#: ../libgimp/gimpexport.c:340
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
82
#, c-format
83 84
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje przezroczystości"
85

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
86
#: ../libgimp/gimpexport.c:349
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
87 88 89 90
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle transparent layers"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje przezroczystych warstw"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91
#: ../libgimp/gimpexport.c:358
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
92
#, c-format
93 94
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje masek warstw"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
95

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
96
#: ../libgimp/gimpexport.c:359
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
97
msgid "Apply Layer Masks"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
98
msgstr "Zastosuj maski warstw"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100
#: ../libgimp/gimpexport.c:367
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
101
#, c-format
102
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB"
104

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
105 106
#: ../libgimp/gimpexport.c:368 ../libgimp/gimpexport.c:406
#: ../libgimp/gimpexport.c:415
107
msgid "Convert to RGB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
108
msgstr "Konwertuj na RGB"
109

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
110
#: ../libgimp/gimpexport.c:376
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
111
#, c-format
112
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
113
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy w odcieniach szarości"
114

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
115 116
#: ../libgimp/gimpexport.c:377 ../libgimp/gimpexport.c:406
#: ../libgimp/gimpexport.c:427
117
msgid "Convert to Grayscale"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
118
msgstr "Konwertuj na odcienie szarości"
119

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120
#: ../libgimp/gimpexport.c:385
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
121
#, c-format
122
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
123
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy indeksowane"
124

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
125 126
#: ../libgimp/gimpexport.c:386 ../libgimp/gimpexport.c:415
#: ../libgimp/gimpexport.c:425
127
msgid ""
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
128
"Convert to Indexed using default settings\n"
129 130
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
131
"Konwertuj na indeksowany za pomocą ustawień domyślnych\n"
132
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
133

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134
#: ../libgimp/gimpexport.c:395
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
135
#, c-format
136
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
137
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko bitmapowe (dwukolorowe) obrazy indeksowane"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
138

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
#: ../libgimp/gimpexport.c:396
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140 141 142 143
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
144
"Konwertuj na indeksowany za pomocą ustawień domyślnych dla bitmap\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145 146
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
147
#: ../libgimp/gimpexport.c:405
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
148
#, c-format
149
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
150
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB lub w odcieniach szarości"
151

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
152
#: ../libgimp/gimpexport.c:414
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
153
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
154
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
155
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB lub indeksowane"
156

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157
#: ../libgimp/gimpexport.c:424
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
158
#, c-format
159
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
160
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161
"Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
162

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
163
#: ../libgimp/gimpexport.c:435
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
164
#, c-format
165
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166
msgstr "Wtyczka %s wymaga kanału alfa"
167

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
168
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
169
msgid "Add Alpha Channel"
170
msgstr "Dodaj kanał alfa"
171

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
#: ../libgimp/gimpexport.c:444
#, c-format
msgid "%s plug-in needs to crop the layers to the image bounds"
msgstr "Wtyczka %s musi przyciąć warstwy do granic obrazu"

#: ../libgimp/gimpexport.c:445
msgid "Crop Layers"
msgstr "Przytnij warstwy"

#: ../libgimp/gimpexport.c:445
msgid "Resize Image to Layers"
msgstr "Zmień rozmiar obrazu do rozmiaru warstw"

#: ../libgimp/gimpexport.c:504
186
msgid "Confirm Save"
187
msgstr "Potwierdzenie zapisu"
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189 190 191 192
#: ../libgimp/gimpexport.c:509 ../libgimp/gimpexport.c:591
#: ../libgimp/gimpexport.c:1125 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:549
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:172
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:182
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
193 194 195
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:435 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:275
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:335 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:399
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:473 ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:492
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
196 197 198
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199
#: ../libgimp/gimpexport.c:510
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
200 201
msgid "C_onfirm"
msgstr "P_otwierdź"
202

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
203
#: ../libgimp/gimpexport.c:586
204
msgid "Export File"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
205
msgstr "Eksport pliku"
206

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207
#: ../libgimp/gimpexport.c:590
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
208
msgid "_Ignore"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
209
msgstr "Z_ignoruj"
210

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
211
#: ../libgimp/gimpexport.c:592 ../libgimp/gimpexport.c:1126
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
212
msgid "_Export"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
213
msgstr "Wy_eksportuj"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
215
#. the headline
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
217
#, c-format
218 219 220 221
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222 223
"Przed zapisaniem w formacie %s obraz powinien zostać wyeksportowany "
"z poniższych powodów:"
224

225
#. the footline
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
#: ../libgimp/gimpexport.c:696
227
msgid "The export conversion won't modify your original image."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
228
msgstr "Konwersja podczas eksportu nie zmodyfikuje pierwotnego obrazu."
229

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230
#: ../libgimp/gimpexport.c:800
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
231
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
232 233 234 235
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
236 237
"Próba zapisu maski warstwy jako %s.\n"
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
238

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
239
#: ../libgimp/gimpexport.c:806
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
240
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241 242 243 244
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
245 246
"Próba zapisania kanału (zapisanego zaznaczenia) jako %s.\n"
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
247

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
#. TRANSLATORS: the %s parameter is an image format name (ex: PNG).
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249
#: ../libgimp/gimpexport.c:1119
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250 251 252
#, c-format
msgid "Export Image as %s"
msgstr "Eksport obrazu jako %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
253

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255
msgid "Font Selection"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
256
msgstr "Wybór czcionki"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259
msgid "Gradient Selection"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
260
msgstr "Wybór gradientu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:514
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263 264
msgid "GIMP 2.10"
msgstr "GIMP 2.10"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
266
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:703
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267 268 269
msgid "Background"
msgstr "Tło"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:892
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271 272 273 274
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Obrócić %s?"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:898
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276 277 278
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Zachowaj oryginał"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:899 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:271
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
280 281 282
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:940
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284 285 286
msgid "Original"
msgstr "Oryginał"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:956
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
288 289 290
msgid "Rotated"
msgstr "Obrócono"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:974
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
292 293 294
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Ten obraz zawiera metadane ułożenia Exif."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:992
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296 297 298
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Obrócić obraz?"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:1004
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
300 301 302
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "_Bez pytania ponownie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
303 304 305
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
306
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:252
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
307
msgid "(Empty)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308
msgstr "(Puste)"
309

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
310
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
311
msgid "Palette Selection"
312
msgstr "Wybór palety"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
314
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315
msgid "Pattern Selection"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
316
msgstr "Wybór desenia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
317

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
318
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
319
msgid "by name"
320
msgstr "według nazwy"
321

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
322
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
323
msgid "by description"
324
msgstr "według opisu"
325

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
327
msgid "by help"
328
msgstr "według pomocy"
329

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
330
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
331
msgid "by author"
332
msgstr "według autora"
333

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
334
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
335
msgid "by copyright"
336
msgstr "według praw autorskich"
337

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
338
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
339
msgid "by date"
340
msgstr "według dat"
341

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:156
343
msgid "by type"
344
msgstr "według typu"
345

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346
#. count label
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
347
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:395
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:141
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349 350 351
msgid "No matches"
msgstr "Brak wyników"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:398
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
353
msgid "Search term invalid or incomplete"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354
msgstr "Wyszukiwane wyrażenie jest nieprawidłowe lub niepełne"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
355

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:407
357
msgid "Searching"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
358
msgstr "Wyszukiwanie"
359

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:418
361
msgid "Searching by name"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362
msgstr "Wyszukiwanie według nazwy"
363

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
365
msgid "Searching by description"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
366
msgstr "Wyszukiwanie według opisu"
367

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
368
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:446
369
msgid "Searching by help"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370
msgstr "Wyszukiwanie według pomocy"
371

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
372
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:453
373
msgid "Searching by author"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374
msgstr "Wyszukiwanie według autora"
375

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
376
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:460
377
msgid "Searching by copyright"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378
msgstr "Wyszukiwanie według prawa autorskiego"
379

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
381
msgid "Searching by date"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
msgstr "Wyszukiwanie według daty"
383

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:474
385
msgid "Searching by type"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386
msgstr "Wyszukiwanie według typu"
387

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
388
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
389 390 391 392 393 394 395
#, c-format
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d procedura"
msgstr[1] "%d procedury"
msgstr[2] "%d procedur"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:493
397
msgid "No matches for your query"
398
msgstr "Brak wyników dla zapytania"
399

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:497
401 402 403
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
404 405
msgstr[0] "%d procedura pasuje do zapytania"
msgstr[1] "%d procedury pasują do zapytania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406
msgstr[2] "%d procedur pasuje do zapytania"
407

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408
#: ../libgimp/gimpprocview.c:173
409 410 411
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412
#: ../libgimp/gimpprocview.c:186
413 414 415
msgid "Return Values"
msgstr "Zwracane wartości"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
#: ../libgimp/gimpprocview.c:199
417 418 419
msgid "Additional Information"
msgstr "Dodatkowe informacje"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
420
#: ../libgimp/gimpprocview.c:240
421 422 423
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
424
#: ../libgimp/gimpprocview.c:253
425 426 427
msgid "Date:"
msgstr "Data:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
428
#: ../libgimp/gimpprocview.c:266
429 430 431
msgid "Copyright:"
msgstr "Prawa autorskie:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
432
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
433 434 435
msgid "percent"
msgstr "procent"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
436 437
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
438 439 440
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Biała (bez przezroczystości)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441 442
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgctxt "add-mask-type"
443 444 445
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Czarna (pełna przezroczystość)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
446 447
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgctxt "add-mask-type"
448 449 450
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "_Kanał alfa warstwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451 452
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgctxt "add-mask-type"
453 454 455
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Przeniesienie kanału alfa warstwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
456 457
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgctxt "add-mask-type"
458 459 460
msgid "_Selection"
msgstr "_Zaznaczenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461 462
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgctxt "add-mask-type"
463
msgid "_Grayscale copy of layer"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
464
msgstr "Kop_ia warstwy w odcieniach szarości"
465

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466 467
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgctxt "add-mask-type"
468 469 470
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanał"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471 472
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
473 474 475
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy na kolor tła (RGB)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
476 477
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
478
msgid "FG to BG (HSV)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479
msgstr "Kolor pierwszoplanowy na kolor tła (HSV)"
480

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
481 482
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
483 484 485
msgid "FG to transparent"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy na przezroczystość"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
486 487
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
488 489 490
msgid "Custom gradient"
msgstr "Dowolny gradient"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
491
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Circle"
msgstr "Okrągły"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Square"
msgstr "Prostokątny"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Diamond"
msgstr "Rombowy"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507
msgctxt "bucket-fill-mode"
508
msgid "FG color fill"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
509
msgstr "Wypełnienie koloru pierwszoplanowego"
510

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
511
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512
msgctxt "bucket-fill-mode"
513
msgid "BG color fill"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
514
msgstr "Wypełnienie koloru tła"
515

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
516
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
517
msgctxt "bucket-fill-mode"
518
msgid "Pattern fill"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
519
msgstr "Wypełnienie desenia"
520

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
521
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
522 523 524 525
msgctxt "cap-style"
msgid "Butt"
msgstr "Beczka"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
526
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
527 528 529 530
msgctxt "cap-style"
msgid "Round"
msgstr "Okrągły"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
531
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
532 533 534 535
msgctxt "cap-style"
msgid "Square"
msgstr "Prostokątny"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
536
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
537
msgctxt "channel-ops"
538 539 540
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Dodaje do bieżącego zaznaczenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
541
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
542
msgctxt "channel-ops"
543 544 545
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Odejmuje od bieżącego zaznaczenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
546
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547
msgctxt "channel-ops"
548 549 550
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Zastępuje bieżące zaznaczenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
551
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
552
msgctxt "channel-ops"
553
msgid "Intersect with the current selection"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
554
msgstr "Część wspólna z bieżącym zaznaczeniem"
555

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
556
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
557
msgctxt "channel-type"
558 559 560
msgid "Red"
msgstr "Czerwony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
562
msgctxt "channel-type"
563 564 565
msgid "Green"
msgstr "Zielony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
566
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
567
msgctxt "channel-type"
568 569 570
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
571
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
572
msgctxt "channel-type"
573 574 575
msgid "Gray"
msgstr "Szary"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
576
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
577
msgctxt "channel-type"
578 579 580
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksowany"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
581
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
582
msgctxt "channel-type"
583 584 585
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
586
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:266
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
587
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588
msgid "Small"
589
msgstr "Małe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
591
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:267
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
593
msgid "Medium"
594
msgstr "Średnie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
595

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
596
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:268
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
597
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
598
msgid "Large"
599
msgstr "Duże"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
601
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:301
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
602
msgctxt "check-type"
603 604
msgid "Light checks"
msgstr "Jasne pole"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
605

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
606
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
607
msgctxt "check-type"
608 609
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Szare pole"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
610

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
611
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612
msgctxt "check-type"
613 614
msgid "Dark checks"
msgstr "Ciemne pole"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
616
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617
msgctxt "check-type"
618 619
msgid "White only"
msgstr "Tylko białe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
620

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
621
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:305
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
msgctxt "check-type"
623 624
msgid "Gray only"
msgstr "Tylko szare"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:306
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
627
msgctxt "check-type"
628 629
msgid "Black only"
msgstr "Tylko czarne"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
630

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
631
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:335
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
632
msgctxt "clone-type"
633
msgid "Image"
634 635
msgstr "Obraz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
636
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:336
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
637
msgctxt "clone-type"
638
msgid "Pattern"
639 640
msgstr "Deseń"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
641
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:372
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642 643 644 645
msgctxt "color-tag"
msgid "None"
msgstr "Brak"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
646
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:373
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647 648 649 650
msgctxt "color-tag"
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:374
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
652 653 654 655
msgctxt "color-tag"
msgid "Green"
msgstr "Zielony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
656
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:375
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
657 658 659 660
msgctxt "color-tag"
msgid "Yellow"
msgstr "Żółty"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
661
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:376
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
662 663 664 665
msgctxt "color-tag"
msgid "Orange"
msgstr "Pomarańczowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
666
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:377
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667 668 669 670
msgctxt "color-tag"
msgid "Brown"
msgstr "Brązowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
671
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:378
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
672 673 674 675
msgctxt "color-tag"
msgid "Red"
msgstr "Czerwony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
676
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:379
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
677 678 679 680
msgctxt "color-tag"
msgid "Violet"
msgstr "Fioletowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
681
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:380
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
682 683 684 685
msgctxt "color-tag"
msgid "Gray"
msgstr "Szary"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
686
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:413
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
687 688 689 690
msgctxt "component-type"
msgid "8-bit integer"
msgstr "8-bitowa (stałoprzecinkowa)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
691
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:414
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
692 693 694 695
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit integer"
msgstr "16-bitowa (stałoprzecinkowa)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
696
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:415
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
697 698 699 700
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit integer"
msgstr "32-bitowa (stałoprzecinkowa)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
701
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:416
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
702 703 704 705
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit floating point"
msgstr "16-bitowa (zmiennoprzecinkowa)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
706
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:417
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
707 708 709 710
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit floating point"
msgstr "32-bitowa (zmiennoprzecinkowa)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
711
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:418
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
712 713 714 715
msgctxt "component-type"
msgid "64-bit floating point"
msgstr "64-bitowa (zmiennoprzecinkowa)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
716
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:449
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
717 718 719 720
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Generate optimum palette"
msgstr "Utwórz optymalną paletę"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
721
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:450
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
722 723 724 725
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use web-optimized palette"
msgstr "Użyj palety zoptymalizowanej dla sieci"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
726
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:451
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
727 728 729 730
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
msgstr "Użyj czarno-białej (1-bitowej) palety"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
731
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:452
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
732 733 734 735
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use custom palette"
msgstr "Użyj innej palety"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
736
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:481
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
737 738 739 740
msgctxt "convolve-type"
msgid "Blur"
msgstr "Rozmycie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
741
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:482
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
742 743 744 745
msgctxt "convolve-type"
msgid "Sharpen"
msgstr "Wyostrzenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
746
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:514
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
747
msgctxt "desaturate-mode"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
748 749
msgid "Lightness (HSL)"
msgstr "Jasność (HSL)"
750

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
751
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:515
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
752
msgctxt "desaturate-mode"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
753 754
msgid "Luma"
msgstr "Luma"
755

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
756
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:516
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
757
msgctxt "desaturate-mode"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
758 759
msgid "Average (HSI Intensity)"
msgstr "Średni (natężenie HSI)"
760

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
761
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:517
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
762 763 764 765
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminance"
msgstr "Luminancja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
766
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:518
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
767 768 769 770
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Value (HSV)"
msgstr "Wartość (HSV)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:547
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
772
msgctxt "dodge-burn-type"
773 774 775
msgid "Dodge"
msgstr "Rozjaśnianie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
776
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777
msgctxt "dodge-burn-type"
778 779 780
msgid "Burn"
msgstr "Wypalanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
781
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:580
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
782 783 784 785
msgctxt "fill-type"
msgid "Foreground color"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
786
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:581
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787 788 789 790
msgctxt "fill-type"
msgid "Background color"
msgstr "Kolor tła"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
791
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
792 793 794 795
msgctxt "fill-type"
msgid "White"