az.po 43.9 KB
Newer Older
1 2
# genius.HEAD.po faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3
# Copyright (C) 2003 Mətin Əmirov
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2003
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: genius.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-23 04:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-23 15:38+0300\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <gnome@azitt.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"

#: src/calc.c:189
msgid "Uncategorized"
msgstr "Kateqoriyalaşdırılmamış"

#: src/calc.c:354
msgid "Trying to set an alias for an alias"
msgstr ""

#: src/calc.c:955 src/calc.c:962
msgid "Bad identifier for function node!"
msgstr ""

#: src/calc.c:992 src/eval.c:5123 src/eval.c:5306
msgid "Unexpected operator!"
msgstr ""

#. FIXME:
#: src/calc.c:1165
msgid "Cannot currently print polynomials of more then 3 vars"
msgstr ""

#: src/calc.c:1238
msgid "NULL tree!"
msgstr ""

#: src/calc.c:1313
msgid "NULL function!"
msgstr ""

#. variable and reference functions should
#. never be in the etree
#: src/calc.c:1342
msgid "Unexpected function type!"
msgstr ""

#: src/calc.c:1351 src/eval.c:5480
msgid "Unexpected node!"
msgstr ""

#: src/calc.c:1623
#, c-format
msgid "File '%s' is a wrong version of GEL"
msgstr ""

#: src/calc.c:1671 src/calc.c:1680 src/calc.c:1685 src/calc.c:1694
#: src/calc.c:1699 src/calc.c:1708 src/calc.c:1713 src/calc.c:1722
#: src/calc.c:1727 src/calc.c:1738 src/calc.c:1743 src/calc.c:1754
#: src/calc.c:1761 src/calc.c:1774 src/calc.c:1780 src/calc.c:1787
#: src/calc.c:1796 src/calc.c:1802 src/calc.c:1809 src/calc.c:1815
#: src/calc.c:1824
msgid "Badly formed record"
msgstr ""

#: src/calc.c:1674
msgid "Record out of place"
msgstr ""

#: src/calc.c:1835
msgid "Missing value for function"
msgstr ""

#: src/calc.c:1854
msgid "Extra dictionary for NULL function"
msgstr ""

#: src/calc.c:1893 src/calc.c:2312 src/calc.c:2348
#, c-format
msgid "Can't open file: '%s'"
msgstr ""

#: src/calc.c:2041
msgid "Load a file into the interpretor"
msgstr ""

#: src/calc.c:2044
msgid "Load a plugin"
msgstr ""

#: src/calc.c:2047
msgid "List files in the current directory"
msgstr ""

#: src/calc.c:2050
msgid "Change directory"
msgstr ""

#: src/calc.c:2053
msgid "Print current directory"
msgstr ""

#: src/calc.c:2056
msgid "Print help (or help on a function/command)"
msgstr ""

#: src/calc.c:2073
msgid ""
"\n"
"For a manual on using Genius and the GEL language type:\n"
msgstr ""

#: src/calc.c:2075
msgid " manual\n"
msgstr ""

#: src/calc.c:2079
msgid ""
"\n"
"For help on a specific function type:\n"
msgstr ""

#: src/calc.c:2081
msgid " help FunctionName\n"
msgstr ""

#: src/calc.c:2085
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
msgstr ""

#: src/calc.c:2133
msgid ""
"\n"
"Undocumented:\n"
msgstr ""

#. func
#. aliasfor
#. category
#: src/calc.c:2176
msgid "Not documented"
msgstr ""

#: src/calc.c:2195
#, c-format
msgid "'%s' is not documented"
msgstr ""

#: src/calc.c:2204
#, c-format
msgid "%s is an alias for %s\n"
msgstr ""

#: src/calc.c:2236
msgid "Aliases:"
msgstr ""

#: src/calc.c:2248
#, c-format
msgid "Description: %s\n"
msgstr ""

#: src/calc.c:2388 src/calc.c:2401
#, c-format
msgid "Can't expand '%s'"
msgstr ""

#: src/calc.c:2473
#, c-format
msgid "Cannot open plugin '%s'!"
msgstr ""

#: src/calc.c:2680
msgid "ERROR: Probably corrupt stack!"
msgstr ""

#: src/calc.c:2702
msgid "ERROR: Can't execute more things at once!"
msgstr ""

#: src/calc.c:2807 src/calc.c:2809 src/calc.c:2815
msgid "ERROR: "
msgstr "XƏTA: "

#: src/calc.c:2807
msgid " before newline"
msgstr ""

#: src/calc.c:2809
msgid " at end of input"
msgstr ""

#: src/calc.c:2815
msgid " before '"
msgstr ""

#: src/compil.c:423 src/compil.c:429
msgid "Bad tree record when decompiling"
msgstr ""

#: src/eval.c:1184 src/eval.c:1221 src/eval.c:1235
msgid "Cannot compare non value-only matrixes"
msgstr ""

#. also on rationals but as integers
#: src/eval.c:1285 src/eval.c:1331
msgid "Modulo arithmetic only works on integers"
msgstr ""

#: src/eval.c:1535
msgid "Can't add/subtract two matricies of different sizes"
msgstr ""

#: src/eval.c:1537
msgid "Can't do element by element operations on two matricies of different sizes"
msgstr ""

#: src/eval.c:1595
msgid "Can't multiply matricies of wrong sizes"
msgstr ""

#: src/eval.c:1644
msgid "Powers are defined on (square matrix)^(integer) only"
msgstr ""

#: src/eval.c:1650
msgid "Powers on matrices in modulo mode are defined on integer matrices only"
msgstr ""

#: src/eval.c:1658
msgid "Exponent too large"
msgstr ""

#: src/eval.c:1686 src/eval.c:1802 src/eval.c:1869
msgid "Matrix appears singular and can't be inverted"
msgstr ""

#: src/eval.c:1778
msgid "Can't divide matrices of different sizes or non-square matrices"
msgstr ""

#: src/eval.c:1850
msgid "Can't divide by a non-square matrix"
msgstr ""

#: src/eval.c:2500 src/eval.c:3582
msgid "Unevaluatable function type encountered!"
msgstr ""

#: src/eval.c:2523 src/eval.c:2542 src/eval.c:3364
#, c-format
msgid "Variable '%s' used uninitialized"
msgstr ""

#: src/eval.c:2547 src/eval.c:3405
#, c-format
msgid ""
"Call of '%s' with the wrong number of arguments!\n"
"(should be %d)"
msgstr ""

#: src/eval.c:2552
#, c-format
msgid "Trying to dereference '%s' which is not a reference!\n"
msgstr ""

#: src/eval.c:2558
msgid "NULL reference encountered!"
msgstr ""

#: src/eval.c:2678
msgid "Cannot compare matrixes"
msgstr ""

#: src/eval.c:2720
msgid "Primitives must get numeric/matrix/string arguments"
msgstr ""

#: src/eval.c:2793
msgid "Bad argument to modular operation"
msgstr ""

#: src/eval.c:3348
#, c-format
msgid "Function '%s' used uninitialized"
msgstr ""

#: src/eval.c:3372
#, c-format
msgid "Can't dereference '%s'!"
msgstr ""

#: src/eval.c:3381
msgid "Can't call a non-function!"
msgstr ""

#: src/eval.c:3411
#, c-format
msgid ""
"Call of '%s' with the wrong number of arguments!\n"
"(should be greater then %d)"
msgstr ""

#: src/eval.c:3451 src/eval.c:4254 src/eval.c:4297
msgid "Referencing an undefined variable!"
msgstr ""

#: src/eval.c:3561
msgid "Reference function with arguments encountered!"
msgstr ""

#: src/eval.c:3566
msgid "Unnamed reference function encountered!"
msgstr ""

#: src/eval.c:3675
msgid "Bad type for 'for/sum/prod' loop!"
msgstr ""

#: src/eval.c:3680
msgid "'for/sum/prod' loop increment can't be 0"
msgstr ""

#: src/eval.c:3786
msgid "Bad type for 'for in' loop!"
msgstr ""

#: src/eval.c:3930 src/eval.c:3958
msgid "Continue or break outside a loop, assuming \"return null\""
msgstr ""

#: src/eval.c:4008
msgid "Wrong argument type as matrix index"
msgstr ""

#: src/eval.c:4018
msgid "Matrix index too large"
msgstr ""

#: src/eval.c:4021
msgid "Matrix index less than 1"
msgstr ""

#: src/eval.c:4044 src/eval.c:4059
msgid "Matrix index out of range"
msgstr ""

#: src/eval.c:4107 src/eval.c:4171 src/eval.c:4236 src/eval.c:4283
#, c-format
msgid "Trying to set a protected id '%s'"
msgstr ""

#: src/eval.c:4127 src/eval.c:4166
msgid "Indexed Lvalue not user function"
msgstr ""

#: src/eval.c:4150 src/eval.c:4267
msgid "Dereference of non-identifier!"
msgstr ""

#: src/eval.c:4156 src/eval.c:4273
msgid "Dereference of undefined variable!"
msgstr ""

#: src/eval.c:4160 src/eval.c:4277
msgid "Dereference of non-reference!"
msgstr ""

#: src/eval.c:4191
msgid "Indexed Lvalue not an identifier or a dereference"
msgstr ""

#: src/eval.c:4229
msgid "Lvalue not an identifier/dereference/matrix location!"
msgstr ""

#: src/eval.c:4343 src/eval.c:4421 src/eval.c:4430
msgid "Wrong matrix dimensions when setting"
msgstr ""

#: src/eval.c:4361 src/eval.c:4401 src/eval.c:4467 src/eval.c:4646
#: src/eval.c:4699
msgid "Matrix index not an integer or a vector"
msgstr ""

#: src/eval.c:4488
msgid "Parameters can only be created in the global context"
msgstr ""

#: src/eval.c:4541 src/eval.c:4583 src/eval.c:4658
msgid "Index works only on matricies"
msgstr ""

#: src/eval.c:4571
msgid "Vector index not an integer or a vector"
msgstr ""

#: src/eval.c:4718
msgid "number"
msgstr ""

#: src/eval.c:4719
msgid "matrix"
msgstr ""

#: src/eval.c:4720
msgid "string"
msgstr ""

#: src/eval.c:4721
msgid "function"
msgstr ""

#: src/eval.c:4744
msgid "Absolute value"
msgstr "Absolut qiymət"

#: src/eval.c:4745
msgid "Addition"
msgstr ""

#: src/eval.c:4746
msgid "Subtraction"
msgstr ""

#: src/eval.c:4747
msgid "Multiplication"
msgstr ""

#: src/eval.c:4748
msgid "Element by element multiplication"
msgstr ""

#: src/eval.c:4749
msgid "Division"
msgstr ""

#: src/eval.c:4750
msgid "Element by element division"
msgstr ""

#: src/eval.c:4751
msgid "Back division"
msgstr ""

#: src/eval.c:4752
msgid "Element by element back division"
msgstr ""

#: src/eval.c:4753
msgid "Modulo"
msgstr ""

#: src/eval.c:4754
msgid "Element by element modulo"
msgstr ""

#: src/eval.c:4755
msgid "Negation"
msgstr ""

#: src/eval.c:4756
msgid "Power"
msgstr ""

#: src/eval.c:4757
msgid "Element by element power"
msgstr ""

#: src/eval.c:4758
msgid "Factorial"
msgstr "Faktorial"

#: src/eval.c:4759
msgid "Double factorial"
msgstr ""

#: src/eval.c:4760
msgid "Transpose"
msgstr ""

#: src/eval.c:4761
msgid "ConjugateTranspose"
msgstr ""

#: src/eval.c:4762
msgid "Comparison (<=>)"
msgstr ""

#: src/eval.c:4763
msgid "XOR"
msgstr ""

#: src/eval.c:4764
msgid "NOT"
msgstr ""

#: src/eval.c:4785
#, c-format
msgid "Bad types for '%s'"
msgstr ""

#: src/eval.c:4798
#, c-format
msgid "%s not defined on <%s> and <%s>"
msgstr ""

#: src/eval.c:4820
#, c-format
msgid "Bad type for '%s'"
msgstr ""

#: src/eval.c:4832
#, c-format
msgid "%s not defined on <%s>"
msgstr ""

#: src/eval.c:4853 src/eval.c:4870
msgid "Vector building only works on numbers"
msgstr ""

#. FIXME: perhaps we should just return null like octave?
#: src/eval.c:4863
msgid "Impossible arguments to vector building operator"
msgstr ""

#: src/funclib.c:63
#, c-format
msgid "%s: argument number %d not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:76
#, c-format
msgid "%s: argument number %d not a positive integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:86
#, c-format
msgid "%s: argument number %d not a number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:97
#, c-format
msgid "%s: argument number %d not a real number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:107
#, c-format
msgid "%s: argument number %d not a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:136
#, c-format
msgid "%s: argument can't be negative or 0"
msgstr ""

#: src/funclib.c:142
#, c-format
msgid "%s: argument too large"
msgstr ""

#: src/funclib.c:171
msgid "Cannot locate the manual"
msgstr ""

#: src/funclib.c:187
#, c-format
msgid ""
"Genius %s\n"
"%s\n"
"\n"
"  This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"  the Free Software Foundation; either version 2 of the License , or\n"
"  (at your option) any later version.\n"
"\n"
"  This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"  GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"  along with this program. If not, write to the Free Software\n"
"  Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,\n"
"  USA.\n"
msgstr ""

#: src/funclib.c:276
msgid "chdir: argument must be string!"
msgstr ""

#: src/funclib.c:297
msgid "display: first argument must be string!"
msgstr ""

#: src/funclib.c:315
msgid "set: first argument must be an identifier or string!"
msgstr ""

#: src/funclib.c:325
msgid "set: trying to set a protected id!"
msgstr ""

#. FIXME: fix this, this should just work too
#: src/funclib.c:330
msgid "set: trying to set a parameter, use the equals sign"
msgstr ""

#: src/funclib.c:353
msgid "rand: Too many arguments, should be at most two"
msgstr ""

#: src/funclib.c:439
msgid "randint: Too many arguments, should be at most two"
msgstr ""

#: src/funclib.c:576
msgid "Cannot apply function to two differently sized matrixes"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1287
#, c-format
msgid "%s: square root for composite moduli is not yet implemented"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1295
#, c-format
msgid "%s: Cannot find square root function for prime moduli"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1323
msgid "exp: matrix argument is not square"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1434
msgid "gcd: matrix argument must be integer only"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1455
msgid "gcd: argument must be an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1505
msgid "lcm: arguments must be numbers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1534
msgid "lcm: matrix argument must be integer only"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1555
msgid "lcm: argument must be an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1604
msgid "Jacobi: arguments must be numbers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1633
msgid "JacobiKronecker: arguments must be numbers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1662
msgid "Legendre: arguments must be numbers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1687
msgid "IsPerfectSquare: argument must be a number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1711
msgid "IsPerfectPower: argument must be a number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1733
msgid "IsEven: argument must be a number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1755
msgid "IsOdd: argument must be a number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1780
msgid "max: arguments must be numbers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1805
msgid "max: matrix argument must be value only"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1862
msgid "min: arguments must be numbers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1887
msgid "min: matrix argument must be value only"
msgstr ""

#: src/funclib.c:1958
msgid "I: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2005
msgid "zeros: arguments not an integers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2010
msgid "zeros: too many arguments"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2051
msgid "ones: arguments not an integers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2056
msgid "ones: too many arguments"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2164
msgid "IndexComplement: wrong argument type"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2181
msgid "IndexComplement: vector argument not value only"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2192 src/funclib.c:2221
msgid "IndexComplement: vector argument has too large entries"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2253
msgid "det: argument not a value only matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2269
msgid "ref: argument not a value only matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2286
msgid "rref: argument not a value only matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2348
msgid "SolveLinearSystem: argument(s) not a value only matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2353
msgid "SolveLinearSystem: matrices not of the same height"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2358
msgid "SolveLinearSystem: third argument not a reference"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2361
msgid "SolveLinearSystem: fourth argument not a reference"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2461
msgid "Prime: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2519
msgid "NextPrime: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2545
msgid "LucasNumber: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2652
msgid "MillerRabinTestSure: argument must be greater then 2"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2730 src/funclib.c:2737
msgid "ModInvert: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2777
#, c-format
msgid "%s: arguments not horizontal vectors"
msgstr ""

#: src/funclib.c:2787
#, c-format
msgid "%s: arguments not numeric only vectors"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3054
msgid "PolyToString: 2nd argument not a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3058
msgid "PolyToString: too many arguments"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3225
msgid "StringToASCII: argument must be a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3259
msgid "ASCIIToString: argument must be a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3278
msgid "ASCIIToString: value out of range"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3310
msgid "StringToAlphabet: arguments must be strings"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3349
msgid "AlphabetToString: argument must be a matrix and a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3370
msgid "AlphabetToString: value out of range"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3385
msgid "SetHelp: arguments must be strings (function name, category, help text)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3400
msgid "SetHelpAlias: arguments must be strings (function name, alias)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3559
msgid "Combinations: arguments not an integers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3575
msgid "Combinations: arguments out of range"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3619
msgid "Permutations: arguments not an integers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3635
msgid "Permutations: arguments out of range"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3687
msgid "protect: argument must be a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3703
msgid "unprotect: argument must be a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3721
msgid "SetFunctionFlags: argument must be a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3728
msgid "SetFunctionFlags: undefined function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3734
msgid "SetFunctionFlags: flags argument must be a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3764
msgid "FloatPrecision: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3774
msgid "FloatPrecision: argument should be between 60 and 16384"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3803
msgid "MaxDigits: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3813
msgid "MaxDigits: argument should be between 0 and 256"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3836
msgid "ResultsAsFloats: argument not a value"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3860
msgid "ScientificNotation: argument not a value"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3884
msgid "FullExpressions: argument not a value"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3913
msgid "OutputStyle: argument not a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3931
msgid "OutputStyle must be one of normal, troff, latex or mathml"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3966
msgid "MaxErrors: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3976
msgid "MaxErrors: argument should be larger or equal to 0"
msgstr ""

#: src/funclib.c:3999
msgid "MixedFractions: argument not a value"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4028
msgid "IntegerOutputBase: argument not an integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4038
msgid "IntegerOutputBase: argument should be between 2 and 36"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4066
msgid "IsPrimeMillerRabinReps: must be a positive integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4092
msgid "Basic"
msgstr "Əsas"

#: src/funclib.c:4093
msgid "Parameters"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4094
msgid "Constants"
msgstr "Sabitlər"

#: src/funclib.c:4095
msgid "Numeric"
msgstr "Ədədi"

#: src/funclib.c:4096
msgid "Trigonometry"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4097
msgid "Number Theory"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4098
msgid "Matrix Manipulation"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4099
msgid "Linear Algebra"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4100
msgid "Combinatorics"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4101
msgid "Calculus"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4102
msgid "Functions"
msgstr "Funksiyalar"

#: src/funclib.c:4103
msgid "Equation Solving"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4104
msgid "Statistics"
msgstr "Statistikalar"

#: src/funclib.c:4105
msgid "Polynomials"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4106
msgid "Set Theory"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4107
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Müxtəlif"

#. bogus value
#: src/funclib.c:4140
msgid "Displays the user manual"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4141
msgid "Gives the warranty information"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4142
msgid "Exits the program"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4144
msgid "Prints a string to the error stream"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4145
msgid "Prints an expression"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4146
msgid "Changes current directory"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4147
msgid "Prints an expression without a trailing newline"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4148
msgid "Display a string and an expression"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4149
msgid "Set a global variable"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4151
msgid "Set the category and help description line for a function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4152
msgid "Sets up a help alias"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4154
msgid "Generate random float"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4156
msgid "Generate random integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4159 src/gnome-genius.c:924
msgid "Floating point precision"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4160
msgid "Maximum digits to display"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4161
msgid "Maximum errors to display"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4162
msgid "Output style: normal, latex or troff"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4163
msgid "Integer output base"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4164
msgid "If true, mixed fractions are printed"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4165
msgid "Print full expressions, even if more then a line"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4166
msgid "Convert all results to floats before printing"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4167
msgid "Use scientific notation"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4169
msgid ""
"Number of extra Miller-Rabin tests to run on a number before declaring it a "
"prime in IsPrime"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4175
msgid "Expands a matrix just like we do on unquoted matrix input"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4176
msgid "Gets the rows of a matrix as a vertical vector"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4177
msgid "Gets the columns of a matrix as a horizontal vector"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4178
msgid "Gets the diagonal entries of a matrix as a horizontal vector"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4180
msgid "Calculates the conjugate"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4184
msgid "Calculates the sine function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4185
msgid "Calculates the cossine function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4186
msgid "Calculates the hyperbolic sine function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4187
msgid "Calculates the hyperbolic cosine function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4188
msgid "Calculates the tan function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4189
msgid "Calculates the arctan function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4192
msgid "The number pi"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4193
msgid "The natural number e"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4194
msgid "The Golden Ratio"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4195
msgid "Free fall acceleration"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4197
msgid "Euler's Constant gamma good up to about precision of 9516 digits"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4200
msgid "The square root"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4203
msgid "The exponential function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4204
msgid "The natural logarithm"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4205
msgid "Logarithm of x base 2"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4207
msgid "Logarithm of x base 10"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4208
msgid "Round a number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4210
msgid "Get the highest integer less then or equal to n"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4212
msgid "Get the lowest integer more then or equal to n"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4214
msgid "Truncate number to an integer (return the integer part)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4217
msgid "Make number a float"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4218
msgid "Get the numerator of a rational number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4219
msgid "Get the denominator of a rational number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4221
msgid "Greatest common divisor"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4223
msgid "Least common multiplier"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4225
msgid "Check a number for being a perfect square"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4226
msgid "Check a number for being any perfect power (a^b)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4227
msgid "Return the n'th prime (up to a limit)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4229
msgid "Tests if an integer is even"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4230
msgid "Tests if an integer is odd"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4232
msgid "Returns the least prime greater than n (if n is positive)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4233
msgid "Returns the n'th Lucas number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4234
msgid "Returns inverse of n mod m"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4235
msgid ""
"Tests primality of integers, for numbers greater then 25*10^9 false positive "
"is with low probability depending on IsPrimeMillerRabinReps"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4236
msgid "Run the strong pseudoprime test base b on n"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4237
msgid ""
"Use the Miller-Rabin primality test on n, reps number of times. The "
"probability of false positive is (1/4)^reps"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4238
msgid ""
"Use the Miller-Rabin primality test on n with enough bases that assuming the "
"Generalized Reimann Hypothesis the result is deterministic"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4239
msgid "Return factorization of a number as a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4241
msgid "Returns the maximum of arguments or matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4244
msgid "Returns the minimum of arguments or matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4248
msgid "Calculate the Jacobi symbol (a/b) (b should be odd)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4250
msgid ""
"Calculate the Jacobi symbol (a/b) with the Kronecker extension (a/2)=(2/a) "
"when a odd, or (a/2)=0 when a even"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4252
msgid "Calculate the Legendre symbol (a/p)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4255
msgid "Get the real part of a complex number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4257
msgid "Get the imaginary part of a complex number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4260
msgid "Make an identity matrix of a given size"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4263
msgid "Make an matrix of all zeros (or a row vector)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4265
msgid "Make an matrix of all ones (or a row vector)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4268
msgid "Get the number of rows of a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4269
msgid "Get the number of columns of a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4270
msgid "Is a matrix square"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4271
msgid "Get the number of elements of a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4273
msgid "Get the row echelon form of a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4277
msgid "Get the reduced row echelon form of a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4281
msgid ""
"Solve linear system Mx=V, return solution V if there is a unique solution, "
"null otherwise. Extra two reference parameters can optionally be used to "
"get the reduced M and V."
msgstr ""

#: src/funclib.c:4284
msgid "Get the determinant of a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4287
msgid "Make new matrix of given size from old one"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4288
msgid "Return the index complement of a vector of indexes"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4290
msgid "Check if a matrix is a matrix of numbers"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4291
msgid "Check if a matrix is an integer (non-complex) matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4292
msgid "Check if a matrix is a rational (non-complex) matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4293
msgid "Check if a matrix is a real (non-complex) matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4295
msgid "Check if argument is a null"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4296
msgid "Check if argument is a number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4297
msgid "Check if argument is a text string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4298
msgid "Check if argument is a matrix"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4299
msgid "Check if argument is a function"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4300
msgid "Check if argument is a function reference"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4302
msgid "Check if argument is a complex (non-real) number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4303
msgid "Check if argument is a real number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4304
msgid "Check if argument is an integer (non-complex)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4305
msgid "Check if argument is a positive real integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4307
msgid "Check if argument is a possibly complex integer"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4309
msgid "Check if argument is a rational number (non-complex)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4310
msgid "Check if argument is a possibly complex rational number"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4311
msgid "Check if argument is a floating point number (non-complex)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4313
msgid "Add two polynomials (vectors)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4314
msgid "Subtract two polynomials (as vectors)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4315
msgid "Multiply two polynomials (as vectors)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4316
msgid "Take polynomial (as vector) derivative"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4317
msgid "Take second polynomial (as vector) derivative"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4318
msgid "Trim zeros from a polynomial (as vector)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4319
msgid "Check if a vector is usable as a polynomial"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4320
msgid "Make string out of a polynomial (as vector)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4321
msgid "Make function out of a polynomial (as vector)"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4323
msgid "Get all combinations of k numbers from 1 to n as a vector of vectors"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4324
msgid "Get all permutations of k numbers from 1 to n as a vector of vectors"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4326
msgid "Convert a string to a vector of ASCII values"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4327
msgid "Convert a vector of ASCII values to a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4329
msgid ""
"Convert a string to a vector of 0-based alphabet values (positions in the "
"alphabet string), -1's for unknown letters"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4330
msgid ""
"Convert a vector of 0-based alphabet values (positions in the alphabet "
"string) to a string"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4332
msgid "Protect a variable from being modified"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4333
msgid "Unprotect a variable from being modified"
msgstr ""

#: src/funclib.c:4334
msgid ""
"Set flags for a function, currently \"PropagateMod\" and \"NoModuloArguments"
"\""
msgstr ""

#: src/funclib.c:4335
msgid "Get current modulo from the context outside the function"
msgstr ""

#: src/genius.c:97
#, c-format
msgid "line %d: %s\n"
msgstr ""

#: src/genius.c:115
#, c-format
msgid "Too many errors! (%d followed)\n"
msgstr ""

#: src/genius.c:180 src/gnome-genius.c:2349
msgid ""
"\n"
"Note: Compiled without MPFR (some operations may be slow) see www.mpfr.org"
msgstr ""

#: src/genius.c:256
#, c-format
msgid ""
"Genius %s usage:\n"
"\n"
"genius [options] [files]\n"
"\n"
"\t--precision=num  \tFloating point precision [256]\n"
"\t--maxdigits=num  \tMaximum digits to display (0=no limit) [0]\n"
"\t--[no]floatresult \tAll results as floats [OFF]\n"
"\t--[no]scinot   \tResults in scientific notation [OFF]\n"
"\t--[no]fullexp   \tAlways print full expressions [OFF]\n"
"\t--maxerrors=num  \tMaximum errors to display (0=no limit) [5]\n"
"\t--[no]mixed    \tPrint fractions in mixed format\n"
"\t--intoutbase=num \tBase to use to print out integers [10]\n"
"\t--[no]readline  \tUse readline if it is available [ON]\n"
"\t--[no]compile   \tCompile everything and dump it to stdout [OFF]\n"
"\t--[no]quiet    \tBe quiet during non-interactive mode,\n"
"\t         \t(always on when compiling) [OFF]\n"
"\n"
msgstr ""

#: src/genius.c:295
#, c-format
msgid ""
"Genius %s\n"
"%s\n"
"This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
"For license details type `warranty'.\n"
"For help type 'manual' or 'help'.%s\n"
"\n"
msgstr ""

#: src/genius.c:350 src/gnome-genius.c:2604
msgid ""
"The only thing that interferes with my learning is my education. -- Albert "
"Einstein"
msgstr ""

#: src/genius.c:371 src/genius.c:431
msgid "Can't open file"
msgstr ""

#: src/genius.lang.h:1
msgid "Base-N Integers"
msgstr ""

#: src/genius.lang.h:2
msgid "Commands"
msgstr "Əmrlər"

#: src/genius.lang.h:3
msgid "Decimal Integers"
msgstr ""

#: src/genius.lang.h:4
msgid "Floats"
msgstr ""

#: src/genius.lang.h:5
msgid "Genius"
msgstr ""

#: src/genius.lang.h:6
msgid "Keywords"
msgstr "Açar Kəlmələr"

#: src/genius.lang.h:7
msgid "Line Comment"
msgstr "Sətir Şərhi"

#: src/genius.lang.h:8
msgid "Scripts"
msgstr "Skriptlər"

#: src/genius.lang.h:9
msgid "String"
msgstr "Qatar"

#: src/gnome-genius.c:168
msgid "_New Program"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:168
msgid "Create new program tab"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:175
msgid "_Reload From Disk"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:175
msgid "Reload the selected program from disk"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:179
msgid "_Load and Run"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:179
msgid "Load and execute a file in genius"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:192
msgid "Copy Answer As Plain _Text"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:193
msgid "Copy last answer into the clipboard in plain text"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:196
msgid "Copy Answer As _LaTeX"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:197
msgid "Copy last answer into the clipboard as LaTeX"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:200
msgid "Copy Answer As _MathML"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:201
msgid "Copy last answer into the clipboard as MathML"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:204
msgid "Copy Answer As T_roff"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:205
msgid "Copy last answer into the clipboard as Troff eqn"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:218
msgid "_Run"
msgstr "_İcra Et"

#: src/gnome-genius.c:218 src/gnome-genius.c:263
msgid "Run current program"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:219
msgid "_Interrupt"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:219 src/gnome-genius.c:261
msgid "Interrupt current calculation"
msgstr ""

#. FIXME: no help
#. * GNOMEUIINFO_HELP("genius"),
#: src/gnome-genius.c:226
msgid "_Manual"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:227
msgid "Display the manual"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:230
msgid "_Warranty"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:231
msgid "Display warranty information"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:249
msgid "_Calculator"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:251
msgid "P_lugins"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:253
msgid "_Programs"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:261
msgid "Interrupt"
msgstr "Kəs"

#: src/gnome-genius.c:263
msgid "Run"
msgstr "İcra Et"

#: src/gnome-genius.c:264
msgid "Open"
msgstr "Aç"

#: src/gnome-genius.c:264
msgid "Open a GEL file for running"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:265
msgid "Exit"
msgstr "Çıx"

#: src/gnome-genius.c:265
msgid "Exit genius"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:310
msgid "Error"
msgstr "Xəta"

#: src/gnome-genius.c:310
msgid "Information"
msgstr "Mə'lumat"

#: src/gnome-genius.c:365
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Too many errors! (%d followed)"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:375
#, c-format
msgid "\\e[01;31mToo many errors! (%d followed)\\e[0m\n"
msgstr ""

#. Translators should localize the following string
#. * which will give them credit in the About box.
#. * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
#.
#: src/gnome-genius.c:498
msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
msgstr ""
"Vasif İsmailoğlu <linuxaz@azerimail.net>\n"
"Mətin Əmirov <metin@karegen.com>"

#: src/gnome-genius.c:501 src/gnome-genius.c:1976
msgid "GENIUS Calculator"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:504
msgid ""
"The Gnome calculator style edition of the genius calculator. For license/"
"warranty details, type 'warranty' into the console."
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:668
msgid ""
"Genius is executing something, and furthermore there are unsaved programs.\n"
"Are you sure you wish to quit?"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:676
msgid "There are unsaved programs, are you sure you wish to quit?"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:683
msgid "Genius is executing something, are you sure you wish to quit?"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:690
msgid "Are you sure you wish to quit?"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:795
msgid "GENIUS Calculator Setup"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:812
msgid "Output"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:815
msgid "Number/Expression output options"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:825
msgid "Maximum digits to output (0=unlimited)"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:845
msgid "Results as floats"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:853
msgid "Floats in scientific notation"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:861
msgid "Always print full expressions"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:870
msgid "Error/Info output options"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:878
msgid "Display errors in a dialog"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:886
msgid "Display information messages in a dialog"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:897
msgid "Maximum errors to display (0=unlimited)"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:921
msgid "Precision"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:931
msgid ""
"NOTE: The floating point precision might not take effect\n"
"for all numbers immediately, only new numbers calculated\n"
"and new variables will be affected."
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:940
msgid "Floating point precision (bits)"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:964
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#: src/gnome-genius.c:967
msgid "Terminal options"
msgstr "Terminal seçimləri"

#: src/gnome-genius.c:976
msgid "Scrollback lines"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:999
msgid "Font:"
msgstr "Yazı növü:"

#: src/gnome-genius.c:1034
msgid ""
"<b>Genius is currently executing something.</b>\n"
"\n"
"Please try again later or interrupt the current operation."
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:1103 src/gnome-genius.c:1628
msgid "Cannot open file!"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:1127
msgid "Load GEL file"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:1476
msgid "Cannot open file"
msgstr "Fayl açıla bilmir"

#: src/gnome-genius.c:1508 src/gnome-genius.c:2334
#, c-format
msgid "Line: %d"
msgstr ""

#. the file name will have an underscore
#: src/gnome-genius.c:1579
#, c-format
msgid "Program_%d.gel"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:1580
#, c-format
msgid "Program %d"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:1596
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:1650 src/gnome-genius.c:1806
msgid "Open GEL file"
msgstr ""

#. new fname
#: src/gnome-genius.c:1739 src/gnome-genius.c:1765
#, c-format
msgid ""
"<b>Cannot save file</b>\n"
"Details: %s"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:1761
msgid "File already exists. Overwrite it?"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:1879
msgid ""
"<b>No program selected.</b>\n"
"\n"
"Create a new program, or select an existing tab in the notebook."
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:2157
msgid "Can't execute genius-readline-helper-fifo!\n"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:2353
msgid ""
"\n"
"Note: Compiled without GtkSourceView (better source editor)"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:2516
msgid "Console"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.c:2548
#, c-format
msgid ""
"\\e[0;32mGenius %s\\e[0m\n"
"%s\n"
"This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
"For license details type `\\e[01;36mwarranty\\e[0m'.\n"
"For help type '\\e[01;36mmanual\\e[0m' or '\\e[01;36mhelp\\e[0m'.%s\n"
"\n"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.desktop.in.h:1
msgid "Genius Math Tool"
msgstr ""

#: src/gnome-genius.desktop.in.h:2
msgid "Genius Mathematical Tool and Calculator"
msgstr ""

#: src/graphing.c:83
msgid "Genius Line Plot"
msgstr ""

#: src/graphing.c:356
#, c-format
msgid "Function #%d"
msgstr ""

#: src/graphing.c:375
msgid "LinePlot: argument not a number"
msgstr ""

#: src/graphing.c:388
msgid "Graph limits not given as a 4-vector"
msgstr ""

#: src/graphing.c:394 src/graphing.c:400 src/graphing.c:406 src/graphing.c:412
msgid "Graph limits not given as numbers"
msgstr ""

#: src/graphing.c:486
msgid "LinePlot: only up to 10 functions supported"
msgstr ""

#: src/graphing.c:491
msgid "LinePlot: argument not a function"
msgstr ""

#: src/graphing.c:591
msgid "Plotting"
msgstr ""

#. bogus value
#: src/graphing.c:623
msgid ""
"Plot a function with a line (very rudimentary). First come the functions "
"(up to 10) then optionally limits as x1,x2,y1,y2"
msgstr ""

#: src/graphing.c:625
msgid "Plotting window (limits) as a 4-vector of the form [x1,x2,y1,y2]"
msgstr ""

#: src/matop.c:487
msgid "Determinant of a non-square matrix is undefined"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:825
msgid "Number too large to compute exponential!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:1201
msgid "Integer exponent too large to compute"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2309
msgid "Can't do modulo of floats or rationals!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2348
msgid "Can't do GCD of floats or rationals!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2387
msgid "Can't modulo invert non integers!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2420
msgid "Can't get jacobi symbols of floats or rationals!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2451
msgid "Can't get legendre symbols of floats or rationals!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2482
msgid "Can't get jacobi symbol with Kronecker extension of floats or rationals!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2491
msgid "Lucas must get an integer argument!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2497
msgid "Number too large to compute lucas number!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2502 src/mpwrap.c:2513
msgid "No such thing as negative lucas numbers!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2529
msgid "Cannot get next prime after non-integer!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2567
msgid "perfect_square: can't work on non-integers!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2586
msgid "perfect_power: can't work on non-integers!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2603
msgid "even_p: can't work on non-integers!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2620
msgid "odd_p: can't work on non-integers!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2664 src/mpwrap.c:2712
msgid "Can't do factorials of rationals or floats!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2670 src/mpwrap.c:2718
msgid "Number too large to compute factorial!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:2675 src/mpwrap.c:2682 src/mpwrap.c:2723 src/mpwrap.c:2730
msgid "Can't do factorials of negative numbers!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:3104 src/mpwrap.c:3192 src/mpwrap.c:5055 src/mpwrap.c:5071
msgid "powm: Bad types for mod power"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:3139 src/mpwrap.c:3162
msgid "Can't invert in powm"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:3491
msgid "Can't make random integer from a non-integer"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:3496
msgid "Range for random integer must be positive"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:3681 src/mpwrap.c:3708
msgid "Can't get numerator of floating types"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4496 src/mpwrap.c:5652 src/mpwrap.c:5664
msgid "Can't compare complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4705 src/mpwrap.c:4720 src/mpwrap.c:4771 src/mpwrap.c:4794
#: src/mpwrap.c:4807 src/mpwrap.c:4852
msgid "Division by zero!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4861
msgid "Can't modulo complex numbers"
msgstr ""

#. FIXME: give the numbers
#: src/mpwrap.c:4874
msgid "No modulo inverse found!"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4878
msgid "Can't do modulo invert on complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4891
msgid "Can't GCD complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4914
msgid "Can't LCM complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4927
msgid "Can't get jacobi symbols of complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4939
msgid "Can't get legendre symbols complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4951
msgid "Can't get jacobi symbol with Kronecker extension for complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4963
msgid "Can't get lucas number for complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4975
msgid "Can't get next prime for complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4985
msgid "perfect_square: can't work on complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:4996
msgid "perfect_power: can't work on complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:5007
msgid "even_p: can't work on complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:5018
msgid "odd_p: can't work on complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:5144
msgid "ln: can't take logarithm of 0"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:5214
msgid "log2: can't take logarithm of 0"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:5280
msgid "log10: can't take logarithm of 0"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:5581
msgid "Can't make random integer out of a complex number"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:5702 src/mpwrap.c:5715
msgid "Can't make factorials of complex numbers"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:5995 src/mpwrap.c:6017 src/mpwrap.c:6039
msgid "Can't determine type of a complex number"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:6131 src/mpwrap.c:6154
msgid "Can't convert complex number into integer"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:6137
msgid "Can't convert real number to integer"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:6141
msgid "Integer too large for this operation"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:6163
msgid "Can't convert real number to double"
msgstr ""

#: src/mpwrap.c:6169
msgid "Number too large for this operation"
msgstr ""

#: src/plugin.c:128
msgid "Can't open plugin!"
msgstr ""

#: src/plugin.c:140
msgid "Can't initialize plugin!"
msgstr ""

#: src/testplugin.c:14
msgid "This is the test-plugin function\n"
msgstr ""

#: src/testplugin.c:25
msgid ""
"You have opened test plugin!\n"
"\n"
"Will evaluate 2+2 as a demonstration\n"
"2+2 = "
msgstr ""

#: src/testplugin.c:31
msgid ""
"For my next trick I will add a function named TestPluginFunction\n"
"\n"
msgstr ""

#: src/testplugin.c:42
msgid ""
"That's it, isn't this fun\n"
"\n"
msgstr ""

#: src/util.c:116
msgid "Stack underflow!"
msgstr ""