Commit fdc59f3e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 1804a24d
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gegl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gegl/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-07 00:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-08 20:22+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-21 18:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-24 17:45+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -173,7 +173,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\n"
#: bin/ui.c:4305 gegl/gegl-serialize.c:522
#: bin/ui.c:4464 gegl/gegl-serialize.c:522
#, c-format
msgid "BablFormat \"%s\" does not exist."
msgstr "BablFormat „%s” nie istnieje."
......@@ -325,6 +325,19 @@ msgstr "Percepcyjnie odwrócone mnożenie, jeśli alfa"
msgid "add-alpha"
msgstr "dodaj-alfę"
#: gegl/gegl-enums.c:150 operations/common/gaussian-blur.c:25
#: operations/common/gblur-1d.c:39
msgid "Auto"
msgstr "Autom."
#: gegl/gegl-enums.c:151
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: gegl/gegl-enums.c:152
msgid "Always"
msgstr "Zawsze"
#: gegl/gegl-init.c:214
msgid "Where GEGL stores its swap"
msgstr "Gdzie biblioteka GEGL przechowuje obszar wymiany"
......@@ -649,7 +662,7 @@ msgstr "O ile zwiększyć jasność"
msgid "Brightness Contrast"
msgstr "Jasność i kontrast"
#: operations/common/brightness-contrast.c:162
#: operations/common/brightness-contrast.c:164
#, no-c-format
msgid ""
"Changes the light level and contrast. This operation operates in linear "
......@@ -851,7 +864,7 @@ msgstr "Szachownica"
#: operations/common/checkerboard.c:351
msgid "Render a checkerboard pattern"
msgstr "Renderuj wzór szachownicy"
msgstr "Narysuj wzór szachownicy"
#: operations/common/color.c:24 operations/common/color.c:92
#: operations/common/color-overlay.c:26 operations/common/dropshadow.c:46
......@@ -1776,10 +1789,6 @@ msgstr ""
"Fattala w artykule z konferencji SIGGRAPH 2002 pt. „Gradient Domain High "
"Dynamic Range Compression”."
#: operations/common/gaussian-blur.c:25 operations/common/gblur-1d.c:39
msgid "Auto"
msgstr "Autom."
#: operations/common/gaussian-blur.c:26 operations/common/gblur-1d.c:40
msgid "FIR"
msgstr "FIR"
......@@ -2270,11 +2279,11 @@ msgstr "Kolor końcowy"
msgid "The color at (x2, y2)"
msgstr "Kolor w (X2, Y2)"
#: operations/common/linear-gradient.c:140
#: operations/common/linear-gradient.c:139
msgid "Linear Gradient"
msgstr "Liniowy gradient"
#: operations/common/linear-gradient.c:144
#: operations/common/linear-gradient.c:143
msgid "Linear gradient renderer"
msgstr "Liniowe renderowanie gradientów"
......@@ -2479,7 +2488,7 @@ msgstr "Tworzy efekt długiego cienia"
msgid "Path of file to load."
msgstr "Ścieżka pliku do wczytania."
#: operations/common/magick-load.c:145
#: operations/common/magick-load.c:144
msgid "Image Magick wrapper using the png op."
msgstr "Wrapper programu Image Magick używający działania png."
......@@ -3058,11 +3067,11 @@ msgstr "Całkowicie losuj ułamek pikseli"
msgid "Z offset"
msgstr "Przesunięcie Z"
#: operations/common/noise-perlin.c:111
#: operations/common/noise-perlin.c:109
msgid "Perlin Noise"
msgstr "Szum Perlina"
#: operations/common/noise-perlin.c:115
#: operations/common/noise-perlin.c:113
msgid "Perlin noise generator"
msgstr "Generator szumu Perlina"
......@@ -3301,11 +3310,11 @@ msgstr "Zredukuj kolory"
msgid "Reduces the number of levels in each color component of the image."
msgstr "Zmniejsza liczbę poziomów w każdej składowej koloru obrazu."
#: operations/common/radial-gradient.c:127
#: operations/common/radial-gradient.c:126
msgid "Radial Gradient"
msgstr "Promienisty gradient"
#: operations/common/radial-gradient.c:130
#: operations/common/radial-gradient.c:129
msgid "Radial gradient renderer"
msgstr "Rysowanie gradientów promienistych"
......@@ -3882,11 +3891,11 @@ msgstr "Ściśnij"
msgid "Rotation"
msgstr "Obrót"
#: operations/common/vignette.c:385
#: operations/common/vignette.c:384
msgid "Vignette"
msgstr "Winieta"
#: operations/common/vignette.c:389
#: operations/common/vignette.c:388
msgid ""
"Applies a vignette to an image. Simulates the luminance fall off at the edge "
"of exposed film, and some other fuzzier border effects that can naturally "
......@@ -4574,7 +4583,7 @@ msgid "Mode of displacement"
msgstr "Tryb przesunięcia"
#: operations/common-gpl3+/displace.c:38 operations/external/npd.c:47
#: operations/transform/transform-core.c:233 operations/workshop/ditto.c:27
#: operations/transform/transform-core.c:232 operations/workshop/ditto.c:27
msgid "Sampler"
msgstr "Próbka"
......@@ -4917,7 +4926,7 @@ msgid ""
"Rendering of multiple different fractal systems, with configurable coloring "
"options."
msgstr ""
"Renderowanie wielu różnych fraktali, z konfigurowalnymi opcjami kolorowania."
"Rysowanie wielu różnych fraktali, z konfigurowalnymi opcjami kolorowania."
#: operations/common-gpl3+/fractal-trace.c:35
msgid "X1 value, position"
......@@ -5244,7 +5253,7 @@ msgstr ""
#: operations/common-gpl3+/motion-blur-circular.c:53
msgid "Rotation blur angle. A large angle may take some time to render"
msgstr "Kąt rozmycia obrotu. Duży kąt może zająć więcej czasu do wyświetlania"
msgstr "Kąt rozmycia obrotu. Duży kąt może zająć więcej czasu do wyświetlenia"
#: operations/common-gpl3+/motion-blur-circular.c:422
msgid "Circular Motion Blur"
......@@ -5995,11 +6004,11 @@ msgstr "Rozprowadzanie kanału alfa"
msgid "Whether to propagate a pixel's opacity"
msgstr "Czy rozprowadzać nieprzezroczystość piksela"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:642
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:646
msgid "Value Propagate"
msgstr "Rozprowadzanie wartości"
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:646
#: operations/common-gpl3+/value-propagate.c:650
msgid ""
"Propagate certain values to neighboring pixels. Erode and dilate any color "
"or opacity."
......@@ -6222,11 +6231,11 @@ msgstr "Format biblioteki babl wejścia"
msgid "Output format"
msgstr "Format wyjściowy"
#: operations/core/cast-format.c:111
#: operations/core/cast-format.c:110
msgid "Cast Format"
msgstr "Format rzutu"
#: operations/core/cast-format.c:113
#: operations/core/cast-format.c:112
msgid ""
"Cast the data between input_format and output_format, both formats must have "
"the same bpp"
......@@ -6251,7 +6260,8 @@ msgid "pointer to a const * Babl space"
msgstr "wskaźnik do przestrzeni const * Babl"
#: operations/core/cast-space.c:29 operations/core/convert-space.c:29
#: operations/external/v4l.c:26 operations/workshop/external/v4l2.c:24
#: operations/external/pdf-load.c:24 operations/external/v4l.c:26
#: operations/workshop/external/v4l2.c:24
msgid "Path"
msgstr "Ścieżka"
......@@ -6259,11 +6269,11 @@ msgstr "Ścieżka"
msgid "File system path to ICC matrix profile to load"
msgstr "Ścieżka systemu plików do wczytywanego profilu macierzy ICC"
#: operations/core/cast-space.c:129
#: operations/core/cast-space.c:128
msgid "Cast color space"
msgstr "Przestrzeń kolorów rzutu"
#: operations/core/cast-space.c:131
#: operations/core/cast-space.c:130
msgid ""
"Override the specified color space setting a pointer to a format override "
"the string property and setting an aux pad overrides both. "
......@@ -6293,11 +6303,11 @@ msgstr ""
"uzyskać odniesienia w serializacjach/interfejsie użytkownika, które są "
"czytelniejsze dla ludzi."
#: operations/core/convert-format.c:100
#: operations/core/convert-format.c:99
msgid "Convert Format"
msgstr "Konwertuj format"
#: operations/core/convert-format.c:102
#: operations/core/convert-format.c:101
msgid "Convert the data to the specified format"
msgstr "Konwertuj dane do podanego formatu"
......@@ -6334,9 +6344,10 @@ msgstr ""
"prostopadłościan graniczny połączonego węzła."
#: operations/core/load.c:30 operations/external/jp2-load.c:27
#: operations/external/jpg-load.c:26 operations/external/png-load.c:29
#: operations/external/ppm-load.c:27 operations/external/svg-load.c:27
#: operations/external/tiff-load.c:26 operations/external/webp-load.c:27
#: operations/external/jpg-load.c:26 operations/external/pdf-load.c:27
#: operations/external/png-load.c:29 operations/external/ppm-load.c:27
#: operations/external/svg-load.c:27 operations/external/tiff-load.c:26
#: operations/external/webp-load.c:27
msgid "URI"
msgstr "Adres URI"
......@@ -6344,7 +6355,7 @@ msgstr "Adres URI"
msgid "URI of file to load."
msgstr "Adres URI pliku do wczytania."
#: operations/core/load.c:367
#: operations/core/load.c:366
msgid ""
"Multipurpose file loader, that uses other native handlers, and fallback "
"conversion using Image Magick's convert."
......@@ -6891,7 +6902,7 @@ msgstr "Model zachowywania"
msgid "When TRUE the model will not be freed"
msgstr "Kiedy wynosi „true”, to model nie będzie zwalniany"
#: operations/external/npd.c:50 operations/transform/transform-core.c:234
#: operations/external/npd.c:50 operations/transform/transform-core.c:233
#: operations/workshop/ditto.c:29
msgid "Sampler used internally"
msgstr "Wewnętrznie używana próbka"
......@@ -6986,6 +6997,54 @@ msgstr "Narysuj ścieżkę"
msgid "Renders a brush stroke"
msgstr "Rysuje pociągnięcie pędzla"
#: operations/external/pdf-load.c:25
msgid "file to load"
msgstr "wczytywany plik"
#: operations/external/pdf-load.c:28
msgid "uri of file to load"
msgstr "adres URI wczytywanego pliku"
#: operations/external/pdf-load.c:30
msgid "Page"
msgstr "Strona"
#: operations/external/pdf-load.c:31
msgid "Page to render"
msgstr "Renderowana strona"
#: operations/external/pdf-load.c:34
msgid "Pages"
msgstr "Strony"
#: operations/external/pdf-load.c:35
msgid "Total pages, provided as a visual read-only property"
msgstr "Razem stron, dostarczanych jako wizualna właściwość tylko do odczytu"
#: operations/external/pdf-load.c:38
msgid "PPI"
msgstr "PPI"
#: operations/external/pdf-load.c:39
msgid "Point/pixels per inch"
msgstr "Punkty/piksele na cal"
#: operations/external/pdf-load.c:43
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
#: operations/external/pdf-load.c:44
msgid "Password to use for decryption of PDF, or blank for none"
msgstr "Hasło używane do odszyfrowania pliku PDF, puste jeśli nie ma"
#: operations/external/pdf-load.c:242
msgid "pdf loader"
msgstr "wczytywanie plików PDF"
#: operations/external/pdf-load.c:244
msgid "PDF page decoder"
msgstr "Dekodowanie stron plików PDF"
#: operations/external/pixbuf.c:26
msgid "Pixbuf"
msgstr "Bufor pikseli"
......@@ -7776,27 +7835,27 @@ msgstr "Ciąg przekształcenia składni przekształceń SVG"
msgid "Do a transformation using SVG syntax transformation."
msgstr "Wykonaj przekształcenie za pomocą składni przekształceń SVG."
#: operations/transform/transform-core.c:209
#: operations/transform/transform-core.c:208
msgid "Origin-x"
msgstr "Początek układu współrzędnych na osi X"
#: operations/transform/transform-core.c:210
#: operations/transform/transform-core.c:209
msgid "X coordinate of origin"
msgstr "Współrzędna początku układu współrzędnych na osi X"
#: operations/transform/transform-core.c:217
#: operations/transform/transform-core.c:216
msgid "Origin-y"
msgstr "Początek układu współrzędnych na osi Y"
#: operations/transform/transform-core.c:218
#: operations/transform/transform-core.c:217
msgid "Y coordinate of origin"
msgstr "Współrzędna początku układu współrzędnych na osi Y"
#: operations/transform/transform-core.c:225
#: operations/transform/transform-core.c:224
msgid "Near-z"
msgstr "Blisko osi Z"
#: operations/transform/transform-core.c:226
#: operations/transform/transform-core.c:225
msgid "Z coordinate of the near clipping plane"
msgstr "Współrzędna na osi Z bliskiej płaszczyzny przycinania"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment