Commit cfbce3db authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 98c210e7
# Polish translation for gegl.
# Copyright © 1999-2017 the gegl authors.
# Copyright © 1999-2018 the gegl authors.
# This file is distributed under the same license as the gegl package.
# Paweł Dziekoński, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gegl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gegl&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-28 01:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-31 23:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-08 13:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-08 14:48+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -526,11 +526,11 @@ msgstr ""
#: operations/common/edge-neon.c:47 operations/common/median-blur.c:38
#: operations/common/snn-mean.c:26 operations/common/stress.c:27
#: operations/common/vignette.c:38 operations/common/wavelet-blur-1d.c:28
#: operations/common/wavelet-blur.c:27 operations/common-gpl3+/spiral.c:47
#: operations/common-gpl3+/supernova.c:45
#: operations/common/wavelet-blur.c:27
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:40
#: operations/common-gpl3+/spiral.c:47 operations/common-gpl3+/supernova.c:45
#: operations/common-gpl3+/whirl-pinch.c:45
#: operations/external/matting-levin.c:29
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:37
msgid "Radius"
msgstr "Promień"
......@@ -865,8 +865,8 @@ msgstr ""
"Zmiana na to: zmienia kolory szarości na tę barwę i nasycenie"
#: operations/common/color-rotate.c:79 operations/common/component-extract.c:28
#: operations/common/hue-chroma.c:25 operations/common/noise-cie-lch.c:34
#: operations/common/noise-hsv.c:30
#: operations/common/hue-chroma.c:25 operations/common/noise-cie-lch.c:35
#: operations/common/noise-hsv.c:31
msgid "Hue"
msgstr "Barwa"
......@@ -875,7 +875,7 @@ msgid "Hue value for above gray settings"
msgstr "Wartość barwy dla powyższych ustawień szarości"
#: operations/common/color-rotate.c:84 operations/common/fattal02.c:41
#: operations/common/mantiuk06.c:35 operations/common/noise-hsv.c:33
#: operations/common/mantiuk06.c:35 operations/common/noise-hsv.c:34
#: operations/common/saturation.c:223
#: operations/external/lcms-from-profile.c:35
msgid "Saturation"
......@@ -1474,7 +1474,7 @@ msgid "The dithering method to use"
msgstr "Używana metoda mieszania"
#: operations/common/dither.c:51 operations/common/noise-cell.c:55
#: operations/common/noise-cie-lch.c:37 operations/common/noise-hsv.c:39
#: operations/common/noise-cie-lch.c:38 operations/common/noise-hsv.c:40
#: operations/common/noise-hurl.c:37 operations/common/noise-pick.c:38
#: operations/common/noise-rgb.c:51 operations/common/noise-simplex.c:39
#: operations/common/noise-spread.c:41 operations/common-gpl3+/cubism.c:42
......@@ -1751,7 +1751,7 @@ msgstr "Czy kadrować obszar wyjściowy do obszaru wejściowego"
msgid "Gaussian Blur"
msgstr "Rozmycie Gaussa"
#: operations/common/gaussian-blur.c:121 operations/common/gblur-1d.c:941
#: operations/common/gaussian-blur.c:121 operations/common/gblur-1d.c:1277
msgid ""
"Performs an averaging of neighboring pixels with the normal distribution as "
"weighting"
......@@ -1773,7 +1773,7 @@ msgstr "Ułożenie"
msgid "The orientation of the blur - hor/ver"
msgstr "Orientacja rozmycia — pionowa/pozioma"
#: operations/common/gblur-1d.c:938
#: operations/common/gblur-1d.c:1274
msgid "1D Gaussian-blur"
msgstr "Jednowymiarowe rozmycie Gaussa"
......@@ -1903,7 +1903,7 @@ msgstr "Uwydatnia drobne szczegóły."
msgid "Hue adjustment"
msgstr "Dostosowanie barwy"
#: operations/common/hue-chroma.c:29 operations/common/noise-cie-lch.c:31
#: operations/common/hue-chroma.c:29 operations/common/noise-cie-lch.c:32
msgid "Chroma"
msgstr "Nasycenie"
......@@ -1911,7 +1911,7 @@ msgstr "Nasycenie"
msgid "Chroma adjustment"
msgstr "Dostosowanie nasycenia"
#: operations/common/hue-chroma.c:33 operations/common/noise-cie-lch.c:28
#: operations/common/hue-chroma.c:33 operations/common/noise-cie-lch.c:29
msgid "Lightness"
msgstr "Jasność"
......@@ -2710,28 +2710,32 @@ msgid "Generates a cellular texture."
msgstr "Tworzy teksturę komórkową."
#: operations/common/noise-cie-lch.c:25 operations/common/noise-hsv.c:27
msgid "Holdness"
msgstr "Wstrzymanie"
msgid "Dulling"
msgstr "Zmatowienie"
#: operations/common/noise-cie-lch.c:193
#: operations/common/noise-cie-lch.c:27 operations/common/noise-hsv.c:29
msgid "A high value lowers the randomness of the noise"
msgstr "Wysoka wartość zmniejsza losowość szumu"
#: operations/common/noise-cie-lch.c:194
msgid "Add CIE Lch Noise"
msgstr "Dodaj szum Lch CIE"
#: operations/common/noise-cie-lch.c:196
#: operations/common/noise-cie-lch.c:197
msgid "Randomize lightness, chroma and hue independently"
msgstr "Niezależne losowanie jasności, nasycenia i barwy"
#: operations/common/noise-hsv.c:36 operations/generated/add.c:29
#: operations/common/noise-hsv.c:37 operations/generated/add.c:29
#: operations/generated/divide.c:29 operations/generated/gamma.c:29
#: operations/generated/multiply.c:29 operations/generated/subtract.c:29
msgid "Value"
msgstr "Wartość"
#: operations/common/noise-hsv.c:275
#: operations/common/noise-hsv.c:276
msgid "Add HSV Noise"
msgstr "Dodaj szum HSV"
#: operations/common/noise-hsv.c:278
#: operations/common/noise-hsv.c:279
msgid "Randomize hue, saturation and value independently"
msgstr "Niezależne losowanie barwy, nasycenia i wartości"
......@@ -5051,6 +5055,82 @@ msgstr "Falowanie"
msgid "Displace pixels in a ripple pattern"
msgstr "Rozmieść piksele na wzór zmarszczki"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:28
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:29
msgid "Shadows"
msgstr "Cień"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:29
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:30
msgid "Adjust exposure of shadows"
msgstr "Dostosuj ekspozycję cienia"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:32
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:33
msgid "Highlights"
msgstr "Podświetlenie"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:33
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:34
msgid "Adjust exposure of highlights"
msgstr "Dostosuj ekspozycję podświetlenia"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:36
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:37
msgid "White point adjustment"
msgstr "Dostosowanie punktu bieli"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:37
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:38
msgid "Shift white point"
msgstr "Punkt bieli przesunięcia"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:41
msgid "Spatial extent"
msgstr "Skala przestrzenna"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:45
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:41
msgid "Compress"
msgstr "Kompresuj"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:46
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:42
msgid "Compress the effect on shadows/highlights and preserve midtones"
msgstr "Kompresuj efekt na cieniu/podświetleniu i zachowaj półtony"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:49
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:45
msgid "Shadows color adjustment"
msgstr "Dostosowanie koloru cienia"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:50
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:46
msgid "Adjust saturation of shadows"
msgstr "Dostosuj nasycenie cienia"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:53
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:49
msgid "Highlights color adjustment"
msgstr "Dostosowanie koloru podświetlenia"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:54
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:50
msgid "Adjust saturation of highlights"
msgstr "Dostosuj nasycenie podświetlenia"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:244
msgid "Shadows-Highlights"
msgstr "Cień i podświetlenie"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights.c:247
msgid "Perform shadows and highlights correction"
msgstr "Wykonaj korekcję cieni i podświetleń"
#: operations/common-gpl3+/shadows-highlights-correction.c:359
msgid "Lighten shadows and darken highlights"
msgstr "Rozjaśnij cienie i przyciemnij podświetlenia"
#: operations/common-gpl3+/shift.c:26 operations/common-gpl3+/shift.c:144
msgid "Shift"
msgstr "Przesunięcie"
......@@ -7797,48 +7877,6 @@ msgstr "Segmentacja k-średnich"
msgid "Segment colors using K-means clustering"
msgstr "Segmentuj kolory za pomocą klastrów k-średnich"
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:28
#: operations/workshop/shadows-highlights-correction.c:29
msgid "Shadows"
msgstr "Cień"
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:31
#: operations/workshop/shadows-highlights-correction.c:32
msgid "Highlights"
msgstr "Podświetlenie"
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:34
#: operations/workshop/shadows-highlights-correction.c:35
msgid "White point adjustment"
msgstr "Dostosowanie punktu bieli"
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:41
#: operations/workshop/shadows-highlights-correction.c:38
msgid "Compress"
msgstr "Kompresuj"
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:44
#: operations/workshop/shadows-highlights-correction.c:41
msgid "Shadows color adjustment"
msgstr "Dostosowanie koloru cienia"
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:47
#: operations/workshop/shadows-highlights-correction.c:44
msgid "Highlights color adjustment"
msgstr "Dostosowanie koloru podświetlenia"
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:237
msgid "Shadows-Highlights"
msgstr "Cień i podświetlenie"
#: operations/workshop/shadows-highlights.c:240
msgid "Perform shadows and highlights correction"
msgstr "Wykonaj korekcję cieni i podświetleń"
#: operations/workshop/shadows-highlights-correction.c:336
msgid "Lighten shadows and darken highlights"
msgstr "Rozjaśnij cienie i przyciemnij podświetlenia"
#: operations/workshop/spherize.c:26
msgid "Radial"
msgstr "Promieniowy"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment