Commit fb8620a9 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-08-19  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 5ed3bf2c
2002-08-19 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-08-19 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com> 2002-08-19 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* bg.po: Updated Bulgarian translation. * bg.po: Updated Bulgarian translation.
......
...@@ -13,8 +13,8 @@ ...@@ -13,8 +13,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 0.7.1\n" "Project-Id-Version: gedit 0.7.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-15 21:43+0200\n" "POT-Creation-Date: 2002-08-19 23:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-15 21:44+0200\n" "PO-Revision-Date: 2002-08-19 23:18+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n" "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n" "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -586,46 +586,90 @@ msgstr "" ...@@ -586,46 +586,90 @@ msgstr ""
"Copyright © 2002 Paolo Maggi" "Copyright © 2002 Paolo Maggi"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:1 #: plugins/diff/diff.glade2.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:2
msgid "Choose the files to compare." msgid "Choose the files to compare."
msgstr "Vælg de filer som skal sammenlignes." msgstr "Vælg de filer som skal sammenlignes."
#: plugins/diff/diff.glade2.h:2 #: plugins/diff/diff.glade2.h:3
msgid "Compare files..." msgid "Compare files..."
msgstr "Sammenlign filer..." msgstr "Sammenlign filer..."
#: plugins/diff/diff.glade2.h:3 #: plugins/diff/diff.glade2.h:4
msgid "F_rom document" msgid "F_rom document"
msgstr "F_ra dokument" msgstr "F_ra dokument"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:4 #: plugins/diff/diff.glade2.h:5
msgid "First" msgid "First"
msgstr "Første" msgstr "Første"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:5 #: plugins/diff/diff.glade2.h:6
msgid "First file from disk"
msgstr "Første fil fra disk"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:7
msgid "First file from open document"
msgstr "Første fil fra åbent dokument"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:8
msgid "From _document" msgid "From _document"
msgstr "Fra _dokument" msgstr "Fra _dokument"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:6 #: plugins/diff/diff.glade2.h:9
msgid "From a _file on disk" msgid "From a _file on disk"
msgstr "Fra en _fil på disken" msgstr "Fra en _fil på disken"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:7 #: plugins/diff/diff.glade2.h:10
msgid "From a file o_n disk" msgid "From a file o_n disk"
msgstr "Fra en fil _på disken" msgstr "Fra en fil _på disken"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:8 #: plugins/diff/diff.glade2.h:11
msgid "Ignore _blanks (-b option)" msgid "Ignore _blanks (-b option)"
msgstr "Ignorér _blanke (tilvalget -b)" msgstr "Ignorér _blanke (tilvalget -b)"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:9 #: plugins/diff/diff.glade2.h:12
msgid "Note that this option is only supported by GNU diff" msgid "Note that this option is only supported by GNU diff"
msgstr "Bemærk at dette tilvalg kun understøttes af GNU diff" msgstr "Bemærk at dette tilvalg kun understøttes af GNU diff"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:10 #: plugins/diff/diff.glade2.h:13
msgid "Second" msgid "Second"
msgstr "Anden" msgstr "Anden"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:11 #: plugins/diff/diff.glade2.h:14
msgid "Second file from disk"
msgstr "Anden fil fra disk"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:15
msgid "Second file from open document"
msgstr "Anden fil fra åbent dokument"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:16
msgid "Select the \"first\" file..."
msgstr "Vælg den \"første\" fil..."
#: plugins/diff/diff.glade2.h:17
msgid "Select the \"second\" file..."
msgstr "Vælg den \"anden\" fil..."
#: plugins/diff/diff.glade2.h:18
msgid "Select the first file to compare"
msgstr "Vælg den første fil der skal sammenlignes"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:19
msgid "Select the first open document to compare"
msgstr "Vælg det første dokument der skal sammenlignes"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:20
msgid "Select the second file to compare"
msgstr "Vælg den anden fil der skal sammenlignes"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:21
msgid "Select the second open document to compare"
msgstr "Vælg det andet dokument der skal sammenlignes"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:22
msgid "Use the _unified output format (-u option)" msgid "Use the _unified output format (-u option)"
msgstr "Brug det _forenede udskriftsformat (tilvalget -u)" msgstr "Brug det _forenede udskriftsformat (tilvalget -u)"
...@@ -853,7 +897,7 @@ msgstr "Indsætter den aktuelle dato og tid ved markørpositionen." ...@@ -853,7 +897,7 @@ msgstr "Indsætter den aktuelle dato og tid ved markørpositionen."
msgid "Select the format to use when inserting date/time." msgid "Select the format to use when inserting date/time."
msgstr "Vælg det format der skal bruges ved indsætning af tidspunkt." msgstr "Vælg det format der skal bruges ved indsætning af tidspunkt."
#: src/bonobo-mdi.c:522 src/bonobo-mdi.c:612 src/bonobo-mdi.c:1850 #: src/bonobo-mdi.c:532 src/bonobo-mdi.c:622 src/bonobo-mdi.c:1858
#, c-format #, c-format
msgid "Activate %s" msgid "Activate %s"
msgstr "Aktivér %s" msgstr "Aktivér %s"
...@@ -962,27 +1006,27 @@ msgid "Font & Colors" ...@@ -962,27 +1006,27 @@ msgid "Font & Colors"
msgstr "Skrifttyper og farver" msgstr "Skrifttyper og farver"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:209 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:209
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
msgid "Tabs" msgid "Tabs"
msgstr "Faneblade" msgstr "Faneblade"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:210 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:210
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
msgid "Wrap mode" msgid "Wrap mode"
msgstr "Ombrydningstilstand" msgstr "Ombrydningstilstand"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:211 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:211
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
msgid "Line numbers" msgid "Line numbers"
msgstr "Linjenumre" msgstr "Linjenumre"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:213 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:213
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23 src/gedit-ui.xml.h:58 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25 src/gedit-ui.xml.h:58
msgid "Save" msgid "Save"
msgstr "Gem" msgstr "Gem"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:214 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:214
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40 src/gedit-ui.xml.h:76 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42 src/gedit-ui.xml.h:76
msgid "Undo" msgid "Undo"
msgstr "Fortryd" msgstr "Fortryd"
...@@ -1003,7 +1047,7 @@ msgid "Editor" ...@@ -1003,7 +1047,7 @@ msgid "Editor"
msgstr "Redigeringsprogram" msgstr "Redigeringsprogram"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:240 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:240
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19 src/gedit-print.c:309 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21 src/gedit-print.c:309
#: src/gedit-ui.xml.h:42 #: src/gedit-ui.xml.h:42
msgid "Print" msgid "Print"
msgstr "Udskriv" msgstr "Udskriv"
...@@ -1097,91 +1141,99 @@ msgid " line(s)" ...@@ -1097,91 +1141,99 @@ msgid " line(s)"
msgstr " linjer" msgstr " linjer"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
msgid "Always use UTF-8 encoding (faster) when creating a new file"
msgstr "Benyt altid UTF-8-kodning (hurtigere) ved oprettelse af en ny fil"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
msgid "Always use UTF-8 encoding (faster) when saving"
msgstr "Benyt altid UTF-8-kodning (hurtigere) ved gemning"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
msgid "Always use U_TF-8 encoding (faster)" msgid "Always use U_TF-8 encoding (faster)"
msgstr "Benyt altid U_TF-8-kodning (hurtigere)" msgstr "Benyt altid U_TF-8-kodning (hurtigere)"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
msgid "Always use _UTF-8 encoding (faster)" msgid "Always use _UTF-8 encoding (faster)"
msgstr "Benyt altid _UTF-8-kodning (hurtigere)" msgstr "Benyt altid _UTF-8-kodning (hurtigere)"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
msgid "Colors" msgid "Colors"
msgstr "Farver" msgstr "Farver"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
msgid "Create a _backup copy of files before saving" msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Opret en _sikkerhedskopi af filer før gemning" msgstr "Opret en _sikkerhedskopi af filer før gemning"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
#: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:1014 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:1014
msgid "Font" msgid "Font"
msgstr "Skrifttype" msgstr "Skrifttype"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
msgid "Font used to print line _numbers:" msgid "Font used to print line _numbers:"
msgstr "Skrifttype til udskrift af linje_numre:" msgstr "Skrifttype til udskrift af linje_numre:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
msgid "Font used to print the _body:" msgid "Font used to print the _body:"
msgstr "Skrifttype til udskrift af _krop:" msgstr "Skrifttype til udskrift af _krop:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
msgid "Fonts & Colors" msgid "Fonts & Colors"
msgstr "Skrifttyper og farver" msgstr "Skrifttyper og farver"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
msgid "LOGO" msgid "LOGO"
msgstr "Logo" msgstr "Logo"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
msgid "Pick the background color" msgid "Pick the background color"
msgstr "Vælg baggrundsfarven" msgstr "Vælg baggrundsfarven"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
msgid "Pick the selected text color" msgid "Pick the selected text color"
msgstr "Vælg farve for markeret tekst" msgstr "Vælg farve for markeret tekst"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
msgid "Pick the selection color" msgid "Pick the selection color"
msgstr "Vælg baggrundsfarve for markeret tekst" msgstr "Vælg baggrundsfarve for markeret tekst"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
msgid "Pick the text color" msgid "Pick the text color"
msgstr "Vælg tekstfarven" msgstr "Vælg tekstfarven"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
msgid "Plugin manager" msgid "Plugin manager"
msgstr "Modulhåndtering" msgstr "Modulhåndtering"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
msgid "Print _line numbers every" msgid "Print _line numbers every"
msgstr "Udskriv linje_numre hver" msgstr "Udskriv linje_numre hver"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
msgid "Print _page headers" msgid "Print _page headers"
msgstr "Udskriv _sidehoveder" msgstr "Udskriv _sidehoveder"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
msgid "Print fonts" msgid "Print fonts"
msgstr "Udskriv skrifttyper" msgstr "Udskriv skrifttyper"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
msgid "Se_lection color:" msgid "Se_lection color:"
msgstr "M_arkeringsfarve:" msgstr "M_arkeringsfarve:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
msgid "Selecte_d text color:" msgid "Selecte_d text color:"
msgstr "_Markeret tekstfarve:" msgstr "_Markeret tekstfarve:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
msgid "Set _tabs width equivalent to " msgid "Set _tabs width equivalent to "
msgstr "Sæt _tabulatorbredde til " msgstr "Sæt _tabulatorbredde til "
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
msgid "Set limit on _undo actions to" msgid "Set limit on _undo actions to"
msgstr "Sæt grænse for _fortrudte handlinger til" msgstr "Sæt grænse for _fortrudte handlinger til"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
msgid "" msgid ""
"The font & colors settings let you choose the font and the colors to be used " "The font & colors settings let you choose the font and the colors to be used "
"in the editor windows." "in the editor windows."
...@@ -1189,7 +1241,7 @@ msgstr "" ...@@ -1189,7 +1241,7 @@ msgstr ""
"Farver og skrifttyper lader dig vælge skrifttypen og farverne der bruges i " "Farver og skrifttyper lader dig vælge skrifttypen og farverne der bruges i "
"redigeringsvinduerne" "redigeringsvinduerne"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
msgid "" msgid ""
"The line numbers setting lets you choose to display the line numbers on the " "The line numbers setting lets you choose to display the line numbers on the "
"left hand side of the window." "left hand side of the window."
...@@ -1197,7 +1249,7 @@ msgstr "" ...@@ -1197,7 +1249,7 @@ msgstr ""
"Linjenumreindstillingen kan sørge for at linjenumre bliver vist i venstre " "Linjenumreindstillingen kan sørge for at linjenumre bliver vist i venstre "
"side af vinduet" "side af vinduet"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
msgid "" msgid ""
"The plugin manager settings let you choose which plugins you want to have " "The plugin manager settings let you choose which plugins you want to have "
"loaded." "loaded."
...@@ -1205,7 +1257,7 @@ msgstr "" ...@@ -1205,7 +1257,7 @@ msgstr ""
"Indstillingerne under modulhåndtering giver mulighed for at vælge hvilke " "Indstillingerne under modulhåndtering giver mulighed for at vælge hvilke "
"udvidelsesmoduler der skal indlæses" "udvidelsesmoduler der skal indlæses"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
msgid "" msgid ""
"The print fonts settings let you choose the fonts to be used to print " "The print fonts settings let you choose the fonts to be used to print "
"documents." "documents."
...@@ -1213,22 +1265,22 @@ msgstr "" ...@@ -1213,22 +1265,22 @@ msgstr ""
"Indstillingerne til udskriftsskrifttype lader dig vælge de skrifttyper der " "Indstillingerne til udskriftsskrifttype lader dig vælge de skrifttyper der "
"bliver brugt til udskrift af dokumenter" "bliver brugt til udskrift af dokumenter"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
msgid "The print page settings let you customize how gedit prints documents." msgid "The print page settings let you customize how gedit prints documents."
msgstr "" msgstr ""
"Udskriftsindstillingerne gør det muligt at tilpasse hvordan dokumenter " "Udskriftsindstillingerne gør det muligt at tilpasse hvordan dokumenter "
"udskrives" "udskrives"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
msgid "The save settings let you customize how gedit saves files." msgid "The save settings let you customize how gedit saves files."
msgstr "" msgstr ""
"Gemningsindstillingerne gør det muligt at tilpasse hvordan filer gemmes" "Gemningsindstillingerne gør det muligt at tilpasse hvordan filer gemmes"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
msgid "The tabs settings let you customize the tabs width." msgid "The tabs settings let you customize the tabs width."
msgstr "Tabulatorindstillingen lader dig tilpasse bredden af tabulatorer" msgstr "Tabulatorindstillingen lader dig tilpasse bredden af tabulatorer"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38
msgid "" msgid ""
"The undo settings let you set the maximum number of actions that gedit can " "The undo settings let you set the maximum number of actions that gedit can "
"undo." "undo."
...@@ -1236,83 +1288,91 @@ msgstr "" ...@@ -1236,83 +1288,91 @@ msgstr ""
"Fortrydelsesindstillinger lader dig angive det maksimale antal handlinger " "Fortrydelsesindstillinger lader dig angive det maksimale antal handlinger "
"der kan fortrydes" "der kan fortrydes"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
msgid "The wrap mode settings let you customize how lines have to be wrapped." msgid "The wrap mode settings let you customize how lines have to be wrapped."
msgstr "Ombrydningsindstillingen lader dig vælge hvordan linjer brydes" msgstr "Ombrydningsindstillingen lader dig vælge hvordan linjer brydes"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
msgid "U_se default theme colors" msgid "U_se default theme colors"
msgstr "_Benyt standardtemafarver" msgstr "_Benyt standardtemafarver"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
msgid "U_se original file encoding if possible" msgid "U_se original file encoding if possible"
msgstr "_Benyt oprindelig filkodning hvis muligt" msgstr "_Benyt oprindelig filkodning hvis muligt"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
msgid "Use cu_rrent locale's encoding if possible" msgid "Use cu_rrent locale's encoding if possible"
msgstr "Benyt den _aktuelle regions kodning hvis muligt" msgstr "Benyt den _aktuelle regions kodning hvis muligt"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
msgid "Use current _locale's encoding if possible" msgid "Use current _locale's encoding if possible"
msgstr "Benyt den aktuelle _regions kodning hvis muligt" msgstr "Benyt den aktuelle _regions kodning hvis muligt"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
msgid "Use current locale's encoding if possible when creating a new file"
msgstr "Benyt den aktuelle regions kodning hvis muligt ved oprettelse af ny fil"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
msgid "Use current locale's encoding if possible when saving"
msgstr "Benyt den aktuelle regions kodning hvis muligt ved gemning"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
msgid "When creating a new file..." msgid "When creating a new file..."
msgstr "Ved oprettelse af en ny fil..." msgstr "Ved oprettelse af en ny fil..."
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
msgid "When saving..." msgid "When saving..."
msgstr "Ved gemning..." msgstr "Ved gemning..."
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
msgid "Wrap lines at _word boundaries" msgid "Wrap lines at _word boundaries"
msgstr "Ombryd linjer ved _ordgrænser" msgstr "Ombryd linjer ved _ordgrænser"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
msgid "Wrap lines at ch_aracter boundaries" msgid "Wrap lines at ch_aracter boundaries"
msgstr "Ombryd linjer ved _tegngrænser" msgstr "Ombryd linjer ved _tegngrænser"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
msgid "_Autosave current file every" msgid "_Autosave current file every"
msgstr "_Gem automatisk den aktuelle fil hvert" msgstr "_Gem automatisk den aktuelle fil hvert"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
msgid "_Background color:" msgid "_Background color:"
msgstr "_Baggrundsfarve:" msgstr "_Baggrundsfarve:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:54
msgid "_Display line numbers" msgid "_Display line numbers"
msgstr "Vis linje_numre" msgstr "Vis linje_numre"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:55
msgid "_Font used by the editor: " msgid "_Font used by the editor: "
msgstr "_Skrifttype der bruges under redigering:" msgstr "_Skrifttype der bruges under redigering:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:56
msgid "_Font used to print headers:" msgid "_Font used to print headers:"
msgstr "Skrifttype der bruges til at udskrive hoveder:" msgstr "Skrifttype der bruges til at udskrive hoveder:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:57
msgid "_Never wrap lines" msgid "_Never wrap lines"
msgstr "Ombryd _aldrig linjer" msgstr "Ombryd _aldrig linjer"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:54 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:58
msgid "_Restore default fonts" msgid "_Restore default fonts"
msgstr "_Gendan standardskrifttyper" msgstr "_Gendan standardskrifttyper"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:55 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:59
msgid "_Text color:" msgid "_Text color:"
msgstr "_Tekstfarve:" msgstr "_Tekstfarve:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:56 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:60
msgid "_Use default theme font" msgid "_Use default theme font"
msgstr "_Benyt standardtemaskrifttype" msgstr "_Benyt standardtemaskrifttype"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:57 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:61
msgid "action(s)" msgid "action(s)"
msgstr "handlinger" msgstr "handlinger"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:58 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:62
msgid "minutes" msgid "minutes"
msgstr "minutter" msgstr "minutter"
...@@ -1585,63 +1645,63 @@ msgstr "Vælg et filnavn at gemme som" ...@@ -1585,63 +1645,63 @@ msgstr "Vælg et filnavn at gemme som"
msgid "Open File ..." msgid "Open File ..."
msgstr "Åbn fil..." msgstr "Åbn fil..."
#: src/gedit-file.c:176 src/gedit-file.c:806 #: src/gedit-file.c:176 src/gedit-file.c:831
#, c-format #, c-format
msgid "Loaded file '%s'" msgid "Loaded file '%s'"
msgstr "Indlæste filen '%s'" msgstr "Indlæste filen '%s'"
#: src/gedit-file.c:304 src/gedit-file.c:420 #: src/gedit-file.c:304 src/gedit-file.c:433
#, c-format #, c-format
msgid "Saving file '%s' ..." msgid "Saving file '%s' ..."
msgstr "Gemmer filen '%s'..." msgstr "Gemmer filen '%s'..."
#: src/gedit-file.c:325 src/gedit-file.c:435 #: src/gedit-file.c:332 src/gedit-file.c:448
msgid "The document has not been saved." msgid "The document has not been saved."
msgstr "Dokumentet er ikke blevet gemt." msgstr "Dokumentet er ikke blevet gemt."
#: src/gedit-file.c:338 src/gedit-file.c:432 #: src/gedit-file.c:345 src/gedit-file.c:445
#, c-format #, c-format
msgid "File '%s' saved." msgid "File '%s' saved."
msgstr "Filen '%s' gemt." msgstr "Filen '%s' gemt."
#: src/gedit-file.c:399 #: src/gedit-file.c:412
msgid "Save as ..." msgid "Save as ..."
msgstr "Gem som..." msgstr "Gem som..."
#: src/gedit-file.c:606 #: src/gedit-file.c:626
#, c-format #, c-format
msgid "Reverting file '%s' ..." msgid "Reverting file '%s' ..."
msgstr "Går tilbage til filen '%s'..." msgstr "Går tilbage til filen '%s'..."
#: src/gedit-file.c:619 #: src/gedit-file.c:639
msgid "The document has not been reverted." msgid "The document has not been reverted."
msgstr "Dokumentet er ikke blevet forkastet." msgstr "Dokumentet er ikke blevet forkastet."
#: src/gedit-file.c:629 #: src/gedit-file.c:649
#, c-format #, c-format
msgid "File '%s' reverted." msgid "File '%s' reverted."
msgstr "Gået tilbage til filen '%s'." msgstr "Gået tilbage til filen '%s'."
#: src/gedit-file.c:655 #: src/gedit-file.c:675
#, c-format #, c-format
msgid "Loading %d files..." msgid "Loading %d files..."
msgstr "Indlæser %d filer..." msgstr "Indlæser %d filer..."
#: src/gedit-file.c:691 #: src/gedit-file.c:711
#, c-format #, c-format
msgid "The file \"%s\" does not exist. Would you like to create it?" msgid "The file \"%s\" does not exist. Would you like to create it?"
msgstr "Filen '%s' eksisterer ikke. Vil du oprette den?" msgstr "Filen '%s' eksisterer ikke. Vil du oprette den?"
#: src/gedit-file.c:741 #: src/gedit-file.c:766
#, c-format #, c-format
msgid "Loaded %i files" msgid "Loaded %i files"
msgstr "Indlæste %i filer" msgstr "Indlæste %i filer"
#: src/gedit-file.c:864 #: src/gedit-file.c:889
msgid "Could not read data from stdin." msgid "Could not read data from stdin."
msgstr "Kunne ikke læse fra standard-ind." msgstr "Kunne ikke læse fra standard-ind."
#: src/gedit-mdi.c:840 #: src/gedit-mdi.c:850
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Do you want to save the changes you made to the document \"%s\"? \n" "Do you want to save the changes you made to the document \"%s\"? \n"
...@@ -1652,23 +1712,23 @@ msgstr "" ...@@ -1652,23 +1712,23 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Dine ændringer mistes hvis du ikke gemmer dem." "Dine ændringer mistes hvis du ikke gemmer dem."
#: src/gedit-mdi.c:845 #: src/gedit-mdi.c:855
msgid "Do_n't save" msgid "Do_n't save"
msgstr "Gem _ikke" msgstr "Gem _ikke"
#: src/gedit-mdi.c:864 #: src/gedit-mdi.c:874
msgid "_Don't quit" msgid "_Don't quit"
msgstr "Afslut _ikke" msgstr "Afslut _ikke"
#: src/gedit-mdi.c:868 #: src/gedit-mdi.c:878
msgid "_Don't close" msgid "_Don't close"
msgstr "Luk _ikke" msgstr "Luk _ikke"
#: src/gedit-mdi.c:958 #: src/gedit-mdi.c:968
msgid "(modified)" msgid "(modified)"
msgstr "(ændret)" msgstr "(ændret)"
#: src/gedit-mdi.c:964 #: src/gedit-mdi.c:974
msgid "(readonly)" msgid "(readonly)"
msgstr "(skrivebeskyttet)" msgstr "(skrivebeskyttet)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment