Commit fb8620a9 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-08-19  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 5ed3bf2c
2002-08-19 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-08-19 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* bg.po: Updated Bulgarian translation.
......
......@@ -13,8 +13,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 0.7.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-15 21:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-15 21:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-19 23:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-19 23:18+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -586,46 +586,90 @@ msgstr ""
"Copyright © 2002 Paolo Maggi"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:2
msgid "Choose the files to compare."
msgstr "Vælg de filer som skal sammenlignes."
#: plugins/diff/diff.glade2.h:2
#: plugins/diff/diff.glade2.h:3
msgid "Compare files..."
msgstr "Sammenlign filer..."
#: plugins/diff/diff.glade2.h:3
#: plugins/diff/diff.glade2.h:4
msgid "F_rom document"
msgstr "F_ra dokument"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:4
#: plugins/diff/diff.glade2.h:5
msgid "First"
msgstr "Første"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:5
#: plugins/diff/diff.glade2.h:6
msgid "First file from disk"
msgstr "Første fil fra disk"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:7
msgid "First file from open document"
msgstr "Første fil fra åbent dokument"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:8
msgid "From _document"
msgstr "Fra _dokument"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:6
#: plugins/diff/diff.glade2.h:9
msgid "From a _file on disk"
msgstr "Fra en _fil på disken"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:7
#: plugins/diff/diff.glade2.h:10
msgid "From a file o_n disk"
msgstr "Fra en fil _på disken"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:8
#: plugins/diff/diff.glade2.h:11
msgid "Ignore _blanks (-b option)"
msgstr "Ignorér _blanke (tilvalget -b)"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:9
#: plugins/diff/diff.glade2.h:12
msgid "Note that this option is only supported by GNU diff"
msgstr "Bemærk at dette tilvalg kun understøttes af GNU diff"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:10
#: plugins/diff/diff.glade2.h:13
msgid "Second"
msgstr "Anden"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:11
#: plugins/diff/diff.glade2.h:14
msgid "Second file from disk"
msgstr "Anden fil fra disk"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:15
msgid "Second file from open document"
msgstr "Anden fil fra åbent dokument"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:16
msgid "Select the \"first\" file..."
msgstr "Vælg den \"første\" fil..."
#: plugins/diff/diff.glade2.h:17
msgid "Select the \"second\" file..."
msgstr "Vælg den \"anden\" fil..."
#: plugins/diff/diff.glade2.h:18
msgid "Select the first file to compare"
msgstr "Vælg den første fil der skal sammenlignes"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:19
msgid "Select the first open document to compare"
msgstr "Vælg det første dokument der skal sammenlignes"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:20
msgid "Select the second file to compare"
msgstr "Vælg den anden fil der skal sammenlignes"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:21
msgid "Select the second open document to compare"
msgstr "Vælg det andet dokument der skal sammenlignes"
#: plugins/diff/diff.glade2.h:22
msgid "Use the _unified output format (-u option)"
msgstr "Brug det _forenede udskriftsformat (tilvalget -u)"
......@@ -853,7 +897,7 @@ msgstr "Indsætter den aktuelle dato og tid ved markørpositionen."
msgid "Select the format to use when inserting date/time."
msgstr "Vælg det format der skal bruges ved indsætning af tidspunkt."
#: src/bonobo-mdi.c:522 src/bonobo-mdi.c:612 src/bonobo-mdi.c:1850
#: src/bonobo-mdi.c:532 src/bonobo-mdi.c:622 src/bonobo-mdi.c:1858
#, c-format
msgid "Activate %s"
msgstr "Aktivér %s"
......@@ -962,27 +1006,27 @@ msgid "Font & Colors"
msgstr "Skrifttyper og farver"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:209
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
msgid "Tabs"
msgstr "Faneblade"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:210
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
msgid "Wrap mode"
msgstr "Ombrydningstilstand"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:211
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
msgid "Line numbers"
msgstr "Linjenumre"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:213
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23 src/gedit-ui.xml.h:58
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25 src/gedit-ui.xml.h:58
msgid "Save"
msgstr "Gem"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:214
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40 src/gedit-ui.xml.h:76
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42 src/gedit-ui.xml.h:76
msgid "Undo"
msgstr "Fortryd"
......@@ -1003,7 +1047,7 @@ msgid "Editor"
msgstr "Redigeringsprogram"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:240
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19 src/gedit-print.c:309
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21 src/gedit-print.c:309
#: src/gedit-ui.xml.h:42
msgid "Print"
msgstr "Udskriv"
......@@ -1097,91 +1141,99 @@ msgid " line(s)"
msgstr " linjer"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
msgid "Always use UTF-8 encoding (faster) when creating a new file"
msgstr "Benyt altid UTF-8-kodning (hurtigere) ved oprettelse af en ny fil"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
msgid "Always use UTF-8 encoding (faster) when saving"
msgstr "Benyt altid UTF-8-kodning (hurtigere) ved gemning"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
msgid "Always use U_TF-8 encoding (faster)"
msgstr "Benyt altid U_TF-8-kodning (hurtigere)"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
msgid "Always use _UTF-8 encoding (faster)"
msgstr "Benyt altid _UTF-8-kodning (hurtigere)"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
msgid "Colors"
msgstr "Farver"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Opret en _sikkerhedskopi af filer før gemning"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
#: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:1014
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
msgid "Font used to print line _numbers:"
msgstr "Skrifttype til udskrift af linje_numre:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
msgid "Font used to print the _body:"
msgstr "Skrifttype til udskrift af _krop:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
msgid "Fonts & Colors"
msgstr "Skrifttyper og farver"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
msgid "LOGO"
msgstr "Logo"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
msgid "Pick the background color"
msgstr "Vælg baggrundsfarven"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
msgid "Pick the selected text color"
msgstr "Vælg farve for markeret tekst"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
msgid "Pick the selection color"
msgstr "Vælg baggrundsfarve for markeret tekst"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
msgid "Pick the text color"
msgstr "Vælg tekstfarven"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
msgid "Plugin manager"
msgstr "Modulhåndtering"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
msgid "Print _line numbers every"
msgstr "Udskriv linje_numre hver"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
msgid "Print _page headers"
msgstr "Udskriv _sidehoveder"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
msgid "Print fonts"
msgstr "Udskriv skrifttyper"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
msgid "Se_lection color:"
msgstr "M_arkeringsfarve:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
msgid "Selecte_d text color:"
msgstr "_Markeret tekstfarve:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
msgid "Set _tabs width equivalent to "
msgstr "Sæt _tabulatorbredde til "
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
msgid "Set limit on _undo actions to"
msgstr "Sæt grænse for _fortrudte handlinger til"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
msgid ""
"The font & colors settings let you choose the font and the colors to be used "
"in the editor windows."
......@@ -1189,7 +1241,7 @@ msgstr ""
"Farver og skrifttyper lader dig vælge skrifttypen og farverne der bruges i "
"redigeringsvinduerne"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
msgid ""
"The line numbers setting lets you choose to display the line numbers on the "
"left hand side of the window."
......@@ -1197,7 +1249,7 @@ msgstr ""
"Linjenumreindstillingen kan sørge for at linjenumre bliver vist i venstre "
"side af vinduet"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
msgid ""
"The plugin manager settings let you choose which plugins you want to have "
"loaded."
......@@ -1205,7 +1257,7 @@ msgstr ""
"Indstillingerne under modulhåndtering giver mulighed for at vælge hvilke "
"udvidelsesmoduler der skal indlæses"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
msgid ""
"The print fonts settings let you choose the fonts to be used to print "
"documents."
......@@ -1213,22 +1265,22 @@ msgstr ""
"Indstillingerne til udskriftsskrifttype lader dig vælge de skrifttyper der "
"bliver brugt til udskrift af dokumenter"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
msgid "The print page settings let you customize how gedit prints documents."
msgstr ""
"Udskriftsindstillingerne gør det muligt at tilpasse hvordan dokumenter "
"udskrives"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
msgid "The save settings let you customize how gedit saves files."
msgstr ""
"Gemningsindstillingerne gør det muligt at tilpasse hvordan filer gemmes"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
msgid "The tabs settings let you customize the tabs width."
msgstr "Tabulatorindstillingen lader dig tilpasse bredden af tabulatorer"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38
msgid ""
"The undo settings let you set the maximum number of actions that gedit can "
"undo."
......@@ -1236,83 +1288,91 @@ msgstr ""
"Fortrydelsesindstillinger lader dig angive det maksimale antal handlinger "
"der kan fortrydes"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
msgid "The wrap mode settings let you customize how lines have to be wrapped."
msgstr "Ombrydningsindstillingen lader dig vælge hvordan linjer brydes"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
msgid "U_se default theme colors"
msgstr "_Benyt standardtemafarver"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
msgid "U_se original file encoding if possible"
msgstr "_Benyt oprindelig filkodning hvis muligt"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
msgid "Use cu_rrent locale's encoding if possible"
msgstr "Benyt den _aktuelle regions kodning hvis muligt"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
msgid "Use current _locale's encoding if possible"
msgstr "Benyt den aktuelle _regions kodning hvis muligt"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
msgid "Use current locale's encoding if possible when creating a new file"
msgstr "Benyt den aktuelle regions kodning hvis muligt ved oprettelse af ny fil"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
msgid "Use current locale's encoding if possible when saving"
msgstr "Benyt den aktuelle regions kodning hvis muligt ved gemning"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
msgid "When creating a new file..."
msgstr "Ved oprettelse af en ny fil..."
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
msgid "When saving..."
msgstr "Ved gemning..."
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
msgid "Wrap lines at _word boundaries"
msgstr "Ombryd linjer ved _ordgrænser"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
msgid "Wrap lines at ch_aracter boundaries"
msgstr "Ombryd linjer ved _tegngrænser"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
msgid "_Autosave current file every"
msgstr "_Gem automatisk den aktuelle fil hvert"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
msgid "_Background color:"
msgstr "_Baggrundsfarve:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:54
msgid "_Display line numbers"
msgstr "Vis linje_numre"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:55
msgid "_Font used by the editor: "
msgstr "_Skrifttype der bruges under redigering:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:56
msgid "_Font used to print headers:"
msgstr "Skrifttype der bruges til at udskrive hoveder:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:57
msgid "_Never wrap lines"
msgstr "Ombryd _aldrig linjer"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:54
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:58
msgid "_Restore default fonts"
msgstr "_Gendan standardskrifttyper"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:55
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:59
msgid "_Text color:"
msgstr "_Tekstfarve:"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:56
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:60
msgid "_Use default theme font"
msgstr "_Benyt standardtemaskrifttype"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:57
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:61
msgid "action(s)"
msgstr "handlinger"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:58
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:62
msgid "minutes"
msgstr "minutter"
......@@ -1585,63 +1645,63 @@ msgstr "Vælg et filnavn at gemme som"
msgid "Open File ..."
msgstr "Åbn fil..."
#: src/gedit-file.c:176 src/gedit-file.c:806
#: src/gedit-file.c:176 src/gedit-file.c:831
#, c-format
msgid "Loaded file '%s'"
msgstr "Indlæste filen '%s'"
#: src/gedit-file.c:304 src/gedit-file.c:420
#: src/gedit-file.c:304 src/gedit-file.c:433
#, c-format
msgid "Saving file '%s' ..."
msgstr "Gemmer filen '%s'..."
#: src/gedit-file.c:325 src/gedit-file.c:435
#: src/gedit-file.c:332 src/gedit-file.c:448
msgid "The document has not been saved."
msgstr "Dokumentet er ikke blevet gemt."
#: src/gedit-file.c:338 src/gedit-file.c:432
#: src/gedit-file.c:345 src/gedit-file.c:445
#, c-format
msgid "File '%s' saved."
msgstr "Filen '%s' gemt."
#: src/gedit-file.c:399
#: src/gedit-file.c:412
msgid "Save as ..."
msgstr "Gem som..."
#: src/gedit-file.c:606
#: src/gedit-file.c:626
#, c-format
msgid "Reverting file '%s' ..."
msgstr "Går tilbage til filen '%s'..."
#: src/gedit-file.c:619
#: src/gedit-file.c:639
msgid "The document has not been reverted."
msgstr "Dokumentet er ikke blevet forkastet."
#: src/gedit-file.c:629
#: src/gedit-file.c:649
#, c-format
msgid "File '%s' reverted."
msgstr "Gået tilbage til filen '%s'."
#: src/gedit-file.c:655
#: src/gedit-file.c:675
#, c-format
msgid "Loading %d files..."
msgstr "Indlæser %d filer..."
#: src/gedit-file.c:691
#: src/gedit-file.c:711
#, c-format
msgid "The file \"%s\" does not exist. Would you like to create it?"
msgstr "Filen '%s' eksisterer ikke. Vil du oprette den?"
#: src/gedit-file.c:741
#: src/gedit-file.c:766
#, c-format
msgid "Loaded %i files"
msgstr "Indlæste %i filer"
#: src/gedit-file.c:864
#: src/gedit-file.c:889
msgid "Could not read data from stdin."
msgstr "Kunne ikke læse fra standard-ind."
#: src/gedit-mdi.c:840
#: src/gedit-mdi.c:850
#, c-format
msgid ""
"Do you want to save the changes you made to the document \"%s\"? \n"
......@@ -1652,23 +1712,23 @@ msgstr ""
"\n"
"Dine ændringer mistes hvis du ikke gemmer dem."
#: src/gedit-mdi.c:845
#: src/gedit-mdi.c:855
msgid "Do_n't save"
msgstr "Gem _ikke"
#: src/gedit-mdi.c:864
#: src/gedit-mdi.c:874
msgid "_Don't quit"
msgstr "Afslut _ikke"
#: src/gedit-mdi.c:868
#: src/gedit-mdi.c:878
msgid "_Don't close"
msgstr "Luk _ikke"
#: src/gedit-mdi.c:958
#: src/gedit-mdi.c:968
msgid "(modified)"
msgstr "(ændret)"
#: src/gedit-mdi.c:964
#: src/gedit-mdi.c:974
msgid "(readonly)"
msgstr "(skrivebeskyttet)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment