Commit d65b0b81 authored by Hannie Dumoleyn's avatar Hannie Dumoleyn Committed by Mario Blättermann

[l10n] Updated Dutch translation

parent 6cf3ea07
......@@ -21,15 +21,16 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-18 21:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-16 09:19+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-17 14:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 11:14+0200\n"
"Last-Translator: Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu.org>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nl\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
......@@ -137,11 +138,11 @@ msgstr "Spaties invoegen"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Lettertype voor regelnummers bij afdrukken"
msgstr "Afdruklettertype voor regelnummers"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Regelafbrekingsmodus"
msgstr "Regelafbreekmodus"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
msgid ""
......@@ -170,16 +171,16 @@ msgstr "Maximum aantal recente bestanden"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions."
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
"\" for unlimited number of actions."
msgstr ""
"Maximum aantal acties dat gedit ongedaan kan maken of opnieuw kan doen. "
"Gebruik ‘-1’ voor een ongelimiteerd aantal acties."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
msgstr ""
"Maximum aantal acties dat gedit ongedaan kan maken of opnieuw kan doen. "
"Gebruik ‘-1’ voor een ongelimiteerd aantal acties. Wordt afgeraden sinds "
......@@ -466,7 +467,7 @@ msgstr ""
"Of het standaard vaste breedte-systeemlettertype gebruikt dient te worden "
"bij het bewerken van tekst in plaats van een lettertype specifiek voor "
"gedit. Als deze optie uitgeschakeld is, zal het lettertype worden gebruikt "
"dat wordt aangegeven in de optie ‘Editor-lettertype’, in plaats van het "
"dat wordt aangegeven in de optie ‘Editorlettertype’, in plaats van het "
"systeemlettertype."
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
......@@ -538,8 +539,8 @@ msgstr[1] ""
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
msgstr ""
"Als u niet opslaat, zijn de wijzigingen van het afgelopen uur definitief "
"verloren."
"Als u niet opslaat, zullen de wijzigingen van het afgelopen uur definitief "
"verloren gaan."
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
#, c-format
......@@ -563,10 +564,10 @@ msgid ""
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"Als u niet opslaat, zijn de wijzigingen van het afgelopen uur definitief "
"verloren."
"Als u niet opslaat, zullen de wijzigingen van het afgelopen uur definitief "
"verloren gaan."
msgstr[1] ""
"Als u niet opslaat, zijn de wijzigingen van de afgelopen %d uur definitief "
"Als u niet opslaat, zullen de wijzigingen van de afgelopen %d uur definitief "
"verloren."
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
......@@ -815,7 +816,7 @@ msgstr "_Enkel complete woorden"
#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:3
msgid "Replace All"
msgstr "_Alles vervangen"
msgstr "Alles vervangen"
#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:4
msgid "Replace _with: "
......@@ -910,7 +911,8 @@ msgid ""
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"%s\n"
"Voer '%s --help' uit voor een volledige lijst van opdrachtregelparameters.\n"
"Gebruik ‘%s --help’ voor een volledige lijst van beschikbare opties voor de "
"opdrachtregel.\n"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
#, c-format
......@@ -1187,7 +1189,7 @@ msgstr "Turks"
#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
msgid "Nordic"
msgstr "Noors"
msgstr "Noord-Europees"
#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
msgid "Celtic"
......@@ -1303,13 +1305,14 @@ msgstr "Kan het bestand ‘%s’ niet vinden."
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:248
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:255
msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
msgstr "Ga na of u de locatie correct heeft ingevoerd en probeer het opnieuw."
msgstr ""
"Controleer of u de locatie juist heeft ingevoerd en probeer het opnieuw."
#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:224
#, c-format
msgid "gedit cannot handle %s locations."
msgstr "de tekst-editor kan %s-locaties niet aan."
msgstr "gedit kan %s-locaties niet aan."
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:230
msgid "gedit cannot handle this location."
......@@ -1732,7 +1735,7 @@ msgstr "van"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
msgid "Page total"
msgstr "Totaal pagina's"
msgstr "Totaal aantal pagina's"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
msgid "The total number of pages in the document"
......@@ -1773,11 +1776,11 @@ msgstr "Pagina %d van %d"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:967
msgid "Page Preview"
msgstr "Paginavoorbeeld"
msgstr "Afdrukvoorbeeld"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:968
msgid "The preview of a page in the document to be printed"
msgstr "Een voorproefje van een pagina in het af te drukken document"
msgstr "Een voorbeeld van een pagina in het af te drukken document"
#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
......@@ -1813,7 +1816,7 @@ msgstr ""
#: ../gedit/gedit-tab.c:743
#, c-format
msgid "Reverting %s from %s"
msgstr "Terugzetten %s> vanaf %s"
msgstr "%s terugzetten vanaf %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:750
#, c-format
......@@ -1825,7 +1828,7 @@ msgstr "Terugzetten van %s>"
#: ../gedit/gedit-tab.c:766
#, c-format
msgid "Loading %s from %s"
msgstr "Laden %s vanuit %s"
msgstr "%s laden vanaf %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:773
#, c-format
......@@ -1852,12 +1855,12 @@ msgstr "AL"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1881
#, c-format
msgid "Error opening file %s"
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het laden van bestand %s."
msgstr "Fout bij openen van bestand %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1886
#, c-format
msgid "Error reverting file %s"
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het terugzetten van het document %s."
msgstr "Fout bij terugzetten van bestand %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1891
#, c-format
......@@ -2199,25 +2202,25 @@ msgid "/ on %s"
msgstr "/ op %s"
#. create "Wrap Around" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:624
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:554
msgid "_Wrap Around"
msgstr "Doo_rgaan na documenteinde"
#. create "Match Entire Word Only" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:634
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:564
msgid "Match _Entire Word Only"
msgstr "_Enkel complete woorden"
msgstr "_Alleen hele woorden"
#. create "Match Case" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:644
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:574
msgid "_Match Case"
msgstr "Hoo_fdlettergevoelig"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:903
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:775
msgid "String you want to search for"
msgstr "Tekenreeks om te zoeken"
msgstr "Te zoeken tekenreeks"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:912
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:782
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Regel waar u de cursor heen wilt verplaatsen"
......@@ -2279,7 +2282,7 @@ msgstr "Spaties gebruiken"
#: ../gedit/gedit-window.c:2207
msgid "Tab Width"
msgstr "Tabbreedte"
msgstr "Tab-breedte"
#: ../gedit/gedit-window.c:2316
msgid "Bracket match is out of range"
......@@ -2305,7 +2308,7 @@ msgstr "Lettervorm wijzigen"
#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Changes the case of selected text."
msgstr "Verandert lettervorm van geselecteerde tekst"
msgstr "De lettervorm van geselecteerde tekst omzetten."
#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:242
msgid "C_hange Case"
......@@ -2317,7 +2320,7 @@ msgstr "Allemaal _hoofdletters"
#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:244
msgid "Change selected text to upper case"
msgstr "De geselecteerde-tekst omzetten naar hoofdletters"
msgstr "De geselecteerde tekst omzetten naar hoofdletters"
#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:246
msgid "All _Lower Case"
......@@ -2325,7 +2328,7 @@ msgstr "Allemaal _kleine letters"
#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:247
msgid "Change selected text to lower case"
msgstr "De geselecteerde-tekst omzetten naar kleine letters"
msgstr "De geselecteerde tekst omzetten naar kleine letters"
#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:249
msgid "_Invert Case"
......@@ -2391,8 +2394,8 @@ msgid ""
"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
"characters and non-space characters in it."
msgstr ""
"Analyseert het huidige document en meldt het aantal woorden, regels, "
"karakters en niet-spatie-karakters erin."
"Analyseert het huidige document en meldt het aantal woorden, regels, tekens "
"en niet-spatietekens erin."
#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
......@@ -2536,11 +2539,11 @@ msgstr "Deze sneltoets is al gekoppeld aan %s"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:834
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Type een nieuwe sneltoets, of druk op Backspace om te wissen"
msgstr "Typ een nieuwe sneltoets, of druk op Backspace om te wissen"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:836
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Type een nieuwe sneltoets"
msgstr "Typ een nieuwe sneltoets"
#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:120
msgid "Stopped."
......@@ -2702,11 +2705,11 @@ msgstr "‘make’ uitvoeren in de documentmap"
#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
msgid "Remove trailing spaces"
msgstr "Afsluitende spaties verwijderen"
msgstr "Spaties aan einde van regel verwijderen"
#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
msgstr "Nutteloze afsluitende spaties in uw bestand verwijderen"
msgstr "Nutteloze spaties aan einde van regels uit uw bestand verwijderen"
#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
......@@ -2776,7 +2779,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:882
msgid "An error occurred while setting a root directory"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de root-map"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de hoofdmap"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:885
msgid "An error occurred while loading a directory"
......@@ -2888,7 +2891,7 @@ msgstr "Geselecteerd bestand openen"
# boven/op
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
msgid "Up"
msgstr "Boven"
msgstr "Omhoog"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:854
msgid "Open the parent folder"
......@@ -3002,7 +3005,7 @@ msgstr "Overeenkomst in bestands_naam"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2187
#, c-format
msgid "No mount object for mounted volume: %s"
msgstr "Geen koppelobject voor aangekoppeld volumen: %s"
msgstr "Geen koppelobject voor aangekoppeld volume: %s"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2264
#, c-format
......@@ -3012,7 +3015,7 @@ msgstr "Kon media niet openen: %s"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2311
#, c-format
msgid "Could not mount volume: %s"
msgstr "Kon volumen niet aankoppelen: %s"
msgstr "Kon volume niet aankoppelen: %s"
#. ex:ts=8:noet:
#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
......@@ -3021,7 +3024,7 @@ msgstr "Herstellen van locaties op afstand gebruiken"
#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "File Browser Filter Mode"
msgstr "Bestandsverkenner-filtermodus"
msgstr "Filtermodus van de bestandsverkenner"
#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "File Browser Filter Pattern"
......@@ -3145,12 +3148,12 @@ msgstr "De tekstkleur voor foutmeldingen"
#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
msgstr "Interactieve python-opdrachtregel in het onderpaneel"
msgstr "Interactieve Python-opdrachtregel in het onderpaneel"
#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
msgid "Python Console"
msgstr "Python Console"
msgstr "Python-opdrachtregel"
#. ex:et:ts=4:
#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
......@@ -3421,7 +3424,7 @@ msgstr "S_orteren…"
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:90
msgid "Sort the current document or selection"
msgstr "Sorteren van het huidige document of de selectie."
msgstr "Sorteren van huidige document of selectie"
#. ex:ts=8:noet:
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
......@@ -3481,7 +3484,7 @@ msgstr "_Toevoegen"
#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
msgid "_Spelling Suggestions..."
msgstr "_Spelling-suggesties…"
msgstr "_Spellingsuggesties…"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:271
msgid "Check Spelling"
......@@ -3555,7 +3558,7 @@ msgstr "De taal van het huidige document instellen"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
msgid "_Highlight Misspelled Words"
msgstr "_Onjuist gespelde woorden oplichten"
msgstr "_Verkeerd gespelde woorden oplichten"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:128
msgid "Automatically spell-check the current document"
......@@ -3563,11 +3566,11 @@ msgstr "Het huidige document automatisch op spelling controleren"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:819
msgid "The document is empty."
msgstr "Het document bevat geen tekst."
msgstr "Het document is leeg."
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:844
msgid "No misspelled words"
msgstr "Geen onjuist gespelde woorden"
msgstr "Geen verkeerd gespelde woorden"
#. ex:ts=8:noet:
#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
......@@ -3612,7 +3615,7 @@ msgstr "Taal:"
#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
msgid "Misspelled word:"
msgstr "Incorrect gespeld woord:"
msgstr "Verkeerd gespeld woord:"
#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
msgid "User dictionary:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment