Commit c4109964 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-08-15  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 71a2e06c
2002-08-15 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-08-15 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation.
......
......@@ -13,8 +13,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 0.7.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-23 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-23 11:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-15 21:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-15 21:44+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -657,7 +657,7 @@ msgstr ""
#: plugins/docinfo/docinfo.c:370 plugins/sample/sample.c:175
#: plugins/shell_output/shell_output.c:553
#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:164 plugins/time/time.c:568
#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:164 plugins/time/time.c:571
msgid "Copyright (C) 2002 - Paolo Maggi"
msgstr "Copyright © 2002 Paolo Maggi"
......@@ -833,19 +833,19 @@ msgstr "_Indsæt tidspunkt"
msgid "Insert current date and time at the cursor position"
msgstr "Indsæt den aktuelle dato og tid ved markørpositionen"
#: plugins/time/time.c:271
#: plugins/time/time.c:274
msgid "Available formats"
msgstr "Tilgængelige formater"
#: plugins/time/time.c:312 plugins/time/time.glade2.h:1
#: plugins/time/time.c:315 plugins/time/time.glade2.h:1
msgid "Configure insert date/time plugin"
msgstr "Konfigurer tidspunktsmodulet"
#: plugins/time/time.c:565
#: plugins/time/time.c:568
msgid "Insert Date/Time"
msgstr "Indsæt tidspunkt"
#: plugins/time/time.c:566
#: plugins/time/time.c:569
msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
msgstr "Indsætter den aktuelle dato og tid ved markørpositionen."
......@@ -853,7 +853,7 @@ msgstr "Indsætter den aktuelle dato og tid ved markørpositionen."
msgid "Select the format to use when inserting date/time."
msgstr "Vælg det format der skal bruges ved indsætning af tidspunkt."
#: src/bonobo-mdi.c:517 src/bonobo-mdi.c:600 src/bonobo-mdi.c:1837
#: src/bonobo-mdi.c:522 src/bonobo-mdi.c:612 src/bonobo-mdi.c:1850
#, c-format
msgid "Activate %s"
msgstr "Aktivér %s"
......@@ -881,7 +881,7 @@ msgid "Replace _All"
msgstr "Erstat _alle"
#. Add Replace button
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:186 src/gedit-file-selector-util.c:121
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:186 src/gedit-file-selector-util.c:129
#: src/gedit-ui.xml.h:98
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"
......@@ -922,11 +922,11 @@ msgstr "Modulfilnavn"
msgid "Author(s)"
msgstr "Forfattere"
#: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:443
#: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:488
msgid "Could not find plugin-manager.glade2, reinstall gedit.\n"
msgstr "Kunne ikke finde plugin-manager.glade2, geninstallér gedit.\n"
#: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:466
#: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:511
msgid "Invalid glade file for plugin manager -- not all widgets found.\n"
msgstr ""
"Ugyldig Glade-fil for modulhåndtering - ikke alle kontroller blev fundet.\n"
......@@ -1507,29 +1507,29 @@ msgstr "Ugyldigt filnavn"
msgid "Invalid UTF-8 data"
msgstr "Ugyldige UTF-8-data"
#: src/gedit-document.c:1146
#: src/gedit-document.c:1149
#, c-format
msgid "Could not read symbolic link information for %s"
msgstr "Kunne ikke læse symbolsk henvisningsoplysninger for %s"
#: src/gedit-document.c:1192
#: src/gedit-document.c:1195
msgid "The file has too many symbolic links."
msgstr "Filen har for mange symbolske henvisninger."
#: src/gedit-document.c:1246
#: src/gedit-document.c:1249
#, c-format
msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
msgstr "kan ikke håndtere '%s:'-placeringer i skrivetilstand."
#: src/gedit-document.c:1253
#: src/gedit-document.c:1256
msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
msgstr "kan ikke håndtere denne form for placering i skrivetilstand."
#: src/gedit-document.c:1274
#: src/gedit-document.c:1269
msgid "Invalid filename."
msgstr "Ugyldigt filnavn."
#: src/gedit-document.c:1387
#: src/gedit-document.c:1382
msgid ""
"There is not enough disk space to save the file.\n"
"Please free some disk space and try again."
......@@ -1537,7 +1537,7 @@ msgstr ""
"Der er ikke tilstrækkeligt plads på disken til at gemme filen.\n"
"Frigør noget diskplads og prøv igen."
#: src/gedit-document.c:1392
#: src/gedit-document.c:1387
msgid ""
"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
......@@ -1547,28 +1547,37 @@ msgstr ""
"filstørrelserne. Forsøg at gemme en mindre fil eller gem den på en disk uden "
"denne begrænsning."
#: src/gedit-document.c:1431
#: src/gedit-document.c:1426
msgid "Could not create a backup file."
msgstr "Kunne ikke oprette en sikkerhedskopi."
#: src/gedit-document.c:1579
#: src/gedit-document.c:1574
msgid "It is not possible to revert an Untitled document"
msgstr "Det er ikke muligt at gå tilbage til et unavngivet dokument."
#: src/gedit-file-selector-util.c:109
#: src/gedit-file-selector-util.c:125
msgid "Do_n't replace"
msgstr "Erstat _ikke"
#: src/gedit-file-selector-util.c:147
#, c-format
msgid ""
"A file named ''%s'' already exists.\n"
"A file named \"%s\" already exists.\n"
"Do you want to replace it with the one you are saving?"
msgstr ""
"En fil ved navn '%s' eksisterer allerede.\n"
"En fil med navnet '%s' eksisterer allerede.\n"
"Vil du erstatte den med den du er ved at gemme?"
#: src/gedit-file-selector-util.c:117
msgid "Do_n't replace"
msgstr "Erstat _ikke"
#: src/gedit-file-selector-util.c:158
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" is read-only.\n"
"Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr ""
"Filen '%s' er skrivebeskyttet.\n"
"Vil du forsøge at erstatte den med den du er ved at gemme?"
#: src/gedit-file-selector-util.c:497
#: src/gedit-file-selector-util.c:544
msgid "Select a filename to save"
msgstr "Vælg et filnavn at gemme som"
......@@ -1576,59 +1585,59 @@ msgstr "Vælg et filnavn at gemme som"
msgid "Open File ..."
msgstr "Åbn fil..."
#: src/gedit-file.c:176 src/gedit-file.c:859
#: src/gedit-file.c:176 src/gedit-file.c:806
#, c-format
msgid "Loaded file '%s'"
msgstr "Indlæste filen '%s'"
#: src/gedit-file.c:315 src/gedit-file.c:436
#: src/gedit-file.c:304 src/gedit-file.c:420
#, c-format
msgid "Saving file '%s' ..."
msgstr "Gemmer filen '%s'..."
#: src/gedit-file.c:336 src/gedit-file.c:451
#: src/gedit-file.c:325 src/gedit-file.c:435
msgid "The document has not been saved."
msgstr "Dokumentet er ikke blevet gemt."
#: src/gedit-file.c:351 src/gedit-file.c:448
#: src/gedit-file.c:338 src/gedit-file.c:432
#, c-format
msgid "File '%s' saved."
msgstr "Filen '%s' gemt."
#: src/gedit-file.c:418
#: src/gedit-file.c:399
msgid "Save as ..."
msgstr "Gem som..."
#: src/gedit-file.c:615
#: src/gedit-file.c:606
#, c-format
msgid "Reverting file '%s' ..."
msgstr "Går tilbage til filen '%s'..."
#: src/gedit-file.c:628
#: src/gedit-file.c:619
msgid "The document has not been reverted."
msgstr "Dokumentet er ikke blevet forkastet."
#: src/gedit-file.c:638
#: src/gedit-file.c:629
#, c-format
msgid "File '%s' reverted."
msgstr "Gået tilbage til filen '%s'."
#: src/gedit-file.c:685
#: src/gedit-file.c:655
#, c-format
msgid "Loading %d files..."
msgstr "Indlæser %d filer..."
#: src/gedit-file.c:717
#: src/gedit-file.c:691
#, c-format
msgid "The file \"%s\" does not exist. Would you like to create it?"
msgstr "Filen '%s' eksisterer ikke. Vil du oprette den?"
#: src/gedit-file.c:776
#: src/gedit-file.c:741
#, c-format
msgid "Loaded %i files"
msgstr "Indlæste %i filer"
#: src/gedit-file.c:917
#: src/gedit-file.c:864
msgid "Could not read data from stdin."
msgstr "Kunne ikke læse fra standard-ind."
......@@ -1743,7 +1752,7 @@ msgstr "Side: %d"
msgid "gedit - Print Preview"
msgstr "Vis udskrift - tekstredigering"
#: src/gedit-print.c:591
#: src/gedit-print.c:595
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while printing.\n"
......@@ -2150,7 +2159,7 @@ msgstr "_Fortryd"
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: src/gedit-utils.c:778
#: src/gedit-utils.c:792
#, c-format
msgid ""
"Could not find the file \"%s\".\n"
......@@ -2161,35 +2170,35 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placering korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:785
#: src/gedit-utils.c:799
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because it contains corrupted data."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den indeholder ødelagte data."
#: src/gedit-utils.c:796
#: src/gedit-utils.c:810
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi '%s:'-placeringer ikke kan håndteres."
#: src/gedit-utils.c:802
#: src/gedit-utils.c:816
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\""
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'"
#: src/gedit-utils.c:812
#: src/gedit-utils.c:826
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because it contains data in an invalid format."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den indeholder data i et ugyldigt format."
#: src/gedit-utils.c:819
#: src/gedit-utils.c:833
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because it is too big."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den er for stor."
#: src/gedit-utils.c:826
#: src/gedit-utils.c:840
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location.\n"
......@@ -2200,12 +2209,12 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:833
#: src/gedit-utils.c:847
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because access was denied."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi adgang blev nægtet."
#: src/gedit-utils.c:840
#: src/gedit-utils.c:854
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
......@@ -2216,7 +2225,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Luk nogle filer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:848
#: src/gedit-utils.c:862
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
......@@ -2227,7 +2236,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:855
#: src/gedit-utils.c:869
#, c-format
msgid ""
"Not enough available memory to open the file \"%s\". Please, close some "
......@@ -2236,7 +2245,7 @@ msgstr ""
"Ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at åbne filen '%s'. Luk nogle åbne "
"programmer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:881
#: src/gedit-utils.c:895
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found.\n"
......@@ -2249,7 +2258,7 @@ msgstr ""
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og at dine "
"mellemværtsindstillinger er rigtige, og prøv så igen."
#: src/gedit-utils.c:896
#: src/gedit-utils.c:910
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the host name was invalid.\n"
......@@ -2260,7 +2269,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:903
#: src/gedit-utils.c:917
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
......@@ -2271,7 +2280,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:910
#: src/gedit-utils.c:924
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the attempt to log in failed.\n"
......@@ -2282,7 +2291,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:918
#: src/gedit-utils.c:932
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
......@@ -2293,17 +2302,17 @@ msgstr ""
"\n"
"Sandsynligvis prøver du at åbne en binær fil."
#: src/gedit-utils.c:956
#: src/gedit-utils.c:970
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1007
#: src/gedit-utils.c:1021
#, c-format
msgid "Could not save the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke gemme filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1011
#: src/gedit-utils.c:1025
#, c-format
msgid ""
"Could not save the file \"%s\".\n"
......@@ -2314,7 +2323,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: src/gedit-utils.c:1064
#: src/gedit-utils.c:1078
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot find it.\n"
......@@ -2325,13 +2334,13 @@ msgstr ""
"\n"
"Måske er den lige blevet slettet."
#: src/gedit-utils.c:1071
#: src/gedit-utils.c:1085
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because it contains corrupted data."
msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den indeholder ugyldige data."
#: src/gedit-utils.c:1082
#: src/gedit-utils.c:1096
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
......@@ -2339,12 +2348,12 @@ msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi '%s'-placeringer ikke kan "
"håndteres."
#: src/gedit-utils.c:1088 src/gedit-utils.c:1228
#: src/gedit-utils.c:1102 src/gedit-utils.c:1242
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1098
#: src/gedit-utils.c:1112
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because it contains data in an invalid "
......@@ -2353,17 +2362,17 @@ msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den indeholder data i et ugyldigt "
"format."
#: src/gedit-utils.c:1105
#: src/gedit-utils.c:1119
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because it is too big."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den er for stor."
#: src/gedit-utils.c:1112
#: src/gedit-utils.c:1126
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because access was denied."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi adgang blev nægtet."
#: src/gedit-utils.c:1119
#: src/gedit-utils.c:1133
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
......@@ -2374,7 +2383,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Luk nogle filer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1127
#: src/gedit-utils.c:1141
#, c-format
msgid ""
"Not enough available memory to revert the file \"%s\". Please, close some "
......@@ -2383,7 +2392,7 @@ msgstr ""
"Ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at gå tilbage til filen '%s'. Luk "
"nogle åbne programmer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1153
#: src/gedit-utils.c:1167
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found.\n"
......@@ -2395,7 +2404,7 @@ msgstr ""
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og at dine "
"mellemværtsindstillinger er rigtige, og prøv så igen."
#: src/gedit-utils.c:1167
#: src/gedit-utils.c:1181
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
......@@ -2406,7 +2415,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1174
#: src/gedit-utils.c:1188
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because the attempt to log in failed."
msgstr ""
......@@ -2414,7 +2423,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1181
#: src/gedit-utils.c:1195
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
......@@ -2426,16 +2435,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Sandsynligvis prøver du at åbne en binær fil."
#: src/gedit-utils.c:1190
#: src/gedit-utils.c:1204
msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
msgstr "Det er ikke muligt at gå tilbage til et unavngivet dokument."
#: src/gedit-utils.c:1279
#: src/gedit-utils.c:1293
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists."
msgstr "Filen '%s' eksisterer allerede."
#: src/gedit-utils.c:1285
#: src/gedit-utils.c:1299
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
......@@ -2446,7 +2455,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt."
#: src/gedit-utils.c:1294
#: src/gedit-utils.c:1308
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
......@@ -2457,7 +2466,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har de nødvendige skriverettigheder."
#: src/gedit-utils.c:1301
#: src/gedit-utils.c:1315
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
......@@ -2468,7 +2477,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Filnavnet er for langt."
#: src/gedit-utils.c:1308
#: src/gedit-utils.c:1322
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
......@@ -2481,7 +2490,7 @@ msgstr ""
"En komponent i mappedelen af filnavnet eksisterer ikke eller en ødelagt "
"symbolsk henvisning."
#: src/gedit-utils.c:1317
#: src/gedit-utils.c:1331
#, c-format
msgid ""
"There is not enough disk space to create the file \"%s\".\n"
......@@ -2492,7 +2501,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Frigør noget diskplads og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1323
#: src/gedit-utils.c:1337
#, c-format
msgid "Could not create the file \"%s\"."
msgstr "Kan ikke oprette filen '%s'."
......@@ -2574,7 +2583,7 @@ msgstr "Opret et nyt vindue i en eksisterende instans"
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Opret et nyt dokument i en eksisterende instans"
#: src/gnome-recent-view-bonobo.c:202
#: src/gnome-recent-view-bonobo.c:218
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Åbn %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment