Commit b1447e80 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-07-19  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 77c57d66
2002-07-19 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-07-19 Zbigniew Chyla <chyla@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation by
......
......@@ -13,8 +13,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 0.7.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-15 22:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-15 22:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-19 23:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-19 23:52+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr "gedit-automatfabrik"
msgid "Edit text files"
msgstr "Redigér tekstfiler"
#: data/gedit.desktop.in.h:2 src/gedit2.c:294
#: data/gedit.desktop.in.h:2 src/gedit2.c:297
msgid "Text Editor"
msgstr "Tekstredigering"
......@@ -453,24 +453,24 @@ msgid "gedit: ASCII table"
msgstr "ASCII-tabel"
#. AFAIK, all cvs commit messages start with this
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:48
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:49
msgid "Open CVS Chan_geLogs"
msgstr "Åbn CVS-Chan_geLog"
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:51
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:52
msgid "Searches for ChangeLogs in the current document and opens them"
msgstr "Søger efter ChangeLog-filer i det aktuelle dokument og åbner dem"
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:267
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:269
msgid "CVS ChangeLog"
msgstr "CVS-ChangeLog"
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:268
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:270
msgid "A plugin that opens ChangeLogs found in CVS commit messages."
msgstr ""
"Et udvidelsesmodul der åbner ChangeLog-filer fundet i CVS-commitmeddelelser."
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:270
#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:272
msgid "Copyright (C) 2002 - James Willcox"
msgstr "Copyright © 2002 James Willcox"
......@@ -871,33 +871,33 @@ msgstr "_Gå til linje"
msgid "Could not find the required widgets inside goto-line.glade2.\n"
msgstr "Kunne ikke finde de påkrævne kontroller i goto-line.glade2.\n"
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:171 src/dialogs/replace.glade2.h:2
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:172 src/dialogs/replace.glade2.h:2
#: src/gedit-ui.xml.h:53
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:182
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:183
msgid "Replace _All"
msgstr "Erstat _alle"
#. Add Replace button
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:185 src/gedit-file-selector-util.c:121
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:186 src/gedit-file-selector-util.c:121
#: src/gedit-ui.xml.h:98
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:274 src/gedit-ui.xml.h:23
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:275 src/gedit-ui.xml.h:23
msgid "Find"
msgstr "Find"
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:473
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:544
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:718
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:474
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:545
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:722
#, c-format
msgid "The text \"%s\" was not found."
msgstr "Teksten \"%s\" blev ikke fundet."
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:727
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:731
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurences."
msgstr "Fandt og erstattede %d forekomster."
......@@ -1478,6 +1478,14 @@ msgstr "Ole Laursen <olau@hardworking.dk>"
msgid "gedit"
msgstr "Tekstredigering"
#: src/gedit-commands.c:463
msgid ""
"(C) 1998-2000 Evan Lawrence and Alex Robert\n"
"(C) 2000-2002 Chema Celorio and Paolo Maggi"
msgstr ""
"© 1998-2000 Evan Lawrence og Alex Robert\n"
"© 2000-2002 Chema Celorio og Paolo Maggi"
#: src/gedit-commands.c:465
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for Gnome"
msgstr "Tekstredigering er et lille letvægts redigeringsprogram til Gnome"
......@@ -1495,33 +1503,33 @@ msgstr "Unavngivet"
msgid "Invalid file name"
msgstr "Ugyldigt filnavn"
#: src/gedit-document.c:756 src/gedit-document.c:896
#: src/gedit-document.c:756 src/gedit-document.c:914
msgid "Invalid UTF-8 data"
msgstr "Ugyldige UTF-8-data"
#: src/gedit-document.c:1117
#: src/gedit-document.c:1146
#, c-format
msgid "Could not read symbolic link information for %s"
msgstr "Kunne ikke læse symbolsk henvisningsoplysninger for %s"
#: src/gedit-document.c:1163
#: src/gedit-document.c:1192
msgid "The file has too many symbolic links."
msgstr "Filen har for mange symbolske henvisninger."
#: src/gedit-document.c:1217
#: src/gedit-document.c:1246
#, c-format
msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
msgstr "kan ikke håndtere '%s:'-placeringer i skrivetilstand."
#: src/gedit-document.c:1224
#: src/gedit-document.c:1253
msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
msgstr "kan ikke håndtere denne form for placering i skrivetilstand."
#: src/gedit-document.c:1245
#: src/gedit-document.c:1274
msgid "Invalid filename."
msgstr "Ugyldigt filnavn."
#: src/gedit-document.c:1358
#: src/gedit-document.c:1387
msgid ""
"There is not enough disk space to save the file.\n"
"Please free some disk space and try again."
......@@ -1529,7 +1537,7 @@ msgstr ""
"Der er ikke tilstrækkeligt plads på disken til at gemme filen.\n"
"Frigør noget diskplads og prøv igen."
#: src/gedit-document.c:1363
#: src/gedit-document.c:1392
msgid ""
"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
......@@ -1539,11 +1547,11 @@ msgstr ""
"filstørrelserne. Forsøg at gemme en mindre fil eller gem den på en disk uden "
"denne begrænsning."
#: src/gedit-document.c:1402
#: src/gedit-document.c:1431
msgid "Could not create a backup file."
msgstr "Kunne ikke oprette en sikkerhedskopi."
#: src/gedit-document.c:1550
#: src/gedit-document.c:1579
msgid "It is not possible to revert an Untitled document"
msgstr "Det er ikke muligt at gå tilbage til et unavngivet dokument."
......@@ -1568,7 +1576,7 @@ msgstr "Vælg et filnavn at gemme som"
msgid "Open File ..."
msgstr "Åbn fil..."
#: src/gedit-file.c:168 src/gedit-file.c:803
#: src/gedit-file.c:168 src/gedit-file.c:858
#, c-format
msgid "Loaded file '%s'"
msgstr "Indlæste filen '%s'"
......@@ -1610,12 +1618,17 @@ msgstr "Gået tilbage til filen '%s'."
msgid "Loading %d file..."
msgstr "Indlæser %d fil..."
#: src/gedit-file.c:720
#: src/gedit-file.c:716
#, c-format
msgid "The file \"%s\" does not exist. Would you like to create it?"
msgstr "Filen '%s' eksisterer ikke. Vil du oprette den?"
#: src/gedit-file.c:775
#, c-format
msgid "Loaded %i files"
msgstr "Indlæste %i filer"
#: src/gedit-file.c:861
#: src/gedit-file.c:916
msgid "Could not read data from stdin."
msgstr "Kunne ikke læse fra standard-ind."
......@@ -1700,11 +1713,11 @@ msgstr "Fejl: kunne ikke deaktivere modulet '%s'"
msgid "Error, impossible to update ui of the plugin '%s'"
msgstr "Fejl: kunne ikke opdatere grænsefladen for modulet '%s'"
#: src/gedit-prefs-manager.c:319
#: src/gedit-prefs-manager.c:323
msgid "Cannot initialize preferences manager."
msgstr "Kan ikke klargøre indstillingshåndteringen."
#: src/gedit-prefs-manager.c:1520
#: src/gedit-prefs-manager.c:1589
#, c-format
msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
msgstr "Forventede '%s', modtog '%s' for nøglen %s"
......@@ -2137,7 +2150,7 @@ msgstr "_Fortryd"
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: src/gedit-utils.c:775
#: src/gedit-utils.c:778
#, c-format
msgid ""
"Could not find the file \"%s\".\n"
......@@ -2148,35 +2161,35 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placering korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:782
#: src/gedit-utils.c:785
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because it contains corrupted data."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den indeholder ødelagte data."
#: src/gedit-utils.c:793
#: src/gedit-utils.c:796
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi '%s:'-placeringer ikke kan håndteres."
#: src/gedit-utils.c:799
#: src/gedit-utils.c:802
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\""
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'"
#: src/gedit-utils.c:809
#: src/gedit-utils.c:812
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because it contains data in an invalid format."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den indeholder data i et ugyldigt format."
#: src/gedit-utils.c:816
#: src/gedit-utils.c:819
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because it is too big."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den er for stor."
#: src/gedit-utils.c:823
#: src/gedit-utils.c:826
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location.\n"
......@@ -2187,12 +2200,12 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:830
#: src/gedit-utils.c:833
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because access was denied."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi adgang blev nægtet."
#: src/gedit-utils.c:837
#: src/gedit-utils.c:840
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
......@@ -2203,7 +2216,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Luk nogle filer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:845
#: src/gedit-utils.c:848
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
......@@ -2214,7 +2227,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:852
#: src/gedit-utils.c:855
#, c-format
msgid ""
"Not enough available memory to open the file \"%s\". Please, close some "
......@@ -2223,7 +2236,7 @@ msgstr ""
"Ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at åbne filen '%s'. Luk nogle åbne "
"programmer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:878
#: src/gedit-utils.c:881
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found.\n"
......@@ -2236,7 +2249,7 @@ msgstr ""
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og at dine "
"mellemværtsindstillinger er rigtige, og prøv så igen."
#: src/gedit-utils.c:893
#: src/gedit-utils.c:896
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the host name was invalid.\n"
......@@ -2247,7 +2260,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:900
#: src/gedit-utils.c:903
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
......@@ -2258,7 +2271,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:907
#: src/gedit-utils.c:910
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the attempt to log in failed.\n"
......@@ -2269,7 +2282,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:915
#: src/gedit-utils.c:918
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
......@@ -2280,17 +2293,17 @@ msgstr ""
"\n"
"Sandsynligvis prøver du at åbne en binær fil."
#: src/gedit-utils.c:953
#: src/gedit-utils.c:956
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1004
#: src/gedit-utils.c:1007
#, c-format
msgid "Could not save the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke gemme filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1008
#: src/gedit-utils.c:1011
#, c-format
msgid ""
"Could not save the file \"%s\".\n"
......@@ -2301,7 +2314,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: src/gedit-utils.c:1061
#: src/gedit-utils.c:1064
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot find it.\n"
......@@ -2312,13 +2325,13 @@ msgstr ""
"\n"
"Måske er den lige blevet slettet."
#: src/gedit-utils.c:1068
#: src/gedit-utils.c:1071
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because it contains corrupted data."
msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den indeholder ugyldige data."
#: src/gedit-utils.c:1079
#: src/gedit-utils.c:1082
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
......@@ -2326,12 +2339,12 @@ msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi '%s'-placeringer ikke kan "
"håndteres."
#: src/gedit-utils.c:1085 src/gedit-utils.c:1225
#: src/gedit-utils.c:1088 src/gedit-utils.c:1228
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1095
#: src/gedit-utils.c:1098
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because it contains data in an invalid "
......@@ -2340,17 +2353,17 @@ msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den indeholder data i et ugyldigt "
"format."
#: src/gedit-utils.c:1102
#: src/gedit-utils.c:1105
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because it is too big."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den er for stor."
#: src/gedit-utils.c:1109
#: src/gedit-utils.c:1112
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because access was denied."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi adgang blev nægtet."
#: src/gedit-utils.c:1116
#: src/gedit-utils.c:1119
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
......@@ -2361,7 +2374,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Luk nogle filer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1124
#: src/gedit-utils.c:1127
#, c-format
msgid ""
"Not enough available memory to revert the file \"%s\". Please, close some "
......@@ -2370,7 +2383,7 @@ msgstr ""
"Ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at gå tilbage til filen '%s'. Luk "
"nogle åbne programmer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1150
#: src/gedit-utils.c:1153
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found.\n"
......@@ -2382,7 +2395,7 @@ msgstr ""
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og at dine "
"mellemværtsindstillinger er rigtige, og prøv så igen."
#: src/gedit-utils.c:1164
#: src/gedit-utils.c:1167
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
......@@ -2393,7 +2406,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1171
#: src/gedit-utils.c:1174
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because the attempt to log in failed."
msgstr ""
......@@ -2401,7 +2414,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1178
#: src/gedit-utils.c:1181
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
......@@ -2413,10 +2426,77 @@ msgstr ""
"\n"
"Sandsynligvis prøver du at åbne en binær fil."
#: src/gedit-utils.c:1187
#: src/gedit-utils.c:1190
msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
msgstr "Det er ikke muligt at gå tilbage til et unavngivet dokument."
#: src/gedit-utils.c:1279
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists."
msgstr "Filen '%s' eksisterer allerede."
#: src/gedit-utils.c:1285
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
"\n"
"Please, check that you typed the location correctly."
msgstr ""
"'%s' er en mappe.\n"
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt."
#: src/gedit-utils.c:1294
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
"\n"
"Make sure you have the appropriate write permissions."
msgstr ""
"Kan ikke oprette filen '%s'.\n"
"\n"
"Kontrollér at du har de nødvendige skriverettigheder."
#: src/gedit-utils.c:1301
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
"\n"
"The file name is too long."
msgstr ""
"Kan ikke oprette filen '%s'.\n"
"\n"
"Filnavnet er for langt."
#: src/gedit-utils.c:1308
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
"\n"
"A directory component in the file name does not exist or is a dangling "
"symbolic link."
msgstr ""
"Kan ikke oprette filen '%s'.\n"
"\n"
"En komponent i mappedelen af filnavnet eksisterer ikke eller en ødelagt "
"symbolsk henvisning."
#: src/gedit-utils.c:1317
#, c-format
msgid ""
"There is not enough disk space to create the file \"%s\".\n"
"\n"
"Please free some disk space and try again."
msgstr ""
"Der er ikke tilstrækkeligt plads på disken til at gemme filen '%s'.\n"
"\n"
"Frigør noget diskplads og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1323
#, c-format
msgid "Could not create the file \"%s\"."
msgstr "Kan ikke oprette filen '%s'."
#: src/gedit-view.c:904
#, c-format
msgid " Ln %d, Col. %d"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment