Commit a8d47d61 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-12-26  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent a8de8b85
2002-12-26 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-12-19 Andras Timar <timar@gnome.hu>
* hu.po: Updated Hungarian translation.
......
......@@ -13,8 +13,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 0.7.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-15 16:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-15 16:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-26 13:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-26 14:31+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -690,7 +690,7 @@ msgstr "Tegn (med mellemrum)"
msgid "File Name"
msgstr "Filnavn"
#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6 src/gedit-print.c:318
#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6 src/gedit-print.c:315
msgid "Lines"
msgstr "Linjer"
......@@ -722,10 +722,6 @@ msgstr "Brugernavn"
msgid "Inserts the user name at the cursor position."
msgstr "Indsætter brugernavnet ved markørpositionen."
#: plugins/sample/sample.c:175
msgid "Copyright (C) 2002 - Paolo Maggi"
msgstr "Copyright © 2002 Paolo Maggi"
#: plugins/shell_output/shell_output.c:56
msgid "_Run Command..."
msgstr "_Kør kommando..."
......@@ -1200,31 +1196,31 @@ msgstr "Gå til linje"
msgid "_Go to Line"
msgstr "_Gå til linje"
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:130
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:900 src/gedit-commands.c:362
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:132
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1025 src/gedit-commands.c:362
#, c-format
msgid "The text \"%s\" was not found."
msgstr "Teksten \"%s\" blev ikke fundet."
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:238 src/dialogs/replace.glade2.h:4
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:240 src/dialogs/replace.glade2.h:4
#: src/gedit-ui.xml.h:51
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:249
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:251
msgid "Replace _All"
msgstr "Erstat _alle"
#. Add Replace button
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:252 src/gedit-file-selector-util.c:129
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:254 src/gedit-file-selector-util.c:129
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:368 src/gedit-ui.xml.h:22
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:376 src/gedit-ui.xml.h:22
msgid "Find"
msgstr "Find"
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:909
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1034
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurences."
msgstr "Fandt og erstattede %d forekomster."
......@@ -1331,7 +1327,7 @@ msgid "Editor"
msgstr "Redigeringsprogram"
#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:267
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38 src/gedit-print.c:309
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38 src/gedit-print.c:306
#: src/gedit-ui.xml.h:41
msgid "Print"
msgstr "Udskriv"
......@@ -1606,7 +1602,7 @@ msgid "_Display line numbers"
msgstr "Vis linje_numre"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:58
msgid "_Print headers"
msgid "_Print page headers"
msgstr "_Udskriv sidehoveder"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:59
......@@ -1626,25 +1622,21 @@ msgid "_Use default theme font"
msgstr "_Benyt standardtemaskrifttype"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:63
msgid "_Wrap lines (at character boundaries)"
msgstr "_Ombryd linjer (ved tegngrænser)"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:64
msgid "_action(s)"
msgstr "_handlinger"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:65
msgid "_line(s)"
msgstr "_linjer"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:66
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:64
msgid "_minutes"
msgstr "_minutter"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:67
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:65
msgid "character(s)"
msgstr "tegn"
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:66
msgid "li_ne(s)"
msgstr "_linjer"
#: src/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:107
msgid "_Insert a new preview phrase."
msgstr "_Indsæt en ny eksempeltekst"
......@@ -1810,14 +1802,6 @@ msgstr "Ole Laursen <olau@hardworking.dk>"
msgid "gedit"
msgstr "Tekstredigering"
#: src/gedit-commands.c:497
msgid ""
"(C) 1998-2000 Evan Lawrence and Alex Robert\n"
"(C) 2000-2002 Chema Celorio and Paolo Maggi"
msgstr ""
"© 1998-2000 Evan Lawrence og Alex Robert\n"
"© 2000-2002 Chema Celorio og Paolo Maggi"
#: src/gedit-commands.c:499
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for Gnome"
msgstr "Tekstredigering er et lille letvægts redigeringsprogram til Gnome"
......@@ -2084,29 +2068,29 @@ msgstr "Kan ikke klargøre indstillingshåndteringen."
msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
msgstr "Forventede '%s', modtog '%s' for nøglen %s"
#: src/gedit-print.c:191
#: src/gedit-print.c:188
msgid ""
"gedit is unable to print since it cannot find\n"
"one of the required fonts."
msgstr ""
"Kan ikke udskrive fordi en af de påkrævede skrifttyper ikke kan findes."
#: src/gedit-print.c:377
#: src/gedit-print.c:374
#, c-format
msgid "File: %s"
msgstr "Fil: %s"
#. Print right text
#: src/gedit-print.c:384
#: src/gedit-print.c:381
#, c-format
msgid "Page: %d"
msgstr "Side: %d"
#: src/gedit-print.c:525
#: src/gedit-print.c:522
msgid "gedit - Print Preview"
msgstr "Vis udskrift - tekstredigering"
#: src/gedit-print.c:603
#: src/gedit-print.c:600
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while printing.\n"
......@@ -2513,7 +2497,7 @@ msgstr "_Fortryd"
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: src/gedit-utils.c:796
#: src/gedit-utils.c:795
#, c-format
msgid ""
"Could not find the file \"%s\".\n"
......@@ -2524,35 +2508,35 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placering korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:803
#: src/gedit-utils.c:802
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because it contains corrupted data."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den indeholder ødelagte data."
#: src/gedit-utils.c:814
#: src/gedit-utils.c:813
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi '%s:'-placeringer ikke kan håndteres."
#: src/gedit-utils.c:820
#: src/gedit-utils.c:819
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\""
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'"
#: src/gedit-utils.c:830
#: src/gedit-utils.c:829
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because it contains data in an invalid format."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den indeholder data i et ugyldigt format."
#: src/gedit-utils.c:837
#: src/gedit-utils.c:836
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because it is too big."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi den er for stor."
#: src/gedit-utils.c:844
#: src/gedit-utils.c:843
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location.\n"
......@@ -2563,12 +2547,12 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:851
#: src/gedit-utils.c:850
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because access was denied."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' fordi adgang blev nægtet."
#: src/gedit-utils.c:858
#: src/gedit-utils.c:857
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
......@@ -2579,7 +2563,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Luk nogle filer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:866
#: src/gedit-utils.c:865
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
......@@ -2590,7 +2574,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:873
#: src/gedit-utils.c:872
#, c-format
msgid ""
"Not enough available memory to open the file \"%s\". Please, close some "
......@@ -2599,7 +2583,7 @@ msgstr ""
"Ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at åbne filen '%s'. Luk nogle åbne "
"programmer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:899
#: src/gedit-utils.c:898
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found.\n"
......@@ -2612,7 +2596,7 @@ msgstr ""
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og at dine "
"mellemværtsindstillinger er rigtige, og prøv så igen."
#: src/gedit-utils.c:914
#: src/gedit-utils.c:913
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the host name was invalid.\n"
......@@ -2623,7 +2607,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:921
#: src/gedit-utils.c:920
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
......@@ -2634,7 +2618,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:928
#: src/gedit-utils.c:927
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the attempt to log in failed.\n"
......@@ -2645,7 +2629,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:936
#: src/gedit-utils.c:935
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
......@@ -2656,17 +2640,17 @@ msgstr ""
"\n"
"Sandsynligvis prøver du at åbne en binær fil."
#: src/gedit-utils.c:974
#: src/gedit-utils.c:973
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1025
#: src/gedit-utils.c:1024
#, c-format
msgid "Could not save the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke gemme filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1029
#: src/gedit-utils.c:1028
#, c-format
msgid ""
"Could not save the file \"%s\".\n"
......@@ -2677,7 +2661,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: src/gedit-utils.c:1082
#: src/gedit-utils.c:1081
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot find it.\n"
......@@ -2688,13 +2672,13 @@ msgstr ""
"\n"
"Måske er den lige blevet slettet."
#: src/gedit-utils.c:1089
#: src/gedit-utils.c:1088
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because it contains corrupted data."
msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den indeholder ugyldige data."
#: src/gedit-utils.c:1100
#: src/gedit-utils.c:1099
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
......@@ -2702,12 +2686,12 @@ msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi '%s'-placeringer ikke kan "
"håndteres."
#: src/gedit-utils.c:1106 src/gedit-utils.c:1246
#: src/gedit-utils.c:1105 src/gedit-utils.c:1245
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s'."
#: src/gedit-utils.c:1116
#: src/gedit-utils.c:1115
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because it contains data in an invalid "
......@@ -2716,17 +2700,17 @@ msgstr ""
"Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den indeholder data i et ugyldigt "
"format."
#: src/gedit-utils.c:1123
#: src/gedit-utils.c:1122
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because it is too big."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi den er for stor."
#: src/gedit-utils.c:1130
#: src/gedit-utils.c:1129
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because access was denied."
msgstr "Kunne ikke gå tilbage til filen '%s' fordi adgang blev nægtet."
#: src/gedit-utils.c:1137
#: src/gedit-utils.c:1136
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
......@@ -2737,7 +2721,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Luk nogle filer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1145
#: src/gedit-utils.c:1144
#, c-format
msgid ""
"Not enough available memory to revert the file \"%s\". Please, close some "
......@@ -2746,7 +2730,7 @@ msgstr ""
"Ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at gå tilbage til filen '%s'. Luk "
"nogle åbne programmer og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1171
#: src/gedit-utils.c:1170
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found.\n"
......@@ -2758,7 +2742,7 @@ msgstr ""
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og at dine "
"mellemværtsindstillinger er rigtige, og prøv så igen."
#: src/gedit-utils.c:1185
#: src/gedit-utils.c:1184
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
......@@ -2769,7 +2753,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1192
#: src/gedit-utils.c:1191
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because the attempt to log in failed."
msgstr ""
......@@ -2777,7 +2761,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1199
#: src/gedit-utils.c:1198
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
......@@ -2789,16 +2773,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Sandsynligvis prøver du at åbne en binær fil."
#: src/gedit-utils.c:1208
#: src/gedit-utils.c:1207
msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
msgstr "Det er ikke muligt at gå tilbage til et unavngivet dokument."
#: src/gedit-utils.c:1297
#: src/gedit-utils.c:1296
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists."
msgstr "Filen '%s' eksisterer allerede."
#: src/gedit-utils.c:1303
#: src/gedit-utils.c:1302
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
......@@ -2809,7 +2793,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har indtastet placeringen korrekt."
#: src/gedit-utils.c:1312
#: src/gedit-utils.c:1311
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
......@@ -2820,7 +2804,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kontrollér at du har de nødvendige skriverettigheder."
#: src/gedit-utils.c:1319
#: src/gedit-utils.c:1318
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
......@@ -2831,7 +2815,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Filnavnet er for langt."
#: src/gedit-utils.c:1326
#: src/gedit-utils.c:1325
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the file \"%s\".\n"
......@@ -2844,7 +2828,7 @@ msgstr ""
"En komponent i mappedelen af filnavnet eksisterer ikke eller en ødelagt "
"symbolsk henvisning."
#: src/gedit-utils.c:1335
#: src/gedit-utils.c:1334
#, c-format
msgid ""
"There is not enough disk space to create the file \"%s\".\n"
......@@ -2855,7 +2839,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Frigør noget diskplads og prøv igen."
#: src/gedit-utils.c:1341
#: src/gedit-utils.c:1340
#, c-format
msgid "Could not create the file \"%s\"."
msgstr "Kan ikke oprette filen '%s'."
......@@ -2866,16 +2850,16 @@ msgstr "Kan ikke oprette filen '%s'."
#. else
#. msg = g_strdup_printf (_(" Ln %d, Col. %d-%d"), row + 1, chars + 1, col + 1);
#.
#: src/gedit-view.c:1046
#: src/gedit-view.c:1045
#, c-format
msgid " Ln %d, Col. %d"
msgstr " lnj. %d, kol. %d"
#: src/gedit-view.c:1084
#: src/gedit-view.c:1083
msgid " OVR"
msgstr " OVR"
#: src/gedit-view.c:1086
#: src/gedit-view.c:1085
msgid " INS"
msgstr " INS"
......@@ -3107,6 +3091,19 @@ msgstr "Thai"
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (ugyldig Unicode)"
#~ msgid "Copyright (C) 2002 - Paolo Maggi"
#~ msgstr "Copyright © 2002 Paolo Maggi"
#~ msgid "_Wrap lines (at character boundaries)"
#~ msgstr "_Ombryd linjer (ved tegngrænser)"
#~ msgid ""
#~ "(C) 1998-2000 Evan Lawrence and Alex Robert\n"
#~ "(C) 2000-2002 Chema Celorio and Paolo Maggi"
#~ msgstr ""
#~ "© 1998-2000 Evan Lawrence og Alex Robert\n"
#~ "© 2000-2002 Chema Celorio og Paolo Maggi"
#~ msgid "Compare two files..."
#~ msgstr "Sammenlign to filer..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment