Commit 94613ef5 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 650a46bd
Pipeline #65577 passed with stage
in 6 minutes and 10 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit_help master\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-03 11:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-05 08:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-05 07:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-05 20:15+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -98,8 +98,8 @@ msgid ""
"gui></guiseq>."
msgstr ""
"Nyomja meg az ablak jobb felső sarkában lévő menügombot, és válassza a "
"<guiseq><gui style=\"menuitem\">Beállítások</gui><gui>Betűk és színek</gui>"
"</guiseq> menüpontot."
"<guiseq><gui style=\"menuitem\">Beállítások</gui><gui>Betűk és színek</gui></"
"guiseq> menüpontot."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gedit-change-color-scheme.page:44
......@@ -830,8 +830,8 @@ msgid ""
"<app>gedit-plugins</app> package. Install the <app>gedit-plugins</app> "
"package to make these extra plugins available to <app>gedit</app>."
msgstr ""
"Sok Linux disztribúció ezen bővítmények egy csoportját a <app>gedit-plugins<"
"/app> csomagban teszi elérhetővé. Telepítse a <app>gedit-plugins</app> "
"Sok Linux disztribúció ezen bővítmények egy csoportját a <app>gedit-plugins</"
"app> csomagban teszi elérhetővé. Telepítse a <app>gedit-plugins</app> "
"csomagot, hogy elérhetővé tegye a további bővítményeket a <app>gedit</app> "
"alkalmazásban."
......@@ -1571,9 +1571,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ahogy a nevéből sejteni lehet, a <app>Gyors megnyitás</app> bővítmény a "
"fájlok szokásosnál gyorsabb megnyitását teszi lehetővé. A bővítmény "
"engedélyezéséhez válassza a <guiseq><gui style=\"menu\">gedit</gui><gui"
">Beállítások</gui><gui>Bővítmények</gui><gui>Gyors megnyitás</gui></guiseq> "
"lehetőséget."
"engedélyezéséhez válassza a <guiseq><gui style=\"menu\">gedit</"
"gui><gui>Beállítások</gui><gui>Bővítmények</gui><gui>Gyors megnyitás</gui></"
"guiseq> lehetőséget."
#. (itstool) path: page/p
#: C/gedit-plugins-quick-open.page:29
......@@ -1732,8 +1732,8 @@ msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">gedit</gui> <gui style=\"menuitem"
"\">Preferences</gui> <gui style=\"tab\">Plugins</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Válassza a <guiseq><gui style=\"menu\">gedit</gui><gui style=\"menuitem\""
">Beállítások<gui><gui style=\"tab\">Bővítmények</gui></guiseq>."
"Válassza a <guiseq><gui style=\"menu\">gedit</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Beállítások</gui><gui style=\"tab\">Bővítmények</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gedit-plugins-snippets.page:40
......@@ -1842,21 +1842,19 @@ msgstr ""
#: C/gedit-plugins-snippets.page:98
#, no-wrap
msgid ""
"\n "
" &lt;head&gt;\n "
" &lt;meta http-equiv=\"Content-type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /&gt;\n "
" &lt;title&gt;Page Title&lt;/title&gt;\n "
" &lt;/head&gt;\n "
" "
msgstr ""
"\n "
" &lt;head&gt;\n "
" &lt;meta http-equiv=\"Content-type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /&gt;\n "
" &lt;title&gt;Oldalcím&lt;/title&gt;\n "
" &lt;/head&gt;\n "
" "
"\n"
" &lt;head&gt;\n"
" &lt;meta http-equiv=\"Content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /&gt;\n"
" &lt;title&gt;Page Title&lt;/title&gt;\n"
" &lt;/head&gt;\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" &lt;head&gt;\n"
" &lt;meta http-equiv=\"Content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /&gt;\n"
" &lt;title&gt;Oldalcím&lt;/title&gt;\n"
" &lt;/head&gt;\n"
" "
#. (itstool) path: section/title
#: C/gedit-plugins-snippets.page:108
......@@ -1976,15 +1974,15 @@ msgstr ""
#: C/gedit-plugins-snippets.page:164
#, no-wrap
msgid ""
"\n "
" &lt;greetings&gt;Hello ${1:wonderful}${2:amazing} world!\n "
" &lt;/greetings&gt;\n "
" "
"\n"
" &lt;greetings&gt;Hello ${1:wonderful}${2:amazing} world!\n"
" &lt;/greetings&gt;\n"
" "
msgstr ""
"\n "
" &lt;üdvözlet&gt;Szia ${1:csodás}${2:bámulatos} világ!\n "
" &lt;/üdvözlet&gt;\n "
" "
"\n"
" &lt;üdvözlet&gt;Szia ${1:csodás}${2:bámulatos} világ!\n"
" &lt;/üdvözlet&gt;\n"
" "
#. (itstool) path: section/p
#: C/gedit-plugins-snippets.page:169
......@@ -2001,13 +1999,13 @@ msgstr ""
#: C/gedit-plugins-snippets.page:173
#, no-wrap
msgid ""
"\n "
" &lt;greetings&gt;Hello wonderfulamazing world!&lt;/greetings&gt;\n "
" "
"\n"
" &lt;greetings&gt;Hello wonderfulamazing world!&lt;/greetings&gt;\n"
" "
msgstr ""
"\n "
" &lt;üdvözlet&gt;Szia csodásbámulatos világ!&lt;/üdvözlet&gt;\n "
" "
"\n"
" &lt;üdvözlet&gt;Szia csodásbámulatos világ!&lt;/üdvözlet&gt;\n"
" "
#. (itstool) path: section/p
#: C/gedit-plugins-snippets.page:177
......@@ -2076,8 +2074,8 @@ msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Tools</gui> <gui style=\"menuitem\">Sort…"
"</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Válassza az <guiseq><gui style=\"menu\">Eszközök</gui><gui style=\"menuitem\""
">Rendezés…</gui></guiseq> menüpontot."
"Válassza az <guiseq><gui style=\"menu\">Eszközök</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Rendezés…</gui></guiseq> menüpontot."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gedit-plugins-sort.page:62
......@@ -2210,8 +2208,8 @@ msgid ""
"Click <guiseq><gui style=\"menu\">File</gui> <gui style=\"menuitem\">Print</"
"gui></guiseq>."
msgstr ""
"Kattintson a <guiseq><gui style=\"menu\">Fájl</gui><gui style=\"menuitem\""
">Nyomtatás</gui></guiseq> menüpontra."
"Kattintson a <guiseq><gui style=\"menu\">Fájl</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Nyomtatás</gui></guiseq> menüpontra."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gedit-printing-order.page:60
......@@ -2450,8 +2448,8 @@ msgid ""
"section."
msgstr ""
"A Nyomtatás ablak <gui style=\"tab\">Általános</gui> lapján válassza az <gui "
"style=\"radiobutton\">Oldalak</gui> elemet a <gui style=\"group\">Tartomány<"
"/gui> szakaszban."
"style=\"radiobutton\">Oldalak</gui> elemet a <gui style=\"group\">Tartomány</"
"gui> szakaszban."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gedit-printing-select.page:36
......@@ -4263,5 +4261,3 @@ msgstr "Creative Commons Nevezd meg!-Így add tovább! 3.0 átíratlan licenc"
#: C/legal.xml:3
msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
msgstr "Ez a munka a <_:link-1/> feltételei szerint használható."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment