Commit 8a7e4ece authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov

Update Bulgarian translation

parent 0437e082
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-05 06:55+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-05 06:51+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-08 06:12+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-05 16:33+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
......@@ -65,16 +65,16 @@ msgid "gedit Text Editor"
msgstr "Текстов редактор (gedit)"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
msgid "Text;Editor;"
msgstr "текст;редактор;text;editor;"
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "текст;редактор;text;editor;plaintext;write;"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
msgid "Open a New Window"
msgstr "Отваряне на нов прозорец"
msgid "New Window"
msgstr "Нов прозорец"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:6
msgid "Open a New Document"
msgstr "Отваряне на нов документ"
msgid "New Document"
msgstr "Нов документ"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use Default Font"
......@@ -548,17 +548,17 @@ msgstr ""
"приставки. Погледнете файла „.gedit-plugin“, за да намерите "
"„местоположението“ на дадена приставка."
#: ../gedit/gedit-app.c:111
#: ../gedit/gedit-app.c:110
msgid "Show the application's version"
msgstr "Извеждане на версията приложението"
#: ../gedit/gedit-app.c:117
#: ../gedit/gedit-app.c:116
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr ""
"Показване на възможните стойности\n"
" за кодирането"
#: ../gedit/gedit-app.c:124
#: ../gedit/gedit-app.c:123
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
......@@ -568,45 +568,37 @@ msgstr ""
"чрез\n"
" командния ред"
#: ../gedit/gedit-app.c:125
#: ../gedit/gedit-app.c:124
msgid "ENCODING"
msgstr "КОДИРАНЕ"
#: ../gedit/gedit-app.c:131
#: ../gedit/gedit-app.c:130
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
#: ../gedit/gedit-app.c:138
#: ../gedit/gedit-app.c:137
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
#: ../gedit/gedit-app.c:145
msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
msgstr "Геометрия на прозореца за X Window (ВИСОЧИНАxШИРОЧИНА+X+Y)"
#: ../gedit/gedit-app.c:146
msgid "GEOMETRY"
msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
#: ../gedit/gedit-app.c:152
#: ../gedit/gedit-app.c:144
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr ""
"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
"затворят"
#: ../gedit/gedit-app.c:159
#: ../gedit/gedit-app.c:151
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
#: ../gedit/gedit-app.c:166
#: ../gedit/gedit-app.c:158
msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
msgstr "[ФАЙЛ…] [+РЕД[:КОЛОНА]]"
#: ../gedit/gedit-app.c:281
#: ../gedit/gedit-app.c:273
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
#: ../gedit/gedit-app.c:986
#: ../gedit/gedit-app.c:967
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: неправилно кодиране на знаците."
......@@ -643,7 +635,7 @@ msgstr "_Запазване като…"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:28
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:18
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
......@@ -801,7 +793,7 @@ msgid "Open"
msgstr "Отваряне"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:25
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:15
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:39
......@@ -1004,7 +996,7 @@ msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "Низът „%s“ не е открит"
#: ../gedit/gedit-document.c:1104 ../gedit/gedit-document.c:1137
#: ../gedit/gedit-document.c:1103 ../gedit/gedit-document.c:1136
#, c-format
msgid "Untitled Document %d"
msgstr "Незапазен документ %d"
......@@ -1419,7 +1411,9 @@ msgstr "Файлът „%s“ е променен на диска."
msgid "Drop Changes and _Reload"
msgstr "Забравяне на промените и п_резареждане"
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1182 ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:7
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1182
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:21
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:7
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:1
msgid "_Reload"
msgstr "П_резареждане"
......@@ -1630,36 +1624,36 @@ msgstr "Показване на _номера на редовете"
#. * occurrence, and the second %d is the total number of search
#. * occurrences.
#.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:671
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:674
#, c-format
msgid "%d of %d"
msgstr "%d от %d"
#. create "Wrap Around" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:763
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:766
msgid "_Wrap Around"
msgstr "_След края — от началото"
#. create "Match as Regular Expression" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:773
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:776
msgid "Match as _Regular Expression"
msgstr "Съвпадение като _регулярен израз"
#. create "Match Entire Word Only" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:787
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:790
msgid "Match _Entire Word Only"
msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
#. create "Match Case" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:801
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:804
msgid "_Match Case"
msgstr "Зачитане на р_егистъра"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1023
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1026
msgid "String you want to search for"
msgstr "Низ, който да бъде търсен"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1035
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1038
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
......@@ -1749,224 +1743,236 @@ msgstr "Оцветяване на текущия ред"
msgid "Text wrapping"
msgstr "Режим с пренасяне"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:1
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:30
msgid "_New Window"
msgstr "_Нов прозорец"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:2
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:15
msgid "_Preferences"
msgstr "_Настройки"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:3
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:16
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Клавишни комбинации"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:4
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:17
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:246
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:7
msgid "_Help"
msgstr "Помо_щ"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:5
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:18
msgid "_About"
msgstr "_Относно"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:6
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:21
msgid "_Quit"
msgstr "_Спиране на програмата"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:8
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:2
msgid "_Print…"
msgstr "_Печат…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:9
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:3
msgid "_Fullscreen"
msgstr "На _цял екран"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:11
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:5
msgid "Save _All"
msgstr "Запазване на _всички"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:12
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:6
msgid "_Find…"
msgstr "_Търсене…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:13
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:7
msgid "_Find and Replace…"
msgstr "_Търсене и замяна…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:14
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:8
msgid "_Clear Highlight"
msgstr "Из_чистване на оцветяването"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:15
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:9
msgid "_Go to Line…"
msgstr "Отиване на _ред…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:16
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:10
#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
msgid "View"
msgstr "Изглед"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:17
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:11
msgid "Side _Panel"
msgstr "Страничен _панел"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:18
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:12
msgid "_Bottom Panel"
msgstr "_Долен панел"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:19
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:13
msgid "_Highlight Mode…"
msgstr "_Режим на оцветяване…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:20
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:14
msgid "Tools"
msgstr "Инструменти"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:21
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:19
msgid "_Close All"
msgstr "Зат_варяне на всички"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:22
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:12
msgid "_File"
msgstr "_Файл"
#. _New is the menu item under the File menu on OS X which creates a new empty document.
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:24
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:14
msgid "_New"
msgstr "_Нов"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:26
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:16
msgid "Open _Recent"
msgstr "Отваряне на _скоро ползван документ"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:27
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:17
msgid "Reopen Closed _Tab"
msgstr "_Преотваряне на затворен подпрозорец"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:29
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:19
msgid "Save _As…"
msgstr "_Запазване като…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:31
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:20
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:1
msgid "_New Window"
msgstr "_Нов прозорец"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:22
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:8
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:2
msgid "_Print…"
msgstr "_Печат…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:23
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:6
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:21
msgid "_Quit"
msgstr "_Спиране на програмата"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:24
msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:32
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:25
msgid "_Undo"
msgstr "_Отмяна"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:33
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:26
msgid "_Redo"
msgstr "_Повторение"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:34
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:27
msgid "C_ut"
msgstr "_Отрязване"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:35
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:28
msgid "_Copy"
msgstr "_Копиране"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:36
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:29
msgid "_Paste"
msgstr "_Поставяне"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:37
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:30
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:915
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:953
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:7
msgid "_Delete"
msgstr "_Изтриване"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:38
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:31
msgid "Overwrite _Mode"
msgstr "Режим на за_местване"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:39
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:32
msgid "Select _All"
msgstr "Избор на _всичко"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:40
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:33
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:2
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:15
msgid "_Preferences"
msgstr "_Настройки"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:34
msgid "_View"
msgstr "_Изглед"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:41
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:35
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:17
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:11
msgid "Side _Panel"
msgstr "Страничен _панел"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:36
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:18
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:12
msgid "_Bottom Panel"
msgstr "_Долен панел"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:37
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:9
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:3
msgid "_Fullscreen"
msgstr "На _цял екран"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:38
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:19
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:13
msgid "_Highlight Mode…"
msgstr "_Режим на оцветяване…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:39
msgid "_Search"
msgstr "_Търсене"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:42
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:40
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:12
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:6
msgid "_Find…"
msgstr "_Търсене…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:41
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "_Следваща поява"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:43
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:42
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "_Предишна поява"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:44
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:43
msgid "Find and _Replace…"
msgstr "Търсене и _замяна…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:45
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:44
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:14
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:8
msgid "_Clear Highlight"
msgstr "Из_чистване на оцветяването"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:45
msgid "Go to _Line…"
msgstr "Отиване на _ред…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:46
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:46
msgid "_Tools"
msgstr "_Инструменти"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:47
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:47
msgid "_Documents"
msgstr "_Документи"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:48
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:48
msgid "_Save All"
msgstr "Запазване на _всички"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:49
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:49
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:21
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:19
msgid "_Close All"
msgstr "Зат_варяне на всички"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:50
msgid "_New Tab Group"
msgstr "_Нова група подпрозорци"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:50
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:51
msgid "P_revious Tab Group"
msgstr "П_редишна група подпрозорци"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:51
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:52
msgid "Nex_t Tab Group"
msgstr "С_ледваща група подпрозорци"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:52
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:53
msgid "_Previous Document"
msgstr "_Предишен документ"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:53
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:54
msgid "N_ext Document"
msgstr "_Следващ документ"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:54
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:55
msgid "_Move To New Window"
msgstr "Преместване в нов _прозорец"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:56
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:4
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:17
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:246
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:7
msgid "_Help"
msgstr "Помо_щ"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:57
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:5
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:18
msgid "_About"
msgstr "_Относно"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:3
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:16
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Клавишни комбинации"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:11
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:5
msgid "Save _All"
msgstr "Запазване на _всички"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:13
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:7
msgid "_Find and Replace…"
msgstr "_Търсене и замяна…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:15
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:9
msgid "_Go to Line…"
msgstr "Отиване на _ред…"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:16
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:10
#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
msgid "View"
msgstr "Изглед"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:20
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:14
msgid "Tools"
msgstr "Инструменти"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
msgid "Character Encodings"
msgstr "Кодиране на знаците"
......@@ -2924,7 +2930,7 @@ msgstr "_Изход:"
msgid "_Applicability:"
msgstr "Прило_жимост:"
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:118
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:119
msgid "Tool Output"
msgstr "Изведена информация от инструмент"
......@@ -3682,3 +3688,15 @@ msgstr "Вмъкване дата / време"
#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
#~ msgid "Open a New Window"
#~ msgstr "Отваряне на нов прозорец"
#~ msgid "Open a New Document"
#~ msgstr "Отваряне на нов документ"
#~ msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
#~ msgstr "Геометрия на прозореца за X Window (ВИСОЧИНАxШИРОЧИНА+X+Y)"
#~ msgid "GEOMETRY"
#~ msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment