Commit 87d8db79 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent ccaa1e63
......@@ -7,11 +7,10 @@
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 3.19.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-27 23:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-12 19:25+0100\n"
"Project-Id-Version: gedit 3.22.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-15 13:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-15 13:39+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -21,6 +20,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
msgid "Edit text files"
msgstr "Rediger tekstfiler"
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
......@@ -30,7 +34,7 @@ msgstr ""
"GNOME. Selv om målet er å være enkelt og lett å bruke, er gedit et kraftig "
"tekstredigeringsverktøy."
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
......@@ -40,7 +44,7 @@ msgstr ""
"bare skriver noen raske notater, er gedit et pålitelig verktøy til å "
"fullføre oppgaven med."
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
......@@ -52,25 +56,21 @@ msgstr ""
msgid "Text Editor"
msgstr "Tekstredigering"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
msgid "Edit text files"
msgstr "Rediger tekstfiler"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:3
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "gedit tekstredigering"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
msgid "Text;Editor;"
msgstr "Tekst;Redigering;"
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "Tekst;Redigering;Vanlig tekst;Skriv;"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
msgid "Open a New Window"
msgstr "Åpne et nytt vindu"
msgid "New Window"
msgstr "Nytt vindu"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:6
msgid "Open a New Document"
msgstr "Åpne et nytt dokument"
msgid "New Document"
msgstr "Nytt dokument"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use Default Font"
......@@ -536,54 +536,46 @@ msgstr ""
"til aktuelle tillegg. Se filen .gedit-plugin for å finne «adresse» for et "
"gitt tillegg."
#: ../gedit/gedit-app.c:111
#: ../gedit/gedit-app.c:110
msgid "Show the application's version"
msgstr "Vis programmets versjon"
#: ../gedit/gedit-app.c:117
#: ../gedit/gedit-app.c:116
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "Vis liste med mulige verdier for kodingsalternativet"
#: ../gedit/gedit-app.c:124
#: ../gedit/gedit-app.c:123
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
msgstr ""
"Velg tegnkoding som skal brukes for å åpne filer gitt via kommandolinjen"
#: ../gedit/gedit-app.c:125
#: ../gedit/gedit-app.c:124
msgid "ENCODING"
msgstr "KODING"
#: ../gedit/gedit-app.c:131
#: ../gedit/gedit-app.c:130
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Lag et nytt toppvindu i en eksisterende instans av gedit"
#: ../gedit/gedit-app.c:138
#: ../gedit/gedit-app.c:137
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Lag et nytt dokument i en eksisterende instans av gedit"
#: ../gedit/gedit-app.c:145
msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
msgstr "Velg størrelse og posisjon for vinduet (BREDDExHØYDE+X+Y)"
#: ../gedit/gedit-app.c:146
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"
#: ../gedit/gedit-app.c:152
#: ../gedit/gedit-app.c:144
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr "Åpne filer og blokker prosessen til filene er lukket"
#: ../gedit/gedit-app.c:159
#: ../gedit/gedit-app.c:151
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Kjør gedit i frittstående modus"
#: ../gedit/gedit-app.c:166
#: ../gedit/gedit-app.c:158
msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
msgstr "[FIL …] [+LINJE[:KOLONNE]]"
#: ../gedit/gedit-app.c:281
#: ../gedit/gedit-app.c:273
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp."
......@@ -618,12 +610,13 @@ msgstr "A_vbryt"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:10
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
msgid "_Save As…"
msgstr "Lagre _som …"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:7
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:18
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
......@@ -770,7 +763,7 @@ msgid "Open"
msgstr "Åpne"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:15
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:39
......@@ -949,7 +942,7 @@ msgstr "Fant og erstattet én oppføring"
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "Fant ikke «%s»"
#: ../gedit/gedit-document.c:1104 ../gedit/gedit-document.c:1137
#: ../gedit/gedit-document.c:1103 ../gedit/gedit-document.c:1136
#, c-format
msgid "Untitled Document %d"
msgstr "Dokument uten tittel %d"
......@@ -1362,8 +1355,10 @@ msgstr "«%s» er endret på disk."
msgid "Drop Changes and _Reload"
msgstr "Forkast endringer og åpne på _nytt"
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1182 ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:7
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:10
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1182
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:21
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:7
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:1
msgid "_Reload"
msgstr "_Åpne på nytt"
......@@ -1574,36 +1569,36 @@ msgstr "Vis _linjenummer"
#. * occurrence, and the second %d is the total number of search
#. * occurrences.
#.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:671
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:674
#, c-format
msgid "%d of %d"
msgstr "%d av %d"
#. create "Wrap Around" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:763
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:766
msgid "_Wrap Around"
msgstr "_Bryting"
#. create "Match as Regular Expression" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:773
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:776
msgid "Match as _Regular Expression"
msgstr "Søk som _regulært uttrykk"
#. create "Match Entire Word Only" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:787
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:790
msgid "Match _Entire Word Only"
msgstr "Kun treff på _hele ord"
#. create "Match Case" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:801
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:804
msgid "_Match Case"
msgstr "_Skill mellom små/store bokstaver"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1023
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1026
msgid "String you want to search for"
msgstr "Streng du vil søke etter"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1035
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1038
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Linje du vil flytte markøren til"
......@@ -1663,7 +1658,7 @@ msgstr "Flytt til ny fane_gruppe"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:5
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:22
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:12
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:20
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:2
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:2
msgid "_Close"
......@@ -1693,218 +1688,236 @@ msgstr "Uthev gjeldende linje"
msgid "Text wrapping"
msgstr "Tekstbryting"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:1
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:9
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt vindu"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:2
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:23
msgid "_Preferences"
msgstr "_Brukervalg"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:3
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tastatursnarveier"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:4
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:46
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:238
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:7
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:5
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:47
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:6
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:13
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:8
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:11
msgid "_Print…"
msgstr "_Skriv ut …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:9
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:27
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:11
msgid "Save _All"
msgstr "Lagre _alle"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:12
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:30
msgid "_Find…"
msgstr "_Søk …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:13
msgid "_Find and Replace…"
msgstr "_Søk og erstatt …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:14
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:34
msgid "_Clear Highlight"
msgstr "_Fjern utheving"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:15
msgid "_Go to Line…"
msgstr "Gå til _linje …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:16
#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
msgid "View"
msgstr "Vis"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:17
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:25
msgid "Side _Panel"
msgstr "Side_panel"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:18
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:26
msgid "_Bottom Panel"
msgstr "_Bunnpanel"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:19
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:28
msgid "_Highlight Mode…"
msgstr "Ut_hevingsmodus"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:20
msgid "Tools"
msgstr "Verktøy"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:21
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:39
msgid "_Close All"
msgstr "_Lukk alle"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:1
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:12
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#. _New is the menu item under the File menu on OS X which creates a new empty document.
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:3
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:14
msgid "_New"
msgstr "_Ny"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:5
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:16
msgid "Open _Recent"
msgstr "Åpne nylig b_rukt"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:6
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:17
msgid "Reopen Closed _Tab"
msgstr "Gjenåpnet lukke_t fane"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:8
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:19
msgid "Save _As…"
msgstr "Lagre _som …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:14
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:20
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:1
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt vindu"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:22
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:8
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:2
msgid "_Print…"
msgstr "_Skriv ut …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:23
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:6
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:21
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:24
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:15
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:25
msgid "_Undo"
msgstr "_Angre"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:16
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:26
msgid "_Redo"
msgstr "_Gjenta"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:17
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:27
msgid "C_ut"
msgstr "Klipp _ut"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:18
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:28
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopier"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:19
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:29
msgid "_Paste"
msgstr "_Lim inn"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:20
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:30
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:915
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:953
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:7
msgid "_Delete"
msgstr "_Slett"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:21
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:31
msgid "Overwrite _Mode"
msgstr "Overskrivingsmodus"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:22
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:32
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alle"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:24
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:33
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:2
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:15
msgid "_Preferences"
msgstr "_Brukervalg"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:34
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:29
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:35
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:17
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:11
msgid "Side _Panel"
msgstr "Side_panel"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:36
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:18
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:12
msgid "_Bottom Panel"
msgstr "_Bunnpanel"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:37
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:9
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:3
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:38
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:19
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:13
msgid "_Highlight Mode…"
msgstr "Ut_hevingsmodus"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:39
msgid "_Search"
msgstr "_Søk"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:31
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:40
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:12
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:6
msgid "_Find…"
msgstr "_Søk …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:41
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Søk etter _neste"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:32
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:42
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "Søk etter _forrige"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:33
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:43
msgid "Find and _Replace…"
msgstr "Søk og e_rstatt …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:35
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:44
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:14
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:8
msgid "_Clear Highlight"
msgstr "_Fjern utheving"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:45
msgid "Go to _Line…"
msgstr "Gå til _linje …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:36
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:46
msgid "_Tools"
msgstr "Verk_tøy"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:37
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:47
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenter"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:38
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:48
msgid "_Save All"
msgstr "_Lagre alle"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:40
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:49
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:21
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:19
msgid "_Close All"
msgstr "_Lukk alle"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:50
msgid "_New Tab Group"
msgstr "_Ny fane_gruppe"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:41
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:51
msgid "P_revious Tab Group"
msgstr "Fo_rrige fanegruppe"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:42
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:52
msgid "Nex_t Tab Group"
msgstr "_Neste fanegruppe"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:43
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:53
msgid "_Previous Document"
msgstr "_Forrige dokument"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:44
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:54
msgid "N_ext Document"
msgstr "N_este dokument"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:45
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:55
msgid "_Move To New Window"
msgstr "Flytt til _nytt vindu"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:56
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:4
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:17
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:246
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:7
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:57
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:5
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:18
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:3
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:16
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tastatursnarveier"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:11
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:5
msgid "Save _All"
msgstr "Lagre _alle"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:13
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:7
msgid "_Find and Replace…"
msgstr "_Søk og erstatt …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:15
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:9
msgid "_Go to Line…"
msgstr "Gå til _linje …"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:16
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:10
#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
msgid "View"
msgstr "Vis"
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:20
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:14
msgid "Tools"
msgstr "Verktøy"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
msgid "Character Encodings"
msgstr "Tegnkodinger"
......@@ -2861,7 +2874,7 @@ msgstr "_Utdata:"
msgid "_Applicability:"
msgstr "_Anvendbarhet:"
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:118
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:119
msgid "Tool Output"
msgstr "Utdata fra verktøy"
......@@ -3527,11 +3540,11 @@ msgstr "Stavekontroll"
msgid "Checks the spelling of the current document."
msgstr "Kontrollerer staving i gjeldende dokument."
#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:270
#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:265
msgid "In_sert Date and Time..."
msgstr "_Sett inn dato/klokkeslett …"
#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:496
#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:491
msgid "Available formats"
msgstr "Tilgjengelige formater"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment