Commit 621e6fd1 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 7f475706
Pipeline #73637 passed with stage
in 20 minutes and 34 seconds
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit.gnome-2-16\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gedit/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 09:13+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-24 19:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-11 19:35+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -73,12 +73,6 @@ msgstr ""
msgid "Text Editor"
msgstr "Tekstredigering"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:12
msgid "org.gnome.gedit"
msgstr "org.gnome.gedit"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or localize the semicolons!
#. The list MUST also end with a semicolon!
#. Search terms to find this application.
......@@ -413,7 +407,8 @@ msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Udskriv syntaksfremhævning"
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:205
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgid ""
"Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "Om syntaksfremhævning skal medtages ved udskrivning."
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:209
......@@ -421,7 +416,8 @@ msgid "Print Header"
msgstr "Udskriv sidehoveder"
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:210
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgid ""
"Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Om der skal medtages et sidehoved ved udskrivning."
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:219
......@@ -542,13 +538,14 @@ msgstr "Tegnkodningskandidater"
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:270
msgid ""
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
"save file chooser. “CURRENT” represents the current locale encoding. Only "
"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the "
"open/save file chooser. “CURRENT” represents the current locale encoding. "
"Only recognized encodings are used. The default value is the empty list, in "
"which case gedit will choose good defaults depending on the country and "
"language."
msgstr ""
"Liste af tegnkodningskandidater som skal vises i menuen Tegnkodning i åbn/"
"gem-filvælgeren. “CURRENT” repræsenterer den nuværende lokalitets "
"Liste af tegnkodningskandidater som skal vises i menuen Tegnkodning i "
"åbn/gem-filvælgeren. “CURRENT” repræsenterer den nuværende lokalitets "
"tegnkodning. Kun genkendte tegnkodninger vil blive brugt. Standardværdien er "
"den tomme liste, som betyder at gedit vil vælge gode standardværdier "
"afhængigt af land og sprog."
......@@ -693,7 +690,8 @@ msgstr[1] ""
"Hvis du ikke gemmer, vil ændringer fra de sidste %ld minutter gå tabt."
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
msgid "If you don’t save, changes from the last hour will be permanently lost."
msgid ""
"If you don’t save, changes from the last hour will be permanently lost."
msgstr "Hvis du ikke gemmer, vil ændringer fra den sidste time gå tabt."
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
......@@ -743,7 +741,8 @@ msgstr[1] "Ændringer foretaget i %d dokumenter vil gå tabt."
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:508
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid ""
"There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
......@@ -907,7 +906,8 @@ msgstr[1] ""
"tabt."
#: gedit/gedit-commands-file.c:1525
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
msgstr ""
"Ændringer foretaget i dokumentet inden for den sidste time vil gå tabt."
......@@ -960,8 +960,9 @@ msgstr ""
"Ask Hjorth Larsen\n"
"scootergrisen\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
"Dansk-gruppen\n"
"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
"E-mail <dansk@dansk-gruppen.dk>"
#: gedit/gedit-commands-search.c:107
#, c-format
......@@ -1272,7 +1273,8 @@ msgid "The file “%s” has been modified since reading it."
msgstr "Filen “%s” er blevet ændret siden den blev læst sidst."
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:881
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgid ""
"If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr "Hvis du gemmer den, går alle eksterne ændringer tabt. Gem alligevel?"
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:961
......@@ -2766,7 +2768,8 @@ msgstr "Denne genvej er allerede bundet til %s"
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:727
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Indtast en ny genvej eller tryk på “slet tilbage”-knappen for at rydde"
msgstr ""
"Indtast en ny genvej eller tryk på “slet tilbage”-knappen for at rydde"
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:729
msgid "Type a new accelerator"
......@@ -2911,12 +2914,6 @@ msgstr "Filvælger-panel"
msgid "Easy file access from the side panel"
msgstr "Nem tilgang til filer fra sidepanelet"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in:10
msgid "system-file-manager"
msgstr "system-file-manager"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:200
msgid "Home"
msgstr "Hjem"
......@@ -3086,9 +3083,9 @@ msgid ""
"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
"the actual root."
msgstr ""
"Den virtuelle rodmappe filvælgeren skal bruge når filvælger-"
"udvidelsesmodulet indlæses og onload/tree_view er TRUE. Den virtuelle "
"rodmappe skal altid være under den aktuelle rod."
"Den virtuelle rodmappe filvælgeren skal bruge når "
"filvælger-udvidelsesmodulet indlæses og onload/tree_view er TRUE. Den "
"virtuelle rodmappe skal altid være under den aktuelle rod."
#: plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in:20
msgid "Enable Restore of Remote Locations"
......@@ -3110,9 +3107,9 @@ msgid ""
"with Nautilus, etc.)"
msgstr ""
"Hvis TRUE vil filvælger-udvidelsesmodulet åbne i den mappe som det først "
"åbnede dokument findes i, givet at det er første gang filvælger-"
"udvidelsesmodulet bruges. (Derfor gælder dette også generelt når man åbner "
"et dokument fra kommandolinjen med nautilus eller lignende.)"
"åbnede dokument findes i, givet at det er første gang "
"filvælger-udvidelsesmodulet bruges. (Derfor gælder dette også generelt når "
"man åbner et dokument fra kommandolinjen med nautilus eller lignende.)"
#: plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in:30
msgid "File Browser Filter Mode"
......@@ -3256,12 +3253,6 @@ msgstr "Python-konsol"
msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
msgstr "Interaktiv Python-konsol i bundpanelet"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in:10
msgid "text-x-script"
msgstr "text-x-script"
#: plugins/quickhighlight/quickhighlight.plugin.desktop.in:5
msgid "Quick Highlight"
msgstr "Hurtig fremhævning"
......@@ -3283,13 +3274,6 @@ msgstr "Hurtig åbning"
msgid "Quickly open files"
msgstr "Åbn filer hurtigt"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in:10
#| msgid "Document"
msgid "document-open"
msgstr "document-open"
#: plugins/quickopen/quickopen/popup.py:90
msgid "Type to search…"
msgstr "Skriv for at søge …"
......@@ -3463,7 +3447,8 @@ msgstr "Eksportér tekststumper"
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:1049
msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
msgstr "Indtast en ny genvej eller tryk på “slet tilbage”-knappen for at rydde"
msgstr ""
"Indtast en ny genvej eller tryk på “slet tilbage”-knappen for at rydde"
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:1051
msgid "Type a new shortcut"
......@@ -3577,12 +3562,6 @@ msgstr "_Sortér"
msgid "Sorts a document or selected text."
msgstr "Sortér et dokument eller det markerede tekst."
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: plugins/sort/sort.plugin.desktop.in:9
msgid "view-sort-ascending"
msgstr "view-sort-ascending"
#: plugins/spell/gedit-spell-app-activatable.c:143
msgid "_Check Spelling…"
msgstr "_Kontrollér stavning …"
......@@ -3603,14 +3582,6 @@ msgstr "Stavekontrol"
msgid "Checks the spelling of the current document."
msgstr "Kontrollér stavningen i det aktuelle dokument."
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: plugins/spell/spell.plugin.desktop.in:9
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Check spelling"
msgid "tools-check-spelling"
msgstr "tools-check-spelling"
#: plugins/time/gedit-time-plugin.c:265
msgid "In_sert Date and Time…"
msgstr "Ind_sæt dato og klokkeslæt …"
......@@ -3628,8 +3599,8 @@ msgid ""
"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
"format should be used."
msgstr ""
"Om brugeren skal blive spurgt om et format, eller om det valgte/"
"brugerdefinerede format skal bruges."
"Om brugeren skal blive spurgt om et format, eller om det "
"valgte/brugerdefinerede format skal bruges."
#: plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in:10
msgid "Selected Format"
......@@ -3699,6 +3670,24 @@ msgstr "Indsæt dato/klokkeslæt"
msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
msgstr "Indsætter den aktuelle dato og klokkeslæt ved markørpositionen."
#~ msgid "org.gnome.gedit"
#~ msgstr "org.gnome.gedit"
#~ msgid "system-file-manager"
#~ msgstr "system-file-manager"
#~ msgid "text-x-script"
#~ msgstr "text-x-script"
#~ msgid "document-open"
#~ msgstr "document-open"
#~ msgid "view-sort-ascending"
#~ msgstr "view-sort-ascending"
#~ msgid "tools-check-spelling"
#~ msgstr "tools-check-spelling"
#~ msgid "gedit Text Editor"
#~ msgstr "Tekstredigeringsprogrammet gedit"
......@@ -3711,7 +3700,7 @@ msgstr "Indsætter den aktuelle dato og klokkeslæt ved markørpositionen."
#~ msgid "C_haracter Encoding:"
#~ msgstr "_Tegnkodning:"
# Drejer sig garanteret om hvorvidt linjeskiftstegn skal gemmes som \n eller \r\n
#~ # Drejer sig garanteret om hvorvidt linjeskiftstegn skal gemmes som \n eller \r\n
#~ msgid "L_ine Ending:"
#~ msgstr "L_injeskift:"
......@@ -3741,3 +3730,4 @@ msgstr "Indsætter den aktuelle dato og klokkeslæt ved markørpositionen."
#~ msgid "GEOMETRY"
#~ msgstr "GEOMETRI"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment