Commit 606ee3fb authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 0569fda8
Pipeline #56725 passed with stage
in 6 minutes
......@@ -14,14 +14,14 @@
# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2009.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009. (just one fix).
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gedit/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-10 14:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-12 13:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-03 19:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 10:29+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -609,7 +609,7 @@ msgstr "[SOUBOR…] [+ŘÁDEK[:SLOUPEC]]"
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě."
#: gedit/gedit-app.c:967
#: gedit/gedit-app.c:964
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: neplatné kódování."
......@@ -625,7 +625,7 @@ msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui:44
#: gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui:31
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:213
#: plugins/quickopen/quickopen/popup.py:45
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:789
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:874
......@@ -635,7 +635,7 @@ msgstr "Zavřít _bez uložení"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306 gedit/resources/gtk/menus.ui:65
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306 gedit/resources/gtk/menus.ui:37
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:30
msgid "_Save As…"
msgstr "_Uložit jako…"
......@@ -1148,6 +1148,7 @@ msgstr ""
"správné, a zkuste to znovu."
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:260
#, c-format
msgid ""
"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
"try again."
......@@ -1413,7 +1414,7 @@ msgid "Drop Changes and _Reload"
msgstr "Zahodit změny a z_novu načíst"
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1178 gedit/resources/gtk/menus-common.ui:148
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:44 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:9
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:9 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:9
msgid "_Reload"
msgstr "Zn_ovu načíst"
......@@ -1487,7 +1488,7 @@ msgstr "Stránka %N z %Q"
msgid "Rendering page %d of %d…"
msgstr "Vykresluje se stránka %d z %d…"
#: gedit/gedit-print-preview.c:653
#: gedit/gedit-print-preview.c:651
#, c-format
msgid "Page %d of %d"
msgstr "Stránka %d z %d"
......@@ -1583,39 +1584,39 @@ msgstr "Typ MIME:"
msgid "Encoding:"
msgstr "Kódování:"
#: gedit/gedit-utils.c:841
#: gedit/gedit-utils.c:823
msgid "Please check your installation."
msgstr "Zkontrolujte prosím svou instalaci."
#: gedit/gedit-utils.c:902
#: gedit/gedit-utils.c:884
#, c-format
msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ s uživatelským rozhraním. Chyba: %s"
#: gedit/gedit-utils.c:921
#: gedit/gedit-utils.c:903
#, c-format
msgid "Unable to find the object “%s” inside file %s."
msgstr "Nelze najít objekt „%s“ uvnitř souboru %s."
#. Translators: '/ on <remote-share>'
#: gedit/gedit-utils.c:1159
#: gedit/gedit-utils.c:1141
#, c-format
msgid "/ on %s"
msgstr "/ na %s"
#: gedit/gedit-utils.c:1463
#: gedit/gedit-utils.c:1445
msgid "Unix/Linux"
msgstr "Unix/Linux"
#: gedit/gedit-utils.c:1465
#: gedit/gedit-utils.c:1447
msgid "Mac OS Classic"
msgstr "Mac OS Classic"
#: gedit/gedit-utils.c:1467
#: gedit/gedit-utils.c:1449
msgid "Windows"
msgstr "Windows"
#: gedit/gedit-view.c:468 gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui:41
#: gedit/gedit-view.c:481 gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui:41
msgid "_Display line numbers"
msgstr "Zobrazovat čísla řá_dků"
......@@ -1648,11 +1649,11 @@ msgstr "Hledat pouze _celá slova"
msgid "_Match Case"
msgstr "_Rozlišovat velikost písmen"
#: gedit/gedit-view-frame.c:1032
#: gedit/gedit-view-frame.c:1029
msgid "String you want to search for"
msgstr "Řetězec, který chcete hledat"
#: gedit/gedit-view-frame.c:1044
#: gedit/gedit-view-frame.c:1041
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Řádek, na který chcete přesunout kurzor"
......@@ -1685,11 +1686,11 @@ msgstr "Šířka tabulátoru: %u"
msgid "There are unsaved documents"
msgstr "Některé dokumenty nejsou uložené"
#: gedit/gedit-window.c:2444
#: gedit/gedit-window.c:2442
msgid "Change side panel page"
msgstr "Změnit stránku postranního panelu"
#: gedit/gedit-window.c:2464 gedit/resources/ui/gedit-window.ui:19
#: gedit/gedit-window.c:2462 gedit/resources/ui/gedit-window.ui:19
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
......@@ -1710,7 +1711,7 @@ msgid "Move to New Tab _Group"
msgstr "Přesunout do nové s_kupiny karet"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:27
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:163 gedit/resources/gtk/menus.ui:144
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:163
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:131
#: gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui:23
#: plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui:21
......@@ -1762,16 +1763,16 @@ msgstr "Znovu otevřít zavřenou kar_tu"
msgid "Save _As…"
msgstr "Uložit j_ako…"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:140 gedit/resources/gtk/menus.ui:8
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:140 gedit/resources/gtk/menus.ui:27
msgid "_New Window"
msgstr "_Nové okno"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:155 gedit/resources/gtk/menus.ui:49
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:155 gedit/resources/gtk/menus.ui:14
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:14
msgid "_Print…"
msgstr "_Tisk…"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:168 gedit/resources/gtk/menus.ui:34
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:168
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:135
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
......@@ -1815,31 +1816,32 @@ msgstr "Reži_m přepisování"
msgid "Select _All"
msgstr "Vybrat _vše"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:230 gedit/resources/gtk/menus.ui:15
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:230 gedit/resources/gtk/menus.ui:112
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:105
msgid "_Preferences"
msgstr "_Předvolby"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:237 gedit/resources/gtk/menus.ui:100
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:237 gedit/resources/gtk/menus.ui:72
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:65
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazit"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:241 gedit/resources/gtk/menus.ui:104
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:241 gedit/resources/gtk/menus.ui:76
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:69
msgid "Side _Panel"
msgstr "Postranní _panel"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:246 gedit/resources/gtk/menus.ui:108
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:246 gedit/resources/gtk/menus.ui:80
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:73
msgid "_Bottom Panel"
msgstr "_Spodní panel"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:255 gedit/resources/gtk/menus.ui:54
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:255 gedit/resources/gtk/menus.ui:19
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:19
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celá obrazovka"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:263 gedit/resources/gtk/menus.ui:119
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:263 gedit/resources/gtk/menus.ui:91
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:84
msgid "_Highlight Mode…"
msgstr "Režim _zvýrazňování…"
......@@ -1848,7 +1850,7 @@ msgstr "Režim _zvýrazňování…"
msgid "_Search"
msgstr "_Hledat"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:273 gedit/resources/gtk/menus.ui:82
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:273 gedit/resources/gtk/menus.ui:54
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:47
msgid "_Find…"
msgstr "_Hledat…"
......@@ -1865,7 +1867,7 @@ msgstr "Najít předcho_zí"
msgid "Find and _Replace…"
msgstr "Najít a nah_radit…"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:299 gedit/resources/gtk/menus.ui:90
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:299 gedit/resources/gtk/menus.ui:62
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:55
msgid "_Clear Highlight"
msgstr "_Zrušit zvýrazňování"
......@@ -1874,7 +1876,8 @@ msgstr "_Zrušit zvýrazňování"
msgid "Go to _Line…"
msgstr "Přejít na řá_dek…"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:314 gedit/resources/gtk/menus.ui:125
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:314 gedit/resources/gtk/menus.ui:97
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:90
msgid "_Tools"
msgstr "_Nástroje"
......@@ -1886,7 +1889,7 @@ msgstr "_Dokumenty"
msgid "_Save All"
msgstr "Uložit _vše"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:338 gedit/resources/gtk/menus.ui:140
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:338
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:127
msgid "_Close All"
msgstr "Zavřít vš_e"
......@@ -1916,42 +1919,34 @@ msgid "_Move To New Window"
msgstr "Pře_sunout do nového okna"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:383
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:387 gedit/resources/gtk/menus.ui:26
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:387 gedit/resources/gtk/menus.ui:120
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:116
#: plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:246
#: plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui:133
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:394 gedit/resources/gtk/menus.ui:30
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:394 gedit/resources/gtk/menus.ui:124
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:120
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:22 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:112
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klávesové zkratky"
msgid "_About Text Editor"
msgstr "O _aplikaci Textový editor"
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:69 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:34
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:41 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:34
msgid "Save _All"
msgstr "Uložit _vše"
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:86 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:51
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:58 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:51
msgid "_Find and Replace…"
msgstr "_Hledat a nahradit…"
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:94 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:59
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:66 gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:59
msgid "_Go to Line…"
msgstr "Přejít na řá_dek…"
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:65
#: gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui:285
msgid "View"
msgstr "Zobrazit"
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:90
msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"
#: gedit/resources/gtk/menus.ui:116
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:112
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klávesové zkratky"
#: gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui:41
msgid "Character Encodings"
......@@ -2051,6 +2046,10 @@ msgstr "Zvýrazňovat _aktuální řádek"
msgid "Highlight matching _brackets"
msgstr "Zvýrazňovat _odpovídající závorky"
#: gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui:285
msgid "View"
msgstr "Zobrazit"
#: gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui:307
msgid "Tab Stops"
msgstr "Tabulační zarážky"
......@@ -2947,11 +2946,11 @@ msgstr "Snadný přístup k souborům z postranního panelu"
msgid "system-file-manager"
msgstr "system-file-manager"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:205
#: plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:200
msgid "Home"
msgstr "Domů"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:231
#: plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:233
msgid "File System"
msgstr "Systém souborů"
......@@ -3021,11 +3020,11 @@ msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybrané soubory?"
msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
msgstr "Pokud položku smažete, bude nenávratně ztracena."
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1794
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1703
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdné)"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3515
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3327
msgid ""
"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
"settings to make the file visible"
......@@ -3034,11 +3033,11 @@ msgstr ""
"své nastavení filtrování."
#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3772
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3578
msgid "Untitled File"
msgstr "Nepojmenovaný soubor"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3800
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3606
msgid ""
"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
"settings to make the file visible"
......@@ -3047,11 +3046,11 @@ msgstr ""
"nastavení filtrování."
#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3831
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3635
msgid "Untitled Folder"
msgstr "Nepojmenovaná složka"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3856
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3658
msgid ""
"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
"settings to make the directory visible"
......@@ -3059,26 +3058,26 @@ msgstr ""
"Nová složka je nyní odfiltrována. Aby byla viditelná, musíte upravit své "
"nastavení filtrování."
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:754
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:757
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1995
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1957
#, c-format
msgid "No mount object for mounted volume: %s"
msgstr "Žádný připojovací objekt pro připojený svazek: %s"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2072
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2026
#, c-format
msgid "Could not open media: %s"
msgstr "Nelze otevřít médium: %s"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2119
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2069
#, c-format
msgid "Could not mount volume: %s"
msgstr "Nelze připojit svazek: %s"
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2769
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2581
#, c-format
msgid "Error when loading “%s”: No such directory"
msgstr "Chyba při načítání „%s“: Taková složka neexistuje"
......@@ -3227,11 +3226,11 @@ msgstr "Zobrazit _binární"
msgid "Match Filename"
msgstr "vyhovující masce"
#: plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-widget.ui:187
#: plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-widget.ui:183
msgid "History"
msgstr "Historie"
#: plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-widget.ui:188
#: plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-widget.ui:184
msgid "Open history menu"
msgstr "Otevřít nabídku s historií"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment