Commit 556be3d7 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent deb1b21b
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-09 15:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-13 22:51+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-16 21:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-19 20:48+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <>\n"
"Language: \n"
......@@ -44,8 +44,9 @@ msgid "gedit Text Editor"
msgstr "gedit tekstų redaktorius"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
msgid "Text"
msgstr "Tekstas"
#| msgid "Text"
msgid "Text;"
msgstr "Tekstas;"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
msgid "Open a New Window"
......@@ -554,12 +555,12 @@ msgstr ""
"%s\n"
"Paleiskite „%s --help“, jei norite pamatyti komandinės eilutės parametrus.\n"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:266
#, c-format
msgid "Loading file '%s'…"
msgstr "Įkeliamas failas „%s“…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:281
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:275
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
......@@ -568,71 +569,71 @@ msgstr[1] "Įkeliama %d failai…"
msgstr[2] "Įkeliama %d failų…"
#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:446
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:440
msgid "Open Files"
msgstr "Atverti failus"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:557
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:551
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is read-only."
msgstr "Failas „%s“ yra tik skaitymui."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:562
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:556
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Ar norite jį pakeisti tuo, kurį dabar norite įrašyti?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:564
#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:283
msgid "_Replace"
msgstr "_Pakeisti"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:606
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "Įrašyti failą naudojant glaudinimą?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:613
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:607
#, c-format
msgid "The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved using compression."
msgstr "Failas „%s“ anksčiau buvo įrašytas kaip grynasis tekstas, o dabar bus įrašytas naudojant glaudinimą."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:609
msgid "_Save Using Compression"
msgstr "Į_rašyti naudojant glaudinimą"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:619
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:613
msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "Įrašyti failą kaip grynąjį tekstą?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:620
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:614
#, c-format
msgid "The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved as plain text."
msgstr "Failas „%s“ anksčiau buvo įrašytas naudojant glaudinimą, o dabar bus įrašytas kaip grynasis tekstas."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:622
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:616
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "Į_rašyti kaip grynąjį tekstą"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:742
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:959
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:736
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:953
#, c-format
msgid "Saving file '%s'…"
msgstr "Rašomas failas „%s“…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:846
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:840
msgid "Save As"
msgstr "Įrašyti kaip"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1173
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1167
#, c-format
msgid "Reverting the document '%s'…"
msgstr "Atkuriamas dokumentas „%s“…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1218
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1212
#, c-format
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
msgstr "Atkurti neįrašytus pakeitimus dokumente „%s“?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1227
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1221
#, c-format
msgid "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently lost."
......@@ -640,11 +641,11 @@ msgstr[0] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę %ld sekundę, bus prarasti."
msgstr[1] "Pakeitimai, atlikti per paskutines %ld sekundes, bus prarasti."
msgstr[2] "Pakeitimai, atlikti per paskutines %ld sekundžių, bus prarasti."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1236
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1230
msgid "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
msgstr "Pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę, bus prarasti."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1242
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1236
#, c-format
msgid "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be permanently lost."
......@@ -652,7 +653,7 @@ msgstr[0] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę ir %ld sekundę, bus prara
msgstr[1] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę ir %ld sekundes, bus prarasti."
msgstr[2] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę ir %ld sekundžių, bus prarasti."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1252
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1246
#, c-format
msgid "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently lost."
......@@ -660,11 +661,11 @@ msgstr[0] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę %ld minutę, bus prarasti."
msgstr[1] "Pakeitimai, atlikti per paskutines %ld minutes, bus prarasti."
msgstr[2] "Pakeitimai, atlikti per paskutines %ld minučių, bus prarasti."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1267
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1261
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
msgstr "Pakeitimai, atlikti per paskutinę valandą, bus prarasti."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1273
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1267
#, c-format
msgid "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be permanently lost."
......@@ -672,7 +673,7 @@ msgstr[0] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę valandą ir %d minutę, bus praras
msgstr[1] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę valandą ir %d minutes, busprarasti."
msgstr[2] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę valandą ir %d minučių, bus prarasti."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1288
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1282
#, c-format
msgid "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural "Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
......@@ -680,7 +681,7 @@ msgstr[0] "Pakeitimai, atlikti per paskutinę %d valandą, bus prarasti."
msgstr[1] "Pakeitimai, atlikti per paskutines %d valandas, bus prarasti."
msgstr[2] "Pakeitimai, atlikti per paskutines %d valandų, bus prarasti."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1314
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1308
msgid "_Revert"
msgstr "A_tstatyti"
......@@ -1476,69 +1477,69 @@ msgstr "Antr_aštės ir poraštės:"
msgid "_Restore Default Fonts"
msgstr "_Atstatyti numatytuosius šriftus "
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:582
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:562
msgid "Show the previous page"
msgstr "Rodyti ankstesnį puslapį"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:574
msgid "Show the next page"
msgstr "Rodyti sekantį puslapį"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:610
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:590
msgid "Current page (Alt+P)"
msgstr "Esamas puslapis (Alt+P)"
#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:633
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:613
msgid "of"
msgstr "iš"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:621
msgid "Page total"
msgstr "Viso puslapių"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:622
msgid "The total number of pages in the document"
msgstr "Viso puslapių šiame dokumente"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:639
msgid "Show multiple pages"
msgstr "Rodyti keletą puslapių"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:652
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Mastelis 1:1"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:661
msgid "Zoom to fit the whole page"
msgstr "Pritraukti, kad tilptų visas puslapis"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:690
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:670
msgid "Zoom the page in"
msgstr "Pritraukti"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:699
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:679
msgid "Zoom the page out"
msgstr "Atitraukti"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:711
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:691
msgid "_Close Preview"
msgstr "_Užverti spaudinio peržiūrą"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:714
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:694
msgid "Close print preview"
msgstr "Užverti spaudinio peržiūrą"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:783
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:763
#, c-format
msgid "Page %d of %d"
msgstr "%d iš %d"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:967
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:947
msgid "Page Preview"
msgstr "Puslapio peržiūra"
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:968
#: ../gedit/gedit-print-preview.c:948
msgid "The preview of a page in the document to be printed"
msgstr "Spausdintino dokumento puslapio peržiūra"
......@@ -2022,9 +2023,9 @@ msgstr "Naudoti %s paryškinimo režimą"
#: ../gedit/gedit-window.c:1046
#: ../gedit/gedit-window.c:2091
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:146
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:450
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:561
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:882
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:455
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:566
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:885
msgid "Plain Text"
msgstr "Grynasis tekstas"
......@@ -2310,27 +2311,27 @@ msgstr "Išėjo"
msgid "All languages"
msgstr "Visos kalbos"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:550
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:554
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:880
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:555
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:559
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:883
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
msgid "All Languages"
msgstr "Visos kalbos"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:667
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:672
msgid "New tool"
msgstr "Naujas įrankis"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:798
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:803
#, python-format
msgid "This accelerator is already bound to %s"
msgstr "Šis spartusis klavišas jau priskirtas %s"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:842
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:847
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Įveskite naują spartųjį klavišą arba paspauskite Backspace, norėdami ištrinti"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:849
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Įveskite naują spartųjį klavišą"
......@@ -2464,23 +2465,23 @@ msgstr "Į_rašyti:"
msgid "Shortcut _Key:"
msgstr "Spartusis _klavišas:"
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:179
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:173
msgid "Manage _External Tools..."
msgstr "Valdyti iš_orinius įrankius..."
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:174
msgid "Opens the External Tools Manager"
msgstr "Atveria išorinių įrankių valdyklę"
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:183
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:177
msgid "External _Tools"
msgstr "_Išoriniai įrankiai"
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:184
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:178
msgid "External tools"
msgstr "Išoriniai įrankiai"
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:218
#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:212
msgid "Shell Output"
msgstr "Šelo išvestis"
......@@ -2493,7 +2494,7 @@ msgstr "Failų naršyklės polangis"
msgid "Easy file access from the side panel"
msgstr "Lengvas failų pasiekimas iš šoninio polangio"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:239
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:241
msgid "File System"
msgstr "Failų sistema"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment