Commit 21bdd04d authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent 69e437eb
......@@ -7,10 +7,10 @@
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 3.17.x\n"
"Project-Id-Version: gedit 3.18.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-07 20:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-07 20:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-18 19:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-18 19:01+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr ""
msgid "gedit"
msgstr "gedit"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:728
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:730
msgid "Text Editor"
msgstr "Tekstredigering"
......@@ -539,63 +539,63 @@ msgstr ""
"til aktuelle tillegg. Se filen .gedit-plugin for å finne «adresse» for et "
"gitt tillegg."
#: ../gedit/gedit-app.c:109
#: ../gedit/gedit-app.c:111
msgid "Show the application's version"
msgstr "Vis programmets versjon"
#: ../gedit/gedit-app.c:115
#: ../gedit/gedit-app.c:117
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "Vis liste med mulige verdier for kodingsalternativet"
#: ../gedit/gedit-app.c:122
#: ../gedit/gedit-app.c:124
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
msgstr ""
"Velg tegnkoding som skal brukes for å åpne filer gitt via kommandolinjen"
#: ../gedit/gedit-app.c:123
#: ../gedit/gedit-app.c:125
msgid "ENCODING"
msgstr "KODING"
#: ../gedit/gedit-app.c:129
#: ../gedit/gedit-app.c:131
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Opprett et nytt toppvindu i en eksisterende instans av gedit"
#: ../gedit/gedit-app.c:136
#: ../gedit/gedit-app.c:138
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Opprett et nytt dokument i en eksisterende instans av gedit"
#: ../gedit/gedit-app.c:143
#: ../gedit/gedit-app.c:145
msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
msgstr "Velg størrelse og posisjon for vinduet (BREDDExHØYDE+X+Y)"
#: ../gedit/gedit-app.c:144
#: ../gedit/gedit-app.c:146
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"
#: ../gedit/gedit-app.c:150
#: ../gedit/gedit-app.c:152
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr "Åpne filer og blokker prosessen til filene er lukket"
#: ../gedit/gedit-app.c:157
#: ../gedit/gedit-app.c:159
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Kjør gedit i frittstående modus"
#: ../gedit/gedit-app.c:164
#: ../gedit/gedit-app.c:166
msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
msgstr "[FIL …] [+LINJE[:KOLONNE]]"
#: ../gedit/gedit-app.c:279
#: ../gedit/gedit-app.c:281
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp."
#: ../gedit/gedit-app.c:970
#: ../gedit/gedit-app.c:972
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: ugyldig koding."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:153
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:155
msgid "Question"
msgstr "Spørsmål"
......@@ -605,12 +605,12 @@ msgstr "Lukk _uten å lagre"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:318
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:853
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1567 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:130
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:511
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:44
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
......@@ -631,7 +631,7 @@ msgid "_Save As…"
msgstr "Lagre _som …"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:854 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
......@@ -772,7 +772,8 @@ msgstr[0] "Åpner %d fil …"
msgstr[1] "Åpner %d filer …"
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456 ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
msgctxt "window title"
msgid "Open"
msgstr "Åpne"
......@@ -830,26 +831,28 @@ msgstr ""
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "_Lagre som vanlig tekst"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1018
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
#, c-format
msgid "Saving file '%s'…"
msgstr "Lagrer fil «%s» …"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:846
#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
msgctxt "window title"
msgid "Save As"
msgstr "Lagre som"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1428
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
#, c-format
msgid "Reverting the document '%s'…"
msgstr "Forkaster endringer i «%s» …"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1475
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
#, c-format
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
msgstr "Vil du forkaste ikke-lagrede endringer i «%s»?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1484
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
......@@ -861,12 +864,12 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Endringer som er utført i dokumentet de siste %ld sekundene går tapt."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1493
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1494
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
msgstr "Endringer som er utført i dokumentet det siste minuttet går tapt."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1499
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1500
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
......@@ -881,7 +884,7 @@ msgstr[1] ""
"Endringer som er utført i dokumentet det siste minuttet og %ld sekundene går "
"tapt."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1509
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1510
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
......@@ -893,11 +896,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Endringer som er utført i dokumentet de siste %ld minuttene går tapt."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1524
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1525
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
msgstr "Endringer som er utført i dokumentet den siste timen går tapt."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1530
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1531
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
......@@ -911,7 +914,7 @@ msgstr[1] ""
"Endringer som er utført i dokumentet den siste timen og %d minuttene går "
"tapt."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1545
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1546
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
......@@ -920,15 +923,15 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Endringer som er utført i dokumentet den siste %d timen går tapt."
msgstr[1] "Endringer som er utført i dokumentet de siste %d timene går tapt."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1569
msgid "_Revert"
msgstr "Fo_rkast"
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:81
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:79
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
msgstr "gedit er en liten og lett tekstbehandler for skrivebordsmiljøet GNOME"
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:105
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:103
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
......@@ -953,27 +956,27 @@ msgstr "Fant og erstattet én oppføring"
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "Fant ikke «%s»"
#: ../gedit/gedit-document.c:1092 ../gedit/gedit-document.c:1125
#: ../gedit/gedit-document.c:1104 ../gedit/gedit-document.c:1137
#, c-format
msgid "Unsaved Document %d"
msgstr "Ikke-lagret dokument %d"
msgid "Untitled Document %d"
msgstr "Dokument uten tittel %d"
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:432
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:435
#, c-format
msgid "Tab Group %i"
msgstr "Fanegruppe %i"
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:532 ../gedit/gedit-window.c:1165
#: ../gedit/gedit-window.c:1171 ../gedit/gedit-window.c:1179
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:535 ../gedit/gedit-window.c:1167
#: ../gedit/gedit-window.c:1173 ../gedit/gedit-window.c:1181
msgid "Read-Only"
msgstr "Skrivebeskyttet"
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:297
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
msgid "Automatically Detected"
msgstr "Automatisk gjenkjent"
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:326
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
msgid "Add or Remove..."
msgstr "Legg til eller fjern …"
......@@ -1038,7 +1041,7 @@ msgstr "Tegnkoding:"
msgid "Line Ending:"
msgstr "Slutt på linje:"
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1249
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1251
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:108
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:317
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:433
......@@ -1428,20 +1431,20 @@ msgstr "Fargeskjema-filer"
msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
msgstr "Klarte ikke å fjerne fargeskjema «%s»"
#: ../gedit/gedit-print-job.c:225
#: ../gedit/gedit-print-job.c:227
msgid "Preparing..."
msgstr "Forbereder …"
#: ../gedit/gedit-print-job.c:537
#: ../gedit/gedit-print-job.c:539
#, c-format
msgid "File: %s"
msgstr "Fil: %s"
#: ../gedit/gedit-print-job.c:546
#: ../gedit/gedit-print-job.c:548
msgid "Page %N of %Q"
msgstr "Side %N av %Q"
#: ../gedit/gedit-print-job.c:624
#: ../gedit/gedit-print-job.c:626
#, c-format
msgid "Rendering page %d of %d..."
msgstr "Tegner opp side %d av %d …"
......@@ -1451,12 +1454,12 @@ msgstr "Tegner opp side %d av %d …"
msgid "Page %d of %d"
msgstr "Side %d av %d"
#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:686
#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:690
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
msgid "Nothing"
msgstr "Ingenting"
#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:775
#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:779
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:1
msgid "Find and Replace"
msgstr "Søk og erstatt …"
......@@ -1479,64 +1482,64 @@ msgstr[1] "Det finnes %d faner med feil"
#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
#: ../gedit/gedit-tab.c:819
#: ../gedit/gedit-tab.c:814
#, c-format
msgid "Reverting %s from %s"
msgstr "Tilbakestiller endringer i %s til %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:826
#: ../gedit/gedit-tab.c:821
#, c-format
msgid "Reverting %s"
msgstr "Tilbakestiller %s"
#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
#: ../gedit/gedit-tab.c:839
#: ../gedit/gedit-tab.c:834
#, c-format
msgid "Loading %s from %s"
msgstr "Åpner %s fra %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:846
#: ../gedit/gedit-tab.c:841
#, c-format
msgid "Loading %s"
msgstr "Åpner %s"
#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
#: ../gedit/gedit-tab.c:926
#: ../gedit/gedit-tab.c:921
#, c-format
msgid "Saving %s to %s"
msgstr "Lagrer %s til %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:931
#: ../gedit/gedit-tab.c:926
#, c-format
msgid "Saving %s"
msgstr "Lagrer %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1534
#: ../gedit/gedit-tab.c:1529
#, c-format
msgid "Error opening file %s"
msgstr "Feil ved åpning av fil %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1539
#: ../gedit/gedit-tab.c:1534
#, c-format
msgid "Error reverting file %s"
msgstr "Feil under forkasting av endringer i %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1544
#: ../gedit/gedit-tab.c:1539
#, c-format
msgid "Error saving file %s"
msgstr "Feil ved lagring av fil %s"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1575
#: ../gedit/gedit-tab.c:1570
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1576
#: ../gedit/gedit-tab.c:1571
msgid "MIME Type:"
msgstr "MIME-type:"
#: ../gedit/gedit-tab.c:1577
#: ../gedit/gedit-tab.c:1572
msgid "Encoding:"
msgstr "Koding:"
......@@ -1614,40 +1617,40 @@ msgstr "Streng du vil søke etter"
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Linje du vil flytte markøren til"
#: ../gedit/gedit-window.c:1002
#: ../gedit/gedit-window.c:1004
msgid "Bracket match is out of range"
msgstr "Søk etter sammenhørende hakeparantes utenfor gyldig område"
#: ../gedit/gedit-window.c:1007
#: ../gedit/gedit-window.c:1009
msgid "Bracket match not found"
msgstr "Fant ingen sammenhørende hakeparanteser"
#: ../gedit/gedit-window.c:1012
#: ../gedit/gedit-window.c:1014
#, c-format
msgid "Bracket match found on line: %d"
msgstr "Sammenhørende hakeparantes funnet på linje: %d"
#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
#: ../gedit/gedit-window.c:1047
#: ../gedit/gedit-window.c:1049
#, c-format
msgid " Ln %d, Col %d"
msgstr " Ln. %d, Kol. %d"
#: ../gedit/gedit-window.c:1231
#: ../gedit/gedit-window.c:1233
#, c-format
msgid "Tab Width: %u"
msgstr "Tabulatorbredde: %u"
#: ../gedit/gedit-window.c:1600
#: ../gedit/gedit-window.c:1602
msgid "There are unsaved documents"
msgstr "Det finnes dokumenter som ikke er lagret"
#: ../gedit/gedit-window.c:2445
#: ../gedit/gedit-window.c:2447
msgid "Change side panel page"
msgstr "Bytt side på sidepanel"
#: ../gedit/gedit-window.c:2465 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
#: ../gedit/gedit-window.c:2467 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:1
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenter"
......@@ -2113,7 +2116,7 @@ msgstr "Skriv ut linjenu_mmer"
msgid "_Number every"
msgstr "_Nummer hver"
#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
#.
#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:8
msgid "lines"
msgstr "linjer"
......@@ -2242,8 +2245,8 @@ msgid "Search _backwards"
msgstr "Søk _bakover"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:12
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Brytningsmodus"
msgid "Wra_p around"
msgstr "_Fortsett når slutt på dokumentet nås"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-tab-label.ui.h:1
msgid "Close Document"
......@@ -2253,6 +2256,10 @@ msgstr "Lukk dokument"
msgid "Open a file"
msgstr "Åpne en fil"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
msgid "Open"
msgstr "Åpne"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:5
msgid "Create a new document"
msgstr "Opprett et nytt dokument"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment