Commit 1705f2cd authored by Kenneth Nielsen's avatar Kenneth Nielsen

Updated Danish translation

svn path=/trunk/; revision=5964
parent 5259a1f1
2007-10-11 Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>
* da.po: Updated Danish translation
2007-10-11 Rhys Jones <rhys@sucs.org>
* cy.po: Added patch from Iestyn Pryce (dylunio@gmail.com)
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit.gnome-2-16\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-09 04:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-08 01:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-11 15:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-11 15:47+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -736,7 +736,7 @@ msgstr "Tegnkodninger"
msgid "E_ncodings shown in menu:"
msgstr "_Kodninger der vises i menu:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:136
#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:139
#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
msgid "Open Location"
msgstr "Åbn sted"
......@@ -951,43 +951,47 @@ msgid "View"
msgstr "Vis"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
msgid "_Add..."
msgstr "_Tilføj..."
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
msgid "_Autosave files every"
msgstr "_Gem automatisk filer hver"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
msgid "_Display line numbers"
msgstr "Vis linje_numre"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
msgid "_Enable automatic indentation"
msgstr "_Aktivér automatisk indrykning"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
msgid "_Right margin at column:"
msgstr "_Højre margen ved kolonne:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
msgid "_Tab width:"
msgstr "_Tabulatorbredde:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
msgid "_minutes"
msgstr "_minutter"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:287
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:301
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1348
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:298 ../gedit/gedit-window.c:1346
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:312 ../gedit/gedit-window.c:1346
msgid "Find"
msgstr "Find"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:382
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:404
msgid "Replace _All"
msgstr "Erstat _alle"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:383
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:405
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:677
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"
......@@ -2031,7 +2035,7 @@ msgstr "MIME-type:"
msgid "Encoding:"
msgstr "Kodning:"
#: ../gedit/gedit-tab.c:2215
#: ../gedit/gedit-tab.c:2220
#, c-format
msgid "Rendering page %d of %d..."
msgstr "Tegner side %d af %d..."
......@@ -2337,25 +2341,25 @@ msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
msgstr "Kunne ikke finde de påkrævede kontroller i filen %s."
#. create "Wrap Around" menu item.
#: ../gedit/gedit-view.c:1128
#: ../gedit/gedit-view.c:1137
msgid "_Wrap Around"
msgstr "_Begynd forfra ved slut"
#. create "Match Entire Word Only" menu item.
#: ../gedit/gedit-view.c:1138
#: ../gedit/gedit-view.c:1147
msgid "Match _Entire Word Only"
msgstr "Søg kun efter _hele ord"
#. create "Match Case" menu item.
#: ../gedit/gedit-view.c:1148
#: ../gedit/gedit-view.c:1157
msgid "_Match Case"
msgstr "_Forskel på små/store bogstaver"
#: ../gedit/gedit-view.c:1236
#: ../gedit/gedit-view.c:1245
msgid "String you want to search for"
msgstr "Tekst der skal søges efter"
#: ../gedit/gedit-view.c:1244
#: ../gedit/gedit-view.c:1253
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Linje som markøren skal flyttes til"
......@@ -2528,11 +2532,11 @@ msgstr "Du skal være inden i et ord for at udføre denne kommando"
msgid "Running tool:"
msgstr "Kørende værktøj:"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:188
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:189
msgid "Done."
msgstr "Færdig."
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:190
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:191
msgid "Exited"
msgstr "Afsluttet"
......@@ -2908,21 +2912,21 @@ msgstr "Er du sikker på at du permanent vil slette de valgte filer?"
msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
msgstr "Hvis du sletter et objekt, vil det gå permanent tabt."
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1598
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1591
msgid "(Empty)"
msgstr "(Tom)"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2641
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2731
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1838
msgid "Invalid uri"
msgstr "Ugyldig URI"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3074
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3163
msgid "file"
msgstr "fil"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3095
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3142
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3184
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3231
msgid ""
"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
"settings to make the file visible"
......@@ -2930,7 +2934,7 @@ msgstr ""
"Den nye fil et på nuværende tidspunkt filtreret fra. Du skal ændre dine "
"filterindstillinger for at gøre filen synlig"
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3123
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3212
msgid "directory"
msgstr "mappe"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment