Commit 15b10025 authored by Wouter Bolsterlee's avatar Wouter Bolsterlee Committed by Wouter Bolsterlee

Translation updated by Wouter Bolsterlee.

2006-08-20  Wouter Bolsterlee  <uws+gnome@xs4all.nl>

	* nl.po: Translation updated by Wouter Bolsterlee.
parent dbbe9136
2006-08-20 Wouter Bolsterlee <uws+gnome@xs4all.nl>
* nl.po: Translation updated by Wouter Bolsterlee.
2006-08-20 Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation.
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-18 07:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-20 21:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-19 02:45+0200\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
......@@ -1108,7 +1108,7 @@ msgid "Replace _All"
msgstr "_Alles vervangen"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:367
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:659
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:661
msgid "_Replace"
msgstr "_Vervangen"
......@@ -1175,62 +1175,62 @@ msgstr "%s: ongeldige codering.\n"
msgid "- Edit text files"
msgstr "- Tekstbestanden bewerken"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:210 ../gedit/gedit-commands-file.c:256
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:212 ../gedit/gedit-commands-file.c:258
#, c-format
msgid "Loading file '%s'…"
msgstr "Laden van bestand ‘%s’…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:265
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:267
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
msgstr[0] "%d bestand wordt geladen…"
msgstr[1] "%d bestanden worden geladen…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:405
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:407
msgid "Open Files…"
msgstr "Bestanden openen…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:511
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:513
msgid "The entered location is not valid."
msgstr "De aangegeven locatie is ongeldig."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:514
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:516
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:150
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:189
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
msgstr "Ga na of u de locatie correct heeft ingevoerd en probeer het opnieuw."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:640
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:642
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is read-only."
msgstr "Het bestand ‘%s’ is alleen-lezen."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:651
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:653
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Wilt u het proberen te vervangen door hetgeen dat u nu opslaat?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:717 ../gedit/gedit-commands-file.c:915
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:719 ../gedit/gedit-commands-file.c:917
#, c-format
msgid "Saving file '%s'…"
msgstr "Opslaan van bestand ‘%s’…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:814
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:816
msgid "Save As…"
msgstr "Opslaan als…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1110
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1112
#, c-format
msgid "Reverting the document '%s'…"
msgstr "Terugzetten van document ‘%s’…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1132
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1134
#, c-format
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
msgstr "Onopgeslagen wijzigingen in document ‘%s’ terugdraaien?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1141
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1143
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
......@@ -1244,14 +1244,14 @@ msgstr[1] ""
"Wijzigingen aan het document van de laatste %ld seconden zullen definitief "
"verloren zijn."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1150
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1152
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
msgstr ""
"Wijzigingen aan het document van de laatste minuut zullen definitief "
"verloren zijn."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1156
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1158
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
......@@ -1266,7 +1266,7 @@ msgstr[1] ""
"Wijzigingen aan het document van de laatste minuut en %ld seconden zullen "
"definitief verloren zijn."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1166
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1168
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
......@@ -1280,7 +1280,7 @@ msgstr[1] ""
"Wijzigingen aan het document van de laatste %ld minuten zullen definitief "
"verloren zijn."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1181 ../gedit/gedit-commands-file.c:1202
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1183 ../gedit/gedit-commands-file.c:1204
#, c-format
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
......@@ -1292,7 +1292,7 @@ msgstr[1] ""
"Wijzigingen aan het document van de laatste %d uur zullen definitief "
"verloren zijn."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1187
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1189
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
......@@ -1307,7 +1307,7 @@ msgstr[1] ""
"Wijzigingen aan het document van het laatste uur en %d minuten zullen "
"definitief verloren zijn."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1228
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1230
msgid "_Revert"
msgstr "_Terugdraaien"
......@@ -2595,114 +2595,126 @@ msgstr "Externe opdrachten en shellscripts uitvoeren."
msgid "External Tools"
msgstr "Externe hulpprogramma's"
#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:38
msgid "_External Tools..."
msgstr "_Externe hulpprogramma's…"
#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:40
msgid "Opens the External Tools Manager"
msgstr "Beheer van externe hulpprogramma's"
#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:56
msgid "Shell Output"
msgstr "Shell-uitvoer"
# deze opdracht werkt alleen binnen een woord/wanneer u zich in een
# woord bevindt/wanneer de cursor zich binnen een woord bevindt
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:242
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:241
msgid "You must be inside a word to run this command"
msgstr "Deze opdracht werkt alleen binnen een woord"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:299
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:298
msgid "Running tool:"
msgstr "Uitvoeren hulp-opdracht:"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:322
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:321
msgid "Done."
msgstr "Klaar."
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:324
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:323
msgid "Exited"
msgstr "Afgesloten"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:40
msgid "Nothing"
msgstr "Niets"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
msgid "Current document"
msgstr "Huidige document"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
msgid "Current selection"
msgstr "Huidige selectie"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
msgid "Current line"
msgstr "Huidige regel"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
msgid "Current word"
msgstr "Huidige woord"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:47
msgid "Insert in output panel"
msgstr "Invoegen in uitvoerpaneel"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
msgid "Create new document"
msgstr "Nieuw document aanmaken"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
msgid "Append to current document"
msgstr "Aan huidig document toevoegen"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
msgid "Replace current document"
msgstr "Huidig document vervangen"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
msgid "Replace current selection"
msgstr "Huidige selectie vervangen"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
msgid "Insert at cursor position"
msgstr "Invoegen op cursorpositie"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:55
msgid "All documents"
msgstr "Alle documenten"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
msgid "All documents except untitled ones"
msgstr "Alle documenten behalve naamloze"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
msgid "Local files only"
msgstr "Alleen lokale bestanden"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
msgid "Remote files only"
msgstr "Alleen bestanden op afstand"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
msgid "Untitled documents only"
msgstr "Alleen naamloze documenten"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:190
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:207
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:246
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:189
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:206
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:245
#, python-format
msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
msgstr "Edit-hulpprogramma <i>%s</i>:"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:194
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:193
msgid "A Brand New Tool"
msgstr "Een gloednieuw hulpprogramma"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:217
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:216
msgid "New tool"
msgstr "Nieuw hulpprogramma"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:280
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:279
#, python-format
msgid "This accelerator is already bound to %s"
msgstr "Deze sneltoets is al gekoppeld aan %s"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:333
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:332
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:600
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Type een nieuwe sneltoets, of Backspace om te wissen"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:335
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:334
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:602
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Type een nieuwe sneltoets"
......@@ -2798,7 +2810,11 @@ msgid ""
"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
"with nautilus etc)"
msgstr "Indien aangevinkt zal de bestandsverkenner-plugin de map tonen waarin het eerstgeopende document zit, behoudens dat de bestandsverkenner niet eerder gebruikt is. (Dit geldt dus bijvoorbeeld bij het openen van een document vanaf de opdrachtregel of bij het openen via nautilus enz.)"
msgstr ""
"Indien aangevinkt zal de bestandsverkenner-plugin de map tonen waarin het "
"eerstgeopende document zit, behoudens dat de bestandsverkenner niet eerder "
"gebruikt is. (Dit geldt dus bijvoorbeeld bij het openen van een document "
"vanaf de opdrachtregel of bij het openen via nautilus enz.)"
#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:7
msgid "Open With Tree View"
......@@ -2808,7 +2824,9 @@ msgstr "Openen met boomweergave"
msgid ""
"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
"bookmarks view"
msgstr "Open de boomweergave wanneer de bestandsverkenner-plugin wordt opgestart in plaats van de bladwijzersweergave."
msgstr ""
"Open de boomweergave wanneer de bestandsverkenner-plugin wordt opgestart in "
"plaats van de bladwijzersweergave."
#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:9
msgid "Set Location To First Document"
......@@ -2822,21 +2840,29 @@ msgstr "Stelt in of het herstellen vanaf locaties op afstand mogelijk is."
msgid ""
"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
"and onload/tree_view is TRUE."
msgstr "De beginmap van de bestandsverkenner die gebruikt wordt bij het opstarten van de bestandsverkenner-plugin en wanneer onload/tree_view aangevinkt is."
msgstr ""
"De beginmap van de bestandsverkenner die gebruikt wordt bij het opstarten "
"van de bestandsverkenner-plugin en wanneer onload/tree_view aangevinkt is."
#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:12
msgid ""
"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
"the actual root."
msgstr "De virtuele beginmap van de bestandsverkenner die gebruikt wordt bij het opstarten van de bestandsverkenner-plugin en wanneer onload/tree_view aangevinkt is. De virtuele beginmap moet altijd een submap van de eigenlijke beginmap zijn."
msgstr ""
"De virtuele beginmap van de bestandsverkenner die gebruikt wordt bij het "
"opstarten van de bestandsverkenner-plugin en wanneer onload/tree_view "
"aangevinkt is. De virtuele beginmap moet altijd een submap van de eigenlijke "
"beginmap zijn."
# beter vertaling? bovenop/samen met
#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:13
msgid ""
"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
"of the filter_mode."
msgstr "Het filterpatroon waartegen de bestandsverkenner bestanden toont. Dit filter werkt bovenop de filter_modus"
msgstr ""
"Het filterpatroon waartegen de bestandsverkenner bestanden toont. Dit filter "
"werkt bovenop de filter_modus"
# weggefilterd/uitgefilterd
#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:14
......@@ -2845,7 +2871,12 @@ msgid ""
"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
"files)."
msgstr "Deze waarde bepaalt welke bestanden wel of niet getoond worden in de bestandsverkenner. Geldige waardes zijn: none (geen filter), hidden (verborgen bestanden worden weggefilterd), binary (binaire bestanden worden weggefilterd) en hidden_and_binary (zowel verborgen als binaire bestanden worden weggefilterd)."
msgstr ""
"Deze waarde bepaalt welke bestanden wel of niet getoond worden in de "
"bestandsverkenner. Geldige waardes zijn: none (geen filter), hidden "
"(verborgen bestanden worden weggefilterd), binary (binaire bestanden worden "
"weggefilterd) en hidden_and_binary (zowel verborgen als binaire bestanden "
"worden weggefilterd)."
#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Easy file access from the side pane"
......@@ -2951,7 +2982,9 @@ msgstr "bestand"
msgid ""
"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
"settings to make the file visible"
msgstr "Het nieuwe bestand is momenteel niet zichtbaar door het filter. U moet uw filter aanpassen om het bestand zichtbaar te maken"
msgstr ""
"Het nieuwe bestand is momenteel niet zichtbaar door het filter. U moet uw "
"filter aanpassen om het bestand zichtbaar te maken"
# Juiste vertaling?!
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2822
......@@ -3197,7 +3230,9 @@ msgstr "Globaal"
msgid ""
"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
"single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
msgstr "Dit is geen geldige tab-initiator; Initiators bevatten ofwel een letter, of een enkel, niet-alfanumeriek, teken zoals {, [, enz."
msgstr ""
"Dit is geen geldige tab-initiator; Initiators bevatten ofwel een letter, of "
"een enkel, niet-alfanumeriek, teken zoals {, [, enz."
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
msgid "S_ort..."
......@@ -5694,9 +5729,6 @@ msgstr "Aangepast formaat gebr_uiken"
#~ msgid "_Show results in Output Window"
#~ msgstr "Re_sultaten in uitvoervenster tonen"
#~ msgid "gedit: Shell Output plugin"
#~ msgstr "gedit: Shelluitvoer-plugin"
#~ msgid "The selected text does not contain misspelled words."
#~ msgstr "De geselecteerde tekst bevat geen incorrect gespelde woorden."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment