Commit 12627864 authored by Cédric Valmary's avatar Cédric Valmary Committed by Administrator

Updated Occitan translation

parent 73918b34
......@@ -5,21 +5,23 @@
# Cédric Valmary (Tot en Òc) <cvalmary@yahoo.fr>, 2015.
# Cédric Valmary (Tot en òc) <cvalmary@yahoo.fr>, 2015.
# Cédric Valmary (totenoc.eu) <cvalmary@yahoo.fr>, 2015, 2016.
# Cédric VALMARY <cvalmary@yahoo.fr>, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&k"
"eywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-01 20:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-28 22:06+0200\n"
"Last-Translator: Cédric Valmary (totenoc.eu) <cvalmary@yahoo.fr>\n"
"Language-Team: Tot En Òc\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-03 23:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-08 09:48+0200\n"
"Last-Translator: Cédric VALMARY <cvalmary@yahoo.fr>\n"
"Language-Team: Tot en òc (totenoc.eu)\n"
"Language: oc\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2016-04-08 07:28+0000\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
......@@ -30,7 +32,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"gedit es l'editor de tèxte oficial de l'environament de burèu GNOME. Tot en "
"visant simplicitat e facilitat d'utilizacion, gedit es un poderós editor de "
"tèxte a usatge general."
"tèxte d'usatge general."
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -38,9 +40,9 @@ msgid ""
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
"tool to accomplish your task."
msgstr ""
"Qu'escrivatz lo prochèn best-seller, la programacion d'una aplicacion "
"innovanta, o que cerquetz simplament a prene qualques nòtas rapidas, gedit "
"serà un aisina fisabla per acomplir vòstre prètzfach."
"Qu'escriguèssetz lo prochèn best-seller, la programacion d'una aplicacion "
"innovante, o que cerquèssetz simplament a prene qualques nòtas rapidas, "
"gedit serà una aisina fisabla per acomplir vòstre prètzfach."
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -50,22 +52,21 @@ msgstr ""
"Son sistèma d'empeutons flexibles vos permet d'adaptar l'aplicacion a "
"vòstres besonhs e a vòstre biais de trabalhar."
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1 ../gedit/gedit-print-job.c:730
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1
msgid "gedit"
msgstr "gedit"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:730
msgid "Text Editor"
msgstr "Editor de tèxte"
# Utilizacion de l'infinitif sus les infobulles del Bureau
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:3
msgid "Edit text files"
msgstr "Editar de fichièrs tèxte"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:3
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "Editor de tèxte gedit"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
msgid "Text;Editor;"
msgstr "tèxte;editor;"
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "Tèxte;Editor;Tèxte brut;Escriure;"
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
msgid "Open a New Window"
......@@ -77,7 +78,7 @@ msgstr "Dobrir un novèl document"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use Default Font"
msgstr "Utilizar la poliça per defaut"
msgstr "Utilizar la poliça per défaut"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -104,9 +105,8 @@ msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"La poliça personalizada que serà utilizada dins la zòna d'edicion. Aquò "
"s'aplica pas que se l'opcion « Utilizar la poliça per defaut » es "
"desactivada."
"Una poliça personalizada que serà utilizada per la zòna d'edicion. Serà "
"aplicat sonque se l'opcion \"Utilizar la poliça per defaut\" es desactivada."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
msgid "Style Scheme"
......@@ -139,8 +139,8 @@ msgid ""
"option."
msgstr ""
"Indica se gedit deu activar l'enregistrament automatic dels fichièrs "
"modifiés aprèp un certan interval de temps. Podètz definir l'interval de "
"temps amb l'opcion « Interval de l'enregistrament automatic »."
"modifiés aprèp un certain intervalle de temps. Podètz definir l'intervalle "
"de temps amb l'option « Intervalle de l'enregistrament automatic »."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
msgid "Autosave Interval"
......@@ -151,8 +151,8 @@ msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"Nombre de minutas aprèp lesquelles gedit enregistra automaticament los "
"fichièrs modifiés. Aquò ne s'applique que se l'opcion « Enregistrament "
"Nombre de minutas aprèp las qualas gedit enregistra automaticament los "
"fichièrs modificats. Aquò s'aplica que se l'opcion « Enregistrament "
"automatic » es activada."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
......@@ -161,11 +161,11 @@ msgstr "Nombre maximum d'anullacions possiblas"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions."
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-"
"1\" for unlimited number of actions."
msgstr ""
"Nombre maximum d'accions que gedit serà en mesura d'anullar o de reïntegrar. "
"Indicatz « -1 » se volètz pas indicar de limit."
"Indicatz « -1 » se volètz pas indicar de limit."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
msgid "Line Wrapping Mode"
......@@ -178,11 +178,11 @@ msgid ""
"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Indica comment separar las longas linhas dins la zòna d'edicion. Utilizatz « "
"none » per ne pas las separar, « word » per separar a la fin d'un mot e « "
"char » per separar a quin caractèr que siá. Notatz qu'aquelas valors son "
"sensiblas a la cassa, fasètz en sòrta qu'elles apparaissent exactament coma "
"mentionadas aicí."
"Indica cossí separar las longas linhas dins la zòna d'edicion. Utilizatz « "
"none » per las separar pas, « word » per separar a la fin d'un mot e « char "
"» per separar a quin caractèr que siá. Notatz qu'aquestas valors son "
"sensiblas a la cassa, fasètz en sòrta qu'aparescan exactament coma "
"mencionadas aicí."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
msgid "Last split mode choice for line wrapping mode"
......@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Inserir d'espacis"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:23
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Indica se gedit deu inserir d'espacis a la plaça de las tabulacions."
msgstr "Indica se gedit deu inserir d'espacis al luòc de las tabulacions."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:24
msgid "Automatic indent"
......@@ -259,7 +259,8 @@ msgstr "Afichar lo marge de drecha"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:33
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Indica se gedit deu afichar lo marge de drecha dins la zòna d'edicion."
msgstr ""
"Indica se gedit deu afichar lo marge de drecha dins la zòna d'edicion."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:34
msgid "Right Margin Position"
......@@ -270,26 +271,25 @@ msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Indica la posicion del marge de drecha."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:36
#| msgid "Display Right Margin"
msgid "Display Overview Map"
msgstr "Afichar lo marge de drecha"
msgstr "Afichar la mapa de la vista d'ensemble"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
#| msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
msgstr "Indica se gedit deu afichar lo marge de drecha dins la zòna d'edicion."
msgstr ""
"Indica se gedit deu afichar la mapa de la vista d'ensemble del document."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
msgid "Document background pattern type"
msgstr ""
msgstr "Tipe del motiu de rèireplan del document"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
msgstr ""
msgstr "Indica se lo document va recebre un motiu de rèireplan pintrat."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
msgid "Smart Home End"
msgstr "« Origina » e « Fin » intelligentes"
msgstr "« Origina » e « Fin » intelligentas"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
msgid ""
......@@ -301,10 +301,10 @@ msgid ""
"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
"the text instead of the start/end of the line."
msgstr ""
"Indica comment lo cursor se desplaça quand las tòcas « Origine » e « Fin » "
"son quichadas. Utilizatz « disabled » (desactivat) per anar totjorn en "
"Indica cossí lo cursor se desplaça quand las tòcas « Origina » e « Fin » son "
"quichadas. Utilizatz « disabled » (desactivat) per anar totjorn en "
"començament/fin de linha, « after » (aprèp) per anar en començament/fin de "
"linha lo primièr còp que las tòcas son quichadas e en començament/fin de "
"linha o primièr còp que las tòcas son quichadas e en començament/fin de "
"tèxte en ignorant los espacis, lo segond còp que las tòcas son manobradas, « "
"before » (abans) per anar en començament/fin de tèxte abans de se desplaçar "
"en començament/fin de linha e « always » (totjorn) per totjorn anar en "
......@@ -337,7 +337,8 @@ msgstr "Activar la coloracion de recèrca"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
msgid ""
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
msgstr "Indica se gedit deu suslinhar totas las ocurréncias del tèxte recercat."
msgstr ""
"Indica se gedit deu suslinhar totas las ocurréncias del tèxte recercat."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
msgid "Ensure Trailing Newline"
......@@ -352,12 +353,12 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Barra d'aisinas visibla"
msgstr "La barra d'aisinas es visibla"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr ""
"Indica se la barre d'aisinas deu èsser visibla dins las fenèstras d'edicion."
"Indica se la barra d'aisinas deu èsser visibla dins las fenèstras d'edicion."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
......@@ -371,9 +372,9 @@ msgid ""
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Definís lo mòde d'afichatge dels onglets de fenèstra. Utilizatz « never » "
"per los afichar pas jamai, « always » los afichar per totjorn e « auto » per "
"los afichar se n'i a mai d'un. Notatz qu'aquelas valors son sensiblas a la "
"cassa, asseguratz-vos doncas qu'apareiscan exactament coma indicat çaisús."
"per los afichar pas jamai, « always » per los afichar totjorn e « auto » per "
"los afichar se n'i a mai d'un. Notatz qu'aquestas valors son sensiblas a la "
"cassa, asseguratz-vos doncas qu'aparescan exactament coma indicat çaisús."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
msgid "Status Bar is Visible"
......@@ -383,8 +384,7 @@ msgstr "Barra d'estat visibla"
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Indica se la barra d'estat al bas de las fenèstras d'edicion deu èsser "
"visibla."
"Indica se la barra d'estat aval de las fenèstras d'edicion deu èsser visibla."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
msgid "Side panel is Visible"
......@@ -399,22 +399,23 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Nombre maximum de fichièrs recents"
msgstr "Nombre maximum de fichièrs récents"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
msgstr ""
"Indica lo nombre maximum de fichièrs recentament dobèrts que seràn afichats "
"dins lo sosmenú « Fichièrs recents »."
"Especifica lo nombre maximum de fichièrs recentament dobèrts que seràn "
"afichats dins lo sosmenú \"Fichièrs recents\"."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Imprimir la coloracion sintaxica"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgid ""
"Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr ""
"Indica se gedit deu imprimir la coloracion sintaxica al moment de "
"l'impression dels documents."
......@@ -424,10 +425,11 @@ msgid "Print Header"
msgstr "Imprimir l'entèsta"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgid ""
"Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr ""
"Indica se gedit deu inclure un entèsta de document al moment de l'impression "
"dels documents."
"Indica se gedit deu enclure una entèsta de document al moment de "
"l'impression dels documents."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
......@@ -440,11 +442,11 @@ msgid ""
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Indica comment separar las longas linhas a l'impression. Utilizatz « none » "
"per ne pas las separar, « word » per separar la linha a la fin d'un mot e « "
"char » per la separar a quin caractèr que siá. Notatz qu'aquelas valors son "
"sensiblas a la cassa, fasètz en sòrta qu'elles apparaissent exactament coma "
"mentionadas aicí."
"Indica cossí separar las longas linhas a l'impression. Utilizatz « none » "
"per las separar pas, « word » per separar la linha a la fin d'un mot e « "
"char » per la separar a quin caractèr que siá. Notatz qu'aquestas valors son "
"sensiblas a la cassa, fasètz en sòrta qu'aparescan exactament coma "
"mencionadas aicí."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
msgid "Print Line Numbers"
......@@ -456,9 +458,9 @@ msgid ""
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Se aquesta valor es 0, alara aucun numèro de linha serà pas inserit qu'al moment "
"de l'impression d'un document. Siquenon, gedit afichara un numèro de linha "
"totas las x linhas."
"Se aquesta valor es 0, alara cap de numèro de linha serà pas inserit al "
"moment de l'impression d'un document. Siquenon, gedit afichara un numèro de "
"linha a cada x linhas."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
msgid "'Monospace 9'"
......@@ -466,14 +468,13 @@ msgstr "'Monospace 9'"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:69
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Poliça per l'impression del corps de tèxte"
msgstr "Poliça per l'impression del còs de tèxte"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
msgid ""
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
msgstr ""
"Indica la poliça d'utilizar pel corps d'un document al moment de "
"l'impression."
"Indica la poliça d'utilizar pel còs d'un document al moment de l'impression."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:71
msgid "'Sans 11'"
......@@ -489,8 +490,8 @@ msgid ""
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr ""
"Indica la poliça d'utilizar per las entèstas de pagina al moment de "
"l'impression d'un document. Aquò s'aplicarà que se l'opcion « Afichar "
"l'entèsta » es activada."
"l'impression d'un document. Aquò s'aplicarà pas que se l'opcion « Afichar "
"l'entèsta » es activada."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
msgid "'Sans 8'"
......@@ -506,7 +507,7 @@ msgid ""
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
msgstr ""
"Indica la poliça d'utilizar pels numèros de linha al moment de l'impression. "
"Aquò s'aplicarà pas que se l'opcion « Afichar los numèros de linha » es pas "
"Aquò s'aplicarà pas que se l'opcion « Afichar los numèros de linha » es pas "
"nulla."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:77
......@@ -523,10 +524,9 @@ msgstr "Marge superior"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:80
msgid "The top margin, in millimeters."
msgstr "Lo marge superior, en millimètres."
msgstr "Lo marge d'amont, en millimètres."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:81
#| msgid "Move _Right"
msgid "Margin Right"
msgstr "Marge de drecha"
......@@ -540,20 +540,25 @@ msgstr "Marge inferior"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
msgid "The bottom margin, in millimeters."
msgstr "Lo marge inferior, en millimètres."
msgstr "Lo marge d'aval, en millimètres."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
#| msgid "Character Encoding:"
msgid "Candidate Encodings"
msgstr "Encodatges de caractèrs"
msgstr "Encodatges possibles"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
msgid ""
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
"save file chooser. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the "
"open/save file chooser. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. "
"Only recognized encodings are used. The default value is the empty list, in "
"which case gedit will choose good defaults depending on the country and "
"language."
msgstr ""
"La lista dels encodatges possibles es afichada dins l'onglet "
"Dobrir/Enregistrar e lo menú Encodatge de caractèrs del selector de fichièr. "
"« Locala actuala » es l'encodatge utilizat actualament. Sols los encodatges "
"reconeguts son utilizats. La valor per defaut es una lista voida, dins aquel "
"cas gedit causís automaticament la melhora en foncion del país e de la lenga."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
msgid "Active plugins"
......@@ -564,9 +569,9 @@ msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr ""
"Lista dels empeutons actius. Conten l'« emplaçament » dels empeutons actius. "
"Consultatz lo fichièr .gedit-plugin per obténer l'« emplaçament » (Location) "
"d'un empeuton donné."
"Lista dels empeutons actifs. Il conten l'« emplaçament » dels empeutons "
"actifs. Consultez lo fichièr .gedit-plugin per obtenir l'« emplaçament » "
"(Location) d'un empeuton donné."
#: ../gedit/gedit-app.c:111
msgid "Show the application's version"
......@@ -577,9 +582,6 @@ msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "Aficha la lista de las valors possiblas per l'opcion d'encodatge"
#: ../gedit/gedit-app.c:124
#| msgid ""
#| "Set the character encoding to be used to open the files listad on the "
#| "command line"
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
......@@ -589,12 +591,12 @@ msgstr ""
#: ../gedit/gedit-app.c:125
msgid "ENCODING"
msgstr "ENCODATGE"
msgstr "CODAGE"
#: ../gedit/gedit-app.c:131
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr ""
"Crèa una novèla fenèstra de primièr niveau dins una instància existenta de "
"Crèa una novèla fenèstra de premier niveau dins una instance existante de "
"gedit"
#: ../gedit/gedit-app.c:138
......@@ -616,7 +618,7 @@ msgstr ""
#: ../gedit/gedit-app.c:159
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Executa gedit en mòde autonome"
msgstr "Executa gedit en mòde autonòm"
#: ../gedit/gedit-app.c:166
msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
......@@ -626,19 +628,23 @@ msgstr "[FICHIÈR...] [+LINHA[:COLOMNA]]"
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Una error s'es producha al moment de l'afichatge de l'ajuda."
#: ../gedit/gedit-app.c:967
#: ../gedit/gedit-app.c:962
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s : encodatge pas valid."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:277
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:155
msgid "Question"
msgstr "Question"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:317
msgid "Close _without Saving"
msgstr "_Tampar sens enregistrar"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:278
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:318
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:853
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1567 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:130
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:511
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
......@@ -651,25 +657,27 @@ msgstr "_Tampar sens enregistrar"
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:866
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:904
#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:3
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
msgid "_Cancel"
msgstr "A_nullar"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:10
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346
#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:9
msgid "_Save As…"
msgstr "Enregistrar _jos…"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:854
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:7
#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
msgid "_Save"
msgstr "_Enregistrar"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
......@@ -683,14 +691,14 @@ msgstr[1] ""
"Se enregistratz pas, las modificacions efectuadas dempuèi %ld segondas seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:333
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:373
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
msgstr ""
"Se enregistratz pas, las modificacions efectuadas dempuèi una minuta seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:379
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
......@@ -705,7 +713,7 @@ msgstr[1] ""
"Se enregistratz pas, las modificacions efectuadas dempuèi una minuta e %ld "
"segondas seràn definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:349
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:389
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
......@@ -719,13 +727,14 @@ msgstr[1] ""
"Se enregistratz pas, las modificacions efectuadas dempuèi %ld minutas seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:404
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
msgstr ""
"Se enregistratz pas, las modificacions efectuadas dempuèi una ora seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:410
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
......@@ -740,7 +749,7 @@ msgstr[1] ""
"Se enregistratz pas, las modificacions efectuadas dempuèi una ora e %d "
"minutas seràn definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:385
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:425
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
......@@ -753,52 +762,53 @@ msgstr[1] ""
"Se enregistratz pas, las modificacions efectuadas dempuèi %d oras seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:469
#, c-format
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
msgstr ""
"Las modificacions efectuadas al document « %s » seràn definitivament "
"perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:474
#, c-format
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
msgstr ""
"Volètz enregistrar las modificacions del document « %s » abans de lo tampar ?"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:489
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:647
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "L'enregistrament es estat desactivat per l'administrator sistèma."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:500
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:595
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
msgstr[0] "Las modificacions del document seràn definitivament perdudas."
msgstr[1] "Las modificacions de %d documents seràn definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:508
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:603
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid ""
"There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
"I a un document amb de modificacions pas enregistradas. Volètz enregistrar "
"I a un document amb de modificacions non enregistradas. Volètz enregistrar "
"las modificacions abans de tampar ?"
msgstr[1] ""
"I a %d documents amb de modificacions pas enregistradas. Volètz enregistrar "
"I a %d documents amb de modificacions non enregistradas. Volètz enregistrar "
"las modificacions abans de tampar ?"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:623
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "_Documents amb de modificacions pas enregistradas :"
msgstr "_Documents amb de modificacions non enregistradas :"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:627
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "_Seleccionatz los documents que volètz enregistrar :"
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:562
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:651
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr ""
"Se enregistratz pas, totas vòstras modificacions seràn definitivament "
......@@ -814,17 +824,16 @@ msgstr "Cargament del fichièr « %s »…"
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
msgstr[0] "Cargament d'un fichièr…"
msgstr[1] "Cargament de %d fichièrs…"
msgstr[1] "Cargament de %d fichièrs..."
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
#| msgid "Open"
msgctxt "window title"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456 ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
msgid "Open"
msgstr "Dobrir"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:4
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:39
......@@ -835,11 +844,11 @@ msgstr "_Dobrir"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is read-only."
msgstr "Lo fichièr « %s » es en lectura sola."
msgstr "Lo fichièr « %s » es en lectura sola."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:563
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Lo volètz remplaçar per lo qu'ensajatz d'enregistrar ?"
msgstr "Lo volètz remplaçar per lo qu'ensajatz d'enregistrar ?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:568
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:4
......@@ -860,12 +869,12 @@ msgid ""
"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
"using compression."
msgstr ""
"Lo fichièr « %s » èra estat precedentament enregistrat en tèxte brut ; serà "
"ara enregistrat en utilizant la compression."
"Lo fichièr « %s » èra estat enregistrat precedentament en tèxte brut ; il "
"serà maintenant enregistrat en utilizant la compression."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:629
msgid "_Save Using Compression"
msgstr "Enregi_strer amb compression"
msgstr "Enregi_strar amb compression"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:634
#, c-format
......@@ -873,36 +882,33 @@ msgid ""
"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
"as plain text."
msgstr ""
"Lo fichièr « %s » èra estat precedentament enregistrat en utilizant la "
"compression ; serà ara enregistrat en tèxte brut."
"Lo fichièr « %s » èra estat enregistrat precedentament en utilizant la "
"compression ; il serà maintenant enregistrat en tèxte brut."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "Enregi_strar en tèxte brut"
msgstr "Enregi_strer en tèxte brut"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1018
#, c-format
msgid "Saving file '%s'…"
msgstr "Enregistrament del fichièr « %s »…"
#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
#| msgid "Save As"
msgctxt "window title"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:846
msgid "Save As"
msgstr "Enregistrar jos"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1428
#, c-format
msgid "Reverting the document '%s'…"
msgstr "Récuperacion del document « %s »…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1475
#, c-format
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
msgstr "Anullar las modificacions pas enregistradas del document « %s » ?"
msgstr "Anullar las modificacions non enregistradas del document « %s » ?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1484
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
......@@ -916,14 +922,14 @@ msgstr[1] ""
"Las modificacions efectuadas al document dempuèi %ld segondas seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1494
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1493
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
msgstr ""
"Las modificacions efectuadas al document dempuèi una minuta seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1500
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1499
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
......@@ -938,7 +944,7 @@ msgstr[1] ""
"Las modificacions efectuadas al document dempuèi una minuta e %ld segondas "
"seràn definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1510
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1509
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
......@@ -952,13 +958,14 @@ msgstr[1] ""
"Las modificacions efectuadas al document dempuèi %ld minutas seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1525
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1524
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
msgstr ""
"Las modificacions apportadas al document pendent la darrièra ora seràn "
"Las modificacions apportées al document durant la darrièra ora seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1531
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1530
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
......@@ -973,7 +980,7 @@ msgstr[1] ""
"Las modificacions efectuadas al document dempuèi una ora e %d minutas seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1546
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1545
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
......@@ -983,20 +990,27 @@ msgstr[0] ""
"Las modificacions efectuadas al document pendent la darrièra ora seràn "
"definitivament perdudas."
msgstr[1] ""
"Las modificacions efectuadas al document pendent los %d darrièras oras seràn "
"Las modificacions efectuadas al document pendent las %d darrièras oras seràn "
"definitivament perdudas."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1569
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568
msgid "_Revert"
msgstr "_Restablir"
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:110
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:79
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
msgstr "gedit es un pichon editor de tèxte, léger, pel burèu GNOME"
msgstr "gedit es un pichon editor de tèxte, leugièr, pel burèu GNOME"
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:132
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:103
msgid "translator-credits"
msgstr "Cédric Valmary <cvalmary@yahoo.fr>"
msgstr ""
"Cédric Valmary <cvalmary@yahoo.fr>\n"
"\n"
"Launchpad Contributions:\n"
" Cédric VALMARY (Tot en òc) https://launchpad.net/~cvalmary\n"
" Moni https://launchpad.net/~monia-allaya\n"
" Yannig MARCHEGAY (Kokoyaya) https://launchpad.net/~yannick-marchegay\n"
" bruno https://launchpad.net/~pibol"
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:107
#, c-format
......@@ -1018,17 +1032,16 @@ msgstr "« %s » es pas estat trobat"
#: ../gedit/gedit-document.c:1104 ../gedit/gedit-document.c:1137
#, c-format