Commit 0e7ca995 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent d216d8f0
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-07 06:02+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-21 06:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-07 08:18+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -610,7 +610,7 @@ msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:668 ../gedit/gedit-commands-file.c:867
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1579 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:135
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:516
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:764
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:790
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:51
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
......@@ -1032,7 +1032,7 @@ msgid "Current Locale (%s)"
msgstr "Současné národní prostředí (%s)"
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:41
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:773
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:799
msgid "All Files"
msgstr "Všechny soubory"
......@@ -1408,39 +1408,39 @@ msgstr ""
"Pokud budete pokračovat v ukládání tohoto souboru, můžete dokument poškodit. "
"Přesto uložit?"
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:387
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:413
msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
msgstr ""
"Chcete-li vybrat písmo, které má editor používat, klikněte na toto tlačítko"
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:400
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:426
#, c-format
msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
msgstr "Po_užít systémové písmo s pevnou šířkou (%s)"
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:540
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:566
#, c-format
msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
msgstr ""
"Složka „%s“ nemůže být vytvořena: funkce g_mkdir_with_parents() selhala: %s"
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:737
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:763
msgid "The selected color scheme cannot be installed."
msgstr "Vybrané schéma barev nelze nainstalovat"
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:760
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:786
msgid "Add Scheme"
msgstr "Přidat schéma"
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:765
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:791
msgid "A_dd Scheme"
msgstr "Při_dat schéma"
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:769
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:795
msgid "Color Scheme Files"
msgstr "Soubory s barevnými schématy"
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:800
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:826
#, c-format
msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
msgstr "Nelze odstranit schéma barev „%s“."
......@@ -1463,6 +1463,16 @@ msgstr "Připravuje se tisk…"
msgid "Page %d of %d"
msgstr "Stránka %d z %d"
#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:686
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
msgid "Nothing"
msgstr "Nic"
#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:775
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:1
msgid "Find and Replace"
msgstr "Hledání a nahrazování"
#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
#: ../gedit/gedit-statusbar.c:56 ../gedit/gedit-statusbar.c:62
msgid "OVR"
......@@ -1589,36 +1599,36 @@ msgstr "Zobrazovat čísla řá_dků"
#. * occurrence, and the second %d is the total number of search
#. * occurrences.
#.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:734
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:736
#, c-format
msgid "%d of %d"
msgstr "%d z %d"
#. create "Wrap Around" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:826
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:828
msgid "_Wrap Around"
msgstr "Přecházet přes _okraj"
#. create "Match as Regular Expression" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:836
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:838
msgid "Match as _Regular Expression"
msgstr "Hledat jako _regulární výraz"
#. create "Match Entire Word Only" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:850
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:852
msgid "Match _Entire Word Only"
msgstr "Hledat pouze _celá slova"
#. create "Match Case" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:864
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:866
msgid "_Match Case"
msgstr "_Rozlišovat velikost písmen"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1038
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1041
msgid "String you want to search for"
msgstr "Řetězec, který chcete hledat"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1050
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1053
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Řádek, na který chcete přesunout kurzor"
......@@ -2229,10 +2239,6 @@ msgstr "Náhled stránky"
msgid "The preview of a page in the document to be printed"
msgstr "Náhled stránky dokumentu, který se má tisknout"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:1
msgid "Replace"
msgstr "Nahradit"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:3
msgid "Replace _All"
msgstr "Nahradit _vše"
......@@ -2242,12 +2248,12 @@ msgid "_Find"
msgstr "_Najít"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:6
msgid "_Search for: "
msgstr "_Hledat: "
msgid "F_ind "
msgstr "Na_jít"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:7
msgid "Replace _with: "
msgstr "Nahradit z_a: "
msgid "Replace _with "
msgstr "Nahradit z_a"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:8
msgid "_Match case"
......@@ -2258,8 +2264,8 @@ msgid "Match _entire word only"
msgstr "Hledat pouze _celá slova"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:10
msgid "Match as re_gular expression"
msgstr "Hledat jako re_gulární výraz"
msgid "Re_gular expression"
msgstr "Re_gulární výraz"
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:11
msgid "Search _backwards"
......@@ -2550,10 +2556,6 @@ msgstr "Jen vzdálené soubory"
msgid "Untitled documents only"
msgstr "Jen nepojmenované dokumenty"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
msgid "Nothing"
msgstr "Nic"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
msgid "Current document"
msgstr "Aktuální dokument"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment