Commit 0cea87c4 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation

parent 9b9d29d9
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 3.3.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-25 12:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-25 12:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-02 18:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-02 18:28+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -265,18 +265,27 @@ msgid ""
msgstr "Om gedit skal utheve tekst i søket."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "Ensure Trailing Newline"
msgstr "Sikre slutt med linjeskift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
msgid ""
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
msgstr "Hvorvidt gedit skal sikre at dokumenter alltid slutter med linjeskift."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Verktøylinjen er synlig"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Om verktøylinjen i redigeringsvinduet skal være synlig."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Vis faner i notisblokk"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
msgid ""
"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
......@@ -289,29 +298,29 @@ msgstr ""
"mellom store og små bokstaver, så sørg for at de oppgis eksakt som de "
"beskrives her."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Statuslinjen er synlig"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr "Om statuslinjen nederst i redigeringsvinduet skal være synlig."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Sidelinjen er synlig"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Om sidelinjen til venstre i redigeringsvinduet skal være synlig."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Maksimalt antall nylig åpnede filer"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
......@@ -319,27 +328,27 @@ msgstr ""
"Spesifiserer maksimalt antall nylig åpnede filer som vil vises i «Nylig "
"åpnede filer» undermenyen."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Skriv ut syntaksutheving"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "Om gedit skal ta med en syntaksutheving ved utskrift av dokumenter."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
msgid "Print Header"
msgstr "Skriv ut topptekst"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Om gedig skal ta med en topptekst ved utskrift av dokumenter."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Linjebrytingsmodus ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
......@@ -351,11 +360,11 @@ msgstr ""
"hvis du ønsker bryting på tegnnivå. Merk at det skilles mellom store og små "
"bokstaver så sørg for at de oppgis eksakt som de beskrives her."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Skriv ut linjenummer"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
......@@ -364,21 +373,21 @@ msgstr ""
"Hvis verdien er 0 vil ikke linjenummer settes inn ved utskrift av et "
"dokument. Ellers vil gedit skrive ut linjenummer ved verdiens antall linjer."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Skrift for kropp ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
msgid ""
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for et dokuments kropp ved utskrift."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Skrift for topptekst ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
......@@ -386,11 +395,11 @@ msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for topptekst ved utskrift av et "
"dokument. Denne vil kun brukes hvis «Skriv ut topptekst» er slått på."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Skrift for linjenummer ved utskrift"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
......@@ -398,11 +407,11 @@ msgstr ""
"Spesifiserer skriften som skal brukes for linjenummer ved utskrift. Denne "
"vil kun brukes hvis «Skriv ut linjenummer» er ulik null."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
msgid "Automatically Detected Encodings"
msgstr "Automatisk gjenkjente kodinger"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
msgid ""
"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
......@@ -412,11 +421,11 @@ msgstr ""
"av kodinger for en fil. «CURRENT» er aktivt locale's koding. Kun gjenkjente "
"kodinger vil brukes."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
msgid "Encodings shown in menu"
msgstr "Kodinger som vises i menyen"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
msgid ""
"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
"selector. Only recognized encodings are used."
......@@ -424,11 +433,11 @@ msgstr ""
"Liste med kodinger som vises i menyen Tegnkoding i filvelger for åpning/"
"lagring. Kun gjenkjente kodinger brukes."
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktive tillegg"
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
......@@ -1064,7 +1073,7 @@ msgstr "Ikke-lagret dokument %d"
msgid "Read-Only"
msgstr "Skrivebeskyttet"
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1145 ../gedit/gedit-window.c:3848
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1143 ../gedit/gedit-window.c:3848
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenter"
......@@ -2133,25 +2142,25 @@ msgid "/ on %s"
msgstr "/ på %s"
#. create "Wrap Around" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:544
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:546
msgid "_Wrap Around"
msgstr "_Bryting"
#. create "Match Entire Word Only" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:554
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:556
msgid "Match _Entire Word Only"
msgstr "Kun treff på _hele ord"
#. create "Match Case" menu item.
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:564
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:566
msgid "_Match Case"
msgstr "_Skill mellom små/store bokstaver"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:765
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:767
msgid "String you want to search for"
msgstr "Streng du vil søke etter"
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:772
#: ../gedit/gedit-view-frame.c:777
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Linje du vil flytte markøren til"
......@@ -3228,7 +3237,7 @@ msgstr "Skriv inn en ny snarvei eller trykk slett for å tømme"
msgid "Type a new shortcut"
msgstr "Skriv inn en ny snarvei"
#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:594
#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
#, python-format
msgid ""
"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
......@@ -3236,7 +3245,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Kjøring av Python-kommando (%s) overstiger maksimal tid. Kjøring avbrutt."
#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:610
#, python-format
msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
msgstr "Kjøring av Python-kommando (%s) feilet: %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment