Commit 09b9c198 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 126389e2
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-17 20:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-17 20:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-25 23:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-25 23:31+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
msgid "Edit text files"
msgstr "Edytor plików tekstowych"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:805
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:810
msgid "Text Editor"
msgstr "Edytor tekstu"
......@@ -667,33 +667,33 @@ msgstr "Kliknięcie tego przycisku umożliwia wybór czcionki edytora"
msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
msgstr "_Systemowa o stałej szerokości (%s)"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:634
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:638
msgid "The selected color scheme cannot be installed."
msgstr "Wybrany schemat kolorów nie mógł zostać zainstalowany."
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:661
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:665
msgid "Add Scheme"
msgstr "Dodaj schemat"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:668
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:672
msgid "A_dd Scheme"
msgstr "_Dodaj schemat"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:676
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:680
msgid "Color Scheme Files"
msgstr "Pliki schematów kolorów"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:683
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:687
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
msgid "All Files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:728
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:732
#, c-format
msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
msgstr "Nie można usunąć schematu kolorów \"%s\"."
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:947
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:951
msgid "gedit Preferences"
msgstr "Preferencje programu gedit"
......@@ -809,7 +809,7 @@ msgid "_minutes"
msgstr "mi_nut"
#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1626
#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1576
msgid "Replace"
msgstr "Zmień"
......@@ -851,10 +851,14 @@ msgstr "_Tekst: "
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Automatyczny powrót do początku"
#: ../gedit/gedit-app.c:235
#: ../gedit/gedit-app.c:236
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy."
#: ../gedit/gedit-app-osx.c:274
msgid "About gedit"
msgstr "O programie gedit"
#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding.\n"
......@@ -988,26 +992,26 @@ msgstr ""
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "Zapi_sz jako zwykły tekst"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:742 ../gedit/gedit-commands-file.c:961
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:742 ../gedit/gedit-commands-file.c:959
#, c-format
msgid "Saving file '%s'…"
msgstr "Zapisywanie pliku \"%s\"…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:846
msgid "Save As"
msgstr "Zapisz jako"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1175
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1173
#, c-format
msgid "Reverting the document '%s'…"
msgstr "Przywracanie dokumentu \"%s\"…"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1220
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1218
#, c-format
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
msgstr "Cofnąć niezapisane zmiany w dokumencie \"%s\"?"
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1229
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1227
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
......@@ -1022,13 +1026,13 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"Zmiany naniesione w ciągu ostatnich %ld sekund zostaną bezpowrotnie utracone."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1238
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1236
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
msgstr ""
"Zmiany naniesione w ciągu ostatniej minuty zostaną bezpowrotnie utracone."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1244
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1242
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
......@@ -1046,7 +1050,7 @@ msgstr[2] ""
"Zmiany naniesione w ciągu ostatniej minuty i %ld sekund zostaną bezpowrotnie "
"utracone."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1254
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1252
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
......@@ -1060,12 +1064,12 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"Zmiany naniesione w ciągu ostatnich %ld minut zostaną bezpowrotnie utracone."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1269
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1267
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
msgstr ""
"Zmiany naniesione w ciągu ostatniej godziny zostaną bezpowrotnie utracone."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1275
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1273
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
......@@ -1083,7 +1087,7 @@ msgstr[2] ""
"Zmiany naniesione w ciągu ostatniej godziny i %d minut zostaną bezpowrotnie "
"utracone."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1290
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1288
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
......@@ -1096,7 +1100,7 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"Zmiany naniesione w ciągu ostatnich %d godzin zostaną bezpowrotnie utracone."
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1316
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1314
msgid "_Revert"
msgstr "_Przywróć"
......@@ -1106,7 +1110,7 @@ msgstr "gedit to niewielki i szybki edytor tekstu dla środowiska GNOME"
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:113
msgid "translator-credits"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
#, c-format
......@@ -1127,17 +1131,17 @@ msgstr "Odnaleziono i zmieniono jedno wystąpienie"
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "Wyrażenie \"%s\" nie zostało odnalezione"
#: ../gedit/gedit-document.c:1241 ../gedit/gedit-document.c:1267
#: ../gedit/gedit-document.c:1243 ../gedit/gedit-document.c:1269
#, c-format
msgid "Unsaved Document %d"
msgstr "Niezapisany dokument %d"
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:121 ../gedit/gedit-documents-panel.c:135
#: ../gedit/gedit-window.c:2459 ../gedit/gedit-window.c:2466
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:122 ../gedit/gedit-documents-panel.c:136
#: ../gedit/gedit-window.c:2416 ../gedit/gedit-window.c:2423
msgid "Read-Only"
msgstr "Tylko do odczytu"
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1143 ../gedit/gedit-window.c:3907
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1148 ../gedit/gedit-window.c:3864
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
......@@ -1657,16 +1661,16 @@ msgstr "Pusty"
msgid "Hide panel"
msgstr "Ukrywa panel"
#: ../gedit/gedit-print-job.c:586
#: ../gedit/gedit-print-job.c:591
#, c-format
msgid "File: %s"
msgstr "Plik: %s"
#: ../gedit/gedit-print-job.c:595
#: ../gedit/gedit-print-job.c:600
msgid "Page %N of %Q"
msgstr "Strona %N z %Q"
#: ../gedit/gedit-print-job.c:857
#: ../gedit/gedit-print-job.c:862
msgid "Preparing..."
msgstr "Przygotowywanie..."
......@@ -1814,7 +1818,7 @@ msgstr[0] "Jedna z otwartych kart zawiera błędy"
msgstr[1] "%d otwarte karty zawierają błędy"
msgstr[2] "%d otwartych kart zawiera błędy"
#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:210
#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:226
#, c-format
msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
msgstr ""
......@@ -1934,7 +1938,7 @@ msgstr "Tworzy nowy dokument"
msgid "_Open..."
msgstr "_Otwórz..."
#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1554
#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1504
msgid "Open a file"
msgstr "Otwiera plik"
......@@ -2234,7 +2238,7 @@ msgstr "Poszukiwane wyrażenie"
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Numer wiersza, do którego ma zostać przeniesiony kursor"
#: ../gedit/gedit-window.c:1040
#: ../gedit/gedit-window.c:989
#, c-format
msgid "Use %s highlight mode"
msgstr "Używa trybu wyróżniania elementów składni %s"
......@@ -2242,75 +2246,71 @@ msgstr "Używa trybu wyróżniania elementów składni %s"
#. add the "Plain Text" item before all the others
#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
#: ../gedit/gedit-window.c:1107 ../gedit/gedit-window.c:2156
#: ../gedit/gedit-window.c:1056 ../gedit/gedit-window.c:2113
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:138
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:441
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:552
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:868
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:442
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:553
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:874
msgid "Plain Text"
msgstr "Zwykły tekst"
#: ../gedit/gedit-window.c:1108
#: ../gedit/gedit-window.c:1057
msgid "Disable syntax highlighting"
msgstr "Wyłącza wyróżnianie elementów składni"
#. Translators: %s is a URI
#: ../gedit/gedit-window.c:1433
#: ../gedit/gedit-window.c:1382
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Otwórz \"%s\""
#: ../gedit/gedit-window.c:1556
#: ../gedit/gedit-window.c:1506
msgid "Open a recently used file"
msgstr "Otwiera ostatnio używany plik"
#: ../gedit/gedit-window.c:1562
#: ../gedit/gedit-window.c:1512
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: ../gedit/gedit-window.c:1620
#: ../gedit/gedit-window.c:1570
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: ../gedit/gedit-window.c:1622
#: ../gedit/gedit-window.c:1572
msgid "Print"
msgstr "Wydrukuj"
#: ../gedit/gedit-window.c:1624
#: ../gedit/gedit-window.c:1574
msgid "Find"
msgstr "Znajdź"
#. Translators: %s is a URI
#: ../gedit/gedit-window.c:1784
#: ../gedit/gedit-window.c:1734
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Aktywuje \"%s\""
#: ../gedit/gedit-window.c:2134
#: ../gedit/gedit-window.c:2091
msgid "Use Spaces"
msgstr "Spacje zamiast Tab"
#: ../gedit/gedit-window.c:2207
#: ../gedit/gedit-window.c:2164
msgid "Tab Width"
msgstr "Szerokość tabulacji"
#: ../gedit/gedit-window.c:2316
#: ../gedit/gedit-window.c:2273
msgid "Bracket match is out of range"
msgstr "Parowanie nawiasów jest poza zakresem"
#: ../gedit/gedit-window.c:2321
#: ../gedit/gedit-window.c:2278
msgid "Bracket match not found"
msgstr "Nie odnaleziono pasującego nawiasu"
#: ../gedit/gedit-window.c:2326
#: ../gedit/gedit-window.c:2283
#, c-format
msgid "Bracket match found on line: %d"
msgstr "Odnaleziono pasujący nawias w wierszu: %d"
#: ../gedit/gedit-window.c:4113
msgid "About gedit"
msgstr "O programie gedit"
#. ex:set ts=8 noet:
#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Change Case"
......@@ -2365,23 +2365,23 @@ msgstr "Sprawdza, czy dostępna jest nowsza wersja programu gedit"
msgid "Check update"
msgstr "Sprawdzanie aktualizacji"
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:270
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:271
msgid "There was an error displaying the URI."
msgstr "Wystąpił błąd podczas wyświetlania adresu URL."
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:307
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:308
msgid "_Download"
msgstr "_Pobierz"
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:315
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:316
msgid "_Ignore Version"
msgstr "_Pomiń tę wersję"
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:330
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:331
msgid "There is a new version of gedit"
msgstr "Dostępna jest nowa wersja programu gedit"
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:334
#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:335
msgid ""
"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
"or ignore that version and wait for a new one"
......@@ -2531,18 +2531,18 @@ msgstr "Zakończono"
msgid "All languages"
msgstr "Wszystkie języki"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:541
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:545
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:866
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:542
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:546
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:872
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
msgid "All Languages"
msgstr "Wszystkie języki"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:652
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:659
msgid "New tool"
msgstr "Nowe narzędzie"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:783
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:790
#, python-format
msgid "This accelerator is already bound to %s"
msgstr "Ten skrót jest już przypisany do %s"
......@@ -3155,9 +3155,17 @@ msgstr "K_olor polecenia:"
msgid "_Error color:"
msgstr "Kolor _błędu:"
#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:71
msgid "Quick open"
msgstr "Szybkie otwarcie"
#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:72
msgid "Quickly open documents"
msgstr "Szybko otwiera dokumenty"
#. ex:ts=4:et:
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
msgid "Quick Open"
msgstr "Szybkie otwarcie"
......@@ -3165,6 +3173,7 @@ msgstr "Szybkie otwarcie"
msgid "Quickly open files"
msgstr "Szybko otwiera pliki"
#. ex:ts=4:et:
#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
msgstr ""
......@@ -3499,8 +3508,8 @@ msgstr "Sprawdzanie ukończone"
#. * the second %s is the locale name. Example:
#. * "French (France)"
#.
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:373
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:379
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:378
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:384
#, c-format
msgctxt "language"
msgid "%s (%s)"
......@@ -3509,7 +3518,7 @@ msgstr "%s (%s)"
#. Translators: this refers to an unknown language code
#. * (one which isn't in our built-in list).
#.
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:388
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:393
#, c-format
msgctxt "language"
msgid "Unknown (%s)"
......@@ -3518,7 +3527,7 @@ msgstr "Nieznany (%s)"
#. Translators: this refers the Default language used by the
#. * spell checker
#.
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:494
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:499
msgctxt "language"
msgid "Default"
msgstr "Domyślny"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment