cs.po 97.1 KB
Newer Older
1
# Czech translation for gedit.
2
# Copyright (C) 2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
3
# Copyright (C) 2003, 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4
# Michal Bukovjan <michal.bukovjan@openone.cz>, 2002.
5
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003
6
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
7
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: gedit VERSION\n"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
11
"POT-Creation-Date: 2004-02-24 13:06+0100\n"
12
"PO-Revision-Date: 2004-02-20 14:38+0100\n"
13
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
18
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19 20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
21

22
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:1
23 24 25
msgid "Gedit View"
msgstr "Pohled Gedit"

26
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:2
27 28 29
msgid "Gedit View."
msgstr "Pohled Gedit."

30
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:3 viewer/gedit-factory.c:53
31 32 33
msgid "Gedit viewer factory"
msgstr "Generátor prohlížeče Gedit"

34
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:4
35 36 37
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"

38
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:5
39
msgid "gedit application"
40
msgstr "aplikace GEdit"
41

42
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:6
43
msgid "gedit automation factory"
44
msgstr "generátor GEdit"
45

46
#: data/gedit.desktop.in.h:1
47
msgid "Edit text files"
48
msgstr "Úprava textových souborů"
Carlos Perell Marn's avatar
Carlos Perell Marn committed
49

50
#: data/gedit.desktop.in.h:2 gedit/gedit2.c:372
51
msgid "Text Editor"
52 53 54 55 56 57 58
msgstr "Textový editor"

#: data/gedit.schemas.in.h:1
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
59 60 61
"Uživatelské písmo, které bude použito pro editační oblast. Toto nastavení "
"bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat výchozí písmo"
"\"."
62 63

#: data/gedit.schemas.in.h:2
64 65 66 67
msgid "Auto Detected Encodings"
msgstr "Automaticky detekovaná kódování"

#: data/gedit.schemas.in.h:3
68 69 70
msgid "Auto Save"
msgstr "Automaticky ukládat"

71
#: data/gedit.schemas.in.h:4
72 73 74
msgid "Auto Save Interval"
msgstr "Interval pro automatické ukládání"

75
#: data/gedit.schemas.in.h:5
76
msgid "Auto indent"
77
msgstr "Automatické odsazování"
78

79
#: data/gedit.schemas.in.h:6
80 81 82
msgid "Background Color"
msgstr "Barva pozadí"

83
#: data/gedit.schemas.in.h:7
84 85 86 87 88 89 90
msgid ""
"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Barva pozadí pro text vybraný v editační oblasti. Toto nastavení bude mít "
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat výchozí barvy\"."

91
#: data/gedit.schemas.in.h:8
92 93 94 95
msgid ""
"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
96 97 98
"Barva pozadí pro text v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat "
"výchozí barvy\"."
99

100
#: data/gedit.schemas.in.h:9
101 102 103
msgid "Backup Copy Extension"
msgstr "Přípona záložní kopie"

104
#: data/gedit.schemas.in.h:10
105 106 107
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Písmo těla textu pro tisk"

108
#: data/gedit.schemas.in.h:11
109 110 111
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Vytvářet záložní kopie"

112
#: data/gedit.schemas.in.h:12
113 114 115
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Zobrazovat čísla řádků"

116
#: data/gedit.schemas.in.h:13
117 118 119 120
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Zobrazovat pravý okraj"

#: data/gedit.schemas.in.h:14
121 122 123
msgid "Editor Font"
msgstr "Písmo editoru"

124 125 126 127 128
#: data/gedit.schemas.in.h:15
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Povolit zvýrazňování syntaxe"

#: data/gedit.schemas.in.h:16
129 130 131
msgid "Encodings shown in menu"
msgstr "Kódování zobrazovaná v menu"

132
#: data/gedit.schemas.in.h:17
133 134 135 136
msgid ""
"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
msgstr ""
137 138 139
"Přípona, která bude použita pro jména souborů záložních kopií. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je zapnuta volba \"Vytvářet "
"záložní kopie\"."
140

141
#: data/gedit.schemas.in.h:18
142 143 144 145
msgid ""
"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
146 147
"Barva popředí vybraného textu v editační oblasti. Toto nastavení bude mít "
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat výchozí barvy\"."
148

149
#: data/gedit.schemas.in.h:19
150 151 152 153
msgid ""
"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
154 155 156
"Barva popředí textu v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat "
"výchozí barvy\"."
157

158
#: data/gedit.schemas.in.h:20
159 160 161
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Písmo záhlaví pro tisk"

162
#: data/gedit.schemas.in.h:21
163 164 165 166 167 168 169 170
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Je-li hodnota nastavena na 0, nebudou tištěna žádná čísla řádků. Jinak bude "
"vytištěno číslo řádku vždy po tomto počtu řádků."

171
#: data/gedit.schemas.in.h:22
172 173 174
msgid "Insert spaces"
msgstr "Vložit mezery"

175
#: data/gedit.schemas.in.h:23
176 177 178
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Písmo číslování řádků pro tisk"

179
#: data/gedit.schemas.in.h:24
180 181 182
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Zalamování řádků"

183
#: data/gedit.schemas.in.h:25
184
msgid ""
185 186
"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
"Only recognized encodings are used."
187 188 189
msgstr ""
"Seznam kódování zobrazovaných v menu Kódování znaků v dialogu výběru "
"otvíraných/ukládaných souborů. Používají se jen rozpoznaná kódování."
190

191
#: data/gedit.schemas.in.h:26
192 193 194
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Maximální počet nedávno otevřených souborů"

195
#: data/gedit.schemas.in.h:27
196 197 198
msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo."
msgstr "Maximální počet akcí, které bude možné vzít zpět nebo udělat znovu."

199
#: data/gedit.schemas.in.h:28
200 201 202
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
203 204 205 206
msgstr ""
"Čas v minutách, po kterém gedit automaticky uloží změněné soubory. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je zapnuta volba \"Automatické "
"ukládání\"."
207

208
#: data/gedit.schemas.in.h:29
209 210 211
msgid "Print Header"
msgstr "Tisknout záhlaví"

212
#: data/gedit.schemas.in.h:30
213 214 215
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Tisknout čísla řádků"

216
#: data/gedit.schemas.in.h:31
217 218 219
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Tisknout zvýraznění syntaxe"

220
#: data/gedit.schemas.in.h:32
221 222 223
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Zalamovat řádky při tisku"

224
#: data/gedit.schemas.in.h:33
225 226 227
msgid "Right Margin Position"
msgstr "Pozice pravého okraje"

228
#: data/gedit.schemas.in.h:34
229 230 231
msgid "Selected Text Color"
msgstr "Barva vybraného textu"

232
#: data/gedit.schemas.in.h:35
233 234 235
msgid "Selection Color"
msgstr "Barva výběru"

236
#: data/gedit.schemas.in.h:36
237 238 239 240 241 242 243 244 245
msgid ""
"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
"are used."
msgstr ""
"Setříděný seznam kódování používaný aplikací gedit pro automatickou detekci "
"kódování souboru. \"CURRENT\" je aktuální kódování locale. Používají se jen "
"rozpoznaná kódování."

246
#: data/gedit.schemas.in.h:37
247 248 249 250 251 252
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
"here."
253 254 255 256 257 258
msgstr ""
"Udává, jak při tisku zalamovat řádky. Hodnota \"GTK_WRAP_NONE\" řádky "
"zalamovat nebude, hodnota \"GTK_WRAP_WORD\" bude zalamovat řádky na "
"hranicích slov, a hodnota \"GTK_WRAP_CHAR\" bude zalamovat na hranicích "
"znaků. Tyto hodnoty jsou citlivé na malá a velká písmena, takže dejte pozor, "
"aby odpovídaly přesně hodnotám, které jsou zde popsány."
259

260
#: data/gedit.schemas.in.h:38
261 262 263 264 265 266
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
"here."
267 268 269 270 271 272
msgstr ""
"Udává, jak zalamovat řádky v editační oblasti. Hodnota \"GTK_WRAP_NONE\" "
"řádky zalamovat nebude, hodnota \"GTK_WRAP_WORD\" bude zalamovat řádky na "
"hranicích slov, a hodnota \"GTK_WRAP_CHAR\" bude zalamovat na hranicích "
"znaků. Tyto hodnoty jsou citlivé na malá a velká písmena, takže dejte pozor, "
"aby odpovídaly přesně hodnotám, které jsou zde popsány."
273

274
#: data/gedit.schemas.in.h:39
275 276
msgid ""
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
277 278
msgstr "Udává písmo, které bude použito pro tělo dokumentu při jeho tisku."

279
#: data/gedit.schemas.in.h:40
280 281 282 283 284
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
msgstr ""
"Udává písmo, které bude použito pro čísla řádků při tisku. Toto nastavení "
285 286
"bude mít vliv pouze v případě, že hodnota \"Tisknout čísla řádků\" je "
"nenulová."
287

288
#: data/gedit.schemas.in.h:41
289 290 291 292
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr ""
293 294 295
"Udává písmo, které bude použito pro záhlaví dokumentu při tisku. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je zapnuta hodnota \"Tisknout "
"záhlaví\"."
296

297
#: data/gedit.schemas.in.h:42
298 299 300 301
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
msgstr ""
302 303
"Udává maximální počet nedávno otevřených souborů, které se budou zobrazovat "
"v podmenu \"Otevřít nedávný\"."
304

305
#: data/gedit.schemas.in.h:43
306 307 308
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
309 310
msgstr ""
"Udává počet mezerníků, které by se měly zobrazovat místo znaků tabelátoru."
311

312
#: data/gedit.schemas.in.h:44
313 314 315
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Určuje pozici pravého okraje"

316
#: data/gedit.schemas.in.h:45
317
msgid "Status Bar is Visible"
318
msgstr "Stavová lišta je viditelná"
319

320
#: data/gedit.schemas.in.h:46
321 322 323
msgid ""
"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
324 325
"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
326 327
"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
"mentioned here."
328 329 330 331 332 333 334 335
msgstr ""
"Styl pro tlačítka lišty nástrojů. Možné hodnoty jsou \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM"
"\", která bude používat výchozí styl nastavený v systému, "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\", která bude zobrazovat pouze ikony, "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\", která bude zobrazovat ikony i text, a "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\", která bude zobrazovat prioritní text "
"vedle ikon. Tyto hodnoty jsou citlivé na malá a velká písmena, takže dejte "
"pozor, aby odpovídaly přesně hodnotám, které jsou zde popsány."
336

337
#: data/gedit.schemas.in.h:47
338 339 340
msgid "Tab Size"
msgstr "Velikost tabelátoru"

341
#: data/gedit.schemas.in.h:48
342 343 344
msgid "Text Color"
msgstr "Barva textu"

345
#: data/gedit.schemas.in.h:49
346
msgid "Toolbar Buttons Style"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
347
msgstr "Styl tlačítek lišty nástrojů"
348

349
#: data/gedit.schemas.in.h:50
350
msgid "Toolbar is Visible"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
351
msgstr "Lišta nástrojů je viditelná"
352

353
#: data/gedit.schemas.in.h:51
354 355 356
msgid "Undo Actions Limit"
msgstr "Limit pro zpětné akce"

357
#: data/gedit.schemas.in.h:52
358 359 360
msgid "Use Default Colors"
msgstr "Používat výchozí barvy"

361
#: data/gedit.schemas.in.h:53
362 363 364
msgid "Use Default Font"
msgstr "Používat výchozí písmo"

365
#: data/gedit.schemas.in.h:54
366 367 368 369 370
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
"option."
msgstr ""
371
"Jestli má gedit automaticky ukládat změněné soubory po stanoveném časovém "
372 373
"intervalu. Časový interval lze nastavit volbou \"Interval pro automatické "
"ukládání\"."
374

375
#: data/gedit.schemas.in.h:55
376 377 378 379
msgid ""
"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
msgstr ""
380
"Jestli má gedit vytvářet záložní kopie souborů při jejich uložení. Ve volbě "
381 382
"\"Přípona záložní kopie\" můžete nastavit příponu těchto záložních souborů."

383
#: data/gedit.schemas.in.h:56
384
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
385
msgstr "Jestli má gedit zobrazovat čísla řádků v editační oblasti."
386

387
#: data/gedit.schemas.in.h:57
388 389 390
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Jestli má gedit zobrazovat v editační oblasti pravý okraj."

391
#: data/gedit.schemas.in.h:58
392
msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
393
msgstr "Jestli má gedit povolit automatické odsazování."
394

395
#: data/gedit.schemas.in.h:59
396 397 398
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "Jestli má gedit povolit zvýrazňování syntaxe."

399
#: data/gedit.schemas.in.h:60
400 401 402
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Má-li být vložena hlavička dokumentu při jeho tisku."

403
#: data/gedit.schemas.in.h:61
404
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
405
msgstr "Jestli má gedit vkládat mezery místo tabelátorů."
406

407
#: data/gedit.schemas.in.h:62
408
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
409
msgstr "Jestli má gedit tisknout zvýraznění syntaxe při tisku dokumentů."
410

411
#: data/gedit.schemas.in.h:63
412 413
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
414 415
msgstr "Má-li být viditelná stavová lišta pod editační oblastí."

416
#: data/gedit.schemas.in.h:64
417
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
418
msgstr "Jestli má gedit zobrazovat v editačních oknech stavový řádek."
419

420
#: data/gedit.schemas.in.h:65
421 422 423 424 425 426 427
msgid ""
"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
"\", and \"Selection Color\" options."
msgstr ""
"Mají-li být pro editační oblast použity výchozí barvy systému. Pokud je tato "
428 429
"volba vypnuta, budou pro editační oblast použity barvy zvolené jako \"Barva "
"pozadí\", \"Barva textu\". \"Barva vybraného textu\" a \"Barva výběru\"."
430

431
#: data/gedit.schemas.in.h:66
432 433 434 435 436 437
msgid ""
"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
msgstr ""
"Má-li být pro editovaný text použito výchozí písmo systému místo písma "
438 439
"specifického pro aplikaci GEdit. Je-li tato volba vypnuta, bude místo "
"systémového písma použito písmo z volby \"Písmo editoru\""
Carlos Perell Marn's avatar
Carlos Perell Marn committed
440

441
#: gedit/bonobo-mdi.c:564 gedit/bonobo-mdi.c:2061
442
#, c-format
Jose Maria Celorio's avatar
Jose Maria Celorio committed
443
msgid "Activate %s"
444
msgstr "Aktivovat %s"
Carlos Perell Marn's avatar
Carlos Perell Marn committed
445

446 447 448 449
#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:1
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have X documents with unsaved "
"changes. </span>"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
450 451 452
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Máte X dokumentů s neuloženými změnami."
"</span>"
453 454 455 456 457 458

#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:2
msgid "If you don't save your documents, all your changes will be lost."
msgstr "Pokud neuložíte vaše dokumenty, všechny změny budou ztraceny."

#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:3
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
459
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:654
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "_Vyberte dokumenty, které chcete uložit:"

#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:4
msgid "Save _None"
msgstr "_Neukládat nic"

#: gedit/dialogs/close_all_dialog.glade2.h:5
msgid "_Save Selected"
msgstr "_Uložit vybrané"

#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
msgid "Do_n't save"
msgstr "_Neukládat"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
475
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:361
476 477 478 479 480 481 482 483
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld second will be definitively "
"lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be definitively "
"lost."
msgstr[0] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
484 485
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední %ld "
"sekundu navždy ztraceny."
486
msgstr[1] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
487 488
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední %ld "
"sekundy navždy ztraceny."
489
msgstr[2] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
490 491
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za posledních %ld "
"sekund navždy ztraceny."
492

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
493
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
494 495
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute will be definitively lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
496 497 498
msgstr ""
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední minutu "
"navždy ztraceny."
499

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
500
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:376
501 502 503 504 505 506 507 508
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
"definitively lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
"definitively lost."
msgstr[0] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
509 510
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední minutu a %"
"ld sekundu navždy ztraceny."
511
msgstr[1] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
512 513
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední minutu a %"
"ld sekundy navždy ztraceny."
514
msgstr[2] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
515 516
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední minutu a %"
"ld sekund navždy ztraceny."
517

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
518
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:386
519 520 521 522 523 524 525 526
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld minute will be definitively "
"lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be definitively "
"lost."
msgstr[0] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
527 528
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední %ld minutu "
"navždy ztraceny."
529
msgstr[1] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
530 531
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední %ld minuty "
"navždy ztraceny."
532
msgstr[2] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
533 534
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za posledních %ld "
"minut navždy ztraceny."
535

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
536
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:401
537 538
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour will be definitively lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
539 540 541
msgstr ""
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední hodinu "
"navždy ztraceny."
542

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
543
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:407
544 545 546 547 548 549 550 551
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
"definitively lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
"definitively lost."
msgstr[0] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
552 553
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední hodinu a %"
"d minutu navždy ztraceny."
554
msgstr[1] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
555 556
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední hodinu a %"
"d minuty navždy ztraceny."
557
msgstr[2] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
558 559
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední hodinu a %"
"d minut navždy ztraceny."
560

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
561
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:422
562 563 564 565 566 567
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %d hour will be definitively lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %d hours will be definitively lost."
msgstr[0] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
568 569
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední %d hodinu "
"navždy ztraceny."
570
msgstr[1] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
571 572
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za poslední %d hodiny "
"navždy ztraceny."
573
msgstr[2] ""
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
574 575
"Pokud je neuložíte, budou změny provedené v dokumentu za posledních %d hodin "
"navždy ztraceny."
576

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
577
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:466
578 579 580 581
#, c-format
msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložit před zavřením změny v dokumentu \"%s\"?"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
582
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:640
583 584 585 586 587
#, c-format
msgid ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr "V %d dokumentech jsou neuložené změny. Uložit změny před zavřením?"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
588
#. Secondary label
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
589
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:671
590 591 592
msgid "If you don't save, all your changes will be definitively lost."
msgstr "Pokud je neuložíte, budou všechny vaše změny navždy ztraceny."

593
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:160
594 595
msgid "Go to Line"
msgstr "Jít na řádek"
596

597
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:173
598
msgid "_Go to Line"
599
msgstr "_Jít na řádek"
600

601
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:136
602
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1121 gedit/gedit-commands.c:405
603 604 605
#, c-format
msgid "The text \"%s\" was not found."
msgstr "Text \"%s\" nebyl nalezen."
606

607
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:270 gedit/dialogs/replace.glade2.h:4
608
#: gedit/gedit-ui.xml.h:46
609
msgid "Replace"
610
msgstr "Nahradit"
611

612
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:283
613
msgid "Replace _All"
614
msgstr "Nahradit vš_e"
615

616
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:286
617
#: gedit/gedit-file-selector-util.c:133
618
msgid "_Replace"
619
msgstr "Nah_radit"
620

621
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:403 gedit/gedit-ui.xml.h:17
622
msgid "Find"
623
msgstr "Hledat"
624

625
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1130
626
#, c-format
627 628 629 630 631
msgid "Found and replaced %d occurrence."
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences."
msgstr[0] "Nalezen a nahrazen %d výskyt."
msgstr[1] "Nalezeny a nahrazeny %d výskyty."
msgstr[2] "Nalezeno a nahrazeno %d výskytů."
632

633
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-uri.c:91
634 635
msgid "Open Location"
msgstr "Otevřít umístění"
636

637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:76
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě: %s"

#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:381
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:449
msgid "_Description"
msgstr "_Popis"

#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:390
#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:458
msgid "_Encoding"
msgstr "_Kódování"

#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:1
msgid "A_vailable encodings:"
msgstr "_Dostupná kódování:"

#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:2
msgid "Character codings"
msgstr "Kódování znaků"

#: gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:3
msgid "E_ncodings shown in menu:"
662
msgstr "Kódování zobrazovaná v _menu:"
663

664
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:489
665 666 667
msgid "Body font picker"
msgstr "Výběr písma těla"

668
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:490
669 670 671 672 673 674 675
msgid ""
"Push this button to select the font to be used to print the body of the "
"document"
msgstr ""
"Chcete-li vybrat písmo používané pro tisk těla dokumentu, stiskněte toto "
"tlačítko"

676
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:491
677
msgid "Page headers font picker"
678 679
msgstr "Výběr písma hlaviček stránky"

680
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:492
681 682
msgid ""
"Push this button to select the font to be used to print the page headers"
683 684 685
msgstr ""
"Chcete-li vybrat písmo používané pro tisk záhlaví dokumentu, stiskněte toto "
"tlačítko"
686

687
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:493
688 689 690
msgid "Line numbers font picker"
msgstr "Výběr písma čísel řádků"

691
#: gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:494
692 693 694 695 696
msgid "Push this button to select the font to be used to print line numbers"
msgstr ""
"Chcete-li vybrat písmo, které se použije pro tisk čísel řádků, zmáčkněte "
"toto tlačítko."

697
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:53
698 699 700
msgid "Plugin"
msgstr "Plugin"

701
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:54
702 703
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
704

705
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:507
706
msgid "Could not find plugin-manager.glade2, reinstall gedit.\n"
707 708
msgstr ""
"Nemohu nalézt soubor plugin-manager.glade2, nainstalujte znovu GEdit.\n"
709

710
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:525
711
msgid "Invalid glade file for plugin manager -- not all widgets found.\n"
712 713 714
msgstr ""
"Chybný soubor glade pro správce zásuvných modulů -- ne všechny prvky byly "
"nalezeny.\n"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
715

716
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:86
717
#: gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:2
718 719
msgid "Set program location..."
msgstr "Nastavit umístění programu..."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
720

721
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:116
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
722 723 724 725 726 727 728
#, c-format
msgid ""
"The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform its "
"task.\n"
"\n"
"Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
msgstr ""
729 730 731
"Plugin %s používá ke své funkci externí program, zvaný <tt>%s</tt>\n"
"\n"
"Prosím zadejte umístění tohoto programu <tt>%s</tt>."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
732

733
#: gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:169
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
734
msgid "The selected file is not executable."
735
msgstr "Vybraný soubor není spustitelný."
Carlos Perell Marn's avatar
Carlos Perell Marn committed
736

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
737
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:666
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
738
msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
739 740
msgstr ""
"Chcete-li vybrat písmo, které bude editor používat, zmáčkněte toto tlačítko."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
741

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
742
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:668
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
743
msgid "Push this button to configure text color"
744
msgstr "Chcete-li nastavit barvu textu, zmáčkněte toto tlačítko."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
745

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
746
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:670
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
747
msgid "Push this button to configure background color"
748
msgstr "Chcete-li nastavit barvu pozadí, zmáčkněte toto tlačítko."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
749

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
750
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:672
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
751
msgid ""
752 753
"Push this button to configure the color in which the selected text should "
"appear"
754 755
msgstr ""
"Chcete-li nastavit barvu pozadí vybraného textu, zmáčkněte toto tlačítko."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
756

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
757
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:675
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
758
msgid ""
759 760 761 762
"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
"marked"
msgstr "Chcete-li nastavit barvu vybraného textu, zmáčkněte toto tlačítko."

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
763
#: gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1057
764 765 766
msgid "Elements"
msgstr "Elementy"

767 768 769
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:1
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:1
#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1 plugins/time/time.glade2.h:1
770 771 772
msgid "    "
msgstr "    "

773
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:2
774 775
msgid "<b>Auto Indentation</b>"
msgstr "<b>Automatické odsazování</b>"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
776

777
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:3
778 779
msgid "<b>Elements</b>"
msgstr "<b>Elementy</b>"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
780

781
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
782 783
msgid "<b>File Saving</b>"
msgstr "<b>Ukládání souborů</b>"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
784

785
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
786 787
msgid "<b>Font</b>"
msgstr "<b>Písmo</b>"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
788

789
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
790 791 792
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:2
msgid "<b>Line Numbers</b>"
msgstr "<b>Čísla řádek</b>"
793

794
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
795 796
msgid "<b>Right Margin</b>"
msgstr "<b>Pravý okraj</b>"
797

798
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
799 800
msgid "<b>Tabs</b>"
msgstr "<b>Tabelátory</b>"
801

802
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
803 804 805
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:3
msgid "<b>Text Wrapping</b>"
msgstr "<b>Zalamování textu</b>"
806

807
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
808 809
msgid "<b>Undo</b>"
msgstr "<b>Vracení zpět</b>"
810

811
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
812 813 814
msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Barvy</span>"

815 816 817 818
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
msgid "Bold"
msgstr "Tučné"

819
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
820
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
821
msgstr "Vytvářet záložní _kopii souborů před jeho uložením"
822

823
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
824 825 826 827
msgid "D_isplay right margin"
msgstr "Zobrazovat pravý _okraj"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
828
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:4
829 830 831
msgid "Do not _split words over two lines"
msgstr "Nerozdělovat _slova na dva řádky"

832
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
833 834
msgid "Editor"
msgstr "Editor"
835

836
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
837 838 839 840
msgid "Editor _font: "
msgstr "_Písmo editoru: "

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
841
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:5
842
msgid "Enable text _wrapping"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
843
msgstr "Povolit zalamování _textu"
844

845
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
846 847
msgid "Font & Colors"
msgstr "Písma a barvy"
848

849
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
850 851
msgid "Highlight _mode:"
msgstr "_Režim zvýrazňování:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
852

853
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21
854 855
msgid "Insert _spaces instead of tabs"
msgstr "Vkládat _mezery místo tabelátorů"
856

857
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
858 859
msgid "Italic"
msgstr "Kurzíva"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
860

861
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
862 863
msgid "Normal _text color:"
msgstr "Barva normálního _textu:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
864

865
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
866 867
msgid "Pick a color"
msgstr "Zvolte barvu"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
868

869
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25
870 871
msgid "Pick the background color"
msgstr "Zvolte barvu pozadí"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
872

873
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
874 875 876 877 878 879
msgid "Pick the editor font"
msgstr "Zvolte písmo editoru"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
msgid "Pick the normal text color"
msgstr "Zvolte barvu normálního textu"
880

881
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
882 883
msgid "Pick the selected text color"
msgstr "Zvolte barvu vybraného textu"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
884

885
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
886 887
msgid "Pick the selection color"
msgstr "Zvolte barvu výběru"
888

889
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
890 891
msgid "Plugins"
msgstr "Pluginy"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
892

893
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
894 895 896 897 898 899
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
msgid "Se_lection color:"
msgstr "Barva _výběru:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
900

901
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
902 903 904 905 906 907
msgid "Selecte_d text color:"
msgstr "Barva vybraného t_extu:"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
msgid "Strikethrough"
msgstr "Přeškrtnuté"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
908

909
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
910
msgid "Syntax Highlighting"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
911
msgstr "Zvýrazňování syntaxe"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
912

913
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
914 915
msgid "U_se default theme colors"
msgstr "Používat výcho_zí barvy tématu"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
916

917
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
918 919
msgid "Underline"
msgstr "Podtržené"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
920

921
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38
922 923
msgid "View"
msgstr "Zobrazit"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
924

925
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
926
msgid "_Autosave files every"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
927
msgstr "Automaticky _ukládat soubory každých"
928

929
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
930 931
msgid "_Background color:"
msgstr "_Barva pozadí:"
932

933
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
934
msgid "_Background:"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
935
msgstr "Po_zadí:"
936

937
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42
938
msgid "_Display line numbers"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
939
msgstr "Zobrazovat čísla řá_dků"
940

941
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
942 943 944 945 946 947 948 949 950
msgid "_Enable auto indentation"
msgstr "Povolit _automatické odsazování"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
msgid "_Enable syntax highlighting"
msgstr "_Povolit zvýrazňování syntaxe"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
msgid "_Foreground:"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
951
msgstr "Po_předí:"
952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
msgid "_Limit to"
msgstr "_Omezit na"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
msgid "_Reset to Default "
msgstr "_Vrátit na implicitní "

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
msgid "_Right margin at column:"
msgstr "_Pravý okraj ve sloupci:"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
msgid "_Tabs width:"
msgstr "Šířka _tabelátorů:"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
msgid "_Unlimited undo"
msgstr "_Neomezené vracení zpět"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
msgid "_Use default theme font"
msgstr "Používat výchozí písmo témat_u"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
msgid "_minutes"
msgstr "_minut"

#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
msgid "act_ions"
msgstr "_akce"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
984

985
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:111
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
986
msgid "_Insert a new preview phrase."
987
msgstr "Vložit novou fráz_i pro náhled."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
988

989
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:117
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
990
msgid "Modify preview phrase..."
991
msgstr "Upravit frázi pro náhled..."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
992

993
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:171
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
994
msgid "Preview"
995
msgstr "Náhled"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
996

997
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:184
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
998
msgid "_Modify preview phrase..."
999
msgstr "Upravit frázi pro _náhled..."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1000

1001
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:245
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1002
msgid "Font Selection"
1003
msgstr "Výběr písma"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1004

1005
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:92
1006 1007
msgid "Sans Regular 12"
msgstr "Sans Regular 12"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1008

1009
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:93
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1010
msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
1011
msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1012

1013
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:94
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1014
msgid "Pick a Font"
1015
msgstr "Zvolte písmo"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1016

1017
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:179
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1018
msgid "Title"
1019
msgstr "Titulek"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1020

1021
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:180
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1022
msgid "The title of the selection dialog box"
1023
msgstr "Titulek dialogu pro výběr"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1024

1025
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:200
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1026
msgid "Font name"
1027
msgstr "Název písma"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1028

1029
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:201
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1030
msgid "Name of the selected font"
1031
msgstr "Název vybraného písma"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1032

1033
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:209
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1034
msgid "Preview text"
1035
msgstr "Text pro náhled"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1036

1037
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:210
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1038
msgid "Preview text shown in the dialog"
1039
msgstr "Text pro náhled zobrazený v dialogu"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1040

1041
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:218
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1042
msgid "Use font in label"
1043
msgstr "Použít písmo v nadpisu"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1044

1045
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:219
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1046
msgid "Use font in the label in font info mode"
1047
msgstr "Použít písmo v nadpisu v režimu informací o písmu"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1048

1049
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:227
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1050
msgid "Font size for label"
1051
msgstr "Velikost písma pro nadpis"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1052

1053
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:228
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1054
msgid "Font size for label in font info mode"
1055
msgstr "Velikost písma pro nadpis v režimu informací o písmu"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1056

1057
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:238
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1058
msgid "Show size"
1059
msgstr "Ukázat velikost"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1060

1061
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:239
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1062
msgid "Show size in font info mode"
1063
msgstr "Ukázat velikost v režimu informací o písmu"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1064

1065
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-picker.c:1018
1066 1067 1068
msgid "Font"
msgstr "Písmo"

Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1069
#. gnome_print_font_picker_update_font_info
1070
#: gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:1
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1071
msgid "Goto Line"
1072
msgstr "Jít na řádek"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1073

1074
#: gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:2
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1075
msgid "_Line number:"
1076
msgstr "Čís_lo řádku"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1077

1078 1079 1080 1081
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:6
msgid "Fonts"
msgstr "Písma"

1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:7
msgid "General"
msgstr "Obecné"

#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:8
msgid "He_aders and footers:"
msgstr "_Hlavičky a patičky:"

#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:9
msgid "Page Setup"
msgstr "Nastavení stránky"

#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:10
msgid "Print _line numbers"
msgstr "Tisknout _čísla řádků"

#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:11
msgid "Print s_yntax highlighting"
1100
msgstr "Tisknout zvýrazňování _syntaxe"
1101

1102 1103 1104 1105
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:12
msgid "_Body:"
msgstr "_Tělo:"

1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:13
msgid "_Line numbers:"
msgstr "_Čísla řádků:"

#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:14
msgid "_Number every"
msgstr "_Číslo každých"

1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:15
msgid "_Print page headers"
msgstr "_Tisknout záhlaví stránek"

#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:16
msgid "_Restore Default Fonts"
msgstr "_Obnovit implicitní písma"

1122 1123 1124 1125
#: gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:17
msgid "lines"
msgstr "řádků"

1126
#: gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:1
1127 1128
msgid "C_onfigure Plugin"
msgstr "Na_stavit plugin"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1129

1130
#: gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:2
1131 1132
msgid "_About Plugin"
msgstr "_O pluginu"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1133

1134
#: gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:3
1135 1136
msgid "button1"
msgstr "button1"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1137

1138
#: gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:4
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1139
msgid "dialog1"
1140
msgstr "dialog1"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1141

1142 1143 1144 1145 1146
#: gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:1
msgid "Browse for program location..."
msgstr "Probírat umístění programu..."

#: gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:3
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1147
msgid "_Location to search for:"
1148
msgstr "Hledat _umístění:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1149

1150
#: gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:4
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1151
msgid "label"
1152
msgstr "label"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1153

1154
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:1 gedit/dialogs/uri.glade2.h:1
1155
#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:1
1156
#: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 plugins/time/time.glade2.h:2
1157 1158 1159
msgid "*"
msgstr "*"

1160
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:2 gedit/gedit-ui.xml.h:19
1161
msgid "Find Next"
1162
msgstr "Hledat následující"
1163

1164
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:3
1165
msgid "Match _entire word only"
1166
msgstr "Hledat pouze _celá slova"
1167

1168
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:5
1169 1170 1171
msgid "Replace All"
msgstr "Nahradit vše"

1172
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:6
1173 1174 1175
msgid "Replace _with: "
msgstr "Nahra_dit čím:"

1176
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:7
1177 1178 1179 1180
msgid "Search _backwards"
msgstr "Hledat _pozpátku"

#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:8
1181
msgid "_Match case"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1182
msgstr "_Rozlišovat velikost písmen"
1183

1184
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:9
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1185
msgid "_Search for: "
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
1186
msgstr "_Hledat:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1187

1188
#: gedit/dialogs/replace.glade2.h:10
1189
msgid "_Wrap around"
1190
msgstr "Přecházet přes _okraj"
1191

1192
#: gedit/dialogs/uri.glade2.h:2
1193 1194 1195 1196
msgid "Ch_aracter coding:"
msgstr "_Kódování znaků:"

#: gedit/dialogs/uri.glade2.h:3
1197
msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"