hu.po 120 KB
Newer Older
1
# Hungarian translation for gedit.
2
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gedit package.
4
#
5 6 7 8 9 10
# Szabolcs Ban <shooby at gnome dot hu>, 2000.
# Emese Kovacs <emese at gnome dot hu>, 2000, 2001.
# Peter Doma <zelin at pointernet dot hu>, 2002.
# Andras Timar <timar at gnome dot hu>, 2001, 2002, 2003.
# Gabor Sari <saga at gnome dot hu>, 2003.
# Laszlo Dvornik <dvornik at gnome dot hu>, 2004.
11
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018.
12
# Mate Ory <orymate at gmail dot com>, 2006, 2007, 2008.
13
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019.
14 15
msgid ""
msgstr ""
16
"Project-Id-Version: gedit master\n"
17
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gedit/issues\n"
18 19 20
"POT-Creation-Date: 2019-05-18 08:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-24 21:31+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
21
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
22
"Language: hu\n"
23
"MIME-Version: 1.0\n"
24
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
27
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
28

29 30 31 32 33
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:7
msgid "gedit"
msgstr "gedit"

#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:8 data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:4
34 35 36
msgid "Edit text files"
msgstr "Szövegfájlok szerkesztése"

37
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:10
38 39 40 41 42 43
msgid ""
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
"text editor."
msgstr ""
"A gedit a GNOME asztali környezet hivatalos szövegszerkesztője. Noha az "
44 45
"egyszerűségre és egyszerű felhasználhatóságra törekszik, a gedit egy "
"hatékony általános célú szövegszerkesztő."
46

47
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:15
48 49 50 51 52 53 54 55
msgid ""
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
"tool to accomplish your task."
msgstr ""
"Akár a következő sikerkönyvét írja, innovatív alkalmazást programoz, vagy "
"csak néhány gyors jegyzetet készít, a gedit megbízható eszköz a feladathoz."

56
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:20
57 58 59 60
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
msgstr ""
61
"Rugalmas bővítményrendszere lehetővé teszi az alkalmazás személyre szabását, "
62
"és a munkafolyamatához igazítását."
63

64
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:3 gedit/gedit-print-job.c:730
65 66
msgid "Text Editor"
msgstr "Szövegszerkesztő"
67

68 69 70
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or localize the semicolons!
#. The list MUST also end with a semicolon!
#. Search terms to find this application.
71 72 73
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:18
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;gedit;"
msgstr "Szöveg;Szerkesztő;Egyszerű szöveg;Írás;gedit;"
74

75
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:22
76 77
msgid "New Window"
msgstr "Új ablak"
78

79
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:26
80 81
msgid "New Document"
msgstr "Új dokumentum"
82

83
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:36
84 85
msgid "Use Default Font"
msgstr "Alapértelmezett betűkészlet használata"
86

87
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:37
88
msgid ""
89
"Whether to use the system’s default fixed width font for editing text "
90
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
91
"font named in the “Editor Font” option will be used instead of the system "
92 93 94 95 96 97
"font."
msgstr ""
"A rendszer alapértelmezett rögzített szélességű betűkészletének használata "
"szövegszerkesztésre a geditben beállított betűkészlet helyett. Ha ez a "
"beállítás ki van kapcsolva, a „Szerkesztő betűkészlete” beállítás lesz "
"felhasználva a rendszer betűkészlete helyett."
98

99
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
100
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:41
101 102 103
msgid "'Monospace 12'"
msgstr "'Monospace 12'"

104
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:42
105 106
msgid "Editor Font"
msgstr "Szerkesztő betűkészlete"
107

108
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:43
109 110
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
111
"effect if the “Use Default Font” option is turned off."
112 113 114
msgstr ""
"A szerkesztőterülethez használt egyéni betűkészlet. Ez csak akkor lép "
"érvénybe, ha az „Alapértelmezett betűkészlet használata” ki van kapcsolva."
115

116
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:47
117 118
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stílusséma"
119

120
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:48
121 122
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "A szöveg színezésére használt GtkSourceView stílusséma azonosítója."
123

124
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:52
125 126
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Biztonsági mentések létrehozása"
127

128
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:53
129
msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves."
130
msgstr ""
131 132
"Hozzon-e létre a gedit biztonsági mentéseket azokhoz a fájlokhoz, amelyeket "
"elment."
133

134
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:57
135 136
msgid "Autosave"
msgstr "Automatikus mentés"
137

138
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:58
139 140
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
141
"interval. You can set the time interval with the “Autosave Interval” option."
142 143 144
msgstr ""
"A módosított fájlok automatikus mentésének ki/bekapcsolása. Az automatikus "
"mentés időközét beállíthatja az „Automatikus mentés időköze” beállítással."
145

146
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:62
147 148
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Automatikus mentés időköze"
149

150
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:63
151 152
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
153
"This will only take effect if the “Autosave” option is turned on."
154 155 156
msgstr ""
"Az automatikus mentés időközének megadása (percekben). Csak akkor lép "
"érvénybe ha az „Automatikus mentés” beállítás be van kapcsolva."
157

158
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:67
159 160
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Visszavonási műveletek maximális száma"
161

162
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:68
163
msgid ""
164 165
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use “-1” "
"for unlimited number of actions."
166 167 168
msgstr ""
"A gedit által visszavonható/mégis elvégezhető műveletek maximális száma. "
"Végtelen műveletszám engedélyezéséhez használja a „-1” értéket."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
169

170
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:77
171 172
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Sortörési mód"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
173

174
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:78
175 176 177 178 179
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use “none” for no "
"wrapping, “word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
180
msgstr ""
181 182 183 184 185 186
"Meghatározza a hosszú sorok törését a szerkesztőterületen. Használja a "
"„none” értéket, ha ne legyen törés, a „word” értéket a szóhatároknál történő "
"töréshez és a „char” értéket az egyes karaktereknél történő töréshez. "
"Megjegyzés: ezek az értékek kisbetű/nagybetű érzékenyek, pontosan úgy "
"használja őket, ahogy itt vannak."

187
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:86
188 189 190
msgid "Last split mode choice for line wrapping mode"
msgstr "Az utolsó felosztási mód választás a sortörés módhoz"

191
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:87
192 193
msgid ""
"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
194 195 196
"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use “word” for "
"wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at individual character "
"boundaries."
197 198 199 200 201 202
msgstr ""
"Megadja a sortörés móddal használt legutolsó felosztási módot, azért hogy "
"amikor a tördelési mód ki van kapcsolva, még mindig emlékezzünk a felosztási "
"mód választására. Használja a „szó” értéket a szóhatáron való tördeléshez, "
"illetve a „karakter” értéket az egyes karakterek határainál való tördeléshez."

203
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:91
204 205
msgid "Tab Size"
msgstr "Tabulátor mérete"
206

207
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:92
208 209 210 211
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Meghatározza a tabulátor karakter helyett használt szóközök számát."
212

213
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:96
214 215
msgid "Insert spaces"
msgstr "Szóközök beszúrása"
216

217
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:97
218 219
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Tabulátor helyett szóköz használatának ki/bekapcsolása."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
220

221
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:101
222 223
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automatikus behúzás"
224

225
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:102
226
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
227
msgstr "Engedélyezve legyen-e az automatikus behúzás."
228

229
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:106
230 231
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Sorok számának megjelenítése"
232

233
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:107
234
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
235
msgstr "Jelenítse-e meg a sorok számát a szerkesztő területen."
236

237
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:111
238
msgid "Highlight Current Line"
239
msgstr "Aktuális sor kiemelése"
240

241
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:112
242
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
243
msgstr "Ki legyen-e emelve az aktuális sor."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
244

245
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:116
246 247
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Zárójelpárok kiemelése"
248

249
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:117
250
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
251
msgstr "Ki legyenek-e emelve a zárójelpárok."
252

253
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:121
254 255
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Jobb oldali margó megjelenítése"
256

257
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:122
258
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
259
msgstr "Meg legyen-e jelenítve a jobb oldali margó a szerkesztő területen."
260

261
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:126
262 263 264
msgid "Right Margin Position"
msgstr "Jobb oldali margó pozíciója"

265
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:127
266 267
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Jobb oldali margó pozíciójának megadása."
268

269
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:131
270 271 272
msgid "Display Overview Map"
msgstr "Áttekintő térkép megjelenítése"

273
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:132
274 275 276
msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
msgstr "Meg legyen-e jelenítve az áttekintő térkép a dokumentumhoz."

277
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:136
278 279 280
msgid "Document background pattern type"
msgstr "Dokumentum háttérmintájának típusa"

281
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:137
282 283 284
msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
msgstr "Legyen-e a dokumentum háttérmintával kifestve."

285
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:147
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
286 287 288
msgid "Smart Home End"
msgstr "Intelligens Home/End"

289
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:148
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
290 291
msgid ""
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
292 293
"“disabled” to always move at the start/end of the line, “after” to move to "
"the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
294
"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
295 296 297
"pressed, “before” to move to the start/end of the text before moving to the "
"start/end of the line and “always” to always move to the start/end of the "
"text instead of the start/end of the line."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
298
msgstr ""
299
"Megadja a kurzor mozgásának módját a Home és End billentyűk lenyomásakor. A "
300
"„disabled” használatakor mindig a sor elejére/végére mozognak, az „after” "
301
"esetén az első lenyomásukkor a sor elejére/végére és második alkalommal "
302
"szöveg elejére/végére az üres hely karakterek kihagyásával, a „before” "
303
"esetén a szöveg elejére/végére a sor elejére/végére mozgás előtt, és "
304
"„always” esetén mindig a szöveg elejére/végére mozognak a sor elejére/végére "
305
"mozgás helyett."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
306

307
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:152
308 309 310
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Kurzor előző helyének helyreállítása"

311
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:153
312 313 314
msgid ""
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
315
msgstr "Az utolsó kurzorpozíció vissza legyen-e állítva egy fájl betöltésekor."
316

317
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:157
318 319 320
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Szintaxiskiemelés engedélyezése"

321
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:158
322
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
323
msgstr "Engedélyezve legyen-e a szintaxiskiemelés."
324

325
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:162
326 327
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Találatok kiemelésének engedélyezése"
328

329
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:163
330 331
msgid ""
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
332
msgstr "Ki legyen-e emelve a keresett szöveg összes előfordulása."
333

334
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:167
335 336
msgid "Ensure Trailing Newline"
msgstr "Záró új sor biztosítása"
337

338
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:168
339 340
msgid ""
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
341
msgstr ""
342 343
"A gedit biztosítsa-e, hogy a dokumentumok mindig záró új sorral fejeződjenek "
"be."
344

345
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:174
346 347
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Eszköztár látható"
348

349
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:175
350
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
351
msgstr "Legyen-e látható az eszköztár a szerkesztőablakokban."
352

353
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:179
354 355
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Jegyzettömb lapmegjelenítési módja"
356

357
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:180
358 359 360
msgid ""
"Specifies when to show the notebook tabs. Use “never” to never show the "
"tabs, “always” to always show the tabs, and “auto” to show the tabs only "
361 362 363 364 365 366 367 368 369
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Meghatározza a noteszlapok megjelenítését. Használja a „never” értéket, ha "
"soha ne jelenjenek meg, az „always” értéket ha mindig megjelenjenek és az "
"„auto” értéket a több lap esetén való megjelenítéshez. Megjegyzés: ezek az "
"értékek kisbetű/nagybetű érzékenyek, pontosan úgy használja őket, ahogy itt "
"vannak."

370
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:184
371 372 373
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Státuszsor látható"

374
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:185
375 376
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
377
msgstr "Legyen-e látható a szerkesztőablak alján található állapotsor."
378

379
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:189
380 381
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Az oldalpanel látható"
382

383
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:190
384 385
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
386
msgstr "Legyen-e látható a szerkesztőablakok bal oldalán található oldalpanel."
387

388
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:197
389 390
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Legutóbbi fájlok maximális értéke"
391

392
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:198
393 394
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
395
"in the “Recent Files” submenu."
396 397
msgstr ""
"Meghatározza a „Legutóbbi fájlok” almenüben megjelenített fájlok számát."
398

399
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:204
400 401
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Szintaxiskiemelés nyomtatása"
402

403
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:205
404
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
405
msgstr "Legyen-e kinyomtatva a szintaxiskiemelés a dokumentumok nyomtatásakor."
406

407
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:209
408 409
msgid "Print Header"
msgstr "Fejléc nyomtatása"
410

411
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:210
412
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
413
msgstr "A dokumentum tartalmazzon-e fejlécet a dokumentumok nyomtatásakor."
414

415
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:219
416 417
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Sortörési mód nyomtatáskor"
418

419
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:220
420 421 422
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use “none” for no wrapping, "
"“word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
423 424 425 426 427 428 429 430
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Meghatározza a hosszú sorok törését a nyomtatásnál. Használja a „none” "
"értéket, ha ne legyen törés, a „word” értéket a szóhatároknál történő "
"töréshez és a „char” értéket az egyes karaktereknél történő töréshez. "
"Megjegyzés: ezek az értékek kisbetű/nagybetű érzékenyek, pontosan úgy "
"használja őket, ahogy itt vannak."
431

432
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:224
433 434
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Sorszámok nyomtatása"
435

436
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:225
437 438 439 440 441 442 443
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Ha ez az érték 0, a sorok száma nem kerül beillesztésre nyomtatáskor. Egyéb "
"esetben a gedit ennyi soronként nyomtatja a sorok számát."
444

445
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
446
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:229
447 448 449
msgid "'Monospace 9'"
msgstr "'Monospace 9'"

450
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:230
451 452
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Törzs betűkészlete nyomtatáskor"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
453

454
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:231
455
msgid ""
456
"Specifies the font to use for a document’s body when printing documents."
457 458
msgstr ""
"Meghatározza nyomtatáskor a dokumentum törzséhez használt betűkészletet."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
459

460
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
461
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:235
462 463 464
msgid "'Sans 11'"
msgstr "'Sans 11'"

465
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:236
466 467
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Fejléc betűkészlete nyomtatáskor"
468

469
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:237
470 471
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
472
"will only take effect if the “Print Header” option is turned on."
473 474 475
msgstr ""
"Meghatározza nyomtatáskor az oldal fejlécéhez használt betűkészletet. Csak "
"akkor lép érvénybe, ha a „Nyomtatási fejléc” be van kapcsolva."
476

477
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
478
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:241
479 480 481
msgid "'Sans 8'"
msgstr "'Sans 8'"

482
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:242
483 484
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Sorok számának betűkészlete nyomtatáskor"
485

486
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:243
487
msgid ""
488
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
489
"take effect if the “Print Line Numbers” option is non-zero."
490 491 492 493
msgstr ""
"Meghatározza nyomtatáskor a sorok számához használt betűkészletet. Csak "
"akkor lép érvénybe, ha a „Sorok számának kiírása” be van állítva."

494
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:247
495 496
msgid "Margin Left"
msgstr "Bal margó"
497

498
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:248
499 500
msgid "The left margin, in millimeters."
msgstr "A bal margó milliméterben."
501

502
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:252
503 504 505
msgid "Margin Top"
msgstr "Felső margó"

506
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:253
507 508 509
msgid "The top margin, in millimeters."
msgstr "A felső margó milliméterben."

510
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:257
511 512
msgid "Margin Right"
msgstr "Jobb margó"
513

514
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:258
515 516
msgid "The right margin, in millimeters."
msgstr "A jobb margó milliméterben."
517

518
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:262
519 520 521
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Alsó margó"

522
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:263
523 524 525
msgid "The bottom margin, in millimeters."
msgstr "Az alsó margó milliméterben."

526
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:269
527 528
msgid "Candidate Encodings"
msgstr "Kódolásjelöltek"
529

530
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:270
531
msgid ""
532
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
533
"save file chooser. “CURRENT” represents the current locale encoding. Only "
534 535
"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
536
msgstr ""
537
"A kódolásjelöltek listája a Karakterkódolás menüben jelenik meg a megnyitás/"
538
"mentés fájlválasztó ablakban. A „CURRENT” jelöli a jelenlegi területi "
539 540 541
"beállítás szerinti kódolást. Csak a felismert kódolások használhatók. Az "
"alapértelmezett érték az üres lista, amely esetben a gedit jó alapértékeket "
"fog választani az országtól és a nyelvtől függően."
542

543
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:316
544 545
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktív bővítmények"
546

547
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:317
548
msgid ""
549 550
"List of active plugins. It contains the “Location” of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the “Location” of a given plugin."
551
msgstr ""
552 553 554
"Az aktív bővítmények listája. Az aktív bővítmények helyét („Location”) "
"tartalmazza. Lásd a .gedit-plugin fájlt az adott bővítményhez tartozó "
"„Location” értékért."
555

556
#: gedit/gedit-app.c:114
557
msgid "Show the application’s version"
558 559
msgstr "Az alkalmazás verziószámának megjelenítése"

560
#: gedit/gedit-app.c:120
561 562 563
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "A kódolás beállításhoz használható értékek listájának megjelenítése"

564
#: gedit/gedit-app.c:127
565 566 567 568 569 570 571
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
msgstr ""
"A parancssorban felsorolt fájlok megnyitásához használandó karakterkódolás "
"beállítása"

572
#: gedit/gedit-app.c:128
573 574 575
msgid "ENCODING"
msgstr "KÓDOLÁS"

576
#: gedit/gedit-app.c:134
577 578 579
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Új felső szintű ablak létrehozása a gedit egy már futó példányában"

580
#: gedit/gedit-app.c:141
581 582 583
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Új dokumentum létrehozása egy már megnyitott gedit példányban"

584
#: gedit/gedit-app.c:148
585 586 587
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr "Fájlok megnyitása, és a folytatás blokkolása a fájlok bezárásáig"

588
#: gedit/gedit-app.c:155
589 590 591
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "A gedit futtatása önálló módban"

592
#: gedit/gedit-app.c:162
593
msgid "[FILE…] [+LINE[:COLUMN]]"
594 595
msgstr "[FÁJL…] [+SOR[:OSZLOP]]"

596
#: gedit/gedit-app.c:281
597 598
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Hiba történt a súgó megjelenítése közben."
599

600
#: gedit/gedit-app.c:972
601 602 603
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: érvénytelen kódolás."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
604

605
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:279
606 607 608
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Bezárás mentés _nélkül"

609
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:285 gedit/gedit-commands-file.c:462
610
#: gedit/gedit-commands-file.c:567 gedit/gedit-commands-file.c:643
611
#: gedit/gedit-commands-file.c:854 gedit/gedit-commands-file.c:1583
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:194 gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
#: gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui:44
#: gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui:31
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:213
#: plugins/quickopen/quickopen/popup.py:45
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:789
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:874
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:912
#: plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui:143
#: plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui:150
623 624 625
msgid "_Cancel"
msgstr "Mé_gse"

626 627
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:312 gedit/resources/gtk/menus.ui:37
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:33
628 629 630
msgid "_Save As…"
msgstr "M_entés másként…"

631
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:312 gedit/gedit-commands-file.c:855
632 633 634 635
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:127
#: gedit/resources/ui/gedit-window.ui:105
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:875
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:913
636 637 638
msgid "_Save"
msgstr "M_entés"

639
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:330
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
640
#, c-format
641
msgid ""
642
"If you don’t save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
643
msgid_plural ""
644
"If you don’t save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
645
"lost."
646
msgstr[0] ""
647 648
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %ld másodpercben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
649
msgstr[1] ""
650 651
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %ld másodpercben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
652

653
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
654
msgid ""
655
"If you don’t save, changes from the last minute will be permanently lost."
656 657 658
msgstr ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt percben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
659

660
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:345
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
661 662
#, c-format
msgid ""
663
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld second will be "
664
"permanently lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
665
msgid_plural ""
666
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
667
"permanently lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
668
msgstr[0] ""
669
"Ha nem menti, akkor az elmúlt egy percben és %ld másodpercben történt "
670
"változások véglegesen elvesznek."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
671
msgstr[1] ""
672
"Ha nem menti, akkor az elmúlt egy percben és %ld másodpercben történt "
673
"változások véglegesen elvesznek."
674

675
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:355
676
#, c-format
677
msgid ""
678
"If you don’t save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
679
msgid_plural ""
680
"If you don’t save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
681 682 683 684 685 686 687
"lost."
msgstr[0] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %ld percben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
msgstr[1] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %ld percben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
688

689
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
690
msgid "If you don’t save, changes from the last hour will be permanently lost."
691 692
msgstr ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt órában történt változások véglegesen elvesznek."
693

694
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:376
695 696
#, c-format
msgid ""
697
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minute will be "
698 699
"permanently lost."
msgid_plural ""
700
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minutes will be "
701 702 703 704 705 706 707
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt egy órában és %d percben történt változások "
"véglegesen elvesznek."
msgstr[1] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt egy órában és %d percben történt változások "
"véglegesen elvesznek."
708

709
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:391
710
#, c-format
711
msgid ""
712
"If you don’t save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
713
msgid_plural ""
714
"If you don’t save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
715 716 717 718 719 720
msgstr[0] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %d órában történt változások véglegesen "
"elvesznek."
msgstr[1] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %d órában történt változások véglegesen "
"elvesznek."
721

722
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:420
723
#, c-format
724
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
725
msgstr "A(z) „%s” dokumentum változásai véglegesen elvesznek."
726

727
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:425
728
#, c-format
729
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
730
msgstr "Menti a változásokat a(z) „%s” dokumentumba, mielőtt bezárja?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
731

732 733
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:440
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:564
734 735
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "A rendszergazda letiltotta a mentést."
736

737
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:506
738 739 740 741 742
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
msgstr[0] "%d dokumentum változásai véglegesen elvesznek."
msgstr[1] "%d dokumentum változásai véglegesen elvesznek."
743

744
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:514
745 746
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
747 748
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
749 750
msgstr[0] "%d mentetlen dokumentum van. Menti a változásokat, mielőtt bezárja?"
msgstr[1] "%d mentetlen dokumentum van. Menti a változásokat, mielőtt bezárja?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
751

752
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:540
753 754
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Dokum_entumok mentetlen módosításokkal:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
755

756
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:544
757 758
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "_Válassza ki a menteni kívánt dokumentumokat:"
759

760
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:568
761
msgid "If you don’t save, all your changes will be permanently lost."
762
msgstr "Ha nem menti, akkor az összes változás véglegesen elveszik."
763

764
#: gedit/gedit-commands-file.c:261
765
#, c-format
766
msgid "Loading file “%s”…"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
767
msgstr "„%s” fájl betöltése…"
768

769
#: gedit/gedit-commands-file.c:270
770 771 772 773 774 775
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
msgstr[0] "%d fájl betöltése…"
msgstr[1] "%d fájl betöltése…"

776
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
777
#: gedit/gedit-commands-file.c:456
778
msgctxt "window title"
779 780
msgid "Open"
msgstr "Megnyitás"
781

782 783 784 785 786 787
#: gedit/gedit-commands-file.c:463 gedit/resources/gtk/menus-common.ui:100
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:106
#: gedit/resources/ui/gedit-window.ui:48
#: plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui:7
#: plugins/quickopen/quickopen/popup.py:46
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:790
788 789 790
msgid "_Open"
msgstr "_Megnyitás"

791
#: gedit/gedit-commands-file.c:558
792
#, c-format
793
msgid "The file “%s” is read-only."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
794
msgstr "A(z) „%s” fájl csak olvasható."
795

796
#: gedit/gedit-commands-file.c:563
797 798
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Megpróbálja lecserélni azzal, amit épp menteni készül?"
799

800 801
#: gedit/gedit-commands-file.c:568
#: gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui:55
802 803 804
msgid "_Replace"
msgstr "_Csere"

805
#: gedit/gedit-commands-file.c:608
806 807 808
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "A fájlt tömörítve szeretné menteni?"

809
#: gedit/gedit-commands-file.c:612
810 811 812
msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "A fájlt egyszerű szövegként szeretné menteni?"

813
#: gedit/gedit-commands-file.c:625
814 815
#, c-format
msgid ""
816 817
"The file “%s” was previously saved as plain text and will now be saved using "
"compression."
818 819 820 821
msgstr ""
"A fájl („%s”) korábban egyszerű szövegként került mentésre, és most "
"tömörítés használatával lesz mentve."

822
#: gedit/gedit-commands-file.c:629
823 824 825
msgid "_Save Using Compression"
msgstr "Mentés _tömörítéssel"

826
#: gedit/gedit-commands-file.c:634
827 828
#, c-format
msgid ""
829
"The file “%s” was previously saved using compression and will now be saved "
830 831 832 833 834
"as plain text."
msgstr ""
"A fájl („%s”) korábban tömörítés használatával került mentésre, és most "
"egyszerű szövegként lesz mentve."

835
#: gedit/gedit-commands-file.c:637
836 837 838
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "Mentés _egyszerű szövegként"

839
#: gedit/gedit-commands-file.c:752 gedit/gedit-commands-file.c:1019
840
#, c-format
841
msgid "Saving file “%s”…"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
842
msgstr "A(z) „%s” fájl mentése…"
843

844
#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
845
#: gedit/gedit-commands-file.c:847
846
msgctxt "window title"
847 848
msgid "Save As"
msgstr "Mentés másként"
849

850 851 852 853 854
#: gedit/gedit-commands-file.c:1101
msgid "No changes need to be saved"
msgstr "Nincs elmentendő változás"

#: gedit/gedit-commands-file.c:1444
855
#, c-format
856
msgid "Reverting the document “%s”…"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
857
msgstr "A(z) „%s” dokumentum visszaállítása…"
858

859
#: gedit/gedit-commands-file.c:1491
860
#, c-format
861
msgid "Revert unsaved changes to document “%s”?"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
862
msgstr "Visszaállítja „%s” dokumentum nem mentett változásait?"
863

864
#: gedit/gedit-commands-file.c:1500
865
#, c-format
866 867
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
868 869 870
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
871 872 873 874
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt %ld másodpercben történt változásai véglegesen elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt %ld másodpercben történt változásai véglegesen elvesznek."
875

876
#: gedit/gedit-commands-file.c:1509
877 878
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
879
msgstr "A dokumentum elmúlt percben történt változásai véglegesen elvesznek."
880

881
#: gedit/gedit-commands-file.c:1515
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt egy percben és %ld másodpercben történt véglegesen "
"változásai elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt egy percben és %ld másodpercben történt változásai "
"véglegesen elvesznek."
895

896
#: gedit/gedit-commands-file.c:1525
897
#, c-format
898 899
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
900 901 902
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
903 904 905 906
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt %ld percben történt változásai véglegesen elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt %ld percben történt változásai véglegesen elvesznek."
907

908
#: gedit/gedit-commands-file.c:1540
909
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
910
msgstr "A dokumentum elmúlt órában történt változásai véglegesen elvesznek."
911

912
#: gedit/gedit-commands-file.c:1546
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt egy órában és %d percben történt változásai véglegesen "
"elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt egy órában és %d percben történt változásai véglegesen "
"elvesznek."
926

927
#: gedit/gedit-commands-file.c:1561
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
928
#, c-format
929 930 931 932 933 934 935 936
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt %d órában történt változásai véglegesen elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt %d órában történt változásai véglegesen elvesznek."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
937

938
#: gedit/gedit-commands-file.c:1584
939 940
msgid "_Revert"
msgstr "_Visszaállítás"
941

942
#: gedit/gedit-commands-help.c:110
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
943
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
944 945
msgstr ""
"A gedit egy kicsi és könnyű szövegszerkesztő a GNOME asztali környezethez"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
946

947
#: gedit/gedit-commands-help.c:132
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
948
msgid "translator-credits"
949
msgstr ""
950 951 952 953 954
"Bán Szabolcs <shooby at gnome dot hu>\n"
"Doma Péter <zelin at pointernet dot hu>\n"
"Dvornik László <dvornik at gnome dot hu>\n"
"Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Kovács Emese <emese at gnome dot hu>\n"
955
"Meskó Balázs <mesko.balazs at fsf dot hu>\n"
956 957 958
"Őry Máté <orymate at gmail dot com>\n"
"Sári Gábor <saga at gnome dot hu>\n"
"Tímár András <timar at gnome dot hu>"
959

960
#: gedit/gedit-commands-search.c:107
961
#, c-format
962 963 964 965
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "%d egyezés megtalálva és kicserélve"
msgstr[1] "%d egyezés megtalálva és kicserélve"
966

967
#: gedit/gedit-commands-search.c:116
968 969
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Egy egyezés megtalálva és kicserélve"
970

971 972
#. Translators: %s is replaced by the text
#. entered by the user in the search box
973
#: gedit/gedit-commands-search.c:142
974
#, c-format
975
msgid "“%s” not found"
976
msgstr "„%s” nem található"
977

978
#: gedit/gedit-document.c:1079 gedit/gedit-document.c:1112
979
#, c-format
980
msgid "Untitled Document %d"
981
msgstr "Névtelen dokumentum %d"
982

983
#: gedit/gedit-documents-panel.c:399
984 985 986 987
#, c-format
msgid "Tab Group %i"
msgstr "%i. lapcsoport"

988 989
#: gedit/gedit-documents-panel.c:499 gedit/gedit-window.c:1161
#: gedit/gedit-window.c:1167 gedit/gedit-window.c:1175
990
msgid "Read-Only"
991
msgstr "Csak olvasható"
992

993
#: gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
994
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.m:565
995 996
msgid "Automatically Detected"
msgstr "Automatikusan felismert"
997

998
#: gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
999
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.m:574
1000
msgid "Add or Remove…"
1001
msgstr "Hozzáadás vagy eltávolítás…"
1002

1003
#: gedit/gedit-encoding-items.c:92
1004 1005
#, c-format
msgid "Current Locale (%s)"
1006 1007
msgstr "A jelenlegi területi beállítás (%s)"

1008
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:95
1009 1010 1011 1012
#, c-format
msgid "%s (Current Locale)"
msgstr "%s (a jelenlegi területi beállítás)"

1013
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:190
1014
msgid "Do you really want to reset the character encodings’ preferences?"
1015 1016 1017
msgstr "Valóban vissza szeretné állítani a karakterkódolások beállításait?"

#. Reset button
1018
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:195 gedit/gedit-encodings-dialog.c:820
1019 1020 1021
msgid "_Reset"
msgstr "_Visszaállítás"

1022
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:731
1023 1024 1025
msgid "Add"
msgstr "Hozzáadás"

1026
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:774
1027 1028 1029
msgid "Remove"
msgstr "Eltávolítás"

1030
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:785
1031 1032 1033
msgid "Move to a higher priority"
msgstr "Áthelyezés magasabb prioritásra"

1034
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:796
1035 1036
msgid "Move to a lower priority"
msgstr "Áthelyezés alacsonyabb prioritásra"
1037

1038 1039
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:45
#: gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
1040 1041 1042
msgid "All Files"
msgstr "Minden fájl"

1043
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:46
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1044
msgid "All Text Files"
1045
msgstr "Minden szövegfájl"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1046

1047
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:317
1048
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.m:547
1049 1050 1051
msgid "Character Encoding:"
msgstr "Karakterkódolás:"

1052
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:350
1053
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.m:620
1054 1055 1056
msgid "Line Ending:"
msgstr "Sor vége:"

1057 1058 1059 1060
#: gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 gedit/gedit-window.c:1245
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:115
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:324
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:440
1061
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:776
1062 1063 1064
msgid "Plain Text"
msgstr "Egyszerű szöveg"

1065
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:142 gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
1066 1067 1068
msgid "_Retry"
msgstr "Új_ra"

1069
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:162
1070
#, c-format
1071
msgid "Could not find the file “%s”."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
1072
msgstr "Nem található a(z) „%s” fájl."
1073

1074 1075
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:164 gedit/gedit-io-error-info-bar.c:204
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:211
1076
msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1077
msgstr "Ellenőrizze, hogy pontosan írta-e be a helyet, és próbálja újra."
1078

1079
#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1080
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:183
1081
#, c-format
1082 1083
msgid "Unable to handle “%s:” locations."
msgstr "Nem lehet a(z) „%s:” típusú helyeket kezelni."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1084

1085
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:189
1086 1087
msgid "Unable to handle this location."
msgstr "Ez a hely nem kezelhető."
1088

1089
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:198
1090 1091
msgid "The location of the file cannot be accessed."
msgstr "A fájl helye nem érhető el."
1092

1093
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:202
1094
#, c-format
1095
msgid "“%s” is a directory."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
1096
msgstr "„%s” egy könyvtár."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1097

1098