sk.po 133 KB
Newer Older
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1
# Slovak translation for gedit.
2
# Copyright (C) 2000-2005, 2009-2013 Free Software Foundation, Inc.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
3
# This file is distributed under the same license as the gedit package.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
4
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2000-2003.
5
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004.
6
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2009.
7 8
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010-2012.
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2013.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
9
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2014-2019.
10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gedit\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
14 15 16
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gedit/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-17 14:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-24 20:19+0100\n"
17 18
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
19
"Language: sk\n"
20
"MIME-Version: 1.0\n"
21
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
23 24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
25

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
26 27 28 29 30
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:7
msgid "gedit"
msgstr "gedit"

#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:8 data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:4
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
31 32
msgid "Edit text files"
msgstr "Úprava textových súborov"
33

34 35
# DK: typujem ze zaciatok vety by mal byt velkym pismenom "Gedit...". Nahlas bug a preloz to velkym.
# PK: nie, aj inde je gedit malym pismom
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
36
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:10
37
msgid ""
38 39 40
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
"text editor."
41
msgstr ""
42 43
"gedit je oficiálny textový editor pracovného prostredia GNOME. Snaží sa byť "
"jednoduchý a ľahko použiteľný, ale zároveň aj všestranný textový editor."
44 45 46

# DK: tu druhu cast vety by som doplnil o to, co si vynechal "..., gedit bude spoľahlivým nástrojom na úspešné dokončenie/zvládnutie vašich úloh.."
# PK: myslim, ze nemusim doslovne, podstatu to vystihuje
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
47
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:15
48
msgid ""
49 50
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
51
"tool to accomplish your task."
52 53 54
msgstr ""
"Či píšete bestseller, programujete inovatívnu aplikáciu alebo si robíte "
"poznámky, gedit bude vaším spoľahlivým nástrojom."
55

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
56
#: data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:20
57 58 59 60 61 62
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
msgstr ""
"Jeho flexibilný systém zásuvných modulov umožňuje prispôsobenie aplikácie "
"vašim potrebám."
63

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
64
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:3 gedit/gedit-print-job.c:730
65
msgid "Text Editor"
66
msgstr "Textový editor"
Carlos Perell Marn's avatar
Carlos Perell Marn committed
67

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
68 69 70 71 72
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:12
msgid "org.gnome.gedit"
msgstr "org.gnome.gedit"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
73

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
74 75 76 77
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or localize the semicolons!
#. The list MUST also end with a semicolon!
#. Search terms to find this application.
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:24
78 79
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "Text;Editor;Čistý text;Písať;Napísať;Písanie;"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
80

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
81
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:28
82 83
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
84

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
85
#: data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:32
86 87
msgid "New Document"
msgstr "Nový dokument"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
88

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
89
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:36
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
90 91
msgid "Use Default Font"
msgstr "Použiť predvolené písmo"
92

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
93
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:37
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
94
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
95
"Whether to use the system’s default fixed width font for editing text "
96
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
97
"font named in the “Editor Font” option will be used instead of the system "
98
"font."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
99
msgstr ""
100 101 102
"Určuje, či sa má používať pri úprave textu predvolené písmo s pevnou šírkou "
"znaku namiesto písma nastaveného pre gedit. Ak je táto voľba vypnutá, "
"použije sa písmo uvedené vo voľbe „Písmo editora“ namiesto systémového písma."
103 104

# predvolene pismo
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
105 106
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:41
107 108
msgid "'Monospace 12'"
msgstr "'Monospace 12'"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
109

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
110
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:42
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
111 112
msgid "Editor Font"
msgstr "Písmo editora"
113

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
114
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:43
115 116
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
117
"effect if the “Use Default Font” option is turned off."
118 119 120
msgstr ""
"V oblasti na úpravy sa použije toto písmo. Nastavenie sa prejaví iba ak je "
"vypnutá voľba „Použiť predvolené písmo“."
121

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
122
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:47
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
123 124
msgid "Style Scheme"
msgstr "Schéma štýlu"
125

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
126
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:48
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
127
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
128 129 130
msgstr ""
"Identifikátor schémy štýlu GtkSourceView použitej na farebné zvýraznenie "
"textu."
131

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
132
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:52
133
msgid "Create Backup Copies"
134
msgstr "Vytvárať záložné kópie"
135

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
136
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:53
137
msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves."
138 139
msgstr ""
"Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
140

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
141
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:57
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
142 143
msgid "Autosave"
msgstr "Automatické ukladanie"
144

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
145
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:58
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
146
msgid ""
147
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
148
"interval. You can set the time interval with the “Autosave Interval” option."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
149
msgstr ""
150 151 152
"Určuje, či má gedit automaticky ukladať zmenené súbory po zadanom časovom "
"intervale. Jeho hodnotu môžete zapnúť pomocou voľby „Interval automatického "
"ukladania“."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
153

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
154
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:62
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
155 156
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Interval automatického ukladania"
157

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
158
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:63
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
159
msgid ""
160
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
161
"This will only take effect if the “Autosave” option is turned on."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
162
msgstr ""
163 164
"Počet minút, po ktorých gedit automaticky uloží zmenené súbory. Toto "
"nastavenie sa prejaví, iba ak máte zapnutú voľbu „Automatické ukladanie“."
165

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
166
# operácií vrátenia
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
167
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:67
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
168 169
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Maximálny počet operácií vrátenia"
170

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
171
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:68
172
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
173 174
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use “-1” "
"for unlimited number of actions."
175 176 177
msgstr ""
"Maximálny počet operácií, ktoré bude gedit schopný vrátiť späť alebo "
"opätovne spraviť. Použite „-1“ pre neobmedzený počet operácií."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
178

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
179
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:77
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
180 181
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Režim zalamovania riadkov"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
182

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
183
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:78
184
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
185 186 187 188
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use “none” for no "
"wrapping, “word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
189
msgstr ""
190 191 192 193
"Určuje ako v oblasti na úpravy zalamovať riadky pri upravovaní. „none“ bez "
"zalamovania, „word“ pre zalamovanie na okraji slov a „char“ pre zalamovanie "
"na ľubovoľnom znaku. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, "
"takže musia byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
194

195
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
196
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:86
197 198 199 200
msgid "Last split mode choice for line wrapping mode"
msgstr "Posledný vybratý režim rozdelenia pre režim zalamovania riadkov"

# desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
201
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:87
202
msgid ""
203
"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
204 205 206
"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use “word” for "
"wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at individual character "
"boundaries."
207
msgstr ""
208 209 210 211
"Určuje posledný režim rozdelenia v režime zalamovania riadkov, takže aj keď "
"je režim zalamovania vypnutý, režim rozdelenia je stále zapamätaný. Použite "
"výraz „word“ pre zalomenie na hraniciach slov a výraz „char“ pre zalomenie "
"na jednotlivých znakoch."
212

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
213
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:91
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
214 215
msgid "Tab Size"
msgstr "Veľkosť tabulátora"
216

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
217
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:92
218 219 220
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
221
msgstr "Určuje počet medzier, ktoré sa zobrazia namiesto znakov Tab."
222

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
223
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:96
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
224 225
msgid "Insert spaces"
msgstr "Vložiť medzery"
226

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
227
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:97
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
228
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
229
msgstr "Určuje, či má gedit namiesto tabulátorov vkladať medzery."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
230

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
231
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:101
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
232 233
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automatické odsadenie"
234

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
235
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:102
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
236
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
237
msgstr "Určuje, či má gedit zapnúť automatické odsadzovanie."
238

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
239
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:106
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
240 241
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Zobraziť čísla riadkov"
242

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
243
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:107
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
244
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
245
msgstr "Určuje, či má gedit zobrazovať čísla riadkov v oblasti na úpravy."
246

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
247
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:111
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
248 249
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Zvýrazniť aktuálny riadok"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
250

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
251
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:112
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
252
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
253
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazniť aktuálny riadok."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
254

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
255
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:116
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
256 257
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Zvýrazniť zodpovedajúce zátvorky"
258

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
259
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:117
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
260
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
261
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazňovať zodpovedajúcu zátvorku."
262

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
263
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:121
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
264 265
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Zobraziť pravý okraj"
266

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
267
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:122
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
268
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
269
msgstr "Určuje, či má gedit zobraziť pravý okraj v oblasti na úpravy."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
270

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
271
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:126
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
272
msgid "Right Margin Position"
273
msgstr "Pozícia pravého okraja"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
274

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
275
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:127
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
276 277
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Určuje pozíciu pravého okraja."
278

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
279
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:131
280 281 282
msgid "Display Overview Map"
msgstr "Zobraziť mapu s prehľadom"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
283
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:132
284 285 286
msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
msgstr "Určuje, či má aplikácia gedit zobraziť mapu s prehľadom pre dokument."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
287
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:136
288 289 290
msgid "Document background pattern type"
msgstr "Typ vzoru pozadia dokumentu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
291
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:137
292 293 294
msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
msgstr "Určuje, či bude mať dokument vzor pozadia vyplnený farbou."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
295
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:147
296
msgid "Smart Home End"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
297
msgstr "Inteligentné Home End"
298

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
299
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:148
300
msgid ""
301
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
302 303
"“disabled” to always move at the start/end of the line, “after” to move to "
"the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
304
"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
305 306 307
"pressed, “before” to move to the start/end of the text before moving to the "
"start/end of the line and “always” to always move to the start/end of the "
"text instead of the start/end of the line."
308
msgstr ""
309 310 311 312 313 314 315
"Určuje ako sa pohybuje kurzor po stlačení kláves Home a End. Pri „disabled“ "
"sa vždy presunie na začiatok/koniec riadka, pri „after“ sa presunie na "
"začiatok/koniec riadka po prvom stlačení klávesu a na začiatok/koniec textu "
"ignorujúc netlačiteľné znaky po druhom stlačení klávesu. Pri „before“ sa "
"presunie na začiatok/koniec textu pred presunutím na začiatok/koniec riadka "
"a pri „always“ sa vždy presunie na začiatok/koniec textu namiesto začiatku/"
"konca riadka."
316

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
317
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:152
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
318 319 320
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Obnoviť predošlú polohu kurzora"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
321
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:153
322 323 324 325 326
msgid ""
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
msgstr ""
"Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
327

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
328
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:157
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
329 330 331
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Povoliť zvýrazňovanie syntaxe"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
332
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:158
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
333
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
334
msgstr "Určuje, či má gedit zapnúť zvýrazňovanie syntaxe."
335

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
336
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:162
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
337 338
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Povoliť zvýrazňovanie vyhľadávania"
339

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
340
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:163
341 342
msgid ""
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
343
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazniť všetky výskyty hľadaného textu."
344

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
345
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:167
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
346
msgid "Ensure Trailing Newline"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
347
msgstr "Zaistiť znak nového riadka na konci"
348

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
349
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:168
350 351 352 353
msgid ""
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
msgstr ""
"Určuje, či má gedit zaisťovať, aby dokument vždy končil znakom nového riadka."
354

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
355
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:174
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
356 357
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Panel nástrojov je viditeľný"
358

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
359
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:175
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
360
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
361
msgstr "Určuje, či má byť v oknách editora zobrazený panel nástrojov."
362

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
363
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:179
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
364 365
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Režim zobrazenia kariet poznámkového bloku"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
366

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
367
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:180
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
368
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
369 370
"Specifies when to show the notebook tabs. Use “never” to never show the "
"tabs, “always” to always show the tabs, and “auto” to show the tabs only "
371 372
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
373
msgstr ""
374 375 376 377
"Určuje, kedy zobrazovať karty poznámkového bloku. „never“ nikdy nezobrazí "
"karty, „always“ vždy zobrazí karty a „auto“ zobrazí karty iba ak je otvorená "
"viac ako jedna karta. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, "
"takže musia byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
378

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
379
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:184
380
msgid "Status Bar is Visible"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
381
msgstr "Stavová lišta je viditeľná"
382

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
383
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:185
384 385 386 387
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Určuje, či sa má v dolnej časti okna editora zobrazovať stavový riadok."
388

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
389
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:189
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
390 391
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Bočný panel je viditeľný"
392

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
393
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:190
394 395
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
396
msgstr "Určuje, či má byť viditeľný bočný panel v ľavej časti okien na úpravy."
397

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
398
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:197
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
399 400
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Maximálny počet nedávnych súborov"
401

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
402
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:198
403 404
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
405
"in the “Recent Files” submenu."
406 407
msgstr ""
"Určuje maximálny počet nedávno otvorených súborov v ponuke „Nedávne súbory“."
408

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
409
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:204
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
410 411
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Tlačiť so zvýraznením syntaxe"
412

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
413
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:205
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
414
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
415
msgstr "Určuje, či má gedit pri tlači zvýrazňovať syntax."
416

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
417
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:209
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
418 419
msgid "Print Header"
msgstr "Tlačiť hlavičku"
420

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
421
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:210
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
422
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
423
msgstr "Určuje, či má gedit tlačiť aj hlavičku dokumentu."
424

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
425
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:219
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
426 427
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Režim zalamovania riadkov pri tlači"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
428

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
429
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:220
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
430
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
431 432
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use “none” for no wrapping, "
"“word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
433 434
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
435
msgstr ""
436 437 438 439
"Určuje ako zalamovať riadky pri tlači. „none“ bez zalamovania, „word“ pre "
"zalamovanie na okraji slov a „char“ pre zalamovanie na ľubovoľnej hranici "
"znakov. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, takže musia "
"byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
440

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
441
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:224
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
442 443
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
444

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
445
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:225
446
msgid ""
447 448 449 450 451 452
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Ak je táto hodnota 0, pri tlači sa nebudú vkladať čísla riadkov. Inak sa "
"vždy po tu určenom počte riadkov zobrazí číslo riadka."
453

454
# predvolene pismo
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
455 456
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:229
457 458 459
msgid "'Monospace 9'"
msgstr "'Monospace 9'"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
460
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:230
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
461 462
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Písmo pre telo pri tlači"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
463

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
464
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:231
465
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
466
"Specifies the font to use for a document’s body when printing documents."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
467
msgstr "Určuje písmo používané pre telo dokumentu pri tlači."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
468

469
# predvolene pismo
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
470 471
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:235
472 473 474
msgid "'Sans 11'"
msgstr "'Sans 11'"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
475
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:236
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
476 477
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Písmo hlavičky pri tlači"
478

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
479
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:237
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
480
msgid ""
481
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
482
"will only take effect if the “Print Header” option is turned on."
483 484 485
msgstr ""
"Určuje písmo pre hlavičku stránky pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví, iba "
"ak máte zapnutú voľbu „Tlačiť hlavičku“."
486

487
# predvolene pismo
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
488 489
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:241
490 491 492
msgid "'Sans 8'"
msgstr "'Sans 8'"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
493
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:242
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
494 495
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Písmo pre čísla riadkov pre tlač"
496

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
497
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:243
498 499
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
500
"take effect if the “Print Line Numbers” option is non-zero."
501 502 503
msgstr ""
"Určuje písmo pre čísla riadkov pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví iba ak "
"je voľba „Tlačiť čísla riadkov“ nastavená na nenulovú hodnotu."
504

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
505
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:247
506 507 508
msgid "Margin Left"
msgstr "Ľavý okraj"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
509
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:248
510 511 512
msgid "The left margin, in millimeters."
msgstr "Ľavý okraj, v milimetroch."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
513
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:252
514 515 516
msgid "Margin Top"
msgstr "Horný okraj"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
517
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:253
518 519 520
msgid "The top margin, in millimeters."
msgstr "Horný okraj, v milimetroch."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
521
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:257
522 523 524
msgid "Margin Right"
msgstr "Pravý okraj"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
525
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:258
526 527 528
msgid "The right margin, in millimeters."
msgstr "Pravý okraj, v milimetroch."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
529
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:262
530 531 532
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Dolný okraj"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
533
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:263
534 535 536
msgid "The bottom margin, in millimeters."
msgstr "Dolný okraj, v milimetroch."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
537
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:269
538
msgid "Candidate Encodings"
539
msgstr "Kandidáti kódovania"
540

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
541
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:270
542
msgid ""
543
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
544
"save file chooser. “CURRENT” represents the current locale encoding. Only "
545 546
"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
547
msgstr ""
548 549 550 551
"Zoznam kandidátov kódovaní zobrazený v ponuke Kódovanie znakov pri vyberaní "
"súborov na otvorenie/uloženie. Voľba „CURRENT“ reprezentuje aktuálne "
"kódovanie podľa miestneho nastavenia. Použijú sa iba rozpoznané kódovania. "
"Predvolená hodnota je prázdny zoznam, kedy program gedit zvolí vhodné "
552
"predvolené nastavenie v závislosti od krajiny a jazyka."
553

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
554
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:316
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
555 556 557
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktívne zásuvné moduly"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
558
#: data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:317
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
559
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
560 561
"List of active plugins. It contains the “Location” of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the “Location” of a given plugin."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
562
msgstr ""
563 564
"Zoznam aktívnych zásuvných modulov. Obsahuje „Umiestnenie“ aktívnych "
"zásuvných modulov. „Umiestnenie“ daného zásuvného modulu nájdete v súbore ."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
565
"gedit-plugin."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
566

567
# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
568
#: gedit/gedit-app.c:110
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
569
msgid "Show the application’s version"
570 571 572
msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
573
#: gedit/gedit-app.c:116
574 575 576 577
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "Zobrazí zoznam možných hodnôt voľby kódovania"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
578
#: gedit/gedit-app.c:123
579 580 581 582 583 584
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
msgstr ""
"Nastaví kódovanie znakov, ktoré bude použité na otvorenie súborov uvedených "
"v príkazovom riadku"
585

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
586
#: gedit/gedit-app.c:124
587 588 589 590
msgid "ENCODING"
msgstr "KÓDOVANIE"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
591
#: gedit/gedit-app.c:130
592 593 594 595
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Vytvorí nové hlavné okno v bežiacej inštancii gedit"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
596
#: gedit/gedit-app.c:137
597 598 599 600
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Vytvorí nový dokument v bežiacej inštancii gedit"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
601
#: gedit/gedit-app.c:144
602 603 604 605 606
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr "Otvorí súbory a zablokuje proces do zatvorenia súborov"

# čo je samostatný režim?
# Ivan: http://mail.gnome.org/archives/commits-list/2010-May/msg00365.html
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
607
#: gedit/gedit-app.c:151
608 609 610
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Spustí gedit v samostatnom režime"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
611
#: gedit/gedit-app.c:158
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
612
msgid "[FILE…] [+LINE[:COLUMN]]"
613
msgstr "[SÚBOR…] [+RIADOK[:STĹPEC]]"
614

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
615
#: gedit/gedit-app.c:273
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
616 617 618
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Nastala chyba pri zobrazovaní pomocníka."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
619
#: gedit/gedit-app.c:964
620 621 622
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: neplatné kódovanie."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
623

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
624
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:277
625 626 627
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavrieť _bez uloženia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:278 gedit/gedit-commands-file.c:462
#: gedit/gedit-commands-file.c:567 gedit/gedit-commands-file.c:643
#: gedit/gedit-commands-file.c:854 gedit/gedit-commands-file.c:1568
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:194 gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
#: gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui:44
#: gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui:31
#: plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:213
#: plugins/quickopen/quickopen/popup.py:45
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:789
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:874
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:912
#: plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui:143
#: plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui:150
642 643 644
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
645 646
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306 gedit/resources/gtk/menus.ui:37
#: gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui:33
647 648 649
msgid "_Save As…"
msgstr "Uložiť _ako…"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
650 651 652 653 654
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306 gedit/gedit-commands-file.c:855
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:127
#: gedit/resources/ui/gedit-window.ui:105
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:875
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:913
655 656 657
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
658
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
659
#, c-format
660
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
661
"If you don’t save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
662
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
663
"If you don’t save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
664 665 666
"lost."
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
667
msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú sekundu budú natrvalo stratené."
668 669
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
670

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
671
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:333
672
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
673
"If you don’t save, changes from the last minute will be permanently lost."
674
msgstr "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
675

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
676
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
677
#, c-format
678
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
679
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld second will be "
680 681
"permanently lost."
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
682
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
683 684 685 686 687 688 689 690 691 692
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekúnd budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[1] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundu budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo "
"stratené."
693

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
694
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:349
695
#, c-format
696
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
697
"If you don’t save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
698
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
699
"If you don’t save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
700 701 702
"lost."
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %ld minút budú natrvalo stratené."
703
msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
704 705
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
706

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
707
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
708
msgid "If you don’t save, changes from the last hour will be permanently lost."
709
msgstr "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
710

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
711
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
712
#, c-format
713
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
714
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minute will be "
715 716
"permanently lost."
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
717
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minutes will be "
718 719 720 721 722 723 724 725 726
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minút budú natrvalo stratené."
msgstr[1] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minútu budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo "
"stratené."
727

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
728
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:385
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
729
#, c-format
730
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
731
"If you don’t save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
732
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
733
"If you don’t save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
734 735
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %d hodín budú natrvalo stratené."
736
msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
737 738
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
739

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
740
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
741
#, c-format
742
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
743
msgstr "Zmeny v dokumente „%s“ budú natrvalo stratené."
744

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
745
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
746
#, c-format
747
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
748
msgstr "Uložiť zmeny v dokumente „%s“ pred zatvorením?"
749

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
750 751
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
752 753
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Správca systému zakázal ukladanie."
754

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
755
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:500
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
756 757 758
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
759 760 761
msgstr[0] "Zmeny v %d dokumentoch budú natrvalo stratené."
msgstr[1] "Zmeny v %d dokumente budú natrvalo stratené."
msgstr[2] "Zmeny v %d dokumentoch budú natrvalo stratené."
762

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
763
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:508
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
764 765
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
"Máte otvorených %d dokumentov, ktoré obsahujú neuložené zmeny. Chcete ich "
"uložiť pred zatvorením?"
msgstr[1] ""
"Máte otvorený %d dokument, ktorý obsahuje neuložené zmeny. Chcete ich uložiť "
"pred zatvorením?"
msgstr[2] ""
"Máte otvorené %d dokumenty, ktoré obsahujú neuložené zmeny. Chcete ich "
"uložiť pred zatvorením?"
777

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
778
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
779 780
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Dokum_enty s neuloženými zmenami:"
781

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
782
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
783 784
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "Vyberte _súbory, ktoré chcete uložiť:"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
785

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
786
#: gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:562
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
787
msgid "If you don’t save, all your changes will be permanently lost."
788
msgstr "Ak ich neuložíte, všetky vaše zmeny budú natrvalo stratené."
789

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
790
#: gedit/gedit-commands-file.c:261
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
791
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
792
msgid "Loading file “%s”…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
793
msgstr "Načítava sa súbor „%s“…"
794

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
795
#: gedit/gedit-commands-file.c:270
796 797 798
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
799 800 801
msgstr[0] "Načítava sa %d súborov…"
msgstr[1] "Načítava sa %d súbor…"
msgstr[2] "Načítavajú sa %d súbory…"
802

803
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
804
#: gedit/gedit-commands-file.c:456
805
msgctxt "window title"
806
msgid "Open"
807
msgstr "Otvorenie"
808

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
809 810 811 812 813 814
#: gedit/gedit-commands-file.c:463 gedit/resources/gtk/menus-common.ui:100
#: gedit/resources/gtk/menus-common.ui:106
#: gedit/resources/ui/gedit-window.ui:48
#: plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui:7
#: plugins/quickopen/quickopen/popup.py:46
#: plugins/snippets/snippets/manager.py:790
815 816 817
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
818
#: gedit/gedit-commands-file.c:558
819
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
820
msgid "The file “%s” is read-only."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
821
msgstr "Súbor „%s“ je iba na čítanie."
822

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
823
#: gedit/gedit-commands-file.c:563
824
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
825 826
msgstr "Chcete sa pokúsiť ho nahradiť tým, ktorý ukladáte?"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
827 828
#: gedit/gedit-commands-file.c:568
#: gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui:55
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
829 830 831
msgid "_Replace"
msgstr "Na_hradiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
832
#: gedit/gedit-commands-file.c:608
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
833 834 835
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "Uložiť súbor komprimovane?"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
836
#: gedit/gedit-commands-file.c:612
837 838 839
msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "Uložiť súbor ako čistý text?"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
840
#: gedit/gedit-commands-file.c:625
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
841
#, c-format
842
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
843 844
"The file “%s” was previously saved as plain text and will now be saved using "
"compression."
845 846 847
msgstr ""
"Súbor „%s“ bol predtým uložený ako čistý text a teraz bude uložený "
"komprimovane."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
848

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
849
#: gedit/gedit-commands-file.c:629
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
850 851 852
msgid "_Save Using Compression"
msgstr "_Uložiť komprimovane"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
853
#: gedit/gedit-commands-file.c:634
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
854
#, c-format
855
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
856
"The file “%s” was previously saved using compression and will now be saved "
857 858 859 860
"as plain text."
msgstr ""
"Súbor „%s“ bol predtým uložený komprimovane a teraz bude uložený ako čistý "
"text."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
861

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
862
#: gedit/gedit-commands-file.c:637
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
863 864
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "_Uložiť ako čistý text"
865

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
866
#: gedit/gedit-commands-file.c:752 gedit/gedit-commands-file.c:1019
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
867
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
868
msgid "Saving file “%s”…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
869
msgstr "Ukladá sa súbor „%s“…"
870

871
#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
872
#: gedit/gedit-commands-file.c:847
873
msgctxt "window title"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
874
msgid "Save As"
875
msgstr "Uloženie ako"
876

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
877
#: gedit/gedit-commands-file.c:1429
878
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
879
msgid "Reverting the document “%s”…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
880
msgstr "Vracia sa obsah dokumentu „%s“…"
881

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
882
#: gedit/gedit-commands-file.c:1476
883
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
884
msgid "Revert unsaved changes to document “%s”?"
885 886
msgstr ""
"Vrátiť späť obsah súboru a zrušiť tak neuložené zmeny v dokumente „%s“?"
887

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
888
#: gedit/gedit-commands-file.c:1485
889
#, c-format
890 891 892 893 894 895 896
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledných %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
897
msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú sekundu budú natrvalo stratené."
898 899
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
900

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
901
#: gedit/gedit-commands-file.c:1494
902 903
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
904
msgstr "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
905

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
906
#: gedit/gedit-commands-file.c:1500
907
#, c-format
908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekúnd budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[1] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekundu budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo "
"stratené."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
924
#: gedit/gedit-commands-file.c:1510
925
#, c-format
926 927 928 929 930 931 932
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledných %ld minút budú natrvalo stratené."
933
msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
934 935
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
936

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
937
#: gedit/gedit-commands-file.c:1525
938
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
939
msgstr "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
940

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
941
#: gedit/gedit-commands-file.c:1531
942
#, c-format
943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minút budú natrvalo stratené."
msgstr[1] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minútu budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo "
"stratené."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
958
#: gedit/gedit-commands-file.c:1546
959
#, c-format
960 961 962 963 964 965
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledných %d hodín budú natrvalo stratené."
966
msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
967 968
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
969

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
970
#: gedit/gedit-commands-file.c:1569
971
msgid "_Revert"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
972
msgstr "V_rátiť"
973

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
974
#: gedit/gedit-commands-help.c:110
975
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
976
msgstr "gedit je malý textový editor nenáročný na zdroje pre prostredie GNOME"
977

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
978
#: gedit/gedit-commands-help.c:132
979
msgid "translator-credits"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
980
msgstr ""
981
"Stanislav Višňovský\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
982
"Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
983 984
"Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
985

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
986
#: gedit/gedit-commands-search.c:107
987
#, c-format
988 989 990 991 992 993
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "Nájdených a nahradených %d výskytov"
msgstr[1] "Nájdený a nahradený %d výskyt"
msgstr[2] "Nájdené a nahradené %d výskyty"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
994
#: gedit/gedit-commands-search.c:116
995 996
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Nájdený a nahradený jeden výskyt"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
997

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
998 999
#. Translators: %s is replaced by the text
#. entered by the user in the search box
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1000
#: gedit/gedit-commands-search.c:142
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1001
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1002
msgid "“%s” not found"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1003
msgstr "Výraz „%s“ nebol nájdený"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1004

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1005
#: gedit/gedit-document.c:1103 gedit/gedit-document.c:1136
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1006
#, c-format
1007
msgid "Untitled Document %d"
1008
msgstr "Neuložený dokument %d"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1009

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1010
#: gedit/gedit-documents-panel.c:399
1011 1012 1013 1014
#, c-format
msgid "Tab Group %i"
msgstr "Skupina kariet %i"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1015 1016
#: gedit/gedit-documents-panel.c:499 gedit/gedit-window.c:1161
#: gedit/gedit-window.c:1167 gedit/gedit-window.c:1175
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1017 1018
msgid "Read-Only"
msgstr "Len na čítanie"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1019

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1020 1021
#: gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1022 1023
msgid "Automatically Detected"
msgstr "Automaticky zistené"
1024

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1025 1026
#: gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1027
msgid "Add or Remove…"
1028
msgstr "Pridať alebo odstrániť…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1029

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1030
#: gedit/gedit-encoding-items.c:92
1031 1032 1033
#, c-format
msgid "Current Locale (%s)"
msgstr "Aktuálne miestne nastavenia (%s)"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1034

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1035
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:95
1036 1037 1038 1039
#, c-format
msgid "%s (Current Locale)"
msgstr "%s (Aktuálne miestne nastavenia)"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1040
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:190
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1041
msgid "Do you really want to reset the character encodings’ preferences?"
1042 1043 1044
msgstr "Skutočne chcete obnoviť nastavenia kódovaní znakov?"

#. Reset button
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1045
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:195 gedit/gedit-encodings-dialog.c:820
1046 1047 1048
msgid "_Reset"
msgstr "O_bnoviť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1049
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:731
1050 1051 1052
msgid "Add"
msgstr "Pridá"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1053
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:774
1054 1055 1056
msgid "Remove"
msgstr "Odstráni"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1057
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:785
1058 1059 1060
msgid "Move to a higher priority"
msgstr "Premiestni na vyššiu prioritu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1061
#: gedit/gedit-encodings-dialog.c:796
1062 1063 1064
msgid "Move to a lower priority"
msgstr "Premiestni na nižšiu prioritu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1065 1066
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:45
#: gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1067 1068 1069
msgid "All Files"
msgstr "Všetky súbory"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1070
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:46
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1071
msgid "All Text Files"
1072
msgstr "Všetky textové súbory"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1073

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1074 1075
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:317
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:547
1076 1077
msgid "Character Encoding:"
msgstr "_Kódovanie znakov:"
1078

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1079 1080
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:350
#: gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:620
1081 1082
msgid "Line Ending:"
msgstr "Konce _riadkov:"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1083

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1084 1085 1086 1087 1088
#: gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 gedit/gedit-window.c:1245
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:115
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:324
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:440
#: plugins/externaltools/tools/manager.py:774
1089 1090 1091
msgid "Plain Text"
msgstr "Čistý text"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1092
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:142 gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1093 1094 1095
msgid "_Retry"
msgstr "_Skúsiť znova"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1096
#: gedit/gedit-io-error-info-bar.c:162
1097
#, c-format
1098 1099
msgid "Could not find the file “%s”."
msgstr "Nepodarilo sa nájsť súbor „%s“."
1100

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1101