et.po 76.7 KB
Newer Older
1
# Gedit'i eesti keele tõlge.
2
# Estonian translation of Gedit.
3
#
4
# Copyright (C) 2002, 2003, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
5
# Copyright (C) 2007–2011 The GNOME Project.
6
# This file is distributed under the same license as the gedit package.
7
#
8 9 10
# Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.
# Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.
# Priit Laes <plaes plaes org>, 2005, 2009.
11
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
12
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2009–2010, 2012.
13
#
14 15
msgid ""
msgstr ""
16
"Project-Id-Version: gedit MASTER\n"
17
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
18
"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
19 20
"POT-Creation-Date: 2012-10-17 16:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-17 21:24+0300\n"
21
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
22
"Language-Team: Estonian <>\n"
23
"Language: et\n"
24 25
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
28 29
"X-Poedit-Language: Estonian\n"
"X-Poedit-Country: ESTONIA\n"
30

31 32
msgid "gedit"
msgstr "gedit"
33

34
msgid "Text Editor"
35
msgstr "Tekstiredaktor"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
36

37 38
msgid "Edit text files"
msgstr "Tekstifailide redigeerimine"
39

40 41 42
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "Tekstiredaktor gedit"

43 44
msgid "Text;"
msgstr "Tekst;"
45

46 47 48 49 50 51
msgid "Open a New Window"
msgstr "Uue akna avamine"

msgid "Open a New Document"
msgstr "Uue dokumendi avamine"

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
msgid "Use Default Font"
msgstr "Vaikekirjatüüpide kasutamine"

msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
"font."
msgstr ""
"Kas redigeeritava teksti jaoks kasutatakse gedit'is määratud kirjatüübi "
"asemel süsteemi vaikimisi kindla laiusega kirjatüüpi. Kui see on märkimata, "
"siis kasutatakse valikus \"Redaktori kirjatüüp\" määratud kirjatüüpi."

msgid "Editor Font"
msgstr "Redaktori kirjatüüp"

68 69 70 71 72 73
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"Kohandatud kirjatüüp, mida kasutatakse redaktoris. See väärtus kehtib vaid "
"siis, kui \"Kasuta teema vaikimisi kirjatüüpi\" on välja lülitatud."
74

75 76
msgid "Style Scheme"
msgstr "Laadi skeem"
77

78 79
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "Teksti värvimiseks kasutatava GtkSourceView laadiskeemi ID."
80 81

msgid "Create Backup Copies"
82
msgstr "Varukoopiate loomine"
83

84
msgid ""
85 86
"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
87
msgstr ""
88 89
"Kas gedit peab faili salvestamisel sellest varukoopia tegema või mitte. "
"Varukoopia faili laiendit saab määrata valikust \"Varukoopia laiend\"."
90

91 92
msgid "Autosave"
msgstr "Automaatne salvestamine"
93

94 95 96 97 98 99 100
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
"Kas gedit peab faile etteantud ajaintervalliga automaatselt salvestama. "
"Intervalli saad määrata sättega \"Automaatse salvestamise intervall\"."
101

102 103
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Automaatse salvestuse intervall"
104

105
msgid ""
106 107
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
108
msgstr ""
109 110 111 112 113
"Mitmeminutilise intervalliga salvestab gedit failid automaatselt. See kehtib "
"vaid juhul, kui on sisse lülitatud valik \"Automaatne salvestamine\"."

msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
msgstr "Tagasivõetavate toimingute piirang (AEGUNUD)"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
114

115
msgid ""
116 117
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
118
msgstr ""
119 120 121
"Suurim toimingute arv, mida gedit laseb tagasi võtta või uuesti täita. "
"Piiramatu arvu toimingute jaoks kasuta väärtust \"-1\". Aegunud alates "
"versioonist 2.12.0."
122

123 124
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Suurim tagasivõetavate toimingute arv"
125

126 127 128 129
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions."
msgstr ""
130 131 132 133 134
"Suurim toimingute arv, mida gedit laseb tagasi võtta või uuesti täita. "
"Piiramatu arvu toimingute jaoks kasuta väärtust \"-1\"."

msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Reamurdmisrežiim"
135

136
msgid ""
137 138 139 140
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
141
msgstr ""
142 143 144 145
"Pikkade ridade murdmise määramine redigeerimisel. Väärtuse \"none\" korral "
"murdmist ei toimu, väärtuse \"word\" korral murtakse sõnavahedest ja "
"väärtuse \"char\" korral murtakse murdmispiiril asuvast märgist. NB! "
"Väärtused on tõstutundlikud!"
146

147 148
msgid "Tab Size"
msgstr "Saki suurus"
149 150

msgid ""
151 152 153
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Tabulaatorimärgi asemel kuvatavate tühikute arvu määramine."
154

155 156
msgid "Insert spaces"
msgstr "Lisa tühikud"
157

158 159
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Kas gedit peab tabulaatorite asemel lisama tühikuid."
160

161 162
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automaatne taane"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
163

164 165
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
msgstr "Kas gedit peab automaatse taande lubama."
166

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Reanumbrite kuvamine"

msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
msgstr "Kas gedit peab redaktoris reanumbreid näitama."

msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Käesolev rida tõstetakse esile"

msgid "Whether gedit should highlight the current line."
msgstr "Kas gedit peab käesolevat rida esile tõstma."

msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Vastavate sulgude esiletõstmine"

msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
msgstr "Kas gedit peab vastavuses olevaid sulge esile tõstma."

msgid "Display Right Margin"
msgstr "Paremveerise kuvamine"

msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Kas gedit peab redigeerimisalas kuvama paremveerist."
190

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
191
msgid "Right Margin Position"
192
msgstr "Paremveerise asukoht"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
193

194 195
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Paremveerise asukoha määramine."
196

197
msgid "Smart Home End"
198
msgstr "Nutikad Home/End klahvid"
199

200 201 202 203 204 205 206 207 208
msgid ""
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
"the text instead of the start/end of the line."
msgstr ""
209 210 211 212 213 214 215
"Määrab, kuidas liigub kursor HOME ja END klahvide vajutamisel. Väärtuse "
"\"disabled\" puhul liigub kursor rea algusesse või lõppu, väärtuse \"after\" "
"puhul liigub kursor esmavajutusel rea algusesse/lõppu, teistkordsel "
"vajutusel aga teksti algusesse/lõppu, eirates seal olevaid tühje ridu ja "
"tühikuid. Väärtuse \"before\" puhul liigub esmavajutuse teksti algusesse/"
"lõppu, teistkordsel rea algusesse/lõppu, väärtuse \"always\" korral liigub "
"aga lihtsalt teksti algusesse/lõppu."
216

217 218
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Kursori eelmise asukoha taastamine"
219

220
msgid ""
221 222 223
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
msgstr "Kas gedit peab faili laadimisel taastama kursori eelmise asukoha."
224

225 226
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Süntaksi esiletõstmine lubatud"
227

228 229
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "Kas gedit peab lubama süntaksi esiletõstmist."
230

231 232
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Otsingu esiletõstmine lubatud"
233

234
msgid ""
235 236 237 238 239
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
msgstr "Kas gedit peab kõiki otsitava teksi vastavusi esile tõstma."

msgid "Ensure Trailing Newline"
msgstr "Faili lõpus on alati reavahetus"
240

241
msgid ""
242 243
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
msgstr "Kas gedit igal juhul jätab faili lõppu reavahetuse."
244

245 246 247 248 249 250 251 252
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Tööriistariba on nähtav"

msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Kas tööriistariba peab redigeerimisaknas nähtav olema."

msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Märkmiku sakkide kuvamine"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
253

254 255 256 257 258 259
msgid ""
"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
260 261 262 263
"Määrab, millal märkmiku sakke kuvatakse. \"never\" ei näita kunagi sakke, "
"\"always\" näitab alati sakke ning \"auto\" kuvab sakke rohkem kui ühe saki "
"jaoks. Need väärtused on tõstutundlikud, veendu, et need oleksid kirjas "
"täpselt nagu näidatud."
264

265
msgid "Status Bar is Visible"
266
msgstr "Olekuriba on nähtav"
267

268 269 270
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr "Kas redaktoriaknast allpool olev olekuriba peab olema nähtav."
271

272 273
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Külgpaneel on nähtav"
274

275 276 277
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Kas redaktoriaknast vasakul pool olev külgpaneel peab olema nähtav."
278

279 280
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Suurim hiljutiste failide arv"
281

282
msgid ""
283 284
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
285
msgstr ""
286 287
"Suurim hiljuti avatud failide arv, mis kuvatakse \"Hiljutiste failide\" "
"alammenüüs."
288

289 290
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Süntaksi esiletõstmine printimisel"
291

292 293
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "Kas gedit peab printimisel kasutama süntaksi esiletõstmist."
294

295 296
msgid "Print Header"
msgstr "Prindi päis"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
297

298 299
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Kas gedit peab kaasama printimisel ka dokumendi päise."
300

301 302
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Reamurdmine printimisel"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
303

304
msgid ""
305 306 307 308 309 310 311 312 313
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Pikkade ridade murdmise määramine printimisel. Väärtuse \"none\" korral "
"murdmist ei toimu, väärtuse \"word\" korral murtakse sõnavahedest ja "
"väärtuse \"char\" korral murtakse murdmispiiril asuvast märgist. NB! "
"Väärtused on tõstutundlikud!"
314

315 316
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Prindi reanumbrid"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
317

318 319 320 321 322 323 324 325
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Kui selle väärtus on 0, siis dokumendile ei lisata printimisel reanumbreid. "
"Vastasel juhul lisab gedit dokumendi printimisel reanumbreid siin määratud "
"sammuga."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
326

327 328
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Sisu kirjatüüp printimisel"
329

330 331 332
msgid ""
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
msgstr "Dokumendi sisu printimiseks kasutatav kirjatüüp."
333

334 335
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Päise kirjatüüp printimisel"
336

337
msgid ""
338 339 340 341 342 343 344 345
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr ""
"Printimisel lehekülje päise jaoks kasutatav kirjatüüp. Seda kasutatakse "
"ainult juhul, kui valiku \"Prindi päis\" väärtus on märgitud."

msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Reanumbrite kirjatüüp printimisel"
346

347
msgid ""
348 349 350 351 352 353
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
msgstr ""
"Printimisel reanumbrite jaoks kasutatav kirjatüüp. Seda kasutatakse ainult "
"juhul, kui valiku \"Prindi reanumbrid\" väärtus erineb nullist."

354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
#. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
#. for the Chinese translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
#. (covering English and most Western European languages) if you think people
#. in you country will rarely use it.
#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
#. Only recognized encodings are used.
#. See http://git.gnome.org/browse/gedit/tree/gedit/gedit-encodings.c#n152 for
#. a list of supported encodings
msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
msgstr ""
"['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-13', 'WINDOWS-1257', 'ISO-8859-4', "
"'ISO-8859-15', 'UTF-16']"

370 371
msgid "Automatically Detected Encodings"
msgstr "Automaattuvastatud kodeeringud"
372

373
msgid ""
374 375 376 377 378 379 380
"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
"recognized encodings are used."
msgstr ""
"Gediti poolt faili kooditabeli tuvastamiseks kasutatavate kooditabelite "
"sorditud loetelu. \"CURRENT\" on praegusest lokaadist tulenev kooditabel. "
"Kasutatakse ainult teadaolevaid kooditabeleid."
381

382 383 384 385 386
#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
msgid "['ISO-8859-15']"
msgstr "['ISO-8859-13', 'WINDOWS-1257', 'ISO-8859-4', 'ISO-8859-15']"

387 388
msgid "Encodings shown in menu"
msgstr "Menüüs näidatavad kooditabelid"
389

390
msgid ""
391 392
"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
"selector. Only recognized encodings are used."
393
msgstr ""
394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
"Kooditabelite menüüs faili avamisel ja salvestamisel näidatavate "
"kooditabelite loetelu. Kasutatakse ainult teadaolevaid kooditabeleid."

msgid "Active plugins"
msgstr "Aktiivsed pluginad"

msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr ""
"Aktiivsete pluginate loetelu. See sisaldab aktiivsete pluginate \"asukohti"
"\". Mida see \"asukoht\" iga plugina jaoks tähendab, seda saab vaadata ."
"gedit-plugin failist."
407

408 409 410 411 412 413
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga."

msgid "About gedit"
msgstr "Geditist lähemalt"

414
msgid "Log Out _without Saving"
415
msgstr "Logi välja _ilma salvestamata"
416 417

msgid "_Cancel Logout"
418
msgstr "_Tühista väljalogimine"
419

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
420
msgid "Close _without Saving"
421
msgstr "Sulge _ilma salvestamata"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
422

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
423
msgid "Question"
424
msgstr "Küsimus"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
425

Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
426
#, c-format
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase sekundi jooksul tehtud "
"muudatused jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase %ld sekundi jooksul tehtud "
"muudatused jäädavalt kaotsi."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
438

439 440 441 442 443
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
msgstr ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase minuti jooksul tehtud muudatused "
"jäädavalt kaotsi."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
444

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
445
#, c-format
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase minuti ja %ld sekundi jooksul "
"tehtud muudatused jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase minuti ja %ld sekundi jooksul "
"tehtud muudatused jäädavalt kaotsi."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
458

Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
459
#, c-format
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase minuti jooksul tehtud muudatused "
"jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase %ld minuti jooksul tehtud "
"muudatused jäädavalt kaotsi."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
471

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
472
msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
473 474 475
msgstr ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase tunni jooksul tehtud muudatused "
"jäädavalt kaotsi."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
476

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
477
#, c-format
478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase tunni ja %d minuti jooksul "
"tehtud muudatused jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase tunni ja %d minuti jooksul "
"tehtud muudatused jäädavalt kaotsi."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
490

491
#, c-format
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase tunni jooksul tehtud muudatused "
"jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] ""
"Salvestamata jätmise korral lähevad viimase %d tunni jooksul tehtud "
"muudatused jäädavalt kaotsi."
502

503 504 505 506
#, c-format
msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
msgstr "Dokumendile \"%s\" tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."

507
#, c-format
508
msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
509
msgstr "Kas salvestada dokumenti \"%s\" tehtud muudatused enne sulgemist?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
510

511 512 513 514 515 516
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Salvestamine on süsteemiülema poolt keelatud."

#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
517 518
msgstr[0] "Dokumendile tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] "%d dokumendile tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
519

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
520
#, c-format
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
521
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
522 523 524 525 526 527 528 529
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
"%d dokument on salvestamata muudatustega. Kas salvestada muudatused enne "
"sulgemist?"
msgstr[1] ""
"%d dokumenti on salvestamata muudatustega. Kas salvestada muudatused enne "
"sulgemist?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
530

531
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
532
msgstr "Salvestamata muudatustega dokum_endid:"
533

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
534
msgid "S_elect the documents you want to save:"
535
msgstr "_Vali dokumendid, mida soovid salvestada:"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
536

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
537
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
538
msgstr "Kui Sa ei salvesta, siis lähevad kõik muudatused kaotsi."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
539

540 541 542 543
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding.\n"
msgstr "%s: vigane kodeering.\n"

544
msgid "Show the application's version"
545
msgstr "Näita rakenduse versiooni"
546

547 548 549
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "Kodeerimisvaliku võimalike väärtuste nimekirja kuvamine"

550 551 552
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
553 554 555 556
msgstr "Käsurealt avatavate failidele kooditabeli seadmine"

msgid "ENCODING"
msgstr "KOODITABEL"
557

558 559
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Uue ülemise taseme akna loomine olemasolevale gedit'i instantsile"
560

561
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
562
msgstr "Uue dokumendi loomine olemasolevas gedit'i instantsis"
563

564 565
msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
msgstr "Akna suuruse ja asukoha määramine (LAIUSxKÕRGUS+X+Y)"
566

567 568 569 570
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMEETRIA"

msgid "Open files and block process until files are closed"
571
msgstr "Failide avamine ja protsessi blokkimine kuni failide sulgemiseni"
572 573 574 575 576 577 578 579 580

msgid "Run gedit in the background"
msgstr "Gediti käivitamine taustal"

msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Gediti käivitamine iseseisvas režiimis"

msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
msgstr "[FAIL...] [+RIDA[:VEERG]]"
581

582 583 584 585
#. Setup command line options
msgid "- Edit text files"
msgstr "- Tekstifailide redigeerimine"

586 587 588 589 590
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
591 592
"%s\n"
"Kõigi saadaolevate käsureavõtmete vaatamiseks käivita '%s --help'.\n"
593

594 595 596
#, c-format
msgid "Loading file '%s'…"
msgstr "Faili '%s' laadimine…"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
597

598 599 600 601 602 603
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
msgstr[0] "%d faili laadimine…"
msgstr[1] "%d faili laadimine…"

604
#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
605 606
msgid "Open Files"
msgstr "Failide avamine"
607 608 609 610

#, c-format
msgid "The file \"%s\" is read-only."
msgstr "Fail \"%s\" on kirjutuskaitsega."
611

612 613
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Kas tahad üritada seda salvestatava failiga asendada?"
614

615 616 617
msgid "_Replace"
msgstr "_Asenda"

618 619 620 621
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "Kas salvestada fail pakituna?"

#, c-format
622 623 624 625 626 627
msgid ""
"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
"using compression."
msgstr ""
"Fail \"%s\" on eelnevalt salvestatud lihttekstina ja salvestatakse nüüd "
"pakituna."
628 629 630 631 632 633 634 635

msgid "_Save Using Compression"
msgstr "Salvesta _pakituna"

msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "Kas salvestada fail lihttekstina?"

#, c-format
636 637 638 639 640 641
msgid ""
"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
"as plain text."
msgstr ""
"Fail \"%s\" on eelnevalt salvestatud pakituna ja salvestatakse nüüd "
"lihttekstina."
642 643 644 645

msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "Salvesta _lihttekstina"

646 647
#, c-format
msgid "Saving file '%s'…"
648
msgstr "Faili '%s' salvestamine…"
649

650 651
msgid "Save As"
msgstr "Salvestamine teise nimega"
652

653
#, c-format
654
msgid "Reverting the document '%s'…"
655
msgstr "Dokumendi '%s' taastamine…"
656

657
#, c-format
658
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
659
msgstr "Kas taastada dokumendi salvestamata muudatused '%s'?"
660

661
#, c-format
662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Dokumendile viimase %ld sekundi jooksul tehtud muudatused lähevad jäädavalt "
"kaotsi."
msgstr[1] ""
"Dokumendile viimase %ld sekundi jooksul tehtud muudatused lähevad jäädavalt "
"kaotsi."
673

674 675 676 677 678
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
msgstr ""
"Dokumendile viimase minuti jooksul tehtud muudatused lähevad jäädavalt "
"kaotsi."
679

680
#, c-format
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Dokumendile viimase minuti ja %ld sekundi jooksul tehtud muudatused lähevad "
"jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] ""
"Dokumendile viimase minuti ja %ld sekundi jooksul tehtud muudatused lähevad "
"jäädavalt kaotsi."
693

694
#, c-format
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Dokumendile viimase %ld minuti jooksul tehtud muudatused lähevad jäädavalt "
"kaotsi."
msgstr[1] ""
"Dokumendile viimase %ld minuti jooksul tehtud muudatused lähevad jäädavalt "
"kaotsi."
706

707
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
708 709
msgstr ""
"Dokumendile viimase tunni jooksul tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
710

711
#, c-format
712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Dokumendile viimase tunni ja %d minuti jooksul tehtud muudatused lähevad "
"jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] ""
"Dokumendile viimase tunni ja %d minuti jooksul tehtud muudatused lähevad "
"jäädavalt kaotsi."
724

725
#, c-format
726 727 728 729 730 731 732 733 734
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"Dokumendile viimase tunni jooksul tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] ""
"Dokumendile viimase %d tunni jooksul tehtud muudatused lähevad jäädavalt "
"kaotsi."
735

736
msgid "_Revert"
737
msgstr "_Pööra tagasi"
738

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
739
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
740
msgstr "gedit on väike ja lihtne tekstiredaktor GNOME töölauale"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
741 742

msgid "translator-credits"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
743
msgstr ""
744 745 746
"Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.\n"
"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.\n"
"Priit Laes <plaes plaes org>, 2005, 2009.\n"
747
"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
748
"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2010, 2012."
749

750
#, c-format
751 752
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
753 754
msgstr[0] "Leitud ja asendatud %d vastavus"
msgstr[1] "Leitud ja asendatud %d vastavust"
755

756
msgid "Found and replaced one occurrence"
757
msgstr "Leitud ja asendatud üks vastavus"
758

759 760 761 762 763
#. Translators: %s is replaced by the text
#. entered by the user in the search box
#, c-format
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "Fraasi \"%s\" ei leitud"
764

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
765
#, c-format
766 767
msgid "Unsaved Document %d"
msgstr "Salvestamata dokument %d"
768

769
msgid "Read-Only"
770
msgstr "Kirjutuskaitsega"
771

772 773
msgid "Documents"
msgstr "Dokumendid"
774

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
775 776
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
777

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
778 779
msgid "Western"
msgstr "Lääne"
780

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
781 782
msgid "Central European"
msgstr "Kesk-Euroopa"
783

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
784 785
msgid "South European"
msgstr "Lõuna-Euroopa"
786

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
787 788
msgid "Baltic"
msgstr "Balti"
789

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
790
msgid "Cyrillic"
791
msgstr "Kirillitsa"
792

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
793 794
msgid "Arabic"
msgstr "Araabia"
795

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
796 797
msgid "Greek"
msgstr "Kreeka"
798

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
799 800
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Heebrea visuaalne"
801

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
802 803
msgid "Turkish"
msgstr "Türgi"
804

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
805 806
msgid "Nordic"
msgstr "Põhjamaade"
807

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
808 809
msgid "Celtic"
msgstr "Keldi"
810

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
811 812
msgid "Romanian"
msgstr "Rumeenia"
813

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
814 815
msgid "Armenian"
msgstr "Armeenia"
816

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
817 818
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Hiina traditsiooniline"
819

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
820
msgid "Cyrillic/Russian"
821
msgstr "Kirillitsa/Vene"
822

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
823 824
msgid "Japanese"
msgstr "Jaapani"
825

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
826 827
msgid "Korean"
msgstr "Korea"
828

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
829 830
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Hiina lihtsustatud"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
831

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
832 833
msgid "Georgian"
msgstr "Gruusia"
834

835 836 837
msgid "Hebrew"
msgstr "Heebrea"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
838
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
839
msgstr "Kirillitsa/Ukraina"
840

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
841 842
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnami"
843

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
844 845
msgid "Thai"
msgstr "Tai"
846

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
847
msgid "Unknown"
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
848
msgstr "Tundmatu"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
849

850
msgid "Automatically Detected"
851
msgstr "Tuvastatakse automaatselt"
852

853
#, c-format
854 855
msgid "Current Locale (%s)"
msgstr "Käesolev lokaat (%s)"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
856

857 858
msgid "Add or Remove..."
msgstr "Lisa või eemalda..."
859

860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881
msgid "Character Encodings"
msgstr "Kooditabelid"

msgid "_Description"
msgstr "K_irjeldus"

msgid "_Encoding"
msgstr "_Kodeering"

#. ex:set ts=8 noet:
msgid "Character encodings"
msgstr "Kooditabelid"

msgid "A_vailable encodings:"
msgstr "_Saadaolevad kooditabelid:"

msgid "E_ncodings shown in menu:"
msgstr "_Menüüs näidatavad kooditabelid:"

msgid "All Files"
msgstr "Kõik failid"

Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
882
msgid "All Text Files"
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
883
msgstr "Kõik tekstifailid"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
884

885
msgid "C_haracter Encoding:"
886 887
msgstr "_Kooditabel:"

888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902
msgid "L_ine Ending:"
msgstr "_Realõpp:"

msgid "Unix/Linux"
msgstr "Unix/Linux"

msgid "Mac OS Classic"
msgstr "Mac OS Classic"

msgid "Windows"
msgstr "Windows"

msgid "_Retry"
msgstr "_Proovi uuesti"

903 904 905
#, c-format
msgid "Could not find the file %s."
msgstr "Faili %s pole võimalik leida."
906

907 908 909
msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
msgstr "Palun kontrolli, kas sisestasid asukoha õigesti ja proovi uuesti."

910
#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
911
#, c-format
912
msgid "gedit cannot handle %s locations."
913
msgstr "gedit ei oska %s asukohti käsitleda."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
914

Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
915
msgid "gedit cannot handle this location."
916
msgstr "gedit ei oska seda asukohta käsitleda."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
917

918
msgid "The location of the file cannot be mounted."
919
msgstr "Faili asukohta pole võimalik failisüsteemiga haakida."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
920

921
msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
922
msgstr "Faili asukohale pole võimalik ligi pääseda, kuna see pole haagitud."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
923

924
#, c-format
925
msgid "%s is a directory."
926
msgstr "%s on kataloog."
927

928 929 930
#, c-format
msgid "%s is not a valid location."
msgstr "%s on vigane asukoht."
931

932
#, c-format
933 934 935 936 937 938
msgid ""
"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
"correct and try again."
msgstr ""
"Hosti %s pole võimalik leida. Palun veendu, et su proksi on õigesti "
"seadistatud ja proovi uuesti."
939

940
#, c-format
941 942 943 944 945 946
msgid ""
"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
"try again."
msgstr ""
"Hosti nimi on vigane. Palun veendu, et sa sisestasid asukoha õigesti ja "
"proovi uuesti."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
947

948 949 950
#, c-format
msgid "%s is not a regular file."
msgstr "%s pole tavaline fail."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
951

952
msgid "Connection timed out. Please try again."
953
msgstr "Ühendus ületas ajapiirangu. Palun proovi uuesti."
954

955 956 957
msgid "The file is too big."
msgstr "Fail on liiga suur."

958 959
#, c-format
msgid "Unexpected error: %s"
960
msgstr "Ootamatu viga: %s"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
961

962
msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
963 964
msgstr ""
"gedit'il pole võimalik faili leida. Võib-olla on see fail hiljuti kustutatud."
965 966 967 968 969

#, c-format
msgid "Could not revert the file %s."
msgstr "Faili %s pole võimalik taastada."

970
msgid "Ch_aracter Encoding:"
971 972 973 974 975 976 977
msgstr "_Kooditabel:"

#. Translators: the access key chosen for this string should be
#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
msgid "Edit Any_way"
msgstr "_Redigeeri ikka"

978 979 980 981 982
msgid ""
"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
"found within this limit."
msgstr ""
"Viitade järgimisel on ülempiir. Selles piiris tegelikku faili ei leitud."
983 984 985 986

msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
msgstr "Sul pole piisavalt õiguseid selle faili avamiseks."

987
msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
988
msgstr "gedit pole suuteline kooditabelit tuvastama."
989 990

msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
991
msgstr "Palun kontrolli, ega sa ei proovi binaarfaili avada."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
992

993
msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
994
msgstr "Vali menüüst kooditabel ja proovi uuesti."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
995

996 997 998 999
#, c-format
msgid "There was a problem opening the file %s."
msgstr "Faili %s avamisel esines viga."

1000 1001
msgid ""
"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1002
"this file you could corrupt this document."
1003
msgstr ""
1004 1005
"Sinu poolt avatud fail sisaldab vigaseid märke. Jätkates selle faili "
"redigeerimist, võid sa rikkuda selle dokumendi."
1006 1007 1008 1009

msgid "You can also choose another character encoding and try again."
msgstr "Võid valida järgmise märgikodeeringu ja proovida uuesti."

1010
#, c-format
1011 1012
msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
msgstr "Faili %s pole võimalik kooditabeliga %s avada."
1013

1014
msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
1015
msgstr "Vali menüüst teine kooditabel ja proovi uuesti."
1016

1017 1018 1019 1020
#, c-format
msgid "Could not open the file %s."
msgstr "Faili %s pole võimalik avada."

1021
#, c-format
1022 1023
msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
msgstr "Faili %s pole võimalik kooditabelis %s salvestada."
1024

1025 1026 1027 1028 1029 1030
msgid ""
"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
"the specified character encoding."
msgstr ""
"Dokument sisaldab ühe või mitu sümbolit, mida pole võimalik määratud "
"kooditabelisse panna."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1031

1032 1033 1034 1035 1036
#. Translators: the access key chosen for this string should be
#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
msgid "D_on't Edit"
msgstr "Ära r_edigeeri"

1037
#, c-format
1038
msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1039
msgstr "See fail (%s) on juba ühes gedit'i aknas avatud."
1040

1041 1042 1043 1044 1045 1046
msgid ""
"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
"edit it anyway?"
msgstr ""
"gedit avas selle instantsi mittemuudetaval moel. Kas Sa soovid seda ikkagi "
"redigeerida?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1047

1048
msgid "S_ave Anyway"
1049
msgstr "_Salvesta ikkagi"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1050

1051
msgid "D_on't Save"
1052
msgstr "Ä_ra salvesta"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1053

1054
#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1055 1056 1057
#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
#. * not accurate (since last load/save)
#.
1058
#, c-format
1059 1060
msgid "The file %s has been modified since reading it."
msgstr "Faili %s on lugemise ajal muudetud."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1061

1062
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1063 1064 1065
msgstr ""
"Kui sa selle salvestad, siis lähevad kõik välised muudatused kaotsi. Kas "
"salvestada ikkagi?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1066

1067
#, c-format
1068
msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1069
msgstr "%s salvestamisel pole võimalik varukoopia faili luua"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1070

1071
#, c-format
1072
msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1073
msgstr "%s salvestamisel pole ajutist varukoopiafaili võimalik luua"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1074

1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082
msgid ""
"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
msgstr ""
"gedit ei saa enne uue faili salvestamist vana faili varukoopiaks salvestada. "
"Sa võid seda hoiatust eirata ja faili siiski salvestada, kuid võimaliku vea "
"korral läheb vana koopia kaotsi. Kas salvestada siiski?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1083

1084
#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1085
#, c-format
1086 1087 1088 1089 1090 1091
msgid ""
"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
"the location correctly and try again."
msgstr ""
"gedit ei saa %s asukohti kirjutamiseks kasutada. Palun kontrolli, kas "
"sisestasid asukoha õigesti ja proovi uuesti."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1092

1093 1094 1095 1096 1097 1098
msgid ""
"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
"the location correctly and try again."
msgstr ""
"gedit ei suuda seda asukohta kirjutamiseks kasutada. Palun kontrolli, kas "
"sisestasid faili asukoha õigesti ja proovi uuesti."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1099

1100
#, c-format
1101 1102 1103 1104 1105 1106
msgid ""
"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
"correctly and try again."
msgstr ""
"%s pole korrektne asukoht. Palun kontrolli, kas Sa sisestasid faili asukoha "
"õigesti ja proovi uuesti."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1107

1108 1109 1110 1111 1112 1113
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
"that you typed the location correctly and try again."
msgstr ""
"Sul pole faili salvestamiseks piisaval õiguseid. Palun kontrolli, kas Sa "
"sisestasid faili asukoha õigesti ja proovi uuesti."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1114

1115 1116 1117 1118 1119 1120
msgid ""
"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
"and try again."
msgstr ""
"Faili salvestamiseks pole piisavalt kettaruumi. Palun vabasta natuke "
"kettaruumi ja proovi uuesti."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1121

1122 1123 1124 1125 1126 1127
msgid ""
"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
"typed the location correctly and try again."
msgstr ""
"Sa proovid faili salvestada kirjutuskaitsega kettale. Palun veendu, et sa "
"sisestasid asukoha õigesti ja proovi uuesti."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1128

1129 1130
msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
msgstr "Sama nimega fail on juba olemas. Palun kasuta mõnda teist nime."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1131

1132 1133 1134 1135 1136 1137
msgid ""
"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
"the file names. Please use a shorter name."
msgstr ""
"Sa proovid faili salvestada kettale, mis piirab failinime pikkust. Palun "
"kasuta lühemat nime."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1138

1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146
msgid ""
"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
"have this limitation."
msgstr ""
"Ketas, kuhu sa üritad faili salvestada, piirab failide maksimaalset suurust. "
"Proovi salvestada väiksemat faili või salvesta kettale, millel sellist "
"piirangut pole."
1147

1148
#, c-format
1149
msgid "Could not save the file %s."
1150
msgstr "Faili %s pole võimalik salvestada."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1151

1152
#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1153 1154 1155
#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
#. * not accurate (since last load/save)
#.
1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166
#, c-format
msgid "The file %s changed on disk."
msgstr "Faili %s on kettal muudetud."

msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
msgstr "Kas soovid tühistada oma muudatused ja faili uuesti laadida?"

msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Kas soovid faili uuesti laadida?"

msgid "_Reload"
1167
msgstr "Laa_di uuesti"
1168

1169 1170
#, c-format
msgid "Some invalid chars have been detected while saving %s"
1171
msgstr "%s salvestamise käigus tuvastati mõned vigased märgid"
1172 1173 1174 1175

msgid ""
"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
msgstr ""
1176 1177
"Jätkates selle faili salvestamist võid sa dokumendi rikkuda.  Kas peaks "
"siiski salvestama?"
1178

1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188
#. Keep in sync with the respective GtkActions
msgid "_Move to New Window"
msgstr "_Tõsta uude aknasse"

msgid "Save _As..."
msgstr "Sa_lvesta kui..."

msgid "_Print..."
msgstr "_Prindi..."

1189
msgid "Empty"
1190
msgstr "Tühi"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1191

1192
msgid "Hide panel"
1193
msgstr "Peida paneel"
1194

1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314
msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
msgstr "Redaktoris kasutatava kirjatüübi valimiseks klõpsa sellel nupul"

#, c-format
msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
msgstr "Kasutatakse süsteemset fikseeritud laiusega _kirjatüüpi (%s)"

#, c-format
msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
msgstr ""
"Kataloogi '%s' pole võimalik luua: tõrge funktsioonis g_mkdir_with_parents"
"(): %s"

msgid "The selected color scheme cannot be installed."
msgstr "Valitud värviskeemi pole võimalik paigaldada."

msgid "Add Scheme"
msgstr "Skeemi lisamine"

msgid "A_dd Scheme"
msgstr "Lisa s_keem"

msgid "Color Scheme Files"
msgstr "Värviskeemi failid"

#, c-format
msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
msgstr "Värviskeemi \"%s\" pole võimalik eemaldada."

msgid "gedit Preferences"
msgstr "gedit'i eelistused"

#. ex:set ts=8 noet:
msgid "Preferences"
msgstr "Eelistused"

msgid "_Display line numbers"
msgstr "_Reanumbrid on nähtaval"

msgid "Display right _margin at column:"
msgstr "_Paremveeris on nähtaval veerus:"

msgid "Text Wrapping"
msgstr "Tekstimurdmine"

msgid "Enable text _wrapping"
msgstr "_Tekstmurdmine on lubatud"

msgid "Do not _split words over two lines"
msgstr "Üle _kahe rea sõnu ei murta"

msgid "Highlighting"
msgstr "Esiletõstmine"

msgid "Highlight current _line"
msgstr "Käesolev rida tõstetakse _esile"

msgid "Highlight matching _brackets"
msgstr "Vastavuses olevate sul_gude esiletõstmine"

msgid "View"
msgstr "Vaade"

msgid "Tab Stops"
msgstr "Tabelduse sammud"

msgid "_Tab width:"
msgstr "_Tabulaatori laius:"

msgid "Insert _spaces instead of tabs"
msgstr "Tabulaatorite ase_mel lisatakse tühikud"

msgid "_Enable automatic indentation"
msgstr "Automaatne taa_ne on lubatud"

msgid "File Saving"
msgstr "Failide salvestamine"

msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Failist tehakse enne salvestamist _varukoopia"

msgid "_Autosave files every"
msgstr "Failid salvestatakse _automaatselt iga"

msgid "_minutes"
msgstr "minuti _järel"

msgid "Editor"
msgstr "Redaktor"

msgid "Font"
msgstr "Kirjatüüp"

msgid "Editor _font: "
msgstr "_Redaktori kirjatüüp: "

msgid "Pick the editor font"
msgstr "Redaktori kirjatüübi valimine"

msgid "Color Scheme"
msgstr "Värviskeem"

msgid "Install scheme"
msgstr "Skeemi paigaldamine"

msgid "Install Scheme"
msgstr "Skeemi paigaldamine"

msgid "Uninstall scheme"
msgstr "Skeemi eemaldamine"

msgid "Uninstall Scheme"
msgstr "Skeemi eemaldamine"

msgid "Font & Colors"
msgstr "Kirjatüübid ja värvused"

msgid "Plugins"
msgstr "Pluginad"

1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321
#, c-format
msgid "File: %s"
msgstr "Fail: %s"

msgid "Page %N of %Q"
msgstr "Lehekülg %N/%Q"

1322 1323
msgid "Preparing..."
msgstr "Ettevalmistused..."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1324

1325 1326 1327
#. ex:set ts=8 noet:
msgid "Syntax Highlighting"
msgstr "Süntaksi esiletõstmine"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1328

1329 1330
msgid "Print synta_x highlighting"
msgstr "Printimine _esiletõstetud süntaksiga"
1331

1332 1333 1334
msgid "Line Numbers"
msgstr "Reanumbrid"

1335
msgid "Print line nu_mbers"
1336
msgstr "Prinditakse koos rea_numbritega"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1337

1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348
#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
msgid "_Number every"
msgstr "_Nummerdamine üle"

#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
msgid "lines"
msgstr "rea"

msgid "Page header"
msgstr "Lehekülje päis"

1349
msgid "Print page _headers"
1350
msgstr "Prinditakse koos lehekülje _päistega"
1351

1352 1353
msgid "Fonts"
msgstr "Kirjatüübid"
1354

1355 1356 1357 1358 1359 1360
msgid "_Body:"
msgstr "S_isu:"

msgid "_Line numbers:"
msgstr "_Reanumbrid:"

1361 1362
msgid "He_aders and footers:"
msgstr "Päised ja _jalused:"
1363 1364 1365 1366

msgid "_Restore Default Fonts"
msgstr "_Taasta vaikimisi kirjatüübid"

1367
msgid "Show the previous page"
1368
msgstr "Eelmise lehekülje näitamine"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1369

1370
msgid "Show the next page"
1371
msgstr "Järgmise lehekülje näitamine"
1372

1373
msgid "Current page (Alt+P)"
1374
msgstr "Käesolev lehekülg (Alt+P)"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1375

1376
#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
1377
msgid "of"
1378
msgstr "/"
1379

1380 1381
msgid "Page total"
msgstr "Lehekülgi kokku"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1382

1383 1384
msgid "The total number of pages in the document"
msgstr "Selles dokumendis olevate lehekülgede koguarv"
1385

1386
msgid "Show multiple pages"
1387
msgstr "Mitme lehekülje näitamine"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1388

1389
msgid "Zoom 1:1"
1390
msgstr "Suurendus 1:1"
1391

1392
msgid "Zoom to fit the whole page"
1393
msgstr "Suurendus kogu leheküljele sobitamiseks"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1394

1395
msgid "Zoom the page in"
1396
msgstr "Lehekülje suurendamine"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1397

1398
msgid "Zoom the page out"
1399
msgstr "Lehekülje vähendamine"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1400

1401 1402 1403
msgid "_Close Preview"
msgstr "_Sulge eelvaade"

1404
msgid "Close print preview"
1405
msgstr "Printimise eelvaate sulgemine"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1406

1407 1408 1409
#, c-format
msgid "Page %d of %d"
msgstr "Lehekülg %d (%d-st)"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1410

1411 1412
msgid "Page Preview"
msgstr "Lehekülje eelvaade"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1413

1414 1415
msgid "The preview of a page in the document to be printed"
msgstr "Prinditava dokumendi eelvaade"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1416

1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444
#. ex:set ts=8 noet:
msgid "Replace"
msgstr "Asenda"

msgid "Replace _All"
msgstr "Asenda _kõik"

msgid "Replace All"
msgstr "Asenda kõik"

msgid "_Search for: "
msgstr "_Otsitav tekst:"

msgid "Replace _with: "
msgstr "Asendada _tekstiga:"

msgid "_Match case"
msgstr "_Tõstutundlik"

msgid "Match _entire word only"
msgstr "Kogu sõ_na peab vastavuses olema"

msgid "Search _backwards"
msgstr "Otsitakse tagantpoolt _ettepoole"

msgid "_Wrap around"
msgstr "_Lõppu (või algusese) jõudmisel otsingut ei katkestata"

1445
#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
1446
msgid "OVR"
1447
msgstr "ÜLE"
1448