ro.po 177 KB
Newer Older
1 2
# Romanian translation for gedit
# Copyright (C) 2003-2008 Free Software Foundation, Inc.
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
3
# Mugurel Tudor <mugurelu@gnome.ro>, 2003, 2004.
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
4
# Dan Damian <dand@ubuntu.ro>, 2005-2007.
5
# Mișu Moldovan <dumol@gnome.ro>, 2003, 2004, 2008.
6
# Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban, 2008, 2009
7
# Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2009, 2010, 2011.
8
# Bogdan Mințoi <mintoi.bogdan@gmail.com>, 2014.
9
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2014-2018.
10 11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: gedit\n"
13 14 15
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gedit/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-06 01:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 08:55+0200\n"
16 17
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
18
"Language: ro\n"
19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
23 24
"20)) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
25
"X-Project-Style: gnome\n"
26

27
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
28 29 30 31 32
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
msgid "Edit text files"
msgstr "Editare fișiere text"

#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
33 34 35 36 37 38 39 40
msgid ""
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
"text editor."
msgstr ""
"gedit este editorul de text oficial al mediului de birou GNOME. Deși vizează "
"simplicitatea și ușurința în utilizare, gedit este un puternic editor "
"general de texte."
41

42
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
43 44 45 46 47 48 49 50
msgid ""
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
"tool to accomplish your task."
msgstr ""
"Chiar dacă scrieți următorul bestseller, programați o aplicație inovativă, "
"sau pur și simplu scrieți doar câteva notițe, gedit va fi o unealtă pe care "
"vă puteți baza pentru a vă îndeplini scopul."
51

52
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:4
53 54 55 56 57 58 59
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
msgstr ""
"Sistemul său flexibil, de module, vă permite să personalizați și să adaptați "
"aplicația la stilul personal de lucru."

60
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1 ../gedit/gedit-print-job.c:730
61 62 63 64
msgid "Text Editor"
msgstr "Editor de text"

#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:3
65 66 67
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "Editor de text gedit"

68 69 70 71
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "Text;Editor;Plaintext;Write;Scrie;"

72
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
73 74
msgid "New Window"
msgstr "Fereastră nouă"
75 76

#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:6
77 78
msgid "New Document"
msgstr "Document nou"
79 80 81 82 83 84 85

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use Default Font"
msgstr "Utilizează fontul implicit"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
86
"Whether to use the system’s default fixed width font for editing text "
87
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
88
"font named in the “Editor Font” option will be used instead of the system "
89 90 91 92
"font."
msgstr ""
"Specifică dacă să fie utilizat fontul implicit, cu lățime fixă, al "
"sistemului pentru editarea textului în locul celui specific pentru gedit. "
93 94
"Dacă această opțiune este dezactivată, atunci fontul specificat în opțiunea "
"„Font editare” va fi utilizat în locul fontului de sistem."
95

96 97
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:4
98 99 100
msgid "'Monospace 12'"
msgstr "'Monospace 12'"

101
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
102 103 104
msgid "Editor Font"
msgstr "Font editare"

105
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
106 107
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
108
"effect if the “Use Default Font” option is turned off."
109 110 111
msgstr ""
"Un font personalizat care va fi utilizat la editare. Această configurare va "
"avea efect doar dacă opțiunea „Utilizează fontul implicit” este dezactivată."
112

113
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:7
114 115
msgid "Style Scheme"
msgstr "Schemă de stil"
116

117
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:8
118 119 120 121
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr ""
"Identificatorul unei scheme de stil GtkSourceView utilizată pentru a colora "
"textul."
122

123
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:9
124
msgid "Create Backup Copies"
125
msgstr "Creează cópii de siguranță"
126

127
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:10
128 129 130 131
msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves."
msgstr ""
"Specifică dacă gedit ar trebui să creeze cópii de siguranță pentru fișierele "
"pe care le salvează."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
132

133
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
134 135
msgid "Autosave"
msgstr "Salvare automată"
136

137
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
138 139
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
140
"interval. You can set the time interval with the “Autosave Interval” option."
141 142 143 144
msgstr ""
"Specifică dacă gedit ar trebui să salveze automat fișierele modificate după "
"un anumit interval de timp. Puteți stabili intervalul de timp cu ajutorul "
"opțiunii „Interval de salvare automată”."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
145

146
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
147 148
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Interval de salvare automată"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
149

150
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
151
msgid ""
152
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
153
"This will only take effect if the “Autosave” option is turned on."
154
msgstr ""
155 156 157
"Numărul de minute după care gedit va salva automat fișierele modificate. "
"Această acțiune va avea efect doar dacă opțiunea „Salvează automat” este "
"activată."
158

159
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
160 161
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Numărul maxim al acțiunilor de anulare"
162

163
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
164
msgid ""
165 166
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use “-1” "
"for unlimited number of actions."
167 168 169
msgstr ""
"Numărul maxim de acțiuni pe care gedit le va putea anula sau reface. "
"Utilizați „-1” pentru un număr nelimitat de acțiuni."
170

171
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
172
msgid "Line Wrapping Mode"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
173
msgstr "Mod de rupere rânduri"
174

175
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
176 177 178 179 180
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use “none” for no "
"wrapping, “word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
181
msgstr ""
182 183 184 185
"Specifică felul în care vor fi rupte rândurile lungi la editare. Utilizați "
"„none” pentru ca rândurile să nu fie rupte, „word” pentru rupere între "
"cuvinte și „char” pentru rupere între caractere. Valorile sunt sensibile la "
"majuscule; asigurați-vă că apar exact așa cum sunt menționate aici."
186

187
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:19
188 189 190
msgid "Last split mode choice for line wrapping mode"
msgstr "Ultima alegere a modului de rupere rânduri"

191
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
192
msgid ""
193
"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
194 195 196
"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use “word” for "
"wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at individual character "
"boundaries."
197
msgstr ""
198 199 200 201 202 203
"Specifică ultimul mod de diviziune folosit împreună cu modul de rupere "
"rânduri, astfel încât atunci când modul de rupere rânduri este dezactivat se "
"reține alegerea modului de divizare. Utilizați „word” pentru rupere de "
"rânduri la limitele cuvintelor, și „char” pentru rupere rânduri la limitele "
"caracterelor individuale."

204
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:21
205 206
msgid "Tab Size"
msgstr "Dimensiune tab"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
207

208
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:22
209
msgid ""
210 211
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
212
msgstr ""
213 214
"Specifică numărul de spații care ar trebui să fie afișate în locul "
"caracterelor tab."
215

216
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:23
217 218
msgid "Insert spaces"
msgstr "Inserează spații"
219

220
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:24
221 222
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Specifică dacă gedit ar trebui să insereze spații în loc de taburi."
223

224
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:25
225 226
msgid "Automatic indent"
msgstr "Indentare automată"
227

228
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:26
229 230
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
msgstr "Specifică dacă gedit ar trebui să activeze indentarea automată."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
231

232
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:27
233 234
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Afișează numerotarea rândurilor"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
235

236
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:28
237
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
238
msgstr ""
239
"Specifică dacă gedit ar trebui să numeroteze rândurile în zona de editare."
240

241
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:29
242 243
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Evidențiază rândul curent"
244

245
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:30
246 247
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
msgstr "Specifică dacă gedit ar trebui să evidențieze rândul curent."
248

249
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:31
250 251
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Evidențiază parantezele pereche"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
252

253
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:32
254 255
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
msgstr "Specifică dacă gedit ar trebui să evidențieze parantezele pereche."
256

257
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:33
258 259 260
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Arată marginea dreaptă"

261
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:34
262 263 264 265
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr ""
"Specifică dacă gedit ar trebui să afișeze marginea dreaptă în zona de "
"editare."
266

267
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:35
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
268
msgid "Right Margin Position"
269
msgstr "Poziția marginii din dreapta"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
270

271
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:36
272 273
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Specifică poziția marginii din dreapta."
274

275
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
276 277 278
msgid "Display Overview Map"
msgstr "Afișează harta de ansamblu"

279
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
280 281 282
msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
msgstr "Dacă gedit ar trebui să afișeze harta de ansamblu pentru document."

283
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
284 285 286
msgid "Document background pattern type"
msgstr "Tipul modelului pentru fundal"

287
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
288 289 290
msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
msgstr "Dacă documentul va beneficia de pictarea modelului de fundal."

291
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
292 293 294
msgid "Smart Home End"
msgstr "Taste inteligente Home/End"

295
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
296 297
msgid ""
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
298 299
"“disabled” to always move at the start/end of the line, “after” to move to "
"the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
300
"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
301 302 303
"pressed, “before” to move to the start/end of the text before moving to the "
"start/end of the line and “always” to always move to the start/end of the "
"text instead of the start/end of the line."
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
msgstr ""
"Specifică unde sare cursorul când se apasă tastele HOME sau END. Utilizați "
"„disabled” pentru a sări întotdeauna la începutul ori la sfârșitul rândului, "
"„after” pentru salt la începutul ori la sfârșitul rândului la prima apăsare "
"și la începutul ori la sfârșitul textului (fără a lua în considerare "
"spațiile goale) la a doua apăsare, „before” pentru salt la începutul ori la "
"sfârșitul textului înainte de a sări la începutul ori la sfârșitul rândului "
"și „always” pentru a sări întotdeauna la sfârșitul ori începutul textului, "
"în loc de sfârșitul ori începutul rândului."

314
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
315 316 317
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Restaurează poziția precedentă a cursorului"

318
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
319
msgid ""
320 321
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
322
msgstr ""
323 324 325
"Specifică dacă gedit ar trebui să restaureze poziția precedentă a cursorului "
"atunci când se încarcă un fișier."

326
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:45
327 328 329
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Activează evidențierea sintaxei"

330
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
331 332
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "Specifică dacă gedit ar trebui să activeze evidențierea sintaxei."
333

334
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
335 336 337
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Activează evidențierea la căutare"

338
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
339
msgid ""
340
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
341
msgstr ""
342 343
"Specifică dacă gedit ar trebui să evidențieze toate aparițiile textului "
"căutat."
344

345
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
346 347
msgid "Ensure Trailing Newline"
msgstr "Asigură marcajul de sfârșit newline"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
348

349
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
350
msgid ""
351
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
352
msgstr ""
353 354
"Specifică dacă gedit asigură faptul că documentul se termină întotdeauna cu "
"marcajul de sfârșit newline."
355

356
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
357 358
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Bara de unelte este vizibilă"
359

360
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
361
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
362
msgstr ""
363 364
"Specifică dacă bara de unelte ar trebui să fie vizibilă în ferestrele de "
"editare."
365

366
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
367 368
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Mod afișare taburi notebook"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
369

370
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
371 372 373
msgid ""
"Specifies when to show the notebook tabs. Use “never” to never show the "
"tabs, “always” to always show the tabs, and “auto” to show the tabs only "
374 375 376 377
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Specifică când să fie afișate taburile notebook. Utilizați „never” pentru a "
378 379 380 381
"nu afișa taburile niciodată, „always” pentru a le afișa întotdeauna și "
"„auto” pentru a le afișa atunci când există mai mult de un tab. Valorile "
"sunt sensibile la majuscule; asigurați-vă că apar exact așa cum sunt "
"menționate aici."
382

383
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
384
msgid "Status Bar is Visible"
385
msgstr "Bara de stare este vizibilă"
386

387
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
388 389 390 391 392
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Specifică dacă bara de stare de la baza ferestrei de editare ar trebui să "
"fie vizibilă."
393

394
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
395 396
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Panoul lateral este vizibil"
397

398
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
399 400
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
401
msgstr ""
402 403
"Specifică dacă panoul lateral din stânga ferestrei de editare ar trebui să "
"fie vizibil."
404

405
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
406 407
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Numărul maxim de fișiere recente"
408

409
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
410 411
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
412
"in the “Recent Files” submenu."
413 414 415
msgstr ""
"Specifică numărul maxim de fișiere deschise recent care vor fi afișate în "
"submeniul „Fișiere recente”."
416

417
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
418 419
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Tipărește sintaxa evidențiată"
420

421
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:62
422
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
423
msgstr ""
424 425
"Specifică dacă gedit ar trebui să tipărească evidențierea sintaxei pentru "
"documente."
426

427
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
428 429 430
msgid "Print Header"
msgstr "Tipărește antetul"

431
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
432
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
433
msgstr ""
434
"Specifică dacă gedit ar trebui să includă antetul la tipărirea documentelor."
435

436
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
437 438 439
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Mod de rupere a rândurilor la tipărire"

440
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
441 442 443
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use “none” for no wrapping, "
"“word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
444 445
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
446
msgstr ""
447 448 449 450
"Specifică felul în care vor fi rupte rândurile lungi la tipărire. Utilizați "
"„none” pentru ca rândurile să nu fie rupte, „word” pentru rupere între "
"cuvinte și „char“ pentru rupere între caractere. Valorile sunt sensibile la "
"majuscule; asigurați-vă că apar exact așa cum sunt menționate aici."
451

452
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
453 454 455
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Numerotează rândurile la tipărire"

456
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
457 458 459 460
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
461
msgstr ""
462 463 464
"Dacă această valoare este 0, atunci niciun număr de rând nu va fi inserat la "
"tipărirea unui document. Pentru o valoare „n”, gedit va tipări numărul "
"rândului la fiecare „n” număr de rânduri."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
465

466 467
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
468 469
msgid "'Monospace 9'"
msgstr "'Monospace 9'"
470

471
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:71
472 473
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Font utilizat la tipărirea textului"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
474

475
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:72
476
msgid ""
477
"Specifies the font to use for a document’s body when printing documents."
478 479
msgstr "Specifică fontul utilizat pentru corpul documentului la tipărire."

480 481
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
482 483 484
msgid "'Sans 11'"
msgstr "'Sans 11'"

485
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:75
486 487 488
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Font utilizat la tipărirea antetului"

489
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
490 491
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
492
"will only take effect if the “Print Header” option is turned on."
493
msgstr ""
494 495 496
"Specifică fontul utilizat pentru antetele paginilor la tipărirea "
"documentului. Această opțiune are efect doar dacă opțiunea „Tipărește "
"antetul” este activată."
497

498 499
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:78
500 501
msgid "'Sans 8'"
msgstr "'Sans 8'"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
502

503
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:79
504 505
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Font pentru numerotarea rândurilor la tipărire"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
506

507
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:80
508 509
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
510
"take effect if the “Print Line Numbers” option is non-zero."
511
msgstr ""
512 513 514
"Specifică fontul utilizat pentru numerotarea rândurilor la tipărire. Această "
"opțiune are efect doar dacă opțiunea „Numerotează rândurile la tipărire” "
"este diferită de zero."
515

516
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:81
517 518
msgid "Margin Left"
msgstr "Marginea stângă"
519

520
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:82
521 522
msgid "The left margin, in millimeters."
msgstr "Marginea din stânga, în milimetri."
523

524
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:83
525 526 527
msgid "Margin Top"
msgstr "Marginea de sus"

528
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
529 530 531
msgid "The top margin, in millimeters."
msgstr "Marginea de sus, în milimetri."

532
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
533 534
msgid "Margin Right"
msgstr "Marginea dreaptă"
535

536
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
537 538
msgid "The right margin, in millimeters."
msgstr "Marginea din dreapta, în milimetri."
539

540
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
541 542
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Marginea de jos"
543

544
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
545 546 547
msgid "The bottom margin, in millimeters."
msgstr "Marginea de jos, în milimetri."

548
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:89
549 550 551
msgid "Candidate Encodings"
msgstr "Codări propuse"

552
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:90
553
msgid ""
554
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
555
"save file chooser. “CURRENT” represents the current locale encoding. Only "
556 557
"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
558
msgstr ""
559 560 561 562 563
"Listă cu codările propuse afișate de meniul „Codarea caracterelor” în "
"selectorul deschiderii/salvării fișierului. „CURENT” reprezintă codarea "
"configurației locale curente. Doar codările recunoscute sunt utilizate. "
"Valoarea implicită este o listă goală, caz în care gedit va alege valori "
"implicite în funcție de țară și limbă."
564

565
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:91
566 567 568
msgid "Active plugins"
msgstr "Module active"

569
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:92
570
msgid ""
571 572
"List of active plugins. It contains the “Location” of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the “Location” of a given plugin."
573
msgstr ""
574
"Lista modulelor active. Conține „Locația” modulelor active. Pentru a obține "
575
"„Locația” unui anumit modul, consultați fișierul .gedit-plugin."
576

577
#: ../gedit/gedit-app.c:110
578
msgid "Show the application’s version"
579 580
msgstr "Afișează versiunea aplicației"

581
#: ../gedit/gedit-app.c:116
582
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
583
msgstr "Afișează o listă de valori posibile pentru opțiunea de codare"
584

585
#: ../gedit/gedit-app.c:123
586
msgid ""
587 588
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
589
msgstr ""
590 591
"Stabilește codarea caracterelor utilizată la deschiderea fișierelor listate "
"în linia de comandă"
592

593
#: ../gedit/gedit-app.c:124
594
msgid "ENCODING"
595
msgstr "CODARE"
596

597
#: ../gedit/gedit-app.c:130
598
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
599
msgstr ""
600
"Creează o fereastră nouă de prim nivel într-o instanță gedit deja existentă"
601

602
#: ../gedit/gedit-app.c:137
603 604 605
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Creează un document nou într-o instanță gedit deja existentă"

606
#: ../gedit/gedit-app.c:144
607
msgid "Open files and block process until files are closed"
608
msgstr ""
609
"Deschide fișierele și blochează procesele până când fișierele sunt închise"
610

611
#: ../gedit/gedit-app.c:151
612 613
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Execută gedit în mod autonom"
614

615
#: ../gedit/gedit-app.c:158
616 617
msgid "[FILE…] [+LINE[:COLUMN]]"
msgstr "[FIȘIER…] [+LINIE[:COLOANĂ]]"
618

619
#: ../gedit/gedit-app.c:273
620 621
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "A intervenit o eroare la afișarea ajutorului."
622

623
#: ../gedit/gedit-app.c:967
624 625
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
626
msgstr "%s: codare nevalidă."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
627

628
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:277
629 630 631
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Închide _fără a salva"

632
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:278
633 634 635 636 637 638
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
639 640
#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
641 642 643 644
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:45
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:789
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:874
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:912
645
#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
646 647 648 649
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anulează"

650 651
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:10
652 653 654 655
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
msgid "_Save As…"
msgstr "_Salvează ca…"

656 657 658
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:18
659
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
660 661
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:875
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:913
662 663 664
msgid "_Save"
msgstr "_Salvează"

665
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
666
#, c-format
667
msgid ""
668
"If you don’t save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
669
msgid_plural ""
670
"If you don’t save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
671 672
"lost."
msgstr[0] ""
673 674
"Dacă nu salvați, modificările din ultima %ld secundă vor fi pierdute "
"definitiv."
675 676 677 678 679 680 681
msgstr[1] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimele %ld secunde vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[2] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimele %ld de secunde vor fi pierdute "
"definitiv."

682
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:333
683
msgid ""
684
"If you don’t save, changes from the last minute will be permanently lost."
685 686
msgstr ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimul minut vor fi pierdute definitiv."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
687

688
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
689
#, c-format
690
msgid ""
691
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld second will be "
692 693
"permanently lost."
msgid_plural ""
694
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
695 696
"permanently lost."
msgstr[0] ""
697 698
"Dacă nu salvați, modificările din ultimul minut și %ld secundă vor fi "
"pierdute definitiv."
699 700 701 702 703 704 705
msgstr[1] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimul minut și %ld secunde vor fi "
"pierdute definitiv."
msgstr[2] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimul minut și %ld de secunde vor fi "
"pierdute definitiv."

706
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:349
707
#, c-format
708
msgid ""
709
"If you don’t save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
710
msgid_plural ""
711
"If you don’t save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
712 713
"lost."
msgstr[0] ""
714 715
"Dacă nu salvați, modificările din ultimul %ld minut vor fi pierdute "
"definitiv."
716 717 718 719 720 721 722
msgstr[1] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimele %ld minute vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[2] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimele %ld de minute vor fi pierdute "
"definitiv."

723
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
724
msgid "If you don’t save, changes from the last hour will be permanently lost."
725 726
msgstr ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultima oră vor fi pierdute definitiv."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
727

728
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
729
#, c-format
730
msgid ""
731
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minute will be "
732 733
"permanently lost."
msgid_plural ""
734
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minutes will be "
735 736
"permanently lost."
msgstr[0] ""
737
"Dacă nu salvați, modificările din ultima oră și %d minut vor fi pierdute "
738 739 740 741 742 743 744 745
"definitiv."
msgstr[1] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultima oră și %d minute vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[2] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultima oră și %d de minute vor fi pierdute "
"definitiv."

746
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:385
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
747
#, c-format
748
msgid ""
749
"If you don’t save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
750
msgid_plural ""
751
"If you don’t save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
752
msgstr[0] ""
753
"Dacă nu salvați, modificările din ultima %d oră vor fi pierdute definitiv."
754 755 756 757 758 759
msgstr[1] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimele %d ore vor fi pierdute definitiv."
msgstr[2] ""
"Dacă nu salvați, modificările din ultimele %d de ore vor fi pierdute "
"definitiv."

760
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
761
#, c-format
762 763
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
msgstr "Modificările aduse documentului „%s” vor fi pierdute definitiv."
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
764

765
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
766
#, c-format
767
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
768
msgstr "Salvați modificările aduse documentului „%s” înainte de a închide?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
769

770 771
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
772
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
773
msgstr "Salvarea a fost dezactivată de către administratorul de sistem."
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
774

775
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:500
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
776 777 778
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
779 780 781
msgstr[0] "Modificările pentru un document vor fi pierdute definitiv."
msgstr[1] "Modificările pentru %d documente vor fi pierdute definitiv."
msgstr[2] "Modificările pentru %d de documente vor fi pierdute definitiv."
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
782

783
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:508
784
#, c-format
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
785
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
"Există un document cu modificări nesalvate. Salvați modificările înainte de "
"închidere?"
msgstr[1] ""
"Există %d documente cu modificări nesalvate. Salvați modificările înainte de "
"închidere?"
msgstr[2] ""
"Există %d de documente cu modificări nesalvate. Salvați modificările înainte "
"de închidere?"

798
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
799 800 801
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Docum_ente cu modificări nesalvate:"

802
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
803
msgid "S_elect the documents you want to save:"
804
msgstr "S_electați documentele pe care doriți să le salvați:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
805

806
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:562
807
msgid "If you don’t save, all your changes will be permanently lost."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
808
msgstr "Dacă nu salvați, toate modificările aduse vor fi pierdute definitiv."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
809

810
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:261
811
#, c-format
812 813
msgid "Loading file “%s”…"
msgstr "Se încarcă fișierul „%s”…"
814

815
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:270
816 817 818 819 820 821
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
msgstr[0] "Se încarcă %d fișier..."
msgstr[1] "Se încarcă %d fișiere..."
msgstr[2] "Se încarcă %d de fișiere..."
822

823
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
824 825
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
msgctxt "window title"
826 827
msgid "Open"
msgstr "Deschide"
828

829 830
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:15
831 832
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
833 834
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:46
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:790
835 836
msgid "_Open"
msgstr "D_eschide"
837

838
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
839
#, c-format
840
msgid "The file “%s” is read-only."
841
msgstr "Fișierul „%s” poate fi doar citit."
842

843
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:563
844 845
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Doriți să încercați să-l înlocuiți cu cel pe care îl salvați?"
846

847
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:568
848
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:4
849
msgid "_Replace"
850
msgstr "Î_nlocuiește"
851

852
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:608
853 854 855
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "Salvați fișierul utilizând compresie?"

856
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
857 858 859
msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "Salvați fișierul ca text simplu?"

860
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:625
861 862
#, c-format
msgid ""
863 864
"The file “%s” was previously saved as plain text and will now be saved using "
"compression."
865 866 867 868
msgstr ""
"Fișierul „%s” a fost salvat în trecut ca text simplu, iar acum va fi salvat "
"utilizând compresie."

869
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:629
870 871 872
msgid "_Save Using Compression"
msgstr "_Salvează utilizând compresie"

873
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:634
874 875
#, c-format
msgid ""
876
"The file “%s” was previously saved using compression and will now be saved "
877 878 879 880 881
"as plain text."
msgstr ""
"Fișierul „%s” a fost salvat în trecut utilizând compresie, iar acum va fi "
"salvat ca text simplu."

882
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
883 884 885
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "_Salvează ca text simplu"

886
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
887
#, c-format
888 889
msgid "Saving file “%s”…"
msgstr "Se salvează fișierul „%s”…"
890

891 892 893
#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
msgctxt "window title"
894 895
msgid "Save As"
msgstr "Salvează ca"
896

897
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
898
#, c-format
899 900
msgid "Reverting the document “%s”…"
msgstr "Se restaurează documentul „%s”…"
901

902
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
903
#, c-format
904
msgid "Revert unsaved changes to document “%s”?"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
905
msgstr "Anulați modificările nesalvate ale documentului „%s”?"
906

907
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
908
#, c-format
909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Modificările aduse documentului în ultima %ld secundă vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[1] ""
"Modificările aduse documentului în ultimele %ld secunde vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[2] ""
"Modificările aduse documentului în ultimele %ld de secunde vor fi pierdute "
"definitiv."

924
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1494
925 926 927 928
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
msgstr ""
"Modificările aduse documentului în ultimul minut vor fi pierdute definitiv."
929

930
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1500
931
#, c-format
932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Modificările aduse documentului în ultimul minut și %ld secundă vor fi "
"pierdute definitiv."
msgstr[1] ""
"Modificările aduse documentului în ultimul minut și %ld secunde vor fi "
"pierdute definitiv."
msgstr[2] ""
"Modificările aduse documentului în ultimul minut și %ld de secunde vor fi "
"pierdute definitiv."

948
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1510
949
#, c-format
950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Modificările aduse documentului în ultimul %ld minut vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[1] ""
"Modificările aduse documentului în ultimele %ld minute vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[2] ""
"Modificările aduse documentului în ultimele %ld de minute vor fi pierdute "
"definitiv."

965
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1525
966
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
967 968
msgstr ""
"Modificările aduse documentului în ultima oră vor fi pierdute definitiv."
969

970
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1531
971
#, c-format
972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Modificările aduse documentului în ultima oră și %d minut vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[1] ""
"Modificările aduse documentului în ultima oră și %d minute vor fi pierdute "
"definitiv."
msgstr[2] ""
"Modificările aduse documentului în ultima oră și %d de minute vor fi "
"pierdute definitiv."

988
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1546
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
989
#, c-format
990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"Modificările aduse documentului în ultima %d oră vor fi pierdute definitiv."
msgstr[1] ""
"Modificările aduse documentului în ultimele %d ore vor fi pierdute definitiv."
msgstr[2] ""
"Modificările aduse documentului în ultimele %d de ore vor fi pierdute "
"definitiv."

1002
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1569
1003
msgid "_Revert"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1004
msgstr "_Anulează"
1005

1006
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:110
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1007
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1008
msgstr "gedit este un editor de text simplu și rapid pentru desktopul Gnome"
1009

1010
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:132
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1011
msgid "translator-credits"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1012
msgstr ""
1013
"Mișu Moldovan <dumol@go.ro>\n"
1014 1015
"Mugurel Tudor <mugurelu@go.ro>\n"
"Felix Petrescu <wakax@yahoo.com>\n"
1016
"Dan Damian <dand@gnome.ro>\n"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1017
"Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
1018
"Bogdan Mințoi <mintoi.bogdan@gmail.com>, 2014\n"
1019
"Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2016\n"
1020
"\n"
1021
"Contribuții Launchpad:\n"
1022
"  Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban\n"
1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029
"  Adrian Harabulă https://launchpad.net/~opensoft\n"
"  Adrian Nita https://launchpad.net/~nitzadrian-deactivatedaccount\n"
"  Cristian KLEIN https://launchpad.net/~cristiklein\n"
"  Dan Damian https://launchpad.net/~dand\n"
"  Doru Horișco https://launchpad.net/~doruhushhush\n"
"  Ionuț Jula https://launchpad.net/~ionutjula\n"
"  Lucian Adrian Grijincu https://launchpad.net/~lucian.grijincu\n"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1030 1031
"  Mișu Moldovan https://launchpad.net/~dumol-gnome\n"
"  Horia https://launchpad.net/~hvd"
1032

1033
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:107
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1034
#, c-format
1035 1036
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1037 1038 1039
msgstr[0] "A fost găsită și înlocuită %d apariție."
msgstr[1] "Au fost găsite și înlocuite %d apariții."
msgstr[2] "Au fost găsite și înlocuite %d de apariții."
1040

1041
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:116
1042
msgid "Found and replaced one occurrence"
1043
msgstr "A fost găsită și înlocuită o apariție."
1044

1045 1046
#. Translators: %s is replaced by the text
#. entered by the user in the search box
1047
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:142
1048
#, c-format
1049
msgid "“%s” not found"
1050
msgstr "„%s” nu a fost găsit"
1051

1052
#: ../gedit/gedit-document.c:1103 ../gedit/gedit-document.c:1136
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1053
#, c-format
1054 1055
msgid "Untitled Document %d"
msgstr "Document fără nume %d"
1056

1057
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:399
1058 1059 1060 1061
#, c-format
msgid "Tab Group %i"
msgstr "Grup de taburi %i"

1062 1063
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:499 ../gedit/gedit-window.c:1161
#: ../gedit/gedit-window.c:1167 ../gedit/gedit-window.c:1175
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1064
msgid "Read-Only"
1065
msgstr "Doar citire"
1066

1067
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
1068
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1069 1070
msgid "Automatically Detected"
msgstr "Detectată automat"
1071

1072
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
1073
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
1074 1075
msgid "Add or Remove…"
msgstr "Adaugă sau elimină…"
1076

1077
#: ../gedit/gedit-encoding-items.c:92
1078
#, c-format
1079
msgid "Current Locale (%s)"
1080
msgstr "Configurare locală curentă (%s)"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1081

1082 1083 1084 1085 1086 1087
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:95
#, c-format
msgid "%s (Current Locale)"
msgstr "%s (Configurare locală curentă)"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:190
1088
msgid "Do you really want to reset the character encodings’ preferences?"
1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111
msgstr "Sigur doriți să restabiliți preferințele codării caracterelor?"

#. Reset button
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:195 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:820
msgid "_Reset"
msgstr "_Restabilește"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:731
msgid "Add"
msgstr "Adaugă"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:774
msgid "Remove"
msgstr "Elimină"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:785
msgid "Move to a higher priority"
msgstr "Mută la o prioritate mai ridicată"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:796
msgid "Move to a lower priority"
msgstr "Mută la o prioritate mai scăzută"

1112
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:41
1113
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
1114 1115
msgid "All Files"
msgstr "Toate fișierele"
1116

1117
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:42
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1118
msgid "All Text Files"
1119
msgstr "Toate fișierele text"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1120

1121
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:307
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1122
msgid "C_haracter Encoding:"
Dan Damian's avatar
Dan Damian committed
1123 1124
msgstr "Codare c_aracter:"

1125
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:366
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1126
msgid "L_ine Ending:"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1127
msgstr "Sfârș_it de rând:"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1128

1129 1130 1131
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:547
msgid "Character Encoding:"
msgstr "Codare caracter:"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1132

1133 1134 1135
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:620
msgid "Line Ending:"
msgstr "Sfârșit de rând:"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1136

1137 1138 1139 1140 1141
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1245
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:115
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:324
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:440
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:774
1142 1143
msgid "Plain Text"
msgstr "Text simplu"
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1144

1145
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:142
1146
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1147 1148 1149
msgid "_Retry"
msgstr "_Reîncearcă"

1150
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:162
1151
#, c-format
1152
msgid "Could not find the file “%s”."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
1153
msgstr "Fișierul „%s” nu a putut fi găsit."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1154