nb.po 115 KB
Newer Older
1
# Norwegian bokmål translation of gedit.
2
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
#
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2018.
5
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
6
# Sigurd Gartmann <sigurd-translate@brogar.org>, 2005.
7
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: gedit 3.30.x\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2018-10-07 11:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-07 11:42+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
21

22
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
23 24 25 26 27
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
msgid "Edit text files"
msgstr "Rediger tekstfiler"

#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
28 29 30 31
msgid ""
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
"text editor."
32
msgstr ""
33 34 35
"gedit er det offisielle tekstredigeringsprogrammet for skrivebordsmiljøet "
"GNOME. Selv om målet er å være enkelt og lett å bruke, er gedit et kraftig "
"tekstredigeringsverktøy."
36

37
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
38 39 40 41
msgid ""
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
"tool to accomplish your task."
42 43
msgstr ""
"Om du skriver din neste bestselger, programmerer et innovativt program eller "
44
"bare skriver noen raske notater, er gedit et pålitelig verktøy til å "
45
"fullføre oppgaven med."
46

47
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:4
48 49 50
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
51 52 53
msgstr ""
"Det fleksible systemet for tillegg lar deg skreddersy programmet til dine "
"behov og tilpasse det til din arbeidsflyt."
54

55
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1 ../gedit/gedit-print-job.c:730
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
56 57 58
msgid "Text Editor"
msgstr "Tekstredigering"

59
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:3
60 61 62
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "gedit tekstredigering"

63
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
64 65
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "Tekst;Redigering;Vanlig tekst;Skriv;"
66

67
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
68 69
msgid "New Window"
msgstr "Nytt vindu"
70

71
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:6
72 73
msgid "New Document"
msgstr "Nytt dokument"
74

75
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
76 77
msgid "Use Default Font"
msgstr "Bruk forvalgt skrift"
78

79
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
80
msgid ""
81
"Whether to use the system’s default fixed width font for editing text "
82
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
83
"font named in the “Editor Font” option will be used instead of the system "
84 85 86
"font."
msgstr ""
"Om systemets forvalgte skrift med fast bredde skal brukes ved redigering av "
87 88
"tekst i stedet for en spesifikk skrift for gedit. Hvis dette valget er slått "
"av, brukes skriften som er valgt i «Skrift for redigering»  i stedet."
89

90 91
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:4
92
msgid "'Monospace 12'"
93
msgstr "'Monospace 12'"
94

95
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
96 97
msgid "Editor Font"
msgstr "Skrift for redigering"
98

99
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
100 101
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
102 103
"effect if the “Use Default Font” option is turned off."
msgstr "En egendefinert skrift som skal brukes i redigeringsområdet. Denne blir bare brukt hvis «Bruk forvalgt skrift» er slått av."
104

105
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:7
106 107
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stilskjema"
108

109
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:8
110
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
111
msgstr "ID for et GtkSourceView-stilskjema som brukes til å farge teksten."
112

113
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:9
114 115 116
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Lag sikkerhetskopier"

117
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:10
118 119
msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves."
msgstr "Hvorvidt gedit skal lage sikkerhetskopier for filer som lagres."
120

121
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
122 123
msgid "Autosave"
msgstr "Automatisk lagring"
124

125
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
126 127
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
128
"interval. You can set the time interval with the “Autosave Interval” option."
129 130
msgstr ""
"Om gedit skal lagre endrede filer automatisk etter et tidsintervall. Du kan "
131
"velge tidsintervall med valget «Intervall for automatisk lagring»."
132

133
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
134 135
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Intervall for automatisk lagring"
136

137
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
138 139
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
140
"This will only take effect if the “Autosave” option is turned on."
141
msgstr ""
142 143
"Antall minutter før gedit lagrer endrede filer automatisk. Dette blir bare "
"brukt hvis «Automatisk lagring» er slått på."
144

145
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
146 147
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Maksimalt antall angrehandlinger"
148

149
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
150
msgid ""
151 152
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use “-1” "
"for unlimited number of actions."
153
msgstr ""
154 155
"Maksimalt antall handlinger som gedit kan angre eller gjenopprette. Bruk "
"«-1» for ubegrenset antall handlinger."
156

157
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
158 159
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Modus for linjebryting"
160

161
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
162
msgid ""
163 164 165 166
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use “none” for no "
"wrapping, “word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
167
msgstr ""
168 169 170 171 172
"Bestemmer hvordan lange linjer skal brytes i redigeringsområdet. Bruk «none» "
"hvis du ikke vil ha bryting, «word» hvis du vil ha bryting ved ordgrenser og "
"«char» hvis du vil ha bryting på tegnnivå. Merk at det skilles mellom store "
"og små bokstaver. Sørg for at du oppgir verdier nøykatig slik de beskrives "
"her."
173

174
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:19
175
msgid "Last split mode choice for line wrapping mode"
176
msgstr "Forrige valg av delingsmodus for linjebrytingsmodus"
177

178
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
179 180
msgid ""
"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
181 182 183
"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use “word” for "
"wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at individual character "
"boundaries."
184 185 186 187 188
msgstr ""
"Bestemmer siste delingsmodus som ble brukt med linjebrytingsmodus, slik at "
"valget for delingsmodus huskes når brytingsmodus er slått av. Bruk «word» "
"for å bryte ved ordgrenser, og «char» for å bryte ved grense på individuelle "
"tegn."
189

190
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:21
191 192
msgid "Tab Size"
msgstr "Fanestørrelse"
193

194
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:22
195 196 197
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
198
msgstr "Bestemmer antall mellomrom som vises i stedet for tabulatorer."
199

200
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:23
201 202
msgid "Insert spaces"
msgstr "Sett inn mellomrom"
203

204
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:24
205 206
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Om gedit skal sette inn mellomrom i stedet for tabulator."
207

208
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:25
209 210
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automatisk innrykk"
211

212
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:26
213
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
214
msgstr "Om gedit skal bruke automatisk innrykk."
215

216
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:27
217 218
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Vis linjenummer"
219

220
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:28
221 222
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
msgstr "Om gedit skal vise linjenummer i redigeringsområdet."
223

224
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:29
225
msgid "Highlight Current Line"
226
msgstr "Uthev gjeldende linje"
227

228
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:30
229
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
230
msgstr "Om gedit skal utheve gjeldende linje."
231

232
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:31
233 234
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Uthev tilhørende hakeparantes"
235

236
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:32
237 238
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
msgstr "Om gedit skal utheve hakeparanteser som hører sammen."
239

240
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:33
241 242
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Vis høyre marg"
243

244
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:34
245 246
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Om gedit skal vise høyre marg i redigeringsområdet."
247

248
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:35
249 250 251
msgid "Right Margin Position"
msgstr "Plassering av høyre marg"

252
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:36
253
msgid "Specifies the position of the right margin."
254
msgstr "Bestemmer posisjon for høyre marg."
255

256
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
257 258 259
msgid "Display Overview Map"
msgstr "Vis oversiktskart"

260
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
261 262 263
msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
msgstr "Hvorvidt gedit skal vise oversiktskart for dokumentet."

264
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
265 266 267
msgid "Document background pattern type"
msgstr "Mønstertype for dokumentbakgrunn"

268
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
269 270 271
msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
msgstr "Hvorvidt dokumentet skal ha et bakgrunnsmønster."

272
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
273 274 275
msgid "Smart Home End"
msgstr "Smart home/end"

276
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
277 278
msgid ""
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
279 280
"“disabled” to always move at the start/end of the line, “after” to move to "
"the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
281
"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
282 283 284 285
"pressed, “before” to move to the start/end of the text before moving to the "
"start/end of the line and “always” to always move to the start/end of the "
"text instead of the start/end of the line."
msgstr "Bestemmer hvordan markøren beveger seg når HOME- og END-tastene brukes. Bruk «disabled» for alltid å gå til start/slutt av linjen, «after» for å gå til start/slutt av linjen første gang tasten brukes, og start/slutt av teksten uavhengig av tomrom andre gang tasten trykkes, «before» for å gå til start/slutt av teksten før start/slutt av linjen, og «always» for alltid å gå til start/slutt av teksten i stedet for start/slutt av linjen."
286

287
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
288 289 290
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Gjenopprett forrige markørposisjon"

291
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
292
msgid ""
293 294
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
295
msgstr ""
296 297
"Om gedit skal gjenopprette tidligere markørposisjon når et dokument lastes "
"inn."
298

299
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:45
300
msgid "Enable Syntax Highlighting"
301
msgstr "Slå på syntaksutheving"
302

303
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
304
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
305
msgstr "Om gedit skal bruke automatisk syntaksutheving."
306

307
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
308
msgid "Enable Search Highlighting"
309
msgstr "Slå på utheving ved søk"
310

311
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
312
msgid ""
313 314
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
msgstr "Om gedit skal utheve tekst i søket."
315

316
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
317 318 319
msgid "Ensure Trailing Newline"
msgstr "Sikre slutt med linjeskift"

320
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
321 322 323 324
msgid ""
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
msgstr "Hvorvidt gedit skal sikre at dokumenter alltid slutter med linjeskift."

325
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
326 327
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Verktøylinjen er synlig"
328

329
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
330 331
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Om verktøylinjen i redigeringsvinduet skal være synlig."
332

333
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
334 335
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Vis faner i notisblokk"
336

337
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
338
msgid ""
339 340
"Specifies when to show the notebook tabs. Use “never” to never show the "
"tabs, “always” to always show the tabs, and “auto” to show the tabs only "
341 342
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
343
msgstr ""
344 345 346 347
"Bestemmer når notisblokkfaner skal vises. Bruk «never» hvis du ikke vil ha "
"faner, «always» hvis du alltid vil se faner, og «auto» hvis du bare vil se "
"faner hvis det finnes flere enn én fane. Merk at det skilles mellom store og "
"små bokstaver. Sørg for at du oppgir verdier nøyaktig slik de beskrives her."
348

349
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
350 351 352
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Statuslinjen er synlig"

353
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
354 355 356 357
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr "Om statuslinjen nederst i redigeringsvinduet skal være synlig."

358
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
359 360 361
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Sidelinjen er synlig"

362
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
363 364 365
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Om sidelinjen til venstre i redigeringsvinduet skal være synlig."
366

367
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
368 369
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Maksimalt antall nylig åpnede filer"
370

371
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
372 373
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
374
"in the “Recent Files” submenu."
375
msgstr ""
376 377
"Bestemmer maksimalt antall nylig åpnede filer som kan vises i «Nylig åpnede "
"filer»-undermenyen."
378

379
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
380 381
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Skriv ut syntaksutheving"
382

383
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:62
384 385
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "Om gedit skal ta med en syntaksutheving ved utskrift av dokumenter."
386

387
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
388 389
msgid "Print Header"
msgstr "Skriv ut topptekst"
390

391
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
392 393
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Om gedig skal ta med en topptekst ved utskrift av dokumenter."
394

395
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
396 397
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Linjebrytingsmodus ved utskrift"
398

399
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
400
msgid ""
401 402
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use “none” for no wrapping, "
"“word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
403 404 405
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
406 407 408 409
"Bestemmer hvordan linjer skal brytes ved utskrift. Bruk «none» hvis du ikke "
"ønsker bryting, «word» hvis du ønsker bryting ved ordgrenser og «char» hvis "
"du ønsker bryting på tegnnivå. Merk at det skilles mellom store og små "
"bokstaver. Sørg for at du oppgir verdier nøyaktig slik de beskrives her."
410

411
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
412 413
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Skriv ut linjenummer"
414

415
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
416 417 418 419 420
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
421 422
"Hvis verdien er 0, settes ikke linjenummer inn ved utskrift av et dokument. "
"Ellers skriver gedit ut linjenummer ved verdiens antall linjer."
423

424 425
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
426
msgid "'Monospace 9'"
427
msgstr "'Monospace 9'"
428

429
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:71
430
msgid "Body Font for Printing"
431
msgstr "Skrift for dokumentinnhold ved utskrift"
432

433
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:72
434
msgid ""
435
"Specifies the font to use for a document’s body when printing documents."
436
msgstr ""
437
"Bestemmer hvilken skrift som skal brukes for dokumentinnhold ved utskrift."
438

439 440
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
441
msgid "'Sans 11'"
442
msgstr "'Sans 11'"
443

444
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:75
445 446
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Skrift for topptekst ved utskrift"
447

448
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
449 450
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
451
"will only take effect if the “Print Header” option is turned on."
452
msgstr ""
453 454
"Bestemmer hvilken skrift som skal brukes for topptekst ved utskrift av et "
"dokument. Denne blir bare brukt hvis «Skriv ut topptekst» er slått på."
455

456 457
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:78
458
msgid "'Sans 8'"
459
msgstr "'Sans 8'"
460

461
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:79
462 463
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Skrift for linjenummer ved utskrift"
464

465
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:80
466 467
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
468 469
"take effect if the “Print Line Numbers” option is non-zero."
msgstr "Bestemmer hvilken skrift som skal brukes for linjenummer ved utskrift. Denne blir bare brukt hvis «Skriv ut linjenummer» ikke er null."
470

471
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:81
472 473 474
msgid "Margin Left"
msgstr "Venstre marg"

475
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:82
476 477 478
msgid "The left margin, in millimeters."
msgstr "Venstre marg i millimeter"

479
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:83
480 481 482
msgid "Margin Top"
msgstr "Toppmarg"

483
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
484 485 486
msgid "The top margin, in millimeters."
msgstr "Toppmarg i millimeter"

487
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
488 489 490
msgid "Margin Right"
msgstr "Høyre marg"

491
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
492 493 494
msgid "The right margin, in millimeters."
msgstr "Høyre marg i millimeter"

495
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
496 497 498
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Bunnmarg"

499
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
500 501 502
msgid "The bottom margin, in millimeters."
msgstr "Bunnmarg i millimeter"

503
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:89
504 505
msgid "Candidate Encodings"
msgstr "Kandidater for tegnkoding"
506

507
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:90
508
msgid ""
509
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
510
"save file chooser. “CURRENT” represents the current locale encoding. Only "
511 512
"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
513 514 515 516 517
msgstr ""
"Liste med kandidater for kodinger som vises i tegnkodingsmenyen i filvelger "
"for åpne/lagre. «CURRENT» representerer aktiv koding av locale. Bare "
"gjenkjente kodinger vil bli brukt. Forvalgt verdi er en tom liste, og gedit "
"vil velge gode forvalg avhengig av land og språk."
518

519
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:91
520
msgid "Active plugins"
521
msgstr "Aktive programtillegg"
522

523
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:92
524
msgid ""
525 526
"List of active plugins. It contains the “Location” of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the “Location” of a given plugin."
527
msgstr ""
528 529 530
"Liste over hvilke programtillegg som er i bruk. Denne inneholder «adresse» "
"til aktuelle tillegg. Se filen .gedit-plugin for å finne «adresse» for et "
"gitt tillegg."
531

532
#: ../gedit/gedit-app.c:110
533
msgid "Show the application’s version"
534 535
msgstr "Vis programmets versjon"

536
#: ../gedit/gedit-app.c:116
537 538 539
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "Vis liste med mulige verdier for kodingsalternativet"

540
#: ../gedit/gedit-app.c:123
541 542 543 544
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
msgstr ""
545
"Velg tegnkoding som skal brukes for å åpne filer gitt via kommandolinjen"
546

547
#: ../gedit/gedit-app.c:124
548 549 550
msgid "ENCODING"
msgstr "KODING"

551
#: ../gedit/gedit-app.c:130
552
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
553
msgstr "Lag et nytt toppvindu i en eksisterende instans av gedit"
554

555
#: ../gedit/gedit-app.c:137
556
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
557
msgstr "Lag et nytt dokument i en eksisterende instans av gedit"
558

559
#: ../gedit/gedit-app.c:144
560 561 562
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr "Åpne filer og blokker prosessen til filene er lukket"

563
#: ../gedit/gedit-app.c:151
564 565 566
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Kjør gedit i frittstående modus"

567
#: ../gedit/gedit-app.c:158
568
msgid "[FILE…] [+LINE[:COLUMN]]"
569 570
msgstr "[FIL …] [+LINJE[:KOLONNE]]"

571
#: ../gedit/gedit-app.c:273
572 573 574
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp."

575
#: ../gedit/gedit-app.c:967
576 577 578
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: ugyldig koding."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
579

580
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:277
581 582 583
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Lukk _uten å lagre"

584
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:278
585
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
586 587
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
588
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
589
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
590
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
591
#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
592
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
593 594 595 596
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:45
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:789
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:874
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:912
597
#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
598
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
599 600 601
msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt"

602
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
603
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:10
604
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
605 606 607
msgid "_Save As…"
msgstr "Lagre _som …"

608
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
609
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855
610
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:18
611
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
612 613
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:875
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:913
614 615 616
msgid "_Save"
msgstr "_Lagre"

617
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
618
#, c-format
619
msgid ""
620
"If you don’t save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
621
msgid_plural ""
622
"If you don’t save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
623 624
"lost."
msgstr[0] ""
625
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført det siste %ld sekundet tapt."
626
msgstr[1] ""
627
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført de siste %ld sekundene tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
628

629
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:333
630
msgid ""
631
"If you don’t save, changes from the last minute will be permanently lost."
632 633
msgstr ""
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført det siste minuttet tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
634

635
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
636
#, c-format
637
msgid ""
638
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld second will be "
639 640
"permanently lost."
msgid_plural ""
641
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
642 643
"permanently lost."
msgstr[0] ""
644 645
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført det siste minuttet og %ld "
"sekundet tapt."
646
msgstr[1] ""
647 648
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført det siste minuttet og %ld "
"sekundene tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
649

650
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:349
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
651
#, c-format
652
msgid ""
653
"If you don’t save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
654
msgid_plural ""
655
"If you don’t save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
656 657
"lost."
msgstr[0] ""
658
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført det siste %ld minuttet tapt."
659
msgstr[1] ""
660
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført de siste %ld minuttene tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
661

662
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
663
msgid "If you don’t save, changes from the last hour will be permanently lost."
664
msgstr "Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført den siste timen tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
665

666
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
667
#, c-format
668
msgid ""
669
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minute will be "
670 671
"permanently lost."
msgid_plural ""
672
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minutes will be "
673 674
"permanently lost."
msgstr[0] ""
675 676
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført den siste timen og %d "
"minuttet tapt."
677
msgstr[1] ""
678 679
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført den siste timen og %d "
"minuttene tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
680

681
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:385
682
#, c-format
683
msgid ""
684
"If you don’t save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
685
msgid_plural ""
686
"If you don’t save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
687 688 689 690
msgstr[0] ""
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført den siste %d timen tapt."
msgstr[1] ""
"Hvis du ikke lagrer, går endringer som er utført de siste %d timene tapt."
691

692
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
693
#, c-format
694
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
695
msgstr "Endringer som er utført i «%s» går tapt."
696

697
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
698
#, c-format
699
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
700
msgstr "Vil du lagre endringer i «%s» før programmet lukkes?"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
701

702 703
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
704
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
705
msgstr "Systemadministrator har slått av lagring."
706

707
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:500
708 709 710
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
711 712
msgstr[0] "Endringer som er utført i %d dokument går tapt."
msgstr[1] "Endringer som er utført i %d dokumenter går tapt."
713

714
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:508
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
715 716
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
717 718 719
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
720 721
"Det finnes %d dokument med endringer som ikke er lagret. Vil du lagre "
"endringer før dokumentet lukkes?"
722
msgstr[1] ""
723 724
"Det finnes %d dokumenter med endringer som ikke er lagret. Vil du lagre "
"endringer før dokumentene lukkes?"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
725

726
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
727 728 729
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Dokum_enter med endringer som ikke er lagret:"

730
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
731
msgid "S_elect the documents you want to save:"
732
msgstr "V_elg hvilke dokumenter du vil lagre:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
733

734
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:562
735
msgid "If you don’t save, all your changes will be permanently lost."
736
msgstr "Hvis du ikke lagrer, går alle endringer tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
737

738
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:261
739
#, c-format
740 741
msgid "Loading file “%s”…"
msgstr "Laster fil «%s» …"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
742

743
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:270
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
744
#, c-format
745 746
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
747 748
msgstr[0] "Åpner %d fil …"
msgstr[1] "Åpner %d filer …"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
749

750
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
751 752
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
msgctxt "window title"
753 754
msgid "Open"
msgstr "Åpne"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
755

756
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463
757
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:15
758 759
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
760 761
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:46
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:790
762 763 764
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"

765
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
766
#, c-format
767
msgid "The file “%s” is read-only."
768
msgstr "Filen «%s» er skrivebeskyttet."
769

770
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:563
771 772
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Vil du prøve å erstatte den med filen du lagrer?"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
773

774
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:568
775
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:4
776 777 778
msgid "_Replace"
msgstr "E_rstatt"

779
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:608
780 781 782
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "Lagre filen med komprimering?"

783
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
784 785 786
msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "Lagre filen som ren tekst?"

787
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:625
788 789
#, c-format
msgid ""
790 791
"The file “%s” was previously saved as plain text and will now be saved using "
"compression."
792
msgstr ""
793
"Filen «%s» var lagret som ren tekst, og blir nå lagret i komprimert format."
794

795
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:629
796
msgid "_Save Using Compression"
797
msgstr "_Lagre med komprimering"
798

799
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:634
800 801
#, c-format
msgid ""
802
"The file “%s” was previously saved using compression and will now be saved "
803
"as plain text."
804
msgstr ""
805
"Filen «%s» var lagret i komprimert format, og blir nå lagret som ren tekst."
806

807
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
808 809 810
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "_Lagre som vanlig tekst"

811
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
812
#, c-format
813
msgid "Saving file “%s”…"
814
msgstr "Lagrer fil «%s» …"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
815

816 817 818
#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
msgctxt "window title"
819 820
msgid "Save As"
msgstr "Lagre som"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
821

822
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
823
#, c-format
824
msgid "Reverting the document “%s”…"
825
msgstr "Forkaster endringer i «%s» …"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
826

827
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
828
#, c-format
829
msgid "Revert unsaved changes to document “%s”?"
830
msgstr "Vil du forkaste ikke-lagrede endringer i «%s»?"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
831

832
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
833
#, c-format
834 835 836 837 838
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
839 840 841 842
msgstr[0] ""
"Endringer som er utført i dokumentet det siste %ld sekundet går tapt."
msgstr[1] ""
"Endringer som er utført i dokumentet de siste %ld sekundene går tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
843

844
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1494
845 846
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
847
msgstr "Endringer som er utført i dokumentet det siste minuttet går tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
848

849
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1500
850
#, c-format
851 852 853 854 855 856 857
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
858 859
"Endringer som er utført i dokumentet det siste minuttet og %ld sekundet går "
"tapt."
860
msgstr[1] ""
861 862
"Endringer som er utført i dokumentet det siste minuttet og %ld sekundene går "
"tapt."
863

864
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1510
865
#, c-format
866 867 868 869 870
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
871 872 873 874
msgstr[0] ""
"Endringer som er utført i dokumentet det siste %ld minuttet går tapt."
msgstr[1] ""
"Endringer som er utført i dokumentet de siste %ld minuttene går tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
875

876
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1525
877
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
878
msgstr "Endringer som er utført i dokumentet den siste timen går tapt."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
879

880
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1531
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
881
#, c-format
882 883 884 885 886 887 888
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
889
"Endringer som er utført i dokumentet den siste timen og %d minuttet går tapt."
890
msgstr[1] ""
891 892
"Endringer som er utført i dokumentet den siste timen og %d minuttene går "
"tapt."
893

894
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1546
895
#, c-format
896 897 898 899
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
900 901
msgstr[0] "Endringer som er utført i dokumentet den siste %d timen går tapt."
msgstr[1] "Endringer som er utført i dokumentet de siste %d timene går tapt."
902

903
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1569
904 905 906
msgid "_Revert"
msgstr "Fo_rkast"

907
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:110
908
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
909
msgstr "gedit er en liten og lett tekstbehandler for skrivebordsmiljøet GNOME"
910

911
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:132
912
msgid "translator-credits"
913 914
msgstr ""
"Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
915 916
"Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>\n"
"Åka Sikrom <a4NOSPAMPLEASETHANKYOU@hush.com>"
917

918
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:107
919 920 921 922 923 924
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "Fant og erstattet %d oppføring"
msgstr[1] "Fant og erstattet %d oppføringer"

925
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:116
926
msgid "Found and replaced one occurrence"
927
msgstr "Fant og erstattet én oppføring"
928

929 930
#. Translators: %s is replaced by the text
#. entered by the user in the search box
931
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:142
932
#, c-format
933
msgid "“%s” not found"
934
msgstr "Fant ikke «%s»"
935

936
#: ../gedit/gedit-document.c:1103 ../gedit/gedit-document.c:1136
937
#, c-format
938 939
msgid "Untitled Document %d"
msgstr "Dokument uten tittel %d"
940

941
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:399
942 943 944 945
#, c-format
msgid "Tab Group %i"
msgstr "Fanegruppe %i"

946 947
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:499 ../gedit/gedit-window.c:1161
#: ../gedit/gedit-window.c:1167 ../gedit/gedit-window.c:1175
948
msgid "Read-Only"
949 950
msgstr "Skrivebeskyttet"

951
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
952
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
953
msgid "Automatically Detected"
954
msgstr "Automatisk gjenkjent"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
955

956
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
957
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
958
msgid "Add or Remove…"
959 960
msgstr "Legg til eller fjern …"

961
#: ../gedit/gedit-encoding-items.c:92
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
962
#, c-format
963
msgid "Current Locale (%s)"
964
msgstr "Gjeldende region (%s)"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
965

966 967 968 969 970 971
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:95
#, c-format
msgid "%s (Current Locale)"
msgstr "%s (gjeldende locale)"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:190
972
msgid "Do you really want to reset the character encodings’ preferences?"
973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995
msgstr "Vil du virkelig nullstille brukervalg for tegnkoding?"

#. Reset button
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:195 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:820
msgid "_Reset"
msgstr "_Nullstill"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:731
msgid "Add"
msgstr "Legg til"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:774
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:785
msgid "Move to a higher priority"
msgstr "Flytt til en høyere prioritet"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:796
msgid "Move to a lower priority"
msgstr "Flytt til en lavere prioritet"

996
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:45
997
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
998 999 1000
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"

1001
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:46
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1002 1003 1004
msgid "All Text Files"
msgstr "Alle tekstfiler"

1005
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:317
1006
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:547
1007 1008
msgid "Character Encoding:"
msgstr "Tegnkoding:"
1009

1010
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:350
1011
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:620
1012 1013
msgid "Line Ending:"
msgstr "Slutt på linje:"
1014

1015
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1245
1016 1017 1018 1019
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:115
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:324
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:440
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:774
1020 1021 1022
msgid "Plain Text"
msgstr "Vanlig tekst"

1023
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:142
1024
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
1025 1026 1027
msgid "_Retry"
msgstr "P_røv igjen"

1028
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:162
1029
#, c-format
1030
msgid "Could not find the file “%s”."
1031
msgstr "Fant ikke filen «%s»."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1032

1033 1034 1035
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:164
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:204
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:211
1036
msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1037
msgstr "Kontroller at du skrev inn adressen korrekt, og prøv igjen."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1038

Kjartan Maraas's avatar