bg.po 142 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gedit po-file.
2
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4
# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.
5 6
# This file is distributed under the same license as the gedit package.
# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
7
# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
8
# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
9
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012.
10
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2013, 2014, 2015, 2016.
11
# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
12
# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011.
13
# Valentin Laskov <laskov@festa.bg>, 2013.
14 15
msgid ""
msgstr ""
16
"Project-Id-Version: gedit master\n"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
17
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18 19
"POT-Creation-Date: 2016-09-08 06:12+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-05 16:33+0300\n"
20
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
21
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
22
"Language: bg\n"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
23
"MIME-Version: 1.0\n"
24
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
27

28
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
29 30 31 32 33 34
msgid ""
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
"text editor."
msgstr ""
"gedit е официалният текстов редактор в работната среда GNOME. Той е мощен и "
35
"универсален, като в същото време предлага простота и лекота на работа."
36

37
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
38 39 40 41 42 43 44 45 46
msgid ""
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
"tool to accomplish your task."
msgstr ""
"Дали ще пишете следващия си бестселър, ще програмирате новаторско приложение "
"или просто ще нахвърляте някои бележки, gedit ще бъде инструментът, на който "
"може да се доверите в работата си."

47
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
48 49 50 51 52 53 54
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
msgstr ""
"Гъвкавата му система за допълнителни модули ще ви позволи да го приспособите "
"към нуждите си и да го адаптирате към начина си на работа."

55
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1 ../gedit/gedit-print-job.c:730
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
56 57 58
msgid "Text Editor"
msgstr "Текстов редактор"

59
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
60 61
msgid "Edit text files"
msgstr "Редактиране на текстови файлове"
62

63
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:3
64 65 66
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "Текстов редактор (gedit)"

67
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
68 69
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "текст;редактор;text;editor;plaintext;write;"
70

71
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
72 73
msgid "New Window"
msgstr "Нов прозорец"
74

75
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:6
76 77
msgid "New Document"
msgstr "Нов документ"
78

79
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
80 81
msgid "Use Default Font"
msgstr "Използване на стандартния шрифт"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
82

83
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
84 85 86 87 88 89 90 91 92
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
"font."
msgstr ""
"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
93

94 95 96 97 98
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:3
msgid "'Monospace 12'"
msgstr "'Monospace 12'"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:4
99 100
msgid "Editor Font"
msgstr "Шрифт на редактора"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
101

102
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
103 104 105 106 107 108
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
109

110
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
111 112
msgid "Style Scheme"
msgstr "Стилови схеми"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
113

114
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:7
115 116 117 118
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr ""
"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
"оцветяване на текста."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
119

120
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:8
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
121 122 123
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Създаване на резервни копия"

124
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:9
125 126
msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves."
msgstr "Дали gedit да създава резервни копия на файловете при запис."
127

128
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:10
129 130
msgid "Autosave"
msgstr "Автоматично запазване"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
131

132
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
133 134 135 136 137 138 139
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
140

141
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
142 143
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Интервал за автоматично запазване"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
144

145
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
146 147 148 149 150 151
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
152

153
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
154 155
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Максимален брой връщания назад"
156

157
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
158 159 160 161 162 163
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions."
msgstr ""
"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
164

165
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
166 167
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Режим с пренасяне"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
168

169
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
170
msgid ""
171 172 173 174
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
175
msgstr ""
176 177 178 179 180 181
"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
"думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
"както ги виждате тук."

182
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
msgid "Last split mode choice for line wrapping mode"
msgstr "Последна избрана стойност за режима с пренасяне"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:19
msgid ""
"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use \"word\" "
"for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at individual "
"character boundaries."
msgstr ""
"Последна избрана стойност за режима с пренасяне, за да може при повторно "
"включване на режима стойността да бъде както преди изключването му. Указване "
"как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „word“ за пренос на "
"границите на думи и „char“ за пренос при всеки знак."

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
199 200
msgid "Tab Size"
msgstr "Размер на табулатора"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
201

202
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:21
203 204 205 206
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
207

208
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:22
209 210
msgid "Insert spaces"
msgstr "Вмъкване на интервали"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
211

212
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:23
213 214
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
215

216
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:24
217 218
msgid "Automatic indent"
msgstr "Автоматичен отстъп"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
219

220
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:25
221 222
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
223

224
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:26
225 226
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Показване на номера на редовете"
227

228
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:27
229 230
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
231

232
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:28
233 234
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Оцветяване на текущия ред"
235

236
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:29
237 238
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
239

240
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:30
241 242
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
243

244
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:31
245 246
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
247

248
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:32
249 250
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Показване на дясна граница"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
251

252
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:33
253 254
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
255

256
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:34
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
257 258 259
msgid "Right Margin Position"
msgstr "Позиция на дясната граница"

260
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:35
261 262
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
263

264
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:36
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
msgid "Display Overview Map"
msgstr "Показване на обзора"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
msgstr "Дали gedit да показва обзор на текущия документ."

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
msgid "Document background pattern type"
msgstr "Вид на фона на документа"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
msgstr "Дали документът ще има специален фон."

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
281 282 283
msgid "Smart Home End"
msgstr "Умни „Home“ и „End“"

284
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
285 286
msgid ""
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
287
"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
288 289
"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
290 291
"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
292 293
"the text instead of the start/end of the line."
msgstr ""
294 295 296 297 298 299 300
"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“. "
"„DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/"
"края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след "
"отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/"
"края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) "
"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."

301
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
302 303 304
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"

305
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
306
msgid ""
307 308
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
309
msgstr ""
310 311 312
"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
"файл."

313
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
314 315 316
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"

317
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:45
318
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
319
msgstr "Дали gedit да оцветява синтаксиса."
320

321
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
322 323
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
324

325
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
326
msgid ""
327 328
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
329

330
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
331 332
msgid "Ensure Trailing Newline"
msgstr "Нов ред в края"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
333

334
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
335
msgid ""
336 337
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
msgstr "Дали gedit да слага нов ред в края, ако такъв липсва."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
338

339
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
340 341
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Лентата с инструменти е видима"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
342

343
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
344 345
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
346

347
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
348 349
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
350

351
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
352 353 354 355 356 357 358
msgid ""
"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Указване кога да се показват подпрозорците за преносими компютри. "
359
"Използвайте „never“, за да не се показват, „always“ за постоянно показване и "
360 361 362 363
"„auto“ за показване, само когато има повече от един подпрозорец. Имайте "
"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."

364
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
365
msgid "Status Bar is Visible"
366
msgstr "Лентата за състоянието е видима"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
367

368
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
369 370 371 372 373 374
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
"видима."

375
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
376 377
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Страничният панел е видим "
378

379
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
380 381 382 383
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
384

385
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
386 387
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
388

389
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
390 391 392 393 394 395
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
msgstr ""
"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
"подменюто „Последни файлове“."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
396

397
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
398 399
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
400

401
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
402 403 404
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr ""
"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
405

406
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:62
407 408
msgid "Print Header"
msgstr "Печатане на горен колонтитул"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
409

410
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
411 412
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
413

414
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
415 416
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Режим с пренасяне при печат"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
417

418
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
429

430
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
431 432
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Печатане на номера на редове"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
433

434
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
435 436 437 438 439 440 441
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
442

443
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
444 445 446
msgid "'Monospace 9'"
msgstr "'Monospace 9'"

447
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:69
448 449
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
450

451
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
452 453 454 455
msgid ""
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
msgstr ""
"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
456

457
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:71
458 459 460
msgid "'Sans 11'"
msgstr "'Sans 11'"

461
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:72
462 463
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
464

465
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
466 467 468 469 470 471
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr ""
"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
472

473
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
474 475 476
msgid "'Sans 8'"
msgstr "'Sans 8'"

477
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:75
478 479
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
480

481
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
482 483 484
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
485
msgstr ""
486
"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
487
"Важи само когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
488

489 490 491
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:77
msgid "Margin Left"
msgstr "Ляво бяло поле"
492

493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:78
msgid "The left margin, in millimeters."
msgstr "Ляво бяло поле в милиметри"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:79
msgid "Margin Top"
msgstr "Горно бяло поле"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:80
msgid "The top margin, in millimeters."
msgstr "Горно бяло поле в милиметри"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:81
msgid "Margin Right"
msgstr "Дясно бяло поле"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:82
msgid "The right margin, in millimeters."
msgstr "Дясно бяло поле в милиметри"
512

513 514 515
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:83
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Долно бяло поле"
516

517 518 519 520 521 522 523
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
msgid "The bottom margin, in millimeters."
msgstr "Долно бяло поле в милиметри"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
msgid "Candidate Encodings"
msgstr "Подходящи кодирания"
524

525
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
526
msgid ""
527 528 529 530
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
"save file chooser. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
531
msgstr ""
532 533 534 535 536
"Списък с предложените кодирания в менюто за кодиране в прозореца за избор на "
"файл при отваряне или запазване. „CURRENT“ представлява текущото кодиране от "
"локала. Позволени са само познати кодирания. Стандартната стойност е празен "
"списък, в който случай gedit ползва стандартната стойност за езика и "
"територията."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
537

538
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
539 540
msgid "Active plugins"
msgstr "Включени приставки"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
541

542
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
543
msgid ""
544 545
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
546
msgstr ""
547
"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
548 549
"приставки. Погледнете файла „.gedit-plugin“, за да намерите "
"„местоположението“ на дадена приставка."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
550

551
#: ../gedit/gedit-app.c:110
552 553 554
msgid "Show the application's version"
msgstr "Извеждане на версията приложението"

555
#: ../gedit/gedit-app.c:116
556 557 558 559 560
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr ""
"Показване на възможните стойности\n"
"                  за кодирането"

561
#: ../gedit/gedit-app.c:123
562 563 564 565 566 567 568 569 570
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
msgstr ""
"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
"                  използвано при отварянето на файлове "
"чрез\n"
"                  командния ред"

571
#: ../gedit/gedit-app.c:124
572 573 574
msgid "ENCODING"
msgstr "КОДИРАНЕ"

575
#: ../gedit/gedit-app.c:130
576 577 578
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"

579
#: ../gedit/gedit-app.c:137
580 581 582
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"

583
#: ../gedit/gedit-app.c:144
584 585 586 587 588
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr ""
"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
"затворят"

589
#: ../gedit/gedit-app.c:151
590 591 592
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"

593
#: ../gedit/gedit-app.c:158
594 595 596
msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
msgstr "[ФАЙЛ…] [+РЕД[:КОЛОНА]]"

597
#: ../gedit/gedit-app.c:273
598 599 600
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."

601
#: ../gedit/gedit-app.c:967
602 603 604
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: неправилно кодиране на знаците."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
605

606
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:277
607 608 609
msgid "Close _without Saving"
msgstr "_Без запазване"

610 611 612 613 614 615 616 617 618
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:278
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:130
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:511
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
619
#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
620
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
621
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:38
622 623 624
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:781
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:866
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:904
625
#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
626
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
627 628 629
msgid "_Cancel"
msgstr "_Отказ"

630 631
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:10
632
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
633 634 635
msgid "_Save As…"
msgstr "_Запазване като…"

636 637
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855
638
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:18
639
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
640 641 642 643 644
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
msgid "_Save"
msgstr "_Запазване"

645
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
646
#, c-format
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
647
msgid ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
648
"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
649
msgid_plural ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
650
"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
651
"lost."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
652
msgstr[0] ""
653 654
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
655
msgstr[1] ""
656
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
657
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
658

659
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:333
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
660
msgid ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
661
"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
662
msgstr ""
663 664
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
665

666
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
667
#, c-format
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
668 669
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
670
"permanently lost."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
671
msgid_plural ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
672
"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
673
"permanently lost."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
674
msgstr[0] ""
675 676
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
"бъдат загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
677
msgstr[1] ""
678 679
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
"бъдат загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
680

681
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:349
682
#, c-format
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
683
msgid ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
684
"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
685
msgid_plural ""
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
686
"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
687
"lost."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
688
msgstr[0] ""
689 690
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
691
msgstr[1] ""
692 693
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
694

695
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
696
msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
697
msgstr ""
698
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
699
"безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
700

701
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
msgstr[1] ""
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
715

716
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:385
717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."
msgstr[1] ""
"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
728

729
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
730
#, c-format
731 732
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
msgstr "Промените в документа „%s“ ще бъдат безвъзвратно загубени."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
733

734
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
735
#, c-format
736
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
737
msgstr ""
738
"Искате ли да запазите промените в документа „%s“ преди да бъде затворен?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
739

740 741
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
742 743
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
744

745
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:500
746 747 748 749 750
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
751

752
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:508
753 754 755 756 757 758 759 760 761
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
msgstr[1] ""
"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
"затварянето?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
762

763
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
764 765
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Документи с _незапазени промени:"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
766

767
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
768
msgid "S_elect the documents you want to save:"
769
msgstr "Изберете докум_ентите, които искате да запазите:"
770

771
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:562
772 773 774 775
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr ""
"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."
776

777
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:261
778 779
#, c-format
msgid "Loading file '%s'…"
780
msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
781

782
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:270
783 784 785
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
786 787
msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
788

789
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
790 791
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
msgctxt "window title"
792 793
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
794

795
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463
796
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:15
797 798
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
799
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:39
800 801 802 803
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:782
msgid "_Open"
msgstr "_Отваряне"

804
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
805 806 807
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is read-only."
msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
808

809
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:563
810
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
811
msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
812

813
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:568
814
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:4
815 816 817
msgid "_Replace"
msgstr "_Замяна"

818
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:608
819 820 821
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "Запазване с компресия?"

822
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
823 824 825
msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "Запазване като обикновен текст?"

826
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:625
827 828 829 830 831 832 833 834
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
"using compression."
msgstr ""
"Файлът „%s“ е бил запазен като обикновен текст, но сега ще бъде запазен с "
"компресия."

835
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:629
836 837 838
msgid "_Save Using Compression"
msgstr "_С компресия"

839
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:634
840 841 842 843 844 845 846 847
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
"as plain text."
msgstr ""
"Файлът „%s“ е бил запазен с компресия, а сега ще бъде запазен като обикновен "
"текст."

848
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
849 850 851
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "_Обикновен текст"

852
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
853 854
#, c-format
msgid "Saving file '%s'…"
855
msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
856

857 858 859
#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
msgctxt "window title"
860 861
msgid "Save As"
msgstr "Запазване като"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
862

863
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
864 865
#, c-format
msgid "Reverting the document '%s'…"
866
msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
867

868
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
869 870 871
#, c-format
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
872

873
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."
msgstr[1] ""
"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
886

887
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1494
888 889 890 891 892
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
msgstr ""
"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
893

894
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1500
895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
msgstr[1] ""
"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
908

909
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1510
910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."
msgstr[1] ""
"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
922

923
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1525
924
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
925
msgstr ""
926 927 928
"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."

929
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1531
930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
msgstr[1] ""
"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
"загубени безвъзвратно."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
943

944
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1546
945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."
msgstr[1] ""
"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
"безвъзвратно."

957
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1569
958 959
msgid "_Revert"
msgstr "_Възстановяване"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
960

961
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:110
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
962
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
963
msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
964

965
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:132
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
966
msgid "translator-credits"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
967
msgstr ""
968
"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
969
"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
970
"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
971
"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
972
"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
973
"Валентин Ласков <laskov@festa.bg>\n"
974 975
"\n"
"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
976 977 978 979
"Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
"bg</a>\n"
"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
"cult.bg/bugs</a>"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
980

981
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:107
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
982
#, c-format
983 984
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
985 986
msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
987

988
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:116
989
msgid "Found and replaced one occurrence"
990
msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
991

992 993
#. Translators: %s is replaced by the text
#. entered by the user in the search box
994
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:142
995 996 997
#, c-format
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "Низът „%s“ не е открит"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
998

999
#: ../gedit/gedit-document.c:1103 ../gedit/gedit-document.c:1136
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1000
#, c-format
1001
msgid "Untitled Document %d"
1002
msgstr "Незапазен документ %d"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1003

1004
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:399
1005 1006 1007 1008
#, c-format
msgid "Tab Group %i"
msgstr "%i-а група подпрозорци"

1009 1010
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:499 ../gedit/gedit-window.c:1161
#: ../gedit/gedit-window.c:1167 ../gedit/gedit-window.c:1175
1011
msgid "Read-Only"
1012
msgstr "(само за четене)"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1013

1014
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
1015
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
1016
msgid "Automatically Detected"
1017
msgstr "Автоматично открито"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1018

1019
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
1020
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
1021 1022
msgid "Add or Remove..."
msgstr "Добавяне или премахване…"
1023

1024
#: ../gedit/gedit-encoding-items.c:92
1025 1026 1027
#, c-format
msgid "Current Locale (%s)"
msgstr "Текущ локал (%s)"
1028

1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:95
#, c-format
msgid "%s (Current Locale)"
msgstr "%s (текущ локал)"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:190
msgid "Do you really want to reset the character encodings' preferences?"
msgstr "Да се занулят ли предпочитаните кодирания към стандартните?"

#. Reset button
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:195 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:820
msgid "_Reset"
msgstr "За_нуляване"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:731
msgid "Add"
msgstr "Добавяне"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:774
msgid "Remove"
msgstr "Премахване"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:785
msgid "Move to a higher priority"
msgstr "Увеличаване на приоритета"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:796
msgid "Move to a lower priority"
msgstr "Намаляване на приоритета"

1059
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:41
1060
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
1061 1062 1063
msgid "All Files"
msgstr "Всички файлове"

1064
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:42
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1065 1066 1067
msgid "All Text Files"
msgstr "Всички текстови файлове"

1068
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:307
1069
msgid "C_haracter Encoding:"
1070
msgstr "Кодиране на з_наците:"
1071

1072
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:366
1073 1074 1075
msgid "L_ine Ending:"
msgstr "Край на _ред:"

1076
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:547
1077 1078
msgid "Character Encoding:"
msgstr "Кодиране на знаците:"
1079

1080
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:620
1081 1082
msgid "Line Ending:"
msgstr "Край на ред:"
1083

1084
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1245
1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:108
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:317
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:433
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:767
msgid "Plain Text"
msgstr "Обикновен текст"

1092 1093
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:143
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
1094 1095 1096
msgid "_Retry"
msgstr "_Опитване отново"

1097
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:163
1098
#, c-format
1099
msgid "Could not find the file “%s”."
1100
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1101

1102 1103 1104
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:165
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:212
1105 1106 1107
msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
msgstr ""
"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1108

1109
#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1110
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:184
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1111
#, c-format
1112 1113
msgid "Unable to handle “%s:” locations."
msgstr "Местоположения „%s:“ не могат да се обработват."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1114

1115
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:190
1116 1117
msgid "Unable to handle this location."
msgstr "Не може да се използва това местоположение."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1118

1119
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:199
1120 1121
msgid "The location of the file cannot be accessed."
msgstr "Местоположението на файла не може да се достигне."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1122

1123
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
1124
#, c-format
1125
msgid "“%s” is a directory."
1126
msgstr "„%s“ е папка."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1127

1128
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:210
1129
#, c-format
1130
msgid "“%s” is not a valid location."
1131
msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1132

1133
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
1134
#, c-format
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1135
msgid ""
1136
"Host “%s” could not be found. Please check that your proxy settings are "
1137
"correct and try again."
1138
msgstr ""
1139
"Хостът „%s“ не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1140 1141
"опитайте отново."

1142
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:261
1143
#, c-format
1144
msgid ""
1145 1146
"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
"try again."
1147 1148 1149
msgstr ""
"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
"опитайте отново."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1150

1151
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:269
1152
#, c-format
1153 1154
msgid "“%s” is not a regular file."
msgstr "„%s“ не е обикновен файл."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1155

1156
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:274
1157 1158 1159
msgid "Connection timed out. Please try again."
msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."

1160
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:307
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1161
#, c-format
1162 1163
msgid "Unexpected error: %s"
msgstr "Неочаквана грешка: %s"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1164

1165
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:343
1166 1167
msgid "Cannot find the requested file. Perhaps it has recently been deleted."
msgstr "Заявеният файл не може да бъде открит. Вероятно наскоро е бил изтрит."
1168

1169
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:353
1170
#, c-format
1171
msgid "Could not revert the file “%s”."
1172 1173
msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."

1174
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:380
1175
msgid "Ch_aracter Encoding:"
1176 1177
msgstr "Кодир_ане на знаците:"

1178
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:441
1179 1180 1181 1182
#, c-format
msgid "The location “%s” is not currently reachable."
msgstr "Местоположението „%s“ в момента е недостъпно."

1183
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:456
1184 1185 1186
msgid "Your system is offline. Check your network."
msgstr "Компютърът ви не е включен в мрежата. Проверете връзката си към нея."

1187 1188
#. Translators: the access key chosen for this string should be
#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1189 1190
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:499
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:768
1191 1192 1193
msgid "Edit Any_way"
msgstr "_Редактиране въпреки това"

1194
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:591
1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201
msgid ""
"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
"found within this limit."
msgstr ""
"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
"файлът не бе открит."

1202
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:595
1203
msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1204
msgstr "Нямате нужните права, за да отворите този файл."
1205

1206
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:601
1207 1208
msgid "Unable to detect the character encoding."
msgstr "Кодирането на знаците не може да бъде определено."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1209

1210 1211
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:602
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:626
1212
msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1213
msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1214

1215