hu.po 111 KB
Newer Older
1
# Hungarian translation of gedit.
2
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gedit package.
4
#
5 6 7 8 9 10
# Szabolcs Ban <shooby at gnome dot hu>, 2000.
# Emese Kovacs <emese at gnome dot hu>, 2000, 2001.
# Peter Doma <zelin at pointernet dot hu>, 2002.
# Andras Timar <timar at gnome dot hu>, 2001, 2002, 2003.
# Gabor Sari <saga at gnome dot hu>, 2003.
# Laszlo Dvornik <dvornik at gnome dot hu>, 2004.
11
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
12
# Mate Ory <orymate at gmail dot com>, 2006, 2007, 2008.
13
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013, 2014.
14 15
msgid ""
msgstr ""
16
"Project-Id-Version: gedit master\n"
17 18
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gedit/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-06 21:01+0000\n"
19
"PO-Revision-Date: 2014-02-28 22:12+0100\n"
20
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>\n"
21
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
22
"Language: hu\n"
23
"MIME-Version: 1.0\n"
24
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
26
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
27
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
28 29 30 31 32 33 34 35

#: ../data/gedit.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
"text editor."
msgstr ""
"A gedit a GNOME asztali környezet hivatalos szövegszerkesztője. Noha az "
36 37
"egyszerűségre és egyszerű felhasználhatóságra törekszik, a gedit egy "
"hatékony általános célú szövegszerkesztő."
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

#: ../data/gedit.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
"tool to accomplish your task."
msgstr ""
"Akár a következő sikerkönyvét írja, innovatív alkalmazást programoz, vagy "
"csak néhány gyors jegyzetet készít, a gedit megbízható eszköz a feladathoz."

#: ../data/gedit.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
msgstr ""
"Rugalmas bővítményrendszere lehetővé teszi az alkalmazás személyre szabását "
"és a munkafolyamatához igazítását."
55

56
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
57 58
msgid "gedit"
msgstr "gedit"
59

60
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:774
61 62
msgid "Text Editor"
msgstr "Szövegszerkesztő"
63 64

#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
65 66
msgid "Edit text files"
msgstr "Szövegfájlok szerkesztése"
67

68 69 70
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
msgid "gedit Text Editor"
msgstr "gedit szövegszerkesztő"
Carlos Perell Marn's avatar
Carlos Perell Marn committed
71

72
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
73 74
msgid "Text;Editor;"
msgstr "Szöveg;Szerkesztő;"
75 76

#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
77 78
msgid "Open a New Window"
msgstr "Új ablak megnyitása"
79

80
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:7
81 82
msgid "Open a New Document"
msgstr "Új dokumentum megnyitása"
83

84
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
85 86
msgid "Use Default Font"
msgstr "Alapértelmezett betűkészlet használata"
87

88
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
"font."
msgstr ""
"A rendszer alapértelmezett rögzített szélességű betűkészletének használata "
"szövegszerkesztésre a geditben beállított betűkészlet helyett. Ha ez a "
"beállítás ki van kapcsolva, a „Szerkesztő betűkészlete” beállítás lesz "
"felhasználva a rendszer betűkészlete helyett."
99

100 101 102 103 104
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:3
msgid "'Monospace 12'"
msgstr "'Monospace 12'"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:4
105 106
msgid "Editor Font"
msgstr "Szerkesztő betűkészlete"
107

108
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
109 110 111 112 113 114
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"A szerkesztőterülethez használt egyéni betűkészlet. Ez csak akkor lép "
"érvénybe, ha az „Alapértelmezett betűkészlet használata” ki van kapcsolva."
115

116
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
117 118
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stílusséma"
119

120
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:7
121 122
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "A szöveg színezésére használt GtkSourceView stílusséma azonosítója."
123

124
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:8
125 126
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Biztonsági mentések létrehozása"
127

128
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:9
129 130 131 132 133 134 135
msgid ""
"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
msgstr ""
"A biztonsági mentések ki/bekapcsolása. A biztonsági mentés kiterjesztését "
"beállíthatja a „Biztonsági mentés kiterjesztése” beállításnál."

136
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:10
137 138
msgid "Autosave"
msgstr "Automatikus mentés"
139

140
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
141 142 143 144 145 146 147
msgid ""
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
"A módosított fájlok automatikus mentésének ki/bekapcsolása. Az automatikus "
"mentés időközét beállíthatja az „Automatikus mentés időköze” beállítással."
148

149
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
150 151
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Automatikus mentés időköze"
152

153
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
154 155 156 157 158 159
msgid ""
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"Az automatikus mentés időközének megadása (percekben). Csak akkor lép "
"érvénybe ha az „Automatikus mentés” beállítás be van kapcsolva."
160

161
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
162 163
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Visszavonási műveletek maximális száma"
164

165
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
166 167 168 169 170 171
msgid ""
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
"\"-1\" for unlimited number of actions."
msgstr ""
"A gedit által visszavonható/mégis elvégezhető műveletek maximális száma. "
"Végtelen műveletszám engedélyezéséhez használja a „-1” értéket."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
172

173
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
174 175
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Sortörési mód"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
176

177
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
178
msgid ""
179 180 181 182
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
183
msgstr ""
184 185 186 187 188 189
"Meghatározza a hosszú sorok törését a szerkesztőterületen. Használja a "
"„none” értéket, ha ne legyen törés, a „word” értéket a szóhatároknál történő "
"töréshez és a „char” értéket az egyes karaktereknél történő töréshez. "
"Megjegyzés: ezek az értékek kisbetű/nagybetű érzékenyek, pontosan úgy "
"használja őket, ahogy itt vannak."

190
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
191 192
msgid "Tab Size"
msgstr "Tabulátor mérete"
193

194
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:19
195 196 197 198
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Meghatározza a tabulátor karakter helyett használt szóközök számát."
199

200
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
201 202
msgid "Insert spaces"
msgstr "Szóközök beszúrása"
203

204
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:21
205 206
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Tabulátor helyett szóköz használatának ki/bekapcsolása."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
207

208
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:22
209 210
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automatikus behúzás"
211

212
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:23
213 214
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
msgstr "Automatikus behúzás engedélyezése."
215

216
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:24
217 218
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Sorok számának megjelenítése"
219

220
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:25
221 222
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
msgstr "A sorok számának megjelenítése a szerkesztő területen."
223

224
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:26
225 226
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Jelenlegi sor kiemelése"
227

228
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:27
229 230
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
msgstr "A gedit kiemelje-e a jelenlegi sort?"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
231

232
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:28
233 234
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Zárójelpárok kiemelése"
235

236
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:29
237 238
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
msgstr "A gedit kiemelje-e a zárójelpárokat?"
239

240
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:30
241 242
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Jobb oldali margó megjelenítése"
243

244
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:31
245 246
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
msgstr "A jobb oldali margó megjelenítése a szerkesztő területen."
247

248
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:32
249 250 251
msgid "Right Margin Position"
msgstr "Jobb oldali margó pozíciója"

252
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:33
253 254
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Jobb oldali margó pozíciójának megadása."
255

256
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:34
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
257 258 259
msgid "Smart Home End"
msgstr "Intelligens Home/End"

260
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:35
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
261 262
msgid ""
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
263
"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
264 265
"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
266 267
"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
268
"the text instead of the start/end of the line."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
269
msgstr ""
270
"Megadja a kurzor mozgásának módját a Home és End billentyűk lenyomásakor. A "
271
"„disabled” használatakor mindig a sor elejére/végére mozognak, az „after” "
272
"esetén az első lenyomásukkor a sor elejére/végére és második alkalommal "
273
"szöveg elejére/végére az üres hely karakterek kihagyásával, a „before” "
274
"esetén a szöveg elejére/végére a sor elejére/végére mozgás előtt, és "
275
"„always” esetén mindig a szöveg elejére/végére mozognak a sor elejére/végére "
276
"mozgás helyett."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
277

278
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:36
279 280 281
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Kurzor előző helyének helyreállítása"

282
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
283 284 285 286 287
msgid ""
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
msgstr "Az utolsó kurzorpozíció visszaállítás egy fájl betöltésekor."

288
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
289 290 291
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Szintaxiskiemelés engedélyezése"

292
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
293 294 295
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
msgstr "Szintaxiskiemelés engedélyezésének ki/bekapcsolása."

296
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
297 298
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Találatok kiemelésének engedélyezése"
299

300
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
301 302
msgid ""
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
303
msgstr "A gedit kiemelje-e a keresett szöveg összes előfordulását."
304

305
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
306 307
msgid "Ensure Trailing Newline"
msgstr "Záró új sor biztosítása"
308

309
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
310 311
msgid ""
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
312
msgstr ""
313 314
"A gedit biztosítsa-e, hogy a dokumentumok mindig záró új sorral fejeződjenek "
"be."
315

316
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
317 318
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Eszköztár látható"
319

320
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:45
321 322
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Az eszköztár megjelenítésének ki/bekapcsolása a szerkesztőablakokban."
323

324
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
325 326
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Jegyzettömb lapmegjelenítési módja"
327

328
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
msgid ""
"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Meghatározza a noteszlapok megjelenítését. Használja a „never” értéket, ha "
"soha ne jelenjenek meg, az „always” értéket ha mindig megjelenjenek és az "
"„auto” értéket a több lap esetén való megjelenítéshez. Megjegyzés: ezek az "
"értékek kisbetű/nagybetű érzékenyek, pontosan úgy használja őket, ahogy itt "
"vannak."

341
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
342 343 344
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Státuszsor látható"

345
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
346 347
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
348 349
msgstr "A szerkesztőablak alján található állapotsor ki/bekapcsolása."

350
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
351 352
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Az oldalpanel látható"
353

354
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
355 356
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
357
msgstr "Megjelenjen-e a szerkesztőablakok bal oldalán az oldalpanel."
358

359
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
360 361
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Legutóbbi fájlok maximális értéke"
362

363
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
364 365 366
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
"in the \"Recent Files\" submenu."
367 368
msgstr ""
"Meghatározza a „Legutóbbi fájlok” almenüben megjelenített fájlok számát."
369

370
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
371 372
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Szintaxiskiemelés nyomtatása"
373

374
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
375 376
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
msgstr "Nyomtatáskor a szintaxiskiemelés ki/bekapcsolása."
377

378
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
379 380
msgid "Print Header"
msgstr "Fejléc nyomtatása"
381

382
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
383 384
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
msgstr "Nyomtatáskor a dokumentumok fejlécének ki/bekapcsolása."
385

386
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
387 388
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Sortörési mód nyomtatáskor"
389

390
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401
msgid ""
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
msgstr ""
"Meghatározza a hosszú sorok törését a nyomtatásnál. Használja a „none” "
"értéket, ha ne legyen törés, a „word” értéket a szóhatároknál történő "
"töréshez és a „char” értéket az egyes karaktereknél történő töréshez. "
"Megjegyzés: ezek az értékek kisbetű/nagybetű érzékenyek, pontosan úgy "
"használja őket, ahogy itt vannak."
402

403
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
404 405
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Sorszámok nyomtatása"
406

407
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
408 409 410 411 412 413 414
msgid ""
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Ha ez az érték 0, a sorok száma nem kerül beillesztésre nyomtatáskor. Egyéb "
"esetben a gedit ennyi soronként nyomtatja a sorok számát."
415

416
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:62
417 418 419
msgid "'Monospace 9'"
msgstr "'Monospace 9'"

420
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
421 422
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Törzs betűkészlete nyomtatáskor"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
423

424
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
425 426 427 428
msgid ""
"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
msgstr ""
"Meghatározza nyomtatáskor a dokumentum törzséhez használt betűkészletet."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
429

430
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
431 432 433
msgid "'Sans 11'"
msgstr "'Sans 11'"

434
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
435 436
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Fejléc betűkészlete nyomtatáskor"
437

438
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
439 440 441 442 443 444
msgid ""
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
msgstr ""
"Meghatározza nyomtatáskor az oldal fejlécéhez használt betűkészletet. Csak "
"akkor lép érvénybe, ha a „Nyomtatási fejléc” be van kapcsolva."
445

446
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
447 448 449
msgid "'Sans 8'"
msgstr "'Sans 8'"

450
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:69
451 452
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Sorok számának betűkészlete nyomtatáskor"
453

454
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
455
msgid ""
456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
msgstr ""
"Meghatározza nyomtatáskor a sorok számához használt betűkészletet. Csak "
"akkor lép érvénybe, ha a „Sorok számának kiírása” be van állítva."

#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
#. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
#. for the Chinese translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
#. (covering English and most Western European languages) if you think people
467
#. in your country will rarely use it.
468 469 470 471 472
#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
#. Only recognized encodings are used.
#. See http://git.gnome.org/browse/gedit/tree/gedit/gedit-encodings.c#n152 for
#. a list of supported encodings
473
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:82
474 475 476
msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
msgstr "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-2', 'WINDOWS-1250', 'IBM852', 'UTF-16']"

477
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:83
478 479
msgid "Automatically Detected Encodings"
msgstr "Automatikusan felismert kódolások"
480

481
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
482 483 484 485
msgid ""
"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
"recognized encodings are used."
486
msgstr ""
487 488 489
"A gedit által fájlok kódolásának automatikus felismerésére használt "
"kódolások rendezett listája. A „CURRENT” jelenti a jelenlegi locale "
"kódolását. Csak a felismert kódolások kerülnek felhasználásra."
490

491 492
#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
493
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
494 495
msgid "['ISO-8859-15']"
msgstr "['ISO-8859-2']"
496

497
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
498 499
msgid "Encodings shown in menu"
msgstr "Menüben megjelenített kódolások"
500

501
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:89
502 503 504 505 506 507 508
msgid ""
"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
"selector. Only recognized encodings are used."
msgstr ""
"A „Fájl megnyitása/mentése” fájlválasztó ablakokban megjelenő kódolások "
"listája. Kizárólag az ismert kódolások használhatók."

509
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:90
510 511
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktív bővítmények"
512

513
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:91
514
msgid ""
515 516
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
517
msgstr ""
518 519 520
"Az aktív bővítmények listája. Az aktív bővítmények helyét („Location”) "
"tartalmazza. Lásd a .gedit-plugin fájlt az adott bővítményhez tartozó "
"„Location” értékért."
521

522
#: ../gedit/gedit-app.c:103
523 524 525
msgid "Show the application's version"
msgstr "Az alkalmazás verziószámának megjelenítése"

526
#: ../gedit/gedit-app.c:109
527 528 529
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "A kódolás beállításhoz használható értékek listájának megjelenítése"

530
#: ../gedit/gedit-app.c:116
531 532 533 534 535 536 537
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
msgstr ""
"A parancssorban felsorolt fájlok megnyitásához használandó karakterkódolás "
"beállítása"

538
#: ../gedit/gedit-app.c:117
539 540 541
msgid "ENCODING"
msgstr "KÓDOLÁS"

542
#: ../gedit/gedit-app.c:123
543 544 545
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Új felső szintű ablak létrehozása a gedit egy már futó példányában"

546
#: ../gedit/gedit-app.c:130
547 548 549
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Új dokumentum létrehozása egy már megnyitott gedit példányban"

550
#: ../gedit/gedit-app.c:137
551 552 553
msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
msgstr "Az ablak méretének és helyének beállítása (SZÉLESSÉGxMAGASSÁG+X+Y)"

554
#: ../gedit/gedit-app.c:138
555 556 557
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIA"

558
#: ../gedit/gedit-app.c:144
559 560 561
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr "Fájlok megnyitása, és a folytatás blokkolása a fájlok bezárásáig"

562
#: ../gedit/gedit-app.c:151
563 564 565
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "A gedit futtatása önálló módban"

566
#: ../gedit/gedit-app.c:158
567 568 569
msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
msgstr "[FÁJL…] [+SOR[:OSZLOP]]"

570
#: ../gedit/gedit-app.c:262
571 572
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Hiba történt a súgó megjelenítése közben."
573

574
#: ../gedit/gedit-app.c:861
575 576 577
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: érvénytelen kódolás."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
578

579 580 581
#: ../gedit/gedit-app-osx.c:260
msgid "About gedit"
msgstr "A gedit névjegye"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
582

583
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:136
584 585 586
msgid "Question"
msgstr "Kérdés"

587
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:308
588 589 590
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Bezárás mentés _nélkül"

591 592 593 594 595
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:309
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:442 ../gedit/gedit-commands-file.c:573
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:642 ../gedit/gedit-commands-file.c:849
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1299 ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
596 597 598
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:134
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:546
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1222
599
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:829
600 601
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:51
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
602 603 604 605
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:37
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:781
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:866
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:904
606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:124
#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:3
#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:8
msgid "_Cancel"
msgstr "Mé_gse"

#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:335 ../gedit/gedit-menu.ui.h:7
msgid "_Save As…"
msgstr "M_entés másként…"

#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:335
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:850
619 620
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
621 622 623 624
msgid "_Save"
msgstr "M_entés"

#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:353
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
625
#, c-format
626 627
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
628
msgid_plural ""
629
"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
630
"lost."
631
msgstr[0] ""
632 633
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %ld másodpercben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
634
msgstr[1] ""
635 636
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %ld másodpercben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
637

638
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:362
639 640
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
641 642 643
msgstr ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt percben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
644

645
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:368
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
646 647 648
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
649
"permanently lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
650 651
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
652
"permanently lost."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
653
msgstr[0] ""
654
"Ha nem menti, akkor az elmúlt egy percben és %ld másodpercben történt "
655
"változások véglegesen elvesznek."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
656
msgstr[1] ""
657
"Ha nem menti, akkor az elmúlt egy percben és %ld másodpercben történt "
658
"változások véglegesen elvesznek."
659

660
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:378
661
#, c-format
662 663
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
664 665 666 667 668 669 670 671 672
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %ld percben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
msgstr[1] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %ld percben történt változások véglegesen "
"elvesznek."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
673

674
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:393
675
msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
676 677
msgstr ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt órában történt változások véglegesen elvesznek."
678

679
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:399
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt egy órában és %d percben történt változások "
"véglegesen elvesznek."
msgstr[1] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt egy órában és %d percben történt változások "
"véglegesen elvesznek."
693

694
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
695
#, c-format
696 697 698 699
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
700 701 702 703 704 705
msgstr[0] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %d órában történt változások véglegesen "
"elvesznek."
msgstr[1] ""
"Ha nem menti, akkor az elmúlt %d órában történt változások véglegesen "
"elvesznek."
706

707
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:459
708
#, c-format
709
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
710
msgstr "A(z) „%s” dokumentum változásai véglegesen elvesznek."
711

712
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:464
713
#, c-format
714
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
715
msgstr "Menti a változásokat a(z) „%s” dokumentumba, mielőtt bezárja?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
716

717 718
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:479
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:701
719 720
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "A rendszergazda letiltotta a mentést."
721

722
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:649
723 724 725 726 727
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
msgstr[0] "%d dokumentum változásai véglegesen elvesznek."
msgstr[1] "%d dokumentum változásai véglegesen elvesznek."
728

729
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:657
730 731
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
732 733
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
734 735
msgstr[0] "%d mentetlen dokumentum van. Menti a változásokat, mielőtt bezárja?"
msgstr[1] "%d mentetlen dokumentum van. Menti a változásokat, mielőtt bezárja?"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
736

737
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:677
738 739
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Dokum_entumok mentetlen módosításokkal:"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
740

741
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:681
742 743
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "_Válassza ki a menteni kívánt dokumentumokat:"
744

745
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:705
746 747
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "Ha nem menti, akkor az összes változás véglegesen elveszik."
748

749
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:262
750 751
#, c-format
msgid "Loading file '%s'…"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
752
msgstr "„%s” fájl betöltése…"
753

754
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:271
755 756 757 758 759 760
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
msgstr[0] "%d fájl betöltése…"
msgstr[1] "%d fájl betöltése…"

761
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window
762
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:438 ../gedit/gedit-window.ui.h:2
763 764
msgid "Open"
msgstr "Megnyitás"
765

766
#. ex:set ts=8 noet:
767 768
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:443
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
769 770
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:38
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:782
771 772 773 774
msgid "_Open"
msgstr "_Megnyitás"

#: ../gedit/gedit-commands-file.c:564
775 776
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is read-only."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
777
msgstr "A(z) „%s” fájl csak olvasható."
778

779
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:569
780 781
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Megpróbálja lecserélni azzal, amit épp menteni készül?"
782

783
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:574 ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:4
784 785 786
msgid "_Replace"
msgstr "_Csere"

787
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
788 789 790
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "A fájlt tömörítve szeretné menteni?"

791
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:616
792 793 794 795 796 797 798 799
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
"using compression."
msgstr ""
"A fájl („%s”) korábban egyszerű szövegként került mentésre, és most "
"tömörítés használatával lesz mentve."

800
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:618
801 802 803
msgid "_Save Using Compression"
msgstr "Mentés _tömörítéssel"

804
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:622
805 806 807
msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "A fájlt egyszerű szövegként szeretné menteni?"

808
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:623
809 810 811 812 813 814 815 816
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
"as plain text."
msgstr ""
"A fájl („%s”) korábban tömörítés használatával került mentésre, és most "
"egyszerű szövegként lesz mentve."

817
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:625
818 819 820
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "Mentés _egyszerű szövegként"

821
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:741 ../gedit/gedit-commands-file.c:958
822 823
#, c-format
msgid "Saving file '%s'…"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
824
msgstr "A(z) „%s” fájl mentése…"
825

826
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:845
827 828
msgid "Save As"
msgstr "Mentés másként"
829

830
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1162
831 832
#, c-format
msgid "Reverting the document '%s'…"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
833
msgstr "A(z) „%s” dokumentum visszaállítása…"
834

835
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1207
836 837
#, c-format
msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
838
msgstr "Visszaállítja „%s” dokumentum nem mentett változásait?"
839

840
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1216
841
#, c-format
842 843
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
844 845 846
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
847 848 849 850
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt %ld másodpercben történt változásai véglegesen elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt %ld másodpercben történt változásai véglegesen elvesznek."
851

852
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1225
853 854
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
855
msgstr "A dokumentum elmúlt percben történt változásai véglegesen elvesznek."
856

857
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1231
858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt egy percben és %ld másodpercben történt véglegesen "
"változásai elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt egy percben és %ld másodpercben történt változásai "
"véglegesen elvesznek."
871

872
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1241
873
#, c-format
874 875
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
876 877 878
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
879 880 881 882
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt %ld percben történt változásai véglegesen elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt %ld percben történt változásai véglegesen elvesznek."
883

884
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1256
885
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
886
msgstr "A dokumentum elmúlt órában történt változásai véglegesen elvesznek."
887

888
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1262
889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt egy órában és %d percben történt változásai véglegesen "
"elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt egy órában és %d percben történt változásai véglegesen "
"elvesznek."
902

903
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1277
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
904
#, c-format
905 906 907 908 909 910 911 912
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"A dokumentum elmúlt %d órában történt változásai véglegesen elvesznek."
msgstr[1] ""
"A dokumentum elmúlt %d órában történt változásai véglegesen elvesznek."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
913

914
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1300
915 916
msgid "_Revert"
msgstr "_Visszaállítás"
917

918
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:78
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
919
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
920 921
msgstr ""
"A gedit egy kicsi és könnyű szövegszerkesztő a GNOME asztali környezethez"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
922

923
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:102
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
924
msgid "translator-credits"
925
msgstr ""
926 927 928 929 930 931 932 933
"Bán Szabolcs <shooby at gnome dot hu>\n"
"Doma Péter <zelin at pointernet dot hu>\n"
"Dvornik László <dvornik at gnome dot hu>\n"
"Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Kovács Emese <emese at gnome dot hu>\n"
"Őry Máté <orymate at gmail dot com>\n"
"Sári Gábor <saga at gnome dot hu>\n"
"Tímár András <timar at gnome dot hu>"
934

935
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:103
936
#, c-format
937 938 939 940
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "%d egyezés megtalálva és kicserélve"
msgstr[1] "%d egyezés megtalálva és kicserélve"
941

942
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
943 944
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Egy egyezés megtalálva és kicserélve"
945

946 947
#. Translators: %s is replaced by the text
#. entered by the user in the search box
948
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:138
949 950 951
#, c-format
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "„%s” nem található"
952

953
#: ../gedit/gedit-document.c:1165 ../gedit/gedit-document.c:1191
954
#, c-format
955
msgid "Unsaved Document %d"
956
msgstr "Mentetlen dokumentum %d"
957

958
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:427
959 960 961 962
#, c-format
msgid "Tab Group %i"
msgstr "%i. lapcsoport"

963 964
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:524 ../gedit/gedit-window.c:1035
#: ../gedit/gedit-window.c:1041 ../gedit/gedit-window.c:1049
965
msgid "Read-Only"
966
msgstr "Csak olvasható"
967

968 969 970 971
#: ../gedit/gedit-encodings.c:132 ../gedit/gedit-encodings.c:174
#: ../gedit/gedit-encodings.c:176 ../gedit/gedit-encodings.c:178
#: ../gedit/gedit-encodings.c:180 ../gedit/gedit-encodings.c:182
#: ../gedit/gedit-encodings.c:184 ../gedit/gedit-encodings.c:186
972 973
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
974

975 976
#: ../gedit/gedit-encodings.c:145 ../gedit/gedit-encodings.c:169
#: ../gedit/gedit-encodings.c:219 ../gedit/gedit-encodings.c:262
977 978
msgid "Western"
msgstr "Nyugati"
979

980 981
#: ../gedit/gedit-encodings.c:147 ../gedit/gedit-encodings.c:221
#: ../gedit/gedit-encodings.c:258
982 983
msgid "Central European"
msgstr "Közép-európai"
984

985
#: ../gedit/gedit-encodings.c:149
986 987
msgid "South European"
msgstr "Dél-európai"
988

989 990
#: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:165
#: ../gedit/gedit-encodings.c:272
991 992
msgid "Baltic"
msgstr "Balti"
993

994 995 996
#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:223
#: ../gedit/gedit-encodings.c:236 ../gedit/gedit-encodings.c:240
#: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:260
997 998
msgid "Cyrillic"
msgstr "Cirill"
999

1000 1001
#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:229
#: ../gedit/gedit-encodings.c:270
1002 1003
msgid "Arabic"
msgstr "Arab"
1004

1005
#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:264
1006 1007
msgid "Greek"
msgstr "Görög"
Carlos Perell Marn's avatar
Carlos Perell Marn committed
1008

1009
#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
1010 1011
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Héber (vizuális)"
1012

1013 1014
#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:225
#: ../gedit/gedit-encodings.c:266
1015 1016
msgid "Turkish"
msgstr "Török"
1017

1018
#: ../gedit/gedit-encodings.c:163
1019 1020
msgid "Nordic"
msgstr "Északi"
1021

1022
#: ../gedit/gedit-encodings.c:167
1023 1024
msgid "Celtic"
msgstr "Kelta"
1025

1026
#: ../gedit/gedit-encodings.c:171
1027 1028
msgid "Romanian"
msgstr "Román"
1029

1030
#: ../gedit/gedit-encodings.c:189
1031 1032
msgid "Armenian"
msgstr "Örmény"
1033

1034 1035
#: ../gedit/gedit-encodings.c:191 ../gedit/gedit-encodings.c:193
#: ../gedit/gedit-encodings.c:207
1036 1037
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Hagyományos kínai"
1038

1039
#: ../gedit/gedit-encodings.c:195
1040 1041
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Cirill/orosz"
1042

1043 1044 1045
#: ../gedit/gedit-encodings.c:198 ../gedit/gedit-encodings.c:200
#: ../gedit/gedit-encodings.c:202 ../gedit/gedit-encodings.c:232
#: ../gedit/gedit-encodings.c:247
1046 1047
msgid "Japanese"
msgstr "Japán"
1048

1049 1050
#: ../gedit/gedit-encodings.c:205 ../gedit/gedit-encodings.c:234
#: ../gedit/gedit-encodings.c:238 ../gedit/gedit-encodings.c:253
1051 1052
msgid "Korean"
msgstr "Koreai"
1053

1054 1055
#: ../gedit/gedit-encodings.c:210 ../gedit/gedit-encodings.c:212
#: ../gedit/gedit-encodings.c:214
1056 1057
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Egyszerűsített kínai"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1058

1059
#: ../gedit/gedit-encodings.c:216
1060 1061
msgid "Georgian"
msgstr "Grúz"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1062

1063
#: ../gedit/gedit-encodings.c:227 ../gedit/gedit-encodings.c:268
1064 1065 1066
msgid "Hebrew"
msgstr "Héber"

1067
#: ../gedit/gedit-encodings.c:244
1068 1069
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Cirill/ukrán"
1070

1071 1072
#: ../gedit/gedit-encodings.c:249 ../gedit/gedit-encodings.c:255
#: ../gedit/gedit-encodings.c:274
1073 1074
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnami"
1075

1076
#: ../gedit/gedit-encodings.c:251
1077 1078
msgid "Thai"
msgstr "Thai"
1079

1080
#: ../gedit/gedit-encodings.c:425
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
1081 1082 1083
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"

1084
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:283
1085 1086
msgid "Automatically Detected"
msgstr "Automatikusan felismert"
1087

1088 1089
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:302
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:318
1090
#, c-format
1091 1092
msgid "Current Locale (%s)"
msgstr "A jelenlegi locale (%s)"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1093

1094
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:370
1095 1096
msgid "Add or Remove..."
msgstr "Hozzáadás vagy eltávolítás…"
1097

1098 1099 1100 1101 1102
#. ex:set ts=8 noet:
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
msgid "Character encodings"
msgstr "Karakterkódolások"

1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-menu.ui.h:3
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:126
#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:4
#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:125
#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:4
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:5
1118
msgid "A_vailable encodings:"
1119
msgstr "Elér_hető kódolások:"
1120

1121
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:6
1122 1123 1124
msgid "_Description"
msgstr "_Leírás"

1125
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:7
1126 1127 1128
msgid "_Encoding"
msgstr "_Kódolás"

1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
#. Add to Dictionary
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:8
#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:506
msgid "_Add"
msgstr "Hozzá_adás"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:9
msgid "_Remove"
msgstr "_Eltávolítás"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:10
1140 1141 1142
msgid "E_ncodings shown in menu:"
msgstr "A kódolás jele_njen meg a menüben:"

1143
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:40
1144
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:844
1145 1146 1147
msgid "All Files"
msgstr "Minden fájl"

1148
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:41
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1149
msgid "All Text Files"
1150
msgstr "Minden szövegfájl"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1151

1152
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:81
1153
msgid "C_haracter Encoding:"
1154
msgstr "_Karakterkódolás:"
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
1155

1156
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:140
1157 1158 1159
msgid "L_ine Ending:"
msgstr "S_or vége:"

1160
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:159
1161 1162 1163
msgid "Unix/Linux"
msgstr "Unix/Linux"

1164
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:165
1165 1166 1167
msgid "Mac OS Classic"
msgstr "Mac OS klasszikus"

1168
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:171
1169 1170 1171
msgid "Windows"
msgstr "Windows"

1172 1173 1174 1175 1176
#. ex:set ts=8 noet:
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:1
msgid "Highlight Mode"
msgstr "Kiemelési üzemmód"

1177 1178 1179 1180
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:3
msgid "_Select"
msgstr "_Kijelölés"

1181 1182 1183 1184 1185
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:247 ../gedit/gedit-window.c:1119
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:108
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:317
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:433
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:767
1186 1187 1188 1189 1190
msgid "Plain Text"
msgstr "Egyszerű szöveg"

#. ex:set ts=8 noet:
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.ui.h:1
1191 1192 1193
msgid "Search highlight mode..."
msgstr "Kiemelési üzemmód keresése…"

1194 1195
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:147
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:526
1196 1197 1198
msgid "_Retry"
msgstr "Új_ra"

1199
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:167
1200
#, c-format
1201
msgid "Could not find the file “%s”."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
1202
msgstr "Nem található a(z) „%s” fájl."
1203

1204 1205 1206
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:169
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:209
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:216
1207
msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1208
msgstr "Ellenőrizze, hogy pontosan írta-e be a helyet, és próbálja újra."
1209

1210
#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1211
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:188
1212
#, c-format
1213 1214
msgid "Unable to handle “%s:” locations."
msgstr "Nem lehet a(z) „%s:” típusú helyeket kezelni."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1215

1216
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:194
1217 1218
msgid "Unable to handle this location."
msgstr "Ez a hely nem kezelhető."
1219

1220
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
1221 1222
msgid "The location of the file cannot be accessed."
msgstr "A fájl helye nem érhető el."
1223

1224
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:207
1225
#, c-format
1226
msgid "“%s” is a directory."
Gabor Kelemen's avatar
Gabor Kelemen committed
1227
msgstr "„%s” egy könyvtár."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1228

1229
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:214