sk.po 133 KB
Newer Older
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1
# Slovak translation for gedit.
2
# Copyright (C) 2000-2005, 2009-2013 Free Software Foundation, Inc.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
3
# This file is distributed under the same license as the gedit package.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
4
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2000-2003.
5
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004.
6
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2009.
7 8
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010-2012.
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2013.
9
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2014.
10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gedit\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
15
"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
16 17
"POT-Creation-Date: 2018-01-29 03:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-11 19:15+0100\n"
18 19
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
20
"Language: sk\n"
21
"MIME-Version: 1.0\n"
22
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
25 26 27 28 29 30
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"

#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
msgid "Edit text files"
msgstr "Úprava textových súborov"
31

32 33
# DK: typujem ze zaciatok vety by mal byt velkym pismenom "Gedit...". Nahlas bug a preloz to velkym.
# PK: nie, aj inde je gedit malym pismom
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
34
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
35
msgid ""
36 37 38
"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
"text editor."
39
msgstr ""
40 41
"gedit je oficiálny textový editor pracovného prostredia GNOME. Snaží sa byť "
"jednoduchý a ľahko použiteľný, ale zároveň aj všestranný textový editor."
42 43 44

# DK: tu druhu cast vety by som doplnil o to, co si vynechal "..., gedit bude spoľahlivým nástrojom na úspešné dokončenie/zvládnutie vašich úloh.."
# PK: myslim, ze nemusim doslovne, podstatu to vystihuje
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
45
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
46
msgid ""
47 48
"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
49
"tool to accomplish your task."
50 51 52
msgstr ""
"Či píšete bestseller, programujete inovatívnu aplikáciu alebo si robíte "
"poznámky, gedit bude vaším spoľahlivým nástrojom."
53

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
54
#: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:4
55 56 57 58 59 60
msgid ""
"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
"needs and adapt it to your workflow."
msgstr ""
"Jeho flexibilný systém zásuvných modulov umožňuje prispôsobenie aplikácie "
"vašim potrebám."
61

62
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1 ../gedit/gedit-print-job.c:730
63
msgid "Text Editor"
64
msgstr "Textový editor"
Carlos Perell Marn's avatar
Carlos Perell Marn committed
65

66
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:3
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
67
msgid "gedit Text Editor"
68
msgstr "gedit - textový editor"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
69

70
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
71 72
msgid "Text;Editor;Plaintext;Write;"
msgstr "Text;Editor;Čistý text;Písať;Napísať;Písanie;"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
73

74
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
75 76
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
77

78
#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:6
79 80
msgid "New Document"
msgstr "Nový dokument"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
81

82
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
83 84
msgid "Use Default Font"
msgstr "Použiť predvolené písmo"
85

86
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
87
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
88
"Whether to use the system’s default fixed width font for editing text "
89
"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
90
"font named in the “Editor Font” option will be used instead of the system "
91
"font."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
92
msgstr ""
93 94 95
"Určuje, či sa má používať pri úprave textu predvolené písmo s pevnou šírkou "
"znaku namiesto písma nastaveného pre gedit. Ak je táto voľba vypnutá, "
"použije sa písmo uvedené vo voľbe „Písmo editora“ namiesto systémového písma."
96 97 98 99 100

# predvolene pismo
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:3
msgid "'Monospace 12'"
msgstr "'Monospace 12'"
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
101

102
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:4
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
103 104
msgid "Editor Font"
msgstr "Písmo editora"
105

106
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
107 108
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
109
"effect if the “Use Default Font” option is turned off."
110 111 112
msgstr ""
"V oblasti na úpravy sa použije toto písmo. Nastavenie sa prejaví iba ak je "
"vypnutá voľba „Použiť predvolené písmo“."
113

114
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
115 116
msgid "Style Scheme"
msgstr "Schéma štýlu"
117

118
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:7
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
119
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
120 121 122
msgstr ""
"Identifikátor schémy štýlu GtkSourceView použitej na farebné zvýraznenie "
"textu."
123

124
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:8
125
msgid "Create Backup Copies"
126
msgstr "Vytvárať záložné kópie"
127

128
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:9
129
msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves."
130 131
msgstr ""
"Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
132

133
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:10
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
134 135
msgid "Autosave"
msgstr "Automatické ukladanie"
136

137
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
138
msgid ""
139
"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
140
"interval. You can set the time interval with the “Autosave Interval” option."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
141
msgstr ""
142 143 144
"Určuje, či má gedit automaticky ukladať zmenené súbory po zadanom časovom "
"intervale. Jeho hodnotu môžete zapnúť pomocou voľby „Interval automatického "
"ukladania“."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
145

146
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
147 148
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Interval automatického ukladania"
149

150
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
151
msgid ""
152
"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
153
"This will only take effect if the “Autosave” option is turned on."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
154
msgstr ""
155 156
"Počet minút, po ktorých gedit automaticky uloží zmenené súbory. Toto "
"nastavenie sa prejaví, iba ak máte zapnutú voľbu „Automatické ukladanie“."
157

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
158
# operácií vrátenia
159
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
160 161
msgid "Maximum Number of Undo Actions"
msgstr "Maximálny počet operácií vrátenia"
162

163
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
164
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
165 166
"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use “-1” "
"for unlimited number of actions."
167 168 169
msgstr ""
"Maximálny počet operácií, ktoré bude gedit schopný vrátiť späť alebo "
"opätovne spraviť. Použite „-1“ pre neobmedzený počet operácií."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
170

171
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
172 173
msgid "Line Wrapping Mode"
msgstr "Režim zalamovania riadkov"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
174

175
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
176
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
177 178 179 180
"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use “none” for no "
"wrapping, “word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
181
msgstr ""
182 183 184 185
"Určuje ako v oblasti na úpravy zalamovať riadky pri upravovaní. „none“ bez "
"zalamovania, „word“ pre zalamovanie na okraji slov a „char“ pre zalamovanie "
"na ľubovoľnom znaku. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, "
"takže musia byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
186

187
# summary
188
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
189 190 191 192 193 194
msgid "Last split mode choice for line wrapping mode"
msgstr "Posledný vybratý režim rozdelenia pre režim zalamovania riadkov"

# desc
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:19
msgid ""
195
"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
196 197 198
"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use “word” for "
"wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at individual character "
"boundaries."
199
msgstr ""
200 201 202 203
"Určuje posledný režim rozdelenia v režime zalamovania riadkov, takže aj keď "
"je režim zalamovania vypnutý, režim rozdelenia je stále zapamätaný. Použite "
"výraz „word“ pre zalomenie na hraniciach slov a výraz „char“ pre zalomenie "
"na jednotlivých znakoch."
204 205

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
206 207
msgid "Tab Size"
msgstr "Veľkosť tabulátora"
208

209
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:21
210 211 212
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
213
msgstr "Určuje počet medzier, ktoré sa zobrazia namiesto znakov Tab."
214

215
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:22
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
216 217
msgid "Insert spaces"
msgstr "Vložiť medzery"
218

219
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:23
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
220
msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
221
msgstr "Určuje, či má gedit namiesto tabulátorov vkladať medzery."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
222

223
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:24
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
224 225
msgid "Automatic indent"
msgstr "Automatické odsadenie"
226

227
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:25
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
228
msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
229
msgstr "Určuje, či má gedit zapnúť automatické odsadzovanie."
230

231
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:26
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
232 233
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Zobraziť čísla riadkov"
234

235
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:27
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
236
msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
237
msgstr "Určuje, či má gedit zobrazovať čísla riadkov v oblasti na úpravy."
238

239
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:28
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
240 241
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Zvýrazniť aktuálny riadok"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
242

243
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:29
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
244
msgid "Whether gedit should highlight the current line."
245
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazniť aktuálny riadok."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
246

247
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:30
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
248 249
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Zvýrazniť zodpovedajúce zátvorky"
250

251
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:31
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
252
msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
253
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazňovať zodpovedajúcu zátvorku."
254

255
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:32
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
256 257
msgid "Display Right Margin"
msgstr "Zobraziť pravý okraj"
258

259
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:33
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
260
msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
261
msgstr "Určuje, či má gedit zobraziť pravý okraj v oblasti na úpravy."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
262

263
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:34
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
264
msgid "Right Margin Position"
265
msgstr "Pozícia pravého okraja"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
266

267
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:35
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
268 269
msgid "Specifies the position of the right margin."
msgstr "Určuje pozíciu pravého okraja."
270

271
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:36
272 273 274 275 276 277 278 279
msgid "Display Overview Map"
msgstr "Zobraziť mapu s prehľadom"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
msgstr "Určuje, či má aplikácia gedit zobraziť mapu s prehľadom pre dokument."

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
280 281 282
msgid "Document background pattern type"
msgstr "Typ vzoru pozadia dokumentu"

283
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
284 285 286
msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
msgstr "Určuje, či bude mať dokument vzor pozadia vyplnený farbou."

287
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
288
msgid "Smart Home End"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
289
msgstr "Inteligentné Home End"
290

291
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
292
msgid ""
293
"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
294 295
"“disabled” to always move at the start/end of the line, “after” to move to "
"the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
296
"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
297 298 299
"pressed, “before” to move to the start/end of the text before moving to the "
"start/end of the line and “always” to always move to the start/end of the "
"text instead of the start/end of the line."
300
msgstr ""
301 302 303 304 305 306 307
"Určuje ako sa pohybuje kurzor po stlačení kláves Home a End. Pri „disabled“ "
"sa vždy presunie na začiatok/koniec riadka, pri „after“ sa presunie na "
"začiatok/koniec riadka po prvom stlačení klávesu a na začiatok/koniec textu "
"ignorujúc netlačiteľné znaky po druhom stlačení klávesu. Pri „before“ sa "
"presunie na začiatok/koniec textu pred presunutím na začiatok/koniec riadka "
"a pri „always“ sa vždy presunie na začiatok/koniec textu namiesto začiatku/"
"konca riadka."
308

309
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
310 311 312
msgid "Restore Previous Cursor Position"
msgstr "Obnoviť predošlú polohu kurzora"

313
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
314 315 316 317 318
msgid ""
"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
"loaded."
msgstr ""
"Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
319

320
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
321 322 323
msgid "Enable Syntax Highlighting"
msgstr "Povoliť zvýrazňovanie syntaxe"

324
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:45
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
325
msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
326
msgstr "Určuje, či má gedit zapnúť zvýrazňovanie syntaxe."
327

328
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
329 330
msgid "Enable Search Highlighting"
msgstr "Povoliť zvýrazňovanie vyhľadávania"
331

332
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
333 334
msgid ""
"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
335
msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazniť všetky výskyty hľadaného textu."
336

337
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
338
msgid "Ensure Trailing Newline"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
339
msgstr "Zaistiť znak nového riadka na konci"
340

341
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
342 343 344 345
msgid ""
"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
msgstr ""
"Určuje, či má gedit zaisťovať, aby dokument vždy končil znakom nového riadka."
346

347
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
348 349
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Panel nástrojov je viditeľný"
350

351
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
352
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
353
msgstr "Určuje, či má byť v oknách editora zobrazený panel nástrojov."
354

355
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
356 357
msgid "Notebook Show Tabs Mode"
msgstr "Režim zobrazenia kariet poznámkového bloku"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
358

359
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
360
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
361 362
"Specifies when to show the notebook tabs. Use “never” to never show the "
"tabs, “always” to always show the tabs, and “auto” to show the tabs only "
363 364
"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
365
msgstr ""
366 367 368 369
"Určuje, kedy zobrazovať karty poznámkového bloku. „never“ nikdy nezobrazí "
"karty, „always“ vždy zobrazí karty a „auto“ zobrazí karty iba ak je otvorená "
"viac ako jedna karta. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, "
"takže musia byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
370

371
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
372
msgid "Status Bar is Visible"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
373
msgstr "Stavová lišta je viditeľná"
374

375
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
376 377 378 379
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Určuje, či sa má v dolnej časti okna editora zobrazovať stavový riadok."
380

381
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
382 383
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Bočný panel je viditeľný"
384

385
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
386 387
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
388
msgstr "Určuje, či má byť viditeľný bočný panel v ľavej časti okien na úpravy."
389

390
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
391 392
msgid "Maximum Recent Files"
msgstr "Maximálny počet nedávnych súborov"
393

394
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
395 396
msgid ""
"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
397
"in the “Recent Files” submenu."
398 399
msgstr ""
"Určuje maximálny počet nedávno otvorených súborov v ponuke „Nedávne súbory“."
400

401
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
402 403
msgid "Print Syntax Highlighting"
msgstr "Tlačiť so zvýraznením syntaxe"
404

405
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
406
msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
407
msgstr "Určuje, či má gedit pri tlači zvýrazňovať syntax."
408

409
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:62
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
410 411
msgid "Print Header"
msgstr "Tlačiť hlavičku"
412

413
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
414
msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
415
msgstr "Určuje, či má gedit tlačiť aj hlavičku dokumentu."
416

417
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
418 419
msgid "Printing Line Wrapping Mode"
msgstr "Režim zalamovania riadkov pri tlači"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
420

421
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
422
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
423 424
"Specifies how to wrap long lines for printing. Use “none” for no wrapping, "
"“word” for wrapping at word boundaries, and “char” for wrapping at "
425 426
"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
"make sure they appear exactly as mentioned here."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
427
msgstr ""
428 429 430 431
"Určuje ako zalamovať riadky pri tlači. „none“ bez zalamovania, „word“ pre "
"zalamovanie na okraji slov a „char“ pre zalamovanie na ľubovoľnej hranici "
"znakov. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, takže musia "
"byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
432

433
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
434 435
msgid "Print Line Numbers"
msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
436

437
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
438
msgid ""
439 440 441 442 443 444
"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
"lines."
msgstr ""
"Ak je táto hodnota 0, pri tlači sa nebudú vkladať čísla riadkov. Inak sa "
"vždy po tu určenom počte riadkov zobrazí číslo riadka."
445

446
# predvolene pismo
447
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
448 449 450
msgid "'Monospace 9'"
msgstr "'Monospace 9'"

451
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:69
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
452 453
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Písmo pre telo pri tlači"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
454

455
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
456
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
457
"Specifies the font to use for a document’s body when printing documents."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
458
msgstr "Určuje písmo používané pre telo dokumentu pri tlači."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
459

460
# predvolene pismo
461
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:71
462 463 464
msgid "'Sans 11'"
msgstr "'Sans 11'"

465
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:72
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
466 467
msgid "Header Font for Printing"
msgstr "Písmo hlavičky pri tlači"
468

469
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
470
msgid ""
471
"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
472
"will only take effect if the “Print Header” option is turned on."
473 474 475
msgstr ""
"Určuje písmo pre hlavičku stránky pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví, iba "
"ak máte zapnutú voľbu „Tlačiť hlavičku“."
476

477
# predvolene pismo
478
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
479 480 481
msgid "'Sans 8'"
msgstr "'Sans 8'"

482
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:75
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
483 484
msgid "Line Number Font for Printing"
msgstr "Písmo pre čísla riadkov pre tlač"
485

486
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
487 488
msgid ""
"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
489
"take effect if the “Print Line Numbers” option is non-zero."
490 491 492
msgstr ""
"Určuje písmo pre čísla riadkov pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví iba ak "
"je voľba „Tlačiť čísla riadkov“ nastavená na nenulovú hodnotu."
493

494
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:77
495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
msgid "Margin Left"
msgstr "Ľavý okraj"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:78
msgid "The left margin, in millimeters."
msgstr "Ľavý okraj, v milimetroch."

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:79
msgid "Margin Top"
msgstr "Horný okraj"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:80
msgid "The top margin, in millimeters."
msgstr "Horný okraj, v milimetroch."

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:81
msgid "Margin Right"
msgstr "Pravý okraj"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:82
msgid "The right margin, in millimeters."
msgstr "Pravý okraj, v milimetroch."

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:83
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Dolný okraj"

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
msgid "The bottom margin, in millimeters."
msgstr "Dolný okraj, v milimetroch."

#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
527
msgid "Candidate Encodings"
528
msgstr "Kandidáti kódovania"
529

530
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
531
msgid ""
532
"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
533
"save file chooser. “CURRENT” represents the current locale encoding. Only "
534 535
"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
536
msgstr ""
537 538 539 540
"Zoznam kandidátov kódovaní zobrazený v ponuke Kódovanie znakov pri vyberaní "
"súborov na otvorenie/uloženie. Voľba „CURRENT“ reprezentuje aktuálne "
"kódovanie podľa miestneho nastavenia. Použijú sa iba rozpoznané kódovania. "
"Predvolená hodnota je prázdny zoznam, kedy program gedit zvolí vhodné "
541
"predvolené nastavenie v závislosti od krajiny a jazyka."
542

543
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
544 545 546
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktívne zásuvné moduly"

547
#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
548
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
549 550
"List of active plugins. It contains the “Location” of the active plugins. "
"See the .gedit-plugin file for obtaining the “Location” of a given plugin."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
551
msgstr ""
552 553
"Zoznam aktívnych zásuvných modulov. Obsahuje „Umiestnenie“ aktívnych "
"zásuvných modulov. „Umiestnenie“ daného zásuvného modulu nájdete v súbore ."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
554
"gedit-plugin."
Paolo Borelli's avatar
Paolo Borelli committed
555

556
# cmd desc
557
#: ../gedit/gedit-app.c:110
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
558
msgid "Show the application’s version"
559 560 561
msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"

# cmd desc
562
#: ../gedit/gedit-app.c:116
563 564 565 566
msgid "Display list of possible values for the encoding option"
msgstr "Zobrazí zoznam možných hodnôt voľby kódovania"

# cmd desc
567
#: ../gedit/gedit-app.c:123
568 569 570 571 572 573
msgid ""
"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
"command line"
msgstr ""
"Nastaví kódovanie znakov, ktoré bude použité na otvorenie súborov uvedených "
"v príkazovom riadku"
574

575
#: ../gedit/gedit-app.c:124
576 577 578 579
msgid "ENCODING"
msgstr "KÓDOVANIE"

# cmd desc
580
#: ../gedit/gedit-app.c:130
581 582 583 584
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
msgstr "Vytvorí nové hlavné okno v bežiacej inštancii gedit"

# cmd desc
585
#: ../gedit/gedit-app.c:137
586 587 588 589
msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
msgstr "Vytvorí nový dokument v bežiacej inštancii gedit"

# cmd desc
590
#: ../gedit/gedit-app.c:144
591 592 593 594 595
msgid "Open files and block process until files are closed"
msgstr "Otvorí súbory a zablokuje proces do zatvorenia súborov"

# čo je samostatný režim?
# Ivan: http://mail.gnome.org/archives/commits-list/2010-May/msg00365.html
596
#: ../gedit/gedit-app.c:151
597 598 599
msgid "Run gedit in standalone mode"
msgstr "Spustí gedit v samostatnom režime"

600
#: ../gedit/gedit-app.c:158
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
601
msgid "[FILE…] [+LINE[:COLUMN]]"
602
msgstr "[SÚBOR…] [+RIADOK[:STĹPEC]]"
603

604
#: ../gedit/gedit-app.c:273
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
605 606 607
msgid "There was an error displaying the help."
msgstr "Nastala chyba pri zobrazovaní pomocníka."

608
#: ../gedit/gedit-app.c:967
609 610 611
#, c-format
msgid "%s: invalid encoding."
msgstr "%s: neplatné kódovanie."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
612

613
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:277
614 615 616
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavrieť _bez uloženia"

617
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:278
618 619 620 621 622 623 624 625
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
626 627 628 629
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:45
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:789
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:874
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:912
630 631
#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
632 633 634
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

635
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
636
#: ../gedit/resources/gtk/menus.ui.h:10
637
#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
638 639 640
msgid "_Save As…"
msgstr "Uložiť _ako…"

641
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:306
642
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855
643
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:18
644
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
645 646
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:875
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:913
647 648 649
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"

650
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
651
#, c-format
652
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
653
"If you don’t save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
654
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
655
"If you don’t save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
656 657 658
"lost."
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
659
msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú sekundu budú natrvalo stratené."
660 661
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
662

663
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:333
664
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
665
"If you don’t save, changes from the last minute will be permanently lost."
666
msgstr "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
667

668
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:339
669
#, c-format
670
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
671
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld second will be "
672 673
"permanently lost."
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
674
"If you don’t save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekúnd budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[1] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundu budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo "
"stratené."
685

686
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:349
687
#, c-format
688
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
689
"If you don’t save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
690
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
691
"If you don’t save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
692 693 694
"lost."
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %ld minút budú natrvalo stratené."
695
msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
696 697
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
698

699
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
700
msgid "If you don’t save, changes from the last hour will be permanently lost."
701
msgstr "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
702

703
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
704
#, c-format
705
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
706
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minute will be "
707 708
"permanently lost."
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
709
"If you don’t save, changes from the last hour and %d minutes will be "
710 711 712 713 714 715 716 717 718
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minút budú natrvalo stratené."
msgstr[1] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minútu budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo "
"stratené."
719

720
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:385
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
721
#, c-format
722
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
723
"If you don’t save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
724
msgid_plural ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
725
"If you don’t save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
726 727
msgstr[0] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %d hodín budú natrvalo stratené."
728
msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
729 730
msgstr[2] ""
"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
731

732
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
733
#, c-format
734
msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
735
msgstr "Zmeny v dokumente „%s“ budú natrvalo stratené."
736

737
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
738
#, c-format
739
msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
740
msgstr "Uložiť zmeny v dokumente „%s“ pred zatvorením?"
741

742 743
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
744 745
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Správca systému zakázal ukladanie."
746

747
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:500
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
748 749 750
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
751 752 753
msgstr[0] "Zmeny v %d dokumentoch budú natrvalo stratené."
msgstr[1] "Zmeny v %d dokumente budú natrvalo stratené."
msgstr[2] "Zmeny v %d dokumentoch budú natrvalo stratené."
754

755
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:508
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
756 757
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
"Máte otvorených %d dokumentov, ktoré obsahujú neuložené zmeny. Chcete ich "
"uložiť pred zatvorením?"
msgstr[1] ""
"Máte otvorený %d dokument, ktorý obsahuje neuložené zmeny. Chcete ich uložiť "
"pred zatvorením?"
msgstr[2] ""
"Máte otvorené %d dokumenty, ktoré obsahujú neuložené zmeny. Chcete ich "
"uložiť pred zatvorením?"
769

770
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
771 772
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Dokum_enty s neuloženými zmenami:"
773

774
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
775 776
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "Vyberte _súbory, ktoré chcete uložiť:"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
777

778
#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:562
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
779
msgid "If you don’t save, all your changes will be permanently lost."
780
msgstr "Ak ich neuložíte, všetky vaše zmeny budú natrvalo stratené."
781

782
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:261
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
783
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
784
msgid "Loading file “%s”…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
785
msgstr "Načítava sa súbor „%s“…"
786

787
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:270
788 789 790
#, c-format
msgid "Loading %d file…"
msgid_plural "Loading %d files…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
791 792 793
msgstr[0] "Načítava sa %d súborov…"
msgstr[1] "Načítava sa %d súbor…"
msgstr[2] "Načítavajú sa %d súbory…"
794

795
#. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
796 797
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
msgctxt "window title"
798
msgid "Open"
799
msgstr "Otvorenie"
800

801
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463
802
#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:15
803 804
#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
805 806
#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:46
#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:790
807 808 809
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"

810
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
811
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
812
msgid "The file “%s” is read-only."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
813
msgstr "Súbor „%s“ je iba na čítanie."
814

815
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:563
816
msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
817 818
msgstr "Chcete sa pokúsiť ho nahradiť tým, ktorý ukladáte?"

819 820
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:568
#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:4
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
821 822 823
msgid "_Replace"
msgstr "Na_hradiť"

824
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:608
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
825 826 827
msgid "Save the file using compression?"
msgstr "Uložiť súbor komprimovane?"

828
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
829 830 831
msgid "Save the file as plain text?"
msgstr "Uložiť súbor ako čistý text?"

832
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:625
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
833
#, c-format
834
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
835 836
"The file “%s” was previously saved as plain text and will now be saved using "
"compression."
837 838 839
msgstr ""
"Súbor „%s“ bol predtým uložený ako čistý text a teraz bude uložený "
"komprimovane."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
840

841
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:629
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
842 843 844
msgid "_Save Using Compression"
msgstr "_Uložiť komprimovane"

845
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:634
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
846
#, c-format
847
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
848
"The file “%s” was previously saved using compression and will now be saved "
849 850 851 852
"as plain text."
msgstr ""
"Súbor „%s“ bol predtým uložený komprimovane a teraz bude uložený ako čistý "
"text."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
853

854
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
855 856
msgid "_Save As Plain Text"
msgstr "_Uložiť ako čistý text"
857

858
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
859
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
860
msgid "Saving file “%s”…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
861
msgstr "Ukladá sa súbor „%s“…"
862

863 864 865
#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
msgctxt "window title"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
866
msgid "Save As"
867
msgstr "Uloženie ako"
868

869
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
870
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
871
msgid "Reverting the document “%s”…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
872
msgstr "Vracia sa obsah dokumentu „%s“…"
873

874
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
875
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
876
msgid "Revert unsaved changes to document “%s”?"
877 878
msgstr ""
"Vrátiť späť obsah súboru a zrušiť tak neuložené zmeny v dokumente „%s“?"
879

880
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
881
#, c-format
882 883 884 885 886 887 888
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledných %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
889
msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú sekundu budú natrvalo stratené."
890 891
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
892

893 894 895
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1494
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
896
msgstr "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
897

898
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1500
899
#, c-format
900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekúnd budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[1] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekundu budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo "
"stratené."

#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1510
917
#, c-format
918 919 920 921 922 923 924
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
"lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledných %ld minút budú natrvalo stratené."
925
msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
926 927
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
928

929
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1525
930
msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
931
msgstr "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
932

933
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1531
934
#, c-format
935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"permanently lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minút budú natrvalo stratené."
msgstr[1] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minútu budú natrvalo "
"stratené."
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo "
"stratené."

#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1546
951
#, c-format
952 953 954 955 956 957
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
msgstr[0] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledných %d hodín budú natrvalo stratené."
958
msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
959 960
msgstr[2] ""
"Zmeny v tomto dokumente za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
961

962
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1569
963
msgid "_Revert"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
964
msgstr "V_rátiť"
965

966
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:110
967
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
968
msgstr "gedit je malý textový editor nenáročný na zdroje pre prostredie GNOME"
969

970
#: ../gedit/gedit-commands-help.c:132
971
msgid "translator-credits"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
972
msgstr ""
973
"Stanislav Višňovský\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
974
"Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
975 976
"Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
977

978
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:107
979
#, c-format
980 981 982 983 984 985
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "Nájdených a nahradených %d výskytov"
msgstr[1] "Nájdený a nahradený %d výskyt"
msgstr[2] "Nájdené a nahradené %d výskyty"

986
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:116
987 988
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Nájdený a nahradený jeden výskyt"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
989

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
990 991
#. Translators: %s is replaced by the text
#. entered by the user in the search box
992
#: ../gedit/gedit-commands-search.c:142
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
993
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
994
msgid "“%s” not found"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
995
msgstr "Výraz „%s“ nebol nájdený"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
996

997
#: ../gedit/gedit-document.c:1103 ../gedit/gedit-document.c:1136
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
998
#, c-format
999
msgid "Untitled Document %d"
1000
msgstr "Neuložený dokument %d"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1001

1002
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:399
1003 1004 1005 1006
#, c-format
msgid "Tab Group %i"
msgstr "Skupina kariet %i"

1007 1008
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:499 ../gedit/gedit-window.c:1161
#: ../gedit/gedit-window.c:1167 ../gedit/gedit-window.c:1175
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1009 1010
msgid "Read-Only"
msgstr "Len na čítanie"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1011

1012 1013
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1014 1015
msgid "Automatically Detected"
msgstr "Automaticky zistené"
1016

1017 1018
#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1019
msgid "Add or Remove…"
1020
msgstr "Pridať alebo odstrániť…"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1021

1022
#: ../gedit/gedit-encoding-items.c:92
1023 1024 1025
#, c-format
msgid "Current Locale (%s)"
msgstr "Aktuálne miestne nastavenia (%s)"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1026

1027 1028 1029 1030 1031 1032
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:95
#, c-format
msgid "%s (Current Locale)"
msgstr "%s (Aktuálne miestne nastavenia)"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:190
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1033
msgid "Do you really want to reset the character encodings’ preferences?"
1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056
msgstr "Skutočne chcete obnoviť nastavenia kódovaní znakov?"

#. Reset button
#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:195 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:820
msgid "_Reset"
msgstr "O_bnoviť"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:731
msgid "Add"
msgstr "Pridá"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:774
msgid "Remove"
msgstr "Odstráni"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:785
msgid "Move to a higher priority"
msgstr "Premiestni na vyššiu prioritu"

#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:796
msgid "Move to a lower priority"
msgstr "Premiestni na nižšiu prioritu"

1057 1058
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:41
#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1059 1060 1061
msgid "All Files"
msgstr "Všetky súbory"

1062
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:42
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1063
msgid "All Text Files"
1064
msgstr "Všetky textové súbory"
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1065

1066
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:307
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1067 1068
msgid "C_haracter Encoding:"
msgstr "_Kódovanie znakov:"
1069

1070
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:366
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1071 1072 1073
msgid "L_ine Ending:"
msgstr "Konce _riadkov:"

1074
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:547
1075 1076
msgid "Character Encoding:"
msgstr "_Kódovanie znakov:"
1077

1078
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:620
1079 1080
msgid "Line Ending:"
msgstr "Konce _riadkov:"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1081

1082
#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1245
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1083 1084 1085 1086
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:115
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:324
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:440
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:774
1087 1088 1089
msgid "Plain Text"
msgstr "Čistý text"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1090
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:142
1091
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1092 1093 1094
msgid "_Retry"
msgstr "_Skúsiť znova"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1095
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:162
1096
#, c-format
1097 1098
msgid "Could not find the file “%s”."
msgstr "Nepodarilo sa nájsť súbor „%s“."
1099

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1100 1101 1102
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:164
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:204
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:211
1103
msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1104
msgstr "Prosím, overte, či ste zadali správne umiestnenie a skúste to znovu."
1105

1106
#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1107
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:183
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1108
#, c-format
1109 1110
msgid "Unable to handle “%s:” locations."
msgstr "Nepodarilo sa obslúžiť umiestnenia „%s:“."
1111

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1112
#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:189
1113 1114
msgid "Unable to handle this location."
msgstr "Nepodarilo sa obslúžiť toto umiestnenie."
Paolo Maggi's avatar
Paolo Maggi committed
1115

Dušan Kazik's avatar