Updated Catalan translation.

parent a5ba9950
2006-01-02 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2006-01-02 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -4,14 +4,14 @@
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003, 2004.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2003.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2005.
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2005, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 2.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-14 01:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-14 01:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-02 17:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-02 17:51+0100\n"
"Last-Translator: Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
msgid "Edit text files"
msgstr "Editeu fitxers de text"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:428
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:430
msgid "Text Editor"
msgstr "Editor de text"
......@@ -1087,23 +1087,23 @@ msgid "_minutes"
msgstr "_minuts"
#
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:234
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:944
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:248
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:974
msgid "Replace"
msgstr "Reemplaça"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:942
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:260 ../gedit/gedit-window.c:972
msgid "Find"
msgstr "Cerca"
#
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:298
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:312
msgid "Replace _All"
msgstr "Reempl_aça-ho tot"
#
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:299
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:562
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:313
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:562 ../plugins/savecopy/savecopy.c:368
msgid "_Replace"
msgstr "_Reemplaça"
......@@ -1338,7 +1338,7 @@ msgid "Could not obtain backup filename"
msgstr "No s'ha obtenir el nom del fitxer de còpia de seguretat"
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
#: ../gedit/gedit-window.c:1417 ../gedit/gedit-window.c:1422
#: ../gedit/gedit-window.c:1461 ../gedit/gedit-window.c:1466
msgid "Read Only"
msgstr "Només de lectura"
......@@ -1482,11 +1482,11 @@ msgstr "Afegeix o sup_rimeix..."
msgid "C_haracter Coding:"
msgstr "C_odificació de caràcters:"
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:186
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:186 ../plugins/savecopy/savecopy.c:583
msgid "All Files"
msgstr "Tots els fitxers"
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:194
#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:194 ../plugins/savecopy/savecopy.c:591
msgid "All Text Files"
msgstr "Tots els fitxers de text"
......@@ -1865,13 +1865,30 @@ msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer %s."
msgid "Close document"
msgstr "Tanca el document"
#: ../gedit/gedit-panel.c:306 ../gedit/gedit-panel.c:427
#
#: ../gedit/gedit-output-window.c:378
msgid "Close the output window"
msgstr "Tanca la finestra de sortida"
#: ../gedit/gedit-output-window.c:416
msgid "Copy selected lines"
msgstr "Copia les línies seleccionades"
#: ../gedit/gedit-output-window.c:436
msgid "Clear the output window"
msgstr "Neteja la finestra de sortida"
#: ../gedit/gedit-output-window.c:476
msgid "Output Lines"
msgstr "Línies de sortida"
#: ../gedit/gedit-panel.c:345 ../gedit/gedit-panel.c:560
#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:444
#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:322
msgid "Empty"
msgstr "Buit"
#: ../gedit/gedit-panel.c:459
#: ../gedit/gedit-panel.c:501 ../gedit/gedit-panel.c:581
msgid "Hide panel"
msgstr "Amaga el quadre"
......@@ -2135,7 +2152,7 @@ msgstr "Crea un document nou"
msgid "_Open..."
msgstr "_Obre..."
#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1034
#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1075
msgid "Open a file"
msgstr "Obre un fitxer"
......@@ -2215,147 +2232,147 @@ msgstr "Imprimeix la pàgina actual"
msgid "Close the current file"
msgstr "Tanca el fitxer actual"
#: ../gedit/gedit-ui.h:92
msgid "Quit the program"
msgstr "Surt del programa"
#: ../gedit/gedit-ui.h:96
#: ../gedit/gedit-ui.h:94
msgid "Undo the last action"
msgstr "Desfés la darrera acció"
#: ../gedit/gedit-ui.h:98
#: ../gedit/gedit-ui.h:96
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Refés l'última acció desfeta"
#: ../gedit/gedit-ui.h:100
#: ../gedit/gedit-ui.h:98
msgid "Cut the selection"
msgstr "Retalla la selecció"
#: ../gedit/gedit-ui.h:102
#: ../gedit/gedit-ui.h:100
msgid "Copy the selection"
msgstr "Copia la selecció"
#: ../gedit/gedit-ui.h:104
#: ../gedit/gedit-ui.h:102
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Enganxa el porta-retalls"
#: ../gedit/gedit-ui.h:106
#: ../gedit/gedit-ui.h:104
msgid "Delete the selected text"
msgstr "Suprimeix el text seleccionat"
#: ../gedit/gedit-ui.h:107
#: ../gedit/gedit-ui.h:105
msgid "Select _All"
msgstr "Selecciona-ho t_ot"
#: ../gedit/gedit-ui.h:108
#: ../gedit/gedit-ui.h:106
msgid "Select the entire document"
msgstr "Selecciona el document sencer"
#. View menu
#: ../gedit/gedit-ui.h:111
#: ../gedit/gedit-ui.h:109
msgid "_Highlight Mode"
msgstr "Mode de _ressaltat"
#. Search menu
#: ../gedit/gedit-ui.h:114
#: ../gedit/gedit-ui.h:112
msgid "_Find..."
msgstr "_Cerca..."
#: ../gedit/gedit-ui.h:115
#: ../gedit/gedit-ui.h:113
msgid "Search for text"
msgstr "Cerca el text"
#: ../gedit/gedit-ui.h:116
#: ../gedit/gedit-ui.h:114
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Cerca el següe_nt"
#: ../gedit/gedit-ui.h:117
#: ../gedit/gedit-ui.h:115
msgid "Search forwards for the same text"
msgstr "Cerca el mateix text cap enrere"
#: ../gedit/gedit-ui.h:118
#: ../gedit/gedit-ui.h:116
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "Cerca l'an_terior"
#: ../gedit/gedit-ui.h:119
#: ../gedit/gedit-ui.h:117
msgid "Search backwards for the same text"
msgstr "Cerca la mateixa cadena cap enrere"
#: ../gedit/gedit-ui.h:120
#: ../gedit/gedit-ui.h:118
msgid "_Replace..."
msgstr "_Reemplaça..."
#: ../gedit/gedit-ui.h:121
#: ../gedit/gedit-ui.h:119
msgid "Search for and replace text"
msgstr "Cerca i reemplaça el text"
#: ../gedit/gedit-ui.h:122
#: ../gedit/gedit-ui.h:120
msgid "Go to _Line..."
msgstr "Vés a la _línia..."
#: ../gedit/gedit-ui.h:123
#: ../gedit/gedit-ui.h:121
msgid "Go to a specific line"
msgstr "Vés a una línia específica"
#. Documents menu
#: ../gedit/gedit-ui.h:126
#: ../gedit/gedit-ui.h:124
msgid "_Save All"
msgstr "De_sa-ho tot"
#: ../gedit/gedit-ui.h:127
#: ../gedit/gedit-ui.h:125
msgid "Save all open files"
msgstr "Desa tots els fitxers oberts"
#: ../gedit/gedit-ui.h:128
#: ../gedit/gedit-ui.h:126
msgid "_Close All"
msgstr "Tan_ca-ho tot"
#
#: ../gedit/gedit-ui.h:129
#: ../gedit/gedit-ui.h:127
msgid "Close all open files"
msgstr "Tanca tots els fitxers oberts"
#: ../gedit/gedit-ui.h:130
#: ../gedit/gedit-ui.h:128
msgid "_Move to New Window"
msgstr "_Mou a una nova finestra"
#: ../gedit/gedit-ui.h:131
#: ../gedit/gedit-ui.h:129
msgid "Move the current document to a new window"
msgstr "Mou el document actual a una finestra nova"
#: ../gedit/gedit-ui.h:136
msgid "Quit the program"
msgstr "Surt del programa"
#: ../gedit/gedit-ui.h:141
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Barra d'eines"
#: ../gedit/gedit-ui.h:137
#: ../gedit/gedit-ui.h:142
msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
msgstr "Mostra o amaga la barra d'eines de la finestra actual"
#: ../gedit/gedit-ui.h:139
#: ../gedit/gedit-ui.h:144
msgid "_Statusbar"
msgstr "Barra d'e_stat"
#: ../gedit/gedit-ui.h:140
#: ../gedit/gedit-ui.h:145
msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
msgstr "Mosta o amaga la barra d'estat de la finestra actual"
#: ../gedit/gedit-ui.h:142
#: ../gedit/gedit-ui.h:147
msgid "Side _Pane"
msgstr "Subfinestra lateral"
#: ../gedit/gedit-ui.h:143
#: ../gedit/gedit-ui.h:148
msgid "Show or hide the side pane in the current window"
msgstr "Mostra o amaga la la subfinestra lateral de la finestra actual"
#: ../gedit/gedit-ui.h:145
#: ../gedit/gedit-ui.h:150
msgid "_Bottom Panel"
msgstr "Quadre _inferior"
#: ../gedit/gedit-ui.h:146
#: ../gedit/gedit-ui.h:151
msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
msgstr "Mostra o amaga el quadre inferior de la finestra actual"
#: ../gedit/gedit-utils.c:794
#: ../gedit/gedit-utils.c:873
#, c-format
msgid ""
"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Unable to find file <i>%s</i>.</span>\n"
......@@ -2367,7 +2384,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Comproveu la instal·lació."
#: ../gedit/gedit-utils.c:795
#: ../gedit/gedit-utils.c:874
#, c-format
msgid ""
"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Unable to find the required widgets "
......@@ -2403,41 +2420,41 @@ msgstr "Cadena que vulgueu cercar"
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Línia a la que vulgueu moure el cursor"
#: ../gedit/gedit-window.c:640
#: ../gedit/gedit-window.c:665
#, c-format
msgid "Use %s highlight mode"
msgstr "Utilitza el mode de ressaltat %s"
#: ../gedit/gedit-window.c:692
#: ../gedit/gedit-window.c:718
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../gedit/gedit-window.c:693
#: ../gedit/gedit-window.c:719
msgid "Use Normal highlight mode"
msgstr "Utilitza el mode de ressaltat normal"
#. Translators: %s is a URI
#: ../gedit/gedit-window.c:815 ../gedit/gedit-window.c:840
#: ../gedit/gedit-window.c:845 ../gedit/gedit-window.c:870
#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:346
#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:205
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Obre '%s'"
#: ../gedit/gedit-window.c:940
#: ../gedit/gedit-window.c:970
msgid "Save"
msgstr "Desa"
#
#: ../gedit/gedit-window.c:1038
#: ../gedit/gedit-window.c:1079
msgid "Open a recently used file"
msgstr "Obre un fitxer utilitzat recentment"
#: ../gedit/gedit-window.c:1045
#: ../gedit/gedit-window.c:1086
msgid "Open"
msgstr "Obre"
#: ../gedit/gedit-window.c:1123 ../gedit/gedit-window.c:1686
#: ../gedit/gedit-window.c:1166 ../gedit/gedit-window.c:1737
#, c-format
msgid "Activate %s"
msgstr "Activa %s"
......@@ -2567,6 +2584,14 @@ msgstr "Sagna les línies"
msgid "Indents or un-indents selected lines."
msgstr "Sagna o desagna les línies seleccionades."
#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Opens an interactive python console in the bottom panel."
msgstr "Obre una consola interactiva de Python al quadre de sota."
#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Python Console"
msgstr "Consola Python"
#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
msgid "Insert User Na_me"
msgstr "Insereix el no_m d'usuari"
......@@ -2583,6 +2608,148 @@ msgstr "Insereix el nom d'usuari a la posició del cursor"
msgid "User name"
msgstr "Nom del fitxer"
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:48
msgid "Sa_ve Copy..."
msgstr "D_esa una còpia..."
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:51
msgid "Save a copy of the current document"
msgstr "Desa una còpia del document actual"
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:314
#, c-format
msgid "Could not save a copy of the file to \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut desar la copia del fitxer a \"%s\""
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:355
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
msgstr "El fitxer \"%s\" ja existeix.\n"
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:359
msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Voleu reemplaçar-lo pel que esteu desant?"
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:413
msgid "You are trying to overwrite the original file"
msgstr "Esteu intentant sobreescriure el fitxer original"
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:522
msgid "Save Copy..."
msgstr "Desa una còpia..."
#. translators: %s is a filename
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:554 ../plugins/savecopy/savecopy.c:564
#, c-format
msgid "%s (copy)"
msgstr "%s (còpia)"
#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:602
msgid "_Character Coding:"
msgstr "_Codificació de caràcters:"
#: ../plugins/savecopy/savecopy.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Save a Copy"
msgstr "Desa una còpia"
#: ../plugins/savecopy/savecopy.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Saves a copy of the current document to a local or remote location."
msgstr "Desa una còpia del document actual a una ubicació local o remota."
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:56
msgid "_Run Command..."
msgstr "Executa una o_rdre..."
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:59
msgid "Run a command"
msgstr "Executa una ordre"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:156
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:571
msgid "Stopped"
msgstr "Parat"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:350
msgid "Run Command"
msgstr "Executa una ordre"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:369
msgid "_Run"
msgstr "_Executa"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:577
msgid "Done"
msgstr "Fet"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:579
msgid "Failed"
msgstr "Ha fallat"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:749
msgid ""
"The shell command entry is empty.\n"
"\n"
"Please, insert a valid shell command."
msgstr ""
"L'entrada de l'intèrpret d'ordres és buida.\n"
"\n"
"Si us plau, inseriu-ne una de vàlida."
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:771
msgid ""
"Error parsing the shell command.\n"
"\n"
"Please, insert a valid shell command."
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar l'ordre de l'intèrpret.\n"
"\n"
"Inseriu-ne una de vàlida."
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:849
msgid "Executing command"
msgstr "S'està executant l'ordre"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:914
msgid "An error occurred while running the selected command."
msgstr "S'ha produït un error en executar l'ordre seleccionada."
#: ../plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid ""
"Executes an external program and, if required, displays its output in the "
"output window."
msgstr ""
"Executa un programa extern i, si escau, mostra la seva sortida en la "
"finestra de sortida."
#: ../plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Shell command"
msgstr "Ordre l'intèrpret"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:1
#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:2
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Ordre:"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:3
msgid "Select the working directory..."
msgstr "Seleccioneu el directori de treball..."
#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:4
msgid "_Show results in Output Window"
msgstr "Mos_tra els resultats en la finestra de sortida"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:5
msgid "_Working directory:"
msgstr "_Directori de treball:"
#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:6
msgid "gedit: Shell Output plugin"
msgstr "gedit: connector de la sortida de l'intèrpret d'ordres"
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
msgid "S_ort..."
msgstr "_Ordena..."
......@@ -2987,8 +3154,8 @@ msgid "Check the current document for incorrect spelling"
msgstr "Comprova l'ortografia en el document actual"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
msgid "Set _Language"
msgstr "_Especifica l'idioma"
msgid "Set _Language..."
msgstr "_Especifica l'idioma..."
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
msgid "Set the language of the current document"
......@@ -3018,10 +3185,6 @@ msgstr "Se_lecciona l'idioma del document actual."
msgid "Set language"
msgstr "Especifica l'idioma"
#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
msgid "<b>Language</b>"
msgstr "<b>Idioma</b>"
......@@ -4676,12 +4839,6 @@ msgstr "_Utilitza un format personalitzat"
#~ msgid "Invalid filename."
#~ msgstr "El nom del fitxer no és vàlid."
#~ msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
#~ msgstr "El fitxer \"%s\" ja existeix.\n"
#~ msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
#~ msgstr "Voleu reemplaçar-lo pel que esteu desant?"
#
#~ msgid "Select a file to open"
#~ msgstr "Seleccioneu un fitxer a obrir"
......@@ -4832,19 +4989,6 @@ msgstr "_Utilitza un format personalitzat"
#~ "No hi ha suficient espai al disc per crear el fitxer. Allibereu espai al "
#~ "disc i torneu-ho a intentar."
#
#~ msgid "Close the output window"
#~ msgstr "Tanca la finestra de sortida"
#~ msgid "Copy selected lines"
#~ msgstr "Copia les línies seleccionades"
#~ msgid "Clear the output window"
#~ msgstr "Neteja la finestra de sortida"
#~ msgid "Output Lines"
#~ msgstr "Línies de sortida"
#
#~ msgid "Preparing pages..."
#~ msgstr "S'estan preparant les pàgines..."
......@@ -4985,100 +5129,6 @@ msgstr "_Utilitza un format personalitzat"
#~ msgid "gedit: Document Info plugin"
#~ msgstr "gedit: connector d'informació del document"
#~ msgid "Sa_ve Copy..."
#~ msgstr "D_esa una còpia..."
#~ msgid "Save a copy of the current document"
#~ msgstr "Desa una còpia del document actual"
#~ msgid "Could not save a copy of the file to \"%s\""
#~ msgstr "No s'ha pogut desar la copia del fitxer a \"%s\""
#~ msgid "You are trying to overwrite the original file"
#~ msgstr "Esteu intentant sobreescriure el fitxer original"
#~ msgid "Save Copy..."
#~ msgstr "Desa una còpia..."
#~ msgid "%s (copy)"
#~ msgstr "%s (còpia)"
#~ msgid "Save a Copy"
#~ msgstr "Desa una còpia"
#~ msgid "Saves a copy of the current document to a local or remote location."
#~ msgstr "Desa una còpia del document actual a una ubicació local o remota."
#~ msgid "_Run Command..."
#~ msgstr "Executa una o_rdre..."
#~ msgid "Run a command"
#~ msgstr "Executa una ordre"
#~ msgid "Stopped"
#~ msgstr "Parat"
#~ msgid "Run Command"
#~ msgstr "Executa una ordre"
#~ msgid "_Run"
#~ msgstr "_Executa"
#~ msgid "Done"
#~ msgstr "Fet"
#~ msgid "Failed"
#~ msgstr "Ha fallat"
#~ msgid ""
#~ "The shell command entry is empty.\n"
#~ "\n"
#~ "Please, insert a valid shell command."
#~ msgstr ""
#~ "L'entrada de l'intèrpret d'ordres és buida.\n"
#~ "\n"
#~ "Si us plau, inseriu-ne una de vàlida."
#~ msgid ""
#~ "Error parsing the shell command.\n"
#~ "\n"
#~ "Please, insert a valid shell command."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error en analitzar l'ordre de l'intèrpret.\n"
#~ "\n"
#~ "Inseriu-ne una de vàlida."
#~ msgid "Executing command"
#~ msgstr "S'està executant l'ordre"
#~ msgid "An error occurred while running the selected command."
#~ msgstr "S'ha produït un error en executar l'ordre seleccionada."
#~ msgid ""
#~ "Executes an external program and, if required, displays its output in the "
#~ "output window."
#~ msgstr ""
#~ "Executa un programa extern i, si escau, mostra la seva sortida en la "
#~ "finestra de sortida."
#~ msgid "Shell command"
#~ msgstr "Ordre l'intèrpret"
#~ msgid "Co_mmand:"
#~ msgstr "_Ordre:"
#~ msgid "Select the working directory..."
#~ msgstr "Seleccioneu el directori de treball..."
#~ msgid "_Show results in Output Window"
#~ msgstr "Mos_tra els resultats en la finestra de sortida"
#~ msgid "_Working directory:"
#~ msgstr "_Directori de treball:"
#~ msgid "gedit: Shell Output plugin"
#~ msgstr "gedit: connector de la sortida de l'intèrpret d'ordres"
#~ msgid "The selected text does not contain misspelled words."
#~ msgstr "El text seleccionat no conté paraules mal escrites."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment