Commit afdfba71 authored by Mətin Əmirov's avatar Mətin Əmirov Committed by Metin Amirov

Translation updated.

2004-03-06  Mətin Əmirov  <metin@karegen.com>

	* az.po: Translation updated.
parent 532fa669
2004-03-06 Mətin Əmirov <metin@karegen.com>
* az.po: Translation updated.
2004-03-05 Albert Chin-A-Young <china@thewrittenword.com>
* POTFILES.in: gedit/recent-files/egg-recent-vfs-utils.c
......
......@@ -6,14 +6,15 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit.HEAD\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-24 13:06+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-22 19:45+0200\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <gnome@azitt.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:1
msgid "Gedit View"
......@@ -97,7 +98,7 @@ msgstr "Ehtiyat Nüsxəsi Uzantısı"
#: data/gedit.schemas.in.h:10
msgid "Body Font for Printing"
msgstr "Çap Üçün Əsas Yazı Növü"
msgstr "Çap Üçün Əsas Qismin Yazı Növü"
#: data/gedit.schemas.in.h:11
msgid "Create Backup Copies"
......@@ -314,7 +315,7 @@ msgid ""
"mentioned here."
msgstr ""
"Vasitə çubuğu düymələrinin tərzi. Mümkün qiymətlər: \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
"sistemin əsas tərzini işlətmək üçün, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" ancaq "
"sistemin ön qurğulu tərzini işlətmək üçün, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" ancaq "
"timsalları göstərmək üçün, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" timsal və "
"mətnləri göstərmək üçün, və \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" timsalların "
"yanında daha vacib olan mətnləri göstərmək üçün."
......@@ -341,11 +342,11 @@ msgstr "Geri Alma Hüdudu"
#: data/gedit.schemas.in.h:52
msgid "Use Default Colors"
msgstr "Əsas Rəngləri İşlət"
msgstr "Ön Qurğulu Rəngləri İşlət"
#: data/gedit.schemas.in.h:53
msgid "Use Default Font"
msgstr "Əsas Yazı Növünü İşlət"
msgstr "Ön Qurğulu Yazı Növünü İşlət"
#: data/gedit.schemas.in.h:54
msgid ""
......@@ -409,7 +410,7 @@ msgid ""
"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
"\", and \"Selection Color\" options."
msgstr ""
"Yazma sahəsində sistemin əsas rənglərinin işlədilməsi. Əgər bu fəal deyilsə, "
"Yazma sahəsində sistemin ön qurğulu rənglərinin işlədilməsi. Əgər bu fəal deyilsə, "
#: data/gedit.schemas.in.h:66
msgid ""
......@@ -417,7 +418,7 @@ msgid ""
"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
msgstr ""
"Redaktə işləri üçün Geditor'un yazı növü yerinə sistemin əsas yazı növünün "
"Redaktə işləri üçün Geditor'un yazı növü yerinə sistemin ön qurğulu yazı növünün "
"işlədilməsi. Bu seçim bağlıdırsa, \"Editor Font\" seçimindəki yazı növü "
"sistem yazı növünün yerinə istifadə ediləcək."
......@@ -456,15 +457,15 @@ msgid "Do_n't save"
msgstr "_Qeyd etmə"
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:361
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld second will be definitively "
"lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be definitively "
"lost."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son saat ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son saat ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son %ld saniyə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son %ld saniyə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:370
msgid ""
......@@ -472,26 +473,26 @@ msgid ""
msgstr "Qeyd etməsəniz, son dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:376
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
"definitively lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
"definitively lost."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son bir dəqiqə və %ld saniyə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son bir dəqiqə və %ld saniyə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:386
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %ld minute will be definitively "
"lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be definitively "
"lost."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son %ld dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son %ld dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:401
msgid ""
......@@ -499,24 +500,24 @@ msgid ""
msgstr "Qeyd etməsəniz, son saat ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:407
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
"definitively lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
"definitively lost."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son bir saat və %d dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son bir saat və %d dəqiqə ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:422
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"If you don't save, changes from the last %d hour will be definitively lost."
msgid_plural ""
"If you don't save, changes from the last %d hours will be definitively lost."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son saat ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son saat ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Qeyd etməsəniz, son %d saat ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Qeyd etməsəniz, son %d saat ərzindəki bütün dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:466
#, c-format
......@@ -572,8 +573,8 @@ msgstr "Tap"
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence."
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%d nəticə tapılıb əvəz edildi."
msgstr[1] "%d nəticə tapılıb əvəz edildi."
#: gedit/dialogs/gedit-dialog-uri.c:91
msgid "Open Location"
......@@ -847,7 +848,7 @@ msgstr "Sintaksis İşıqlandırması"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
msgid "U_se default theme colors"
msgstr "Əsas örtük _rənglərini işlət"
msgstr "Ön qurğulu örtük _rənglərini işlət"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
msgid "Underline"
......@@ -907,7 +908,7 @@ msgstr "_Hədsiz geri alma"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
msgid "_Use default theme font"
msgstr "Əsas örtük _yazı növünü işlət"
msgstr "Ön qurğulu örtük _yazı növünü işlət"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
msgid "_minutes"
......@@ -1136,7 +1137,7 @@ msgstr "Açmaq istədiyiniz faylın ü_nvanını (URI) girin:"
msgid "Open from URI"
msgstr "URI-dən aç"
#: gedit/gedit-commands.c:556
#: gedit/gedit-commands.c:557
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Vasif İsmailoğlu <linuxaz@azerimail.net>\n"
......@@ -1145,11 +1146,11 @@ msgstr ""
"Tərcümə işləri üzrə yazışma siyahısı ünvanımız:\n"
"<translation-team-az@lists.sourceforge.net>"
#: gedit/gedit-commands.c:581
#: gedit/gedit-commands.c:582
msgid "gedit"
msgstr "gedit"
#: gedit/gedit-commands.c:585
#: gedit/gedit-commands.c:586
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
msgstr "Gedit Gnome üçün kiçik və istifadəsi asan olan bir editordur"
......@@ -1411,15 +1412,15 @@ msgid "Revert unsaved changes to document \"%s\"?"
msgstr "Qeyd edilməmiş dəyişikliklər \"%s\" sənədinə çevirilsin?"
#: gedit/gedit-file.c:601
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld second will be definitively "
"lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld seconds will be definitively "
"lost."
msgstr[0] "Sənəddə son saat içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son saat içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Sənəddə son %ld saniyə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son %ld saniyə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/gedit-file.c:610
msgid ""
......@@ -1427,26 +1428,26 @@ msgid ""
msgstr "Sənəddə son dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/gedit-file.c:616
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
"definitively lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
"definitively lost."
msgstr[0] "Sənəddə son dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Sənəddə son dəqiqə və %ld saniyə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son dəqiqə və %ld saniyə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/gedit-file.c:626
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %ld minute will be definitively "
"lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %ld minutes will be definitively "
"lost."
msgstr[0] "Sənəddə son dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Sənəddə son %ld dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son %ld dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/gedit-file.c:641
msgid ""
......@@ -1454,24 +1455,24 @@ msgid ""
msgstr "Sənəddə son saat içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/gedit-file.c:647
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
"definitively lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
"definitively lost."
msgstr[0] "Sənəddə son dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Sənəddə son saat və %d dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son saat və %d dəqiqə içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/gedit-file.c:662
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Changes made to the document in the last %d hour will be definitively lost."
msgid_plural ""
"Changes made to the document in the last %d hours will be definitively lost."
msgstr[0] "Sənəddə son saat içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son saat içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[0] "Sənəddə son %d saat içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
msgstr[1] "Sənəddə son %d saat içində aparılan dəyişikliklər itəcəkdir."
#: gedit/gedit-file.c:685 gedit/gedit-ui.xml.h:94
msgid "_Revert"
......@@ -1525,11 +1526,11 @@ msgid "Loaded file \"%s\""
msgstr "\"%s\" faylı yükləndi"
#: gedit/gedit-file.c:1348
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Loaded %d file"
msgid_plural "Loaded %d files"
msgstr[0] "\"%s\" faylı yükləndi"
msgstr[1] "\"%s\" faylı yükləndi"
msgstr[0] "%d fayl yükləndi"
msgstr[1] "%d fayl yükləndi"
#: gedit/gedit-file.c:1382
#, c-format
......@@ -1537,11 +1538,11 @@ msgid "Loading file \"%s\"..."
msgstr "\"%s\" faylı yüklənir..."
#: gedit/gedit-file.c:1529
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Loading %d file..."
msgid_plural "Loading %d files..."
msgstr[0] "\"%s\" faylı yüklənir..."
msgstr[1] "\"%s\" faylı yüklənir..."
msgstr[0] "%d fayl yüklənir..."
msgstr[1] "%d fayl yüklənir..."
#. Read only
#: gedit/gedit-mdi-child.c:248
......@@ -1586,11 +1587,11 @@ msgstr "Təzəlikcə istifadə edilən faylı aç"
#: gedit/gedit-mdi.c:1291
msgid "(modified)"
msgstr "(dəyişdirildi)"
msgstr "(təkmilləşdirildi)"
#: gedit/gedit-mdi.c:1297
msgid "(readonly)"
msgstr "(yalnız-oxunan)"
msgstr "(sırf-oxunan)"
#: gedit/gedit-mdi.c:1927
msgid "Normal"
......@@ -1607,7 +1608,7 @@ msgstr "%s işıqlandırma modunu işlət"
#: gedit/gedit-output-window.c:333
msgid "Close the output window"
msgstr "Çıxış pəncərəsini bağla"
msgstr "Yekun pəncərəsini bağla"
#: gedit/gedit-output-window.c:371
msgid "Copy selected lines"
......@@ -1615,11 +1616,11 @@ msgstr "Seçili sətirləri köçür"
#: gedit/gedit-output-window.c:391
msgid "Clear the output window"
msgstr "Çıxış pəncərəsini təmizlə"
msgstr "Yekun pəncərəsini təmizlə"
#: gedit/gedit-output-window.c:431
msgid "Output Lines"
msgstr "Çıxış Sətirləri"
msgstr "Yekun Sətirləri"
#: gedit/gedit-plugins-engine.c:363
#, c-format
......@@ -1717,7 +1718,7 @@ msgstr "Bu tə'minat haqqında"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:2
msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
msgstr "Hazırkı pəncərədəki çıxış pəncərəsinin görünüşünü dəyişdir"
msgstr "Hazırkı pəncərədəki yekun pəncərəsinin görünüşünü dəyişdir"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:3
msgid "Change the visibility of the statusbar in the current window"
......@@ -2000,7 +2001,7 @@ msgstr "_Sil"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:77
msgid "_Desktop Default"
msgstr "_Masa Üstünün Əsası"
msgstr "_Masa Üstünün Ön Qurğusu"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:78
msgid "_Documents"
......@@ -2040,7 +2041,7 @@ msgstr "_Aç..."
#: gedit/gedit-ui.xml.h:88
msgid "_Output Window"
msgstr "Çıxış _Pəncərəsi"
msgstr "Yekun _Pəncərəsi"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:89
msgid "_Paste"
......@@ -2048,11 +2049,11 @@ msgstr "_Yapışdır"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:90
msgid "_Print..."
msgstr "ap Et..."
msgstr "Ç_ap Et..."
#: gedit/gedit-ui.xml.h:91
msgid "_Quit"
msgstr "_Çıx"
msgstr "Çı_x"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:92
msgid "_Redo"
......@@ -2076,7 +2077,7 @@ msgstr "_Axtar"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:98
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Vəziyyət çubuğu"
msgstr "_Vəziyyət Çubuğu"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:99
msgid "_Text for All Icons"
......@@ -2088,7 +2089,7 @@ msgstr "_Vasitə Çubuğu"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:101
msgid "_Tools"
msgstr "V_asitələr"
msgstr "_Vasitələr"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:102
msgid "_Undo"
......@@ -2734,7 +2735,7 @@ msgid ""
"Execute an external program and eventually grabs its output in the output "
"window."
msgstr ""
"Xarici bir proqramı icra et və onun çıxışını çıxış pəncərəsində göstər."
"Xarici bir proqramı icra et və onun nəticəsini yekun pəncərəsində göstər."
#: plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Shell command"
......@@ -2750,7 +2751,7 @@ msgstr "İş qovluğunu seç..."
#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:4
msgid "_Show results in Output Window"
msgstr "Nəticələri Çıxış Pəncərəsində _Göstər"
msgstr "Nəticələri yekun pəncərəsində _göstər"
#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:5
msgid "_Working directory:"
......@@ -2758,9 +2759,8 @@ msgstr "_İş qovluğu:"
#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:6
msgid "gedit: Shell Output plugin"
msgstr "gedit: Qabıq Çıxışı əlavəsi"
msgstr "gedit: Qabıq Yekunu əlavəsi"
#. Key in case the plugin ever needs any settings
#: plugins/sort/sort.c:27
msgid "S_ort..."
msgstr "_Ayır..."
......@@ -2934,7 +2934,7 @@ msgstr "Ukrayna dili"
#: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:735
msgid "Default"
msgstr "Əsas"
msgstr "Ön Qurğulu"
#: plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:233
#, c-format
......@@ -3087,7 +3087,7 @@ msgstr "Taq siyahısı pəncərəsini göstər"
#: plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Tag list"
msgstr "Taq Siyahısı"
msgstr "Taq siyahısı"
#: plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid ""
......@@ -3099,7 +3099,7 @@ msgstr ""
#: plugins/time/time.c:50
msgid "In_sert Date and Time..."
msgstr "Tarix və Zaman _Daxil Et..."
msgstr "Tarix və Saat _Daxil Et..."
#: plugins/time/time.c:53
msgid "Insert current date and time at the cursor position"
......@@ -3107,15 +3107,15 @@ msgstr "Hazırkı tarixi kursorun mövqeyinə daxil et"
#: plugins/time/time.c:449
msgid "Available formats"
msgstr "Mövcud şəkillər"
msgstr "Mövcud formatlar"
#: plugins/time/time.c:554
msgid "Configure insert date/time plugin..."
msgstr "Tarix/Zaman daxil etmə əlavəsini quraşdır..."
msgstr "Tarix/Saat daxil etmə əlavəsini quraşdır..."
#: plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Insert Date/Time"
msgstr "Tarix/Zaman Daxil Et"
msgstr "Tarix/Saat Daxil Et"
#: plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
......@@ -3127,11 +3127,11 @@ msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
#: plugins/time/time.glade2.h:4
msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\"> Tarix/zaman daxil ediləndə...</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\"> Tarix/saat daxil ediləndə...</span>"
#: plugins/time/time.glade2.h:5
msgid "Configure date/time plugin"
msgstr "Tarix/Zaman əlavəsini quraşdır"
msgstr "Tarix/Saat əlavəsini quraşdır"
#: plugins/time/time.glade2.h:6
msgid "Insert Date and Time"
......@@ -3139,7 +3139,7 @@ msgstr "Tarix və Zaman Daxil Et"
#: plugins/time/time.glade2.h:7
msgid "Use the _selected format"
msgstr "Seçili şəkli _işlət"
msgstr "Seçili formatı _işlət"
#: plugins/time/time.glade2.h:8
msgid "_Insert"
......@@ -3147,11 +3147,11 @@ msgstr "_Daxil Et"
#: plugins/time/time.glade2.h:9
msgid "_Prompt for a format"
msgstr "Şəkli _soruş"
msgstr "Formatı _soruş"
#: plugins/time/time.glade2.h:10
msgid "_Use custom format"
msgstr "_Xüsusi şəkil işlət"
msgstr "_Xüsusi format işlət"
#: viewer/gedit-persist-stream.c:44
msgid "Save method not implemented for gedit viewer"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment