Commit 95254112 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Gabor Keleman

Hungarian translation updated.

2006-03-08  Gabor Kelemen  <kelemeng@gnome.hu>

	* hu.po: Hungarian translation updated.
parent 30036aa3
2006-03-08 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Hungarian translation updated.
2006-03-06 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-26 09:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-07 07:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-27 01:37+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
msgid "Edit text files"
msgstr "Szövegfájlok szerkesztése"
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:404
#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:436
msgid "Text Editor"
msgstr "Szövegszerkesztő"
......@@ -1038,20 +1038,20 @@ msgstr "A témához tartozó alapértelmezett betűkészlet _használata"
msgid "_minutes"
msgstr "p_ercenként"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:234
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:252
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1013
msgid "Replace"
msgstr "Csere"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:1011
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:264 ../gedit/gedit-window.c:1011
msgid "Find"
msgstr "Keresés"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:298
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:316
msgid "Replace _All"
msgstr "_Mindet cseréli"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:299
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:317
#: ../gedit/gedit-commands-file.c:559
msgid "_Replace"
msgstr "_Csere"
......@@ -1274,7 +1274,7 @@ msgid "Could not obtain backup filename"
msgstr "A biztonsági mentés neve nem kérhető le"
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
#: ../gedit/gedit-window.c:1533 ../gedit/gedit-window.c:1538
#: ../gedit/gedit-window.c:1535 ../gedit/gedit-window.c:1540
msgid "Read Only"
msgstr "Csak olvasható"
......@@ -1819,7 +1819,7 @@ msgstr "Bővítmény b_eállítása"
msgid "Cannot initialize preferences manager."
msgstr "A beállításkezelő nem indítható el."
#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1388
#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1390
#, c-format
msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
msgstr "A(z) %s kulcs várt \"%s\" értéke helyett a jelenlegi érték \"%s\""
......@@ -2348,7 +2348,7 @@ msgstr "Nemrég használt fájl megnyitása"
msgid "Open"
msgstr "Megnyitás"
#: ../gedit/gedit-window.c:1210 ../gedit/gedit-window.c:1809
#: ../gedit/gedit-window.c:1210 ../gedit/gedit-window.c:1811
#, c-format
msgid "Activate %s"
msgstr "%s aktiválása"
......@@ -2462,19 +2462,19 @@ msgstr "Külső parancsok és parancsfájlok végrehajtása."
msgid "External Tools"
msgstr "Külső eszközök"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:237
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:242
msgid "You must be inside a word to run this command"
msgstr " A kurzornak egy szó belsejében kell lennie a parancs futtatásához"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:293
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:298
msgid "Running tool:"
msgstr "Eszköz futtatása:"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:303
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:308
msgid "Done."
msgstr "Kész."
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:305
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:310
msgid "Exited"
msgstr "Kilépett"
......@@ -2557,6 +2557,21 @@ msgstr "Egy vadonatúj eszköz"
msgid "New tool"
msgstr "Új eszköz"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:280
#, python-format
msgid "This accelerator is already bound to %s"
msgstr "Ez a gyorsbillentyű már hozzá van rendelve a következőhöz: %s"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:329
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:562
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Üsse le az új gyorsbillentyűt vagy nyomjon Backspace-t a törléshez"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:331
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:564
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Üsse le az új gyorsbillentyűt"
#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:78
msgid "Stopped."
msgstr "Leállítva."
......@@ -2720,14 +2735,6 @@ msgstr "Töredék hozzáadása…"
msgid "Global"
msgstr "Globális"
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:562
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Üsse le az új gyorsbillentyűt vagy nyomjon Backspace-t a törléshez"
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:564
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Üsse le az új gyorsbillentyűt"
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
msgid "S_ort..."
msgstr "_Rendezés..."
......@@ -3104,12 +3111,12 @@ msgstr "(helyes írásmód)"
msgid "Completed spell checking"
msgstr "Helyesírás-ellenőrzés kész"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:245
#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:244
#, c-format
msgid "Could not find the required widgets inside %s."
msgstr "A szükséges elemek nem találhatóak a(z) %s belsejében."
#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:266
#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:265
msgid "Languages"
msgstr "Nyelvek"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment