Commit 86cd077b authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

parent 4186a6d0
2006-01-08 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation
2006-01-18 Slobodan D. Sredojevic <slobo@akrep.be>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-16 21:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-16 21:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-18 07:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-18 07:15+0200\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -756,6 +756,7 @@ msgstr "Anna sen tiedoston _sijainti (URI) jonka haluat avattavan:"
msgid "Page Setup"
msgstr "Sivuasetukset"
#. ex:noet:ts=8:
#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:1
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
......@@ -1733,8 +1734,8 @@ msgid ""
"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please, check that you typed "
"the location correctly and try again."
msgstr ""
"Gedit ei osaa kirjoittaa \"%s\"-sijainteihin. Tarkista että annoit "
"sijainnin oikein ja yritä uudelleen."
"Gedit ei osaa kirjoittaa \"%s\"-sijainteihin. Tarkista että annoit sijainnin "
"oikein ja yritä uudelleen."
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1133
msgid ""
......@@ -2498,71 +2499,9 @@ msgstr "Suorita ulkoisia komentoja ja skriptejä."
msgid "External Tools"
msgstr "Ulkoiset työkalut"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
msgid "Co_mmand(s):"
msgstr "K_omento:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
msgid "Edit tool <i>make</i>:"
msgstr "Muokkaa työkalua <i>make</i>:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
msgid "External Tools Manager"
msgstr "Ulkoisten työkalujen hallinta"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
msgid "F7"
msgstr "F7"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:6
msgid ""
"Nothing\n"
"Current document\n"
"All documents"
msgstr ""
"Ei mitään\n"
"Valittu asiakirja\n"
"Kaikki asiakirjat"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
msgid "Run “make” in the document dir"
msgstr "Suorita \"make\" asiakirjahakemistossa"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
msgid "Shortcut _key:"
msgstr "Pika_näppäin:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
msgid "_Applicability:"
msgstr "_Soveltuvuus:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
msgid "_Description:"
msgstr "_Kuvaus:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
msgid "_Input:"
msgstr "_Syöte:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
msgid "_Output:"
msgstr "Tulosterivit:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:15
msgid "_Save:"
msgstr "_Tallenna_"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:16
msgid "_Tools:"
msgstr "Työ_kalut:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:17
msgid ""
"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
"make"
msgstr ""
"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
"make"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:199
msgid "You must be inside a word to run this command"
msgstr "Kohdistimen täytyy olla sanan kohdalla jotta komento voidaan suorittaa"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
msgid "Nothing"
......@@ -2641,6 +2580,72 @@ msgstr "Muokkaa työkalua <i>%s</i>:"
msgid "New tool"
msgstr "Uusi työkalu"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
msgid "Co_mmand(s):"
msgstr "K_omento:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
msgid "Edit tool <i>make</i>:"
msgstr "Muokkaa työkalua <i>make</i>:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
msgid "External Tools Manager"
msgstr "Ulkoisten työkalujen hallinta"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
msgid "F7"
msgstr "F7"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:6
msgid ""
"Nothing\n"
"Current document\n"
"All documents"
msgstr ""
"Ei mitään\n"
"Valittu asiakirja\n"
"Kaikki asiakirjat"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
msgid "Run “make” in the document dir"
msgstr "Suorita \"make\" asiakirjahakemistossa"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
msgid "Shortcut _key:"
msgstr "Pika_näppäin:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
msgid "_Applicability:"
msgstr "_Soveltuvuus:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
msgid "_Description:"
msgstr "_Kuvaus:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
msgid "_Input:"
msgstr "_Syöte:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
msgid "_Output:"
msgstr "Tulosterivit:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:15
msgid "_Save:"
msgstr "_Tallenna_"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:16
msgid "_Tools:"
msgstr "Työ_kalut:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:17
msgid ""
"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
"make"
msgstr ""
"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
"make"
#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
msgid "_Indent"
msgstr "_Sisennä"
......@@ -2697,21 +2702,13 @@ msgstr "Lisää käyttäjänimen kohdistimen kohdalle."
msgid "User name"
msgstr "Käyttäjänimi"
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:72
msgid "Manage _Snippets..."
msgstr "Hallitse _koodinpätkiä..."
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:73
msgid "Manage Snippets"
msgstr "Hallitse koodinpätkiä"
#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:2
msgid "<b>Activation</b>"
msgstr "<b>Aktivointi</b>"
#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:3
msgid "Configure Snippets Plugin"
msgstr "Koodinpätkien liitännäisen määrittelyt"
msgid "Snippets Manager"
msgstr "Koodinpätkien hallinta"
#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:4
msgid "_Accelerator:"
......@@ -2729,6 +2726,41 @@ msgstr "_Koodinpätkät:"
msgid "_Tab trigger:"
msgstr "_Tab-liipaisu:"
#: ../plugins/snippets/snippets/__init__.py:37
#, python-format
msgid ""
"Could not load the file \"%s\". The file is probably corrupt. Please fix or "
"remove the file. To try to load the file again, select the Tools -> Manage "
"Snippets... menu item."
msgstr ""
"Tiedostoa \"%s\" ei voitu ladata. Tiedosto on luultavasti viallinen. Ole "
"hyvä ja korjaa tai poista tiedosto. Jos haluat yrittää ladata tiedoston "
"uudestaan, valitse Työkalut -> Koodinpätkien hallinta... "
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:72
msgid "Manage _Snippets..."
msgstr "Hallitse _koodinpätkiä..."
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:73
msgid "Manage snippets"
msgstr "Hallitse koodinpätkiä"
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:65
msgid "Add a new snippet..."
msgstr "Lisää uusi koodinpätkä..."
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:117
msgid "Global"
msgstr "Kaikkialla"
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:605
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Syötä uusi pikanäppäin tai tyhjennä arvo Backspacella"
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:607
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Syötä uusi pikanäppäin"
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
msgid "S_ort..."
msgstr "_Järjestä..."
......@@ -4700,6 +4732,9 @@ msgstr "_Kysy muotoilua"
msgid "_Use custom format"
msgstr "_Käytä mukautettua muotoilua"
#~ msgid "Configure Snippets Plugin"
#~ msgstr "Koodinpätkien liitännäisen määrittelyt"
#~ msgid "gedit cannot handle <i>%s:</i> locations."
#~ msgstr "gedit ei pysty käsittelemään tyypin <i>%s:</i> sijainteja."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment