Commit 644e445e authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Translation updated by Ivar Smolin.

2006-03-03  Priit Laes  <amd@store20.com>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
parent 76fe7e6e
2006-03-03 Priit Laes <amd@store20.com>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
2006-03-03 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit2 HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-23 07:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-24 15:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-02 07:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-02 14:46+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -131,16 +131,16 @@ msgid ""
"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Valitud teksti värvus redigeerimisalas. See väärtus kehtib vaid siis, "
"kui \"Vaikevärvuste kasutamine\" on välja lülitatud."
"Valitud teksti värvus redigeerimisalas. See väärtus kehtib vaid siis, kui "
"\"Vaikevärvuste kasutamine\" on välja lülitatud."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
msgid ""
"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Valimata teksti värvus redigeerimisalas. See väärtus kehtib vaid siis, "
"kui \"Vaikevärvuste kasutamine\" on välja lülitatud."
"Valimata teksti värvus redigeerimisalas. See väärtus kehtib vaid siis, kui "
"\"Vaikevärvuste kasutamine\" on välja lülitatud."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
msgid "Header Font for Printing"
......@@ -490,20 +490,17 @@ msgstr "Kas gedit peab faili laadimisel taastama kursori eelmise asukoha."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
msgid ""
"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Kas redaktoriaknast allpool olev alumine paneel peab olema nähtav."
msgstr "Kas redaktoriaknast allpool olev alumine paneel peab olema nähtav."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:106
msgid ""
"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
msgstr ""
"Kas redaktoriaknast vasakul pool olev külgpaan peab olema nähtav."
msgstr "Kas redaktoriaknast vasakul pool olev külgpaan peab olema nähtav."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:107
msgid ""
"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Kas redaktoriaknast allpool olev olekuriba peab olema nähtav."
msgstr "Kas redaktoriaknast allpool olev olekuriba peab olema nähtav."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:108
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
......@@ -1004,11 +1001,11 @@ msgid "_minutes"
msgstr "_minuti järel"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:234
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1008
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1013
msgid "Replace"
msgstr "Asendamine"
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:1006
#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:1011
msgid "Find"
msgstr "Otsing"
......@@ -1066,7 +1063,7 @@ msgstr ""
#: ../gedit/gedit.c:116
#, c-format
msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
msgstr ""
msgstr "%s: vigaselt vormindatud failinimi või URI.\n"
#: ../gedit/gedit.c:128
#, c-format
......@@ -1250,7 +1247,7 @@ msgid "Could not obtain backup filename"
msgstr ""
#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
#: ../gedit/gedit-window.c:1528 ../gedit/gedit-window.c:1533
#: ../gedit/gedit-window.c:1533 ../gedit/gedit-window.c:1538
msgid "Read Only"
msgstr "Kirjutuskaitsega"
......@@ -1792,7 +1789,7 @@ msgstr "_Häälesta plugin"
msgid "Cannot initialize preferences manager."
msgstr "Eelistuste haldurit pole võimalik lähtestada."
#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1388
#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1390
#, c-format
msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
msgstr "Võtmele %s oodatava `%s' asemel saadi `%s'"
......@@ -2026,7 +2023,7 @@ msgstr "Uue dokumendi loomine"
msgid "_Open..."
msgstr "_Ava..."
#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1105
#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1110
msgid "Open a file"
msgstr "Faili avamine"
......@@ -2175,73 +2172,81 @@ msgid "Search for and replace text"
msgstr "Teksti otsimine ja asendamine"
#: ../gedit/gedit-ui.h:120
msgid "_Clear Highlight"
msgstr "_Puhasta esiletõstmised"
#: ../gedit/gedit-ui.h:121
msgid "Clear highlighting of search matches"
msgstr "Otsingutulemuste esiletõstmise kaotamine"
#: ../gedit/gedit-ui.h:122
msgid "Go to _Line..."
msgstr "Mine _reale..."
#: ../gedit/gedit-ui.h:121
#: ../gedit/gedit-ui.h:123
msgid "Go to a specific line"
msgstr "Liikumine määratud reale"
#. Documents menu
#: ../gedit/gedit-ui.h:124
#: ../gedit/gedit-ui.h:126
msgid "_Save All"
msgstr "_Salvesta kõik"
#: ../gedit/gedit-ui.h:125
#: ../gedit/gedit-ui.h:127
msgid "Save all open files"
msgstr "Kõigi avatud failide salvestamine"
#: ../gedit/gedit-ui.h:126
#: ../gedit/gedit-ui.h:128
msgid "_Close All"
msgstr "Sulge k_õik"
#: ../gedit/gedit-ui.h:127
#: ../gedit/gedit-ui.h:129
msgid "Close all open files"
msgstr "Kõikide avatud failide sulgemine"
#: ../gedit/gedit-ui.h:128
#: ../gedit/gedit-ui.h:130
msgid "_Move to New Window"
msgstr "_Tõsta uude aknasse"
#: ../gedit/gedit-ui.h:129
#: ../gedit/gedit-ui.h:131
msgid "Move the current document to a new window"
msgstr "Käesoleva dokumendi tõstmine uude aknasse"
#: ../gedit/gedit-ui.h:136
#: ../gedit/gedit-ui.h:138
msgid "Quit the program"
msgstr "Programmi töö lõpetamine"
#: ../gedit/gedit-ui.h:141
#: ../gedit/gedit-ui.h:143
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Tööriistariba"
#: ../gedit/gedit-ui.h:142
#: ../gedit/gedit-ui.h:144
msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
msgstr "Tööriistariba näitamine või peitmine käesolevas aknas"
#: ../gedit/gedit-ui.h:144
#: ../gedit/gedit-ui.h:146
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Olekuriba"
#: ../gedit/gedit-ui.h:145
#: ../gedit/gedit-ui.h:147
msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
msgstr "Olekuribba näitamine või peitmine käesolevas aknas"
#: ../gedit/gedit-ui.h:147
#: ../gedit/gedit-ui.h:149
msgid "Side _Pane"
msgstr "Külg_paan"
#: ../gedit/gedit-ui.h:148
#: ../gedit/gedit-ui.h:150
msgid "Show or hide the side pane in the current window"
msgstr "Külgpaani näitamine või peitmine käesolevas aknas"
#: ../gedit/gedit-ui.h:150 ../gedit/gedit-ui.h:157
msgid "_Bottom Panel"
msgstr "_Alumine paneel"
#: ../gedit/gedit-ui.h:156
msgid "_Bottom Pane"
msgstr "_Alumine paan"
#: ../gedit/gedit-ui.h:151 ../gedit/gedit-ui.h:158
msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
msgstr "Käesoleva akna alumise paneeli näitamine või peitmine"
#: ../gedit/gedit-ui.h:157
msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
msgstr "Käesoleva akna alumise paani näitamine või peitmine"
#: ../gedit/gedit-utils.c:923
#, c-format
......@@ -2258,62 +2263,62 @@ msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
msgstr "Vajalikke vidinaid pole võimalik failist %s leida."
#. create "Wrap Around" menu item.
#: ../gedit/gedit-view.c:1333
#: ../gedit/gedit-view.c:1336
msgid "_Wrap Around"
msgstr ""
#. create "Match Entire Word Only" menu item.
#: ../gedit/gedit-view.c:1343
#: ../gedit/gedit-view.c:1346
msgid "Match _Entire Word Only"
msgstr ""
#. create "Match Case" menu item.
#: ../gedit/gedit-view.c:1353
#: ../gedit/gedit-view.c:1356
msgid "_Match Case"
msgstr "_Tõstutundlik"
#: ../gedit/gedit-view.c:1441
#: ../gedit/gedit-view.c:1444
msgid "String you want to search for"
msgstr "String, mida Sa tahad otsida"
#: ../gedit/gedit-view.c:1450
#: ../gedit/gedit-view.c:1453
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Rida, millele Sa tahad kursorit viia"
#: ../gedit/gedit-window.c:676
#: ../gedit/gedit-window.c:681
#, c-format
msgid "Use %s highlight mode"
msgstr "%s esiletõstmise kasutamine"
#: ../gedit/gedit-window.c:729
#: ../gedit/gedit-window.c:734
msgid "Normal"
msgstr "Tavaline"
#: ../gedit/gedit-window.c:730
#: ../gedit/gedit-window.c:735
msgid "Use Normal highlight mode"
msgstr "Tavalise esilesõstmise kasutamine"
#. Translators: %s is a URI
#: ../gedit/gedit-window.c:856 ../gedit/gedit-window.c:881
#: ../gedit/gedit-window.c:861 ../gedit/gedit-window.c:886
#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:346
#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:205
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Ava '%s'"
#: ../gedit/gedit-window.c:1004
#: ../gedit/gedit-window.c:1009
msgid "Save"
msgstr "Salvesta"
#: ../gedit/gedit-window.c:1109
#: ../gedit/gedit-window.c:1114
msgid "Open a recently used file"
msgstr "Avab viimati kasutatud faili"
#: ../gedit/gedit-window.c:1116
#: ../gedit/gedit-window.c:1121
msgid "Open"
msgstr "Ava"
#: ../gedit/gedit-window.c:1205 ../gedit/gedit-window.c:1804
#: ../gedit/gedit-window.c:1210 ../gedit/gedit-window.c:1809
#, c-format
msgid "Activate %s"
msgstr "'%s' aktiveerimine"
......@@ -2427,101 +2432,116 @@ msgstr "Väliste käskude ja skriptide käivitamine"
msgid "External Tools"
msgstr "Välised tööriistad"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:237
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:242
msgid "You must be inside a word to run this command"
msgstr "Selle käsu käivitamiseks peab kursor olema sõna peal"
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:293
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:298
msgid "Running tool:"
msgstr ""
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:303
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:308
msgid "Done."
msgstr "Valmis."
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:305
#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:310
msgid "Exited"
msgstr ""
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
msgid "Nothing"
msgstr "Eimiskit"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
msgid "Current document"
msgstr "Käesolev dokument"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
msgid "Current selection"
msgstr "Käesolev valik"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:46
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
msgid "Current line"
msgstr "Käesolev rida"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:47
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:46
msgid "Current word"
msgstr "Käesolev sõna"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
msgid "Insert in output panel"
msgstr ""
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
msgid "Create new document"
msgstr "Uue dokumendi loomine"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
msgid "Append to current document"
msgstr "Lisamine käesoleva dokumendi lõppu"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
msgid "Replace current document"
msgstr "Käesoleva dokumendi asendamine"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:54
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
msgid "Replace current selection"
msgstr "Käesoleva valiku asendamine"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:55
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:54
msgid "Insert at cursor position"
msgstr "Lisamine kursori asukohale"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
msgid "All documents"
msgstr "Kõik dokumendid"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
msgid "All documents except untitled ones"
msgstr "Kõik, välja arvatud nimeta dokumendid"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
msgid "Local files only"
msgstr "Ainult kohalikud failid"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:61
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
msgid "Remote files only"
msgstr "Ainult kaugfailid"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:62
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:61
msgid "Untitled documents only"
msgstr "Ainult pealkirjata dokumendid"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:175
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:192
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:231
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:190
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:207
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:246
#, python-format
msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
msgstr ""
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:179
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:194
msgid "A Brand New Tool"
msgstr ""
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:202
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:217
msgid "New tool"
msgstr "Uus tööriist"
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:280
#, python-format
msgid "This accelerator is already bound to %s"
msgstr ""
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:329
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:562
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr ""
#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:331
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:564
msgid "Type a new accelerator"
msgstr ""
#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:78
msgid "Stopped."
msgstr "Seisatud."
......@@ -2585,14 +2605,6 @@ msgstr "_Salvesta:"
msgid "_Tools:"
msgstr "_Tööriistad:"
#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:17
msgid ""
"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
"make"
msgstr ""
"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
"make"
#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
msgid "_Indent"
msgstr "_Taane"
......@@ -2693,14 +2705,6 @@ msgstr ""
msgid "Global"
msgstr ""
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:562
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr ""
#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:564
msgid "Type a new accelerator"
msgstr ""
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
msgid "S_ort..."
msgstr "S_ordi..."
......@@ -3071,7 +3075,7 @@ msgstr "Soovitused"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:615
msgid "(correct spelling)"
msgstr ""
msgstr "(korrektne õigekiri)"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
msgid "Completed spell checking"
......@@ -4671,6 +4675,13 @@ msgstr "_Küsi vormingut"
msgid "_Use custom format"
msgstr "_Oma vormingu kasutamine"
#~ msgid ""
#~ "cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
#~ "make"
#~ msgstr ""
#~ "cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
#~ "make"
#~ msgid "Shortcut _key:"
#~ msgstr "_Kiirklahv:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment