Commit d11b8cca authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent e7ef2bf4
......@@ -6,10 +6,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geary master\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-13 14:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-16 19:04+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-09 05:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-23 13:51+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr "S"
msgid "Unstar"
msgstr "Odebrat hvězdičku"
#: C/shortcuts.page:48(key) C/shortcuts.page:142(key)
#: C/shortcuts.page:48(key) C/shortcuts.page:146(key)
msgid "D"
msgstr "D"
......@@ -302,10 +302,26 @@ msgstr ""
"key><key>U</key></keyseq>"
#: C/shortcuts.page:59(p)
msgid "Open the Label Conversation menu"
msgstr "Otevřít nabídku štítků konverzací"
#: C/shortcuts.page:60(key) C/shortcuts.page:170(key)
msgid "L"
msgstr "L"
#: C/shortcuts.page:63(p)
msgid "Open the Move Conversation menu"
msgstr "Otevřít nabídku přesunu konverzací"
#: C/shortcuts.page:64(key)
msgid "M"
msgstr "M"
#: C/shortcuts.page:67(p)
msgid "Move focus to the next/previous pane"
msgstr "Přesunout zaměření na následující/předchozí panel"
#: C/shortcuts.page:60(p)
#: C/shortcuts.page:68(p)
msgid ""
"<keyseq><key>F6</key></keyseq> / <keyseq><key>Shift</key><key>F6</key></"
"keyseq>"
......@@ -313,98 +329,81 @@ msgstr ""
"<keyseq><key>F6</key></keyseq> / <keyseq><key>Shift</key><key>F6</key></"
"keyseq>"
#: C/shortcuts.page:63(p)
#: C/shortcuts.page:71(p)
msgid "Move focus to conversation list"
msgstr "Přesunout zaměření na seznam konverzací"
#: C/shortcuts.page:64(key) C/shortcuts.page:80(key) C/shortcuts.page:96(key)
#: C/shortcuts.page:100(key) C/shortcuts.page:104(key)
#: C/shortcuts.page:72(key) C/shortcuts.page:88(key) C/shortcuts.page:104(key)
#: C/shortcuts.page:108(key) C/shortcuts.page:112(key)
#: C/shortcuts.page:116(key) C/shortcuts.page:120(key)
#: C/shortcuts.page:130(key) C/shortcuts.page:134(key)
#: C/shortcuts.page:142(key) C/shortcuts.page:150(key)
#: C/shortcuts.page:138(key) C/shortcuts.page:146(key)
#: C/shortcuts.page:154(key) C/shortcuts.page:158(key)
#: C/shortcuts.page:162(key) C/shortcuts.page:166(key)
#: C/shortcuts.page:170(key)
#: C/shortcuts.page:170(key) C/shortcuts.page:174(key)
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#: C/shortcuts.page:64(key) C/shortcuts.page:150(key)
#: C/shortcuts.page:72(key) C/shortcuts.page:154(key)
msgid "B"
msgstr "B"
#: C/shortcuts.page:67(p)
#: C/shortcuts.page:75(p)
msgid "Jump to next (older) conversation"
msgstr "Přejít na následující (starší) konverzaci"
#: C/shortcuts.page:68(key)
msgid "j"
msgstr "j"
#: C/shortcuts.page:76(key)
msgid "J"
msgstr "J"
#: C/shortcuts.page:71(p)
#: C/shortcuts.page:79(p)
msgid "Jump to previous (newer) conversation"
msgstr "Přejít na předchozí (novější) konverzaci"
#: C/shortcuts.page:72(key)
msgid "k"
msgstr "k"
#: C/shortcuts.page:80(key) C/shortcuts.page:166(key)
msgid "K"
msgstr "K"
#: C/shortcuts.page:75(p)
#: C/shortcuts.page:83(p)
msgid "Toggle spam"
msgstr "Označit jako spam/zrušit označení spamu"
#: C/shortcuts.page:76(p)
#: C/shortcuts.page:84(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq> or <key>!</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq> nebo <key>!</key>"
#: C/shortcuts.page:79(p)
#: C/shortcuts.page:87(p)
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: C/shortcuts.page:80(key)
#: C/shortcuts.page:88(key)
msgid "Q"
msgstr "Q"
#: C/shortcuts.page:83(p)
#: C/shortcuts.page:91(p)
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"
#: C/shortcuts.page:84(p)
#: C/shortcuts.page:92(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> or <key>=</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> nebo <key>=</key>"
#: C/shortcuts.page:87(p)
#: C/shortcuts.page:95(p)
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"
#: C/shortcuts.page:88(p)
#: C/shortcuts.page:96(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> or <key>-</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> nebo <key>-</key>"
#: C/shortcuts.page:91(p)
#: C/shortcuts.page:99(p)
msgid "Reset zoom"
msgstr "Přiblížit na výchozí velikost"
#: C/shortcuts.page:92(p)
#: C/shortcuts.page:100(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> or <key>0</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> nebo <key>0</key>"
#: C/shortcuts.page:95(p) C/preferences.page:10(title)
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: C/shortcuts.page:96(key)
msgid "E"
msgstr "E"
#: C/shortcuts.page:99(p) C/accounts.page:10(title)
msgid "Accounts"
msgstr "Účty"
#: C/shortcuts.page:100(key)
msgid "M"
msgstr "M"
#: C/shortcuts.page:103(p)
msgid "Close composer window"
msgstr "Zavřít okno editoru"
......@@ -451,80 +450,80 @@ msgstr ""
"Následující klávesové zkratky jsou funkční, kdykoliv je aktivní editor zpráv."
#: C/shortcuts.page:129(p)
msgid "Attach file"
msgstr "Přiložit soubor"
#: C/shortcuts.page:130(key)
msgid "T"
msgstr "T"
#: C/shortcuts.page:133(p)
msgid "Quote text"
msgstr "Citovat text"
#: C/shortcuts.page:130(key)
#: C/shortcuts.page:134(key)
msgid "]"
msgstr "]"
#: C/shortcuts.page:133(p)
#: C/shortcuts.page:137(p)
msgid "Unquote text"
msgstr "Ukončit citaci textu"
#: C/shortcuts.page:134(key)
#: C/shortcuts.page:138(key)
msgid "["
msgstr "["
#: C/shortcuts.page:137(p)
#: C/shortcuts.page:141(p)
msgid "Close composer"
msgstr "Zavřít okno editoru"
#: C/shortcuts.page:138(p)
#: C/shortcuts.page:142(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> or <key>Esc</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> nebo <key>Esc</key>"
#: C/shortcuts.page:141(p)
#: C/shortcuts.page:145(p)
msgid "Detach composer"
msgstr "Odpojit okno editor"
#: C/shortcuts.page:146(p)
#: C/shortcuts.page:150(p)
msgid "These shortcuts are only active in composers in rich text mode."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky jsou funkční pouze když je editor v režimu "
"formátovaného textu."
#: C/shortcuts.page:149(p)
#: C/shortcuts.page:153(p)
msgid "Bold text"
msgstr "Tučný text"
#: C/shortcuts.page:153(p)
#: C/shortcuts.page:157(p)
msgid "Italicize text"
msgstr "Text kurzívou"
#: C/shortcuts.page:154(key)
#: C/shortcuts.page:158(key)
msgid "I"
msgstr "I"
#: C/shortcuts.page:157(p)
#: C/shortcuts.page:161(p)
msgid "Underline text"
msgstr "Podtržený text"
#: C/shortcuts.page:158(key)
#: C/shortcuts.page:162(key)
msgid "U"
msgstr "U"
#: C/shortcuts.page:161(p)
#: C/shortcuts.page:165(p)
msgid "Strike text"
msgstr "Přeškrtnutý text"
#: C/shortcuts.page:162(key)
msgid "K"
msgstr "K"
#: C/shortcuts.page:165(p)
#: C/shortcuts.page:169(p)
msgid "Insert a link"
msgstr "Vložit odkaz"
#: C/shortcuts.page:166(key)
msgid "L"
msgstr "L"
#: C/shortcuts.page:169(p)
#: C/shortcuts.page:173(p)
msgid "Remove formatting"
msgstr "Odstranit formátování"
#: C/shortcuts.page:170(key)
#: C/shortcuts.page:174(key)
msgid "Space"
msgstr "mezerník"
......@@ -585,7 +584,7 @@ msgstr ""
"Najít zprávy, jejich přílohy mají název odpovídající <var>názvu_souboru</"
"var>."
#: C/search.page:31(var) C/search.page:39(var) C/search.page:51(var)
#: C/search.page:31(var) C/search.page:39(var) C/search.page:63(var)
msgid "recipient"
msgstr "příjemce"
......@@ -599,7 +598,7 @@ msgstr ""
"Najít zprávy, ve kterých <var>příjemce</var> odpovídá údaji „Skrytá kopie“ v "
"hlavičce."
#: C/search.page:35(var) C/search.page:47(var)
#: C/search.page:35(var) C/search.page:59(var)
msgid "text"
msgstr "text"
......@@ -636,25 +635,49 @@ msgstr ""
"hlavičce."
#: C/search.page:47(input)
msgid "is:read"
msgstr "is:read"
#: C/search.page:48(p)
msgid "Finds messages that have been marked as read."
msgstr "Najít zprávy, které jsou označené jako přečtené."
#: C/search.page:51(input)
msgid "is:starred"
msgstr "is:starred"
#: C/search.page:52(p)
msgid "Finds messages that have been marked as starred."
msgstr "Najít zprávy, které jsou označené hvězdičkou"
#: C/search.page:55(input)
msgid "is:unread"
msgstr "is:unread"
#: C/search.page:56(p)
msgid "Finds messages that have been marked as not read."
msgstr "Najít zprávy, které jsou označené jako nepřečtené."
#: C/search.page:59(input)
msgid "subject:<placeholder-1/>"
msgstr "subject:<placeholder-1/>"
#: C/search.page:48(p)
#: C/search.page:60(p)
msgid "Finds messages whose subject contains <var>text</var>."
msgstr "Najít zprávy, jejichž předmět obsahuje <var>text</var>."
#: C/search.page:51(input)
#: C/search.page:63(input)
msgid "to:<placeholder-1/>"
msgstr "to:<placeholder-1/>"
#: C/search.page:52(p)
#: C/search.page:64(p)
msgid ""
"Finds messages where <var>sender</var> matches the To, CC, or BCC header."
msgstr ""
"Najít zprávy, ve kterých <var>odesilatel</var> odpovídá údajům „Komu“, "
"„Kopi“ nebo „Skrytá kopie“ v hlavičce."
#: C/search.page:56(p)
#: C/search.page:68(p)
msgid ""
"As a special case, the <input>bcc</input>, <input>cc</input>, <input>from</"
"input>, and <input>to</input> operators support <input>me</input> as their "
......@@ -665,6 +688,10 @@ msgstr ""
"input>, <input>from</input> a <input>to</input> argument <input>me</input>, "
"který hledá e-mailové adresy účtu v příslušném kontextu."
#: C/preferences.page:10(title)
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: C/preferences.page:11(p)
msgid ""
"The <gui>Preferences</gui> option is available in either Geary's application "
......@@ -1132,6 +1159,10 @@ msgstr ""
"složky koš na serveru, kde je uživatel může smazat ručně. Případně je smaže "
"server automaticky po 30 dnech."
#: C/accounts.page:10(title)
msgid "Accounts"
msgstr "Účty"
#: C/accounts.page:13(title)
msgid "Adding accounts"
msgstr "Přidávání účtů"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment