Commit cb49bb20 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent a76516cd
......@@ -6,10 +6,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geary master\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-26 05:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-08 15:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-26 05:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-26 10:26+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -61,8 +61,8 @@ msgid ""
"uncheck \"Rich Text\" to toggle between plain text and rich text mode."
msgstr ""
"Zprávy je možné posílat i jako čistě textové. V rozbalovací nabídce "
"zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí „Formátovaný text“, abyste se přepnuli mezi "
"režimy prostého textu a formátovaného textu."
"zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí „Formátovaný text“, abyste se přepnuli "
"mezi režimy prostého textu a formátovaného textu."
#: C/write.page:27(p)
msgid ""
......@@ -86,21 +86,29 @@ msgstr ""
"Přetáhněte soubor ze správce souborů Nautilus do okna editoru a upusťte jej "
"buď na textových polích v horní části okna nebo na nástrojové liště dole."
#: C/write.page:37(title)
#: C/write.page:35(p)
msgid ""
"A number of keyboard shortcuts are available in the composer; see <link xref="
"\"shortcuts#composer\"/> for details."
msgstr ""
"Řada klávesových zkratek je dostupná v editoru zpráv, podrobnosti viz <link "
"xref=\"shortcuts#composer\"/>."
#: C/write.page:39(title)
msgid "Drafts"
msgstr "Koncepty"
#: C/write.page:39(p)
#: C/write.page:41(p)
msgid ""
"For mail servers that support drafts, Geary will automatically save the "
"message as you type. If you close the composer without sending, Geary will "
"prompt you to keep the draft or to discard it."
msgstr ""
"Na serverech, které podporují koncepty, ukládá Gerary zprávy automaticky "
"během psaní. Pokud zavřete okno editoru, aniž byste zprávu odeslali, Geary se "
"vás dotáže, jestli má zprávu uchovat v konceptech nebo ji zahodit."
"během psaní. Pokud zavřete okno editoru, aniž byste zprávu odeslali, Geary "
"se vás dotáže, jestli má zprávu uchovat v konceptech nebo ji zahodit."
#: C/write.page:42(p)
#: C/write.page:44(p)
msgid ""
"To edit an existing draft, select the Drafts folder in the folder list, "
"select the message, and click \"Edit Draft\" in the message viewer."
......@@ -109,7 +117,7 @@ msgstr ""
"složku Koncepty, vyberte zprávu a klikněte v prohlížeči zpráv na „Upravit "
"koncept“ ."
#: C/write.page:45(p)
#: C/write.page:47(p)
msgid "Geary deletes the draft when you send the message."
msgstr "Po odeslání zprávy Geary koncept smaže."
......@@ -257,7 +265,7 @@ msgstr "S"
msgid "Unstar"
msgstr "Odebrat hvězdičku"
#: C/shortcuts.page:48(key)
#: C/shortcuts.page:48(key) C/shortcuts.page:126(key)
msgid "D"
msgstr "D"
......@@ -287,7 +295,7 @@ msgstr ""
#: C/shortcuts.page:59(p)
msgid "Toggle spam"
msgstr "Označit jako spam/zrušit označení"
msgstr "Označit jako spam/zrušit označení spamu"
#: C/shortcuts.page:60(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq> or <key>!</key>"
......@@ -300,6 +308,11 @@ msgstr "Ukončit"
#: C/shortcuts.page:64(key) C/shortcuts.page:80(key) C/shortcuts.page:84(key)
#: C/shortcuts.page:88(key) C/shortcuts.page:92(key) C/shortcuts.page:96(key)
#: C/shortcuts.page:100(key) C/shortcuts.page:104(key)
#: C/shortcuts.page:114(key) C/shortcuts.page:118(key)
#: C/shortcuts.page:126(key) C/shortcuts.page:134(key)
#: C/shortcuts.page:138(key) C/shortcuts.page:142(key)
#: C/shortcuts.page:146(key) C/shortcuts.page:150(key)
#: C/shortcuts.page:154(key)
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
......@@ -325,7 +338,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> nebo <key>-</key>"
#: C/shortcuts.page:75(p)
msgid "Reset zoom"
msgstr "Přiblížení na výchozí velikost"
msgstr "Přiblížit na výchozí velikost"
#: C/shortcuts.page:76(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> or <key>0</key>"
......@@ -383,6 +396,97 @@ msgstr "Najít předchozí v aktuální konverzaci"
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#: C/shortcuts.page:109(title)
msgid "Composer shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky editoru"
#: C/shortcuts.page:110(p)
msgid "These shortcuts are active whenever focus is in a composer."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky jsou funkční, kdykoliv je aktivní editor zpráv."
#: C/shortcuts.page:113(p)
msgid "Quote text"
msgstr "Citovat text"
#: C/shortcuts.page:114(key)
msgid "]"
msgstr "]"
#: C/shortcuts.page:117(p)
msgid "Unquote text"
msgstr "Ukončit citaci textu"
#: C/shortcuts.page:118(key)
msgid "["
msgstr "["
#: C/shortcuts.page:121(p)
msgid "Close composer"
msgstr "Zavřít okno editoru"
#: C/shortcuts.page:122(p)
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> or <key>Esc</key>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> nebo <key>Esc</key>"
#: C/shortcuts.page:125(p)
msgid "Detach composer"
msgstr "Odpojit okno editor"
#: C/shortcuts.page:130(p)
msgid "These shortcuts are only active in composers in rich text mode."
msgstr ""
"Následující klávesové zkratky jsou funkční pouze když je editor v režimu "
"formátovaného textu."
#: C/shortcuts.page:133(p)
msgid "Bold text"
msgstr "Tučný text"
#: C/shortcuts.page:134(key)
msgid "B"
msgstr "B"
#: C/shortcuts.page:137(p)
msgid "Italicize text"
msgstr "Text kurzívou"
#: C/shortcuts.page:138(key)
msgid "I"
msgstr "I"
#: C/shortcuts.page:141(p)
msgid "Underline text"
msgstr "Podtržený text"
#: C/shortcuts.page:142(key)
msgid "U"
msgstr "U"
#: C/shortcuts.page:145(p)
msgid "Strike text"
msgstr "Přeškrtnutý text"
#: C/shortcuts.page:146(key)
msgid "K"
msgstr "K"
#: C/shortcuts.page:149(p)
msgid "Insert a link"
msgstr "Vložit odkaz"
#: C/shortcuts.page:150(key)
msgid "L"
msgstr "L"
#: C/shortcuts.page:153(p)
msgid "Remove formatting"
msgstr "Odstranit formátování"
#: C/shortcuts.page:154(key)
msgid "Space"
msgstr "mezerník"
#: C/search.page:10(title)
msgid "Search"
msgstr "Hledání"
......@@ -394,8 +498,8 @@ msgid ""
"the search box in the toolbar (or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></"
"keyseq>) and start typing. Results will appear after a brief delay."
msgstr ""
"Geary podporuje vyhledávání v úplně všech textech v jednotlivých účtech. Když "
"chcete vyhledávat, vyberte složku patřící k účtu, ve kterém si přejete "
"Geary podporuje vyhledávání v úplně všech textech v jednotlivých účtech. "
"Když chcete vyhledávat, vyberte složku patřící k účtu, ve kterém si přejete "
"hledat. Pak klikněte na vyhledávací pole na nástrojové liště (nebo zmáčkněte "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>) a začněte psát. Po chvilce se "
"začnou objevovat výsledky."
......@@ -414,9 +518,9 @@ msgid ""
"will match different forms of the same word, for example searching for \"walk"
"\" will also match \"walking\" and \"walked.\""
msgstr ""
"Klíčová slova, která vyhovují vašemu hledání, se v zobrazení zprávy zvýrazní. "
"Geary umí rozpoznat i různé varianty téhož slova, například při hledání "
"„oběd“ bude vyhovovat i „obědvat“ a „obědový“."
"Klíčová slova, která vyhovují vašemu hledání, se v zobrazení zprávy "
"zvýrazní. Geary umí rozpoznat i různé varianty téhož slova, například při "
"hledání „oběd“ bude vyhovovat i „obědvat“ a „obědový“."
#: C/search.page:23(title)
msgid "Search operators"
......@@ -487,7 +591,8 @@ msgstr "from:<placeholder-1/>"
#: C/search.page:44(p)
msgid "Finds messages where <var>sender</var> matches the From header."
msgstr ""
"Najít zprávy, ve kterých <var>odesilatel</var> odpovídá údaji „Od“ v hlavičce."
"Najít zprávy, ve kterých <var>odesilatel</var> odpovídá údaji „Od“ v "
"hlavičce."
#: C/search.page:47(input)
msgid "subject:<placeholder-1/>"
......@@ -546,8 +651,8 @@ msgid ""
"message, Geary automatically selects an adjacent message."
msgstr ""
"Když je tato volba zapnutá, Geary, po té co vstoupíte do složky, automaticky "
"vybere nejnovější zprávu. Navíc po archivaci zprávy, vybere Geary automaticky "
"sousední zprávu."
"vybere nejnovější zprávu. Navíc po archivaci zprávy, vybere Geary "
"automaticky sousední zprávu."
#: C/preferences.page:26(gui)
msgid "Display conversation preview"
......@@ -574,8 +679,8 @@ msgid ""
"When set, Geary automatically spell checks a message as you write it, "
"underlying each misspelled word in red."
msgstr ""
"Když je zapnuto, Geary automaticky kontroluje pravopis ve zprávě, "
"kterou píšete a chybná slova podtrhává červeně."
"Když je zapnuto, Geary automaticky kontroluje pravopis ve zprávě, kterou "
"píšete a chybná slova podtrhává červeně."
#: C/preferences.page:45(title)
msgid "Notifications"
......@@ -790,8 +895,8 @@ msgid ""
"services."
msgstr ""
"Geary umožňuje každé konverzaci přidělit jeden nebo i více <em>štítků</em>. "
"Štítky jsou u Geary to stejné jako štítky u Gmailu nebo běžné složky u jiných "
"poštovních služeb."
"Štítky jsou u Geary to stejné jako štítky u Gmailu nebo běžné složky u "
"jiných poštovních služeb."
#: C/label.page:15(p)
msgid ""
......@@ -911,8 +1016,8 @@ msgid ""
"For general inquiries, please join the <link href=\"https://mail.gnome.org/"
"mailman/listinfo/geary-list\"> Geary mailing list</link>."
msgstr ""
"Ohledně obecných dotazů se prosím připojte do <link href=\"https://mail.gnome."
"org/mailman/listinfo/geary-list\">poštovní konference Geary</link>."
"Ohledně obecných dotazů se prosím připojte do <link href=\"https://mail."
"gnome.org/mailman/listinfo/geary-list\">poštovní konference Geary</link>."
#: C/archive.page:10(title)
msgid "Delete or archive a message"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment